Hướng dẫn chơi Salamangreat x Code Talker Alive ( post banlist )

Hướng dẫn chơi Salamangreat x Code Talker Alive ( post banlist )

Sau đợt KC cup tháng 2/2023 vừa qua, ta đã được chứng kiến sức mạnh của các Tier như là: Phân tôm, Mekk-knight, Infernoid,... Và ngay sau đó là 1 đợt thanh lọc các tier bằng banlist mới cực hot. Tuy vậy ta vẫn có những kẻ được sống như Phân tôm và Top 1 kc đợt này đó chính là Salamangreat x Code talker.

Đây cũng chính là deck mình sẽ nói với các bạn vào ngày hôm nay, tuy cũng bị ảnh hưởng 1 chút ít do banlist nhưng mình chắc chắn rằng nó sẽ vẫn sống và cạnh tranh tốt được với Âm Binh (Phantom Knights). Nhìn chung đây là 1 deck giàu tài nguyên, việc spam được nhiều quái thú từ Salamangreat giúp ta đảm bảo có đủ tài nguyên để triệu hồi ra các boss Link của Code Talker

Đánh giá chung: 9/10. (Bonus giá tầm trung, khá thân thiện với f2p)

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Code Talker Alive (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Code Talker Alive (Skill Card)
UR Rarity
Code Talker Alive (Skill Card)
Code Talker Alive (Skill Card)
Code Talker Alive (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng nếu bạn có "Decode Talker" trong Vùng Quái thú Phụ của bạn. Đặt 1 "Recoded Alive" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện dưới đây:
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 12 quái thú Cyberse hoặc Bài Phép / Bẫy "Cynet".
● Tất cả quái  trong Bộ bài phụ của bạn đều có tên khác nhau.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used if you have "Decode Talker" in your Extra Monster Zone. Set 1 "Recoded Alive" to your field from outside of your Deck. This Skill can only be used once per Duel if you begin the Duel with a Deck that follows the conditions below: ●Your Deck contains at least 12 Cyberse monsters or "Cynet" Spell/Trap Cards. ●All monsters in your Extra Deck have different card names.


Lá trap Recoded Alive có khả năng rất mạnh, không chỉ giúp ta né hiệu ứng, né đòn tấn công,... mà còn triệu hồi 1 CodeTalker Link 3 với tên khác với quái thú mình chọn từ Extra deck lên sân.
Khả năng thứ 2 của Recoded Alive giúp ta kéo về 1 CodeTalker bị banish về sân khi lá trap này ở dưới mộ khi ta không có bất kì quái thú nào ở Extra Monster Zone.( Yeah, recover siêu ok, có thể trị Karma Cut, Zeta,...)

1 Lá mạnh nhưng thế nhưng với điều kiện kích hoạt rất khốn nạn kiến nó trở nên rất brickkkk. Với skill này ta đã giải quyết dc vấn đề về brick khi úp 1 Recoded Alive từ hư không khi ta có Decode Talker ở extra monster zone. 


Và vấn đề chính ở đây skill này giúp ta hoàn thiện combo, triệu hồi ra rất nhiều quái thú link cao ( lên tới link 3-link4) chỉ với chút tài nguyên, combo đó sẽ được nói ở phần sau.Main Monsters

 

Salamangreat Gazelle (x1)

UR Rarity
Salamangreat Gazelle
UR Rarity
Salamangreat Gazelle
Salamangreat Gazelle
FIRE 3
Salamangreat Gazelle
Thú lửa chuyển sinh linh dương
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu một "Salamangreat" được gửi đến Mộ của bạn, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Gazelle" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Salamangreat" monster is sent to your GY, except "Salamangreat Gazelle" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Salamangreat" card from your Deck to the GY, except "Salamangreat Gazelle". You can only use each effect of "Salamangreat Gazelle" once per turn.


Nó là Main Core combo Setup của deck Salamangreat. 


Ta có thể free summon quái thú này nếu 1 quái thú Salad khác xuống mộ, và ngay sau đó ta còn được vứt thêm 1 lá từ deck xuống graveyard.  Ta sẽ vứt các Salaman Monster xuống mộ để Link Combo như là Foxy, Jack Jaguar,Falco,... Có điều đáng buồn là giờ ta đã không thể mix với lá counter trap đáng yêu Roar vì cả 2 đã bị limit 1 :(

Tóm lại thì Gazelle là 1 lá Combo Extender và là 1 searcher tuyệt vời không thể thiếu được của deck.

Salamangreat Jack Jaguar (x1)

SR Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
SR Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
Salamangreat Jack Jaguar
FIRE 4
Salamangreat Jack Jaguar
Thú lửa chuyển sinh báo đốm Di
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu bạn điều khiển một "Salamangreat" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Salamangreat Jack Jaguar"; xáo trộn mục tiêu đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến khu vực của bạn quái thú Link "Salamangreat" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Jack Jaguar" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If you control a "Salamangreat" Link Monster, while this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster in your GY, except "Salamangreat Jack Jaguar"; shuffle that target into the Deck, and if you do, Special Summon this card to your zone your "Salamangreat" Link Monster points to. You can only use this effect of "Salamangreat Jack Jaguar" once per turn.


