Hướng Dẫn Chơi Dual Avatar

Hướng Dẫn Chơi Dual Avatar

 đây là một deck chơi với rất nhiều skill, mix nhiều engine nhưng đắt và chưa phải là meta -.-

 
 thể loại : Control ( yep không phải combo như mấy ông nghĩ đâu )
 Endboard thường có : bảo kê + Negate + Bắn card ( hoặc nhảy quái )
 điểm mạnh : đi đầu khá ổn
 điểm yếu : rén spell/trap, mắc, không có skill thông dụng ngoài Switcheroo hay Reinforcements - thứ mà mất LP mới dùng được nên khá chậm, nhưng ổn với deck control, sợ bị negate ngay Invitation, sợ banish,...

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Draw Sense: Low-Level (Skill Card) (25%)

 do deck này quái toàn level 4 hoặc thấp hơn nên nếu bạn chơi thuần bạn sẽ luôn luôn bóc được quái Dual Avatar (đây là cái tui muốn nhấn mạnh vì nếu mix Silent Swordman,... thì bóc lên lúc brick nhờ skill coi như phí Draw Phase chả để làm gì)

Switcheroo (Skill Card) (25%)

 skill này ngon ở chỗ : nếu bạn hết card để search, làm phí 1 lần search cộng tài nguyên thì bạn có thể đẩy lá search được vào deck để draw lá khác, sau đó bạn search để +1 tài nguyên


 hoặc quái bạn bị negate và bạn đứng tại chỗ


anyway, skill này chống brick rất tốt

LP Boost Alpha (25%)

 ... nói gì giờ


CORE

 

Dual Avatar Fists - Yuhi (x3)

 searcher Spell của deck và searcher này từ hồi hàng bản thân ơ thế tại sao nó lại x3

 nói thẳng luôn con này và con ở dưới là 2 quái duy nhất ở Deck của bọn này ở thời điểm hiện tại, nên bạn phải đem x3 để có hàng để fusion ;-;

Dual Avatar Feet - Kokoku (x2-3)

 giống thằng trên nhưng search trap, con này có khả năng tự nhảy sau đó bắn 1 quái Dual Avatar và TRIỆU HỒI ĐẶC BIỆT, không phải dung hợp quái dung hợp Dual Avatar từ Extra Deck, do lá này search được bởi spell thằng ở trên search nên lâu lâu vẫn được chơi x2

Perfect Sync - A-Un (x3)

field biết search quái, nhảy thêm token để làm hàng fusion, nói chung là 1 lá +2 tài nguyên, đôi khi được đem x2 vì,... search quái mà bọn này tới giờ có 2 con quái :/

Dual Avatar Invitation (x3)

SR Rarity
Dual Avatar Invitation
SR Rarity
Dual Avatar Invitation
Dual Avatar Invitation

Dual Avatar Invitation

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Normal

 • Archetype:
 • Dual Avatar

Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Dual Avatar Spirit Tokens" nhất có thể (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion và tất cả các Token bạn điều khiển không thể được Hiến tế và bị phá hủy trong End Phase. Sau khi Triệu hồi (các) Token này, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này tối đa hai lần.
● Triệu hồi Fusion 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Invitation" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card, and if you do, Special Summon as many "Dual Avatar Spirit Tokens" as possible (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, and all Tokens you control cannot be Tributed and are destroyed during the End Phase. After Summoning these Token(s), you can apply this effect up to twice. ● Fusion Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "Dual Avatar Invitation" per turn.


