Hướng Dẫn Chơi Mermail Atlantean

Hướng Dẫn Chơi Mermail Atlantean

 khoan bro, muốn build deck này thì đủ mấy bé ở Extra Deck đã, vì bọn nó khá quan trọng, quan trọng đến mức nếu không có nó thì bạn chả có boss để chơi, Anyway ít nhất cũng


 x1 Abyss Dweller : vì con này OP vl
 x1 Knightmare Mermail : vì nó hệ nước và SUCC Iblee

 hên cả 2 là staple nổi tiếng nên chắc anh em có hết rồi

 Deck này có khả năng bắn phá rất ngon với tiêu chí, everwhere i go, i see level 4 nên skill nhất định phải là Territory of the Sharks , do skill này không cấm bạn chỉ được chơi Xyz nên bạn link synchro hay ri cmn tual luôn cũng được 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

  

Territory of the Sharks (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Territory of the Sharks (Skill Card)
UR Rarity
Territory of the Sharks (Skill Card)
Territory of the Sharks (Skill Card)
Territory of the Sharks (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Cấp của tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú NƯỚC.


Hiệu ứng gốc (EN):

The Level of all WATER monsters you control becomes 4 until the end of the turn. This Skill can only be used once per turn and twice per Duel. This Skill can only be used if you begin the Duel with a Deck/Extra Deck that contains no monsters other than WATER monsters.


 nhớ là quái trong deck phải full WATER để chơi cả deck lẫn extra deck everywhere i go, i see level 4
CORE

 

Deep Sea Diva (x3)

UR Rarity
Deep Sea Diva
UR Rarity
Deep Sea Diva
Deep Sea Diva
WATER 2
Deep Sea Diva
Danh ca biển-sâu
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.


 đúng rồi peter, con này level 4


anyway con này có thể đóng vai trò là Tuner Level 4 hoặc 2 để synchro ra mấy khứa như Trishula hay con cá sấu tên dài vl mà tui đéo nhớ tên, hoặc bạn bắn phá opp turn địch bằng khứa Abyss Dweller khi detact mấy con lăng quăng.

 tui nói thế vì con này có thể nhảy 1 con Sea Serpent level 3 hoặc thấp hơn từ deck lên sân và nó nhảy cả bản thân nó, và con này chỉ cần 1 normal summon để có thể ra 1 quái cực khủng tùy lối chơi của bạn

Atlantean Heavy Infantry và Atlantean Marksman (mấy con lăng quăng ( hay mấy ông gọi là gì cũng được ))

SR Rarity
Atlantean Heavy Infantry
SR Rarity
Atlantean Heavy Infantry
Atlantean Heavy Infantry
WATER 2
Atlantean Heavy Infantry
Lính hoàng đế biển hạng nặng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn thuộc Loại mãng xà bên cạnh Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Level 4 or lower Sea Serpent-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target.


SR Rarity
Atlantean Marksman
SR Rarity
Atlantean Marksman
Atlantean Marksman
WATER 3
Atlantean Marksman
Xạ thủ hoàng đế biển
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Cấp 4 hoặc thấp hơn "Atlantean" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Atlantean Marksman". Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn mục tiêu 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card inflicts battle damage to your opponent: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Atlantean" Sea Serpent-Type monster from your Deck, except "Atlantean Marksman". When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 Set card your opponent controls; destroy that target.


 cả 2 khi bị gửi xuống mộ để kích hoạt hiệu ứng quái WATER sẽ trigger effect bắn phá ( kể cả bị detact bởi quái Xyz như Abyss Dweller )


Heavy Infantry ( thằng khứa cầm khiên ) là con được chơi x2-3 do nó bắn card ngửa của opp, nhưng đó là lý do nhiều người thấy nhất, lý do quan trọng khác là do nó level 4 có thể normal summon thêm 1 Sea Serpent từ tay nữa, đúng bạn có thể normal Deep Sea Diva

 Marksman ( thằng khứa cầm nỏ ) là con thường x1 vì nó bắn card úp của opp,... hết cái effect nhảy quái khi gây thiệt hại gì gì đó thì sẽ mạnh nếu game có Main Phase 2 vì bạn nhảy body bởi con này thì bạn không Xyz hay Synchro được gì cả, chỉ đơn giản là bao cát cho turn sau nếu sống thì combo

Mermail Abyssteus (x3)

UR Rarity
Mermail Abyssteus
UR Rarity
Mermail Abyssteus
Mermail Abyssteus
WATER 7
Mermail Abyssteus
Tiên cá giáp vực thẳm Teus
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể thêm 1 "Mermail" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mermail Abyssteus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other WATER monster to the GY; Special Summon this card from your hand. When Summoned this way: You can add 1 Level 4 or lower "Mermail" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mermail Abyssteus" once per turn.


