Hướng dẫn chơi Melodious

Hướng dẫn chơi Melodious

Newbie có nên chơi : nếu bạn là 1 meta's slave
F2P có nên chơi : không ( vì build rất tốn kém và đang tier 1 nên dễ bị ăn búa từ Konami )

Sơ lược : Melodious là bộ bài LIGHT Fairy được nhân vật Yuzu sử dụng trong phần ARC-V. Trong Duel Links bộ bài này mạnh là nhờ dễ ra sân nhờ Ostinato, 3 boss đa dạng ( Control, OTK,... ) trong đó có Bloom Diva bất tử bởi phá hủy và không nhận thiệt hại sau đó gây thiệt hại cho đối thủ. Có skill cho phép search từ bộ bài lên sân và có handtrap khó chịu. Và sau đây là phần nói chuyên sâu hơn :

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Fusioning Maestra (Skill Card) (5%)

UR Rarity
Fusioning Maestra (Skill Card)
UR Rarity
Fusioning Maestra (Skill Card)
Fusioning Maestra (Skill Card)
Fusioning Maestra (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Soprano the Melodious Songstress" và 1 "Crystal Rose" vào Deck của bạn. Sau đó, thêm 1 "Bloom Diva the Melodious Choir" vào Extra Deck của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng nếu bạn có "Crystal Rose" trên sân của bạn. Trả lại tất cả các quái thú Fusion, đã bị loại bỏ của bạn vào Extra Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add 1 "Soprano the Melodious Songstress" and 1 "Crystal Rose" to your Deck. Then, add 1 "Bloom Diva the Melodious Choir" to your Extra Deck. In addition, the following effect can be used if you have "Crystal Rose" on your field. Return all of your banished, Fusion Monsters to your Extra Deck. This Skill can only be used once per Duel.


Chủ yếu được dùng bởi các bộ bài F2P, hiệu ứng như sau :

Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Soprano the Melodious Songstress" và 1 "Crystal Rose" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Bloom Diva the Melodious Choir" vào Extra Deck của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng nếu bạn có "Crystal Rose" trên sân của bạn. Trả lại tất cả các Quái thú Dung hợp, đã bị trục xuất của bạn vào Extra Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

From Songstress to Maestra (Skill Card) (95%)

UR Rarity
From Songstress to Maestra (Skill Card)
UR Rarity
From Songstress to Maestra (Skill Card)
From Songstress to Maestra (Skill Card)
From Songstress to Maestra (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Gửi 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển có tên gốc bao gồm "Melodious" đến Mộ của bạn. Sau đó, chơi 1 quái thú "Melodious Maestra" từ Deck / Mộ đến sân của bạn có Cấp độ ban đầu cao hơn Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Melodious" . Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Send 1 face-up monster you control whose original name includes "Melodious" to your Graveyard. Then, play 1 "Melodious Maestra" monster from your Deck/Graveyard to your field whose original Level is higher than that of the monster sent to the Graveyard. This Skill can only be used if you begin the Duel with a Deck/Extra Deck that contains no monsters other than "Melodious" monsters. Can be used once per Duel.


Với khả năng gửi 1 Melodious xuống mộ để search thẳng 1 con Maestra từ bộ bài hoặc mộ lên sân, nếu bạn search Shopina thì bạn sẽ được +1, hiệu ứng như sau :

Gửi 1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển có tên ban đầu bao gồm "Melodious" đến Mộ của bạn. Sau đó, chơi 1 quái thú "Melodious Maestra" từ Bộ bài / Mộ đến sân của bạn có Cấp độ ban đầu cao hơn Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Bộ bài phụ không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Melodious". Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.Core

 

Score the Melodious Diva, Sonata the Melodious Diva và Soprano the Melodious Songstress (X2-3)

UR Rarity
Score the Melodious Diva
UR Rarity
Score the Melodious Diva
Score the Melodious Diva
LIGHT 2
Score the Melodious Diva
Nữ danh ca nhạc diễn ảo Score
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation (trong lượt của một trong hai người chơi), nếu một "Melodious" mà bạn điều khiển đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; thay đổi ATK và DEF của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation (in either player's turn), if a "Melodious" monster you control battles an opponent's monster: You can send this card from your hand to the Graveyard; change that opponent's monster's ATK and DEF to 0, until the end of this turn.


