Hướng Dẫn Chơi Infinitrack

Hướng Dẫn Chơi Infinitrack

  là một deck đang tier 2 hiện tại và không hề bú skill !!!, điều đó có nghĩa bạn có thể đa dạng lối chơi bằng những skill khác nhau và chính về thế opp sẽ không đỡ được những gì bạn định làm, ví dụ bạn tự nhiên kích cái sealed tomb thì orcust mạnh cỡ nào cũng sủi


 đi turn 1 hay 2 cũng được, bao nhiêu card combo cũng ổn đến khỏe, warning point, book of moon chả là gì với cái deck này, deck có khả năng OTK mạnh, hồi hàng khỏe (sau đó draw thêm 2 card) và mix được một đống staple

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 deck thích chơi skill gì chơi skill đó do không quá phụ thuộc vào skill (hay còn gọi là bú skill)

Sealed Tombs (Skill Card) (14%)

UR Rarity
Sealed Tombs (Skill Card)
UR Rarity
Sealed Tombs (Skill Card)
Sealed Tombs (Skill Card)
Sealed Tombs (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn đối thủ từ 1000 hoặc lớn hơn. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, cả hai người chơi không thể loại bỏ các lá bài khỏi Mộ hoặc các quái thú Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used if your Life Points are lower than your opponent's by 1000 or more. Until the end of your opponent's next turn, neither player can banish cards from the Graveyard or Special Summon monsters from the Graveyard. This Skill can only be used once per Duel.


 có khả năng đấm vào mặt bọn dùng mộ, đặc biệt là orcust, skill làm cả 2 người chơi không banish card từ mộ hay nhảy quái từ mộ, nhưng bạn banish card từ mộ các kiểu mới kích skill này nên chỉ có opp là lỗ thôi

Switcheroo (Skill Card) (53%)

UR Rarity
Switcheroo (Skill Card)
UR Rarity
Switcheroo (Skill Card)
Switcheroo (Skill Card)
Switcheroo (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Trả 1 lá bài trên tay về Deck của bạn và rút một lá bài khác.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used when your Life Points decrease by 1000. Return 1 card in your hand to your Deck and draw another. This Skill can only be used once per Duel.


  đây là một skill rất mạnh và đánh thuê rất khỏe, tuy chỉ dùng 1 lần 1 duel nhưng đưa 1 lá từ tay về bộ bài và rút 1 lá giúp bạn bớt brick hơn, hoặc bỏ 1 lá thừa để draw ra staple 

Grit, LP Boost Alpha (Skill Card) và Destiny Draw (Skill Card) (25%)

 Rarity
Grit
 Rarity
Grit
Grit
Grit
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Lật lá bài này khi bạn kích hoạt Kỹ năng này.]

Khi bắt đầu lượt của bạn, hãy gọi 2 số và tung một con xúc xắc sáu mặt. Nếu bạn tung một số bạn đã gọi, LP của bạn không thấp hơn 1 cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

[Flip this card over when you activate this Skill.] At the start of your turn, call 2 numbers and roll a six-sided die. If you roll a number you called, your LP do not get lower than 1 until the end of your opponent's next turn. This Skill can only be used once per Duel.


UR Rarity
LP Boost Alpha (Skill Card)
UR Rarity
LP Boost Alpha (Skill Card)
LP Boost Alpha (Skill Card)
LP Boost Alpha (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Increases starting Life Points by 1000.


UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


 đây là những skill khác, thích gì chơi đó và tùy bạn thích nhét gì vô cũng đượcCORE

 

Infinitrack Harvester (x3)

SR Rarity
Infinitrack Harvester
SR Rarity
Infinitrack Harvester
Infinitrack Harvester
EARTH 2
Infinitrack Harvester
Máy gặt đường ray vô hạn
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Harvester". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Harvester" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand, except "Infinitrack Harvester". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Harvester" once per turn.


