Hướng dẫn chơi War Rock

Hướng dẫn chơi War Rock

  Well, thật sự mà nói thì toii nghĩ deck này sẽ không thể làm được quá gì nhiều. Tuy nhiên nó là một deck OTK mà lại F2P rất thân thiện đối với newbie hay những ai chán mà muốn trải nghiệm một deck nào đó mới mẻ hơn.

Art của deck tương đối đẹp nhưng hiệu ứng thì hơi đần =))). Welp, dẫu sao toii mong mấy ông vẫn yêu thích chúng, xem cái hướng dẫn này và cảm nhận đống eff cho bạn cảm giác đang chơi YGO vào năm 2008 =))

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Deck mẫu

 

Deck mẫu

Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance

Cần 15 UR

UR Rarity
War Rock Meteoragon2 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Heroic Champion - Excalibur1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone1 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon2 card
UR Rarity
Pot of Duality1 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole1 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device2 card
UR Rarity
Warning Point2 card

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
War Rock Fortia
R Rarity
War Rock Fortia
War Rock Fortia
EARTH 4
War Rock Fortia
Người hô xung trận Fortia
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú EARTH Warrior của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể thêm 1 lá bài "War Rock" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "War Rock Fortia", thì tất cả "War Rock" mà bạn đang điều khiển sẽ tăng thêm 200 ATK cho đến khi kết thúc đến lượt của đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Fortia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can add 1 "War Rock" card from your Deck to your hand, except "War Rock Fortia", then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Fortia" once per turn.


R Rarity
War Rock Fortia
R Rarity
War Rock Fortia
War Rock Fortia
EARTH 4
War Rock Fortia
Người hô xung trận Fortia
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú EARTH Warrior của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể thêm 1 lá bài "War Rock" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "War Rock Fortia", thì tất cả "War Rock" mà bạn đang điều khiển sẽ tăng thêm 200 ATK cho đến khi kết thúc đến lượt của đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Fortia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can add 1 "War Rock" card from your Deck to your hand, except "War Rock Fortia", then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Fortia" once per turn.


R Rarity
War Rock Fortia
R Rarity
War Rock Fortia
War Rock Fortia
EARTH 4
War Rock Fortia
Người hô xung trận Fortia
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú EARTH Warrior của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể thêm 1 lá bài "War Rock" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "War Rock Fortia", thì tất cả "War Rock" mà bạn đang điều khiển sẽ tăng thêm 200 ATK cho đến khi kết thúc đến lượt của đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Fortia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can add 1 "War Rock" card from your Deck to your hand, except "War Rock Fortia", then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Fortia" once per turn.


R Rarity
War Rock Gactos
R Rarity
War Rock Gactos
War Rock Gactos
EARTH 4
War Rock Gactos
Người hô xung trận Gactos
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú Chiến binh ĐẤT được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "War Rock Gactos" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If an EARTH Warrior monster is Normal Summoned to your field: You can Special Summon this card from your hand. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "War Rock Gactos" once per turn.


UR Rarity
War Rock Meteoragon
UR Rarity
War Rock Meteoragon
War Rock Meteoragon
EARTH 7
War Rock Meteoragon
Người hô xung trận Meteoragon
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú của đối thủ: Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó trong lượt này, cũng như các hiệu ứng đã kích hoạt và hiệu ứng trên sân quái thú có cùng tên gốc của nó. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase trong đó quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến tất cả "War Rock" mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ, cũng như lá bài này có thể tạo ra 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by an opponent's card effects. When an attack is declared involving this card and an opponent's monster: You can negate that opponent's monster's effects this turn, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with its same original name. Once per turn, during a Battle Phase in which your EARTH Warrior monster battles (Quick Effect): You can make all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn, also this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


UR Rarity
War Rock Meteoragon
UR Rarity
War Rock Meteoragon
War Rock Meteoragon
EARTH 7
War Rock Meteoragon
Người hô xung trận Meteoragon
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú của đối thủ: Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó trong lượt này, cũng như các hiệu ứng đã kích hoạt và hiệu ứng trên sân quái thú có cùng tên gốc của nó. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase trong đó quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến tất cả "War Rock" mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ, cũng như lá bài này có thể tạo ra 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by an opponent's card effects. When an attack is declared involving this card and an opponent's monster: You can negate that opponent's monster's effects this turn, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with its same original name. Once per turn, during a Battle Phase in which your EARTH Warrior monster battles (Quick Effect): You can make all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn, also this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


R Rarity
War Rock Wento
R Rarity
War Rock Wento
War Rock Wento
EARTH 4
War Rock Wento
Người hô xung trận Wento
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả 800 LP; quái thú chiến đấu của bạn nhận được 800 ATK, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Wento" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your EARTH Warrior monster battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can pay 800 LP; your battling monster gains 800 ATK, until the end of this turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Wento" once per turn.


UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
Cosmic Cyclone
Spell Quick
Cosmic Cyclone
Xoáy vũ trụ

  Hiệu ứng (VN):

  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


  UR Rarity
  Mystical Space Typhoon
  UR Rarity
  Mystical Space Typhoon
  Mystical Space Typhoon
  Spell Quick
  Mystical Space Typhoon
  Cơn lốc thần bí

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


    UR Rarity
    Pot of Duality
    UR Rarity
    Pot of Duality
    Pot of Duality
    Spell Normal
    Pot of Duality
    Hũ nhường tham

     Hiệu ứng (VN):

     Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
     Phân loại:

     R Rarity
     War Rock Dignity
     R Rarity
     War Rock Dignity
     War Rock Dignity
     Spell Quick
     War Rock Dignity
     Nhân phẩm hô xung trận

      Hiệu ứng (VN):

      Bạn phải điều khiển "War Rock" để kích hoạt một trong hai hiệu ứng này.
      ● Khi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó: Vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
      ● Trong Battle Phase, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú: vô hiệu hoá đó.
      Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Dignity" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You must control a "War Rock" monster to activate either of these effects. ● When a monster your opponent controls activates its effect: Negate that effect. ● During the Battle Phase, when your opponent activates a Spell/Trap Card, or monster effect: Negate that effect. You can only activate 1 "War Rock Dignity" per turn.


      SR Rarity
      War Rock Mountain
      SR Rarity
      War Rock Mountain
      War Rock Mountain
      Spell Field
      War Rock Mountain
      Ngọn đá hô xung trận

       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "War Rock" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Battle Phase, nếu bạn không điều khiển được quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" từ tay bạn với tên khác với lá bài bạn điều khiển. Nếu quái thú Chiến binh của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Mountain" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is activated: You can add 1 "War Rock" monster from your Deck to your hand. At the start of the Battle Phase, if you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters: You can Special Summon 1 "War Rock" monster from your hand with a different name than the cards you control. If your Warrior monster would be destroyed by battle, you can send this card to the GY instead. You can only activate 1 "War Rock Mountain" per turn.


       SR Rarity
       War Rock Mountain
       SR Rarity
       War Rock Mountain
       War Rock Mountain
       Spell Field
       War Rock Mountain
       Ngọn đá hô xung trận

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "War Rock" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Battle Phase, nếu bạn không điều khiển được quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" từ tay bạn với tên khác với lá bài bạn điều khiển. Nếu quái thú Chiến binh của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Mountain" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: You can add 1 "War Rock" monster from your Deck to your hand. At the start of the Battle Phase, if you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters: You can Special Summon 1 "War Rock" monster from your hand with a different name than the cards you control. If your Warrior monster would be destroyed by battle, you can send this card to the GY instead. You can only activate 1 "War Rock Mountain" per turn.


        SR Rarity
        War Rock Mountain
        SR Rarity
        War Rock Mountain
        War Rock Mountain
        Spell Field
        War Rock Mountain
        Ngọn đá hô xung trận

         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "War Rock" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Battle Phase, nếu bạn không điều khiển được quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" từ tay bạn với tên khác với lá bài bạn điều khiển. Nếu quái thú Chiến binh của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Mountain" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is activated: You can add 1 "War Rock" monster from your Deck to your hand. At the start of the Battle Phase, if you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters: You can Special Summon 1 "War Rock" monster from your hand with a different name than the cards you control. If your Warrior monster would be destroyed by battle, you can send this card to the GY instead. You can only activate 1 "War Rock Mountain" per turn.


         UR Rarity
         Bottomless Trap Hole
         UR Rarity
         Bottomless Trap Hole
         Bottomless Trap Hole
         Trap Normal
         Bottomless Trap Hole
         Hang rơi không đáy

          Hiệu ứng (VN):

          Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


          UR Rarity
          Compulsory Evacuation Device
          UR Rarity
          Compulsory Evacuation Device
          Compulsory Evacuation Device
          Trap Normal
          Compulsory Evacuation Device
          Thiết bị sơ tán bắt buộc

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           Compulsory Evacuation Device
           Trap Normal
           Compulsory Evacuation Device
           Thiết bị sơ tán bắt buộc

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


            UR Rarity
            Warning Point
            UR Rarity
            Warning Point
            Warning Point
            Trap Normal
            Warning Point
            Điểm cảnh cáo

             Hiệu ứng (VN):

             Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


             UR Rarity
             Warning Point
             UR Rarity
             Warning Point
             Warning Point
             Trap Normal
             Warning Point
             Điểm cảnh cáo

              Hiệu ứng (VN):

              Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


              SR Rarity
              Ferocious Flame Swordsman
              SR Rarity
              Ferocious Flame Swordsman
              Ferocious Flame Swordsman
              FIRE
              Ferocious Flame Swordsman
              Kiếm sĩ lửa lớn
              • ATK:

              • 1300

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới-Trái


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


              UR Rarity
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              UR Rarity
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              DARK
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              Rồng xyz phiến loạn bóng tối
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


              SR Rarity
              Diamond Dire Wolf
              SR Rarity
              Diamond Dire Wolf
              Diamond Dire Wolf
              EARTH
              Diamond Dire Wolf
              Sói răng khủng Diawolf
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


              UR Rarity
              Heroic Champion - Excalibur
              UR Rarity
              Heroic Champion - Excalibur
              Heroic Champion - Excalibur
              LIGHT
              Heroic Champion - Excalibur
              Nhà vô địch anh dũng - Excalibur
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Loại Chiến binh Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 Warrior-Type monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; this card's ATK becomes double its original ATK until your opponent's next End Phase.


              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              Number 39: Utopia
              LIGHT
              Number 39: Utopia
              Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


              SR Rarity
              Number 70: Malevolent Sin
              SR Rarity
              Number 70: Malevolent Sin
              Number 70: Malevolent Sin
              DARK
              Number 70: Malevolent Sin
              Con số 70: Tội ác tử thần
              • ATK:

              • 2400

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


              UR Rarity
              Number C39: Utopia Ray
              UR Rarity
              Number C39: Utopia Ray
              Number C39: Utopia Ray
              LIGHT
              Number C39: Utopia Ray
              Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              3 quái thú LIGHT Cấp 4
              Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


                               Skill

               

              Balance (Skill Card) (100%)

              UR Rarity
              Balance (Skill Card)
              UR Rarity
              Balance (Skill Card)
              Balance (Skill Card)
              Balance (Skill Card)
              • ATK:

              • 0

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              Bài bắt đầu của bạn sẽ phản ánh số dư lá bài trong Deck của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại mỗi loại bài (Quái thú, bài Phép và Bẫy) trong Deck của bạn.
              Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Your starting hand will reflect the card balance of your Deck. This Skill will not activate unless you have at least 6 of each type of card (Monster, Spell, and Trap) in your Deck. You cannot Special Summon or activate monster effects until the end of the Main Phase of your first turn.


               Ổn định hand đầu game, chống dead hand thôi chắc ai cũng biết =))              War rock monsters

               

              War Rock Fortia (x3)

              R Rarity
              War Rock Fortia
              R Rarity
              War Rock Fortia
              War Rock Fortia
              EARTH 4
              War Rock Fortia
              Người hô xung trận Fortia
              • ATK:

              • 1700

              • DEF:

              • 1700


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu quái thú EARTH Warrior của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể thêm 1 lá bài "War Rock" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "War Rock Fortia", thì tất cả "War Rock" mà bạn đang điều khiển sẽ tăng thêm 200 ATK cho đến khi kết thúc đến lượt của đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Fortia" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can add 1 "War Rock" card from your Deck to your hand, except "War Rock Fortia", then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Fortia" once per turn.


               War Rock Card Searcher khi có một quái thú Earth Warrior mà bạn điều khiển chiến đấu sau Damage Caculation, đồng thời sẽ tăng ATK của các quái thú "War Rock" khác lên 200. Hiệu ứng khi rời sân của lá bài sẽ triệu hồi ra 1 "War Rock" level 5 trở lên như Meteoragon hoặc Mahmud.

              Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong những hiệu ứng này vào mỗi lượt.

              Ai cũng thấy được rằng Stratos của bộ bài này chỉ có thể search thông qua battle, và nó là một vấn đề vô cùng lớn. Quá trình search của lá này thực sự rất chậm và dễ bị gián đoạn. Thành thật mà nói, lá bài này là một trong những lá archetype searcher chậm nhất ở trong game. Và chỉ với 1700 atk, nó chắc chắn sẽ gặp phải thứ gì đó ngăn chặn và khiến ta ngừng search. Dù sao ta cũng không cần quá lo lắng vì Field Spell thực hiện công searcj và cung cấp các hiệu ứng có liên quan tốt hơn.

              War Rock Meteoragon (x2)

              UR Rarity
              War Rock Meteoragon
              UR Rarity
              War Rock Meteoragon
              War Rock Meteoragon
              EARTH 7
              War Rock Meteoragon
              Người hô xung trận Meteoragon
              • ATK:

              • 2600

              • DEF:

              • 2600


              Hiệu ứng (VN):

              Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú của đối thủ: Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó trong lượt này, cũng như các hiệu ứng đã kích hoạt và hiệu ứng trên sân quái thú có cùng tên gốc của nó. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase trong đó quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến tất cả "War Rock" mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ, cũng như lá bài này có thể tạo ra 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Cannot be destroyed by an opponent's card effects. When an attack is declared involving this card and an opponent's monster: You can negate that opponent's monster's effects this turn, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with its same original name. Once per turn, during a Battle Phase in which your EARTH Warrior monster battles (Quick Effect): You can make all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn, also this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


              Lạy chúa... cuối cùng thì chúng ta cũng có được một lá bài với khả năng tự bảo vệ bản thân... sự thật là đây là lá bài duy nhất trong nguyên mẫu này có khả năng tự vệ.


               Tôi cũng không biết làm thế nào mà họ có thể thiết kế một bộ bài tập trung vào chiến tranh thời hiện đại và KHÔNG thêm vào khả năng chống destroy hay một số hình thức né target, banish,.. cho các Boss để chúng thực sự có thể ra ngoài sân an toàn và sử dụng các hiệu ứng của chúng, điều này khiến tôi khó hiểu vkl :))??.

               Dù sao thì hiệu ứng của lá bài này cực kỳ hiệu quả khi sẽ counter lại hầu hết quái thú sẽ chỉ sử dụng hiệu ứng của chúng trước Battle Phase nên tôi đoán điều này rất tốt để chống lại... Gladiator Beast?? Uh Krawlers cũng vậy, tôi đoán thế :D.

              Toii nghĩ đây là một khả năng negate thực sự kỳ lạ và không làm được gì nhiều. Điều khiến mình cân nhắc và chơi x2 lá này ở trong deck chính là khả năng tự vệ và tấn công x2 lần trên quái thú để có thể dọn sân.

              War Rock Wento (x2)

              R Rarity
              War Rock Wento
              R Rarity
              War Rock Wento
              War Rock Wento
              EARTH 4
              War Rock Wento
              Người hô xung trận Wento
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 1800


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả 800 LP; quái thú chiến đấu của bạn nhận được 800 ATK, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Wento" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If your EARTH Warrior monster battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can pay 800 LP; your battling monster gains 800 ATK, until the end of this turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Wento" once per turn.


              Có thể nói rằng đây là lá bài này khá ổn, trong khi deck này được coi  như là một deck có Archetype tập trung vào battle, nhưng ngược lại chúng có atk khá thấp và đây sẽ là lá bài buff atk, giúp bạn dễ dàng đấm để rồi kích hoạt hiệu ứng của mình.

              War Rock Gactos (x0-x1)

              R Rarity
              War Rock Gactos
              R Rarity
              War Rock Gactos
              War Rock Gactos
              EARTH 4
              War Rock Gactos
              Người hô xung trận Gactos
              • ATK:

              • 1900

              • DEF:

              • 1900


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu một quái thú Chiến binh ĐẤT được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "War Rock Gactos" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If an EARTH Warrior monster is Normal Summoned to your field: You can Special Summon this card from your hand. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "War Rock Gactos" once per turn.


              Lá bài này có lẽ tốt hơn nhiều so với Fortia ở khoản làm extender, dễ dàng được triệu hồi từ các quái thú khác của bạn, từ đấy ta có thể  XYZ hoặc là swarm ra sân thêm một chút.


              Ngay cả khi nó không search bất cứ thứ gì thì nó vẫn tốt hơn nhiều chỉ vì điều kiện triệu hồi đặc biệt dễ dàng và thực tế là nó cũng có hiệu ứng nổi (hiệu ứng sau khi rời sân) giống như Fortia.

              War Rock Mammud (x0-x1)

              N Rarity
              War Rock Mammud
              N Rarity
              War Rock Mammud
              War Rock Mammud
              EARTH 5
              War Rock Mammud
              Người hô xung trận Mamud
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá huỷ nó, sau đó tất cả "War Rock" mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 200 ATK cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "War Rock Mammud" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "War Rock Mammud" once per turn.


               Mặc dù đây không phải là level 4 nhưng bạn sẽ không cần tribute bất cứ thứ gì cho lá này nên nó được coi tương tự như level 4 đồng thời cho phép bạn triệu hồi một vài quái thú Rank 5 mà chúng ta hiện có. 