Con này vừa hồi hàng vừa nhảy, nhưng là nhảy vào ô quái Salamangreat link chỉ vào :)


 Cầm con này trên tay thì dễ lên cơn đau tim vì bạn sẽ hỏi cuộc đời sao mình lại không cầm gazell hay foxy, con này thường bị ném xuống mộ bởi foxy hoặc gazell và chơi x1 nên cầm trên tay thì chịu
Một quái thú Salamangreat với lượng ATK ổn áp kèm theo đó là khả năng gây DMG xuyên thủ. Jack Jaguar gần như là 1 lá bài không thể thiếu khi ta muốn combo hay OTK. Có thể dễ dàng kết hợp với Salamangreat Fowl để Xyz ra Number 70: Malevolent sin


Salamangreat Falco (x1)

R Rarity
Salamangreat Falco
R Rarity
Salamangreat Falco
Salamangreat Falco
FIRE 4
Salamangreat Falco
Thú lửa chuyển sinh đại bàng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó lên sân của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Salamangreat Falco"; trả lại quái thú đó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Falco" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can target 1 "Salamangreat" Spell/Trap in your GY; Set that target to your field. If this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster you control, except "Salamangreat Falco"; return that monster to the hand, and if you do, Special Summon this card. You can only use 1 "Salamangreat Falco" effect per turn, and only once that turn.


1 khi Falco chạm được tới mộ, hiệu ứng của nó sẽ được kích hoạt ngay tức khắc: cho t set 1 lá Salamangreat Spell/Trap từ mộ lên sân. Lá bài này thể hiện khả năng đặc trưng của deck Sala khi có khả năng Recycle cực tốt, có thể hồi lại cả spell/trap hoặc là monster.

Khả năng thứ 2 của Falco là trả 1 Salamangreat khác trên sân về tay để triệu hồi lá bài này từ mộ. Ta có thể kết hợp Falco với Salamangreat Meer đang ở trên sân, kích hoạt eff của Meer tiếp thì ta sẽ cả có cả 2 lá này ở trên sân. Hoặc là ta có thể kết hợp với Fowl để có tới 2 level 4 trên sân để XYZ rank 4 (Lưu ý: ta chỉ có thể sử dụng 1 khả năng của Falco trong 1 lượt).

Salamangreat Foxy (x1)

SR Rarity
Salamangreat Foxy
SR Rarity
Salamangreat Foxy
Salamangreat Foxy
FIRE 3
Salamangreat Foxy
Thú lửa chuyển sinh cáo Foxy
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 "Salamangreat" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và trên sân có lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Foxy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Salamangreat" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. If this card is in your GY, and a face-up Spell/Trap is on the field: You can discard 1 "Salamangreat" card; Special Summon this card, then you can destroy 1 face-up Spell/Trap on the field. You can only use 1 "Salamangreat Foxy" effect per turn, and only once that turn.


Foxy, 1 lá f2p ta có thể kiếm được chỉ nhờ việc Farm nhân vật. Khả năng đầu tiên của nó gần giống với lá spell UR trong Duel Links : Pot of Duality khi được Normal Summon. 

Ta còn có thể mang lại lá bài này trở về sân đấu từ dưới mộ bằng cách discard 1 Sala card, ngoài ra ta còn có thể Pop 1 Backrow đang ngửa ở trên sân. Xài foxy sẽ là 1 chiến thuật rất tốt để chống lại các kèo deck khác phụ thuộc vào Field hoặc Continous spell như Infernity hoặc Dark Magician. 

Salamangreat Fowl (x1-x2)

R Rarity
Salamangreat Fowl
R Rarity
Salamangreat Fowl
Salamangreat Fowl
FIRE 4
Salamangreat Fowl
Thú lửa chuyển sinh gà nuôi
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú "Salamangreat" "Salamangreat Fowl" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Fowl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Salamangreat" monster(s), except "Salamangreat Fowl" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Salamangreat Fowl" once per turn. You can send 1 "Salamangreat" card from your hand or face-up field to the GY, then target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; that Set card cannot be activated this turn.


Hiệu ứng đầu tiên là một combo mở rộng kết hợp trong khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt 1 quái thú Salamangreat khác lên sân của bạn (ngoại trừ Damage Step). Điều tuyệt vời là hiệu ứng thứ hai của Fowl có thể đóng băng hàng sau của đối thủ bằng cách gửi 1 lá "Salamangreat" từ tay hoặc đang ngửa trên sân của bạn và hiệu ứng này không giới hạn một lần mỗi lượt.

Salamangreat Meer (x1)

R Rarity
Salamangreat Meer
R Rarity
Salamangreat Meer
Salamangreat Meer
FIRE 2
Salamangreat Meer
Thú lửa chuyển sinh cầy
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó cho lần rút bình thường của bạn: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu bạn có lá bài này: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Meer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it for your normal draw: You can reveal this card; Special Summon it from your hand. If this card is in your hand: You can discard 1 other "Salamangreat" card; Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Meer" once per turn.


là con có khả năng tự nhảy bằng cách dis con khác và bằng bất kỳ cách gì đưa lên tay, trừ rút lên normal draw ( rút bài ở draw phase ) thì sẽ từ nhảy lên, nên Falco đẩy con này từ sân lên và nhảy Falco thì con này cũng kích effect từ tay và nhảy lên sân và combo được với Falco.Lady Debug (x2)

SR Rarity
Lady Debug
SR Rarity
Lady Debug
Lady Debug
LIGHT 4
Lady Debug
Bọ rùa gỡ lỗi
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lady Debug" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 3 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lady Debug" once per turn.


