Hướng dẫn chơi Madolche

Hướng dẫn chơi Madolche

“Madolche” là một Archetype của quái thú hệ ĐẤT với nhiều Types khác nhau và lần đầu được giới thiệu thông qua D.D. Wind Tower và sự kiện Earth Dimension. Mặc dù “Madolche” đã nhận được thêm khá nhiề support khá tốt từ Burning Nova, nhưng sau đó lại được thêm khá nhiều hỗ trợ khác bao gồm Key Xyz Boss, Madolche Queen Tiaramisu được phát hành trên Mini Box thứ 44: Lord of Borrel mới ra gần đây khiến cho đây là một deck vừa cute vừa đáng để chơi.

Nguyên mẫu "Madolche" tập trung vào việc tái chế card của chúng để sử dụng nhiều lần, với tất cả các quái thú "Madolche" được gửi trở lại Bộ bài hoặc tay khi chúng bị tiêu diệt bởi lá bài của đối thủ. Đặc điểm độc đáo này là sức mạnh lớn nhất của Archetype này và nó mang lại cho bộ bài này khả năng hồi phục nhanh chóng trong khi tài nguyên của đối thủ đang dần cạn kiệt.
1 số deck mẫu

 

Deck 1

Switcheroo
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn và rút một lá khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Switcheroo

Cần 12 UR

UR Rarity
Madolche Petingcessoeur1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Leviair the Sea Dragon1 card
UR Rarity
Madolche Queen Tiaramisu1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone3 card
UR Rarity
Warning Point2 card

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Madolche Hootcake
SR Rarity
Madolche Hootcake
Madolche Hootcake
EARTH 3
Madolche Hootcake
Búp bê phép ngọt cú nướng chảo
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của mình; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Hootcake". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Madolche Hootcake" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. You can target 1 monster in your Graveyard; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck, except "Madolche Hootcake". You can only use this effect of "Madolche Hootcake" once per turn.


SR Rarity
Madolche Magileine
SR Rarity
Madolche Magileine
Madolche Magileine
EARTH 4
Madolche Magileine
Búp bê phép ngọt bánh sò
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


SR Rarity
Madolche Magileine
SR Rarity
Madolche Magileine
Madolche Magileine
EARTH 4
Madolche Magileine
Búp bê phép ngọt bánh sò
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


SR Rarity
Madolche Magileine
SR Rarity
Madolche Magileine
Madolche Magileine
EARTH 4
Madolche Magileine
Búp bê phép ngọt bánh sò
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


R Rarity
Madolche Messengelato
R Rarity
Madolche Messengelato
Madolche Messengelato
EARTH 4
Madolche Messengelato
Búp bê phép ngọt người đưa kem
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải điều khiển một "Madolche" thuộc Loại quái thú ngửa để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Madolche" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You must control a face-up Beast-Type "Madolche" monster to activate and to resolve this effect.


UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
Madolche Petingcessoeur
EARTH 4
Madolche Petingcessoeur
Búp bê phép ngọt Petingcessoeur
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


SR Rarity
Madolche Puddingcess
SR Rarity
Madolche Puddingcess
Madolche Puddingcess
EARTH 5
Madolche Puddingcess
Búp bê phép ngọt công chúa pudding
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị chuyển đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Trong khi bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 800 ATK và DEF. Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. While you have no monsters in your Graveyard, this card gains 800 ATK and DEF. After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    Cosmic Cyclone
    Spell Quick
    Cosmic Cyclone
    Xoáy vũ trụ

     Hiệu ứng (VN):

     Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     Cosmic Cyclone
     Spell Quick
     Cosmic Cyclone
     Xoáy vũ trụ

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


      UR Rarity
      Cosmic Cyclone
      UR Rarity
      Cosmic Cyclone
      Cosmic Cyclone
      Spell Quick
      Cosmic Cyclone
      Xoáy vũ trụ

       Hiệu ứng (VN):

       Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


       R Rarity
       Madolche Chateau
       R Rarity
       Madolche Chateau
       Madolche Chateau
       Spell Field
       Madolche Chateau
       Lâu đài búp bê phép ngọt

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Xáo trộn tất cả "Madolche" trong Mộ của bạn vào Deck. Tất cả "Madolche" trên sân nhận được 500 ATK và DEF. Nếu một (các) quái thú trong Mộ của bạn được đưa trở lại Deck do hiệu ứng của "Madolche" , bạn có thể thêm nó lên tay của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: Shuffle all "Madolche" monsters in your Graveyard into the Deck. All "Madolche" monsters on the field gain 500 ATK and DEF. If a monster(s) in your Graveyard would be returned to the Deck by the effect of a "Madolche" monster, you can add it to your hand instead.


        R Rarity
        Magical Mallet
        R Rarity
        Magical Mallet
        Magical Mallet
        Spell Normal
        Magical Mallet
        Cái vồ ma thuật

         Hiệu ứng (VN):

         Xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút cùng số lá bài đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw that same number of cards.


         R Rarity
         Magical Mallet
         R Rarity
         Magical Mallet
         Magical Mallet
         Spell Normal
         Magical Mallet
         Cái vồ ma thuật

          Hiệu ứng (VN):

          Xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút cùng số lá bài đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw that same number of cards.


          R Rarity
          Magical Mallet
          R Rarity
          Magical Mallet
          Magical Mallet
          Spell Normal
          Magical Mallet
          Cái vồ ma thuật

           Hiệu ứng (VN):

           Xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút cùng số lá bài đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw that same number of cards.


           N Rarity
           Madolche Nights
           N Rarity
           Madolche Nights
           Madolche Nights
           Trap Counter
           Madolche Nights
           Búp bê phép ngọt về đêm

            Hiệu ứng (VN):

            Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt, nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó nếu bạn điều khiển "Madolche Puddingcess", xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ vào Deck.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When a monster effect is activated, if you have no monsters in your Graveyard: Negate the activation, then if you control "Madolche Puddingcess", shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck.