 Chad, chỉ với cost discard 1 bạn triệu hồi token tràn sân của bạn sau đó bạn có thể dung hợp luôn để ra boss hoặc mấy thằng fusion tùy tùng, việc bạn ném lá gì cũng được giúp bạn có thể ném staple & handtrap không dùng hoặc 1 copy của lá này dư trên tay bạn để chữa brick, lá này cực ngon vì negate spell/trap khá ít trong duel links ( trừ lá trap của bọn DM vì bọn đó cắm Circle + Soul và có Navigation dưới mộ là gần như bất lực, cựu tier 1 khi go first nó thế )

Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo (x3)

 Chad, lên dễ, bắn card opp và không đấm thẳng LP, nhưng bạn đấm lên quái được nên nếu ngon một con này sẽ -2 tài nguyên opp, việc tăng ATK/DEF giúp bạn OTK opp dễ hơn hoặc đủ để đấm qua bọn quái của opp

Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo (x1-2)

 có bảo kê, con này đi với bọn token thì bao trâu, có negate nhưng chỉ negate quái từ Extra Deck, khá vô dụng với bọn Pendulum ( nhảy từ tay,... ), effect là target nên Sabre Dancer đấm lên mọi lý lẽ con này đưa ra, anyway negate có bảo kê và dễ lên là ngon rồi :3

Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo (x1-2)

Chad hơi khó lên nhưng đáng, khi đấm thì opp không kích hoạt bài hay hiệu ứng, sau khi đấm thì đẩy ( KHÔNG TARGET - thứ mà Sabre Dancer rén ), vafcos negate spell/trap, body to


Staple

 

Reinforcement of the Army (x1)

 nói thật thì tui cũng chả biết nói gì ở đây luôn á, mọi thứ nằm trong card text hết rồi

Expendable Dai (x0-3)

 nếu bạn roll Knightmare - thứ mà gần như ai cũng có thì bạn cũng sẽ có vài copy lá này nên lá này thường được mix kèm, với khả năng -1 của bạn và của opp, sau đó +1 tài nguyên cho bạn ( thật ra -1 phát nữa do lá này úp từ tay ) nhưng lá này chả khác gì Jar Of Greed biết bắn card cả, vừa mỏng deck, vừa gây khó chịu cho địch

Ferocious Flame Swordsman và Link Disciple (ĐM Iblee)

 dùng Iblee lên Link Disciple, sau đó bạn có thể lên Flame Swordsman để tăng ATK, không thì thôi nếu bạn không dùng


Combo

 

Dual Avatar Fists - Yuhi, Dual Avatar Invitation và Dual Avatar Feet - Kokoku (4 card combo)

SR Rarity
Dual Avatar Invitation
SR Rarity
Dual Avatar Invitation
Dual Avatar Invitation

Dual Avatar Invitation

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Normal

 • Archetype:
 • Dual Avatar

Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Dual Avatar Spirit Tokens" nhất có thể (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion và tất cả các Token bạn điều khiển không thể được Hiến tế và bị phá hủy trong End Phase. Sau khi Triệu hồi (các) Token này, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này tối đa hai lần.
● Triệu hồi Fusion 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Invitation" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card, and if you do, Special Summon as many "Dual Avatar Spirit Tokens" as possible (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, and all Tokens you control cannot be Tributed and are destroyed during the End Phase. After Summoning these Token(s), you can apply this effect up to twice. ● Fusion Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "Dual Avatar Invitation" per turn.


 *bạn có thể dùng ROTA để thay thế cho 1 trong 2 thằng kia*

1> kích Invitation ném Yuhi ( tui sẽ gọi là đỏ, thằng kia là trắng ), đẻ 3 token, dung hợp 2 token ra Ah-Gyo, dung hợp phát nữa do spell dung hợp tới 2 lần, dùng Ah-Gyo và token lên Un-Gyo
2> Normal Kokoku ( trắng ), search Return, Úp Return, Endturn

 chúng ta có : bảo kê, negate, nhảy quái ( nhảy Ah-Gyo thì được bắn 1 card )

Dual Avatar Return, Dual Avatar Fists - Yuhi và Aleister the Invoker (Yuhi + 1 lá bị Discard + 1 Return)

1> Normal Yuhi. search Invitation, kích Invitation discard 1 lá, đẻ 3 token dung hợp ra Ah-Gyo và dung hợp phát nữa ra Un-Gyo

2> Úp Return, Endturn
ta có : bảo kê, negate và bắn card ( Ah-Gyo )Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS