Hướng dẫn chơi Dark Magician ( Secret of Magicians Update )

Hướng dẫn chơi Dark Magician ( Secret of Magicians Update )

 Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ mang tới cho các bạn dòng bài chủ lực của "Thánh hack" Yami Yugi - một nhân vật chính trong cốt truyện game Duel Links của chúng ta. Dòng bài ấy chính là Dark MagicianDark Magician thật chất có khả năng khá mạnh và cân bằng trong các top tier và cũng từng là bộ bài đang làm mưa làm gió trên nền meta hiện tại. Các "Phù thủy Áo đen" của chúng ta luôn có những support rất khó chịu từ trước tới nay trên mọi format của bài ma thuật. Điều đó giải thích lí do vì sao chúng được coi là đối thủ xứng tầm với những con rồng mạnh mẽ như Blue-Eyes của Kaiba Seto và Red-Eyes của Joey Wheeler. Và không nói nhiều nữa, tôi xin được phép, bắt đầu bài viết hướng dẫn của mình về các Dark Magician.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Magician's Magic (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Magician's Magic (Skill Card)
UR Rarity
Magician's Magic (Skill Card)
Magician's Magic (Skill Card)
Magician's Magic (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):


Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Loại-Pháp sư DARK và bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp "Dark Magician" mà không cần Hiến tế. Trong lượt của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Cấp 6.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng một lần.
- Đưa 1 "Dark Magician Girl", "Magic Cylinder""Magical Dimension" về Deck của bạn, thêm 1 "Dimension Conjurer" từ ngoài Deck lên tay bạn, sau đó thêm 1 "Dark Magician Girl" lên tay bạn.
- Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", bạn có thể thêm 1 "Secrets of Dark Magic" từ Deck hoặc Mộ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

During this Duel, you can only Special Summon DARK Spellcaster-Type monsters and you can Normal Summon/Set "Dark Magician" without tributing. During your opponent's turn, you cannot Special Summon monsters from your hand or Graveyard except Level 6 monsters. The following effect can be used once per turn, and each effect can be used only one time. - Return 1 "Dark Magician Girl", "Magic Cylinder" and "Magical Dimension" to your Deck, add 1 "Dimension Conjurer" from outside of your Deck to your hand, then add 1 "Dark Magician Girl" to your hand. - If you control "Dark Magician", you can add 1 "Secrets of Dark Magic" from your Deck or Graveyard.


Để chơi được phiên bản Dark Magician này thì skill này là 100% cần thiết. 

Trước hết nói về giới hạn của skill này, ta không thể triệu hồi bất kì quái thú nào ngoại trừ quái thú level 6 từ tay hoặc mộ ( nhưng vẫn có thể triệu hồi từ deck, banish zone và extra deck ) nên gần như những lá bài như Eternal Soul, Navigation hay thậm chí bị phế hẳn như Magician of Dark Illusion sẽ không được sử dụng trong deck này vì không đem lại hiệu quả cao, tỉ lệ brick ác. 

Còn về hiệu quả của nó đem lại thì không phải bàn cãi, chống brick khi rút phải Dark Magician Girl, Magician Dimension , add Dark conjurer từ hư không đem lại khả năng search, thủ khi đi turn 1 khá tốt.  Bonus Khả năng add lá quick fusion Secrets of Dark Magic thậm chí là phục hồi nó từ dưới mộ để tiếp tục dùng.

Fk Komoney cứ add lắm skills khoẻ vl, điều này khiến khá nhiều deck dựa dẫm vào skill khiến mình k thích lắm =))Core Archetype

 

Dark Magician (x3)

UR Rarity
Dark Magician
UR Rarity
Dark Magician
Dark Magician
DARK 7
Dark Magician
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

'' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


Tất nhiên bộ bài Dark Magician làm sao có thể thiếu Dark Magician được. Đây là lá bài chính của Bộ bài. Trước đây, nó là quái thú mà bạn Triệu hồi Đặc biệt do hiệu ứng của Eternal Soul hoặc Dark Magic Curtain để kích hoạt Dark Magical Circle của bạn để trục xuất một lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển, nhưng giờ đây ta chẳng cần tới các lá giúp ta triệu hồi DM nữa vì ta có thể normal summon thông qua Skill. 

Trong Duel Links, có rất nhiều artwork và phiên bản của DM. Về phần cá nhân tôi, có thể tôi sẽ thiên về chơi Dark Magician phiên bản Arkana hơn, đơn giản vì về phần artwork, nhìn nó ngầu hơn DM của Yami Yugi.