 searcher nên chắc chắn phải x3, việc thêm 1 quái Infinitrack lên tay là rất khỏe và giúp deck này có thể one card combo được, search chỉ cần triệu hồi thường hoặc đặc biệt cũng giúp lá này không rén book of moon như bọn lên sân rồi mới kích hoạt


 có khả năng chọn 1 quái Machine khác, cấp của 2 quái sẽ bằng tổng của cả 2 quái đó, ví dụ con này level 2, con kia level 5, sài hiệu ứng này thì cả 2 sẽ thành level 7

Heavy Forward (x3)

SR Rarity
Heavy Forward
SR Rarity
Heavy Forward
Heavy Forward
Spell Continuous
Heavy Forward
Siêu xe xuất kích

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Xyz Máy mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
  ● Đem lá bài này làm nguyên liệu.
  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Heavy Forward" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: You can add 1 "Infinitrack" monster from your Deck to your hand. Once per turn: You can target 1 Machine Xyz Monster you control, then activate 1 of these effects; ● Change its battle position. ● Attach this card to it as material. You can only activate 1 "Heavy Forward" per turn.


   lại thêm 1 searcher khác và chắc chắn sẽ đem x3, search 1 quái Infinitrack và không tốn normal summon của bạn, chính vì thế đây cũng là one card combo


   ngoài ra bọn có thể thể chọn 1 quái Xyz Machine để :

  + thay đổi tư thế... ờ thì...
  + biến lá này thành nguyên liệu, điều này giúp quái Xyz của bạn có thêm 1 nguyên liệu Xyz, nhất là bọn nhảy từ mộ, lúc này bọn quái đó vừa nhảy từ mộ nên sẽ không có nguyên liệu Xyz

  Infinitrack Anchor Drill (x3)

  SR Rarity
  Infinitrack Anchor Drill
  SR Rarity
  Infinitrack Anchor Drill
  Infinitrack Anchor Drill
  EARTH 4
  Infinitrack Anchor Drill
  Máy đào khoan đường ray vô hạn
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Máy ĐẤT từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Anchor Drill". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy khác mà bạn điều khiển; Cấp độ của cả quái thú đó và lá bài này trở thành Cấp độ ban đầu tổng của 2 quái thú đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Anchor Drill" một lần cho mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 EARTH Machine monster from your hand in Defense Position, except "Infinitrack Anchor Drill". You can target 1 other Machine monster you control; the Levels of both that monster and this card become the combined original Levels of those 2 monsters, until the end of this turn. You can only use each effect of "Infinitrack Anchor Drill" once per turn.


   có khả năng nhảy 1 EARTH Machine từ tay khi được triệu hồi (bọn quái trong deck này toàn EARTH Machine nên thằng khứa này trên lý thuyết là nhảy cả cái deck lên sân, miễn là quái đó trên tay)


   có khả năng chọn 1 quái Machine khác, cấp của 2 quái sẽ bằng tổng của cả 2 quái đó, ví dụ con này level 4, con kia level 5, sài hiệu ứng này thì cả 2 sẽ thành level 9

  Infinitrack Trencher (x1)

  R Rarity
  Infinitrack Trencher
  R Rarity
  Infinitrack Trencher
  Infinitrack Trencher
  EARTH 5
  Infinitrack Trencher
  Máy đào rãnh đường ray vô hạn
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Infinitrack" Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Infinitrack Trencher"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Trencher" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 5 or lower "Infinitrack" monster in your GY, except "Infinitrack Trencher"; Special Summon that monster in Defense Position. You can only use each effect of "Infinitrack Trencher" once per turn.


   có khả năng tự nhảy bằng cách hiến tế quái EARTH Machine, có nghĩa là có quái nó mới nhảy được, cộng với việc search được bởi những lá như Harvester nên khứa này x1 là được


   khả năng con này cũng mạnh, banish từ mộ để nhảy 1 quái Infinitrack Level 5 hoặc thấp hơn từ mộ, nghĩa là bạn nhảy thêm 1 body để combo hoặc đơn giản là thêm 1 xác

  Infinitrack Brutal Dozer (x1)

