Hướng dẫn chơi Madolche

Hướng dẫn chơi Madolche

“Madolche” là một Archetype của quái thú hệ ĐẤT với nhiều Types khác nhau và lần đầu được giới thiệu thông qua D.D. Wind Tower và sự kiện Earth Dimension. Mặc dù “Madolche” đã nhận được thêm khá nhiề support khá tốt từ Burning Nova, nhưng sau đó lại được thêm khá nhiều hỗ trợ khác bao gồm Key Xyz Boss, Madolche Queen Tiaramisu được phát hành trên Mini Box thứ 44: Lord of Borrel mới ra gần đây khiến cho đây là một deck vừa cute vừa đáng để chơi.

Nguyên mẫu "Madolche" tập trung vào việc tái chế card của chúng để sử dụng nhiều lần, với tất cả các quái thú "Madolche" được gửi trở lại Bộ bài hoặc tay khi chúng bị tiêu diệt bởi lá bài của đối thủ. Đặc điểm độc đáo này là sức mạnh lớn nhất của Archetype này và nó mang lại cho bộ bài này khả năng hồi phục nhanh chóng trong khi tài nguyên của đối thủ đang dần cạn kiệt.
1 số deck mẫu

 

Deck 1

Switcheroo
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn và rút một lá khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Switcheroo
Đang tải dữ liệu...

Cần 12 UR

UR Rarity
Madolche Petingcessoeur1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Leviair the Sea Dragon1 card
UR Rarity
Madolche Queen Tiaramisu1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone3 card
UR Rarity
Warning Point2 card

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
Madolche Petingcessoeur
EARTH4
Madolche Petingcessoeur
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


   

Deck 2

Switcheroo
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn và rút một lá khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Switcheroo
Đang tải dữ liệu...

Cần 11 UR

UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
UR Rarity
Madolche Queen Tiaramisu
UR Rarity
Madolche Queen Tiaramisu
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Mystical Space Typhoon
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
Madolche Petingcessoeur
EARTH4
Madolche Petingcessoeur
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


 Skill

 Main cards

 

Madolche Puddingcess (x1)

Madolche Puddingcess là quái thú level 5 nhưng lại có chỉ số cơ bản khá thấp. Ngay cả khi không có quái vật nào trong mộ của bạn, mức tăng ATK của cô ấy chỉ đẩy cô ấy lên tới 1800 ATK. Bạn sử dụng Hootcake để Triệu hồi Đặc biệt Puddingcess từ Bộ bài của bạn bằng cách trục xuất 1 Quái thú khác, nó sẽ có 1800 ATK và DEF, tăng lên 2300 ATK và DEF với Madolche Chateau. Bạn cũng có thể Triệu hồi Đặc biệt Madolche Puddingcess từ tay của bạn bằng Mewfeuille.

Phần hay nhất về Puddingcess là hiệu ứng destroy miễn phí của cô ấy, tuy nhiên điều này cũng khá chậm. Việc chỉ được kích hoạt sau khi battle khiến Puddingcess dễ bị ngăn lại trước mọi hình thức gây gián đoạn như trap, effect monster,.... Nếu bạn thành công, hãy sử dụng hiệu ứng này để loại bỏ backrow của đối thủ hoặc bất kỳ mối đe dọa nào trên sân.

Madolche Magileine (x3)

Triệu hồi Thường Magileine và search Mewfeuille hoặc Hootcake, tùy thuộc vào việc Messengelato nằm trong tay bạn hay còn trong deck. Triệu hồi Mewfeuille hoặc Hootcake sau đó sử dụng hiệu ứng của chúng để Triệu hồi Đặc biệt Messengelato. Messengelato tìm kiếm Field Spell của bạn, thứ giúp bạn tái chế quái thú không ngừng. Sự kết hợp này là một minh chứng tốt cho lối chơi và chiến lược của Madolche, thu được tài nguyên tốt nhưng lại tiêu tốn ít tài nguyên.

Magileine có thể tìm kiếm một bản sao khác của chính mình để làm mỏng của bạn. Nhưng bạn sẽ cần đợi đến lượt tiếp theo để sử dụng hiệu ứng của Magileine đã tìm kiếm.

Madolche Petingcessoeur (x1)

UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
Madolche Petingcessoeur
EARTH4
Madolche Petingcessoeur
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


 Madolche Petingcessoeur là 1 card XYZ starter bằng cách triệu hồi đặc biệt chính cô ấy trong khi Mộ của bạn không có quái thú nào. Cô ấy sẽ triệu hồi ra cho bạn Madolche Puddingcess bị giảm 1 level (level 4), khiến lá này có thể dễ dàng cho bạn triệu hồi Madolche Queen Tiaramisu.