Khi triệu hồi thông thường hoặc đặc biệt lá bài này ta sẽ đc search ngay 1 quái thú Cyberse lv3 hoặc thấp hơn. 1 Searcher hoàn hảo để ta có thể bắt đầu combo hoặc chuẩn bị cho Link summon. 

Sau banlist 20/4/2023 vừa rồi, Lady Debug được thả từ limit 2 sang limit 3, theo cá nhân Lady Debug thì đây có vẻ là 1 đợt buff cho ả nhưng nhìn chung thì có lẽ đây là 1 đợt nerf nhẹ để giảm đi sức mạnh của Sala x CodeTalker khi 3 lá quick spell search của Salamangreat cũng đã bị limit 3. Giờ đây ta không thể chơi x2 Lady Debug cùng với x3 Salamangreat Circle nữa, 2 lá làm tăng độ cân bằng và khiến cho deck gần như không thể bị deadhand khi đi kèm với Cynet Mining.

Nhưng có lẽ x2 Lady Debug kèm x1 Circle có lẽ "hơi" ổn r =)).

Micro Coder (x2-x3)

SR Rarity
Micro Coder
SR Rarity
Micro Coder
Micro Coder
DARK 1
Micro Coder
Người lập mã vi mô
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú Cyberse mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho quái thú "Code Talker" , thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân tới Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú "Code Talker" : Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Cynet" từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc, nếu lá bài này trên sân đã được sử dụng làm nguyên liệu, bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 để thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Micro Coder" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Cyberse monster you control would be used as Link Material for a "Code Talker" monster, this card in your hand can also be used as material. If this card is sent from the hand or field to the GY as material for the Link Summon of a "Code Talker" monster: You can either add 1 "Cynet" Spell/Trap from your Deck to your hand, or, if this card on the field was used as material, you can add 1 Level 4 Cyberse monster instead. You can only use each effect of "Micro Coder" once per turn.


Siêu ngolll.Có thể làm nguyên liệu để Link summon cho Code Talker ngay trên tayy, lại còn có thể searchh. Quá tốt phải không nào


Tùy theo cách nó được làm nguyên liệu cho Link summon, từ tay hoặc từ sân mà ta có thể dễ dàng search thứ ta thích: 1 Cynet spell/trap hoặc 1 lv4 Cyberse Monster. Những khả năng này giúp nó trở thành 1 Main core không thể thiếu, setup combo cho chúng ta

Điểm yếu duy nhất của nó là không phải card F2P nên mình chỉ khuyến cáo x1-x2 tùy điều kiện nha

Gizmek Kaku the Supreme Shining Sky Stag (x1-x2)

UR Rarity
Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
UR Rarity
Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
FIRE 9
Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag
Ngọn lửa máy kị xảo, nai sấm Kaku
 • ATK:

 • 2750

 • DEF:

 • 2750


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú nằm trong Vùng quái thú phụ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trong Vùng Extra Monster Zone; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong các Lá bài quái thú của bạn được trang bị cho lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster is in the Extra Monster Zone: You can Special Summon this card from your hand. You can target 1 face-up monster in the Extra Monster Zone; equip that face-up monster to this card (max. 1). When this card destroys an opponent's monster by battle: You can Special Summon 1 of your Monster Cards equipped to this card. You can only use each effect of "Gizmek Kaku, the Supreme Shining Sky Stag" once per turn.


Tuy khó kiếm thì khó kiếm thật nhưng thực sự đây là 1 tech card hoàn hảo cho mọi deck Link mà ai cũng nên có 1 lá.

Khi có 1 quái thú ở Extra Monster Zone, bất kể của địch hay của ta, ta có thể triệu hồi lá bài này từ Hand (thậm chí không cần có điều kiện triệu hồi như kiểu phải triệu hồi vào nơi mà Link Arrow chỉ vào). Lượng atk cao 2750 là chưa đủ, nó còn có thể chôm quái ở Extra Monster Zone của đối thủ và equip vào nó và triệu hồi nó nếu ta dùng lá này tiêu diệt dc quái thú đối phương.

Theo mình đây là 1 lá khá OP ở thời điểm hiện tại và là lá có khả năng lật kèo cực tốt.Spell/Trap

 Yep bạn sẽ không tìm được Cynet Crosswire ở cái list này đâu vì nó bị limit 1 rồi còn đâu :P

Cynet Mining (x2-x3)

UR Rarity
Cynet Mining
UR Rarity
Cynet Mining
Cynet Mining
Spell Normal
Cynet Mining
Khai phá mạng lưới

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


   Là lá chính để ta search Level 4 Cyberse Monster khi Lady Debug chỉ giúp ta search Level 3 trở xuống và nó cũng được dùng để search chính Lady Debug.

  Việc đẩy 1 lá xuống mộ để kích hoạt hiệu ứng giúp ta thực hiện được khá nhiều combo hay ho như send những lá: Jack Jaguar, Falco,...

