Hướng dẫn chơi Karakuri

Hướng dẫn chơi Karakuri

Trong các quái thú Machine, Karakuri là một tộc bài vừa đem lại sức công cao, vừa có phòng thủ nhờ vào khả năng tự chuyển đổi tư thế của lá bài. Không chỉ vậy, bộ bài này còn có khả năng quấy nhiễu đối thủ khi có thể chuyển tư thế của quái thú đối phương. Vậy để chơi tốt bộ bài này bạn cần phải sở hữu những lá bài nào?

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Karakuri là một bộ bài Synchro cực kỳ nhanh với một thợ máy tập trung vào việc thay đổi vị trí của quái vật. Karakuri Anatomy giúp kéo qua bộ bài của bạn và được hỗ trợ bởi Karakuri Cash Cache và con quái vật trùm, Karakuri Shogun mdl 00 "Burei". Quái vật hỗ trợ chính là Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi", một Tuner cho phép triệu hồi lần thứ hai; Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi", search bất kì lá Karakuri nào. Do tốc độ mà Karakuri rút qua bộ bài, các tech cards như Offering to the Doomed hỗ trợ khả năng OTK của bộ bài và thường được sử dụng nhiều.Ưu và nhược

Karakuri rất mạnh trong khoản khai thác tài nguyên, gây nhiễu và OTK đối phương, tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất lại nằm ở hiệu ứng của mọi lá quái thú Karakuri: chúng sẽ bắt buộc phải tấn công nếu có thể. Điều đó nghĩa là bạn sẽ có khả năng bại trận rất cao nếu để đối phương đi trước và quấy nhiễu phá hỏng combo triệu hồi những quái thú Synchro không bị bắt buộc tấn công. Khi đó, kể cả khi sức ATK yếu hơn các quái thú Karakuri buộc phải tấn công để hết lượt. Vậy nên, khi chơi bộ bài này, điều lưu ý là phải dọn dẹp sạch sẽ những lá bài backrow của đối phương có khả năng phá hỏng combo của bạnSkillFirm as the EARTH (Skill Card) (10%)

UR Rarity
Firm as the EARTH (Skill Card)
UR Rarity
Firm as the EARTH (Skill Card)
Firm as the EARTH (Skill Card)
Firm as the EARTH (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chơi Bài Phép Môi Trường 'Gaia Power.' Nếu đã có Bài Phép Môi Trường ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used after your Life Points are at 3000 or below. Play the Field Spell 'Gaia Power.' If there already is Field Spell on your side of the Field, return it to your hand. This Skill can only be used once per Duel.


Các quái thú Karakuri của bạn sẽ tăng thêm 500 ATK và giảm 400 DEF, tuy nhiên thường không được sử dụng do không còn hiệu ứng nào khác.

Level Augmentation (Skill Card) (90%)

UR Rarity
Level Augmentation (Skill Card)
UR Rarity
Level Augmentation (Skill Card)
Level Augmentation (Skill Card)
Level Augmentation (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá bài quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn.
Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used when your Life Points are 3000 or lower, by revealing 1 monster card in your hand and selecting 1 monster on your field. The selected monster's Level will increase by the Level of the monster you revealed until the end of the turn. This Skill can only be used once per Duel.


Để giúp cho việc triệu hồi Burei cấp 7 và Bureido cấp 8, các pro thường sử dụng skill này để tạo ra tính đột biến trong trận đấu, gọi ra sân những quái thú phù hợp theo từng trường hợp. Hơn thế nữa, skill này góp phần quan trong trong việc Synchro như sẽ nói dưới dây.Core Cards

Một bộ bài Karakuri để leo rank thì cần phải có những lá bài sau:

Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi" (x1)

SR Rarity
Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
SR Rarity
Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
EARTH 2
Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
Karakuri mẫu 177 Thương Nhân
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Tư thế Tấn công mặt-ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, hãy thêm 1 lá bài "Karakuri" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is Normal Summoned, add 1 "Karakuri" card from your Deck to your hand.


Well, vậy tại sao lá bài này lại bị limited? Đó là nhờ khả năng khi được triệu hồi bình thường giúp người chơi có thể search một lá Karakuri từ bộ bài lên tay, bất kể là ma pháp, bẫy hay quái thú, khi có lá bài này trên tay, bạn có thể lấy lên Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan" để thực hiên combo triệu hồi Synchro ngay ra lá boss Karakuri Shogun mdl 00 "Burei", hoặc trong trường hợp khác có thể lấy lá Karakuri Gold Dust tăng ATK hay Karakuri Cash Inn vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú đối phương.

Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan" (x2-3)

UR Rarity
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
UR Rarity
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
EARTH 5
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
Karakuri mẫu 9763 Pháp sư
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này phải tấn công, nếu có thể. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công: Thay đổi tư thế chiến đấu của lá bài này. Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn vào 1 "Karakuri" mà bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một Tuner, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy EARTH. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card must attack, if able. If this card is targeted for an attack: Change the battle position of this card. If this card is in your hand: You can target 1 "Karakuri" monster you control; change its battle position, and if you do, Special Summon this card as a Tuner, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters. You can only use this effect of "Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"" once per turn.


Với khả năng gọi ra sân vô cùng dễ dàng, quái thú này thường được sử dụng để làm nguyên liệu với một quái thú Karakuri khác 2 hoặc 3 sao triệu hồi Synchro, tạo ra áp lực cho đối phương ngay từ turn đầu. Ví dụ như triệu hồi thường Inashichi trước và sử dụng hiệu ứng của nó để lấy Kunamzan lên tay. Sau đó triệu hồi đặc biệt Kunamzan để làm triệu hồi Burei. Nếu bạn đã có sẵn quái thú này trên tay, bạn có thể triệu hồi thường Sazank sau đó triệu hồi đặc biệt Kunamzan để tạo ra Bureido. Thay đổi tư thế chiến đấu thực sự không cần điều kiện, vì vậy bạn về cơ bản có thể triệu hồi đặc biệt Kunamzan dễ dàng, ngược lại việc thay đổi vị trí chiến đấu của quái vật Karakuri của bạn thực sự hữu ích để kích hoạt Anatomy.

Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi" (x2)

SR Rarity
Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
SR Rarity
Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
EARTH 3
Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
Karakuri mẫu 224 Komachi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Khi lá bài này ngửa trên sân, mỗi lượt một lần trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Karakuri" ngoài việc Triệu hồi Thường hoặc Bộ của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

This card must attack if able. When this face-up card is selected as an attack target, change its battle position. While this card is face-up on the field, once per turn during your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Karakuri" monster in addition to your Normal Summon or Set. (You can only gain this effect once per turn.)


 • Ninishi là một quái thú Tuner 3 sao, một lần mỗi lượt, cho phép bạn triệu hồi thường một quái vật “Karakuri” thêm một lần nữa. Vì là một Tuner, hiệu ứng của lá bài này hỗ trợ trong việc gọi ra quái thú khác trên sân rất tốt cho việc triệu hồi Synchro.
Triệu hồi Bình thường Ninishi và tăng Cấp độ của nó lên 2 bằng cách sử dụng skill Level Augmentation cho xem lá Inashichi trong tay của bạn. Triệu hồi thường Inashichi để sử dụng hiệu ứng search của nó. Triệu hồi Synchro Burei bằng Ninishi Inashichi đã tăng cấp của bạn.
Nếu bạn muốn thay đổi vị trí chiến đấu của quái vật, hãy triệu hồi đặc biệt Nishipachi với hiệu ứng của Burei; Nếu bạn không muốn thay đổi vị trí chiến đấu của đối thủ, hãy triệu hồi đặc biệt Nisamu góp thêm một phần damage.
Nếu bạn không có Karakuri Merchant mdl 177 “Inashichi” trong tay, bạn có thể sử dụng Karakuri Cash Cache để lấy nó lên tay. Ngoài ra, bạn vẫn có thể triệu hồi Burei bằng Ninishi và kết hợp với bất kỳ Karakuri cấp 4 nào.

Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank" (x2-3)

UR Rarity
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank"
UR Rarity
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank"
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank"
EARTH 3
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank"
Karakuri mẫu 339 Ninja
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Tư thế Tấn công mặt-ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được lật ngửa, hãy chọn 1 quái thú ngửa trên sân và gửi nó vào Mộ. Trong lượt bài này được lật ngửa, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is flipped face-up, select 1 face-up monster on the field, and send it to the Graveyard. During the turn this card is flipped face-up, it can attack your opponent directly.


Hiệu ứng loại bỏ là một bổ sung đáng hoan nghênh cho bộ bài. Cách tối ưu nhất bạn thường kích hoạt nó là bằng cách úp Sazank xuống sân và lật ngược nó lên với hiệu ứng của Burei. Bạn cũng có thể úp Sazank và đợi đối thủ tấn công vào đó. Đây là một cách tối ưu để hạ gục những lá quái thú chủ lực của đối phương, phần nào gây ra được những sự bất lợi nhất định cho đối thủ.
Là một quái vật cấp 3, bạn có thể ghép Sazank với Kunamzan được triệu hồi đặc biệt để tạo thành Bureido.

Karakuri Cash Cache (x2-3)

SR Rarity
Karakuri Cash Cache
SR Rarity
Karakuri Cash Cache
Karakuri Cash Cache
Spell Normal
Karakuri Cash Cache
Kho ngân khố Karakuri cho vay

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn 1 "Karakuri" ngửa mà bạn điều khiển. "Karakuri" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn và thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú đã chọn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Select 1 face-up "Karakuri" monster you control. Add 1 Level 4 or lower "Karakuri" monster from your Deck to your hand and change the battle position of the selected monster.


  Inashichi Cash Cache là những lá bài tuyệt vời để thực hiện một combo hoàn hảo.Những lá bài này sẽ lấy lên tay bất kỳ quái vật Karakuri nào mà bạn cần để thực hiện các combo của mình, với Inashichi cũng có thể lấy Spell/Trap Karakuri. Cash Cache nên ưu tiên tìm kiếm Ninishi là Tuner duy nhất của bạn. Nếu bạn đã có Ninishi trong tay, hãy ưu tiên Inashichi không phải Tuner của bạn để thực hiện combo được đề cập trong phần trước; còn nếu đã có Sazank hoặc Inashichi thì nên ưu tiên bốc Kunamzan lên tay.

  Karakuri Muso mdl 818 "Haipa" (x2-3)

  SR Rarity
  Karakuri Muso mdl 818 "Haipa"
  SR Rarity
  Karakuri Muso mdl 818 "Haipa"
  Karakuri Muso mdl 818 "Haipa"
  EARTH 4
  Karakuri Muso mdl 818 "Haipa"
  Karakuri mẫu 818 Vô Song
  • ATK:

  • 2100

  • DEF:

  • 1100


  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Tư thế Tấn công mặt-ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase.


  Nếu chưa thể triệu hồi Burei hay Bureido ngay, bạn vẫn có thể sử dụng Haipa như một phương pháp thứ hai ngoài làm nguyên liệu Synchro. Với chỉ số ATK cao 2100, Haipa sẽ tiêu diệt được những lá quái thú dễ dàng khi kết hợp với Karakuri Gold Dust hoặc Runaway Karakuri. Chưa hết, nếu tấn công, vào cuối lượt quái thú này sẽ chuyển tư thế chiến đấu, bạn có thể tận dụng điều này để kích hoạt Karakuri Anatomy hay Karakuri Trick House.

  Karakuri Gold Dust và Runaway Karakuri (x2-3)

  N Rarity
  Karakuri Gold Dust
  N Rarity
  Karakuri Gold Dust
  Karakuri Gold Dust
  Spell Quick
  Karakuri Gold Dust
  Phấn Karakuri vàng

   Hiệu ứng (VN):

   Chỉ kích hoạt trong Battle Phase. "Karakuri" mặt ngửa ở Tư thế tấn công. Thay đổi 1 trong số những quái thú đã chọn thành Tư thế Phòng thủ, và những quái thú khác nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được đổi thành Tư thế Phòng thủ, cho đến End Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate only during the Battle Phase. Select 2 face-up "Karakuri" monsters in Attack Position. Change 1 of the selected monsters to Defense Position, and the other gains ATK equal to the ATK of the monster changed to Defense Position, until the End Phase.


   N Rarity
   Runaway Karakuri
   N Rarity
   Runaway Karakuri
   Runaway Karakuri
   Spell Quick
   Runaway Karakuri
   Karakuri phá tung

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn 1 "Karakuri" trên sân. Cho đến End Phase, nó nhận được 1000 ATK nhưng (các) hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Select 1 face-up "Karakuri" monster on the field. Until the End Phase, it gains 1000 ATK but its effect(s) is negated.


    Để đem lại khả năng chiến đấu cao thì Runaway Karakuri và Karakuri Gold Dust là vô cùng cần thiết. Đặc biệt là Karakuri Gold Dust đem đến khả năng phối hợp lớn khi bạn tận dụng những quái thú đã hết lượt tấn công để tối ưu hóa lượng sát thương lên đối phương. Ngoài ra, là những lá bài Quick-Play Spell thì 2 lá bài này còn có thể phản công lại đối thủ khi bạn kích hoạt chúng tăng ATK của quái thú Karakuri ngay lượt tấn công của đối thủ.

    Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi" (x0-1)

    R Rarity
    Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi"
    R Rarity
    Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi"
    Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi"
    EARTH 3
    Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi"
    Karakuri mẫu 248 Tham Mưu
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Tư thế Tấn công mặt-ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy chọn 1 quái thú trên sân và thay đổi tư thế chiến đấu của nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster on the field, and change its battle position.


    Là một lá Tuner khác ngoài Ninishi, có khả năng xoay chuyển tư thế quái thú ngay khi được triệu hồi, thường  dùng để phối hợp với Sazank hay Karakuri Trick House. Nếu phải đối mặt với những quái thú Zombie thì sẽ chiếm được ưu thế lớn vì hầu hết các quái thú Zombie có chỉ số DEF bằng 0 hoặc vô cùng thấp.

    Karakuri Cash Inn và Karakuri Trick House (x2-3)

    SR Rarity
    Karakuri Cash Inn
    SR Rarity
    Karakuri Cash Inn
    Karakuri Cash Inn
    Trap Normal
    Karakuri Cash Inn
    Nhà trọ lồng Karakuri cho vay

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "Karakuri" mà bạn điều khiển và 1 quái thú hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú đối thủ đó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu bạn điều khiển "Karakuri" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Karakuri Cash Inn" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Karakuri" monster you control and 1 Effect Monster your opponent controls; change the battle position of your monster, and if you do, negate the effects of that opponent's monster until the end of this turn. If you control a "Karakuri" monster(s): You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; change that monster's battle position. You can only activate 1 "Karakuri Cash Inn" per turn.


     R Rarity
     Karakuri Trick House
     R Rarity
     Karakuri Trick House
     Karakuri Trick House
     Trap Normal
     Karakuri Trick House
     Bên trong nhà Karakuri

      Hiệu ứng (VN):

      Chỉ kích hoạt khi tư thế chiến đấu của "Karakuri" ngửa mà bạn điều khiển bị thay đổi. Chọn 1 lá bài trên sân và hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate only when the battle position of a face-up "Karakuri" monster you control is changed. Select 1 card on the field, and destroy it.


      • Đem lại khả năng quấy nhiễu vô cùng tuyệt vời cho bộ bài Karakuri. 
      Cash Inn là một cách tuyệt vời để vô hiệu hóa những lá bài có khả năng search như Blackwing - Simoon the Poison WindAleister the Invoker. Điều này sẽ không loại bỏ được quái vật của đối thủ, nhưng khả năng phủ nhận vô điều kiện sẽ đủ để cản trở đối thủ của bạn xây dựng combo lý tưởng của họ. Hiệu ứng dưới nghĩa địa của Cash Inn có thể được sử dụng để thay đổi vị trí chiến đấu của quái vật đối thủ, cho phép bạn phản công những quái vật mạnh mẽ của đối thủ.
      Trick House thì ngược lại, tuy không thể phủ nhận được hiệu ứng, nhưng lại có thể phá hủy những lá bài, phá vỡ đi những combo của đối thủ hoặc quái thú chủ lực của đối phương.

      Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu" (x0-1)

      R Rarity
      Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu"
      R Rarity
      Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu"
      Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu"
      EARTH 4
      Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu"
      Karakuri mẫu 236 Lính
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 200


      Hiệu ứng (VN):

      Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Tư thế Tấn công mặt-ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Karakuri" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công ngửa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can Special Summon 1 Level 4 or lower "Karakuri" monster from your Deck in face-up Attack Position.


      Sử dụng Nisamu như một cách để ngăn sát thương từ đối phương cũng như gọi Ninishi ra sân để thực hiện combo liên hoàn trong lượt sau.

      Karakuri Anatomy (x1-2)

      N Rarity
      Karakuri Anatomy
      N Rarity
      Karakuri Anatomy
      Karakuri Anatomy
      Spell Continuous
      Karakuri Anatomy
      Cuốn giải phẫu Karakuri

       Hiệu ứng (VN):

       Mỗi khi "Karakuri" bị thay đổi, hãy đặt 1 Counter Karakuri trên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này từ sân đến Mộ để rút 1 lá bài cho mỗi Counter Karakuri trên lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Each time a "Karakuri" monster's battle position is changed, place 1 Karakuri Counter on this card (max. 2). You can send this card from the field to the Graveyard to draw 1 card for each Karakuri Counter on this card.


       • Karakuri Anatomy là một đại diện tuyệt vời của lối chơi Karakuri, cụ thể là thay đổi vị trí trận chiến và tăng tài nguyên. Rất dễ dàng nhận được 2 điểm trên lá bài này vì tất cả quái vật Karakuri của bạn đều có hiệu ứng bẩm sinh làm thay đổi vị trí chiến đấu của chúng. Cash Cache là một lá tìm kiếm tốt cũng giúp hỗ trợ Anatomy để làm mỏng bộ bài hiệu quả.

       Đây là một ví dụ về một kết hợp đầy đủ mà bạn có thể thực hiện, mang lại cho bạn tổng cộng 3 lượt tìm kiếm và 2 lượt rút!

       1. Triệu hồi bình thường Inashichi và kích hoạt hiệu ứng tìm kiếm của quái thú. Kích hoạt Karakuri Anatomy.
       2. Triệu hồi Đặc biệt Kunamzan và thay đổi vị trí chiến đấu của Inashichi.
       3. Kích hoạt Cash Cache để tìm kiếm và thay đổi vị trí chiến đấu của Inashichi.
       4. Kích hoạt Anatomy để rút 2 thẻ.
       Triệu hồi Synchro Burei và sử dụng hiệu ứng tìm kiếm của lá bài.
       Sự kết hợp này liên quan đến rất nhiều lá bài nhưng thực sự khá nhất quán và phối hợp tốt.

       Karakuri Gama Oil (x1)

       R Rarity
       Karakuri Gama Oil
       R Rarity
       Karakuri Gama Oil
       Karakuri Gama Oil
       Spell Equip
       Karakuri Gama Oil
       Quán dầu con nhái Karakuri

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 "Karakuri" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó và trang bị cho nó với lá bài này. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của "Karakuri" mà bạn điều khiển bị thay đổi: quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF (ngay cả khi lá bài này không còn được trang bị). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Karakuri Gama Oil" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate this card by targeting 1 "Karakuri" monster in your GY; Special Summon it and equip it with this card. Once per turn, if the battle position of a face-up "Karakuri" monster(s) you control is changed: The equipped monster gains 500 ATK/DEF (even if this card is no longer equipped). You can only activate 1 "Karakuri Gama Oil" per turn.


