Hướng dẫn chơi Abyss Actor

Hướng dẫn chơi Abyss Actor

F2P có nên chơi : có
Newbie có nên chơi : có 
Lối chơi : OTK
Giới thiệu
Abyss Actor là một Archetype bao gồm tất cả quái đều là DARK FIEND được nhân vật Sylvio Sawatari sử dụng trong Yu-Gi-Oh! ARC V 
Trong duel links :
Tất cả quái Abyss Actor trong Duel Links đều là quái Pendulum, bộ bài này xoay quanh Pendulum Xyz ( đôi khi là Pendulum Synchro và Pendulum thuần nữa )

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Level Duplication (Skill Card) (30%)

UR Rarity
Level Duplication (Skill Card)
UR Rarity
Level Duplication (Skill Card)
Level Duplication (Skill Card)
Level Duplication (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá bài quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn.
Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used when your Life Points are 3000 or lower, by revealing 1 monster card in your hand and selecting 1 monster on your field. The selected monster's Level will become equal to the Level of the monster you revealed until the end of the turn. This Skill can only be used once per Duel.


Skill giúp cho lối chơi Abyss Actor Xyz ( đôi khi là cả Synchro nữa )

Hiệu ứng như sau :
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Sylvio's Showstopping Performance (Skill Card) (58%)

UR Rarity
Sylvio's Showstopping Performance (Skill Card)
UR Rarity
Sylvio's Showstopping Performance (Skill Card)
Sylvio's Showstopping Performance (Skill Card)
Sylvio's Showstopping Performance (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Thay vì tiến hành Rút bài thông thường, hãy rút một quái thú "Abyss Actor" hoặc "Yosenju" mà bạn chọn. Ngoài ra, hãy thêm Vùng Pendulum lên sân của bạn nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck có 9 quái thú Pendulum "Abyss Actor" hoặc "Yosenju" . (Extra Deck không được tính.)


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used when your Life Points decrease by 1500. This Skill can only be used once per Duel. Instead of conducting a Normal Draw, draw an "Abyss Actor" or "Yosenju" monster of your choice. In addition, add a Pendulum Zone to your field if you begin the Duel with a Deck that has 9 or more "Abyss Actor" Pendulum Monsters or "Yosenju" monsters. (Extra Deck does not count.)


Nhờ hiệu ứng của Madonna Abyss Actor có thể mix với những skill giảm 1000 điểm gốc trở lên rất tốt khi khả năng search của Madonna rất bá đạo mà cost LP của nó lại được tối ưu cho skill. Trong đó có skill Sylvio's Showstopping Performance


Skill này có hiệu ứng như sau : Thay vì rút thông thường, bạn rút 1 quái thú "Abyss Actor" hoặc 1 "Yosenju" mà bạn chọn. Sau đó, thêm Pendulum Zone vào sân nếu bạn bắt đầu trận đấu với bộ bài có 9 hoặc nhiều hơn quái thú Pendulum "Abyss Actor" hoặc quái thú "Yosenju". 

Ngoài ra skill này còn cho bạn Pendulum Zone để kích hoạt Storm hoặc Outplay khi bạn search dễ dàng Super Star và search tiếp những Abyss Script khác

Destiny Draw (Skill Card) (10%)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


Một phần nhờ vào lối chơi nhây Santa Claws + Kiteroid + Kuriboh mà lối chơi này ra đời, với cách chơi như mấy deck Destiny Draw khác, đơn giản là chờ thời rồi OTK

SKILL như sau : 
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Zombie Draw (Skill Card) (2%)

UR Rarity
Zombie Draw (Skill Card)
UR Rarity
Zombie Draw (Skill Card)
Zombie Draw (Skill Card)
Zombie Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase của bạn, thay vì rút bình thường, hãy rút ngẫu nhiên một quái thú Loại Thây ma.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used each time your Life Points decrease by 1000. During your Draw Phase, instead of doing a normal draw, randomly draw a Zombie-Type monster.


Kết hợp rất tốt với Madonna và sẽ rút được lá bài bạn cần nếu bộ bài chỉ có 1 quái thú Zombie duy nhất, Hiệu ứng như sau : Core

 

Abyss Actor - Wild Hope, Abyss Actor - Superstar và Abyss Actor - Mellow Madonna (X2-3)

SR Rarity
Abyss Actor - Wild Hope
SR Rarity
Abyss Actor - Wild Hope
Abyss Actor - Wild Hope
DARK 42
Abyss Actor - Wild Hope
Diễn viên địa ngục - Hi vọng hoang dại
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Abyss Actor" trong Vùng Pendulum khác của bạn; Quy mô Pendulum của nó trở thành 9 cho đến hết lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển với các tên khác nhau, cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Wild Hope". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Wild Hope" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" card in your other Pendulum Zone; its Pendulum Scale becomes 9 until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" monsters (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card gain 100 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control with different names, until the end of this turn. If this card is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Abyss Actor" card from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Wild Hope". You can only use this effect of "Abyss Actor - Wild Hope" once per turn.


UR Rarity
Abyss Actor - Superstar
UR Rarity
Abyss Actor - Superstar
Abyss Actor - Superstar
DARK 73
Abyss Actor - Superstar
Diễn viên địa ngục - Siêu sao
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Abyss Actor" , sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, Bài Phép/Bẫy và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt. Một lần trong lượt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép "Abyss Script" trực tiếp từ Deck của mình, nhưng nó sẽ được gửi vào Mộ trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can Tribute 1 "Abyss Actor" monster, then target 1 "Abyss Script" Spell in your GY; add it to your hand. [ Monster Effect ] When Normal or Special Summoned, your opponent's Spell/Trap Cards and effects cannot be activated. Once per turn: You can Set 1 "Abyss Script" Spell directly from your Deck, but it is sent to the GY during the End Phase.