              Thật không may hiệu ứng của nó (tương tự như Fortia) quá chậm. Nếu đối thủ của bạn chưa kích hoạt những lá backrow đang úp vào cuối Battle Phase thì lá đó  90% là lá bịp (vô dụng vkl úp cho địch sợ) hoặc là họ quên vứt lá meme, troll từ trận casual với bạn bè nên úp nhăng đó :V. Còn khung thì địch đã kích trap và vả vỡ mồm mình rồi =))

               Ngoài ra, điều kiện để tăng 200 atk rất khó để thực hiện với những lý do trên ta vừa đưa ra và thực sự rất là vô lý khi vừa khó thực hiện, vừa tăng ít mà lại còn không vĩnh viễn. ( card cân bằng như game L)              Spell/Trap

               

              War Rock Mountain (x3)

              SR Rarity
              War Rock Mountain
              SR Rarity
              War Rock Mountain
              War Rock Mountain
              Spell Field
              War Rock Mountain
              Ngọn đá hô xung trận

               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "War Rock" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Battle Phase, nếu bạn không điều khiển được quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" từ tay bạn với tên khác với lá bài bạn điều khiển. Nếu quái thú Chiến binh của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Mountain" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is activated: You can add 1 "War Rock" monster from your Deck to your hand. At the start of the Battle Phase, if you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters: You can Special Summon 1 "War Rock" monster from your hand with a different name than the cards you control. If your Warrior monster would be destroyed by battle, you can send this card to the GY instead. You can only activate 1 "War Rock Mountain" per turn.


                Cuối cùng thì chúng ta cũng có một lá spell khá tuyệt gánh cả cái deck. Lá field spell này vượt xa Stratos của tụi hero một dặm vì thậm chí nó còn giúp ta loại bỏ những quái thú brick to vkl khỏi tay bạn.


               Lá bài tuyệt vời này thậm chí còn cho ta sự bảo vệ trong Battle. Nếu toàn bộ cái deck được thiết kế như thế này thì tốt biết mấy. (War rock đã thống trị meta nếu lá nào cũng tốt ntn )

               War Rock Dignity (x1)

               R Rarity
               War Rock Dignity
               R Rarity
               War Rock Dignity
               War Rock Dignity
               Spell Quick
               War Rock Dignity
               Nhân phẩm hô xung trận

                Hiệu ứng (VN):

                Bạn phải điều khiển "War Rock" để kích hoạt một trong hai hiệu ứng này.
                ● Khi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó: Vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                ● Trong Battle Phase, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú: vô hiệu hoá đó.
                Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Dignity" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You must control a "War Rock" monster to activate either of these effects. ● When a monster your opponent controls activates its effect: Negate that effect. ● During the Battle Phase, when your opponent activates a Spell/Trap Card, or monster effect: Negate that effect. You can only activate 1 "War Rock Dignity" per turn.


                 Đây là lý do duy nhất khiến tôi có thể thấy tại sao một số người có thể nghĩ rằng deck này có chút competitive so với các deck khác.


                 Quick negate là điều đáng kinh ngạc ngay cả khi nó chỉ hoạt động đối với Monster Eff trong Main Phase. Hiệu ứng thứ hai là meh nhưng khi bật toggle button, bạn có thể tạo ra một quả bait để câu Karma Cut hoặc một thứ gì đó trong Battle Phase bằng lá bài này. Những lá spell rất tuyệt vời ở trong một Archetype nghèo nàn. (Hoa nhài cắm....)

                Mystical Space Typhoon (x2)

                UR Rarity
                Mystical Space Typhoon
                UR Rarity
                Mystical Space Typhoon
                Mystical Space Typhoon
                Spell Quick
                Mystical Space Typhoon
                Cơn lốc thần bí

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


                  Ai cũng sợ backrow làm gián đoạn mình cả nên việc thêm vài lá giúp ta có thêm khả năng chống lại backrow không có gì bất ngờ.

                 Cosmic Cyclone (x1)

                 UR Rarity
                 Cosmic Cyclone
                 UR Rarity
                 Cosmic Cyclone
                 Cosmic Cyclone
                 Spell Quick
                 Cosmic Cyclone
                 Xoáy vũ trụ

                  Hiệu ứng (VN):

                  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


                   Như thằng Typhoon nhưng banish được  và phải pay 1000 LP
                  Thằng này mới được ra tù mong nó sẽ được trọng dụng hơn :v

                  Reinforcement of the Army (x1)

                  UR Rarity
                  Reinforcement of the Army
                  UR Rarity
                  Reinforcement of the Army
                  Reinforcement of the Army
                  Spell Normal
                  Reinforcement of the Army
                  Quân tiếp viện

                   Hiệu ứng (VN):

                   Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


                    Easy search for Fortia, Wentos, Gactos.