  Thực sự thì x3 lá này sẽ là tối ưu nhất cho deck để tăng sự ổn định khi đã bị giảm khả năng search của Lady Debug và Sala Circle. Tuy nhiên đây là 1 lá UR đến từ main box nên việc sở hữu x3 lá này không phải ai cũng làm được, vậy nên ta có thể x2 nó và chơi những phiên bản Cheap Version.

  Salamangreat Circle (x1)

  SR Rarity
  Salamangreat Circle
  SR Rarity
  Salamangreat Circle
  Salamangreat Circle
  Spell Quick
  Salamangreat Circle
  Vòng tròn thú lửa chuyển sinh

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
   ● Thêm 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
   ● Chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Link Monster đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;.
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Circle" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Salamangreat" monster from your Deck to your hand. ● Target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; that Link Monster is unaffected by monster effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Salamangreat Circle" per turn.


   1 lá Quick Spell nhưng lại là Main Searcher của Deck. Việc là Quick giúp ta Search được ngay cả trong turn đối phương, tới turn tiếp theo của ta thì lại có thể dễ dàng Recycle lại và search tiếp.
   Ngoài ra khả năng thứ 2 của lá bài này giúp các quái thú Salamangreat của bạn miễn nhiễm với rất nhiều Monster Effect khó chịu như của bọn Galaxy-eyes, Phantom Knights,....

   Vậy tại sao 1 lá vừa search được, vừa bảo kê được effect lại quick thì sao mình lại chỉ dành x1.

   1. Ta sẽ cần search Micro Coder để có thể combo + 1 search Backdoor hơn nên Lady Debug chắc chắn sẽ được ưu tiên hơn lá chỉ có thể search được Sala
   2. Quái thú sala chiếm phần lớn số lượng card trong deck, ngoài ra ta có thể search Sala bằng Gazelle
   3. Falco sẽ giúp ta recycle được lá này nên ta cũng sẽ an tâm hơn để dùng nó mà không sợ thiếu hụt.

     =))) Đó gọi là "ý kiến cá nhân" chứ theo mình tìm hiểu thì nhiều người đã build Post-ban version và họ chỉ chơi x1 Debug thậm chí là x0 để dồn x3 cho Circle. Well, nhưng mình vẫn giữ chính kiến mình hơn hihi

   Salamangreat Sanctuary (x1)

   UR Rarity
   Salamangreat Sanctuary
   UR Rarity
   Salamangreat Sanctuary
   Salamangreat Sanctuary
   Spell Field
   Salamangreat Sanctuary
   Thánh địa thú lửa chuyển sinh

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn Triệu hồi Link "Salamangreat" , bạn có thể sử dụng 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển có cùng tên với toàn bộ nguyên liệu. Trong damage calculation, nếu quái thú của bạn chiến đấu: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú Link mà bạn điều khiển; làm cho ATK của nó bằng 0, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được LP bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sanctuary" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you Link Summon a "Salamangreat" Link Monster, you can use 1 "Salamangreat" Link Monster you control with its same name as the entire material. During damage calculation, if your monster battles: You can pay 1000 LP, then target 1 Link Monster you control; make its ATK 0, and if you do, gain LP equal to its original ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Sanctuary" once per turn.


    Có thể dễ dàng search được thông qua Salamagreat Barelynx khi nó được Link Summon (ĐÂY CŨNG CHÍNH LÀ LÝ DO CHÍNH NÓ NẰM Ở ĐÂY). Chủ yếu cho vào deck để được search và làm mỏng deck đi, khả năng tốt nhất của nó khi chơi cho Sala Link Summon lần 2 ra các quái thú Sala để unlock hết khả năng của chúng nhưng cũng bị phế luôn vì giới hạn của skill không cho phép ta có 2 quái thú extra cùng tên và..... 

    Còn skill thứ 2 thì sử dụng hay không là tùy vào tính toán LP của bạn :)) 99% là nó cũng phế luôn. Nếu bạn rút được nó ở First Hand thì hãy ngẫm lại cuộc đời xem mình đã làm gì mà phải chịu cảnh này nhé =))

    Cynet Backdoor (x3)

    N Rarity
    Cynet Backdoor
    N Rarity
    Cynet Backdoor
    Cynet Backdoor
    Spell Quick
    Cynet Backdoor
    Phần mềm độc mạng lưới

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse mà bạn điều khiển; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Cyberse từ Deck của bạn lên tay của bạn, có ATK thấp hơn ATK ban đầu của quái thú đó. Trong Standby Phase tiếp theo của bạn, đưa quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này trở lại sân và nó có thể tấn công trực tiếp lượt đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Backdoor" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Cyberse monster you control; banish it, and if you do, add 1 Cyberse monster from your Deck to your hand, whose ATK is lower than that monster's original ATK. During your next Standby Phase, return that monster banished by this effect to the field, and it can attack directly that turn. You can only activate 1 "Cynet Backdoor" per turn.


     Từ 1 lá bài bị thất sủng tới 1 lá không thể thiếu trong deck, thậm chí là x3. Yep, chắc chắn r, lại là search và cũng là quick spell ( deck search lắm vc xD), hiệu ứng quick banish đi và search giúp ta có thể né các effect gây thiệt hại cho boss của ta. Vào turn tiếp theo, lá boss đó còn có thể tấn công trực diện.

     Là lá bài chủ yếu mà ta sẽ search sau khi link bằng Micro Coder, nếu kết hợp với skill sẽ có thể tạo ra 1 vài combo khá hay ho.     Extra deck

      

     Salamangreat Balelynx và Salamangreat Sunlight Wolf (Salamangreat Link Monster)

     UR Rarity
     Salamangreat Balelynx
     UR Rarity
     Salamangreat Balelynx
     Salamangreat Balelynx
     FIRE
     Salamangreat Balelynx
     Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
     • ATK:

     • 500

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.


     UR Rarity
     Salamangreat Sunlight Wolf
     UR Rarity
     Salamangreat Sunlight Wolf
     Salamangreat Sunlight Wolf
     FIRE
     Salamangreat Sunlight Wolf
     Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
     • ATK:

     • 1800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng LỬA
     Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


     Vai trò của các Salamangreat Link Monster trong deck này chỉ để giúp ta combo, tuy nhiên chúng cũng có nhiều effect rất hay:

     • Salamangreat Balelynx: Free search Salamangreat Sanctuary khi nó được Link Summon. Chỉ với 1 quái thú Cyberse là ta đã có thể search được lá Field rồi. Ngoài ra nó còn có thể bảo vệ cho quái thú Sala của bạn khỏi việc bị destroy bằng cách tự banish từ dưới mộ. 
     • Salamangreat Sunlight Wolf: Chủ yếu triệu hồi để có thể tái sử dụng lại 1 số lá Salamangreat, giúp ta không lo thiếu hụt tài nguyên

     Encode Talker, Decode Talker và Code Talker (Code Talker Link Monsters)

     UR Rarity
     Encode Talker
     UR Rarity
     Encode Talker
     Encode Talker
     LIGHT
     Encode Talker
     Người xử mã hóa
     • ATK:

     • 2300

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Cyberse
     Một lần mỗi lượt, trước khi Damage Calculation, nếu quái thú của bạn chỉ vào chiến đấu với quái thú của đối thủ có ATK cao hơn nó: Bạn có thể khiến quái thú đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, đồng thời bạn cũng không bị thiệt hại từ chiến đấu đó. Sau khi Damage Calculation đó, hãy cho lá bài này hoặc 1 quái thú mà nó chỉ vào nhận được ATK bằng với ATK của quái thú của đối thủ đã chiến đấu đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Cyberse monsters Once per turn, before damage calculation, if your monster this card points to battles an opponent's monster with higher ATK than it: You can make that monster unable to be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle. After that damage calculation, have this card or 1 monster it points to gain ATK equal to the ATK of that battled opponent's monster, until the end of this turn.


     UR Rarity
     Decode Talker
     UR Rarity
     Decode Talker
     Decode Talker
     DARK
     Decode Talker
     Người xử mã
     • ATK:

     • 2300

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Hiệu ứng
     Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


     UR Rarity
     Code Talker
     UR Rarity
     Code Talker
     Code Talker
     DARK
     Code Talker
     Người xử mã dạng đầu
     • ATK:

     • 1300

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng
     Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, trong khi lá bài này chỉ vào quái thú.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster this card points to. Cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, while this card points to a monster.


     - Code Talker: Buff 500 ATK, kháng Destroy nhưng chỉ thường dùng để Link lên cao hơn hoặc kết hợp với Recoded Alive
     - Decode Talker: Ace card của Playmaker, Buff ATK và tribute để Negate, dùng để kích hoạt skill
     - Encode Talker: Thủ, bảo vệ và Buff Dmg lật kèo
      
     Nói hơi sơ sài về các Effect của các Code Talker này vì effect chúng khá đơn giản và chắc ai cũng biết, nhưng từng mảnh của chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến combo ( Mũi tên Link, effect,...) mình sẽ nói chi tiết ở phần combo nhé.

     Shootingcode Talker (x1)

     UR Rarity
     Shootingcode Talker
     UR Rarity
     Shootingcode Talker
     Shootingcode Talker
     WATER
     Shootingcode Talker
     Người xử mã khắc phục
     • ATK:

     • 2300

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Cyberse
     Khi bắt đầu Battle Phase: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Battle Phase này, lá bài này có thể tấn công quái thú của đối thủ của bạn, tối đa số quái thú mà lá bài này hiện chỉ là +1, nhưng đến lượt này, khi nó tấn công quái thú duy nhất của đối thủ, lá bài này chỉ mất 400 ATK trong damage calculation đó. . Vào cuối mỗi Battle Phase: Bạn có thể rút các lá bài tương đương với số quái thú mà lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu trong lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Cyberse monsters At the start of your Battle Phase: You can activate this effect; this Battle Phase, this card can make attacks on your opponent's monsters, up to the number of monsters this card currently points to +1, but this turn, when it attacks your opponent's only monster, this card loses 400 ATK during that damage calculation only. At the end of each Battle Phase: You can draw cards equal to the number of monsters this card destroyed by battle this turn.


     uhmmm. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao lá này mình không ném gộp với lũ Code Talker kia =)).


     Nó được 1 slot đặc biệt không phải vì khả năng, cũng không phải vì ATK lớn mà là do Link Arrow của nó, 1 lá link với các Arrows tuyệt vời để kết hợp với FireWall Dragon lại còn là Code Talker nó sẽ tạo ra cho ta 1 combo hoàn hảo mà bạn sẽ thấy phê mỗi lần chơi.

     Còn combo như nào để phần sau nói nhé =)) để riêng thế này cho mấy bạn dễ nhìn thoi.

     Firewall Dragon (x1)

     UR Rarity
     Firewall Dragon
     UR Rarity
     Firewall Dragon
     Firewall Dragon
     LIGHT
     Firewall Dragon
     Rồng tường lửa
     • ATK:

     • 2500

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trái

     Trên

     Phải

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú
     Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.


     Boss cuối của deck, lượng Atk ổn kèm với hiệu ứng quick return ( bằng với số lượng mà card này co-linked) sẽ quấy nhiễu đối thủ ngay trong lượt của chúng.

     Một điều đáng chú ý đó là hiệu ứng return của nó chỉ có thể sử dụng 1 lần khi nó ở trên sân nhưng không có nghĩa là ta sẽ chỉ có thể dùng hiệu ứng của nó 1 lần. Ta có thể cho nó rời sân rồi đem nó trở lại,(thường là bằng Backdoor) và ta lại có thể tiếp tục kích hoạt

     Hiệu ứng thứ 2 của nó giúp ta có bonus 1 triệu hồi nhưng có lẽ ta không hay sử dụng nó lắm.

     Link support ( Tuỳ chọn)

     UR Rarity
     Borreload Dragon
     UR Rarity
     Borreload Dragon
     Borreload Dragon
     DARK
     Borreload Dragon
     Rồng nạp nòng xúng
     • ATK:

     • 3000

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     3+ quái thú Hiệu ứng
     Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     UR Rarity
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     EARTH
     Ningirsu the World Chalice Warrior
     Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
     • ATK:

     • 2500

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Link
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


     SR Rarity
     Rasterliger
     SR Rarity
     Rasterliger
     Rasterliger
     LIGHT
     Rasterliger
     Sư hổ Raster
     • ATK:

     • 2000

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú, ngoại trừ Token
     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     Knightmare Unicorn
     DARK
     Knightmare Unicorn
     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 2200

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú với các tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


     SR Rarity
     Security Dragon
     SR Rarity
     Security Dragon
     Security Dragon
     LIGHT
     Security Dragon
     Rồng an ninh
     • ATK:

     • 1100

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú
     Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


     1 số lá link rất mạnh ở thời điểm hiện tại trong Duel Links, ta có thể mang 1 trong số chúng tuỳ theo thứ mà ta có. Lá nào cũng khá mạng và có những hiệu ứng riêng nên ta không phải lo việc nó trở nên vô dụng và tốn 1 slot extra deck :))

     Number 70: Malevolent Sin và Abyss Dweller (XYZ support (tuỳ chọn))

     SR Rarity
     Number 70: Malevolent Sin
     SR Rarity
     Number 70: Malevolent Sin
     Number 70: Malevolent Sin
     DARK
     Number 70: Malevolent Sin
     Con số 70: Tội ác tử thần
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


     UR Rarity
     Abyss Dweller
     UR Rarity
     Abyss Dweller
     Abyss Dweller
     WATER
     Abyss Dweller
     Cư dân vực sâu
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


     2 XYZ supporter rank 4 khá là thông dụng trong nhiều deck. Trong phiên bản deck này, ta sẽ spam Fowl, Falco và Jack Jaguar khá nhiều nên việc rank 4 khá là đơn giản và tốn ít tài nguyên. 

     Tuy vậy ta vẫn thường summon link nhiều hơn, nhưng nhiều khi ta gặp hand 1 quá tệ, ta có thể summon ra Abyss Dweller để thủ trong turn 1 khi đối đầu với những deck sử dụng tới mộ nhiều.     Combo

      Deck này Link rất nhiều nên sẽ có rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra, từ đó tạo ra rất nhiều combo. Ở đây mình chỉ nói ra những combo tiêu biểu thông qua trải nghiệm và những combo mình từng thấy được nhá.

     Sẽ còn nhiều trường hợp bạn tìm ra combo mạnh hơn nữa, nhiều lá link kết hợp tạo ra những combo chúa tể thì khi ấy nhớ share với mn nhé ^^

     Code Talker Alive (Skill Card) và Decode Talker (Cần thiết để có thể Make Play)

     UR Rarity
     Code Talker Alive (Skill Card)
     UR Rarity
     Code Talker Alive (Skill Card)
     Code Talker Alive (Skill Card)
     Code Talker Alive (Skill Card)
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Có thể được sử dụng nếu bạn có "Decode Talker" trong Vùng Quái thú Phụ của bạn. Đặt 1 "Recoded Alive" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện dưới đây:
     ● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 12 quái thú Cyberse hoặc Bài Phép / Bẫy "Cynet".
     ● Tất cả quái  trong Bộ bài phụ của bạn đều có tên khác nhau.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Can be used if you have "Decode Talker" in your Extra Monster Zone. Set 1 "Recoded Alive" to your field from outside of your Deck. This Skill can only be used once per Duel if you begin the Duel with a Deck that follows the conditions below: ●Your Deck contains at least 12 Cyberse monsters or "Cynet" Spell/Trap Cards. ●All monsters in your Extra Deck have different card names.


