Hướng dẫn chơi Madolche

Hướng dẫn chơi Madolche

“Madolche” là một Archetype của quái thú hệ ĐẤT với nhiều Types khác nhau và lần đầu được giới thiệu thông qua D.D. Wind Tower và sự kiện Earth Dimension. Mặc dù “Madolche” đã nhận được thêm khá nhiề support khá tốt từ Burning Nova, nhưng sau đó lại được thêm khá nhiều hỗ trợ khác bao gồm Key Xyz Boss, Madolche Queen Tiaramisu được phát hành trên Mini Box thứ 44: Lord of Borrel mới ra gần đây khiến cho đây là một deck vừa cute vừa đáng để chơi.

Nguyên mẫu "Madolche" tập trung vào việc tái chế card của chúng để sử dụng nhiều lần, với tất cả các quái thú "Madolche" được gửi trở lại Bộ bài hoặc tay khi chúng bị tiêu diệt bởi lá bài của đối thủ. Đặc điểm độc đáo này là sức mạnh lớn nhất của Archetype này và nó mang lại cho bộ bài này khả năng hồi phục nhanh chóng trong khi tài nguyên của đối thủ đang dần cạn kiệt.
1 số deck mẫu

 

Deck 1

Switcheroo
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn và rút một lá khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Switcheroo

Cần 12 UR

UR Rarity
Madolche Petingcessoeur1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Leviair the Sea Dragon1 card
UR Rarity
Madolche Queen Tiaramisu1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone3 card
UR Rarity
Warning Point2 card

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Madolche Hootcake
SR Rarity
Madolche Hootcake
Madolche Hootcake
EARTH 3
Madolche Hootcake
Búp bê phép ngọt cú nướng chảo
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của mình; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Hootcake". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Madolche Hootcake" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. You can target 1 monster in your Graveyard; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck, except "Madolche Hootcake". You can only use this effect of "Madolche Hootcake" once per turn.


SR Rarity
Madolche Magileine
SR Rarity
Madolche Magileine
Madolche Magileine
EARTH 4
Madolche Magileine
Búp bê phép ngọt bánh sò
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


R Rarity
Madolche Messengelato
R Rarity
Madolche Messengelato
Madolche Messengelato
EARTH 4
Madolche Messengelato
Búp bê phép ngọt người đưa kem
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải điều khiển một "Madolche" thuộc Loại quái thú ngửa để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Madolche" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You must control a face-up Beast-Type "Madolche" monster to activate and to resolve this effect.


UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
UR Rarity
Madolche Petingcessoeur
Madolche Petingcessoeur
EARTH 4
Madolche Petingcessoeur
Búp bê phép ngọt Petingcessoeur
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


SR Rarity
Madolche Puddingcess
SR Rarity
Madolche Puddingcess
Madolche Puddingcess
EARTH 5
Madolche Puddingcess
Búp bê phép ngọt công chúa pudding
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị chuyển đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Trong khi bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 800 ATK và DEF. Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. While you have no monsters in your Graveyard, this card gains 800 ATK and DEF. After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   R Rarity
   Madolche Chateau
   R Rarity
   Madolche Chateau
   Madolche Chateau
   Spell Field
   Madolche Chateau
   Lâu đài búp bê phép ngọt

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Xáo trộn tất cả "Madolche" trong Mộ của bạn vào Deck. Tất cả "Madolche" trên sân nhận được 500 ATK và DEF. Nếu một (các) quái thú trong Mộ của bạn được đưa trở lại Deck do hiệu ứng của "Madolche" , bạn có thể thêm nó lên tay của mình.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: Shuffle all "Madolche" monsters in your Graveyard into the Deck. All "Madolche" monsters on the field gain 500 ATK and DEF. If a monster(s) in your Graveyard would be returned to the Deck by the effect of a "Madolche" monster, you can add it to your hand instead.


    R Rarity
    Magical Mallet
    R Rarity
    Magical Mallet
    Magical Mallet
    Spell Normal
    Magical Mallet
    Cái vồ ma thuật

     Hiệu ứng (VN):

     Xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút cùng số lá bài đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw that same number of cards.


     N Rarity
     Madolche Nights
     N Rarity
     Madolche Nights
     Madolche Nights
     Trap Counter
     Madolche Nights
     Búp bê phép ngọt về đêm

      Hiệu ứng (VN):

      Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt, nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó nếu bạn điều khiển "Madolche Puddingcess", xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ vào Deck.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When a monster effect is activated, if you have no monsters in your Graveyard: Negate the activation, then if you control "Madolche Puddingcess", shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck.


      UR Rarity
      Warning Point
      UR Rarity
      Warning Point
      Warning Point
      Trap Normal
      Warning Point
      Điểm cảnh cáo

       Hiệu ứng (VN):

       Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


       UR Rarity
       Leviair the Sea Dragon
       UR Rarity
       Leviair the Sea Dragon
       Leviair the Sea Dragon
       WIND
       Leviair the Sea Dragon
       Rồng biển hư không Leviair
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 3
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bị loại bỏ từ Cấp 4 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 banished Level 4 or lower monster; Special Summon that target to your field.