 search nhảy tự nhảy bằng cách ném mấy thằng khác, yep mấy thằng khác bị ném sẽ kích effect nên con này vừa nhảy, vừa search vừa kích hộ effect bọn khác


 ơ con này level 7 thì đem nó làm gì level nó khó để mix quá, à quên nó level 4

Mermail Abyssmegalo (x1)

UR Rarity
Mermail Abyssmegalo
UR Rarity
Mermail Abyssmegalo
Mermail Abyssmegalo
WATER 7
Mermail Abyssmegalo
Tiên cá giáp vực thẳm Megalo
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 2 quái thú NƯỚC khác xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể thêm 1 "Abyss-" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú NƯỚC ở vị trí tấn công khác; lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 2 other WATER monsters to the GY; Special Summon this card from your hand. When Summoned this way: You can add 1 "Abyss-" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can Tribute 1 other Attack Position WATER monster; this card can make a second attack during each Battle Phase this turn.


 giống thằng khứa kia nhưng ném tới 2 WATER để nhảy và có khả năng tribute quái để đấm 1 lần để OTK


 còn khả năng search spell/trap Abyss thì khá vô dụng ( thật ra là cực kỳ vô dụng ) vì bây giờ không ai chơi mấy lá equip spell hay spell/trap Abyss nữa cả, toàn chơi Pot Of Greed draw 3 card thôi, thậm chí chả ai choi BoM hay MST cơ

Atlantean Dragoons (x3)

SR Rarity
Atlantean Dragoons
SR Rarity
Atlantean Dragoons
Atlantean Dragoons
WATER 4
Atlantean Dragoons
Lính hoàng đế biển cưỡi rồng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tất cả quái thú Biển rắn Cấp 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đều có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Thêm 1 quái thú Sea Serpent-Type từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Atlantean Dragoons".


Hiệu ứng gốc (EN):

All Level 3 or lower Sea Serpent-Type monsters you control can attack your opponent directly. When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Add 1 Sea Serpent-Type monster from your Deck to your hand, except "Atlantean Dragoons".


 thứ gì mạnh hơn 1 searcher nhỉ ? mà search không once per turn và cho phép quái Sea Serpent level 3 hoặc thấp hơn đấm thẳng điểm gốc


 thằng này giống bọn lăng quăng trên kia, bị send xuống mộ để hiệu ứng quái WATER kể cả bị detact 

Mermail Abyssgunde (x1)

R Rarity
Mermail Abyssgunde
R Rarity
Mermail Abyssgunde
Mermail Abyssgunde
WATER 3
Mermail Abyssgunde
Tiên cá giáp vực thẳm Gunde
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Mermail" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Mermail Abyssgunde"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Mermail Abyssgunde" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard: You can target 1 "Mermail" monster in your Graveyard, except "Mermail Abyssgunde"; Special Summon that target. You can only use the effect of "Mermail Abyssgunde" once per turn.


 search được cộng với việc nhảy quái từ mộ khi bị discard ( thường turn 1 ít khi bạn có quái dưới mộ ) nên thường được chơi x1

Moray of Greed (x3)

SR Rarity
Moray of Greed
SR Rarity
Moray of Greed
Moray of Greed
Spell Normal
Moray of Greed
Hũ lươn tham lam

  Hiệu ứng (VN):

  Xáo trộn 2 quái thú NƯỚC từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút 3 lá.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Shuffle 2 WATER monsters from your hand into the Deck, then draw 3 cards.


   draw 3 go brrrrrrrrrr


   khoan tự nhiên -3 để +3 thì có gì hot, nó reset hand của bạn đấy peter, ví dụ bạn có thể reset bọn lăng quăng vào deck để nhảy deep sea diva và nhảy bọn vừa bị shuffle từ tay vào deck lên  Extra Deck

   

  Abyss Dweller (x1-2)

  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  Abyss Dweller
  WATER
  Abyss Dweller
  Cư dân vực sâu
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


   vừa cấm mộ vừa detact trong turn opp để bắn phá card (detact lũ lăng quăng), lại còn tăng ATK để dễ OTK, lên dễ với 2 thằng level 4 ( thật ra level nào cũng được nếu bạn sài skill )

  Cat Shark (x0-1)

  SR Rarity
  Cat Shark
  SR Rarity
  Cat Shark
  Cat Shark
  WATER
  Cat Shark
  Cá mập mèo
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 2
  Mặc dù lá bài này có đem Nguyên liệu Xyz mà ban đầu là NƯỚC, nó không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; ATK và DEF của nó mỗi lần tăng gấp đôi ATK và DEF ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 2 monsters While this card has an Xyz Material attached that was originally WATER, it cannot be destroyed by battle. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Rank 4 or lower Xyz Monster you control; its ATK and DEF each become double its original ATK and DEF until the end of this turn.


   con này thì hiểu đơn giản là nó nhây không bị destroy bởi chiến đấu, nhây đủ thì kích effect để tăng ATK và DEF gấp đôi của quái Rank 4 hoặc thấp hơn để OTK, thường là tăng cho Number 37 vì body nó to và có khả năng giảm ATK của quái địch

  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark (x1)

  UR Rarity
  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
  UR Rarity
  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
  WATER
  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
  Con số 37: Cá mập nhện rồng dệt ước muốn
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú NƯỚC Cấp 4
  Khi quái thú của người chơi bất kỳ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển sẽ mất 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 WATER monsters When any player's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK until the end of this turn. When this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 other monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use each effect of "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" once per turn.


   body to, có Abyss Dweller thì lên 3100 ATK đã thế còn giảm ATK tất cả quái opp đi 1000, lên dễ


   và nếu thằng khứa này bị tiêu diệt bởi chiến đấu hay hiệu ứng thì bạn nhảy 1 con khác từ mộ lên để turn sau chơi tiếp ( trừ con này )

  Knightmare Mermaid (x1)

  UR Rarity
  Knightmare Mermaid
  UR Rarity
  Knightmare Mermaid
  Knightmare Mermaid
  WATER
  Knightmare Mermaid
  Nàng tiên cá khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 1000

  • LINK-1

  Mũi tên Link:

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  1 "Knightmare" , ngoại trừ "Knightmare Mermaid"
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể bỏ 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Knightmare" từ Deck của bạn, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Mermaid" một lần mỗi lượt. Quái thú trên sân mất 1000 ATK / DEF, trừ khi chúng được co-linked.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Knightmare" monster, except "Knightmare Mermaid" If this card is Link Summoned: You can discard 1 card; Special Summon 1 "Knightmare" monster from your Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Mermaid" once per turn. Monsters on the field lose 1000 ATK/DEF, unless they are co-linked.


   chủ yếu để dùng con iblee bọn Mekk-Knight ném qua để link lên con này. Hết
   à mà nó hệ nước nên đem vẫn dùng skill được

  Marincess Coral Anemone (x1-2)

  SR Rarity
  Marincess Coral Anemone
  SR Rarity
  Marincess Coral Anemone
  Marincess Coral Anemone
  WATER
  Marincess Coral Anemone
  Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
  • ATK:

  • 2000

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú NƯỚC
  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.


   bạn không biết làm gì với body link 1 của mermail ? đừng lo, tôi cũng vậy


   nhưng chúng ta có thể link lên đứa này để lôi 1 con WATER ATK 1500 hoặc thấp hơn từ mộ, bạn có thể lôi cat shark ( để làm gì thì tôi đéo biết, đấm xong lên zeus à 🐧 ) hoặc con cá sấu tên : Ravenous Crocodragon Archethys để bắn card ( quick effect ) và thường là target chính

  Ravenous Crocodragon Archethys (x1)

  SR Rarity
  Ravenous Crocodragon Archethys
  SR Rarity
  Ravenous Crocodragon Archethys
  Ravenous Crocodragon Archethys
  WATER 9
  Ravenous Crocodragon Archethys
  Rồng cá sấu háu ăn Archethys
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
  ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
  ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


   nếu bạn hỏi 4 sao + mấy sao ra con này thì tui trả lời là 7 + 2 nhá


  con này có 3 thứ để người ta để ý tới nó 

  thứ nhất : nó WATER ( of course )
  thứ hai : nó có khả năng draw rất ổn, ổn đến mức đủ giúp bạn không brick
  thứ ba : bắn card quick effect nên sẽ gây cay cú cho opp

   còn cái tăng ATK/DEF á, bạn không đủ card trên tay để giúp con này sống sau 1 đấm của opp đâu ( hoặc bạn bị Mekk-Knight negate, bị bắn,... ) 

  Trishula, Zero và Dragon of the Ice Barrier, Trishula và Dragon of the Ice Barrier (x0-1)

  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  UR Rarity
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  WATER 11
  Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
  Rồng hàng rào băng về không, Trishula
  • ATK:

  • 2700

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


  UR Rarity
  Trishula, Dragon of the Ice Barrier
  UR Rarity
  Trishula, Dragon of the Ice Barrier
  Trishula, Dragon of the Ice Barrier
  WATER 9
  Trishula, Dragon of the Ice Barrier
  Rồng hàng rào băng, Trishula
  • ATK:

  • 2700

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
  Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 1 lá mỗi loại khỏi tay, sân và Mộ của đối thủ. (Lá bài trên tay được chọn ngẫu nhiên.)