     UR Rarity
     Decode Talker
     UR Rarity
     Decode Talker
     Decode Talker
     DARK
     Decode Talker
     Người xử mã
     • ATK:

     • 2300

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Hiệu ứng
     Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


     Vì ta mang theo skill Recoded Alive nên để có thể chơi, ta hãy xoay xở và triệu hồi ra được Decode Talker lên Extra Monster Zone ( điều kiện để kích hoạt skill ), lá Recoded Alive được úp bởi skill có thể kích hoạt ngay trong lượt mà nó được úp.

     Còn về việc làm sao để triệu hồi ra Decode Talker chắc mình không cần nói đâu nhỉ =)) Ta sẽ xoay quanh việc swarm các Salamangreat, nếu hand đẹp ta có thể kết hợp với Lady Debug hoặc Micro Coder, sao cho đủ Link 3 là được.

     Combo cơ bản

     UR Rarity
     Shootingcode Talker
     UR Rarity
     Shootingcode Talker
     Shootingcode Talker
     WATER
     Shootingcode Talker
     Người xử mã khắc phục
     • ATK:

     • 2300

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Cyberse
     Khi bắt đầu Battle Phase: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Battle Phase này, lá bài này có thể tấn công quái thú của đối thủ của bạn, tối đa số quái thú mà lá bài này hiện chỉ là +1, nhưng đến lượt này, khi nó tấn công quái thú duy nhất của đối thủ, lá bài này chỉ mất 400 ATK trong damage calculation đó. . Vào cuối mỗi Battle Phase: Bạn có thể rút các lá bài tương đương với số quái thú mà lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu trong lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Cyberse monsters At the start of your Battle Phase: You can activate this effect; this Battle Phase, this card can make attacks on your opponent's monsters, up to the number of monsters this card currently points to +1, but this turn, when it attacks your opponent's only monster, this card loses 400 ATK during that damage calculation only. At the end of each Battle Phase: You can draw cards equal to the number of monsters this card destroyed by battle this turn.


     UR Rarity
     Firewall Dragon
     UR Rarity
     Firewall Dragon
     Firewall Dragon
     LIGHT
     Firewall Dragon
     Rồng tường lửa
     • ATK:

     • 2500

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trái

     Trên

     Phải

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú
     Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.


     N Rarity
     Recoded Alive
     N Rarity
     Recoded Alive
     Recoded Alive
     Trap Normal
     Recoded Alive
     Làm sống lại mã

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú Link Link-3 Cyberse mà bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của bạn; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Code Talker" từ Extra Deck của bạn. Nếu bạn không điều khiển được quái thú nào trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong số những quái thú "Code Talker" Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Link-3 Cyberse Link Monster you control or is in your GY; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Code Talker" monster from your Extra Deck. If you control no monsters in the Extra Monster Zone: You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Code Talker" monsters; Special Summon it.


      UR Rarity
      Decode Talker
      UR Rarity
      Decode Talker
      Decode Talker
      DARK
      Decode Talker
      Người xử mã
      • ATK:

      • 2300

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trên

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú Hiệu ứng
      Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


      Combo cơ bản của Deck này ngay sau khi triệu hồi được Decode Talker.

      1.  Kích hoạt skill ngay lập tức để có Recoded Alive trên sân

      2. Link Decode Talker kèm theo 1 quái thú bất kì ở trên sân để ra được Link 4 Firewall Dragon ( Tuy không có hình ảnh nhưng vị trí đẹp nhất để đặt Firewall Dragon đó chính là ở Extra Monster Zone ở phía bên phải của bạn)

      3. Kích hoạt Recoded Alive, banish Decode Talker ở dưới mộ để triệu hồi ra Shootingcode Talker ngay dưới Firewall Dragon để ta thể Co-Linked 2 lá này và + 1 quick Return ( Nếu ta đặt được Firewall Extra Monster Zone ở bên phải, giờ đây Shootingcode Talker sẽ có 1 Link Arrow chỉ vào ô chính giữa sân đấu bạn)

      4. Return và tận hưởng >1 lượt attack của Shootingcode Talker
      Đây chính là combo cơ bản của deck, nếu bạn đặt được đúng ô ở trên ta có thể thực hiện được combo mở rộng. Bạn đừng lo khi thấy nó ngắn vì chỉ có 4 bược =)) để triệu hồi ra được Decode Talker ta đã phải múa mệt lắm rồi, đôi khi còn bị Misplay ấy.

      Combo Mở rộng

      UR Rarity
      Shootingcode Talker
      UR Rarity
      Shootingcode Talker
      Shootingcode Talker
      WATER
      Shootingcode Talker
      Người xử mã khắc phục
      • ATK:

      • 2300

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trên

      Trái

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú Cyberse
      Khi bắt đầu Battle Phase: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Battle Phase này, lá bài này có thể tấn công quái thú của đối thủ của bạn, tối đa số quái thú mà lá bài này hiện chỉ là +1, nhưng đến lượt này, khi nó tấn công quái thú duy nhất của đối thủ, lá bài này chỉ mất 400 ATK trong damage calculation đó. . Vào cuối mỗi Battle Phase: Bạn có thể rút các lá bài tương đương với số quái thú mà lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu trong lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ Cyberse monsters At the start of your Battle Phase: You can activate this effect; this Battle Phase, this card can make attacks on your opponent's monsters, up to the number of monsters this card currently points to +1, but this turn, when it attacks your opponent's only monster, this card loses 400 ATK during that damage calculation only. At the end of each Battle Phase: You can draw cards equal to the number of monsters this card destroyed by battle this turn.