       SR Rarity
       Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
       SR Rarity
       Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
       Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
       EARTH
       Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
       Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú EARTH Cấp 5
       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.


       UR Rarity
       Madolche Queen Tiaramisu
       UR Rarity
       Madolche Queen Tiaramisu
       Madolche Queen Tiaramisu
       EARTH
       Madolche Queen Tiaramisu
       Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú "Madolche" Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.


       SR Rarity
       Madolche Teacher Glassouffle
       SR Rarity
       Madolche Teacher Glassouffle
       Madolche Teacher Glassouffle
       EARTH
       Madolche Teacher Glassouffle
       Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú "Madolche" Cấp 4
       (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.


          

       Deck 2

       Switcheroo
       Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn và rút một lá khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
       Switcheroo

       Cần 11 UR

       UR Rarity
       Madolche Petingcessoeur
       UR Rarity
       Madolche Queen Tiaramisu
       UR Rarity
       Madolche Queen Tiaramisu
       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device

       Main: 20 Extra: 8

       SR Rarity
       Madolche Hootcake
       SR Rarity
       Madolche Hootcake
       Madolche Hootcake
       EARTH 3
       Madolche Hootcake
       Búp bê phép ngọt cú nướng chảo
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1100


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của mình; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Hootcake". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Madolche Hootcake" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. You can target 1 monster in your Graveyard; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck, except "Madolche Hootcake". You can only use this effect of "Madolche Hootcake" once per turn.


       SR Rarity
       Madolche Magileine
       SR Rarity
       Madolche Magileine
       Madolche Magileine
       EARTH 4
       Madolche Magileine
       Búp bê phép ngọt bánh sò
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


       R Rarity
       Madolche Messengelato
       R Rarity
       Madolche Messengelato
       Madolche Messengelato
       EARTH 4
       Madolche Messengelato
       Búp bê phép ngọt người đưa kem
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải điều khiển một "Madolche" thuộc Loại quái thú ngửa để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Madolche" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You must control a face-up Beast-Type "Madolche" monster to activate and to resolve this effect.


       UR Rarity
       Madolche Petingcessoeur
       UR Rarity
       Madolche Petingcessoeur
       Madolche Petingcessoeur
       EARTH 4
       Madolche Petingcessoeur
       Búp bê phép ngọt Petingcessoeur
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
       ● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
       ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


       SR Rarity
       Madolche Puddingcess
       SR Rarity
       Madolche Puddingcess
       Madolche Puddingcess
       EARTH 5
       Madolche Puddingcess
       Búp bê phép ngọt công chúa pudding
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị chuyển đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Trong khi bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 800 ATK và DEF. Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. While you have no monsters in your Graveyard, this card gains 800 ATK and DEF. After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target.


       SR Rarity
       Summoner Monk
       SR Rarity
       Summoner Monk
       Summoner Monk
       DARK 4
       Summoner Monk
       Thầy tu triệu hồi Triệu Hoán Tăng
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này ngửa trên sân, nó không thể được Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn, nhưng quái thú đó không thể tấn công lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. If this card is Normal or Flip Summoned: Change this card to Defense Position. Once per turn: You can discard 1 Spell; Special Summon 1 Level 4 monster from your Deck, but that monster cannot attack this turn.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        Cosmic Cyclone
        Spell Quick
        Cosmic Cyclone
        Xoáy vũ trụ

         Hiệu ứng (VN):

         Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


         R Rarity
         Madolche Chateau
         R Rarity
         Madolche Chateau
         Madolche Chateau
         Spell Field
         Madolche Chateau
         Lâu đài búp bê phép ngọt

          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được kích hoạt: Xáo trộn tất cả "Madolche" trong Mộ của bạn vào Deck. Tất cả "Madolche" trên sân nhận được 500 ATK và DEF. Nếu một (các) quái thú trong Mộ của bạn được đưa trở lại Deck do hiệu ứng của "Madolche" , bạn có thể thêm nó lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is activated: Shuffle all "Madolche" monsters in your Graveyard into the Deck. All "Madolche" monsters on the field gain 500 ATK and DEF. If a monster(s) in your Graveyard would be returned to the Deck by the effect of a "Madolche" monster, you can add it to your hand instead.


          UR Rarity
          Mystical Space Typhoon
          UR Rarity
          Mystical Space Typhoon
          Mystical Space Typhoon
          Spell Quick
          Mystical Space Typhoon
          Cơn lốc thần bí

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           Compulsory Evacuation Device
           Trap Normal
           Compulsory Evacuation Device
           Thiết bị sơ tán bắt buộc

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


            N Rarity
            Madolche Nights
            N Rarity
            Madolche Nights
            Madolche Nights
            Trap Counter
            Madolche Nights
            Búp bê phép ngọt về đêm

             Hiệu ứng (VN):

             Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt, nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó nếu bạn điều khiển "Madolche Puddingcess", xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ vào Deck.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a monster effect is activated, if you have no monsters in your Graveyard: Negate the activation, then if you control "Madolche Puddingcess", shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck.


             R Rarity
             Link Disciple
             R Rarity
             Link Disciple
             Link Disciple
             LIGHT
             Link Disciple
             Đệ tử liên kết
             • ATK:

             • 500

             • LINK-1

             Mũi tên Link:

             Dưới


             Hiệu ứng (VN):

             1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
             Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


             SR Rarity
             Diamond Dire Wolf
             SR Rarity
             Diamond Dire Wolf
             Diamond Dire Wolf
             EARTH
             Diamond Dire Wolf
             Sói răng khủng Diawolf
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


             SR Rarity
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             SR Rarity
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             EARTH
             Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
             Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú EARTH Cấp 5
             Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.


             UR Rarity
             Madolche Queen Tiaramisu
             UR Rarity
             Madolche Queen Tiaramisu
             Madolche Queen Tiaramisu
             EARTH
             Madolche Queen Tiaramisu
             Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
             • ATK:

             • 2200

             • DEF:

             • 2100


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Madolche" Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.


             SR Rarity
             Madolche Teacher Glassouffle
             SR Rarity
             Madolche Teacher Glassouffle
             Madolche Teacher Glassouffle
             EARTH
             Madolche Teacher Glassouffle
             Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
             • ATK:

             • 1800

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Madolche" Cấp 4
             (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.


                           Skill

              

             Switcheroo (87%)

              Rarity
             Switcheroo
              Rarity
             Switcheroo
             Switcheroo
             Switcheroo
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt Kỹ năng này trong Main Phase của bạn. Một lần mỗi lượt, bạn có thể xáo 1 lá bài từ tay mình vào Deck, sau đó rút 1 lá bài, cũng như lật ngược lá bài này. Bạn có thể sử dụng Kỹ năng này tối đa hai lần mỗi Trận đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate this Skill during your Main Phase. Once per turn, you can shuffle 1 card from your hand into the Deck, then draw 1 card, also flip this card over. You can use this Skill up to twice per Duel.


             Hiệu ứng của skill này khá tương tự như Magical Mallet nhưng nhỏ hơn. Đơn giản là ta có thể tráo đổi 1 lá bài trên tay và hên xui rút được lá ta cần             Main cards

              

             Madolche Puddingcess (x1)

             SR Rarity
             Madolche Puddingcess
             SR Rarity
             Madolche Puddingcess
             Madolche Puddingcess
             EARTH 5
             Madolche Puddingcess
             Búp bê phép ngọt công chúa pudding
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị chuyển đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Trong khi bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình, lá bài này nhận được 800 ATK và DEF. Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. While you have no monsters in your Graveyard, this card gains 800 ATK and DEF. After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target.


             Madolche Puddingcess là quái thú level 5 nhưng lại có chỉ số cơ bản khá thấp. Ngay cả khi không có quái vật nào trong mộ của bạn, mức tăng ATK của cô ấy chỉ đẩy cô ấy lên tới 1800 ATK. Bạn sử dụng Hootcake để Triệu hồi Đặc biệt Puddingcess từ Bộ bài của bạn bằng cách trục xuất 1 Quái thú khác, nó sẽ có 1800 ATK và DEF, tăng lên 2300 ATK và DEF với Madolche Chateau. Bạn cũng có thể Triệu hồi Đặc biệt Madolche Puddingcess từ tay của bạn bằng Mewfeuille.

             Phần hay nhất về Puddingcess là hiệu ứng destroy miễn phí của cô ấy, tuy nhiên điều này cũng khá chậm. Việc chỉ được kích hoạt sau khi battle khiến Puddingcess dễ bị ngăn lại trước mọi hình thức gây gián đoạn như trap, effect monster,.... Nếu bạn thành công, hãy sử dụng hiệu ứng này để loại bỏ backrow của đối thủ hoặc bất kỳ mối đe dọa nào trên sân.

             Madolche Magileine (x3)

             SR Rarity
             Madolche Magileine
             SR Rarity
             Madolche Magileine
             Madolche Magileine
             EARTH 4
             Madolche Magileine
             Búp bê phép ngọt bánh sò
             • ATK:

             • 1400

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.


             Triệu hồi Thường Magileine và search Mewfeuille hoặc Hootcake, tùy thuộc vào việc Messengelato nằm trong tay bạn hay còn trong deck. Triệu hồi Mewfeuille hoặc Hootcake sau đó sử dụng hiệu ứng của chúng để Triệu hồi Đặc biệt Messengelato. Messengelato tìm kiếm Field Spell của bạn, thứ giúp bạn tái chế quái thú không ngừng. Sự kết hợp này là một minh chứng tốt cho lối chơi và chiến lược của Madolche, thu được tài nguyên tốt nhưng lại tiêu tốn ít tài nguyên.

             Magileine có thể tìm kiếm một bản sao khác của chính mình để làm mỏng của bạn. Nhưng bạn sẽ cần đợi đến lượt tiếp theo để sử dụng hiệu ứng của Magileine đã tìm kiếm.

             Madolche Petingcessoeur (x1)

             UR Rarity
             Madolche Petingcessoeur
             UR Rarity
             Madolche Petingcessoeur
             Madolche Petingcessoeur
             EARTH 4
             Madolche Petingcessoeur
             Búp bê phép ngọt Petingcessoeur
             • ATK:

             • 1400

             • DEF:

             • 1400


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Madolche Petingcessoeur" một lần mỗi lượt.
             ● Nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
             ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Petingcessoeur", và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm Cấp độ của nó đi 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Madolche"


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. You can only use each of the following effects of "Madolche Petingcessoeur" once per turn. ● If you have no monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand or Deck, except "Madolche Petingcessoeur", and if you do, reduce its Level by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Madolche" monsters.


              Madolche Petingcessoeur là 1 card XYZ starter bằng cách triệu hồi đặc biệt chính cô ấy trong khi Mộ của bạn không có quái thú nào. Cô ấy sẽ triệu hồi ra cho bạn Madolche Puddingcess bị giảm 1 level (level 4), khiến lá này có thể dễ dàng cho bạn triệu hồi Madolche Queen Tiaramisu.

             Madolche Hootcake (x1)

             SR Rarity
             Madolche Hootcake
             SR Rarity
             Madolche Hootcake
             Madolche Hootcake
             EARTH 3
             Madolche Hootcake
             Búp bê phép ngọt cú nướng chảo
             • ATK:

             • 1500

             • DEF:

             • 1100


             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của mình; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Madolche Hootcake". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Madolche Hootcake" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. You can target 1 monster in your Graveyard; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck, except "Madolche Hootcake". You can only use this effect of "Madolche Hootcake" once per turn.


             Bằng cách trục xuất một quái thú từ Mộ của bạn, Madolche Hootcake cho phép bạn Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Madolche" khác từ Bộ bài. Triệu hồi Thường Madolche Hootcake, trục xuất các Quái thú khác khỏi Mộ của bạn sau đó Triệu hồi Đặc biệt Messengelato để search field spell của bạn. Hoặc, nếu bạn đã có Field Spell, hãy Triệu hồi Đặc biệt Puddingcess và dùng nó như một beater với hiệu ứng loại bỏ tuy hơi chậm.

             Madolche Messengelato (x1)

             R Rarity
             Madolche Messengelato
             R Rarity
             Madolche Messengelato
             Madolche Messengelato
             EARTH 4
             Madolche Messengelato
             Búp bê phép ngọt người đưa kem
             • ATK:

             • 1600

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải điều khiển một "Madolche" thuộc Loại quái thú ngửa để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into the Deck. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Madolche" Spell/Trap Card from your Deck to your hand. You must control a face-up Beast-Type "Madolche" monster to activate and to resolve this effect.


             Nếu Madolche Messengelato được Triệu hồi Đặc biệt và bạn đang điều khiển một quái thú "Madolche" Beast-Type (Hootcake hoặc Mewfeuille), nó cho phép bạn thêm một Bài Phép/Bẫy "Madolche" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Sử dụng hiệu ứng của Messengelato để thêm Field Spell lên tay.

             Summoner Monk (x2 ( sử dụng cho phiên bản summoner monk))

             SR Rarity
             Summoner Monk
             SR Rarity
             Summoner Monk
             Summoner Monk
             DARK 4
             Summoner Monk
             Thầy tu triệu hồi Triệu Hoán Tăng
             • ATK:

             • 800

             • DEF:

             • 1600


             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này ngửa trên sân, nó không thể được Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn, nhưng quái thú đó không thể tấn công lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. If this card is Normal or Flip Summoned: Change this card to Defense Position. Once per turn: You can discard 1 Spell; Special Summon 1 Level 4 monster from your Deck, but that monster cannot attack this turn.


              Summoner Monk là một quái thú swarm sân cho phép bạn triệu hồi ra một Quái thú level 4 khác bằng cách discard Bài Phép. Mặc dù quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó không thể tấn công trong lượt được triệu hồi đó, bạn vẫn có thể kích hoạt hiệu ứng của nó để chơi kết hợp hoặc trực tiếp Triệu hồi Xyz hoặc Triệu hồi LINK.             Spell/Trap

              

             Madolche Chateau (x1)

             R Rarity
             Madolche Chateau
             R Rarity
             Madolche Chateau
             Madolche Chateau
             Spell Field
             Madolche Chateau
             Lâu đài búp bê phép ngọt

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Xáo trộn tất cả "Madolche" trong Mộ của bạn vào Deck. Tất cả "Madolche" trên sân nhận được 500 ATK và DEF. Nếu một (các) quái thú trong Mộ của bạn được đưa trở lại Deck do hiệu ứng của "Madolche" , bạn có thể thêm nó lên tay của mình.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: Shuffle all "Madolche" monsters in your Graveyard into the Deck. All "Madolche" monsters on the field gain 500 ATK and DEF. If a monster(s) in your Graveyard would be returned to the Deck by the effect of a "Madolche" monster, you can add it to your hand instead.


              Field Spell này sẽ tăng ATK và DEF của tất cả các quái thú "Madolche" trên sân, bao gồm cả những quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển trong một trận đấu mà cả 2 đều chơi Madolche lên 500. Ngoài ra, nếu bất kỳ quái thú nào trong Mộ của bạn sẽ được đưa trở lại Bộ bài bởi hiệu ứng của các “Madolche” khi bạn điều khiển Madolche Chateau, thay vào đó bạn có thể thêm nó vào tay của mình. Hiệu ứng thứ hai này chính là thứ tuyệt vời nhất của Chateau, cho phép bạn recycle quái thú của mình không ngừng để duy trì tài nguyên.

              Vì việc thêm quái vật trở lại tay là không bắt buộc, bạn vẫn có thể mang các quái thú đã bị tiêu diệt trở lại Bộ bài để tránh việc bạn hết bài trước đối thủ.

              Madolche Nights (x1)

              N Rarity
              Madolche Nights
              N Rarity
              Madolche Nights
              Madolche Nights
              Trap Counter
              Madolche Nights
              Búp bê phép ngọt về đêm

               Hiệu ứng (VN):

               Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt, nếu bạn không có quái thú nào trong Mộ của mình: Vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó nếu bạn điều khiển "Madolche Puddingcess", xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ vào Deck.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When a monster effect is activated, if you have no monsters in your Graveyard: Negate the activation, then if you control "Madolche Puddingcess", shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck.


               1 lá trap counter negate khả năng của quái thú rất hiệu quả, ngoài ra còn có thể shuffle random 1 lá từ tay đối thủ khi bạn không có quái thú nào dưới mộ

               Magical Mallet (x3)

               R Rarity
               Magical Mallet
               R Rarity
               Magical Mallet
               Magical Mallet
               Spell Normal
               Magical Mallet
               Cái vồ ma thuật

                Hiệu ứng (VN):

                Xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút cùng số lá bài đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw that same number of cards.


                Shuffle bao nhiêu card về và rút lại bấy nhiêu giúp tăng cơ hội bạn nhận được lá bài bạn muốn

                Cosmic Cyclone và Mystical Space Typhoon (x3)

                UR Rarity
                Cosmic Cyclone
                UR Rarity
                Cosmic Cyclone
                Cosmic Cyclone
                Spell Quick
                Cosmic Cyclone
                Xoáy vũ trụ

                 Hiệu ứng (VN):

                 Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


                 UR Rarity
                 Mystical Space Typhoon
                 UR Rarity
                 Mystical Space Typhoon
                 Mystical Space Typhoon
                 Spell Quick
                 Mystical Space Typhoon
                 Cơn lốc thần bí

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


                  backrow removal

                  Book of Moon, Compulsory Evacuation Device và Warning Point (Some useful techs)

                  UR Rarity
                  Book of Moon
                  UR Rarity
                  Book of Moon
                  Book of Moon
                  Spell Quick
                  Book of Moon
                  Sách mặt trăng

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                   UR Rarity
                   Compulsory Evacuation Device
                   UR Rarity
                   Compulsory Evacuation Device
                   Compulsory Evacuation Device
                   Trap Normal
                   Compulsory Evacuation Device
                   Thiết bị sơ tán bắt buộc

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                    UR Rarity
                    Warning Point
                    UR Rarity
                    Warning Point
                    Warning Point
                    Trap Normal
                    Warning Point
                    Điểm cảnh cáo

                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                     Một số tech thông dụng mà mạnh mà ta nên mang theo để giúp Ma đôn chề ổn định và thủ tốt hơn

                     Ice Dragon's Prison (x1)

                     UR Rarity
                     Ice Dragon's Prison
                     UR Rarity
                     Ice Dragon's Prison
                     Ice Dragon's Prison
                     Trap Normal
                     Ice Dragon's Prison
                     Rồng băng giam cầm

                      Hiệu ứng (VN):

                      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                      Ice Dragon's Prison là 1 deck rất khó chịu và cực tốt khi đối đầu với meta hiện tại ( khi các deck đều chỉ chứa 1 Monster-type như Gouki hay là Mekk-Knight)                      Extra deck

                       

                      Madolche Queen Tiaramisu (x1-x2)

                      UR Rarity
                      Madolche Queen Tiaramisu
                      UR Rarity
                      Madolche Queen Tiaramisu
                      Madolche Queen Tiaramisu
                      EARTH
                      Madolche Queen Tiaramisu
                      Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
                      • ATK:

                      • 2200

                      • DEF:

                      • 2100


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú "Madolche" Cấp 4
                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.


                      Madolche Queen Tiaramisu, một quái thú Xyz hạng 4 Madolche tuyệt vời có Tối đa 2 lần Loại bỏ Không nhắm mục tiêu hay là destroy, đồng thời recycle được lại rất nhiều lá Madolche về Bộ bài. Tiaramisu này rất mạnh khi chống lại những Boss monster không thể bị chọn mục tiêu hoặc tiêu diệt bằng Battle cũng như Hiệu ứng Bài, bạn cũng có thể shuffle các lá hàng sau của đối thủ để chơi hoặc tấn công an toàn.