Madolche Hootcake (x1)

Bằng cách trục xuất một quái thú từ Mộ của bạn, Madolche Hootcake cho phép bạn Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Madolche" khác từ Bộ bài. Triệu hồi Thường Madolche Hootcake, trục xuất các Quái thú khác khỏi Mộ của bạn sau đó Triệu hồi Đặc biệt Messengelato để search field spell của bạn. Hoặc, nếu bạn đã có Field Spell, hãy Triệu hồi Đặc biệt Puddingcess và dùng nó như một beater với hiệu ứng loại bỏ tuy hơi chậm.

Summoner Monk (x2 ( sử dụng cho phiên bản summoner monk))

 Summoner Monk là một quái thú swarm sân cho phép bạn triệu hồi ra một Quái thú level 4 khác bằng cách discard Bài Phép. Mặc dù quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó không thể tấn công trong lượt được triệu hồi đó, bạn vẫn có thể kích hoạt hiệu ứng của nó để chơi kết hợp hoặc trực tiếp Triệu hồi Xyz hoặc Triệu hồi LINK.Spell/Trap

 

Madolche Chateau (x1)

Field Spell này sẽ tăng ATK và DEF của tất cả các quái thú "Madolche" trên sân, bao gồm cả những quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển trong một trận đấu mà cả 2 đều chơi Madolche lên 500. Ngoài ra, nếu bất kỳ quái thú nào trong Mộ của bạn sẽ được đưa trở lại Bộ bài bởi hiệu ứng của các “Madolche” khi bạn điều khiển Madolche Chateau, thay vào đó bạn có thể thêm nó vào tay của mình. Hiệu ứng thứ hai này chính là thứ tuyệt vời nhất của Chateau, cho phép bạn recycle quái thú của mình không ngừng để duy trì tài nguyên.

Vì việc thêm quái vật trở lại tay là không bắt buộc, bạn vẫn có thể mang các quái thú đã bị tiêu diệt trở lại Bộ bài để tránh việc bạn hết bài trước đối thủ.

Magical Mallet (x3)

Shuffle bao nhiêu card về và rút lại bấy nhiêu giúp tăng cơ hội bạn nhận được lá bài bạn muốn

Book of Moon, Compulsory Evacuation Device và Warning Point (Some useful techs)

Một số tech thông dụng mà mạnh mà ta nên mang theo để giúp Ma đôn chề ổn định và thủ tốt hơnExtra deck

 

Madolche Queen Tiaramisu (x1-x2)

Madolche Queen Tiaramisu, một quái thú Xyz hạng 4 Madolche tuyệt vời có Tối đa 2 lần Loại bỏ Không nhắm mục tiêu hay là destroy, đồng thời recycle được lại rất nhiều lá Madolche về Bộ bài. Tiaramisu này rất mạnh khi chống lại những Boss monster không thể bị chọn mục tiêu hoặc tiêu diệt bằng Battle cũng như Hiệu ứng Bài, bạn cũng có thể shuffle các lá hàng sau của đối thủ để chơi hoặc tấn công an toàn.

Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode (x1-x2)

Quái thú Boss rank 5 có thể được Triệu hồi Xyz "Rank-up" bằng cách xếp chồng lên trên các Quái thú Xyz Madolche rank 4 khác (Queen hoặc Teacher). Chocolat-a-la-Mode hoạt động như một Tech Tái chế Tuyệt vời không chỉ dành cho Madolche Monster mà còn cả Spell/Trap nữa. Cô ấy cũng có thể triệu hồi 1 quái thú Madolche từ Bộ bài của bạn trong khi có một lá bài Madolche được shuffle trở lại Bộ bài Chính (nhưng nhớ là ngoại trừ trong Damage Step).

Madolche Teacher Glassouffle ( x2)

Quái thú Madolche Xyz rank 4 này cho phép 1 trong số các Quái thú Madolche của bạn không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú ngoại trừ bản thân mục tiêu.

Không chỉ vậy, Glassouffle có thể shuffle 2 lá bài (bao gồm các lá bài khác như Bài Phép/Bẫy đã được sử dụng) từ Mộ của bạn trở lại hiệu ứng Bộ bài, khi 1 lá Madolche nào đó được gửi vào Mộ của bạn. Hiệu ứng này rất hữu ích để cho phép bạn dùng lại các Tech card hoặc các Key card cho lần chơi tiếp theo.

Knightmare Unicorn và Knightmare Phoenix (Knightmare cards)

Đây là hàng đánh thuê khá đa dụng thường có trong mọi deck. nếu được co-linked thì chúng sẽ phát huy được hết khả năng của mình như là : Draw 1, destroy 1 spell/trap, return 1 lá trên sân về deck,....Điểm yếu

 • Chỉ cần 1 lá Necrovalley là có thể shutdown toàn bộ chiến lược của bạn. Ngăn Madolches của bạn tự tái chế và ngăn bạn sử dụng hiệu ứng của Hootcake.