R Rarity
Sonata the Melodious Diva
R Rarity
Sonata the Melodious Diva
Sonata the Melodious Diva
LIGHT 3
Sonata the Melodious Diva
Nữ danh ca nhạc diễn ảo Sonata
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Melodious" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài được Triệu hồi Đặc biệt này ở trên sân, tất cả quái thú Loại Tiên mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Melodious" monster, you can Special Summon this card (from your hand). While this Special Summoned card is on the field, all Fairy-Type monsters you control gain 500 ATK and DEF.


SR Rarity
Soprano the Melodious Songstress
SR Rarity
Soprano the Melodious Songstress
Soprano the Melodious Songstress
LIGHT 4
Soprano the Melodious Songstress
Nữ ca sĩ nhạc diễn ảo Soprano
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Melodious" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Soprano the Melodious Songstress"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Soprano the Melodious Songstress" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 "Melodious" từ Extra Deck của bạn, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can target 1 "Melodious" monster in your Graveyard, except "Soprano the Melodious Songstress"; add it to your hand. You can only use this effect of "Soprano the Melodious Songstress" once per turn. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Melodious" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials, including this card.


 Score có một khả năng rất bá đạo không những bảo kê quái Melodious mà còn giúp lật kèo, nếu quái Melodious bạn bị tấn công bạn có thể ném lá này xuống mộ vào damage step ( bonus : trong damage step chỉ có hiệu ứng thay đổi chỉ số công thủ là được kích hoạt ), quái thú đối phương sẽ 0 ATK và DEF cho đến cuối lượt.


Soprano là một quái thú rất đa dụng nó có 2 khả năng điều mạnh như sau :
[1] khi nó được triệu hồi đặc biệt, bạn có thể thêm 1 quái thú Melodious từ mộ vào tay ngoại trừ chính bản thân nó.
[2] bạn có thể triệu hồi dung hợp 1 quái Melodious từ Extra Deck bằng cách dùng quái thú trên sân và bao gồm bản thân nó.
Bạn có thể sài mỗi hiệu ứng [1] và [2] một lần mỗi lượt.
Với khả năng [1] những con bạn ưu tiên nhặt từ mộ lên là Score hoặc Sonata, sau đó mới nhặt mấy con khác
Với khả năng [2] nó giúp bạn đỡ brick thay vì đem poly như trước và khả năng [2] kết hợp rất tốt với Sonata.

Sonata có khả năng tự triệu hồi bản thân lên sân từ tay nếu bạn điều khiển quái Melodious và không bị giới hạn một lần một lượt, và nếu lá bài này được triệu hồi đặc biệt lên sân tất cả quái thú Fairy nhận 500 ATK, DEF. Chủ yếu mọi người sử dụng khả năng 1 của Sonata trong meta này và Sonata được đem vào deck để tối ưu hoá khả năng Soprano nhằm triệu hồi boss ra sân nhanh nhất có thể.

Mozarta the Melodious Maestra, Shopina the Melodious Maestra và Ostinato (X1)

R Rarity
Mozarta the Melodious Maestra
R Rarity
Mozarta the Melodious Maestra
Mozarta the Melodious Maestra
LIGHT 8
Mozarta the Melodious Maestra
Nhạc trưởng nhạc diễn ảo thần đồng Mozarta
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Tiên LIGHT từ tay của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú ÁNH SÁNG.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can Special Summon 1 LIGHT Fairy-Type monster from your hand. You cannot Special Summon other monsters the turn you activate this effect, except for LIGHT monsters.


N Rarity
Shopina the Melodious Maestra
N Rarity
Shopina the Melodious Maestra
Shopina the Melodious Maestra
LIGHT 7
Shopina the Melodious Maestra
Nhạc trưởng nhạc diễn ảo thiên tài Chopin
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Tiên ÁNH SÁNG trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú KHÔNG ÁNH SÁNG trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 LIGHT Fairy-Type monster in your Graveyard; add it to your hand. You cannot activate non-LIGHT monster effects during the turn you activate this effect.


UR Rarity
Ostinato
UR Rarity
Ostinato
Ostinato
Spell Normal
Ostinato
Ostinato

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Fusion 1 "Melodious" từ Extra Deck của bạn, sử dụng 2 quái thú từ tay bạn và / hoặc Deck làm Nguyên liệu Fusion. Trong End Phase của lượt này, hãy phá huỷ quái thú được Triệu hồi Fusion bằng hiệu ứng này, và nếu bạn làm điều đó, nếu tất cả Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó đều có trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tất cả chúng.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control no monsters: Fusion Summon 1 "Melodious" Fusion Monster from your Extra Deck, using 2 monsters from your hand and/or Deck as Fusion Material. During the End Phase of this turn, destroy the monster Fusion Summoned by this effect, and if you do, if all the Fusion Materials that were used for its Fusion Summon are in your GY, you can Special Summon all of them.


   Ostinato là một ma pháp rất mạnh, chỉ cần bạn không điều khiển quái thú bạn có thể triệu hồi dung hợp 1 quái Melodious trong Extra Deck bằng cách dùng bài trên tay hoặc mộ tùy thích, nhưng quái được triệu hồi sẽ bị phá hủy vào cuối lượt. Bạn có thể triệu hồi Bloom DivaBloom Diva không bị phá hủy nên lá bài này không thể phá hủy Bloom Diva. Hoặc bạn có thể triệu hồi quái thú Melodious từ Extra Deck khác, nếu quái đó bị phá hủy bởi Ostinato bạn có thể triệu hồi nguyên liệu dùng để dung hợp ra lá bài này từ mộ để lấy body thủ cho turn sau.


  Shopina là lá bài đi chung với skill From Songstress To Maestra rất tốt. Ví dụ bạn triệu hồi Score và dùng Score để kích hoạt skill và triệu hồi Shopina, khi này Shopina sẽ sử dụng hiệu ứng để lấy Score từ mộ lên tay, thế là bạn vừa có 1 handtrap ung thư vừa có 1 quái body 2k3 ATK để def. Nhưng bạn phải chịu hiệu ứng phụ của Shopina là lượt này chỉ kích hoạt được hiệu ứng của quái hệ LIGHT.

  Mozarta cho phép bạn triệu hồi 1 quái thú Fairy từ trên tay nhưng hiệu ứng phụ của nó là bạn chỉ kích hoạt hiệu ứng của quái thú LIGHT trong lượt này. Như trên, nếu bạn dùng Score để triệu hồi Mozarta sau đó Mozarta triệu hồi đặc biệt ShopinaShopina lấy lại Score lên tay bạn sẽ có 2 bao cát để def và 1 handtrap cực kỳ bá đạo. Mozarta không được người chơi chuyên nghiệp đánh giá cao như Shopina nhưng Mozarta có thể triệu hồi đặc biệt Soprano để triệu hồi dung hợp ra boss trong 1 lượt.