SR Rarity
Abyss Actor - Mellow Madonna
SR Rarity
Abyss Actor - Mellow Madonna
Abyss Actor - Mellow Madonna
DARK 7
Abyss Actor - Mellow Madonna
Diễn viên địa ngục - Mellow Madonna
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Mellow Madonna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Pendulum "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời đi ô). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Tăng 100 ATK cho mỗi Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần mỗi lượt.
● Khi quái thú Pendulum bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
● Nếu một Bài Phép hoặc hiệu ứng "Abyss Script" được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng đưa nó về tay trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can pay 1000 LP; add 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Mellow Madonna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" Pendulum Monsters (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. [ Monster Effect ] Gains 100 ATK for each "Abyss Script" Spell in your GY. You can only use each of the following effects of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. ● When a Pendulum Monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. ● If an "Abyss Script" Spell Card or effect is activated: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck, but return it to the hand during the End Phase.


HẦU HẾT Tất cả quái Pendulum đều có cả 2 effect là Pendulum Effect Monster Effect nên mình sẽ kí hiệu thế này :3


Madonna là một trong ít những quái thú có cả 2 PendulumMonster Effect mạnh như nhau. Madonna cho phép bạn search 1 quái Abyss Actor nhưng phải tốn 1000 LP, điều này tuy sẽ không kích hoạt được lúc 1000 LP hoặc thấp hơn nhưng nó cho phép bạn dễ tiếp cận với những skill cần LP thấp để kích hoạt. Ngoài ra Madonna cũng là một trong những cách để kích Chaos Number 39 dễ nhất.
Nhờ khả năng khi quái Pendulum bị tiêu diệt Madonna sẽ tự nhảy lên sân từ tay và có ngay body 2k5 DEF, bạn sẽ khó có thể bị OTK cũng như làm staple cho một vài deck ( nhưng không khuyến khích ). Nếu đối phương không hạ gục Madonna thì sẽ là một vấn đề lớn đối với họ vì khi Abyss Script được kích hoạt bạn search thẳng 1 quái Abyss Actor lên sân từ bộ bài và thay vì bị gửi vào mộ vào cuối lượt thì quái được triệu hồi sẽ đưa về tay vào cuối lượt, điều này đúng là sẽ giảm đi hàng phòng ngự khi kết thúc lượt. Nhưng nếu bạn Xyz ra Number 70 hay Abyss Dweller thì có thể thay đổi thế trận hoặc áp đảo đối thủ. Bạn có thể Set Scale Madonna rồi search Wild Hope sau đó triệu hồi Pendulum quái từ Level 3 đến 8 nhờ hiệu ứng của Wild Hope.

Wild Hope là lá bài mang trong mình 2 khả năng tạo combo cũng như tạo đột biến cao trong bộ bài. Wild Hope có khả năng thay đổi Scale của 1 quái thú Abyss Actor ngoại trừ nó thành 9 và như vậy bạn có thể triệu hồi quái Abyss Actor mà không cần phải lo đến việc set scale 2 scale có xa nhau không và hiệu ứng phụ là lượt này bạn chỉ có thể triệu hồi đặc biệt quái Abyss Actor cũng không ảnh hưởng đến lối chơi Pendulum thuần
Wild Hope có một khả năng mở combo nữa nhưng không phải mở combo ở lượt hiệu ứng được kích hoạt mà là lượt sau. Cụ thể khi Wild Hope bị tiêu diệt nó cho phép bạn search 1 lá bài Abyss Actor bất kỳ tự bộ bài lên tay, điều này giúp cho chúng ta không bị lỗ khi trade với raigeki break hay quái của đối phương. Nếu bạn search Madonna thì turn sau bạn có thể dùng Madonna Search hoặc lấy Madonna ra đỡ đòn. ( Wild Hope Level 4 nên Chaos Number 39 rất thích Wild HopeMadonna )

Super Star là quái thú có khả năng tái chế Abyss Script nhưng cost rất lời đối với những deck Pendulum. Đó là bạn hiến tế 1 Abyss Actor để lấy 1 Abyss Script từ mộ lên tay ( quái Pendulum khi bị hiến tế sẽ quay về Extra Deck ). Ngoài ra Super Star còn có khả năng Search thẳng 1 Abyss Script từ Bộ bài lên sân để đa dạng tính huống ( OTK,nhây,... ) ( khúc Abyss Script mạnh thế nào mình sẽ nói rõ hơn ở phần Abyss Script ). Nhưng sẽ bị gửi xuống mộ vào cuối lượt.

Abyss Script - Rise of the Abyss King, Abyss Actor - Sassy Rookie và Abyss Script - Fire Dragon's Lair (X2-3)

R Rarity
Abyss Script - Rise of the Abyss King
R Rarity
Abyss Script - Rise of the Abyss King
Abyss Script - Rise of the Abyss King
Spell Normal
Abyss Script - Rise of the Abyss King
Kịch bản địa ngục - Vua quỷ trỗi dậy

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu các lá bài ngửa trên sân, tối đa số lượng "Abyss Actor" Tư thế tấn công với các tên khác nhau mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu bạn điều khiển "Abyss Actor" Cấp 7 hoặc lớn hơn, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với kích hoạt của lá bài này. Nếu Deck này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và bạn có một "Abyss Actor" ngửa trong Extra Deck của mình: Bạn có thể thêm tối đa 2 "Abyss Actor" và / hoặc "Abyss Script" bài Phép với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target face-up cards on the field, up to the number of Attack Position "Abyss Actor" monsters with different names you control; destroy them. If you control a Level 7 or higher "Abyss Actor" monster, your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's activation. If this Set card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect, and you have a face-up "Abyss Actor" Pendulum Monster in your Extra Deck: You can add up to 2 "Abyss Actor" cards and/or "Abyss Script" Spells with different names from your Deck to your hand.


  R Rarity
  Abyss Actor - Sassy Rookie
  R Rarity
  Abyss Actor - Sassy Rookie
  Abyss Actor - Sassy Rookie
  DARK 42
  Abyss Actor - Sassy Rookie
  Diễn viên địa ngục - Tân binh hỗn xược
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Abyss Actor" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay thế.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Lần đầu tiên lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong Vùng quái thú của chủ sở hữu nó bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Sassy Rookie". Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] If an "Abyss Actor" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can destroy this card instead. [ Monster Effect ] The first time this card would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's Monster Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" monster from your Deck, except "Abyss Actor - Sassy Rookie". If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 Level 4 or lower monster your opponent controls; destroy it.


  N Rarity
  Abyss Script - Fire Dragon's Lair
  N Rarity
  Abyss Script - Fire Dragon's Lair
  Abyss Script - Fire Dragon's Lair
  Spell Normal
  Abyss Script - Fire Dragon's Lair
  Kịch bản địa ngục - Hang rồng lửa

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 "Abyss Actor" mà bạn điều khiển; nếu nó phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu lượt này, đối thủ của bạn sẽ loại bỏ 3 quái thú khỏi Extra Deck của chúng (lựa chọn của họ). Nếu lá bài Úp này trong tầm điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và bạn có "Abyss Actor" ngửa trong Extra Deck của mình: Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ, đồng thời loại bỏ 1 quái thú khỏi Extra Deck của chúng Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Script - Fire Dragon's Lair" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 "Abyss Actor" monster you control; if it destroys your opponent's monster by battle this turn, your opponent banishes 3 monsters from their Extra Deck (their choice). If this Set card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect, and you have a face-up "Abyss Actor" Pendulum Monster in your Extra Deck: You can look at your opponent's Extra Deck, also banish 1 monster from their Extra Deck. You can only use this effect of "Abyss Script - Fire Dragon's Lair" once per turn.


    Sassy Rookie là một quái thú LEVEL 4 và có khả năng bảo kê những quái thú Abyss Actor quan trọng của bạn khỏi việc bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bằng cách phá hủy chính nó ( nếu tất cả quái thú Abyss Actor bạn bị phá hủy bởi một lá bài ví dụ như Lightning Vortex thì bạn chỉ cần phá hủy lá bài này, những quái thú Abyss Actor khác sẽ bình yên vô sự ). Sassy Rookie có khả năng không bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng một lần mỗi lượt và nếu nó bị phá hủy bởi hiệu ứng hay chiến đấu nó sẽ triệu hồi 1 quái thú Abyss Actor Level 4 hoặc thấp hơn từ bộ bài lên sân ( một cục thịt đỡ được 2 lần đánh hoặc nổ còn có thể sum thêm 1 cục thịt khác ) Nhớ chơi thêm Kiteroid nha anh em. Nếu lá bài này ở Pendulum Zone bị phá hủy bạn có thể target và phá 1 quái Level 4 hoặc thấp hơn của đối phương ( Spellbook ghét điều này )


   Lair có khả năng đấm nhau với bọn sử dụng Extra Deck cực kỳ tốt, khả năng của Lair cho phép đối thủ tự chọn và banish 3 quái từ extra deck nếu Abyss Actor bạn tiêu diệt 1 quái thú đối phương bằng chiến đấu, điều này sẽ làm yếu đi rất nhiều những deck như Makayashi hay Shiranui vì không còn đồ để chơi sau khi control sân. Nếu lá bài này của bạn và bạn đang điều khiển bị phá bởi đối phương và bạn có 1 lá bài Pendulum đang ngửa trong Extra Deck, bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối phương và banish 1 lá bài, thật ra effect dưới mạnh hơn Effect trên do đối thủ tự chọn 3 card thì họ sẽ chọn có lợi nhất cho họ, còn nếu bạn là người chơi lão luyện và biết banish 1 card để chiến thắng thì bạn sẽ dễ dàng điều khiển thế trận. Ví dụ như Makayashi banish 3 quái thì nó sẽ banish làm sao cho nó có thể chơi được, còn nếu bạn banish 1 lá bài thì bạn có thể banish xe cho nó khỏi synchro kiểu leo tháp ( thật ra không ai chơi 1 xe cả đây là ví dụ thôi ).

   Rise Of The Abyss King có khả năng phá hủy bài ngửa trên sân lên tới số lượng quái Abyss Actor khác tên bạn đang điều khiển và nếu bạn có quái thú Level 7 hoặc cao hơn trên sân, đối phương không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng khi lá này kích hoạt ( Quái Level 7 hoặc cao hơn đó không nhất thiết phải là Abyss Actor ). Nếu lá bài này của bạn đang úp trên sân bị phá bởi đối thủ, bạn có thể thêm tới 2 Abyss Actor và/hoặc Abyss Script từ bộ bài lên tay ( và/hoặc ở đây nghĩa là bạn có thể thêm 1 Abyss Actor và 1 Abyss Script chứ không nhất thiết là 2 Abyss Actor và 2 Abyss Script ).

   Abyss Actor - Twinkle Little Star và Abyss Actor - Evil Heel (X0-1)

   R Rarity
   Abyss Actor - Twinkle Little Star
   R Rarity
   Abyss Actor - Twinkle Little Star
   Abyss Actor - Twinkle Little Star
   DARK 49
   Abyss Actor - Twinkle Little Star
   Diễn viên địa ngục - Sao nhỏ lấp lánh
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Abyss Actor" mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể thực hiện tối đa 3 đòn tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase, đồng thời các quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu trong lượt của bạn. Lá này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Abyss Actor" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" monster you control; this turn, it can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase, also other monsters you control cannot attack for the rest of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Cannot be destroyed by battle during your turn. This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase.


   R Rarity
   Abyss Actor - Evil Heel
   R Rarity
   Abyss Actor - Evil Heel
   Abyss Actor - Evil Heel
   DARK 81
   Abyss Actor - Evil Heel
   Diễn viên địa ngục - Heel xấu xa
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Abyss Actor" , sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; nó mất ATK bằng với ATK gốc của quái thú được Hiến tế, cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; nó giảm 1000 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển, cho đến hết lượt này. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn; Úp lá bài đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can Tribute 1 "Abyss Actor" monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; it loses ATK equal to the original ATK of the Tributed monster, until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 1000 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control, until the end of this turn. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 "Abyss Script" Spell Card in your Graveyard; Set that card.