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 1 card each from your opponent's hand, field, and GY. (The card in the hand is chosen at random.)


   ờ thì bạn muốn lên Trishula thì phải 4 + 3 + 2 thì thằng khứa này yêu cầu 2 non-Tuner trở lên, bù lại bạn được giựt 1 card trên hand opp, 1 trên sân và 1 dưới mộ KHÔNG TARGET


   anh bạn 11 sao thì được chơi nhiều hơn do anh ấy vừa dễ tính vừa đẹp trai, đã thế còn nhảy thằng khứa 9 sao lên, anh này cũng cần 2 Non-Tuner trở lên nhưng dễ lên với 3 + 4 + 4 ( bạn sài skill rồi summon một con 3 sao ra là được ), anh bạn này thì chỉ banish card trên sân nhưng khi bị tiêu diệt bởi opp thì nhảy thằng khứa 9 sao lên và body thằng đấy lên 3300, chia đôi ATK tất cả quái opp và negate hiệu ứng ( nếu hiệu ứng này không bị negate :) ), 

  => dễ OTK, bait tới 2 negate, dễ lên, không bị limit

   còn thằng trishula 9 sao thì đem cũng được nếu bạn dư slot extra nhưng không khuyến khích lắm đâu  Staple

   bọn này kén chọn vl

  Fortune Fairy Swee (x0-2)

  UR Rarity
  Fortune Fairy Swee
  UR Rarity
  Fortune Fairy Swee
  Fortune Fairy Swee
  WATER 4
  Fortune Fairy Swee
  Tiên bói vận may Swee
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi bạn rút lá bài này: Bạn có thể tiết lộ nó; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; loại bỏ nó cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fortune Fairy Swee" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When you draw this card: You can reveal it; Special Summon it from your hand. If this card is Special Summoned from the hand: You can target 1 other face-up monster on the field; banish it until the Standby Phase of your next turn. You can only use each effect of "Fortune Fairy Swee" once per turn.


   level 4 tự nhảy ( nếu được rút lên còn trên tay sẫn thì brick hoặc tốn 1 normal summon ), có khả năng bait negate tốt, nếu opp không negate hiệu ứng này thì bạn có thể banish 1 lá ngửa của opp đến standby phase tiếp theo của bạn, tao điều kiện để OTK hoặc dàn sân

  Book of Moon và Mystical Space Typhoon (x0-3)

  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     đem theo cũng được, mà brick tui không chịu trách nhiệm

    Silent Angler (x0-1)

    SR Rarity
    Silent Angler
    SR Rarity
    Silent Angler
    Silent Angler
    WATER 4
    Silent Angler
    Cá chày lặng im
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một quái thú NƯỚC, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn), nhưng bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ tay của bạn trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a WATER monster, you can Special Summon this card (from your hand), but you cannot Special Summon monsters from your hand for the rest of this turn.


     con này bóp chết bọn level 7 tự nhảy từ tay nên chơi thì x1 thôi, vì con này nổi tiếng với tự nhảy level 4, mà có skill thì con nào chả level 4 :3, cũng như chừa slot cho mấy đứa khác

    Mermail Abysspike và Abyss-scale of Cetus (giáp và cá)

    SR Rarity
    Mermail Abysspike
    SR Rarity
    Mermail Abysspike
    Mermail Abysspike
    WATER 4
    Mermail Abysspike
    Tiên cá giáp vực thẳm Pike
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi Mộ 1 quái thú NƯỚC vào Mộ; thêm 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mermail Abysspike" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 WATER monster to the Graveyard; add 1 Level 3 WATER monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mermail Abysspike" once per turn.


    N Rarity
    Abyss-scale of Cetus
    N Rarity
    Abyss-scale of Cetus
    Abyss-scale of Cetus
    Spell Equip
    Abyss-scale of Cetus
    Vảy vực thẳm của Cetus

     Hiệu ứng (VN):

     Chỉ trang bị cho một quái thú "Mermail" Nó nhận được 800 ATK. Khi hiệu ứng Bẫy được kích hoạt ở phần sân của đối thủ được thực thi, hãy vô hiệu hóa hiệu ứng đó, sau đó gửi lá bài này đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Equip only to a "Mermail" monster. It gains 800 ATK. When a Trap effect that was activated on your opponent's side of the field resolves, negate that effect, then send this card to the Graveyard.