  Schuberta the Melodious Maestra, Bloom Prima the Melodious Choir và Bloom Diva the Melodious Choir (X1-3)

  UR Rarity
  Schuberta the Melodious Maestra
  UR Rarity
  Schuberta the Melodious Maestra
  Schuberta the Melodious Maestra
  LIGHT 6
  Schuberta the Melodious Maestra
  Nhạc trưởng nhạc diễn ảo vĩ đại Schuberta
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú "Melodious"
  Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài trong bất kỳ (các) Mộ nào; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 "Melodious" monsters During either player's turn: You can target up to 3 cards in any Graveyard(s); banish them, and if you do, this card gains 200 ATK for each. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


  R Rarity
  Bloom Prima the Melodious Choir
  R Rarity
  Bloom Prima the Melodious Choir
  Bloom Prima the Melodious Choir
  LIGHT 7
  Bloom Prima the Melodious Choir
  Đóa hoa nhạc diễn ảo Prima
  • ATK:

  • 1900

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 "Melodious Maestra" + 1 hoặc nhiều quái thú "Melodious"
  Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi Nguyên liệu Fusion được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Melodious" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Melodious Maestra" monster + 1 or more "Melodious" monsters This card gains 300 ATK for each Fusion Material used for its Fusion Summon. This card can make a second attack during each Battle Phase. If this Fusion Summoned card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Melodious" monster in your Graveyard; add it to your hand.


  UR Rarity
  Bloom Diva the Melodious Choir
  UR Rarity
  Bloom Diva the Melodious Choir
  Bloom Diva the Melodious Choir
  LIGHT 6
  Bloom Diva the Melodious Choir
  Đóa hoa nhạc diễn ảo Diva
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  1 quái thú "Melodious Maestra" + 1 quái thú "Melodious"
  Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại từ tấn công liên quan đến lá bài này. Nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, sau Damage Calculation: Bạn có thể gây ra thiệt hại cho đối thủ của mình bằng chênh lệch giữa ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó và lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú của đối thủ đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Melodious Maestra" monster + 1 "Melodious" monster Cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage from attacks involving this card. If this card battles a Special Summoned monster, after damage calculation: You can inflict damage to your opponent equal to the difference between the original ATK of that opponent's monster and this card, and if you do, destroy that opponent's monster.


    Bloom Prima thường được dùng 2 nguyên liệu để triệu hồi Fusion, tuy nhiên bạn không nhất quyết phải dùng 2 nguyên liệu ( 1 Melodious Maestra + 1 hoặc nhiều hơn Melodious ). Chính vì thế ATK con này không chỉ đơn thuần là 2500 ( 1900 + 600 ). Quái này có khả năng đánh 2 lần trong 1 Battle Phase nên thường được gọi ra sân nhằm dứt điểm trận đấu khi đang dẫn trước. Bloom Prima có khả năng tăng tới 3100 ATK nếu dùng 4 nguyên liệu để vượt qua Blue-Eyes hay Levianeer nhưng áp dụng thực tiễn thì lại rất tốn tài nguyên nên thường được dùng 2 nguyên liệu. Khi lá bài này được triệu hồi đặc biệt và gửi xuống mộ bạn có thể tái tạo tài nguyên bằng cách lấy 1 quái Melodious từ mộ lên tay.


  Schu là quái dung hợp rất dễ dung hợp chỉ cần 2 Melodious là được và không nhất thiết phải cần Maestra tránh những trường hợp deadhand ( nhưng bạn có thể dùng Melodious Maestra để dung hợp ra quái này ). Schu có khả năng khiến cho bọn chơi mộ như Blue-Eyes phải cúi xuống và giảng hoà với bạn khi nó có thể banish 3 lá bài từ mộ của cả 2 người chơi và tăng 200 ATK cho mỗi lá và tăng sức tấn công lên 3000 nếu banish 3 lá. Đều này khiến những deck như lightsworn và đặc biệt là Blue-Eyes rất khó chịu vì khi trứng vừa ném xuống đã bị banish, không những thế Schu còn tăng lên 3000 ATK nên muốn không bị banish thì sài trap hoặc lấy 1 Blue-Eyes để tự sát ( có Blue-Eyes nạp vjp thì khoẻ ). Sợ nhất là Karma Cut hoặc Raigeki Break để ném trứng bắn Schu thì trước khi bị bắn Schu chain lại và banish hết bài dưới mộ nên Schu là con vừa dễ sum vừa khó chịu lại còn body khủng.