Apprentice Illusion Magician (x3)

UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
Apprentice Illusion Magician
DARK 6
Apprentice Illusion Magician
Pháp sư ảo ảnh tập sự
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 lá bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dark Magician" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu quái thú DARK Spellcaster khác của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân tới Mộ; quái thú mà bạn điều khiển chỉ nhận được 2000 ATK / DEF trong damage calculation đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dark Magician" from your Deck to your hand. During damage calculation, if your other DARK Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; that monster you control gains 2000 ATK/DEF during that damage calculation only.


Một searcher để lấy Dark Magician. Có thể được triệu hồi đặc biệt rất dễ dàng và cũng trở thành như một hand trap buff ATK, làm cho ta có thể mang tới x3 mà không bao giờ sợ bị brick.

Vì hiệu ứng tăng ATK có hiệu lực trên DARK Spellcaster, nên bạn có thể sử dụng Dark Magicians của mình để Xyz thành Ebon High hoặc Ebon Illusion một cách an toàn, vì bạn có thể bảo vệ chúng khỏi những đợt attack bằng hiệu ứng của Apprentice.

Một searcher, buff dame, ko brick và khá đa dụng giờ đây càng cần thiết hơn khi ta chỉ có thể special summon quái thú level 6 vì giới hạn của skill.

Dark Magical Circle (x3)

UR Rarity
Dark Magical Circle
UR Rarity
Dark Magical Circle
Dark Magical Circle
Spell Continuous
Dark Magical Circle
Vòng tròn ma thuật đen

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Nhìn vào 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể tiết lộ 1 "Dark Magician" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong trong số các hiệu ứng của nó và thêm nó lên tay của bạn, và đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Nếu "Dark Magician" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dark Magical Circle" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: Look at the top 3 cards of your Deck, then you can reveal 1 "Dark Magician" or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Dark Magician" in its text, among them, and add it to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. If "Dark Magician" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Dark Magical Circle" once per turn.


   Dùng để Thêm Dark Magician lên tay của bạn và Triệu hồi Đặc biệt nó bằng Magical Dimension. Bạn cũng có thể lấy Secrets of Dark Magic nếu bạn đã có Dark Magician trong tay. Điều này kết hợp tốt với hiệu ứng thứ hai của Dark Magical Circle, cho phép bạn trục xuất một lá bài của đối thủ. 

  1 điều đáng lưu ý là combo kích hoạt và trục xuất bài đối thủ trong turn của chúng là sẽ khó xảy ra vì giới hạn của skill, ta chỉ có thể banish vào lượt của ta hoặc là khi The Dark Magicians bị destroy và ta triệu hồi DM từ deck.

  Dark Magician Girl (x2-x3)

  UR Rarity
  Dark Magician Girl
  UR Rarity
  Dark Magician Girl
  Dark Magician Girl
  DARK 6
  Dark Magician Girl
  Nữ pháp sư bóng tối
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 1700


  Hiệu ứng (VN):

  Nhận 300 ATK cho mỗi "Dark Magician" hoặc "Magician of Black Chaos" trong Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Gains 300 ATK for every "Dark Magician" or "Magician of Black Chaos" in the GY.


  Dark Magician Girl tăng 300 ATK với mỗi "Dark Magician" hoặc "Magician of Black Chaos" trong Nghĩa địa của một trong hai người chơi. Điều này có nghĩa là nếu bạn có nhiều bản sao của Dark Magician trong Nghĩa địa của mình, Dark Magician Girl đôi khi có thể trở thành một beater với lượng ATK còn lớn hơn Dark Magician. Tuy nhiên, waifu của chúng thường được sử dụng làm nguyên liệu cho The Dark Magicians hoặc để kích hoạt skill.

  The Dark Magicians (x2)

  UR Rarity
  The Dark Magicians
  UR Rarity
  The Dark Magicians
  The Dark Magicians
  DARK 8
  The Dark Magicians
  Các pháp sư bóng tối
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2300


  Hiệu ứng (VN):

  "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl" + 1 quái thú Spellcaster
  Một lần mỗi lượt, nếu một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó nếu là Phép / Bẫy, bạn có thể Úp nó, còn nếu là Bẫy hoặc Nhanh. -Play Spell, bạn có thể kích hoạt nó trong lượt này. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả 1 "Dark Magician" và 1 "Dark Magician Girl" từ tay, Deck và / hoặc Mộ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Dark Magician" or "Dark Magician Girl" + 1 Spellcaster monster Once per turn, if a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then if it was a Spell/Trap, you can Set it, and if it was a Trap or Quick-Play Spell, you can activate it this turn. If this card is destroyed: You can Special Summon both 1 "Dark Magician" and 1 "Dark Magician Girl" from your hand, Deck, and/or GY.


  The Dark Magicians là một lá bài rất tốt cho bộ bài Dark Magician trong Duel Links. Hiệu ứng rút một lá bài của nó có khả năng kích hoạt khi ta hay đối thủ kích hoạt Spell/Trap ,có thể giúp tạo ra lợi thế về lá bài. Ngoài ra, khả năng Triệu hồi Đặc biệt cả Dark Magician và Dark Magician Girl từ tay, bộ bài hoặc nghĩa địa nếu nó bị phá hủy sẽ mang lại sự hiện diện mạnh mẽ trên sân dấu và có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho ta Xyz hoặc Synchro vào lượt sau.

  Nếu ta rút được lá bài đẹp, 1 quick spell hay 1 trap tốt ta có thể sử dụng ngay trong turn đối thủ (như Book of Moon chẳng hạn).

  Magician's Rod (x2-x3)

  SR Rarity
  Magician's Rod
  SR Rarity
  Magician's Rod
  Magician's Rod
  DARK 3
  Magician's Rod
  Quyền trượng của pháp sư
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn mà có liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong hiệu ứng của nó. Trong lượt của đối thủ, nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến Tế 1 quái thú Spellcaster; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magician's Rod" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand, that specifically lists the card "Dark Magician" in its text. During your opponent's turn, if you activate a Spell/Trap Card or effect while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Tribute 1 Spellcaster monster; add this card to your hand. You can only use each effect of "Magician's Rod" once per turn.


  Magician's Rod là một lá bài quan trọng vì nó cho phép tìm kiếm liên tục các lá Bài Phép/Bẫy quan trọng như "Dark Magician's Circle" và "Secrets of Dark Magic" từ bộ bài. Khả năng tự đưa bản thân trở lại trong lượt của đối thủ cũng có thể cung cấp thêm tài nguyên và bảo vệ bằng cách chain và né hiệu ứng.

  Secrets of Dark Magic (x2)

  UR Rarity
  Secrets of Dark Magic
  UR Rarity
  Secrets of Dark Magic
  Secrets of Dark Magic
  Spell Quick
  Secrets of Dark Magic
  Lễ giấu ma thuật tối

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
   ● Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl", làm Nguyên liệu Fusion.
   ● Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual từ tay bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl", có tổng số Cấp độ bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate 1 of the following effects. ● Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field, including "Dark Magician" or "Dark Magician Girl", as Fusion Material. ● Ritual Summon 1 Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field, including "Dark Magician" or "Dark Magician Girl", whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster.


   Lá bài chủ chốt của đợt thêm support lần này, quick fusion đã là một cái gì đó rất mạnh trong duel links rồi, nó lại còn có thể kết hợp với Skill rất trơn tru khiến ta không bị dead hand, phục hồi và đủ thứ khác,... 


   Secrets of Dark Magic là một lá bài mạnh mẽ vì nó cho phép bạn linh hoạt trong cách bạn chọn để tiêu diệt quái vật của mình. Điều này có thể giúp bạn duy trì sự hiện diện trên sân và gây áp lực lên đối thủ.

   Mặc dù nhược điểm là nó yêu cầu bạn phải có những quái vật cần thiết trên tay hoặc trên sân để thực hiện Triệu hồi, điều này có thể gây khó khăn nếu bạn không rút đúng lá ta cần, nhưng bạn có thể thêm Nguyên liệu chính bởi skill :))) ez fix nhược điểm brick nice konami.

   Lá bài này cũng có thể search bởi rod   Các cards hỗ trợ

    

   Magical Dimension và Dimension Conjurer (x2)

   SR Rarity
   Magical Dimension
   SR Rarity
   Magical Dimension
   Magical Dimension
   Spell Quick
   Magical Dimension
   Không gian ma thuật

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển quái thú Spellcaster: Chọn vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; Hiến tế mục tiêu đó, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay bạn, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a Spellcaster monster: Target 1 monster you control; Tribute that target, then Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand, then you can destroy 1 monster on the field.


     Rarity
    Dimension Conjurer
     Rarity
    Dimension Conjurer
    Dimension Conjurer
    DARK 1
    Dimension Conjurer
    Người phép không gian
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Magical Dimension" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú vào Mộ: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lượng quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển, sau đó đặt các lá bài từ tay bạn lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào, bằng với số lượng lá bài bạn đã rút được . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dimension Conjurer" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Magical Dimension" from your Deck or GY to your hand. If this card is sent from the Monster Zone to the GY: You can draw cards equal to the number of Spellcaster monsters you control, then place cards from your hand on top of your Deck in any order, equal to the number of cards you drew. You can only use each effect of "Dimension Conjurer" once per turn.


    Magical Dimension là một lá hỗ trợ chung cho các Spellcaster, rất phù hợp để chơi cùng với DM. Ngoài ra nó cũng chính là một trong những lá bài mà ta dùng để có thể kích hoạt skill, chống deadhand. Việc tribute + 1 destroy quái thú sẽ rất có ích trong việc làm đối thủ bị chậm lại, tuy nhiên có 1 lưu ý rằng ta cần phải có 1 monster Spellcaster trên tay để kích hoạt lá này ( và cần 1 spellcaster level 6 trên tay để kích hoạt trong lượt đối thủ vì bị giới hạn bởi skill). 1 điều đặc biệt ở lá bài này đó chính là khả năng destroy untarget cực bá đạo, outplay 1 rất nhiều boss khó chịu, điện hình là Lunalight.

    Còn về phần Dimension Conjurer, ta chỉ có thể lấy được nó thông qua skill, ngoài search Magical Dimension còn giúp ta làm nguyên liệu để fusion, draw và xếp lá đầu tiên theo ý muốn của mình để có thể kết hợp với hiệu ứng của The Dark Magicians. Turn 1 triệu hồi Dimension Conjurer + úp spell/trap có lẽ là lối chơi thủ hiệu quả nhất của Deck này.

    Spellbook of Knowledge và Spellbook of Secrets (Spellbook Engine)

    UR Rarity
    Spellbook of Knowledge
    UR Rarity
    Spellbook of Knowledge
    Spellbook of Knowledge
    Spell Normal
    Spellbook of Knowledge
    Sách phép thuật Ldra

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi xuống Mộ 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển hoặc 1 "Spellbook" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Knowledge", và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Knowledge" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send to the GY either 1 Spellcaster monster you control, or 1 other "Spellbook" card from your hand or face-up field, except "Spellbook of Knowledge", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Knowledge" per turn.


     SR Rarity
     Spellbook of Secrets
     SR Rarity
     Spellbook of Secrets
     Spellbook of Secrets
     Spell Normal
     Spellbook of Secrets
     Sách phép thuật Torah

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.


      Engine spellbook giúp ta draw rất nhiều và dường như được sử dụng 100% trong các phiên bản DM trước, nhưng giờ đây có lẽ engine này có lẽ đã không còn quá cần thiết đối với DM như trước vì giờ đây ta đã có khả năng draw, ngoài ra skill giúp ta chống deadhand cực tốt.

       Tuy vậy engine này vẫn khá là tốt đối với DM, nếu bạn nào chưa đủ tiền hay gems để buld full 100% power của deck thì ta có thể sử dụng chúng.

      Compulsory Evacuation Device, Book of Moon và Crackdown (Các top tier tech cards)

      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      Compulsory Evacuation Device
      Trap Normal
      Compulsory Evacuation Device
      Thiết bị sơ tán bắt buộc

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

         Về hiệu ứng, độ khó chịu và thông dụng của nó thì khỏi nói rồi. Có điều chỉ 3 lá này thôi nó sẽ rất hữu dụng cho deck của chúng ta hơn bất kì lá nào khác. Vì như ta đã biết The Dark Magicians có khả năng kích hoạt lá spell/trap ngay khi ta rút được thông qua hiệu ứng của nó và 3 lá này thì có thể kích hoạt ngay do chỉ việc target.

         Điều trên mình nói hơi khó hiểu nên mình sẽ giải thích kĩ hơn chút, giả sử như lá trap đang rất hot hiện nay là Warning Point, Floodgate Traphole hay Bottomless Traphole rất mạnh nhưng lại chỉ có thể kích hoạt khi có quái thú summon, vì thế khi ta rút được chúng sẽ không thể kích hoạt được ngay mà lại ôm ở trên tay rất khó chịu. Và để tối ưu sức mạnh Deck thì đó là lý do mình trọn 3 lá BOM, Evacuation và Crackdown. 

         The Eye of Timaeus và Magicalized Fusion (Fusion Card)

         UR Rarity
         The Eye of Timaeus
         UR Rarity
         The Eye of Timaeus
         The Eye of Timaeus
         Spell Normal
         The Eye of Timaeus
         Con mắt của Timaeus

          Hiệu ứng (VN):

          (Lá bài này cũng luôn được coi là "Legendary Dragon Timaeus".)
          Chọn mục tiêu 1 "Dark Magician" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, liệt kê quái thú đó trên sân là Nguyên liệu Fusion, sử dụng nó làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Eye of Timaeus" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          (This card is also always treated as "Legendary Dragon Timaeus".) Target 1 "Dark Magician" monster you control; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists that monster on the field as Fusion Material, using it as the Fusion Material. You can only activate 1 "The Eye of Timaeus" per turn.


          R Rarity
          Magicalized Fusion
          R Rarity
          Magicalized Fusion
          Magicalized Fusion
          Spell Normal
          Magicalized Fusion
          Kết hợp hóa ma thuật

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Fusion 1 Spellcaster Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magicalized Fusion" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY. You can only activate 1 "Magicalized Fusion" per turn.


           2 Card giúp ta triệu hồi quái thú fusion khá mạnh, 2 lá ta hay triệu hồi để có khả năng bảo vệ như: Dark Paladin, Dark Cavalry hay là quét sạch sân địch như Quintet Magician.

           Và dĩ nhiên ta cũng có thể fusion ngay trong lượt đối thủ nếu ta rút được 1 trong 2 lá này thông qua eff của The Dark Magicians.

           Piercing the Darkness (x0-x1)

           SR Rarity
           Piercing the Darkness
           SR Rarity
           Piercing the Darkness
           Piercing the Darkness
           Spell Continuous
           Piercing the Darkness
           Xuyên qua màn đêm

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú Thường không phải Token (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú của đối thủ và quái thú mà bạn điều khiển là quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn, hoặc được Triệu hồi Ritual bằng quái thú Thường hoặc được Triệu hồi Fusion, Synchro hoặc Xyz bằng quái thú Thường làm nguyên liệu: Bạn có thể làm cho quái thú mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Piercing the Darkness" một lần trong mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you Normal or Special Summon a non-Token Normal Monster(s) (except during the Damage Step): You can draw 1 card. When an attack is declared involving an opponent's monster and a monster you control that is a Level 5 or higher Normal Monster, or was Ritual Summoned using a Normal Monster, or was Fusion, Synchro, or Xyz Summoned using a Normal Monster as material: You can make that monster you control gain ATK equal to that opponent's monster's ATK, until the end of this turn. You can only use each effect of "Piercing the Darkness" once per turn.


            Tuy đây không phải là một lá bài quá mạnh, đôi khi khiến ta bị brick và chật sân nhưng nó cũng không phải quá tệ. 1 lá bài đi kèm trong Structre Deck, ta có thể tận dụng triệt để lá này nếu bạn là F2P player

            Hiệu ứng giúp ta thêm lượt draw, tăng attack. Tuy nhiên chỉ là one per turn, nhớ chú ý nhé.            Extra Deck

             

            Dark Cavalry (x1)

            UR Rarity
            Dark Cavalry
            UR Rarity
            Dark Cavalry
            Dark Cavalry
            DARK 8
            Dark Cavalry
            Kỵ binh đen
            • ATK:

            • 2800

            • DEF:

            • 2300


            Hiệu ứng (VN):

            "Dark Magician" + 1 quái thú Warrior
            Nhận 100 ATK cho mỗi bài Phép / Bẫy trên sân và trong Mộ. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào một lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Dark Magician" + 1 Warrior monster Gains 100 ATK for each Spell/Trap on the field and in the GYs. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When a card or effect is activated that targets a card on the field (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.


            Chắc chúng ta đều không quá xa lạ với lá bài này. Quick negate, tăng dame ổn kèm hiệu ứng đánh xuyên thủ thì đây cũng sẽ là một lá bài khá đáng để ta cho vào 1 slot extra

            Quintet Magician (x1)

            SR Rarity
            Quintet Magician
            SR Rarity
            Quintet Magician
            Quintet Magician
            DARK 12
            Quintet Magician
            Pháp sư ngũ tấu
            • ATK:

            • 4500

            • DEF:

            • 4500


            Hiệu ứng (VN):

            5 quái thú Spellcaster
            Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng 5 quái thú Spellcaster với các tên khác nhau: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Lá bài ngửa trên sân này không thể được Hiến Tế, cũng như không được dùng làm Nguyên liệu Fusion, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            5 Spellcaster monsters Must be Fusion Summoned. If this card is Fusion Summoned using 5 Spellcaster monsters with different names: You can destroy all cards your opponent controls. This face-up card on the field cannot be Tributed, nor used as Fusion Material, also it cannot be destroyed by card effects.


            Lượng dame khổng lồ khỏi bàn giúp ta OTK đấm địch trong 1 nốt nhạc. Ngoài ra hiệu ứng dọn sân khi ta fusion bằng 5 lá Spellcaster khác nhau cũng sẽ không quá khó để kích hoạt được vì ta sẽ có đủ bởi: Dark Magician, Dark Magician Girl, Apprentice, Rod, Dimension Conjurer,...

            Chưa hết, nó còn không thể bị destroy bởi card eff, không bị tribute bởi kaiju hay lava golem, và đó chính là nó là 1 lá bài hot để trị meta Lava golem 1 thời.

            Ebon Illusion Magician (x1)

            SR Rarity
            Ebon Illusion Magician
            SR Rarity
            Ebon Illusion Magician
            Ebon Illusion Magician
            DARK
            Ebon Illusion Magician
            Pháp sư ảo ảnh tối
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 2100


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 7
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Loại bài Phép Rank 6 mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Mỗi lần một lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thường loại bài Phép từ tay hoặc Deck của bạn. Khi quái thú Thường loại bài Phép tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ebon Illusion Magician" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 6 Spellcaster-Type Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 Spellcaster-Type Normal Monster from your hand or Deck. When a Spellcaster-Type Normal Monster declares an attack: You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use this effect of "Ebon Illusion Magician" once per turn.


            Là một lá bài không thể thiếu trong mọi phiên bản Dark Magician. Với việc có 2 DM trên sân sau khi kích hoạt Magician Navigaton thì chuyện XYZ ra lá này không có chi là khó cả, sau đó triệu hồi thêm 1 DM từ deck. Ngoài ra nó còn có thể banish card đối phương nhưng hãy nhớ rằng ta chỉ có thể banish khi quái thú normal tộc Spellcaster tấn công.

            Kết hợp lá bài này khi có Circle trên sân thì ta có thể banish tới 2 lá bài của đối thủ.

            Number 11: Big Eye (x1)

            SR Rarity
            Number 11: Big Eye
            SR Rarity
            Number 11: Big Eye
            Number 11: Big Eye
            DARK
            Number 11: Big Eye
            COn số 11: Mắt bự
            • ATK:

            • 2600

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 7
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.


            Crackdown phiên bản monster. Bù lại cho lá bài này không thể tấn công vào lượt nó kích hoạt hiệu ứng thì lá bài mà ta lấy được lại có thể tấn công, hay thậm chí lá kích hoạt hiệu ứng. 1 Xyz level 7 quá phù hợp cho Dark Magician.

            Wee Witch's Apprentice (x1)

            R Rarity
            Wee Witch's Apprentice
            R Rarity
            Wee Witch's Apprentice
            Wee Witch's Apprentice
            DARK
            Wee Witch's Apprentice
            Cô nương phù thủy tập sự
            • ATK:

            • 1400

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Dưới-Trái

            Dưới-Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú DARK
            Tất cả quái thú DARK trên sân được tăng 500 ATK / DEF, tất cả quái thú LIGHT trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú DARK trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Wee Witch's Apprentice" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 DARK monsters All DARK monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all LIGHT monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 DARK monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Wee Witch's Apprentice" once per turn.


            Buff dame nhỏ không quá đáng kể, hiệu ứng sau khi rời sân và add lại các Spellcaster hệ dark lên tay cũng khá chậm và đạt hiệu quả không cao. Điều quan trọng nhất mà lá bài này đem lại chính là 1 slot spellcaster làm nguyên liệu fusion cho Quintet Magician.