    Little Star là quái thú khá là tình huống với cả 2 MonsterPendulum Effect của nó thế cho nên dù Scale là 9 nhưng tỉ lệ xuất hiện trong deck Abyss Actor là cực kỳ thấp ( trừ deck F2P ). Với hiệu ứng thứ nhất, Little Star ban tặng cho 1 quái thú Abyss Actor đánh 3 lần lên quái thú và những quái thú khác không được đánh, nó có rất nhiều điểm yếu như : quái đó ATK phải to hoặc quái đối thủ phải ATK thấp, đối thủ phải có đủ 3 quái để được tối đa hiệu ứng này vì Abyss Actor là deck Pendulum nên triệu hồi 3 quái ra sân là rất dễ nên nếu sử dụng hiệu ứng này vào quái và quái đó bị phá hủy thì 2 con quái khác chỉ có cách đứng nhìn. Hiệu ứng thứ 2 thì khá là... Khó hiểu khi cho phép 1 quái thú 1000 ATK chính là Little Star đánh 3 lần và không bị tiêu diệt bởi chiến đấu, đồng ý là Power Of The Guardian sẽ chơi được với lá bài này, tuy nhiên điều đó khá là cồng kềnh và tốn tài nguyên không đáng có 


   Evil Heel cũng là quái thú tình huống và không đa dụng, đúng là nó là quái thú Level 8 và 3000 ATK và người thành công luôn có lối đi riêng, nhưng lối đi này hơi fail vì Abyss Actor hiện tại thuần Pendulum và Xyz Rank 4 và 7 ( thứ không hợp với Evil Heel ). Evil Heel có khả năng hiến tế 1 quái Abyss Actor để target và khiến quái của địch giảm ATK bằng với ATK gốc của quái đã hiến tế, điều này nghe có vẻ ổn vì quái bị hiến tế sẽ vào extra deck nhưng ở meta hiện tại, việc bắn phá bởi spell/trap (Blue-Eyes, Shiranui, D/D/D,...) hoặc không bị phá hủy là quá nhiều ( Red Nova, Azure Eyes, Dreadmaster, Bloom Diva,...) thậm chí nếu không OTK được và dồn sức rất dễ bị OTK ngược ( Lunalight, Thunder Dragon,... ). Hiệu ứng quái thú của Evil Heel được đánh giá cao hơn so với Pendulum, tuy nhiên nếu ra mắt lúc cách đây vài tháng có lẽ đã hữu dụng hơn so với thời điểm hiện tại, hiệu ứng này sẽ target và giảm 1000 ATK quái đối phương tương ứng với mỗi quái Abyss Actor của bạn đang điều khiển cho đến cuối lượt, giúp bạn dễ dàng kết thúc trận đấu hơn trong các trường hợp căng thẳng hoặc đang có lợi thế, và nếu quái này tiêu diệt quái đối phương bởi chiến đấu bạn có thể úp trực tiếp 1 Abyss Script từ mộ. Và đọc tới đây chắc các bạn đã biết vì sao Evil Heel lại KHÔNG xuất hiện ở deck Abyss Actor hoặc chỉ xuất hiện 1.
   Thứ nhất : bạn phải hiến tế 1 quái Abyss Actor để giảm ATK đối thủ nhưng chưa chắc là quái Abyss Actor bạn có tấn công được hay không ( do đã bị dính spell/trap từ địch )
   Thứ hai : Sau khi triệu hồi ra nháy hiệu ứng thì con này sẽ trở thành Blue-Eyes fake vì không còn gì để làm, đúng là khi giết được quái địch sẽ lấy 1 Abyss Script từ mộ lên sân, nhưng do không có Main Phase 2 nên Super Star là lựa chọn an toàn hơn và ít bị ăn Drowning Mirror Force hơn
   Thứ 3 : đối thủ có thể lợi dụng 3000 ATK của quái này để kích hoạt skill hoặc triệu hồi Chaos Number 39 ra và kết thúc bạn trước khi bạn spam Evil Heel mỗi lượt để nhây   Staple

    

   Sky Iris, Odd-Eyes Advance Dragon và Odd-Eyes Pendulum Dragon (X0-3)

   UR Rarity
   Sky Iris
   UR Rarity
   Sky Iris
   Sky Iris
   Spell Field
   Sky Iris
   Mống mắt bầu trời

    Hiệu ứng (VN):

    Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài "Magician", "Performapal", hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng Pendulum của bạn với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sky Iris" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Your opponent cannot target "Magician", "Performapal", or "Odd-Eyes" cards in your Pendulum Zones with card effects. You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, add 1 "Odd-Eyes" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Sky Iris" once per turn.


    UR Rarity
    Odd-Eyes Advance Dragon
    UR Rarity
    Odd-Eyes Advance Dragon
    Odd-Eyes Advance Dragon
    DARK 8
    Odd-Eyes Advance Dragon
    Rồng nâng cấp mắt kỳ lạ
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Khi lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Odd-Eyes Advance Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Advance Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Level 5 or higher monster. If this card is Tribute Summoned: You can destroy 1 monster your opponent controls, and if you do, inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. When this card destroys a monster by battle: You can Special Summon 1 Level 5 or higher monster from your hand or GY in Defense Position, except "Odd-Eyes Advance Dragon". You can only use this effect of "Odd-Eyes Advance Dragon" once per turn.


    UR Rarity
    Odd-Eyes Pendulum Dragon
    UR Rarity
    Odd-Eyes Pendulum Dragon
    Odd-Eyes Pendulum Dragon
    DARK 74
    Odd-Eyes Pendulum Dragon
    Rồng dao động mắt kỳ lạ
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


     Sky Iris là một trong các lá bảo kê rất tốt của Odd-Eyes hay Performaple, nhưng trong đây Sky Iris chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, đó là +1 Odd-Eyes lên tay mỗi lượt. Nếu bạn phá hủy 1 quái Pendulum mà bạn triệu hồi thường bạn có thể thêm Odd-Eyes Advance Dragon để OTK hoặc Odd-Eyes Pendulum Dragon để search, sau đó bạn triệu hồi Pendulum lại quái đã bị phá hủy vì quái Pendulum bị phá hủy sẽ quay về Extra Deck nên Sky Iris vừa giúp bạn thủ vừa giúp bạn search.


    Odd-Eyes Advance Dragon là 1 quái thú Staple của những deck Level cao mà tỉ lệ brick thấp hơn Blue-Eyes như Thunder Dragon và cả Abyss Actor, quái thú này triệu hồi hiến tế bằng cách hiến tế 1 quái vật Level 5 hoặc cao hơn do đó điều này sẽ làm mất đi 1 lượt Normal Summon, nhưng đổi lại khi quái này được triệu hồi hiến tế thì ban có thể bắn 1 quái đối phương và gây thiệt hại cho họ bằng phân nửa ATK của quái đó ( không target ) giờ hiểu sao Evil Heel bị cho ra rìa rồi. Ngoài ra nếu Odd-Eyes Advance Dragon tiêu diệt quái đối phương bạn có thể triệu hồi đặc biệt từ mộ hoặc tay 1 quái thú Level 5 hoặc cao hơn ở tư thế phòng thủ, đây không khác gì tái chế quái pendulum vì khi lên sân quái pendulum bị phá hủy lần nữa sẽ về Extra Deck và việc triệu hồi tư thế thủ sẽ làm giảm khả năng OTK của đối phương có thể gây ra.

    Thường thì ít người chơi Odd-Eyes Pendulum Dragon vì nó là Scale 4 nên việc triệu hồi Number 39 có thể bị chậm hơn so với Scale khác, tuy vậy Odd-Eyes Pendulum Dragon lại có khả năng gây gấp đôi thiệt hại nếu tấn công quái đối phương, điều này sẽ hữu dụng khi kèm thêm Evil Heel làm support cho OTK bằng Odd-Eyes Pendulum Dragon. Khi ở Pendulum Zone Odd-Eyes Pendulum Dragon sẽ trở thành Kuriboh dành riêng cho Pendulum khi sát thương nhận được từ quái thú địch gây cho quái thú Pendulum bạn mỗi lượt bạn có thể giảm nó về 0. Và vào End Phase bạn có thể phá hủy lá bài này ( tất nhiên sẽ bay về Extra Deck ) và thêm 1 quái thú Pendulum bất kỳ với ATK 1500 trở xuống từ bộ bài lên tay. Một con Kuriboh biết search.

    Number 70: Malevolent Sin, Number 39: Utopia và Number C39: Utopia Ray (X1)

    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    Number 70: Malevolent Sin
    DARK
    Number 70: Malevolent Sin
    Con số 70: Tội ác tử thần
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    Number 39: Utopia
    LIGHT
    Number 39: Utopia
    Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    Number C39: Utopia Ray
    LIGHT
    Number C39: Utopia Ray
    Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú LIGHT Cấp 4
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


     Number 39 là một quái thú Staple thường được dùng để OTK khi combo với Double Or Nothing hoặc Chaos Number 39 ở đây mình sẽ nói về OTK bằng Chaos Number 39. Bản thân Number 39 có khả năng ngăn chặn đòn tấn công và điều kiện triệu hồi chỉ yêu cầu quái Level 4 và deck này chú trọng Chaos Number 39 hơn Number 39.

     Chaos Number 39 có 2 cách để triệu hồi đó là dùng 3 quái vật LIGHT Level 4 hoặc dùng Number 39, do hầu hết đều dùng Number 39 vì chỉ cần 2 quái Level 4 không yêu cầu LIGHT. Cụ thể : dùng Number 39 và tất cả nguyên liệu Xyz của Number 39 làm nguyên liệu cho Chaos Number 39 để triệu hồi Xyz lá bài này. Nếu LP bạn 1000 hoặc thấp hơn bạn sẽ Unlock sức mạnh OTK của Chaos Number 39, bằng cách bỏ 1 nguyên liệu Xyz tăng cho Chaos Number 39 500 ATK và giảm 1000 ATK quái đối phương ( không target ) và nếu bỏ 3 nguyên liệu Xyz thì Chaos Number 39 sẽ là 4000 ATK và quái đối phương sẽ -3000 ATK.

    Number 70 được biết đến với khả năng banish đến khi Standby Phase rất khó chịu, quái bị banish không nhất thiết phải ngửa và nếu bạn triệu hồi lên 2 Number 70 trên sân thì khả năng OTK của bạn sẽ rất cao.

    Performapal Odd-Eyes Unicorn, Enemy Controller và Mystical Space Typhoon (X1-2)

    SR Rarity
    Performapal Odd-Eyes Unicorn
    SR Rarity
    Performapal Odd-Eyes Unicorn
    Performapal Odd-Eyes Unicorn
    LIGHT 18
    Performapal Odd-Eyes Unicorn
    Bạn biểu diễn kỳ lân mắt kỳ lạ
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần, khi lá bài này ở trong Vùng Pendulum của bạn, khi quái thú "Odd-Eyes" của bạn tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Performapal" khác mà bạn điều khiển; quái thú tấn công đó tăng ATK bằng với ATK gốc của quái thú được chọn trên sân, cho đến hết Battle Phase (ngay cả khi lá bài này rời sân).
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Performapal" trong Mộ của bạn; tăng LP bằng ATK của nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once, while this card is in your Pendulum Zone, when your "Odd-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 other "Performapal" monster you control; that attacking monster gains ATK equal to the original ATK of the targeted monster on the field, until the end of the Battle Phase (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Performapal" monster in your GY; gain LP equal to its ATK.


    SR Rarity
    Enemy Controller
    SR Rarity
    Enemy Controller
    Enemy Controller
    Spell Quick
    Enemy Controller
    Điều khiển địch

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
     ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
     ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      Unicorn có trong deck này vì một lý do khá là... Dễ hiểu, vì nó Scale 8... Thế thôi :3 ôi không Evil Heel đang bị Cringe


      Enemy Controller là một lá bài đa dụng cho phép bạn phòng thủ bằng cách chuyển tư thế quái đối phương hoặc làm cho bọn Super Heavy Samurai phải giảng hoà với bạn.
      Còn theo hướng tấn công, Enemy Controller cho phép bạn hiến tế 1 quái của bạn để target ăn cắp 1 quái đối phương đến hết lượt ( quái Pendulum trên sân bị hiến tế sẽ về Extra Deck ). Và còn gì tuyệt vời hơn việc bạn cướp quái đối phương để triệu hồi Xyz hoặc dùng hiệu ứng hoặc body của quái đó để OTK chính chủ sở hữu của chúng.

      MST cho phép bạn target và phá hủy 1 spell/trap trên sân, thường sẽ là của đối thủ để mở combo mà không bị dính khống chế.

      Plaguespreader Zombie (X1)

      R Rarity
      Plaguespreader Zombie
      R Rarity
      Plaguespreader Zombie
      Plaguespreader Zombie
      DARK 2
      Plaguespreader Zombie
      Thây ma chuyển
      • ATK:

      • 400

      • DEF:

      • 200


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay của mình trên đầu Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.


      Pla Zombie chủ yếu đi với skill Zombie Draw cho phép bạn tiếp cận với triệu hồi Synchro, ngoài ra Pla Zombie còn có khả năng hồi sinh từ mộ nhờ đặt 1 lá trên tay vào bộ bài, và có khả năng kết hợp với Madonna để +0 hand thay vì -1      Hiện tại & Tương lai

      Abyss Actor đang là 1 deck có tiềm năng cao và có thể sẽ trở thành Tier 3 hoặc cao hơn sau này, nhưng ở TCG và OCG Abyss Actor đang bị lãng quên và ít có support mạnh, nhưng ở duel links nhờ vào skill ở tương lai có thể Abyss Actor sẽ mạnh hơn.      F2P

      Đây là deck thiên về Free To Play, vừa rẻ lại khá ổn định, thích hợp cho các bạn nào không muốn chi quá nhiều Gem mà lại muốn trải nghiệm thử Abyss Actor.

      Deck mẫu cho các bạn F2P

      Swing Into Action: Pendulum Summon!
      Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm Khu vực Pendulum vào sân của bạn.

      Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn có Quái thú Pendulum úp trong Extra Deck của mình. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển trong Vùng Quái thú Phụ và di chuyển nó đến Vùng Quái thú chính của bạn trong cùng một cột.
      Swing Into Action: Pendulum Summon!

      Cần 2 UR

      UR Rarity
      Abyss Actor - Superstar
      UR Rarity
      Abyss Actor - Superstar

      Main: 20

      SR Rarity
      Kiteroid
      SR Rarity
      Kiteroid
      Kiteroid
      WIND 1
      Kiteroid
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 400


      Hiệu ứng (VN):

      Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


      SR Rarity
      Kiteroid
      SR Rarity
      Kiteroid
      Kiteroid
      WIND 1
      Kiteroid
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 400


      Hiệu ứng (VN):

      Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


      SR Rarity
      Santa Claws
      SR Rarity
      Santa Claws
      Santa Claws
      LIGHT 6
      Santa Claws
      Ông già Nô Ăng
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu được Triệu hồi theo cách này, một lần, trong End Phase của lượt này: Bạn có thể rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Defense Position, by Tributing 1 monster they control. If Summoned this way, once, during the End Phase of this turn: You can draw 1 card.


      R Rarity
      Abyss Actor - Evil Heel
      R Rarity
      Abyss Actor - Evil Heel
      Abyss Actor - Evil Heel
      DARK 81
      Abyss Actor - Evil Heel
      Diễn viên địa ngục - Heel xấu xa
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Abyss Actor" , sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; nó mất ATK bằng với ATK gốc của quái thú được Hiến tế, cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; nó giảm 1000 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển, cho đến hết lượt này. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn; Úp lá bài đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can Tribute 1 "Abyss Actor" monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; it loses ATK equal to the original ATK of the Tributed monster, until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 1000 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control, until the end of this turn. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 "Abyss Script" Spell Card in your Graveyard; Set that card.


      R Rarity
      Abyss Actor - Evil Heel
      R Rarity
      Abyss Actor - Evil Heel
      Abyss Actor - Evil Heel
      DARK 81
      Abyss Actor - Evil Heel
      Diễn viên địa ngục - Heel xấu xa
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Abyss Actor" , sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; nó mất ATK bằng với ATK gốc của quái thú được Hiến tế, cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; nó giảm 1000 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển, cho đến hết lượt này. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn; Úp lá bài đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can Tribute 1 "Abyss Actor" monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; it loses ATK equal to the original ATK of the Tributed monster, until the end of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 1000 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control, until the end of this turn. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 "Abyss Script" Spell Card in your Graveyard; Set that card.


      SR Rarity
      Abyss Actor - Mellow Madonna
      SR Rarity
      Abyss Actor - Mellow Madonna
      Abyss Actor - Mellow Madonna
      DARK 7
      Abyss Actor - Mellow Madonna
      Diễn viên địa ngục - Mellow Madonna
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Mellow Madonna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Pendulum "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời đi ô). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần trong lượt.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Tăng 100 ATK cho mỗi Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần mỗi lượt.
      ● Khi quái thú Pendulum bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
      ● Nếu một Bài Phép hoặc hiệu ứng "Abyss Script" được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng đưa nó về tay trong End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] You can pay 1000 LP; add 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Mellow Madonna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" Pendulum Monsters (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. [ Monster Effect ] Gains 100 ATK for each "Abyss Script" Spell in your GY. You can only use each of the following effects of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. ● When a Pendulum Monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. ● If an "Abyss Script" Spell Card or effect is activated: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck, but return it to the hand during the End Phase.