                   Pot of Duality (x1)

                   UR Rarity
                   Pot of Duality
                   UR Rarity
                   Pot of Duality
                   Pot of Duality
                   Spell Normal
                   Pot of Duality
                   Hũ nhường tham

                    Hiệu ứng (VN):

                    Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
                    Phân loại:

                     Lá bài này giúp deck của bạn ổn định hơn khi cho phép ta search tech hay lấy được các key cards sớm hơn. Nhưng hãy nhớ rằng ta không thể triệu hồi đặc biệt vào turn ta sử dụng lá bài này nên hãy nhớ sử dụng hợp lý nhé.

                    Trap làm đối thủ của bạn rage quit

                    UR Rarity
                    Compulsory Evacuation Device
                    UR Rarity
                    Compulsory Evacuation Device
                    Compulsory Evacuation Device
                    Trap Normal
                    Compulsory Evacuation Device
                    Thiết bị sơ tán bắt buộc

                     Hiệu ứng (VN):

                     Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                     UR Rarity
                     Warning Point
                     UR Rarity
                     Warning Point
                     Warning Point
                     Trap Normal
                     Warning Point
                     Điểm cảnh cáo

                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                      UR Rarity
                      Bottomless Trap Hole
                      UR Rarity
                      Bottomless Trap Hole
                      Bottomless Trap Hole
                      Trap Normal
                      Bottomless Trap Hole
                      Hang rơi không đáy

                       Hiệu ứng (VN):

                       Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


                       UR Rarity
                       Ice Dragon's Prison
                       UR Rarity
                       Ice Dragon's Prison
                       Ice Dragon's Prison
                       Trap Normal
                       Ice Dragon's Prison
                       Rồng băng giam cầm

                        Hiệu ứng (VN):

                        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                        SR Rarity
                        Expendable Dai
                        SR Rarity
                        Expendable Dai
                        Expendable Dai
                        Trap Normal
                        Expendable Dai
                        Gã hiến mạng

                         Hiệu ứng (VN):

                         Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.


                          Các trap lọt top oách xà lách vãi nho, vừa khó chịu vừa hiệu quả. Chúng gây khó dễ cho đối thủ mà ta rất cần vì War rock khá kém ở mảng thủ

                         Mỗi trap đều có sự khó chịu riêng chắc ai cũng đã từng gặp và biết hiệu ứng của chúng nên không cần nói nữa :V                         Extra deck

                          

                         Dark Rebellion Xyz Dragon (x1)

                         UR Rarity
                         Dark Rebellion Xyz Dragon
                         UR Rarity
                         Dark Rebellion Xyz Dragon
                         Dark Rebellion Xyz Dragon
                         DARK
                         Dark Rebellion Xyz Dragon
                         Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                         • ATK:

                         • 2500

                         • DEF:

                         • 2000


                         Hiệu ứng (VN):

                         2 quái thú Cấp 4
                         Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                          Về cơ bản, hiệu ứng của nó cho phép bạn gây sát thương 2500 (ATK của chính nó) nếu nó tấn công quái thú mà bạn đã nhắm mục tiêu. Lợi thế là ATK của quái vật đối thủ của bạn cũng bị hạ thấp, cho phép bạn tấn công nó bằng các quái thú yếu hơn khác của bạn.

                         Number 70: Malevolent Sin (x1)

                         SR Rarity
                         Number 70: Malevolent Sin
                         SR Rarity
                         Number 70: Malevolent Sin
                         Number 70: Malevolent Sin
                         DARK
                         Number 70: Malevolent Sin
                         Con số 70: Tội ác tử thần
                         • ATK:

                         • 2400

                         • DEF:

                         • 1200


                         Hiệu ứng (VN):

                         2 quái thú Cấp 4
                         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                         Hoạt động tốt trước những đối thủ chỉ có 1 quái vật trên sân. Thậm chí tốt hơn nếu đó là quái vật XYZ vì nó sẽ loại bỏ tất cả nguyên liệu của chúng, hoặc nếu đó là quái vật nói rằng nó không thể được triệu hồi đặc biệt trong cardtext.

                         Number C39: Utopia Ray và Number 39: Utopia (x1 mỗi lá)

                         UR Rarity
                         Number C39: Utopia Ray
                         UR Rarity
                         Number C39: Utopia Ray
                         Number C39: Utopia Ray
                         LIGHT
                         Number C39: Utopia Ray
                         Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                         • ATK:

                         • 2500

                         • DEF:

                         • 2000


                         Hiệu ứng (VN):

                         3 quái thú LIGHT Cấp 4
                         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


                         UR Rarity
                         Number 39: Utopia
                         UR Rarity
                         Number 39: Utopia
                         Number 39: Utopia
                         LIGHT
                         Number 39: Utopia
                         Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                         • ATK:

                         • 2500

                         • DEF:

                         • 2000


                         Hiệu ứng (VN):

                         2 quái thú Cấp 4
                         Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                         combo lật kèo

                         Heroic Champion - Excalibur (x1)

                         UR Rarity
                         Heroic Champion - Excalibur
                         UR Rarity
                         Heroic Champion - Excalibur
                         Heroic Champion - Excalibur
                         LIGHT
                         Heroic Champion - Excalibur
                         Nhà vô địch anh dũng - Excalibur
                         • ATK:

                         • 2000

                         • DEF:

                         • 2000


                         Hiệu ứng (VN):

                         2 quái thú Loại Chiến binh Cấp 4
                         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         2 Level 4 Warrior-Type monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; this card's ATK becomes double its original ATK until your opponent's next End Phase.


                         buff dame vả mồm opp

                         Ferocious Flame Swordsman (x1)

                         SR Rarity
                         Ferocious Flame Swordsman
                         SR Rarity
                         Ferocious Flame Swordsman
                         Ferocious Flame Swordsman
                         FIRE
                         Ferocious Flame Swordsman
                         Kiếm sĩ lửa lớn
                         • ATK:

                         • 1300

                         • LINK-2

                         Mũi tên Link:

                         Trái

                         Dưới-Trái


                         Hiệu ứng (VN):

                         2 quái thú có tên khác nhau
                         Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


                         Khá hợp với các deck Warrior như War rock, tuy nhiên ATK lại khá nhỏ mà cũng không mang lại được quá nhiều lợi thế                         Combo

                          Một Deck thiên về chiến đấu như War rock thì thực sự rất ít combo để nói nhưng mình sẽ vẫn nêu ra một vài lối chơi cơ bản nhé.

                         1 War rock level bất kì + Field spell = 1 quái thú extra deck ( Gactos combo)

                         SR Rarity
                         Number 70: Malevolent Sin
                         SR Rarity
                         Number 70: Malevolent Sin
                         Number 70: Malevolent Sin
                         DARK
                         Number 70: Malevolent Sin
                         Con số 70: Tội ác tử thần
                         • ATK:

                         • 2400

                         • DEF:

                         • 1200


                         Hiệu ứng (VN):

                         2 quái thú Cấp 4
                         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                         R Rarity
                         War Rock Fortia
                         R Rarity
                         War Rock Fortia
                         War Rock Fortia
                         EARTH 4
                         War Rock Fortia
                         Người hô xung trận Fortia
                         • ATK:

                         • 1700

                         • DEF:

                         • 1700


                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu quái thú EARTH Warrior của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể thêm 1 lá bài "War Rock" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "War Rock Fortia", thì tất cả "War Rock" mà bạn đang điều khiển sẽ tăng thêm 200 ATK cho đến khi kết thúc đến lượt của đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Fortia" một lần mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can add 1 "War Rock" card from your Deck to your hand, except "War Rock Fortia", then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Fortia" once per turn.


                         SR Rarity
                         War Rock Mountain
                         SR Rarity
                         War Rock Mountain
                         War Rock Mountain
                         Spell Field
                         War Rock Mountain
                         Ngọn đá hô xung trận

                          Hiệu ứng (VN):

                          Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "War Rock" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Battle Phase, nếu bạn không điều khiển được quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" từ tay bạn với tên khác với lá bài bạn điều khiển. Nếu quái thú Chiến binh của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Mountain" mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          When this card is activated: You can add 1 "War Rock" monster from your Deck to your hand. At the start of the Battle Phase, if you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters: You can Special Summon 1 "War Rock" monster from your hand with a different name than the cards you control. If your Warrior monster would be destroyed by battle, you can send this card to the GY instead. You can only activate 1 "War Rock Mountain" per turn.


                          R Rarity
                          War Rock Gactos
                          R Rarity
                          War Rock Gactos
                          War Rock Gactos
                          EARTH 4
                          War Rock Gactos
                          Người hô xung trận Gactos
                          • ATK:

                          • 1900

                          • DEF:

                          • 1900


                          Hiệu ứng (VN):

                          Nếu một quái thú Chiến binh ĐẤT được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "War Rock Gactos" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          If an EARTH Warrior monster is Normal Summoned to your field: You can Special Summon this card from your hand. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "War Rock Gactos" once per turn.


                          Thật ra trong các phiên bản War rock phổ biến tại duel links thì Gactos khá ít được sử dụng. Nhưng cá nhân mình thấy Gactos khá là hay, giúp ta dễ dàng xyz rank 4 hoặc Link.

                          1.  Kích hoạt Moutain, Search 1 war rock level 4. Ta sẽ search Gactos nếu đã có 1 War rock level 4 khác, hoặc ngược lại Search Fortia hoặc Wentos nếu đã có Gactos ở trên tay
                          2. Triệu hồi thông thường Fortia hoặc Wentos
                          3. Kích hiệu ứng của Gactos và triệu hồi đặc biệt Gactos ở trên sân
                          Tới đoạn này ta sẽ chơi theo từng trường hợp, vì như ta thấy ở lá field spell có hiệu ứng swarm thêm quái thú ở battle phase rất hay nhưng cần điều kiện là có quái thú Warrior vậy nên:

                          • Triệu hồi Number 70 hoặc Dark Rebellion nếu bạn có đủ khả năng kết liễu địch hoặc khi không còn war rock nào trên tay
                          • ( Khuyến khích vì sự ổn định ) : ta thực sự nên triệu hồi Heroic hoặc Utopia để ta có thể free summon  thêm 1 war rock từ tay để tấn công hoặc dàn sân (nếu có )

                          War Rock Meteoragon, War Rock Fortia và War Rock Mountain (Combo thông thường)

                          UR Rarity
                          War Rock Meteoragon
                          UR Rarity
                          War Rock Meteoragon
                          War Rock Meteoragon
                          EARTH 7
                          War Rock Meteoragon
                          Người hô xung trận Meteoragon
                          • ATK:

                          • 2600

                          • DEF:

                          • 2600


                          Hiệu ứng (VN):

                          Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú của đối thủ: Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó trong lượt này, cũng như các hiệu ứng đã kích hoạt và hiệu ứng trên sân quái thú có cùng tên gốc của nó. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase trong đó quái thú Chiến binh ĐẤT của bạn chiến đấu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến tất cả "War Rock" mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ, cũng như lá bài này có thể tạo ra 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Cannot be destroyed by an opponent's card effects. When an attack is declared involving this card and an opponent's monster: You can negate that opponent's monster's effects this turn, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with its same original name. Once per turn, during a Battle Phase in which your EARTH Warrior monster battles (Quick Effect): You can make all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn, also this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


                          R Rarity
                          War Rock Fortia
                          R Rarity
                          War Rock Fortia
                          War Rock Fortia
                          EARTH 4
                          War Rock Fortia
                          Người hô xung trận Fortia
                          • ATK:

                          • 1700

                          • DEF:

                          • 1700


                          Hiệu ứng (VN):

                          Nếu quái thú EARTH Warrior của bạn chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể thêm 1 lá bài "War Rock" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "War Rock Fortia", thì tất cả "War Rock" mà bạn đang điều khiển sẽ tăng thêm 200 ATK cho đến khi kết thúc đến lượt của đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "War Rock Fortia" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          If your EARTH Warrior monster battles, after damage calculation: You can add 1 "War Rock" card from your Deck to your hand, except "War Rock Fortia", then all "War Rock" monsters you currently control gain 200 ATK until the end of your opponent's turn. If this card is sent from your Monster Zone to your GY by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "War Rock" monster from your hand or Deck. You can only use each effect of "War Rock Fortia" once per turn.


                          SR Rarity
                          War Rock Mountain
                          SR Rarity
                          War Rock Mountain
                          War Rock Mountain
                          Spell Field
                          War Rock Mountain
                          Ngọn đá hô xung trận

                           Hiệu ứng (VN):

                           Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "War Rock" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Battle Phase, nếu bạn không điều khiển được quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Chiến binh: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "War Rock" từ tay bạn với tên khác với lá bài bạn điều khiển. Nếu quái thú Chiến binh của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "War Rock Mountain" mỗi lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           When this card is activated: You can add 1 "War Rock" monster from your Deck to your hand. At the start of the Battle Phase, if you control no monsters, or all monsters you control are Warrior monsters: You can Special Summon 1 "War Rock" monster from your hand with a different name than the cards you control. If your Warrior monster would be destroyed by battle, you can send this card to the GY instead. You can only activate 1 "War Rock Mountain" per turn.


                           Combo này là combo thường thấy nhất ở War rock, nó không chỉ đễ đánh mà còn có thể chuẩn bị cho cả turn sau:

                           1. Kích hoạt Field spell, search metepragon
                           2. Normal summon Fortia
                           3. bắt đầu Battle Phase, triệu hồi đặc biệt Meteoragon thông qua hiệu ứng của field spell
                           4. Tấn công, add 1 War rock thông qua hiệu ứng của Fortia, từ đây ta có thể search để chuẩn bị cho turn sau hay thậm chí ta có thể search War rock Diginity để có thể bảo đảm sự an toàn ngay trong lượt battle này
                           Đơn vị đồng hành:

                           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                           https://ygovietnam.com/
                           Top