Hướng Dẫn Chơi The Phantom Knights

Hướng Dẫn Chơi The Phantom Knights

 Phantom Knights là một deck có khả năng Combo, Midrange, Swarm thậm chí OTK đều được, mix nhiều staple, bú skill vì có thằng chủ là nhân vật trong yu-gi-oh! deck hơi mắc nhưng đang tier 1 và đáng đồng tiền bát gạo :3

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 bú skill đại pháp

Treason Phantom (Skill Card) (67% ( đang dần dùng nhiều hơn ))

UR Rarity
Treason Phantom (Skill Card)
UR Rarity
Treason Phantom (Skill Card)
Treason Phantom (Skill Card)
Treason Phantom (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
- Tiết lộ tổng cộng 2 quái thú "The Phantom Knights" và/hoặc Bài Phép/Bẫy "Phantom Knights" từ tay bạn, trả một trong số chúng về Bộ bài của bạn, và gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ Bộ bài của bạn xuống Mộ của bạn . Trong lượt này, bạn có thể coi các quái thú "The Phantom Knight" là quái thú Cấp 4 khi bạn Triệu hồi Xyz "Dark Rebellion Xyz Dragon".
- Loại bỏ 2 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" mà bạn điều khiển, đồng thời tăng ATK của nó thêm 500 cho đến hết lượt. Trong lượt tiếp theo của đối thủ sau khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của Quái thú Xyz của mình một lần.


Hiệu ứng gốc (EN):

The following effects can be used once per Duel. - Reveal a total of 2 "The Phantom Knights" monster and/or "Phantom Knights" Spell/Trap Card from your hand, return one of them to your Deck, and send 1 "The Phantom Knights" monster from your Deck to your Graveyard. During this turn, you can treat "The Phantom Knight" monsters as Level 4 monsters when you Xyz Summon "Dark Rebellion Xyz Dragon". - Remove 2 Xyz Materials from 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" you control, and increase its ATK by 500 until the end of the turn. During your opponent's next turn after you activate this effect, you can activate your Xyz Monster's effect only one time.


 có 2 thứ bạn cần quan tâm ở skill này

- ném 1 lá PK từ deck xuống mộ để kích effect lá đấy ( áo search gần như cả deck, giày search spell/trap, găng mill mộ )
- tách 2 nguyên liệu của dảk rebellion để rank up lên dảk requiem ( stand user ? ) dễ hơn 

Phantom Strategy (Skill Card) (33% ( đang giảm dần ))

UR Rarity
Phantom Strategy (Skill Card)
UR Rarity
Phantom Strategy (Skill Card)
Phantom Strategy (Skill Card)
Phantom Strategy (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):


Gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay của bạn vào Mộ. Sau đó, thêm 1 "Phantom Knights' Fog Blade" vào cuối Deck của bạn từ bên ngoài Deck của bạn. Trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Rank 4 hoặc lớn hơn trừ khi là các quái thú Loại Chiến binh BÓNG TỐI hoặc quái thú rồng BÓNG TỐI Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Deck (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú không phải quái thú Loại Chiến binh DARK. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Send 1 "The Phantom Knights" monster from your hand to the Graveyard. Then, add 1 "Phantom Knights' Fog Blade" to the very bottom of your Deck from outside of your Deck. During the turn you activate this Skill, you cannot Special Summon Rank 4 or above monsters unless are DARK Warrior-Type or DARK Dragon-Type monsters This Skill can be used if you begin the Duel with a Deck (excluding Extra Deck) that contains no monsters other than DARK Warrior-Type monsters. This Skill can only be used once per Duel.


 chủ yếu tạo ra Fog Blade trong deck dễ lấy 1 negate quái, do deck này như bạn trong NNN đang lướt facebook vậy, toàn search, nên bạn gần như có 1 negate quái sau khi kích skillCORE

 search 

 mix với nhiều staple và có thể là handtrap 
 meme deck 
 meta deck 
 art ngầu 
 furry 
 

The Phantom Knights of Ancient Cloak (x3)

UR Rarity
The Phantom Knights of Ancient Cloak
UR Rarity
The Phantom Knights of Ancient Cloak
The Phantom Knights of Ancient Cloak
DARK 3
The Phantom Knights of Ancient Cloak
Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.


 searcher lỏd search cả quái/phép/bẫy miễn là tên nó có chữ The Phantom Knights


 ờ thì cái effect tăng 800 ATK thì kệ nó, không tự nhảy thì kệ nó, lá này chủ yếu là search hoặc normal summon lên lấy body cho boots nhảy


    - tui hay gọi khứa này là áo nên chúng ta sẽ xem con này là áo nhá :3 -

The Phantom Knights of Silent Boots (x3)

SR Rarity
The Phantom Knights of Silent Boots
SR Rarity
The Phantom Knights of Silent Boots
The Phantom Knights of Silent Boots
DARK 3
The Phantom Knights of Silent Boots
Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.


    là khứa duy nhất hiện tại có hiệu ứng tự nhảy để có 2 body để Link hoặc Xyz


   Search phép/bẫy nào cũng được miễn có chữ Phantom Knights nên bạn có thể chơi x3 ở skill Fog Blade vì con này search Fog Blade và chơi x3 ở mọi deck liên quan tới Phantom Knights vì tin tui đi peter, cái tự nhảy và search này OP vl

 - tui hay gọi khứa này là giày nên chúng ta sẽ xem con này là áo nhá :3 -

The Phantom Knights of Ragged Gloves (x3)

UR Rarity
The Phantom Knights of Ragged Gloves
UR Rarity
The Phantom Knights of Ragged Gloves
The Phantom Knights of Ragged Gloves
DARK 3
The Phantom Knights of Ragged Gloves
Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.


 miller ( có thể xem là searcher trá hình ), tăng ATK để dễ OTK lẫn đấm chết mấy lá gây khó khăn của địch ( mấy lá gần như không kích trong battle phase như negate effect,... để diệt đi negate, hoặc boss opp )

The Phantom Knights of Stained Greaves (x0-2)

R Rarity
The Phantom Knights of Stained Greaves
R Rarity
The Phantom Knights of Stained Greaves
The Phantom Knights of Stained Greaves
DARK 3
The Phantom Knights of Stained Greaves
Hiệp sĩ bóng ma với giáp chân bị dơ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu "The Phantom Knights" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của lá bài này lên 1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Phantom Knights" từ tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Stained Greaves", sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của nó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Stained Greaves" một lần mỗi lượt .


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "The Phantom Knights" monster(s) is Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can increase the Level of this card by 1. You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "The Phantom Knights" monster from your hand, except "The Phantom Knights of Stained Greaves", then you can increase its Level by 1. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Stained Greaves" once per turn.


 nhảy khi Phantom Knights triệu hồi đặc biệt - là thành phần chính trong combo Leviair + Dark Requiem, tui khuyên mấy ông đem x1 thôi brick vl :v ( deck hơn 20 lá thì có thể x2-3 )

The Phantom Knights of Fragile Armor (x0-1)

R Rarity
The Phantom Knights of Fragile Armor
R Rarity
The Phantom Knights of Fragile Armor
The Phantom Knights of Fragile Armor
DARK 4
The Phantom Knights of Fragile Armor
Hiệp sĩ bóng ma với bộ giáp mỏng
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

"The Phantom Knights" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ tay bạn đến Mộ; rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Fragile Armor" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a face-up "The Phantom Knights" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. You can banish this card from your GY and send 1 "Phantom Knights" card from your hand to the GY; draw 1 card. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Fragile Armor" once per turn.


 tự nhảy, mill và draw 1 nhưng hơi bủh bủh lmao, tôi chọn không chơi lá này ( vì nó level 4 chứ không phải level 3 nên không lên được Leviair hay Break sword để bắn backrow )

The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch (x1)

UR Rarity
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
UR Rarity
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
Spell Quick
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
Phép thăng hạng - Phóng hiệp sĩ bóng ma

  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase: Chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển mà không có nguyên liệu; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú DARK Xyz cao hơn quái thú mà bạn điều khiển 1 Rank, bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó làm nguyên liệu bổ sung. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú DARK Xyz mà bạn điều khiển; đưa 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay của bạn lên quái thú đó làm nguyên liệu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During the Main Phase: Target 1 DARK Xyz Monster you control with no material; Special Summon from your Extra Deck, 1 DARK Xyz Monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material, and if you do, attach this card to it as additional material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; attach 1 "The Phantom Knights" monster from your hand to that monster as material.


   nhớ là quái DARK Xyz của bạn phải không còn nguyên liệu Xyz để dùng


   dùng để rank up Dark Rebellion lên Dark Requiem ( negate không once per turn ), còn có khả năng banish chính bản thân để cho Requiem thêm 1 nguyên liệu để negate hoặc OTK

  Phantom Knights' Wing (x1-2)

  UR Rarity
  Phantom Knights' Wing
  UR Rarity
  Phantom Knights' Wing
  Phantom Knights' Wing
  Trap Normal
  Phantom Knights' Wing
  Cánh bóng ma

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.


    search được

    tăng ATK
    bảo kê destroy
    banish từ mộ để nhảy 1 body The Phantom Knights từ mộ để Xyz hoặc Link

    quá hoàn hảo cho 1 lá trap F2P

   Phantom Knights' Sword (x0-1)

   UR Rarity
   Phantom Knights' Sword
   UR Rarity
   Phantom Knights' Sword
   Phantom Knights' Sword
   Trap Continuous
   Phantom Knights' Sword
   Kiếm bóng ma

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 800 ATK, ngoài ra nếu mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá hủy lá bài này để thay thế. Khi nó rời khỏi sân, hãy phá hủy lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Sword" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate this card by targeting 1 face-up monster on the field; it gains 800 ATK, also if that target would be destroyed by battle or card effect, you can destroy this card instead. When it leaves the field, destroy this card. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Sword" once per turn.


     giống cánh mà lâu lâu cây kiếm bị kẹt trên sân nên không banish để nhảy quái từ mộ được và mắc một đống điểm yếu mà một lá equip ( ờ thì cứ coi là vậy ) mắc phải

    The Phantom Knights of Break Sword (x2-3)

    SR Rarity
    The Phantom Knights of Break Sword
    SR Rarity
    The Phantom Knights of Break Sword
    The Phantom Knights of Break Sword
    DARK
    The Phantom Knights of Break Sword
    Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 3
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


     Chad

     lên dễ ( đánh thuê lỏd )
     body ngon ( có thể lên tới 3000 nhờ găng )
     bắn card
     nhảy quái từ mộ

    Dark Requiem Xyz Dragon và Dark Rebellion Xyz Dragon (Rồng Phản Động Da Đen)

    UR Rarity
    Dark Requiem Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Requiem Xyz Dragon
    Dark Requiem Xyz Dragon
    DARK
    Dark Requiem Xyz Dragon
    Rồng Xyz cầu siêu bóng tối
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 5
    Nếu lá bài này có "Dark Rebellion Xyz Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được những hiệu ứng này.
    ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó.
    ● Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Mộ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 monsters If this card has "Dark Rebellion Xyz Dragon" as material, it gains these effects. ● Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's original ATK. ● When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can Special Summon 1 Xyz Monster from your GY.


    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    DARK
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    Rồng xyz phiến loạn bóng tối
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


     Dark Rebellion x1-2 : có khả năng OTK ổn ( nếu bạn là anime enjoyer ) tuy OTK sida hơn ATK nhưng effect là vĩnh viễn chứ không 1 turn như đứa nào đó

     
      Dảk Requiem x1 : OTK cực khỏe, negate không once per turn sau đó destroy và nhảy 1 quái Xyz từ mộ, yep -1 opp rồi +1 bạn    Staple

     

    Staple

    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    Forbidden Chalice
    Spell Quick
    Forbidden Chalice
    Chén thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      Compulsory Evacuation Device
      Trap Normal
      Compulsory Evacuation Device
      Thiết bị sơ tán bắt buộc

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


       UR Rarity
       Forbidden Lance
       UR Rarity
       Forbidden Lance
       Forbidden Lance
       Spell Quick
       Forbidden Lance
       Cây thương thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        Mystical Space Typhoon
        Spell Quick
        Mystical Space Typhoon
        Cơn lốc thần bí

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         Ice Dragon's Prison
         Trap Normal
         Ice Dragon's Prison
         Rồng băng giam cầm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


          SR Rarity
          Expendable Dai
          SR Rarity
          Expendable Dai
          Expendable Dai
          Trap Normal
          Expendable Dai
          Gã hiến mạng

           Hiệu ứng (VN):

           Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.


            bạn có thể chơi mọi lá vì bọn này có khả năng chơi staple thậm chí là handtrap nằm ở mức ngon, không quá brick

           Reinforcement of the Army (x0-1)

           UR Rarity
           Reinforcement of the Army
           UR Rarity
           Reinforcement of the Army
           Reinforcement of the Army
           Spell Normal
           Reinforcement of the Army
           Quân tiếp viện

            Hiệu ứng (VN):

            Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


             không khuyến khích lắm do nó cùng limit 1 với RUM, nói chung bạn chơi lối chơi Fog Blade có thể x1 lá này

            Kagemucha Knight (x0-1)

            SR Rarity
            Kagemucha Knight
            SR Rarity
            Kagemucha Knight
            Kagemucha Knight
            DARK 3
            Kagemucha Knight
            Hiệp sĩ ảnh vô trà
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            Khi bạn Triệu hồi Bình thường một quái thú Cấp 3: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When you Normal Summon a Level 3 monster: You can Special Summon this card from your hand. Cannot be used as Synchro Material.


             nhảy ké khi bạn normal quái Level 3, do đi chung với ROTA nên lúc RUM xuất hiện con này cũng vô chuồng gà 

            Leviair the Sea Dragon (x1)

            UR Rarity
            Leviair the Sea Dragon
            UR Rarity
            Leviair the Sea Dragon
            Leviair the Sea Dragon
            WIND
            Leviair the Sea Dragon
            Rồng biển hư không Leviair
            • ATK:

            • 1800

            • DEF:

            • 1600


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 3
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bị loại bỏ từ Cấp 4 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 banished Level 4 or lower monster; Special Summon that target to your field.


             hồi hàng

             nhảy thêm body
             dễ lên
             soft once per turn nên có 2 copy sẽ dùng hiệu ứng được 2 lần
            nói chung là đánh thuê rất khỏe

            Number 70: Malevolent Sin (x0-1)

            SR Rarity
            Number 70: Malevolent Sin
            SR Rarity
            Number 70: Malevolent Sin
            Number 70: Malevolent Sin
            DARK
            Number 70: Malevolent Sin
            Con số 70: Tội ác tử thần
            • ATK:

            • 2400

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 4
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


             do deck này rất nhiều destroy nên mấy con kháng destroy sẽ làm bạn panik cực độ nên bạn cần 1 bé banish quái không bị destroy


             con này nổi tiếng với khả năng đánh thuê khỏe và OTK khỏe

            Link Disciple và Knightmare Phoenix (này thì Mekk-Knight với chúng tôi )

            R Rarity
            Link Disciple
            R Rarity
            Link Disciple
            Link Disciple
            LIGHT
            Link Disciple
            Đệ tử liên kết
            • ATK:

            • 500

            • LINK-1

            Mũi tên Link:

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
            Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


            SR Rarity
            Knightmare Phoenix
            SR Rarity
            Knightmare Phoenix
            Knightmare Phoenix
            FIRE
            Knightmare Phoenix
            Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
            • ATK:

            • 1900

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trên

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú có tên khác nhau
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


            Link Disciple : ảo thuật Iblee

            Knightmare Phoenix : bắn backrow opp, bắn Skill Drain fake của bọn Mekk-Knight càng tốt            Combo

             

            sách giáo khoa

            R Rarity
            The Phantom Knights of Stained Greaves
            R Rarity
            The Phantom Knights of Stained Greaves
            The Phantom Knights of Stained Greaves
            DARK 3
            The Phantom Knights of Stained Greaves
            Hiệp sĩ bóng ma với giáp chân bị dơ
            • ATK:

            • 1200

            • DEF:

            • 600


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu "The Phantom Knights" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của lá bài này lên 1. Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Phantom Knights" từ tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Stained Greaves", sau đó bạn có thể tăng Cấp độ của nó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Stained Greaves" một lần mỗi lượt .