            Dark Paladin (x0-x1)

            UR Rarity
            Dark Paladin
            UR Rarity
            Dark Paladin
            Dark Paladin
            DARK 8
            Dark Paladin
            Hiệp sĩ đen thánh
            • ATK:

            • 2900

            • DEF:

            • 2400


            Hiệu ứng (VN):

            "Dark Magician" + "Buster Blader"
            Phải được Triệu hồi Fusion. Khi một Bài Phép được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này. Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú Rồng trên sân và trong Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Dark Magician" + "Buster Blader" Must be Fusion Summoned. When a Spell Card is activated (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect. Gains 500 ATK for each Dragon monster on the field and in the GY.


            Tương tự như Dark Cavalry nhưng lại chỉ có thể negate được spell card. Lượng dame ổn, tuy vậy mình không khuyến khích cho lá bài này vào deck, có lẽ chỉ dùng để fill khi ta thiếu card.            Combo

             

            Combo turn 1

            SR Rarity
            Magical Dimension
            SR Rarity
            Magical Dimension
            Magical Dimension
            Spell Quick
            Magical Dimension
            Không gian ma thuật

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn điều khiển quái thú Spellcaster: Chọn vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; Hiến tế mục tiêu đó, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay bạn, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you control a Spellcaster monster: Target 1 monster you control; Tribute that target, then Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand, then you can destroy 1 monster on the field.


             UR Rarity
             Dark Magician Girl
             UR Rarity
             Dark Magician Girl
             Dark Magician Girl
             DARK 6
             Dark Magician Girl
             Nữ pháp sư bóng tối
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 1700


             Hiệu ứng (VN):

             Nhận 300 ATK cho mỗi "Dark Magician" hoặc "Magician of Black Chaos" trong Mộ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Gains 300 ATK for every "Dark Magician" or "Magician of Black Chaos" in the GY.


             UR Rarity
             Magician's Magic (Skill Card)
             UR Rarity
             Magician's Magic (Skill Card)
             Magician's Magic (Skill Card)
             Magician's Magic (Skill Card)
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):


             Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Loại-Pháp sư DARK và bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp "Dark Magician" mà không cần Hiến tế. Trong lượt của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Cấp 6.

             Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng một lần.
             - Đưa 1 "Dark Magician Girl", "Magic Cylinder""Magical Dimension" về Deck của bạn, thêm 1 "Dimension Conjurer" từ ngoài Deck lên tay bạn, sau đó thêm 1 "Dark Magician Girl" lên tay bạn.
             - Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", bạn có thể thêm 1 "Secrets of Dark Magic" từ Deck hoặc Mộ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During this Duel, you can only Special Summon DARK Spellcaster-Type monsters and you can Normal Summon/Set "Dark Magician" without tributing. During your opponent's turn, you cannot Special Summon monsters from your hand or Graveyard except Level 6 monsters. The following effect can be used once per turn, and each effect can be used only one time. - Return 1 "Dark Magician Girl", "Magic Cylinder" and "Magical Dimension" to your Deck, add 1 "Dimension Conjurer" from outside of your Deck to your hand, then add 1 "Dark Magician Girl" to your hand. - If you control "Dark Magician", you can add 1 "Secrets of Dark Magic" from your Deck or Graveyard.


              Rarity
             Dimension Conjurer
              Rarity
             Dimension Conjurer
             Dimension Conjurer
             DARK 1
             Dimension Conjurer
             Người phép không gian
             • ATK:

             • 500

             • DEF:

             • 500


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Magical Dimension" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú vào Mộ: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lượng quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển, sau đó đặt các lá bài từ tay bạn lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào, bằng với số lượng lá bài bạn đã rút được . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dimension Conjurer" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Magical Dimension" from your Deck or GY to your hand. If this card is sent from the Monster Zone to the GY: You can draw cards equal to the number of Spellcaster monsters you control, then place cards from your hand on top of your Deck in any order, equal to the number of cards you drew. You can only use each effect of "Dimension Conjurer" once per turn.


             Combo này sẽ giúp ta gây khó dễ cho đối thủ đi turn 2, ngăn cho chúng otk để ta có thể sống tới lượt tiếp.