            UR Rarity
            Warning Point
            UR Rarity
            Warning Point
            Warning Point
            Trap Normal
            Warning Point
            Điểm cảnh cáo

             Hiệu ứng (VN):

             Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


             UR Rarity
             Warning Point
             UR Rarity
             Warning Point
             Warning Point
             Trap Normal
             Warning Point
             Điểm cảnh cáo

              Hiệu ứng (VN):

              Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              Knightmare Phoenix
              FIRE
              Knightmare Phoenix
              Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              Knightmare Unicorn
              DARK
              Knightmare Unicorn
              Kỳ lân khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 2200

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú với các tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


              UR Rarity
              Leviair the Sea Dragon
              UR Rarity
              Leviair the Sea Dragon
              Leviair the Sea Dragon
              WIND
              Leviair the Sea Dragon
              Rồng biển hư không Leviair
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 1600


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 3
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bị loại bỏ từ Cấp 4 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 banished Level 4 or lower monster; Special Summon that target to your field.


              SR Rarity
              Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
              SR Rarity
              Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
              Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
              EARTH
              Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
              Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú EARTH Cấp 5
              Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.


              SR Rarity
              Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
              SR Rarity
              Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
              Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
              EARTH
              Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
              Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú EARTH Cấp 5
              Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.


              UR Rarity
              Madolche Queen Tiaramisu
              UR Rarity
              Madolche Queen Tiaramisu
              Madolche Queen Tiaramisu
              EARTH
              Madolche Queen Tiaramisu
              Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
              • ATK:

              • 2200

              • DEF:

              • 2100


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "Madolche" Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.


              SR Rarity
              Madolche Teacher Glassouffle
              SR Rarity
              Madolche Teacher Glassouffle
              Madolche Teacher Glassouffle
              EARTH
              Madolche Teacher Glassouffle
              Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "Madolche" Cấp 4
              (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.


              SR Rarity
              Madolche Teacher Glassouffle
              SR Rarity
              Madolche Teacher Glassouffle
              Madolche Teacher Glassouffle
              EARTH
              Madolche Teacher Glassouffle
              Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "Madolche" Cấp 4
              (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.


                 

              Deck 2

              Switcheroo
              Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn và rút một lá khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
              Switcheroo

              Cần 11 UR

              UR Rarity
              Madolche Petingcessoeur
              UR Rarity
              Madolche Queen Tiaramisu
              UR Rarity
              Madolche Queen Tiaramisu
              UR Rarity
              Book of Moon
              UR Rarity
              Book of Moon
              UR Rarity
              Cosmic Cyclone
              UR Rarity
              Cosmic Cyclone
              UR Rarity
              Cosmic Cyclone
              UR Rarity
              Mystical Space Typhoon
              UR Rarity
              Compulsory Evacuation Device
              UR Rarity
              Compulsory Evacuation Device

              Main: 20 Extra: 8

              SR Rarity
              Madolche Hootcake
              SR Rarity
              Madolche Hootcake
              Madolche Hootcake
              EARTH 3
              Madolche Hootcake
              Búp bê phép ngọt cú nướng chảo
              • ATK:

              • 1500

              • DEF:

              • 1100


              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của mình; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Hootcake". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Madolche Hootcake" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. You can target 1 monster in your Graveyard; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck, except "Madolche Hootcake". You can only use this effect of "Madolche Hootcake" once per turn.


              SR Rarity
              Madolche Hootcake
              SR Rarity
              Madolche Hootcake
              Madolche Hootcake
              EARTH 3
              Madolche Hootcake
              Búp bê phép ngọt cú nướng chảo
              • ATK:

              • 1500

              • DEF:

              • 1100


              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của mình; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Hootcake". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Madolche Hootcake" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. You can target 1 monster in your Graveyard; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck, except "Madolche Hootcake". You can only use this effect of "Madolche Hootcake" once per turn.


              SR Rarity
              Madolche Magileine
              SR Rarity
              Madolche Magileine
              Madolche Magileine
              EARTH 4
              Madolche Magileine
              Búp bê phép ngọt bánh sò
              • ATK:

              • 1400

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


              SR Rarity
              Madolche Magileine
              SR Rarity
              Madolche Magileine
              Madolche Magileine
              EARTH 4
              Madolche Magileine
              Búp bê phép ngọt bánh sò
              • ATK:

              • 1400

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


              SR Rarity
              Madolche Magileine
              SR Rarity
              Madolche Magileine
              Madolche Magileine
              EARTH 4
              Madolche Magileine
              Búp bê phép ngọt bánh sò
              • ATK:

              • 1400

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


              R Rarity
              Madolche Messengelato
              R Rarity
              Madolche Messengelato
              Madolche Messengelato
              EARTH 4
              Madolche Messengelato
              Búp bê phép ngọt người đưa kem
              • ATK:

              • 1600

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải điều khiển một "Madolche" thuộc Loại quái thú ngửa để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Madolche" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You must control a face-up Beast-Type "Madolche" monster to activate and to resolve this effect.


              UR Rarity
              Madolche Petingcessoeur
              UR Rarity
              Madolche Petingcessoeur
              Madolche Petingcessoeur
              EARTH 4
              Madolche Petingcessoeur
              Búp bê phép ngọt Petingcessoeur
              • ATK:

              • 1400

              • DEF:

              • 1400


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
              ● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
              ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


              SR Rarity
              Madolche Puddingcess
              SR Rarity
              Madolche Puddingcess
              Madolche Puddingcess
              EARTH 5
              Madolche Puddingcess
              Búp bê phép ngọt công chúa pudding
              • ATK:

              • 1000

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị chuyển đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Trong khi bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 800 ATK và DEF. Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. While you have no monsters in your Graveyard, this card gains 800 ATK and DEF. After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target.


              SR Rarity
              Summoner Monk
              SR Rarity
              Summoner Monk
              Summoner Monk
              DARK 4
              Summoner Monk
              Thầy tu triệu hồi Triệu Hoán Tăng
              • ATK:

              • 800

              • DEF:

              • 1600


              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này ngửa trên sân, nó không thể được Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn, nhưng quái thú đó không thể tấn công lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. If this card is Normal or Flip Summoned: Change this card to Defense Position. Once per turn: You can discard 1 Spell; Special Summon 1 Level 4 monster from your Deck, but that monster cannot attack this turn.