      UR Rarity
      Salamangreat Gazelle
      UR Rarity
      Salamangreat Gazelle
      Salamangreat Gazelle
      FIRE 3
      Salamangreat Gazelle
      Thú lửa chuyển sinh linh dương
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu một "Salamangreat" được gửi đến Mộ của bạn, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Gazelle" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If a "Salamangreat" monster is sent to your GY, except "Salamangreat Gazelle" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Salamangreat" card from your Deck to the GY, except "Salamangreat Gazelle". You can only use each effect of "Salamangreat Gazelle" once per turn.


      UR Rarity
      Firewall Dragon
      UR Rarity
      Firewall Dragon
      Firewall Dragon
      LIGHT
      Firewall Dragon
      Rồng tường lửa
      • ATK:

      • 2500

      • LINK-4

      Mũi tên Link:

      Trái

      Trên

      Phải

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú
      Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.


      N Rarity
      Cynet Backdoor
      N Rarity
      Cynet Backdoor
      Cynet Backdoor
      Spell Quick
      Cynet Backdoor
      Phần mềm độc mạng lưới

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse mà bạn điều khiển; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Cyberse từ Deck của bạn lên tay của bạn, có ATK thấp hơn ATK ban đầu của quái thú đó. Trong Standby Phase tiếp theo của bạn, đưa quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này trở lại sân và nó có thể tấn công trực tiếp lượt đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Backdoor" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Cyberse monster you control; banish it, and if you do, add 1 Cyberse monster from your Deck to your hand, whose ATK is lower than that monster's original ATK. During your next Standby Phase, return that monster banished by this effect to the field, and it can attack directly that turn. You can only activate 1 "Cynet Backdoor" per turn.


       N Rarity
       Recoded Alive
       N Rarity
       Recoded Alive
       Recoded Alive
       Trap Normal
       Recoded Alive
       Làm sống lại mã

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú Link Link-3 Cyberse mà bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của bạn; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Code Talker" từ Extra Deck của bạn. Nếu bạn không điều khiển được quái thú nào trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong số những quái thú "Code Talker" Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 Link-3 Cyberse Link Monster you control or is in your GY; banish it, and if you do, Special Summon 1 "Code Talker" monster from your Extra Deck. If you control no monsters in the Extra Monster Zone: You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Code Talker" monsters; Special Summon it.


        UR Rarity
        Decode Talker
        UR Rarity
        Decode Talker
        Decode Talker
        DARK
        Decode Talker
        Người xử mã
        • ATK:

        • 2300

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Hiệu ứng
        Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


        UR Rarity
        Code Talker
        UR Rarity
        Code Talker
        Code Talker
        DARK
        Code Talker
        Người xử mã dạng đầu
        • ATK:

        • 1300

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Hiệu ứng
        Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, trong khi lá bài này chỉ vào quái thú.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster this card points to. Cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, while this card points to a monster.


        Combo mở rộng này sẽ thực hiện kế tiếp ngay sau khi thực hiện combo cơ bản ( điều kiện khi mà ta có hand khá đẹp):


        1. Có Shootingcode Talker, Firewall Dragon và 1 quái thú bất kì ở trên sân ( giả sử ở đây là Salamangreat Gazelle)

        2. Kích hoạt hiệu ứng Return của Firewall (nếu đối thủ không có lá nào thì ta có thể return của chính ta để phục hồi tài nguyên) 

        3. Link Firewall Dragon kèm theo Salamangreat Gazelle ra 1 quái thú Link 2 bất kì (Code Talker, Knightmare Phoenix, Security Dragon,...) ở ô chính giữa sân đấu mà Shootingcode chỉ vào chứ đừng triệu hồi extra monster zone nhé.

        4. Kích hoạt Recoded Alive để mang Decode Talker ở banish zone trở về

        5. Khi này, ta còn có thể Link 3 tiếp tục ra Knighmare Unicorn bằng Lá Link 2 ở step 3 với Decode hoặc Shootingcode
        Việc kích hoạt Recoded Alive ở dưới mộ là quick effect, nếu ta không cần triệu hồi gì nữa thì hãy nên kích hoạt lá này vào battle Phase để tạo bất ngờ cho địch nhé.
        Combo này cũng chỉ nên sử dụng khi địch có field khá cứng, còn nếu được, ta nên giữ field ngay ở Step 1 để Shootingcode Talker có 3 lượt tấn công nhé.

        1 điều nữa, nếu ta có Backdoor, (có thể rút từ hand hoặc lấy được từ Micro coder) thì ta đừng ngần ngại sử dụng nó lên Firewall nhé. Từ đó ta có thể tiếp tục combo với lá vừa search và làm trống Extra Monster Zone để kích hoạt Recoded Alive nhé
        Đơn vị đồng hành:

        - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


        Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

        Top