             Thậm chí rằng nếu turn 1 ta hand đẹp, ta có thể fusion ra The Dark Magicians để kết hợp với combo này và có 1 chiến thắng áp đảo.
             1. Kích hoạt Skill (khuyến khích trả về deck lá Magical Dimension khi ta có cả nó là Dark Magician Girl)
             2. Normal summon Dimension Conjurer
             3. Add Magical Dimension lên tay, set
             4. Chờ tới turn địch, ta sẽ kích hoạt Magical Dimension và triệu hồi Dark Magician Girl ( lưu ý ta chỉ có thể triệu hồi đặc biệt quái thú level 6)
             5. Destroy 1 quái thú trên sân (destroy untarget)
             6. Kích hoạt hiệu ứng của Dimension Conjurer, rút 1 lá và trả lại 1 lá

             Combo turn 2 otk

             SR Rarity
             Magical Dimension
             SR Rarity
             Magical Dimension
             Magical Dimension
             Spell Quick
             Magical Dimension
             Không gian ma thuật

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn điều khiển quái thú Spellcaster: Chọn vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; Hiến tế mục tiêu đó, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay bạn, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you control a Spellcaster monster: Target 1 monster you control; Tribute that target, then Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand, then you can destroy 1 monster on the field.


              UR Rarity
              Dark Magician Girl
              UR Rarity
              Dark Magician Girl
              Dark Magician Girl
              DARK 6
              Dark Magician Girl
              Nữ pháp sư bóng tối
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 1700


              Hiệu ứng (VN):

              Nhận 300 ATK cho mỗi "Dark Magician" hoặc "Magician of Black Chaos" trong Mộ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Gains 300 ATK for every "Dark Magician" or "Magician of Black Chaos" in the GY.


              UR Rarity
              The Dark Magicians
              UR Rarity
              The Dark Magicians
              The Dark Magicians
              DARK 8
              The Dark Magicians
              Các pháp sư bóng tối
              • ATK:

              • 2800

              • DEF:

              • 2300


              Hiệu ứng (VN):

              "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl" + 1 quái thú Spellcaster
              Một lần mỗi lượt, nếu một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó nếu là Phép / Bẫy, bạn có thể Úp nó, còn nếu là Bẫy hoặc Nhanh. -Play Spell, bạn có thể kích hoạt nó trong lượt này. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả 1 "Dark Magician" và 1 "Dark Magician Girl" từ tay, Deck và / hoặc Mộ của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              "Dark Magician" or "Dark Magician Girl" + 1 Spellcaster monster Once per turn, if a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then if it was a Spell/Trap, you can Set it, and if it was a Trap or Quick-Play Spell, you can activate it this turn. If this card is destroyed: You can Special Summon both 1 "Dark Magician" and 1 "Dark Magician Girl" from your hand, Deck, and/or GY.


              UR Rarity
              Secrets of Dark Magic
              UR Rarity
              Secrets of Dark Magic
              Secrets of Dark Magic
              Spell Quick
              Secrets of Dark Magic
              Lễ giấu ma thuật tối

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
               ● Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl", làm Nguyên liệu Fusion.
               ● Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual từ tay bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl", có tổng số Cấp độ bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate 1 of the following effects. ● Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field, including "Dark Magician" or "Dark Magician Girl", as Fusion Material. ● Ritual Summon 1 Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field, including "Dark Magician" or "Dark Magician Girl", whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster.


               R Rarity
               Dark Magician
               R Rarity
               Dark Magician
               Dark Magician
               DARK 7
               Dark Magician
               Pháp sư bóng tối
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2100


               Hiệu ứng (VN):

               '' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


               Hiệu ứng gốc (EN):

               ''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


               Hãy nhớ rằng hiệu ứng của 2 lá spell là quick effect nên ta có thể kích hoạt chúng ngay trên tay vào battle phase. Vì thế hãy tối đa lượng dame của Deck này. Thứ tự của combo dưới đây chỉ mang tính chất Basic nhất có thể, tuỳ theo trường hợp ta có thể thay đổi thứ tự để tối ưu lượng dame hay khả năng draw của The Dark Magicians, tối ưu cả khả năng destroy của Magical Dimension.


               1. Sử dụng bất kì 1 lá spellcaster nào ta đang có ở trên sân để tấn công ( Dimension Conjurer, Rod, Apprentice,...)
               2. Sử dụng Magical Dimension, hiến tế lá bài vừa tấn công và triệu hồi 1 DM hoặc DM girl để tiếp tục đánh
               3. Kích hoạt Secrets of Dark Magic, Fusion ra The Dark Magicians để có thêm lượt tấn công.
               Đơn vị đồng hành:

               - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


               Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

               Top