      SR Rarity
      Abyss Actor - Mellow Madonna
      SR Rarity
      Abyss Actor - Mellow Madonna
      Abyss Actor - Mellow Madonna
      DARK 7
      Abyss Actor - Mellow Madonna
      Diễn viên địa ngục - Mellow Madonna
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Mellow Madonna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Pendulum "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời đi ô). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần trong lượt.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Tăng 100 ATK cho mỗi Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần mỗi lượt.
      ● Khi quái thú Pendulum bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
      ● Nếu một Bài Phép hoặc hiệu ứng "Abyss Script" được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng đưa nó về tay trong End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] You can pay 1000 LP; add 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Mellow Madonna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" Pendulum Monsters (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. [ Monster Effect ] Gains 100 ATK for each "Abyss Script" Spell in your GY. You can only use each of the following effects of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. ● When a Pendulum Monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. ● If an "Abyss Script" Spell Card or effect is activated: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck, but return it to the hand during the End Phase.


      R Rarity
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      R Rarity
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      DARK 42
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      Diễn viên địa ngục - Tân binh hỗn xược
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Abyss Actor" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay thế.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Lần đầu tiên lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong Vùng quái thú của chủ sở hữu nó bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Sassy Rookie". Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] If an "Abyss Actor" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can destroy this card instead. [ Monster Effect ] The first time this card would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's Monster Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" monster from your Deck, except "Abyss Actor - Sassy Rookie". If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 Level 4 or lower monster your opponent controls; destroy it.


      R Rarity
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      R Rarity
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      DARK 42
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      Diễn viên địa ngục - Tân binh hỗn xược
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Abyss Actor" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay thế.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Lần đầu tiên lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong Vùng quái thú của chủ sở hữu nó bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Sassy Rookie". Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] If an "Abyss Actor" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can destroy this card instead. [ Monster Effect ] The first time this card would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's Monster Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" monster from your Deck, except "Abyss Actor - Sassy Rookie". If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 Level 4 or lower monster your opponent controls; destroy it.


      R Rarity
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      R Rarity
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      DARK 42
      Abyss Actor - Sassy Rookie
      Diễn viên địa ngục - Tân binh hỗn xược
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Abyss Actor" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay thế.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Lần đầu tiên lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong Vùng quái thú của chủ sở hữu nó bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Sassy Rookie". Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] If an "Abyss Actor" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can destroy this card instead. [ Monster Effect ] The first time this card would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's Monster Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" monster from your Deck, except "Abyss Actor - Sassy Rookie". If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 Level 4 or lower monster your opponent controls; destroy it.


      UR Rarity
      Abyss Actor - Superstar
      UR Rarity
      Abyss Actor - Superstar
      Abyss Actor - Superstar
      DARK 73
      Abyss Actor - Superstar
      Diễn viên địa ngục - Siêu sao
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Abyss Actor" , sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Khi được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, Bài Phép/Bẫy và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt. Một lần trong lượt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép "Abyss Script" trực tiếp từ Deck của mình, nhưng nó sẽ được gửi vào Mộ trong End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can Tribute 1 "Abyss Actor" monster, then target 1 "Abyss Script" Spell in your GY; add it to your hand. [ Monster Effect ] When Normal or Special Summoned, your opponent's Spell/Trap Cards and effects cannot be activated. Once per turn: You can Set 1 "Abyss Script" Spell directly from your Deck, but it is sent to the GY during the End Phase.


      UR Rarity
      Abyss Actor - Superstar
      UR Rarity
      Abyss Actor - Superstar
      Abyss Actor - Superstar
      DARK 73
      Abyss Actor - Superstar
      Diễn viên địa ngục - Siêu sao
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Abyss Actor" , sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn.
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Khi được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, Bài Phép/Bẫy và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt. Một lần trong lượt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép "Abyss Script" trực tiếp từ Deck của mình, nhưng nó sẽ được gửi vào Mộ trong End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can Tribute 1 "Abyss Actor" monster, then target 1 "Abyss Script" Spell in your GY; add it to your hand. [ Monster Effect ] When Normal or Special Summoned, your opponent's Spell/Trap Cards and effects cannot be activated. Once per turn: You can Set 1 "Abyss Script" Spell directly from your Deck, but it is sent to the GY during the End Phase.


      R Rarity
      Abyss Actor - Twinkle Little Star
      R Rarity
      Abyss Actor - Twinkle Little Star
      Abyss Actor - Twinkle Little Star
      DARK 49
      Abyss Actor - Twinkle Little Star
      Diễn viên địa ngục - Sao nhỏ lấp lánh
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Abyss Actor" mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể thực hiện tối đa 3 đòn tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase, đồng thời các quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu trong lượt của bạn. Lá này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Abyss Actor" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" monster you control; this turn, it can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase, also other monsters you control cannot attack for the rest of this turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Cannot be destroyed by battle during your turn. This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase.


      SR Rarity
      Abyss Actor - Wild Hope
      SR Rarity
      Abyss Actor - Wild Hope
      Abyss Actor - Wild Hope
      DARK 42
      Abyss Actor - Wild Hope
      Diễn viên địa ngục - Hi vọng hoang dại
      • ATK:

      • 1600

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Abyss Actor" trong Vùng Pendulum khác của bạn; Quy mô Pendulum của nó trở thành 9 cho đến hết lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển với các tên khác nhau, cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Wild Hope". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Wild Hope" một lần trong lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" card in your other Pendulum Zone; its Pendulum Scale becomes 9 until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" monsters (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card gain 100 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control with different names, until the end of this turn. If this card is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Abyss Actor" card from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Wild Hope". You can only use this effect of "Abyss Actor - Wild Hope" once per turn.


      SR Rarity
      Abyss Actor - Wild Hope
      SR Rarity
      Abyss Actor - Wild Hope
      Abyss Actor - Wild Hope
      DARK 42
      Abyss Actor - Wild Hope
      Diễn viên địa ngục - Hi vọng hoang dại
      • ATK:

      • 1600

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      [ Hiệu ứng Pendulum ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Abyss Actor" trong Vùng Pendulum khác của bạn; Quy mô Pendulum của nó trở thành 9 cho đến hết lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
      [ Hiệu ứng quái thú ]
      Một lần trong lượt: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển với các tên khác nhau, cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Wild Hope". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Wild Hope" một lần trong lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" card in your other Pendulum Zone; its Pendulum Scale becomes 9 until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" monsters (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card gain 100 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control with different names, until the end of this turn. If this card is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Abyss Actor" card from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Wild Hope". You can only use this effect of "Abyss Actor - Wild Hope" once per turn.