        Một lá bài nữa tận dụng sự thay đổi tư thế của các quái thú Karakuri, có thể hồi sinh những quái thú Karakuri đã bị đánh bại lên sân hoặc các nguyên liệu để triệu hồi Synchro bị limited như Inashichi hay Ninishi một lần nữa. Không chỉ vậy còn giúp cho quái thú tăng thêm 500 ATK/DEF với mỗi lượt thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú Karakuri.

        Karakuri Showdown Castle (x1)

        N Rarity
        Karakuri Showdown Castle
        N Rarity
        Karakuri Showdown Castle
        Karakuri Showdown Castle
        Spell Field
        Karakuri Showdown Castle
        Lâu đài bão của Karakuri

         Hiệu ứng (VN):

         Khi một "Karakuri" mà bạn điều khiển chọn một quái thú ngửa của đối thủ làm mục tiêu tấn công, bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu. Khi lá bài ngửa này trên sân bị phá hủy và gửi đến Mộ, bạn có thể chọn 1 "Karakuri" Cấp 4 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình và Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a face-up "Karakuri" monster you control selects an opponent's face-up monster as an attack target, you can change the target's battle position. When this face-up card on the field is destroyed and sent to the Graveyard, you can select 1 Level 4 or higher "Karakuri" monster in your Graveyard, and Special Summon it.


         Các quái thú Karakuri  chỉ có thể thay đổi tư thế chiến đấu của đối phương mỗi lần một lượt, nhưng lá bài này sẽ giúp bạn thực hiện chúng vô hạn lần, gây ra sự khó chịu cho đối thủ. Hơn nữa khi bị phá hủy và bỏ xuống mộ, nó cho phép bạn triệu hồi đặc biệt một quái thú Karakuri dưới mộ với 4 sao trở xuống triệu hồi đặc biệt lên sân.

         Karakuri Shogun mdl 00 "Burei" (x1-2)

         UR Rarity
         Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
         UR Rarity
         Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
         Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
         EARTH 7
         Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
         Karakuri mẫu 00 Shogun
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 1900


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Loại Máy non-Tuner
         Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Karakuri" từ Deck của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 "Karakuri" monster from your Deck. Once per turn: You can target 1 monster on the field; change its battle position.


         Burei là quái vật Synchro bạn muốn thực hiện khi đi trước. Bạn chủ yếu muốn anh ta Triệu hồi Đặc biệt Nisamu từ bộ bài của bạn để tăng sự hiện diện trên chiến trường. Khi Nisamu của bạn bị tiêu diệt trong trận chiến, bạn có thể duy trì sự hiện diện tại hiện trường bằng cách Triệu hồi Đặc biệt một Nisamu khác hoặc Ninishi Triệu hồi Đặc biệt để thực hiện Synchro trong lượt tiếp theo của bạn.

         Hiệu ứng thay đổi vị trí chiến đấu có thể được sử dụng trên quái vật của đối thủ để làm lộ chỉ số yếu hơn của chúng. Tốt khi chống lại quái vật có ATK cao nhưng DEF thấp như Shiranuis, hoặc quái vật có DEF cao nhưng ATK thấp như Superheavy Samurai. Bạn cũng có thể sử dụng hiệu ứng này trên những con quái vật của mình đã bị dính Floodgate Trap Hole.

         Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido" (x1-2)

         SR Rarity
         Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
         SR Rarity
         Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
         Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
         EARTH 8
         Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
         Karakuri mẫu 00X Đại Shogun
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 1700


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Loại Máy non-Tuner
         Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Karakuri" từ Deck của bạn. Một lần mỗi lượt, khi tư thế chiến đấu của "Karakuri" mà bạn điều khiển bị thay đổi (và vẫn ở chế độ ngửa): Rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 "Karakuri" monster from your Deck. Once per turn, when the battle position of a face-up "Karakuri" monster you control is changed (and remains face-up): Draw 1 card.


         Bureido là một công cụ tạo nguồn tài nguyên tuyệt vời. Karakuri được biết đến với việc thay đổi vị trí chiến đấu nên hiệu ứng rút rất dễ kích hoạt. Khi Triệu hồi Đồng bộ Bureido, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt Nishipachi ở vị trí tấn công. Nhắm mục tiêu Nishipachi bằng hiệu ứng của chính anh ta và điều này cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng hút của Bureido, bổ sung lượng tài nguyên của bạn sau khi triệu hồi một quái vật Synchro. 

         Cash Cache cũng là một cách tốt để kích hoạt hiệu ứng rút của Bureido, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn điều khiển một quái vật Karakuri khác hoặc đặt Bureido ở vị trí phòng thủ trước. Vị trí tấn công Quái vật Karakuri được tự động thay đổi sang vị trí phòng thủ khi bị tấn công, cho phép bạn sử dụng hiệu ứng rút một lần mỗi lượt trên lượt của đối thủ.         Tech Cards         Samurai Destroyer (x1)

         R Rarity
         Samurai Destroyer
         R Rarity
         Samurai Destroyer
         Samurai Destroyer
         EARTH 7
         Samurai Destroyer
         Samurai tiêu diệt
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
         Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step, quái thú của đối thủ đó cũng chỉ bị vô hiệu hóa trong Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card battles an opponent's monster, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step, also that opponent's monster has its effects negated during the Battle Phase only. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; Special Summon it.


         Triệu hồi Samurai Destroyer như một lựa chọn tấn công. Quái thú này ngăn đối thủ của bạn kích hoạt các hiệu ứng khi chiến đấu, ngăn chặn các bẫy chiến đấu và phá vỡ như Sphere Kuriboh Kiteroid, cho phép tất cả các cuộc tấn công của Samurai Destroyer đi qua.

         Giả sử lá này không bị thay đổi vị trí phòng thủ, đối thủ của bạn rất có thể sẽ thoát khỏi Samurai Destroyer với các hiệu ứng loại bỏ trước khi bước vào chiến đấu. Đây là nơi hiệu ứng nổi của anh ta trở nên hữu ích để trôi vào bất kỳ Machine nào trong nghĩa địa của bạn, bao gồm cả quái vật Synchro và bản thân Samurai Destroyer. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt bởi bất kỳ hình thức loại bỏ nào, khiến nó không thể tránh khỏi.

         Các quái vật chiến đấu với Samurai Destroyer sẽ bị vô hiệu hóa tác dụng của chúng. Điều này làm cho Samurai Destroyer trở thành một cách tốt để loại bỏ quái vật mà không kích hoạt hiệu ứng nổi của chúng. Bạn cũng có thể tấn công vào quái vật và bỏ qua việc tăng ATK của chúng.

         Brionac Dragon of the Ice Barrier (x1-2)

         UR Rarity
         Brionac, Dragon of the Ice Barrier
         UR Rarity
         Brionac, Dragon of the Ice Barrier
         Brionac, Dragon of the Ice Barrier
         WATER 6
         Brionac, Dragon of the Ice Barrier
         Rồng hàng rào băng, Brionac
         • ATK:

         • 2300

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
         Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào cùng số lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại những lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can discard any number of cards to the GY, then target the same number of cards your opponent controls; return those cards to the hand. You can only use this effect of "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


         Với khả năng đưa bài đối thủ lên tay, Brionac hoàn toàn là một đối thủ đáng gờm và gây nhiều khó chịu cho đối thủ. Quái thú này hoàn toàn có khả năng OTK nếu dàn backrow của đối phương không được chắc chắn. Giả sử như Burei Bureido của bạn đều bị tiêu diệt và không thể lấy lại được thì Brionac là lựa chọn hàng đầu, sau đó mới nên nghĩ đến Samurai Destroyer