  SR Rarity
  Infinitrack Brutal Dozer
  SR Rarity
  Infinitrack Brutal Dozer
  Infinitrack Brutal Dozer
  EARTH 5
  Infinitrack Brutal Dozer
  Máy ủi tàn bạo đường ray vô hạn
  • ATK:

  • 1900

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay, bạn có thể: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Infinitrack" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Infinitrack Brutal Dozer", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại lần lượt, trừ quái thú Máy móc ĐẤT. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Brutal Dozer" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. If this card is Special Summoned from the hand, you can: Special Summon 1 "Infinitrack" monster from your Deck in Defense Position, except "Infinitrack Brutal Dozer", but negate its effects, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters. You can only use each effect of "Infinitrack Brutal Dozer" once per turn.


   có khả năng nhảy bằng cách hiến tế 1 quái EARTH Machine, giống thằng trên kia, search được và phải có quái hiến tế nên x1 là được, nhưng khứa này nhảy thẳng 1 Infinitrack từ Deck lên khiến bạn có thể search hẳn 1 Infinitrack lên sân, nhưng bù lại lá đó hiệu ứng bị negate :/

  Outrigger Extension và Infinitrack Crab Crane (x1)

  N Rarity
  Outrigger Extension
  N Rarity
  Outrigger Extension
  Outrigger Extension
  Spell Continuous
  Outrigger Extension
  Mở rộng dầm gánh

   Hiệu ứng (VN):

   Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Infinitrack" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Máy cao hơn mục tiêu đó 2 Rank, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm nguyên liệu, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy EARTH (ngay cả khi lá bài này rời khỏi đồng sân). (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.)


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Your opponent cannot target Machine Xyz Monsters you control with card effects. Once per turn: You can target 1 "Infinitrack" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 Machine monster that is 2 Ranks higher than that target, by using that target as material, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters (even if this card leaves the field). (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.)


   N Rarity
   Infinitrack Crab Crane
   N Rarity
   Infinitrack Crab Crane
   Infinitrack Crab Crane
   EARTH 5
   Infinitrack Crab Crane
   Máy cẩu cua đường ray vô hạn
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Máy khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Outrigger Extension" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Crab Crane" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish 1 Machine monster from your GY; add 1 "Outrigger Extension" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infinitrack Crab Crane" once per turn.


    do search được và nhảy bằng cách hiến tế 1 quái EARTH Machine trên sân nên x1 là đủ


    việc banish 1 Machine từ mộ và search hẳn "Outrigger Extension" - lá có khả năng vừa bảo kê, vửa giúp OTK rất tốt

        *Outrigger Extension : bảo kê quái Xyz Machine của bạn không bị target (đây là thứ giúp BoM hay staple khác như Karma Cut là đồng bằng rừng rú). 

    Effect giúp quái Xyz Infinitrack của bạn thành 1 quái Machine khác 2 rank cao hơn (không bắt buộc phải là Infinitrack), thường bạn sẽ dùng để lên 

   Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe (tên dài quá nên tui copy paste, nói chung con này 6000 ATK và đấm nhiều lần)

   Infinitrack Tunneller (x1)

   N Rarity
   Infinitrack Tunneller
   N Rarity
   Infinitrack Tunneller
   Infinitrack Tunneller
   EARTH 5
   Infinitrack Tunneller
   Máy đào hầm đường ray vô hạn
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Máy hệ ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 5 quái thú Máy ĐẤT trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 2 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infinitrack Tunneller" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Tribute 1 EARTH Machine monster; Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can banish this card from your GY, then target 5 EARTH Machine monsters in your GY; shuffle them into the Deck, then draw 2 cards. You can only use each effect of "Infinitrack Tunneller" once per turn.


    cũng giống bọn trên kia và search được nên x1 là đủ, chủ yếu khứa này tui chỉ dùng hiệu ứng của nó từ mộ : banish chính bản thân nó từ mộ và chọn 5 EARTH Machine từ mộ, nhặt về và rút thêm 2, nếu bạn rút được thêm 2 staple là turn 1 siêu ngon

   Infinitrack Goliath (x3)