 • Bộ bài này thiếu bất kỳ hình thức bảo vệ nào. Vì lý do này, nó dựa vào backrow chung để ngăn chặn đối thủ của bạn sử dụng tech hay những thứ gây gián đoạn của chúng.

 • Rất nhiều tiềm năng tái chế của bạn đến từ Field Spell của bạn. Nhưng nếu Chateau bị bay màu, bạn sẽ mất động cơ tái chế nhanh và cả sức mạnh biến quái thú của bạn thành những Beater tốt.Một số lá bài hữu ích khác ( chơi Synchro)

 

Madolche Mewfeuille (x0-x1)

Tương tự như Hootcake, Mewfeuille được sử dụng để Swarm field của bạn với quái thú Madolche. Nhưng trong khi đó Hootcake giúp ta Triệu hồi Đặc biệt  từ bộ bài, nhưng Mewfeuille chỉ giúp ta Triệu hồi Đặc biệt  từ tay. Vì Madolche Mewfeuille là một quái thú Beast, nếu bạn sử dụng hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Madolche Messengelato, bạn cũng sẽ có thể search Field Spell của mình.

Bạn sẽ không muốn Triệu hồi Đặc biệt Magileine vì hiệu ứng của lá bài này sẽ không được kích hoạt.

Psychic Wheeleder (x3)

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt Psychic Wheeleder khi điều khiển Mewfeuille hoặc Hootcake. Vì Mewfeuille và Hootcake thường Triệu hồi Đặc biệt Messengelato, bạn có tùy chọn thực hiện Synchro lv 6 hoặc lv 7. Hãy nhớ rằng điều này đưa quái thú vào nghĩa địa của bạn, cản trở việc tăng chỉ số của Puddincess. Tuy nhiên, các vật liệu Synchro trong nghĩa địa của bạn có thể được sử dụng làm cost cho hiệu ứng của Hootcake.

Một combo đầy đủ với Hootcake và Wheeleder trên tay sẽ diễn ra như sau:

 1. Triệu hồi Thường Hootcake và trục xuất Dark Verger để Triệu hồi Đặc biệt Messengelato. Messengelato tìm kiếm Chateau.
 2. Triệu hồi Đặc biệt Wheeleder và thực hiện Synchro lv 7. Thường là Ancient Pixie Dragon để chơi control hoặc Samurai Destroyer để tấn công.
 3. Kích hoạt Cheatau cho phép bạn rút một lá bài bằng Ancient Pixie Dragon và đưa Messengelato trở lại bộ bài. Bạn cũng có thể tiêu diệt quái vật của đối thủ bằng Ancient Pixie Dragon.
 4. Ở lượt tiếp theo, bạn có thể sử dụng hiệu ứng của Hootcake để trục xuất Wheeleder trong nghĩa địa của mình và Triệu hồi Đặc biệt Puddingcess. Giờ đây, khi nghĩa địa của bạn không còn quái vật, Puddingcess sẽ được tăng ATK.

Ancient Pixie Dragon (x1)

Ancient Pixie Dragon hoạt động tốt trong hầu hết các bộ bài phụ thuộc vào Field Spell. Việc kích hoạt Field Spell cho phép bạn rút một lá bài, thu hồi các tài nguyên đã dùng để triệu hồi Ancient Pixie Dragon. Và vì những bộ bài như Madolche muốn Field Spell của họ xuất hiện sớm nhất có thể, bạn có thể ngay lập tức sử dụng hiệu ứng destroy miễn phí của Ancient Pixie Dragon.

Brionac Dragon of the Ice Barrier (x1)

Khi Chateau kích hoạt, bộ bài Madolche thực tế sẽ luôn có đầy quái thú. Bạn có thể tận dụng lượng lớn tài nguyên này bằng cách discard chúng để làm cost cho Brionac và dọn sạch sân của đối thủ. Điều này làm cho Brionac trở thành lá Synchro tốt nhất để triệu hồi khi bạn sẵn sàng OTK đối thủ của mình.

HTS Psyhemuth (x1)

Lá bài này có hiệu ứng loại bỏ rất hay mà Brionac và zeta không có, có thế dùng để đối đầu với các lá miễn dịch với Target. Tuy nhiên cái giá để đổi lấy cũng khá là đắt đỏ khi phải bỏ ra 1 slot extra và 2 quái thú :((

PSY-Framelord Zeta (x1)

 Zeta là cách tốt nhất để loại bỏ quái thú trùm của đối thủ cho đến khi bạn có một số cách đối phó với nó. Trục xuất Zeta và quái thú boss của đối thủ cho đến lượt tiếp theo của bạn và ta có thể tiếp tục làm điều này bất cứ khi nào chúng quay lại. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng một hiệu ứng loại bỏ khác, hãy sử dụng nó để loại bỏ con boss ấy. Hãy nhớ để lại một khu vực quái thú trống để Zeta quay lại nhé.
Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS
Top