  Bloom Diva là một con boss khủng của bộ này với điều kiện triệu hồi là 1 quái thú Melodious Maestra + 1 Melodious. Không những bạn không nhận thiệt hại khi chiến đấu bằng quái thú này, quái thú này còn KHÔNG BỊ TIÊU DIỆT, hãy tưởng tượng bạn sài Raigeki Break hay Levianeer với cost nhưng bạn không thể làm gì lá bài này. Còn riêng về khoảng battle thì còn đáng sợ hơn khi quái thú này tấn công quái thú được triệu hồi đặc biệt bạn sẽ nhận thiệt hại và phá hủy luôn quái thú của bạn, đúng là nếu đối phương không gây thiệt hại cho bạn thì bạn không phá hủy quái nhưng cũng phải suy nghĩ ngược lại là khả năng miễn nhiễm thiệt hại là rất ít, chưa kể ở meta hiện tại triệu hồi đặc biệt quá phổ biến gần như deck nào cũng mix với Extra Deck nên điều này làm Bloom Diva càng lúc càng trở nên đáng sợ.

  Solo the Melodious Songstress và 1st Movement Solo (X1-3)

  N Rarity
  Solo the Melodious Songstress
  N Rarity
  Solo the Melodious Songstress
  Solo the Melodious Songstress
  LIGHT 4
  Solo the Melodious Songstress
  Nữ ca sĩ nhạc diễn ảo Solo
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Melodious" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Solo the Melodious Songstress".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Melodious" monster from your Deck, except "Solo the Melodious Songstress".


  SR Rarity
  1st Movement Solo
  SR Rarity
  1st Movement Solo
  1st Movement Solo
  Spell Normal
  1st Movement Solo
  Bản đơn tấu đầu tiên

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không có điều khiển quái thú: Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú "Melodious" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "1st Movement Solo" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Melodious"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower "Melodious" monster from your hand or Deck. You can only activate 1 "1st Movement Solo" per turn. You cannot Special Summon monsters during the turn you activate this card, except "Melodious" monsters.


   1st Movement Solo giúp bạn có thể Search thẳng 1 Melodious Level 4 hoặc thấp hơn lên sân với điều kiện là bạn không điều khiên quái thú. Thường thì bạn sẽ triệu hồi Score và dùng skill là Shopina hoặc là triệu hồi Soprano ( tùy tình huống ). Hiệu ứng phụ cũng chả thấm vào đâu với deck Melodious đó là bạn chỉ có thể triệu hồi đặc biệt quái Melodious.


   Solo cho phép bạn triệu hồi đặc biệt nó từ tay nếu đối phương điều khiển quái thú và bạn không có quái thú nào ( thường sẽ kết hợp với Soprano ). Và nếu nó bị tiêu diệt bởi chiến đấu bạn có thể search 1 quái Melodious từ bộ bài lên sân ( ngoại trừ Solo ).   Staple

    

   Forbidden Chalice, Book of Moon và Mystical Space Typhoon (X0-3)

   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   Forbidden Chalice
   Spell Quick
   Forbidden Chalice
   Chén thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       Book Of Moon có khả năng úp 1 quái trên sân face-down điều này giúp cho bạn có thể ngắt quãng combo của đối phương như là hiệu ứng của Harpie Channeler. Ngoài ra boss cuối của deck là Bloom Diva sợ Karma Cut nhưng Karma Cut chỉ banish được quái face-up và lá bài này là ma pháp tức thời và có thể chọn quái trên sân của 2 người chơi nên Book Of Moon là một lá báo kê rất mạnh và đa dụng.


      MST và CC là 2 lá bài tùy deck và những bộ bài không cần tốn LP để kích skill như Melodious thì MST là lựa chọn tối ưu hơn. Ở meta hiện tại TTH xuất hiện khá nhiều nên nếu MST bắn trúng 1 trap đối phương thì coi như TTH của đối phương bị vô hiệu và bạn được +1 hơn so với đối thủ.