   R Rarity
   Infinitrack Goliath
   R Rarity
   Infinitrack Goliath
   Infinitrack Goliath
   EARTH
   Infinitrack Goliath
   Máy đào đường ray vô hạn Goliath
   • ATK:

   • 1000

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú "Infinitrack" không Link
   Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển; đem lá bài này với quái thú đó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Goliath" một lần mỗi lượt. Quái thú Xyz có Loại ban đầu là Máy và có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
   ● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 non-Link "Infinitrack" monster If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Xyz Monster you control; attach this card to that monster as material. You can only use this effect of "Infinitrack Goliath" once per turn. An Xyz Monster whose original Type is Machine and has this card as material gains this effect. ● This card cannot be destroyed by card effects.


    Gigachad, lên dễ chỉ cần 1 quái Infinitrack không phải là quái Link, điều này giúp mấy con quái bạn đang bị ăn mấy lá như Fiendish Chain xuống mộ để lên card này, cũng như card này giúp bạn gửi 1 quái trên sân xuống mộ để triệu hồi lá này (lá bị gửi xuống mộ thường có hiệu ứng từ mộ hoặc sẽ nhảy từ mộ)


    có hiệu ứng biến thành nguyên liệu Xyz cho quái Xyz của bạn nếu lá này bị gửi từ sân xuống mộ => thêm đạn cho quái Xyz của bạn (thường có mấy khứa Infinitrack nhảy từ mộ nên không có nguyên liệu Xyz)

    quái Xyz nào có hệ gốc là hệ Machine và có khứa này là nguyên liệu sẽ có thêm hiệu ứng này : Lá bài này không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng

   Infinitrack Earth Slicer (x1)

   UR Rarity
   Infinitrack Earth Slicer
   UR Rarity
   Infinitrack Earth Slicer
   Infinitrack Earth Slicer
   EARTH
   Infinitrack Earth Slicer
   Máy cắt đường ray vô hạn
   • ATK:

   • 3100

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 9
   Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Earth Slicer" một lần mỗi lượt.
   ● Bạn có thể tách bất kỳ số lượng nguyên liệu nào từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài đó trên sân; phá hủy chúng.
   ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 9 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Earth Slicer" once per turn. ● You can detach any number of materials from this card, then target that many cards on the field; destroy them. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.


   + có khả năng bắn card quái/phép/bẫy trên sân bằng nguyên liệu lá này tách (trên lý thuyết lá này có thể bắn cả monster hoặc spell/trap zone của opp nếu có 3 nguyên liệu - nguyên liệu nhờ mấy lá khác chuyển sang)


     + có hiệu ứng chung của bọn quái Xyz Infinitrack: nếu lá này dưới mộ: bạn có thể hiến tế quái Machine Link và nhảy lại lá này từ mộ trong thế thủ (một con boss có khả năng nhây rất khó chịu, miễn là còn Goliath)

    và

    + lá này có thêm khả năng rất dơ : nếu lá này tiêu diệt quái opp bởi chiến đấu thì bạn có thể làm quái bị lá này tiêu diệt trở thành nguyên liệu lá này ( điều này có nghĩa là bạn có thể giữ luôn quái đó làm nguyên liệu Xyz của lá này, không cho nó xuống mộ, chặn được những deck sài mộ như Orcust, Phantom Knight,... )

   Infinitrack River Stormer (x1)

   SR Rarity
   Infinitrack River Stormer
   SR Rarity
   Infinitrack River Stormer
   Infinitrack River Stormer
   EARTH
   Infinitrack River Stormer
   Máy thổi sông đường ray vô hạn
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 5
   Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack River Stormer" một lần mỗi lượt.
   ● Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lấy 1 quái thú Máy EARTH từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ.
   ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 5 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack River Stormer" once per turn. ● You can detach 1 material from this card; take 1 EARTH Machine monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.