                      Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode (x1-x2)

                      SR Rarity
                      Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                      SR Rarity
                      Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                      Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                      EARTH
                      Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
                      Búp bê phép ngọt công chúa pudding diện váy sô-cô-la
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 2200


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú EARTH Cấp 5
                      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Madolche" Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Madolche" trong Mộ của mình; xáo trộn nó vào Deck. Mặc dù lá bài này có "Madolche Puddingcess" làm nguyên liệu, khi "Madolche" trong Mộ của bạn được xáo trộn vào Deck Chính (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ Deck của bạn ở Thế tấn công hoặc Thế phòng thủ úp mặt xuống.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 5 EARTH monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 or lower "Madolche" Xyz Monster you control as the material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target 1 "Madolche" card in your GY; shuffle it into the Deck. While this card has "Madolche Puddingcess" as material, when a "Madolche" card(s) in your GY is shuffled into the Main Deck (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Madolche" monster from your Deck in Attack Position or face-down Defense Position.


                      Quái thú Boss rank 5 có thể được Triệu hồi Xyz "Rank-up" bằng cách xếp chồng lên trên các Quái thú Xyz Madolche rank 4 khác (Queen hoặc Teacher). Chocolat-a-la-Mode hoạt động như một Tech Tái chế Tuyệt vời không chỉ dành cho Madolche Monster mà còn cả Spell/Trap nữa. Cô ấy cũng có thể triệu hồi 1 quái thú Madolche từ Bộ bài của bạn trong khi có một lá bài Madolche được shuffle trở lại Bộ bài Chính (nhưng nhớ là ngoại trừ trong Damage Step).

                      Madolche Teacher Glassouffle ( x2)

                      SR Rarity
                      Madolche Teacher Glassouffle
                      SR Rarity
                      Madolche Teacher Glassouffle
                      Madolche Teacher Glassouffle
                      EARTH
                      Madolche Teacher Glassouffle
                      Cô giáo búp bê phép ngọt Glassouffle
                      • ATK:

                      • 1800

                      • DEF:

                      • 2500


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú "Madolche" Cấp 4
                      (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Madolche" trên sân; đến lượt này, quái thú ngửa mặt đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, ngoại trừ của chính nó;. Nếu một "Madolche" được gửi đến Mộ của bạn trong khi lá bài này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể xáo trộn tối đa 2 lá bài từ Mộ vào (các) Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Madolche Teacher Glassouffle" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 "Madolche" monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Madolche" monster on the field; this turn, that face-up monster is unaffected by monster effects, except its own. If a "Madolche" card is sent to your GY while this card is on the field (except during the Damage Step): You can shuffle up to 2 cards from the GYs into the Deck(s). You can only use each effect of "Madolche Teacher Glassouffle" once per turn.


                      Quái thú Madolche Xyz rank 4 này cho phép 1 trong số các Quái thú Madolche của bạn không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú ngoại trừ bản thân mục tiêu.

                      Không chỉ vậy, Glassouffle có thể shuffle 2 lá bài (bao gồm các lá bài khác như Bài Phép/Bẫy đã được sử dụng) từ Mộ của bạn trở lại hiệu ứng Bộ bài, khi 1 lá Madolche nào đó được gửi vào Mộ của bạn. Hiệu ứng này rất hữu ích để cho phép bạn dùng lại các Tech card hoặc các Key card cho lần chơi tiếp theo.

                      Knightmare Unicorn và Knightmare Phoenix (Knightmare cards)

                      UR Rarity
                      Knightmare Unicorn
                      UR Rarity
                      Knightmare Unicorn
                      Knightmare Unicorn
                      DARK
                      Knightmare Unicorn
                      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                      • ATK:

                      • 2200

                      • LINK-3

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Dưới

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2+ quái thú với các tên khác nhau
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                      SR Rarity
                      Knightmare Phoenix
                      SR Rarity
                      Knightmare Phoenix
                      Knightmare Phoenix
                      FIRE
                      Knightmare Phoenix
                      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                      • ATK:

                      • 1900

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trên

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú có tên khác nhau
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                      Đây là hàng đánh thuê khá đa dụng thường có trong mọi deck. nếu được co-linked thì chúng sẽ phát huy được hết khả năng của mình như là : Draw 1, destroy 1 spell/trap, return 1 lá trên sân về deck,....

                      Diamond Dire Wolf (x1)

                      SR Rarity
                      Diamond Dire Wolf
                      SR Rarity
                      Diamond Dire Wolf
                      Diamond Dire Wolf
                      EARTH
                      Diamond Dire Wolf
                      Sói răng khủng Diawolf
                      • ATK:

                      • 2000

                      • DEF:

                      • 1200


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 4
                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


                      Sử dụng hiệu ứng của Dire Wolf để destroy chính nó hoặc Hootcake để đổi lấy 1 lá backrow của đối thủ trước khi ta làm một thứ gì đó để ta có thể an tâm mà múa hơn.                      Điểm yếu

                      • Chỉ cần 1 lá Necrovalley là có thể shutdown toàn bộ chiến lược của bạn. Ngăn Madolches của bạn tự tái chế và ngăn bạn sử dụng hiệu ứng của Hootcake.

                      • Bộ bài này thiếu bất kỳ hình thức bảo vệ nào. Vì lý do này, nó dựa vào backrow chung để ngăn chặn đối thủ của bạn sử dụng tech hay những thứ gây gián đoạn của chúng.