              SR Rarity
              Summoner Monk
              SR Rarity
              Summoner Monk
              Summoner Monk
              DARK 4
              Summoner Monk
              Thầy tu triệu hồi Triệu Hoán Tăng
              • ATK:

              • 800

              • DEF:

              • 1600


              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này ngửa trên sân, nó không thể được Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn, nhưng quái thú đó không thể tấn công lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. If this card is Normal or Flip Summoned: Change this card to Defense Position. Once per turn: You can discard 1 Spell; Special Summon 1 Level 4 monster from your Deck, but that monster cannot attack this turn.


              UR Rarity
              Book of Moon
              UR Rarity
              Book of Moon
              Book of Moon
              Spell Quick
              Book of Moon
              Sách mặt trăng

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


               UR Rarity
               Book of Moon
               UR Rarity
               Book of Moon
               Book of Moon
               Spell Quick
               Book of Moon
               Sách mặt trăng

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                UR Rarity
                Cosmic Cyclone
                UR Rarity
                Cosmic Cyclone
                Cosmic Cyclone
                Spell Quick
                Cosmic Cyclone
                Xoáy vũ trụ

                 Hiệu ứng (VN):

                 Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


                 UR Rarity
                 Cosmic Cyclone
                 UR Rarity
                 Cosmic Cyclone
                 Cosmic Cyclone
                 Spell Quick
                 Cosmic Cyclone
                 Xoáy vũ trụ

                  Hiệu ứng (VN):

                  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


                  UR Rarity
                  Cosmic Cyclone
                  UR Rarity
                  Cosmic Cyclone
                  Cosmic Cyclone
                  Spell Quick
                  Cosmic Cyclone
                  Xoáy vũ trụ

                   Hiệu ứng (VN):

                   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


                   R Rarity
                   Madolche Chateau
                   R Rarity
                   Madolche Chateau
                   Madolche Chateau
                   Spell Field
                   Madolche Chateau
                   Lâu đài búp bê phép ngọt

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi lá bài này được kích hoạt: Xáo trộn tất cả "Madolche" trong Mộ của bạn vào Deck. Tất cả "Madolche" trên sân nhận được 500 ATK và DEF. Nếu một (các) quái thú trong Mộ của bạn được đưa trở lại Deck do hiệu ứng của "Madolche" , bạn có thể thêm nó lên tay của mình.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When this card is activated: Shuffle all "Madolche" monsters in your Graveyard into the Deck. All "Madolche" monsters on the field gain 500 ATK and DEF. If a monster(s) in your Graveyard would be returned to the Deck by the effect of a "Madolche" monster, you can add it to your hand instead.


                    UR Rarity
                    Mystical Space Typhoon
                    UR Rarity
                    Mystical Space Typhoon
                    Mystical Space Typhoon
                    Spell Quick
                    Mystical Space Typhoon
                    Cơn lốc thần bí

                     Hiệu ứng (VN):

                     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


                     UR Rarity
                     Compulsory Evacuation Device
                     UR Rarity
                     Compulsory Evacuation Device
                     Compulsory Evacuation Device
                     Trap Normal
                     Compulsory Evacuation Device
                     Thiết bị sơ tán bắt buộc

                      Hiệu ứng (VN):

                      Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                      UR Rarity
                      Compulsory Evacuation Device
                      UR Rarity
                      Compulsory Evacuation Device
                      Compulsory Evacuation Device
                      Trap Normal
                      Compulsory Evacuation Device
                      Thiết bị sơ tán bắt buộc

                       Hiệu ứng (VN):

                       Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                       N Rarity
                       Madolche Nights
                       N Rarity
                       Madolche Nights
                       Madolche Nights
                       Trap Counter
                       Madolche Nights
                       Búp bê phép ngọt về đêm

                        Hiệu ứng (VN):

                        Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt, nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó nếu bạn điều khiển "Madolche Puddingcess", xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ vào Deck.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        When a monster effect is activated, if you have no monsters in your Graveyard: Negate the activation, then if you control "Madolche Puddingcess", shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck.


                        R Rarity
                        Link Disciple
                        R Rarity
                        Link Disciple
                        Link Disciple
                        LIGHT
                        Link Disciple
                        Đệ tử liên kết
                        • ATK:

                        • 500

                        • LINK-1

                        Mũi tên Link:

                        Dưới


                        Hiệu ứng (VN):

                        1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
                        Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


                        SR Rarity
                        Diamond Dire Wolf
                        SR Rarity
                        Diamond Dire Wolf
                        Diamond Dire Wolf
                        EARTH
                        Diamond Dire Wolf
                        Sói răng khủng Diawolf
                        • ATK:

                        • 2000

                        • DEF:

                        • 1200


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú Cấp 4
                        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


                        SR Rarity
                        Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                        SR Rarity
                        Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                        Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                        EARTH
                        Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                        Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
                        • ATK:

                        • 2500

                        • DEF:

                        • 2200


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú EARTH Cấp 5
                        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.


                        SR Rarity
                        Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                        SR Rarity
                        Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                        Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                        EARTH
                        Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                        Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
                        • ATK:

                        • 2500

                        • DEF:

                        • 2200


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú EARTH Cấp 5
                        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.


                        UR Rarity
                        Madolche Queen Tiaramisu
                        UR Rarity
                        Madolche Queen Tiaramisu
                        Madolche Queen Tiaramisu
                        EARTH
                        Madolche Queen Tiaramisu
                        Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
                        • ATK:

                        • 2200

                        • DEF:

                        • 2100


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú "Madolche" Cấp 4
                        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.


                        UR Rarity
                        Madolche Queen Tiaramisu
                        UR Rarity
                        Madolche Queen Tiaramisu
                        Madolche Queen Tiaramisu
                        EARTH
                        Madolche Queen Tiaramisu
                        Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
                        • ATK:

                        • 2200

                        • DEF:

                        • 2100


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú "Madolche" Cấp 4
                        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.