      Thường thì ít người chơi Melodious sẽ đem Chalice thay vào đó họ đầu tư vào trap mạnh ( mình sẽ nói ở dưới ) không phải vì chalice không mạnh mà là do họ có nhiều tiền hơn thôi ( selection box ) nhưng chalice vẫn là một lá bài mạnh cho F2P vì nó là ma pháp tức thời có thể kích hoạt ở lượt bạn chứ không như Fiendish Chain, dù cho đối phương 400 ATK nhưng vẫn vô dụng trước boss của bạn ( đặc biệt là Bloom Diva ). Meta hiện tại những quái mở đầu combo ATK rất yếu ( trừ bọn Pendulum ra ) nên Chalice là một lựa chọn ngắt combo rất hiệu quả.

      Necro Fusion, Super Team Buddy Force Unite! và Breakthrough Skill (X0-3)

      SR Rarity
      Necro Fusion
      SR Rarity
      Necro Fusion
      Necro Fusion
      Trap Normal
      Necro Fusion
      Kết hợp vong linh

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.


       SR Rarity
       Super Team Buddy Force Unite!
       SR Rarity
       Super Team Buddy Force Unite!
       Super Team Buddy Force Unite!
       Trap Normal
       Super Team Buddy Force Unite!
       Các hệ tập kết

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn, có cùng Loại ban đầu với quái thú đó, nhưng có tên gốc khác. Nếu lá bài này trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Úp 1 "Super Team Buddy Force Unite!" trực tiếp từ Deck của bạn đến Vùng bài Phép & Bẫy của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; Special Summon 1 monster from your hand or GY, with the same original Type as that monster's, but with a different original name. If this card in its owner's Spell & Trap Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Set 1 "Super Team Buddy Force Unite!" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone.


        UR Rarity
        Breakthrough Skill
        UR Rarity
        Breakthrough Skill
        Breakthrough Skill
        Trap Normal
        Breakthrough Skill
        Khả năng xuyên phá!

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này. Trong lượt của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú có Hiệu ứng ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up Effect Monster your opponent controls; that face-up monster your opponent controls has its effects negated until the end of this turn. During your turn, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up Effect Monster your opponent controls; that target has its effects negated until the end of this turn.


         Necro Fusion có khả năng dung hợp quái từ Extra Deck bằng cách banish face-down quái từ mộ và vì nó là bẫy nên dễ bị bắn quá trước khi kích hoạt ( như là MST ) Nhưng hơn ở các bẫy khác như Karma Cut hay Raigeki Break bạn phải có mục tiêu để kích hoạt nên thường bị phá trước khi chưa làm được gì thì ở trường hợp Necro Fusion bạn có thể dung hợp khi sắp bị phá ( chain link sau khi bị target ).


         Breakthrough Skill như là 2 cái Chalice đi với nhau nhưng 1 tấm là ma pháp tức thời và ma pháp nhưng không tăng damage. Cụ thể : bạn sẽ target và ngăn 1 hiệu ứng quái, sau đó bạn sẽ loại khỏi cuộc chơi lá bài này ( trừ lượt nó được gửi xuống ) để target và ngăn effect thêm 1 lần nữa, đúng là trap thì chậm và dễ bị phá nhưng lá bài này bị phá thì bạn vẫn có thể sài được nên đây là 1 lựa chọn tối ưu.

         STBFU giúp bạn có thể tái tạo tài nguyên từ mộ hoặc triệu hồi quái từ tay ( chủ yếu dùng để tái tạo mộ ) do đặc trưng bộ này toàn FAIRY Light nên giống Magnet bọn này kết hợp rất tốt với STBFU ngoài ra nếu đối phương phá hủy lá này mà bạn chain link vào thì bạn sẽ kích cả 2 effect của lá này. ( vừa sum quái vừa lấy thêm 1 STBFU )         F2P

          
         Đơn vị đồng hành:

         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


         Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

         Top