         Righty Driver và Lefty Driver (x1)

         SR Rarity
         Righty Driver
         SR Rarity
         Righty Driver
         Righty Driver
         EARTH 1
         Righty Driver
         Động cơ phải tay
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 300


         Hiệu ứng (VN):

         Đối với Triệu hồi Synchro, bạn có thể thay thế lá bài này cho 1 Tunner "Synchron" Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lefty Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Righty Driver" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         For a Synchro Summon, you can substitute this card for any 1 "Synchron" Tuner. If this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Lefty Driver" from your hand, Deck, or GY. You can only use this effect of "Righty Driver" once per turn.


         SR Rarity
         Lefty Driver
         SR Rarity
         Lefty Driver
         Lefty Driver
         EARTH 2
         Lefty Driver
         Động cơ trái tay
         • ATK:

         • 300

         • DEF:

         • 100


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể làm cho lá bài này trở thành Cấp 3 cho đến khi kết thúc lượt này. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Righty Driver" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lefty Driver" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Special Summoned: You can make this card become Level 3 until the end of this turn. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "Righty Driver" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lefty Driver" once per turn.


         Bạn chỉ thực sự cần một lá Lefty Driver Righty Driver có thể triệu hồi đặc biệt nó từ bất cứ đâu. Điều chỉnh cấp độ của Lefty Driver nhờ skill mang lại cho bạn rất nhiều sự linh hoạt về những gì bạn có thể thực hiện, thường là với Righty Driver, Lefty Driver, cộng với một con quái vật nữa.

         Number 70: Malevolent Sin (x1-2)

         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         Number 70: Malevolent Sin
         DARK
         Number 70: Malevolent Sin
         Con số 70: Tội ác tử thần
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


         Hữu ích nếu đối thủ của bạn chỉ có 1 quái vật trên sân hoặc chống lại những quái vật mà bộ bài không thể đủ sức ATK. Tạm thời loại bỏ chúng sẽ cho phép bạn tấn công trực tiếp, có khả năng trở thành OTK.

         Vermillion Dragon Mech (x1)

         UR Rarity
         Vermillion Dragon Mech
         UR Rarity
         Vermillion Dragon Mech
         Vermillion Dragon Mech
         FIRE 9
         Vermillion Dragon Mech
         Tàu chiến rồng bạc đỏ son
         • ATK:

         • 2700

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi sân đánh tay, Mộ hoặc ngửa của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Tuner bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.


         ATK cao và có tác dụng loại bỏ bài mà không vô hiệu hóa đòn tấn công của nó. Bộ bài không có cách nào để khôi phục những lá bài bị trục xuất ngoài hiệu ứng của Vermillion, nhưng nó không có nghĩa là chắc chắn bạn sẽ thắng, vì vậy bạn sẽ phải cẩn thận khi sử dụng tài nguyên để triệu hồi.

         Ultimate Providence và Mystical Space Typhoon (x1-2)

         R Rarity
         Ultimate Providence
         R Rarity
         Ultimate Providence
         Ultimate Providence
         Trap Counter
         Ultimate Providence
         Sự chiếm quyền của thần

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt: Bỏ cùng loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated: Discard the same type of card (Monster, Spell, or Trap); negate the activation, and if you do, destroy it.


          UR Rarity
          Mystical Space Typhoon
          UR Rarity
          Mystical Space Typhoon
          Mystical Space Typhoon
          Spell Quick
          Mystical Space Typhoon
          Cơn lốc thần bí

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


           Mystical Space Typhoon hay Ultimate Providence là những lá bài phá hủy dàn backrow của đối phương, giúp các bước đi của bạn thêm phần an toàn hơn. Vì thế những điểm yếu của Karakuri đã nói ở trên tạm thời được khắc phục.
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

           Top