       thật ra bọn này hơi bị flop ở thời điểm hiện tại


      giáp : cho con cá mập có thể search để tối ưu effect nhưng bóc lên tay thì coi như vừa không tối ưu hiệu ứng cá mập vừa mất 1 quái để combo, bù lại thì khả năng negate trap cũng rất ngon mà còn cho 800 ATK để OTK nữa

      Abysspike : thường không được đem do tranh slot normal summon với Deep Sea Diva, nhưng con này search được bằng cách dis 1 lá, lá bị dis cũng trigger effect nên thích thì chơi, nhưng khuyến khích x1-2 thôi

     Brionac Dragon of the Ice Barrier (x0-1)

     UR Rarity
     Brionac, Dragon of the Ice Barrier
     UR Rarity
     Brionac, Dragon of the Ice Barrier
     Brionac, Dragon of the Ice Barrier
     WATER 6
     Brionac, Dragon of the Ice Barrier
     Rồng hàng rào băng, Brionac
     • ATK:

     • 2300

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào cùng số lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại những lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can discard any number of cards to the GY, then target the same number of cards your opponent controls; return those cards to the hand. You can only use this effect of "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


      dễ lên, đẩy card mở đường OTK, nhưng tiếc là không làm ở turn opp được, nên thường nhường chỗ cho cá sấu     Combo

      

     Abyss Dweller và Ravenous Crocodragon Archethys (2 bắn + cấm mộ ( thật ra là 3 nhưng chỉ bắn 2 ở turn opp ))

     UR Rarity
     Abyss Dweller
     UR Rarity
     Abyss Dweller
     Abyss Dweller
     WATER
     Abyss Dweller
     Cư dân vực sâu
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


     SR Rarity
     Ravenous Crocodragon Archethys
     SR Rarity
     Ravenous Crocodragon Archethys
     Ravenous Crocodragon Archethys
     WATER 9
     Ravenous Crocodragon Archethys
     Rồng cá sấu háu ăn Archethys
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
     ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
     ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


     cần : Abyssteus, Dragoon, Deep Sea Diva ( Marksman hoặc Heavy Infantry )

     I> dùng Abyssteus ném Dragoon để nhảy lên sân, Abyssteus search Abyssgunde ( để backup turn sau ), Dragoon search 1 trong 3 Deep Sea Diva, Marksman hoặc Heavy Infantry ( có trên tay thì khỏi search, ưu tiên Deep Sea Diva nhất )
     II> Normal Deep Sea Diva nhảy Heavy Infantry từ deck lên sân, Synchro Deep Sea Diva với Abyssteus ra cá sấu, cá sấu draw 1
     III> Heavy Infantry normal Marksman hoặc Heavy Infantry từ tay rồi kích skill sau đó Xyz Abyss Dweller


     => từ 3 card bạn có 3 bắn và 1 draw, search 1 đống card trên tay và có Abyssgunde để backup turn sau      hoặc khi cá sâu bắn card bạn ném Gunde để nó nhảy thêm 1 body để bảo kê bạn khỏi OTK tốt hơn

     Abyss Dweller (Deep Sea Diva + Sea Serpent level 4 hoặc thấp hơn = 1 bắn card, cấm mộ)

     UR Rarity
     Abyss Dweller
     UR Rarity
     Abyss Dweller
     Abyss Dweller
     WATER
     Abyss Dweller
     Cư dân vực sâu
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


     I> Normal Deep Sea Diva, nhảy Heavy Infantry từ deck, link cả 2 lên Anemone

     II> Anemone dùng effect lôi lại Heavy Infatry từ mộ
     III> Heavy Infantry normal con Sea Serpent từ 4 hoặc thấp hơn từ tay, kích skill Xyz ra Abyss Dweller


     => nếu bạn hên bóc Dragoon và dùng nó làm mồi cho Abyss Dweller, nếu opp brick, thay vì bắn card bạn có thể detact Dragoon để search OTK cho turn sau

     Marincess Coral Anemone (2 Deep Sea Diva => bắn card, draw 2)

     SR Rarity
     Marincess Coral Anemone
     SR Rarity
     Marincess Coral Anemone
     Marincess Coral Anemone
     WATER
     Marincess Coral Anemone
     Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú NƯỚC
     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.


     I> normal deep sea diva, nhảy Heavy Infantry từ Deck, link lên Anemone, Anemone nhảy lại Infantry từ mộ


      - - - -  Kích Skill  - - - -
     II> Heavy Infantry normal Deep Sea Diva, nhảy 1 con Level 3 từ deck lên và Synchro ra cá sấu, draw 2
     Đơn vị đồng hành:

     - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


     Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

     Top