                      • Rất nhiều tiềm năng tái chế của bạn đến từ Field Spell của bạn. Nhưng nếu Chateau bị bay màu, bạn sẽ mất động cơ tái chế nhanh và cả sức mạnh biến quái thú của bạn thành những Beater tốt.                      Một số lá bài hữu ích khác ( chơi Synchro)

                       

                      Madolche Mewfeuille (x0-x1)

                      N Rarity
                      Madolche Mewfeuille
                      N Rarity
                      Madolche Mewfeuille
                      Madolche Mewfeuille
                      EARTH 3
                      Madolche Mewfeuille
                      Búp bê phép ngọt mèo Mille-Feuille
                      • ATK:

                      • 500

                      • DEF:

                      • 300


                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi lá bài mà bạn điều khiển bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck của bạn. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Madolche" từ tay của bạn.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When this card you control is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: Shuffle this card into your Deck. When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Madolche" monster from your hand.


                      Tương tự như Hootcake, Mewfeuille được sử dụng để Swarm field của bạn với quái thú Madolche. Nhưng trong khi đó Hootcake giúp ta Triệu hồi Đặc biệt  từ bộ bài, nhưng Mewfeuille chỉ giúp ta Triệu hồi Đặc biệt  từ tay. Vì Madolche Mewfeuille là một quái thú Beast, nếu bạn sử dụng hiệu ứng của nó để Triệu hồi Đặc biệt Madolche Messengelato, bạn cũng sẽ có thể search Field Spell của mình.

                      Bạn sẽ không muốn Triệu hồi Đặc biệt Magileine vì hiệu ứng của lá bài này sẽ không được kích hoạt.

                      Psychic Wheeleder (x3)

                      UR Rarity
                      Psychic Wheeleder
                      UR Rarity
                      Psychic Wheeleder
                      Psychic Wheeleder
                      EARTH 3
                      Psychic Wheeleder
                      Máy lái ngoại cảm
                      • ATK:

                      • 600

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp 3 không phải là "Psychic Wheeleder", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Psychic Wheeleder" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân có ATK ít hơn quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Psychic Wheeleder" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control a Level 3 monster other than "Psychic Wheeleder", you can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position. You can only Special Summon "Psychic Wheeleder" once per turn this way. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 monster on the field with less ATK than the Synchro Monster that used this card as material; destroy it. You can only use this effect of "Psychic Wheeleder" once per turn.


                      Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt Psychic Wheeleder khi điều khiển Mewfeuille hoặc Hootcake. Vì Mewfeuille và Hootcake thường Triệu hồi Đặc biệt Messengelato, bạn có tùy chọn thực hiện Synchro lv 6 hoặc lv 7. Hãy nhớ rằng điều này đưa quái thú vào nghĩa địa của bạn, cản trở việc tăng chỉ số của Puddincess. Tuy nhiên, các vật liệu Synchro trong nghĩa địa của bạn có thể được sử dụng làm cost cho hiệu ứng của Hootcake.

                      Một combo đầy đủ với Hootcake và Wheeleder trên tay sẽ diễn ra như sau:

                      1. Triệu hồi Thường Hootcake và trục xuất Dark Verger để Triệu hồi Đặc biệt Messengelato. Messengelato tìm kiếm Chateau.
                      2. Triệu hồi Đặc biệt Wheeleder và thực hiện Synchro lv 7. Thường là Ancient Pixie Dragon để chơi control hoặc Samurai Destroyer để tấn công.
                      3. Kích hoạt Cheatau cho phép bạn rút một lá bài bằng Ancient Pixie Dragon và đưa Messengelato trở lại bộ bài. Bạn cũng có thể tiêu diệt quái vật của đối thủ bằng Ancient Pixie Dragon.
                      4. Ở lượt tiếp theo, bạn có thể sử dụng hiệu ứng của Hootcake để trục xuất Wheeleder trong nghĩa địa của mình và Triệu hồi Đặc biệt Puddingcess. Giờ đây, khi nghĩa địa của bạn không còn quái vật, Puddingcess sẽ được tăng ATK.

                      Ancient Pixie Dragon (x1)

                      UR Rarity
                      Ancient Pixie Dragon
                      UR Rarity
                      Ancient Pixie Dragon
                      Ancient Pixie Dragon
                      DARK 7
                      Ancient Pixie Dragon
                      Rồng tinh linh cổ đại
                      • ATK:

                      • 2100

                      • DEF:

                      • 3000


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                      Sau khi giải một Bài Phép Môi Trường đã được kích hoạt trong lượt của bạn: Rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Pixie Dragon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Phải có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters After resolving a Field Spell Card that was activated during your turn: Draw 1 card. You can only use this effect of "Ancient Pixie Dragon" once per turn. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster on the field; destroy that target. There must be a face-up Field Spell Card on the field to activate and to resolve this effect.


                      Ancient Pixie Dragon hoạt động tốt trong hầu hết các bộ bài phụ thuộc vào Field Spell. Việc kích hoạt Field Spell cho phép bạn rút một lá bài, thu hồi các tài nguyên đã dùng để triệu hồi Ancient Pixie Dragon. Và vì những bộ bài như Madolche muốn Field Spell của họ xuất hiện sớm nhất có thể, bạn có thể ngay lập tức sử dụng hiệu ứng destroy miễn phí của Ancient Pixie Dragon.