      N Rarity
      Abyss Script - Fire Dragon's Lair
      N Rarity
      Abyss Script - Fire Dragon's Lair
      Abyss Script - Fire Dragon's Lair
      Spell Normal
      Abyss Script - Fire Dragon's Lair
      Kịch bản địa ngục - Hang rồng lửa

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 "Abyss Actor" mà bạn điều khiển; nếu nó phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu lượt này, đối thủ của bạn sẽ loại bỏ 3 quái thú khỏi Extra Deck của chúng (lựa chọn của họ). Nếu lá bài Úp này trong tầm điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và bạn có "Abyss Actor" ngửa trong Extra Deck của mình: Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ, đồng thời loại bỏ 1 quái thú khỏi Extra Deck của chúng Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Script - Fire Dragon's Lair" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 "Abyss Actor" monster you control; if it destroys your opponent's monster by battle this turn, your opponent banishes 3 monsters from their Extra Deck (their choice). If this Set card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect, and you have a face-up "Abyss Actor" Pendulum Monster in your Extra Deck: You can look at your opponent's Extra Deck, also banish 1 monster from their Extra Deck. You can only use this effect of "Abyss Script - Fire Dragon's Lair" once per turn.


       N Rarity
       Abyss Script - Opening Ceremony
       N Rarity
       Abyss Script - Opening Ceremony
       Abyss Script - Opening Ceremony
       Spell Normal
       Abyss Script - Opening Ceremony
       Kịch bản địa ngục - Lễ khai mạc

        Hiệu ứng (VN):

        Nhận 500 LP cho mỗi "Abyss Actor" mà bạn điều khiển. Nếu lá bài này trong sự điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và bạn có "Abyss Actor" úp trong Extra Deck của mình: Bạn có thể rút bài cho đến khi có 5 lá bài trên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Abyss Script - Opening Ceremony" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Gain 500 LP for each "Abyss Actor" monster you control. If this Set card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect, and you have a face-up "Abyss Actor" Pendulum Monster in your Extra Deck: You can draw until you have 5 cards in your hand. You can only use each effect of "Abyss Script - Opening Ceremony" once per turn.


        R Rarity
        Abyss Script - Rise of the Abyss King
        R Rarity
        Abyss Script - Rise of the Abyss King
        Abyss Script - Rise of the Abyss King
        Spell Normal
        Abyss Script - Rise of the Abyss King
        Kịch bản địa ngục - Vua quỷ trỗi dậy

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu các lá bài ngửa trên sân, tối đa số lượng "Abyss Actor" Tư thế tấn công với các tên khác nhau mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu bạn điều khiển "Abyss Actor" Cấp 7 hoặc lớn hơn, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với kích hoạt của lá bài này. Nếu Deck này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và bạn có một "Abyss Actor" ngửa trong Extra Deck của mình: Bạn có thể thêm tối đa 2 "Abyss Actor" và / hoặc "Abyss Script" bài Phép với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target face-up cards on the field, up to the number of Attack Position "Abyss Actor" monsters with different names you control; destroy them. If you control a Level 7 or higher "Abyss Actor" monster, your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's activation. If this Set card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect, and you have a face-up "Abyss Actor" Pendulum Monster in your Extra Deck: You can add up to 2 "Abyss Actor" cards and/or "Abyss Script" Spells with different names from your Deck to your hand.


         R Rarity
         Abyss Script - Rise of the Abyss King
         R Rarity
         Abyss Script - Rise of the Abyss King
         Abyss Script - Rise of the Abyss King
         Spell Normal
         Abyss Script - Rise of the Abyss King
         Kịch bản địa ngục - Vua quỷ trỗi dậy

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu các lá bài ngửa trên sân, tối đa số lượng "Abyss Actor" Tư thế tấn công với các tên khác nhau mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu bạn điều khiển "Abyss Actor" Cấp 7 hoặc lớn hơn, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với kích hoạt của lá bài này. Nếu Deck này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và bạn có một "Abyss Actor" ngửa trong Extra Deck của mình: Bạn có thể thêm tối đa 2 "Abyss Actor" và / hoặc "Abyss Script" bài Phép với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target face-up cards on the field, up to the number of Attack Position "Abyss Actor" monsters with different names you control; destroy them. If you control a Level 7 or higher "Abyss Actor" monster, your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's activation. If this Set card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect, and you have a face-up "Abyss Actor" Pendulum Monster in your Extra Deck: You can add up to 2 "Abyss Actor" cards and/or "Abyss Script" Spells with different names from your Deck to your hand.


          R Rarity
          Abyss Script - Rise of the Abyss King
          R Rarity
          Abyss Script - Rise of the Abyss King
          Abyss Script - Rise of the Abyss King
          Spell Normal
          Abyss Script - Rise of the Abyss King
          Kịch bản địa ngục - Vua quỷ trỗi dậy

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu các lá bài ngửa trên sân, tối đa số lượng "Abyss Actor" Tư thế tấn công với các tên khác nhau mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu bạn điều khiển "Abyss Actor" Cấp 7 hoặc lớn hơn, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với kích hoạt của lá bài này. Nếu Deck này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và bạn có một "Abyss Actor" ngửa trong Extra Deck của mình: Bạn có thể thêm tối đa 2 "Abyss Actor" và / hoặc "Abyss Script" bài Phép với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target face-up cards on the field, up to the number of Attack Position "Abyss Actor" monsters with different names you control; destroy them. If you control a Level 7 or higher "Abyss Actor" monster, your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's activation. If this Set card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect, and you have a face-up "Abyss Actor" Pendulum Monster in your Extra Deck: You can add up to 2 "Abyss Actor" cards and/or "Abyss Script" Spells with different names from your Deck to your hand.


              
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

           Top