                        SR Rarity
                        Madolche Teacher Glassouffle
                        SR Rarity
                        Madolche Teacher Glassouffle
                        Madolche Teacher Glassouffle
                        EARTH
                        Madolche Teacher Glassouffle
                        Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
                        • ATK:

                        • 1800

                        • DEF:

                        • 2500


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú "Madolche" Cấp 4
                        (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.


                        SR Rarity
                        Madolche Teacher Glassouffle
                        SR Rarity
                        Madolche Teacher Glassouffle
                        Madolche Teacher Glassouffle
                        EARTH
                        Madolche Teacher Glassouffle
                        Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
                        • ATK:

                        • 1800

                        • DEF:

                        • 2500


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú "Madolche" Cấp 4
                        (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.


                                                 Skill

                         

                        Switcheroo (87%)

                         Rarity
                        Switcheroo
                         Rarity
                        Switcheroo
                        Switcheroo
                        Switcheroo
                        • ATK:

                        • 0

                        • DEF:

                        • 0


                        Hiệu ứng (VN):

                        Kích hoạt Kỹ năng này trong Main Phase của bạn. Một lần mỗi lượt, bạn có thể xáo 1 lá bài từ tay mình vào Deck, sau đó rút 1 lá bài, cũng như lật ngược lá bài này. Bạn có thể sử dụng Kỹ năng này tối đa hai lần mỗi Trận đấu.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Activate this Skill during your Main Phase. Once per turn, you can shuffle 1 card from your hand into the Deck, then draw 1 card, also flip this card over. You can use this Skill up to twice per Duel.


                        Hiệu ứng của skill này khá tương tự như Magical Mallet nhưng nhỏ hơn. Đơn giản là ta có thể tráo đổi 1 lá bài trên tay và hên xui rút được lá ta cần                        Main cards

                         

                        Madolche Puddingcess (x1)

                        SR Rarity
                        Madolche Puddingcess
                        SR Rarity
                        Madolche Puddingcess
                        Madolche Puddingcess
                        EARTH 5
                        Madolche Puddingcess
                        Búp bê phép ngọt công chúa pudding
                        • ATK:

                        • 1000

                        • DEF:

                        • 1000


                        Hiệu ứng (VN):

                        Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị chuyển đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Trong khi bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 800 ATK và DEF. Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. While you have no monsters in your Graveyard, this card gains 800 ATK and DEF. After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target.


                        Madolche Puddingcess là quái thú level 5 nhưng lại có chỉ số cơ bản khá thấp. Ngay cả khi không có quái vật nào trong mộ của bạn, mức tăng ATK của cô ấy chỉ đẩy cô ấy lên tới 1800 ATK. Bạn sử dụng Hootcake để Triệu hồi Đặc biệt Puddingcess từ Bộ bài của bạn bằng cách trục xuất 1 Quái thú khác, nó sẽ có 1800 ATK và DEF, tăng lên 2300 ATK và DEF với Madolche Chateau. Bạn cũng có thể Triệu hồi Đặc biệt Madolche Puddingcess từ tay của bạn bằng Mewfeuille.

                        Phần hay nhất về Puddingcess là hiệu ứng destroy miễn phí của cô ấy, tuy nhiên điều này cũng khá chậm. Việc chỉ được kích hoạt sau khi battle khiến Puddingcess dễ bị ngăn lại trước mọi hình thức gây gián đoạn như trap, effect monster,.... Nếu bạn thành công, hãy sử dụng hiệu ứng này để loại bỏ backrow của đối thủ hoặc bất kỳ mối đe dọa nào trên sân.

                        Madolche Magileine (x3)

                        SR Rarity
                        Madolche Magileine
                        SR Rarity
                        Madolche Magileine
                        Madolche Magileine
                        EARTH 4
                        Madolche Magileine
                        Búp bê phép ngọt bánh sò
                        • ATK:

                        • 1400

                        • DEF:

                        • 1200


                        Hiệu ứng (VN):

                        Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


                        Triệu hồi Thường Magileine và search Mewfeuille hoặc Hootcake, tùy thuộc vào việc Messengelato nằm trong tay bạn hay còn trong deck. Triệu hồi Mewfeuille hoặc Hootcake sau đó sử dụng hiệu ứng của chúng để Triệu hồi Đặc biệt Messengelato. Messengelato tìm kiếm Field Spell của bạn, thứ giúp bạn tái chế quái thú không ngừng. Sự kết hợp này là một minh chứng tốt cho lối chơi và chiến lược của Madolche, thu được tài nguyên tốt nhưng lại tiêu tốn ít tài nguyên.

                        Magileine có thể tìm kiếm một bản sao khác của chính mình để làm mỏng của bạn. Nhưng bạn sẽ cần đợi đến lượt tiếp theo để sử dụng hiệu ứng của Magileine đã tìm kiếm.

                        Madolche Petingcessoeur (x1)

                        UR Rarity
                        Madolche Petingcessoeur
                        UR Rarity
                        Madolche Petingcessoeur
                        Madolche Petingcessoeur
                        EARTH 4
                        Madolche Petingcessoeur
                        Búp bê phép ngọt Petingcessoeur
                        • ATK:

                        • 1400

                        • DEF:

                        • 1400


                        Hiệu ứng (VN):

                        Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
                        ● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                        ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


                         Madolche Petingcessoeur là 1 card XYZ starter bằng cách triệu hồi đặc biệt chính cô ấy trong khi Mộ của bạn không có quái thú nào. Cô ấy sẽ triệu hồi ra cho bạn Madolche Puddingcess bị giảm 1 level (level 4), khiến lá này có thể dễ dàng cho bạn triệu hồi Madolche Queen Tiaramisu.

                        Madolche Hootcake (x1)

                        SR Rarity
                        Madolche Hootcake
                        SR Rarity
                        Madolche Hootcake
                        Madolche Hootcake
                        EARTH 3
                        Madolche Hootcake
                        Búp bê phép ngọt cú nướng chảo
                        • ATK:

                        • 1500

                        • DEF:

                        • 1100


                        Hiệu ứng (VN):

                        Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của mình; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Hootcake". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Madolche Hootcake" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. You can target 1 monster in your Graveyard; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck, except "Madolche Hootcake". You can only use this effect of "Madolche Hootcake" once per turn.


                        Bằng cách trục xuất một quái thú từ Mộ của bạn, Madolche Hootcake cho phép bạn Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Madolche" khác từ Bộ bài. Triệu hồi Thường Madolche Hootcake, trục xuất các Quái thú khác khỏi Mộ của bạn sau đó Triệu hồi Đặc biệt Messengelato để search field spell của bạn. Hoặc, nếu bạn đã có Field Spell, hãy Triệu hồi Đặc biệt Puddingcess và dùng nó như một beater với hiệu ứng loại bỏ tuy hơi chậm.

                        Madolche Messengelato (x1)

                        R Rarity
                        Madolche Messengelato
                        R Rarity
                        Madolche Messengelato
                        Madolche Messengelato
                        EARTH 4
                        Madolche Messengelato
                        Búp bê phép ngọt người đưa kem
                        • ATK:

                        • 1600

                        • DEF:

                        • 1000


                        Hiệu ứng (VN):

                        Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải điều khiển một "Madolche" thuộc Loại quái thú ngửa để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Madolche" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You must control a face-up Beast-Type "Madolche" monster to activate and to resolve this effect.


                        Nếu Madolche Messengelato được Triệu hồi Đặc biệt và bạn đang điều khiển một quái thú "Madolche" Beast-Type (Hootcake hoặc Mewfeuille), nó cho phép bạn thêm một Bài Phép/Bẫy "Madolche" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Sử dụng hiệu ứng của Messengelato để thêm Field Spell lên tay.

                        Summoner Monk (x2 ( sử dụng cho phiên bản summoner monk))

                        SR Rarity
                        Summoner Monk
                        SR Rarity
                        Summoner Monk
                        Summoner Monk
                        DARK 4
                        Summoner Monk
                        Thầy tu triệu hồi Triệu Hoán Tăng
                        • ATK:

                        • 800

                        • DEF:

                        • 1600


                        Hiệu ứng (VN):

                        Khi lá bài này ngửa trên sân, nó không thể được Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn, nhưng quái thú đó không thể tấn công lượt này.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. If this card is Normal or Flip Summoned: Change this card to Defense Position. Once per turn: You can discard 1 Spell; Special Summon 1 Level 4 monster from your Deck, but that monster cannot attack this turn.


                         Summoner Monk là một quái thú swarm sân cho phép bạn triệu hồi ra một Quái thú level 4 khác bằng cách discard Bài Phép. Mặc dù quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó không thể tấn công trong lượt được triệu hồi đó, bạn vẫn có thể kích hoạt hiệu ứng của nó để chơi kết hợp hoặc trực tiếp Triệu hồi Xyz hoặc Triệu hồi LINK.                        Spell/Trap

                         

                        Madolche Chateau (x1)

                        R Rarity
                        Madolche Chateau
                        R Rarity
                        Madolche Chateau
                        Madolche Chateau
                        Spell Field
                        Madolche Chateau
                        Lâu đài búp bê phép ngọt

                         Hiệu ứng (VN):

                         Khi lá bài này được kích hoạt: Xáo trộn tất cả "Madolche" trong Mộ của bạn vào Deck. Tất cả "Madolche" trên sân nhận được 500 ATK và DEF. Nếu một (các) quái thú trong Mộ của bạn được đưa trở lại Deck do hiệu ứng của "Madolche" , bạn có thể thêm nó lên tay của mình.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         When this card is activated: Shuffle all "Madolche" monsters in your Graveyard into the Deck. All "Madolche" monsters on the field gain 500 ATK and DEF. If a monster(s) in your Graveyard would be returned to the Deck by the effect of a "Madolche" monster, you can add it to your hand instead.


                         Field Spell này sẽ tăng ATK và DEF của tất cả các quái thú "Madolche" trên sân, bao gồm cả những quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển trong một trận đấu mà cả 2 đều chơi Madolche lên 500. Ngoài ra, nếu bất kỳ quái thú nào trong Mộ của bạn sẽ được đưa trở lại Bộ bài bởi hiệu ứng của các “Madolche” khi bạn điều khiển Madolche Chateau, thay vào đó bạn có thể thêm nó vào tay của mình. Hiệu ứng thứ hai này chính là thứ tuyệt vời nhất của Chateau, cho phép bạn recycle quái thú của mình không ngừng để duy trì tài nguyên.

                         Vì việc thêm quái vật trở lại tay là không bắt buộc, bạn vẫn có thể mang các quái thú đã bị tiêu diệt trở lại Bộ bài để tránh việc bạn hết bài trước đối thủ.

                         Madolche Nights (x1)

                         N Rarity
                         Madolche Nights
                         N Rarity
                         Madolche Nights
                         Madolche Nights
                         Trap Counter
                         Madolche Nights
                         Búp bê phép ngọt về đêm

                          Hiệu ứng (VN):

                          Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt, nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó nếu bạn điều khiển "Madolche Puddingcess", xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ vào Deck.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          When a monster effect is activated, if you have no monsters in your Graveyard: Negate the activation, then if you control "Madolche Puddingcess", shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck.


                          1 lá trap counter negate khả năng của quái thú rất hiệu quả, ngoài ra còn có thể shuffle random 1 lá từ tay đối thủ khi bạn không có quái thú nào dưới mộ

                          Magical Mallet (x3)

                          R Rarity
                          Magical Mallet
                          R Rarity
                          Magical Mallet
                          Magical Mallet
                          Spell Normal
                          Magical Mallet
                          Cái vồ ma thuật

                           Hiệu ứng (VN):

                           Xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút cùng số lá bài đó.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw that same number of cards.


                           Shuffle bao nhiêu card về và rút lại bấy nhiêu giúp tăng cơ hội bạn nhận được lá bài bạn muốn

                           Cosmic Cyclone và Mystical Space Typhoon (x3)

                           UR Rarity
                           Cosmic Cyclone
                           UR Rarity
                           Cosmic Cyclone
                           Cosmic Cyclone
                           Spell Quick
                           Cosmic Cyclone
                           Xoáy vũ trụ

                            Hiệu ứng (VN):

                            Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


                            UR Rarity
                            Mystical Space Typhoon
                            UR Rarity
                            Mystical Space Typhoon
                            Mystical Space Typhoon
                            Spell Quick
                            Mystical Space Typhoon
                            Cơn lốc thần bí

                             Hiệu ứng (VN):

                             Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


                             backrow removal

                             Book of Moon, Warning Point và Compulsory Evacuation Device (Some useful techs)

                             UR Rarity
                             Book of Moon
                             UR Rarity
                             Book of Moon
                             Book of Moon
                             Spell Quick
                             Book of Moon
                             Sách mặt trăng

                              Hiệu ứng (VN):

                              Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                              UR Rarity
                              Warning Point
                              UR Rarity
                              Warning Point
                              Warning Point
                              Trap Normal
                              Warning Point
                              Điểm cảnh cáo

                               Hiệu ứng (VN):

                               Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                               UR Rarity
                               Compulsory Evacuation Device
                               UR Rarity
                               Compulsory Evacuation Device
                               Compulsory Evacuation Device
                               Trap Normal
                               Compulsory Evacuation Device
                               Thiết bị sơ tán bắt buộc

                                Hiệu ứng (VN):

                                Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                                Một số tech thông dụng mà mạnh mà ta nên mang theo để giúp Ma đôn chề ổn định và thủ tốt hơn

                                Ice Dragon's Prison (x1)

                                UR Rarity
                                Ice Dragon's Prison
                                UR Rarity
                                Ice Dragon's Prison
                                Ice Dragon's Prison
                                Trap Normal
                                Ice Dragon's Prison
                                Rồng băng giam cầm

                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                                 Ice Dragon's Prison là 1 deck rất khó chịu và cực tốt khi đối đầu với meta hiện tại ( khi các deck đều chỉ chứa 1 Monster-type như Gouki hay là Mekk-Knight)                                 Extra deck

                                  

                                 Madolche Queen Tiaramisu (x1-x2)

                                 UR Rarity
                                 Madolche Queen Tiaramisu
                                 UR Rarity
                                 Madolche Queen Tiaramisu
                                 Madolche Queen Tiaramisu
                                 EARTH
                                 Madolche Queen Tiaramisu
                                 Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
                                 • ATK:

                                 • 2200

                                 • DEF:

                                 • 2100


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 2 quái thú "Madolche" Cấp 4
                                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.


                                 Madolche Queen Tiaramisu, một quái thú Xyz hạng 4 Madolche tuyệt vời có Tối đa 2 lần Loại bỏ Không nhắm mục tiêu hay là destroy, đồng thời recycle được lại rất nhiều lá Madolche về Bộ bài. Tiaramisu này rất mạnh khi chống lại những Boss monster không thể bị chọn mục tiêu hoặc tiêu diệt bằng Battle cũng như Hiệu ứng Bài, bạn cũng có thể shuffle các lá hàng sau của đối thủ để chơi hoặc tấn công an toàn.

                                 Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode (x1-x2)

                                 SR Rarity
                                 Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                                 SR Rarity
                                 Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                                 Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                                 EARTH
                                 Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                                 Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
                                 • ATK:

                                 • 2500

                                 • DEF:

                                 • 2200


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 2 quái thú EARTH Cấp 5
                                 Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.


                                 Quái thú Boss rank 5 có thể được Triệu hồi Xyz "Rank-up" bằng cách xếp chồng lên trên các Quái thú Xyz Madolche rank 4 khác (Queen hoặc Teacher). Chocolat-a-la-Mode hoạt động như một Tech Tái chế Tuyệt vời không chỉ dành cho Madolche Monster mà còn cả Spell/Trap nữa. Cô ấy cũng có thể triệu hồi 1 quái thú Madolche từ Bộ bài của bạn trong khi có một lá bài Madolche được shuffle trở lại Bộ bài Chính (nhưng nhớ là ngoại trừ trong Damage Step).

                                 Madolche Teacher Glassouffle ( x2)

                                 SR Rarity
                                 Madolche Teacher Glassouffle
                                 SR Rarity
                                 Madolche Teacher Glassouffle
                                 Madolche Teacher Glassouffle
                                 EARTH
                                 Madolche Teacher Glassouffle
                                 Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
                                 • ATK:

                                 • 1800

                                 • DEF:

                                 • 2500


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 2 quái thú "Madolche" Cấp 4
                                 (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.


                                 Quái thú Madolche Xyz rank 4 này cho phép 1 trong số các Quái thú Madolche của bạn không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú ngoại trừ bản thân mục tiêu.

                                 Không chỉ vậy, Glassouffle có thể shuffle 2 lá bài (bao gồm các lá bài khác như Bài Phép/Bẫy đã được sử dụng) từ Mộ của bạn trở lại hiệu ứng Bộ bài, khi 1 lá Madolche nào đó được gửi vào Mộ của bạn. Hiệu ứng này rất hữu ích để cho phép bạn dùng lại các Tech card hoặc các Key card cho lần chơi tiếp theo.

                                 Knightmare Phoenix và Knightmare Unicorn (Knightmare cards)

                                 SR Rarity
                                 Knightmare Phoenix
                                 SR Rarity
                                 Knightmare Phoenix
                                 Knightmare Phoenix
                                 FIRE
                                 Knightmare Phoenix
                                 Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                                 • ATK:

                                 • 1900

                                 • LINK-2

                                 Mũi tên Link:

                                 Trên

                                 Phải


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 2 quái thú có tên khác nhau
                                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                                 UR Rarity
                                 Knightmare Unicorn
                                 UR Rarity
                                 Knightmare Unicorn
                                 Knightmare Unicorn
                                 DARK
                                 Knightmare Unicorn
                                 Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                                 • ATK:

                                 • 2200

                                 • LINK-3

                                 Mũi tên Link:

                                 Trái

                                 Dưới

                                 Phải


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 2+ quái thú với các tên khác nhau
                                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                                 Đây là hàng đánh thuê khá đa dụng thường có trong mọi deck. nếu được co-linked thì chúng sẽ phát huy được hết khả năng của mình như là : Draw 1, destroy 1 spell/trap, return 1 lá trên sân về deck,....