                      Brionac Dragon of the Ice Barrier (x1)

                      UR Rarity
                      Brionac, Dragon of the Ice Barrier
                      UR Rarity
                      Brionac, Dragon of the Ice Barrier
                      Brionac, Dragon of the Ice Barrier
                      WATER 6
                      Brionac, Dragon of the Ice Barrier
                      Rồng hàng rào băng, Brionac
                      • ATK:

                      • 2300

                      • DEF:

                      • 1400


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào cùng số lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại những lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can discard any number of cards to the GY, then target the same number of cards your opponent controls; return those cards to the hand. You can only use this effect of "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


                      Khi Chateau kích hoạt, bộ bài Madolche thực tế sẽ luôn có đầy quái thú. Bạn có thể tận dụng lượng lớn tài nguyên này bằng cách discard chúng để làm cost cho Brionac và dọn sạch sân của đối thủ. Điều này làm cho Brionac trở thành lá Synchro tốt nhất để triệu hồi khi bạn sẵn sàng OTK đối thủ của mình.

                      Samurai Destroyer (x1)

                      R Rarity
                      Samurai Destroyer
                      R Rarity
                      Samurai Destroyer
                      Samurai Destroyer
                      EARTH 7
                      Samurai Destroyer
                      Samurai tiêu diệt
                      • ATK:

                      • 2600

                      • DEF:

                      • 1400


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step, quái thú của đối thủ đó cũng chỉ bị vô hiệu hóa trong Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card battles an opponent's monster, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step, also that opponent's monster has its effects negated during the Battle Phase only. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; Special Summon it.


                      Đây là một good beater với hiệu ứng rất an toàn khi nó tấn công, ngoài ra còn có hiệu ứng sau khi rời sân và quay trở lại cũng rất ổn áp cho việc thủ trong tình huống xấu

                      HTS Psyhemuth (x1)

                      SR Rarity
                      HTS Psyhemuth
                      SR Rarity
                      HTS Psyhemuth
                      HTS Psyhemuth
                      EARTH 6
                      HTS Psyhemuth
                      Thú siêu dẫn ngoại cảm Psyhemuth
                      • ATK:

                      • 2400

                      • DEF:

                      • 1800


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                      Sau khi Damage Calculation, khi lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó, cũng như loại bỏ lá bài này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters After damage calculation, when this card battles an opponent's monster: You can banish that monster, also banish this card.


                      Lá bài này có hiệu ứng loại bỏ rất hay mà Brionac và zeta không có, có thế dùng để đối đầu với các lá miễn dịch với Target. Tuy nhiên cái giá để đổi lấy cũng khá là đắt đỏ khi phải bỏ ra 1 slot extra và 2 quái thú :((

                      PSY-Framelord Zeta (x1)

                      R Rarity
                      PSY-Framelord Zeta
                      R Rarity
                      PSY-Framelord Zeta
                      PSY-Framelord Zeta
                      LIGHT 7
                      PSY-Framelord Zeta
                      Chúa tể khung-CỨ Zeta
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 1800


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                      Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển ở Tư thế Tấn công ngửa; loại bỏ cả quái thú đó và lá bài này khỏi sân, nhưng trả lại chúng trong Standby Phase tiếp theo của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "PSY-Frame" trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls in face-up Attack Position; banish both that monster and this card from the field, but return them in your next Standby Phase. If this card is in your Graveyard: You can target 1 other "PSY-Frame" card in your Graveyard; return this card to the Extra Deck, and if you do, add that target to your hand.


                       Zeta là cách tốt nhất để loại bỏ quái thú trùm của đối thủ cho đến khi bạn có một số cách đối phó với nó. Trục xuất Zeta và quái thú boss của đối thủ cho đến lượt tiếp theo của bạn và ta có thể tiếp tục làm điều này bất cứ khi nào chúng quay lại. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng một hiệu ứng loại bỏ khác, hãy sử dụng nó để loại bỏ con boss ấy. Hãy nhớ để lại một khu vực quái thú trống để Zeta quay lại nhé.

                      Naturia Barkion (x1)

                      SR Rarity
                      Naturia Barkion
                      SR Rarity
                      Naturia Barkion
                      Naturia Barkion
                      EARTH 6
                      Naturia Barkion
                      Rồng từ nhiên Barkion
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 1800


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 EARTH Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner EARTH
                      Trong lượt của một trong hai người chơi, khi Lá bài Bẫy được kích hoạt: Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 EARTH Tuner + 1 or more non-Tuner EARTH monsters During either player's turn, when a Trap Card is activated: You can banish 2 cards from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.


                      Barkion giúp giải quyết vấn đề thiếu khả năng bảo vệ của bộ bài này bằng cách negate các lá bài Bẫy gây rối. Cost của hiệu ứng của Barkion cũng giữ cho nghĩa địa của bạn không có quái thú, duy trì mức tăng ATK của Puddingcess.
                      Đơn vị đồng hành:

                      - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                      Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                      Top