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If a "The Phantom Knights" monster(s) is Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can increase the Level of this card by 1. You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "The Phantom Knights" monster from your hand, except "The Phantom Knights of Stained Greaves", then you can increase its Level by 1. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Stained Greaves" once per turn.


            UR Rarity
            The Phantom Knights of Ancient Cloak
            UR Rarity
            The Phantom Knights of Ancient Cloak
            The Phantom Knights of Ancient Cloak
            DARK 3
            The Phantom Knights of Ancient Cloak
            Hiệp sĩ bóng ma với áo choàng đầy bụi
            • ATK:

            • 800

            • DEF:

            • 1000


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú TỐI trên sân; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó sẽ nhận được 800 CÔNG / CÔNG cho đến cuối lượt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "The Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Phantom Knights of Ancient Cloak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ancient Cloak" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If this card is in Attack Position: You can target 1 DARK monster on the field; change this card to Defense Position, and if you do, that monster gains 800 ATK/DEF until the end of your opponent's turn. You can banish this card from your GY; add 1 "The Phantom Knights" card from your Deck to your hand, except "The Phantom Knights of Ancient Cloak". You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ancient Cloak" once per turn.


            SR Rarity
            The Phantom Knights of Silent Boots
            SR Rarity
            The Phantom Knights of Silent Boots
            The Phantom Knights of Silent Boots
            DARK 3
            The Phantom Knights of Silent Boots
            Hiệp sĩ bóng ma với ủng im lặng
            • ATK:

            • 200

            • DEF:

            • 1200


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn điều khiển một "The Phantom Knights" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 Lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Silent Boots" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you control a "The Phantom Knights" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn this way. You can banish this card from your GY; add 1 "Phantom Knights" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Silent Boots" once per turn.


            UR Rarity
            The Phantom Knights of Ragged Gloves
            UR Rarity
            The Phantom Knights of Ragged Gloves
            The Phantom Knights of Ragged Gloves
            DARK 3
            The Phantom Knights of Ragged Gloves
            Hiệp sĩ bóng ma với đôi găng bị rách
            • ATK:

            • 1000

            • DEF:

            • 500


            Hiệu ứng (VN):

            Một quái thú Xyz TỐI đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
            ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Nó nhận được 1000 ATK.
            Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài "Phantom Knights" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Phantom Knights of Ragged Gloves" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            A DARK Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: It gains 1000 ATK. You can banish this card from your GY; send 1 "Phantom Knights" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "The Phantom Knights of Ragged Gloves" once per turn.


             cần 1 Stained Greaves hoặc Boots + 2 PK bất kỳ


             I> kích skill show 2 lá PK và đẩy 1 lá về deck ( ưu tiên KHÔNG đẩy Stained Greaves và Boots ), sau đó ném Cloak xuống mộ
             II> Cloak banish search Greaves hoặc Boots tùy bạn có con nào thì search mảnh còn thiếu
             III> Normal con không phải Boots hoặc Greaves ( trừ khi bạn có 2 copy ), Boots nhảy lên sân, Greaves nhảy lên theo Boots
             IV> Xyz Boots và Greaves lên Leviair, Leviair nhảy lại Cloak từ Banish Zone
             V> nhờ skill 2 thằng level 3 trên sân được xem là level 4 nên Xyz ra Dark Rebellion Xyz Dragon
             VI> Banish Boots search RUM và kích skill cho Dark Rebellion mất hết nguyên liệu sau đó Rank-Up Dark Rebellion lên Dark Requiem 
            Đơn vị đồng hành:

            - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


            Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

            Top