                                 Diamond Dire Wolf (x1)

                                 SR Rarity
                                 Diamond Dire Wolf
                                 SR Rarity
                                 Diamond Dire Wolf
                                 Diamond Dire Wolf
                                 EARTH
                                 Diamond Dire Wolf
                                 Sói răng khủng Diawolf
                                 • ATK:

                                 • 2000

                                 • DEF:

                                 • 1200


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 2 quái thú Cấp 4
                                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


                                 Sử dụng hiệu ứng của Dire Wolf để destroy chính nó hoặc Hootcake để đổi lấy 1 lá backrow của đối thủ trước khi ta làm một thứ gì đó để ta có thể an tâm mà múa hơn.                                 Điểm yếu

                                 • Chỉ cần 1 lá Necrovalley là có thể shutdown toàn bộ chiến lược của bạn. Ngăn Madolches của bạn tự tái chế và ngăn bạn sử dụng hiệu ứng của Hootcake.

                                 • Bộ bài này thiếu bất kỳ hình thức bảo vệ nào. Vì lý do này, nó dựa vào backrow chung để ngăn chặn đối thủ của bạn sử dụng tech hay những thứ gây gián đoạn của chúng.

                                 • Rất nhiều tiềm năng tái chế của bạn đến từ Field Spell của bạn. Nhưng nếu Chateau bị bay màu, bạn sẽ mất động cơ tái chế nhanh và cả sức mạnh biến quái thú của bạn thành những Beater tốt.                                 Một số lá bài hữu ích khác ( chơi Synchro)

                                  

                                 Madolche Mewfeuille (x0-x1)

                                 N Rarity
                                 Madolche Mewfeuille
                                 N Rarity
                                 Madolche Mewfeuille
                                 Madolche Mewfeuille
                                 EARTH 3
                                 Madolche Mewfeuille
                                 Búp bê phép ngọt mèo Mille-Feuille
                                 • ATK:

                                 • 500

                                 • DEF:

                                 • 300


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Khi lá bài mà bạn điều khiển bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck của bạn. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay của bạn.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 When this card you control is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into your Deck. When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand.


                                 Tương tự như Hootcake, Mewfeuille được sử dụng để Swarm field của bạn với quái thú Madolche. Nhưng trong khi đó Hootcake giúp ta Triệu hồi Đặc biệt  từ bộ bài, nhưng Mewfeuille chỉ giúp ta Triệu hồi Đặc biệt  từ tay. Vì Madolche Mewfeuille là một quái thú Beast, nếu bạn sử dụng hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Madolche Messengelato, bạn cũng sẽ có thể search Field Spell của mình.

                                 Bạn sẽ không muốn Triệu hồi Đặc biệt Magileine vì hiệu ứng của lá bài này sẽ không được kích hoạt.

                                 Psychic Wheeleder (x3)

                                 UR Rarity
                                 Psychic Wheeleder
                                 UR Rarity
                                 Psychic Wheeleder
                                 Psychic Wheeleder
                                 EARTH 3
                                 Psychic Wheeleder
                                 Máy lái ngoại cảm
                                 • ATK:

                                 • 600

                                 • DEF:

                                 • 0


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp 3 không phải là "Psychic Wheeleder", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Psychic Wheeleder" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân có ATK ít hơn quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Psychic Wheeleder" một lần mỗi lượt.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 If you control a Level 3 monster other than "Psychic Wheeleder", you can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position. You can only Special Summon "Psychic Wheeleder" once per turn this way. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 monster on the field with less ATK than the Synchro Monster that used this card as material; destroy it. You can only use this effect of "Psychic Wheeleder" once per turn.


                                 Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt Psychic Wheeleder khi điều khiển Mewfeuille hoặc Hootcake. Vì Mewfeuille và Hootcake thường Triệu hồi Đặc biệt Messengelato, bạn có tùy chọn thực hiện Synchro lv 6 hoặc lv 7. Hãy nhớ rằng điều này đưa quái thú vào nghĩa địa của bạn, cản trở việc tăng chỉ số của Puddincess. Tuy nhiên, các vật liệu Synchro trong nghĩa địa của bạn có thể được sử dụng làm cost cho hiệu ứng của Hootcake.

                                 Một combo đầy đủ với Hootcake và Wheeleder trên tay sẽ diễn ra như sau:

                                 1. Triệu hồi Thường Hootcake và trục xuất Dark Verger để Triệu hồi Đặc biệt Messengelato. Messengelato tìm kiếm Chateau.
                                 2. Triệu hồi Đặc biệt Wheeleder và thực hiện Synchro lv 7. Thường là Ancient Pixie Dragon để chơi control hoặc Samurai Destroyer để tấn công.
                                 3. Kích hoạt Cheatau cho phép bạn rút một lá bài bằng Ancient Pixie Dragon và đưa Messengelato trở lại bộ bài. Bạn cũng có thể tiêu diệt quái vật của đối thủ bằng Ancient Pixie Dragon.
                                 4. Ở lượt tiếp theo, bạn có thể sử dụng hiệu ứng của Hootcake để trục xuất Wheeleder trong nghĩa địa của mình và Triệu hồi Đặc biệt Puddingcess. Giờ đây, khi nghĩa địa của bạn không còn quái vật, Puddingcess sẽ được tăng ATK.

                                 Ancient Pixie Dragon (x1)

                                 UR Rarity
                                 Ancient Pixie Dragon
                                 UR Rarity
                                 Ancient Pixie Dragon
                                 Ancient Pixie Dragon
                                 DARK 7
                                 Ancient Pixie Dragon
                                 Rồng tinh linh cổ đại
                                 • ATK:

                                 • 2100

                                 • DEF:

                                 • 3000


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                                 Sau khi giải một Bài Phép Môi Trường đã được kích hoạt trong lượt của bạn: Rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Pixie Dragon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Phải có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters After resolving a Field Spell Card that was activated during your turn: Draw 1 card. You can only use this effect of "Ancient Pixie Dragon" once per turn. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster on the field; destroy that target. There must be a face-up Field Spell Card on the field to activate and to resolve this effect.


                                 Ancient Pixie Dragon hoạt động tốt trong hầu hết các bộ bài phụ thuộc vào Field Spell. Việc kích hoạt Field Spell cho phép bạn rút một lá bài, thu hồi các tài nguyên đã dùng để triệu hồi Ancient Pixie Dragon. Và vì những bộ bài như Madolche muốn Field Spell của họ xuất hiện sớm nhất có thể, bạn có thể ngay lập tức sử dụng hiệu ứng destroy miễn phí của Ancient Pixie Dragon.

                                 Brionac Dragon of the Ice Barrier (x1)

                                 UR Rarity
                                 Brionac, Dragon of the Ice Barrier
                                 UR Rarity
                                 Brionac, Dragon of the Ice Barrier
                                 Brionac, Dragon of the Ice Barrier
                                 WATER 6
                                 Brionac, Dragon of the Ice Barrier
                                 Rồng hàng rào băng, Brionac
                                 • ATK:

                                 • 2300

                                 • DEF:

                                 • 1400


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                                 Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào cùng số lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại những lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can discard any number of cards to the GY, then target the same number of cards your opponent controls; return those cards to the hand. You can only use this effect of "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


                                 Khi Chateau kích hoạt, bộ bài Madolche thực tế sẽ luôn có đầy quái thú. Bạn có thể tận dụng lượng lớn tài nguyên này bằng cách discard chúng để làm cost cho Brionac và dọn sạch sân của đối thủ. Điều này làm cho Brionac trở thành lá Synchro tốt nhất để triệu hồi khi bạn sẵn sàng OTK đối thủ của mình.

                                 Samurai Destroyer (x1)

                                 R Rarity
                                 Samurai Destroyer
                                 R Rarity
                                 Samurai Destroyer
                                 Samurai Destroyer
                                 EARTH 7
                                 Samurai Destroyer
                                 Samurai tiêu diệt
                                 • ATK:

                                 • 2600

                                 • DEF:

                                 • 1400


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                                 Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step, quái thú của đối thủ đó cũng chỉ bị vô hiệu hóa trong Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card battles an opponent's monster, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step, also that opponent's monster has its effects negated during the Battle Phase only. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; Special Summon it.


                                 Đây là một good beater với hiệu ứng rất an toàn khi nó tấn công, ngoài ra còn có hiệu ứng sau khi rời sân và quay trở lại cũng rất ổn áp cho việc thủ trong tình huống xấu

                                 HTS Psyhemuth (x1)

                                 SR Rarity
                                 HTS Psyhemuth
                                 SR Rarity
                                 HTS Psyhemuth
                                 HTS Psyhemuth
                                 EARTH 6
                                 HTS Psyhemuth
                                 Thú siêu dẫn ngoại cảm Psyhemuth
                                 • ATK:

                                 • 2400

                                 • DEF:

                                 • 1800


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                                 Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can banish that monster, also banish this card.


                                 Lá bài này có hiệu ứng loại bỏ rất hay mà Brionac và zeta không có, có thế dùng để đối đầu với các lá miễn dịch với Target. Tuy nhiên cái giá để đổi lấy cũng khá là đắt đỏ khi phải bỏ ra 1 slot extra và 2 quái thú :((

                                 PSY-Framelord Zeta (x1)

                                 R Rarity
                                 PSY-Framelord Zeta
                                 R Rarity
                                 PSY-Framelord Zeta
                                 PSY-Framelord Zeta
                                 LIGHT 7
                                 PSY-Framelord Zeta
                                 Chúa tể khung-CỨ Zeta
                                 • ATK:

                                 • 2500

                                 • DEF:

                                 • 1800


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                                 Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển ở Tư thế Tấn công ngửa; loại bỏ cả quái thú đó và lá bài này khỏi sân, nhưng trả lại chúng trong Standby Phase tiếp theo của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "PSY-Frame" trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls in face-up Attack Position; banish both that monster and this card from the field, but return them in your next Standby Phase. If this card is in your Graveyard: You can target 1 other "PSY-Frame" card in your Graveyard; return this card to the Extra Deck, and if you do, add that target to your hand.


                                  Zeta là cách tốt nhất để loại bỏ quái thú trùm của đối thủ cho đến khi bạn có một số cách đối phó với nó. Trục xuất Zeta và quái thú boss của đối thủ cho đến lượt tiếp theo của bạn và ta có thể tiếp tục làm điều này bất cứ khi nào chúng quay lại. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng một hiệu ứng loại bỏ khác, hãy sử dụng nó để loại bỏ con boss ấy. Hãy nhớ để lại một khu vực quái thú trống để Zeta quay lại nhé.

                                 Naturia Barkion (x1)

                                 SR Rarity
                                 Naturia Barkion
                                 SR Rarity
                                 Naturia Barkion
                                 Naturia Barkion
                                 EARTH 6
                                 Naturia Barkion
                                 Rồng từ nhiên Barkion
                                 • ATK:

                                 • 2500

                                 • DEF:

                                 • 1800


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 1 EARTH Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner EARTH
                                 Trong lượt của một trong hai người chơi, khi Lá bài Bẫy được kích hoạt: Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 1 EARTH Tuner + 1 or more non-Tuner EARTH monsters During either player's turn, when a Trap Card is activated: You can banish 2 cards from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.


                                 Barkion giúp giải quyết vấn đề thiếu khả năng bảo vệ của bộ bài này bằng cách negate các lá bài Bẫy gây rối. Cost của hiệu ứng của Barkion cũng giữ cho nghĩa địa của bạn không có quái thú, duy trì mức tăng ATK của Puddingcess.
                                 Đơn vị đồng hành:

                                 - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                                 Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                                 Top