    có khả năng bỏ nguyên liệu để thêm 1 EARTH Machine từ deck lên tay hoặc gửi xuống mộ, đây là một hiệu ứng rất mạnh vì bạn có thể search hoặc ném những con có effect từ mộ như Tunneller hay nhảy từ mộ 


    ngoài ra đây là một quái rất dễ lên, chỉ cần 2 quái Level 5

     + có hiệu ứng chung của bọn quái Xyz Infinitrack: nếu lá này dưới mộ: bạn có thể hiến tế quái Machine Link và nhảy lại lá này từ mộ trong thế thủ (một con boss có khả năng nhây rất khó chịu, miễn là còn Goliath)

    và

    + lá này có thêm khả năng rất dơ : nếu lá này tiêu diệt quái opp bởi chiến đấu thì bạn có thể làm quái bị lá này tiêu diệt trở thành nguyên liệu lá này ( điều này có nghĩa là bạn có thể giữ luôn quái đó làm nguyên liệu Xyz của lá này, không cho nó xuống mộ, chặn được những deck sài mộ như Orcust, Phantom Knight,... )

   Infinitrack Mountain Smasher (x1)

   R Rarity
   Infinitrack Mountain Smasher
   R Rarity
   Infinitrack Mountain Smasher
   Infinitrack Mountain Smasher
   EARTH
   Infinitrack Mountain Smasher
   Máy nghiền núi đường ray vô hạn
   • ATK:

   • 2100

   • DEF:

   • 3100


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 7
   Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể đưa quái thú đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Infinitrack Mountain Smasher" một lần mỗi lượt.
   ● Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; nó nhận được 1000 ATK.
   ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link Máy; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 7 monsters When this card destroys an opponent's monster by battle: You can attach that monster to this card as material. You can only use each of the following effects of "Infinitrack Mountain Smasher" once per turn. ● You can detach 1 material from this card; it gains 1000 ATK. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.


    lên dễ, chỉ cần 1 quái Level 2 và 1 quái Level 5 sau đó cộng 2 level đó lại nhờ effect của những lá như Harvester


    effect tăng 1000 ATK giúp bạn OTK dễ hoặc đơn giản là lấy xác rank 7 lá này nhờ Outrigger biến thành Rank 9 

      + có hiệu ứng chung của bọn quái Xyz Infinitrack: nếu lá này dưới mộ: bạn có thể hiến tế quái Machine Link và nhảy lại lá này từ mộ trong thế thủ (một con boss có khả năng nhây rất khó chịu, miễn là còn Goliath)

    và

    + lá này có thêm khả năng rất dơ : nếu lá này tiêu diệt quái opp bởi chiến đấu thì bạn có thể làm quái bị lá này tiêu diệt trở thành nguyên liệu lá này ( điều này có nghĩa là bạn có thể giữ luôn quái đó làm nguyên liệu Xyz của lá này, không cho nó xuống mộ, chặn được những deck sài mộ như Orcust, Phantom Knight,... )   Staple

    

   Staple

   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   Compulsory Evacuation Device
   Trap Normal
   Compulsory Evacuation Device
   Thiết bị sơ tán bắt buộc

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     Ice Dragon's Prison
     Trap Normal
     Ice Dragon's Prison
     Rồng băng giam cầm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


      UR Rarity
      Cosmic Cyclone
      UR Rarity
      Cosmic Cyclone
      Cosmic Cyclone
      Spell Quick
      Cosmic Cyclone
      Xoáy vũ trụ

       Hiệu ứng (VN):

       Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


        deck có khả năng chơi staple tốt do có 1 card combo, việc đem nhiều staple sẽ giúp deck trụ lâu hơn khi đi turn 1 hoặc phá board opp khi đi turn 2

       Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe (OTK Lỏd)

       UR Rarity
       Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
       UR Rarity
       Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
       Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
       EARTH
       Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
       Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
       • ATK:

       • 4000

       • DEF:

       • 4000


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú Cấp 11
       Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.


        lên dễ, nhờ Outrigger Extension, tuy dùng hiệu ứng tăng 2000 ATK/DEF và tăng số lần đánh lên quái bằng số nguyên liệu nó +1 (thường là 2-3 đấm) là rất mạnh và OTK khỏe tuy nhiên chỉ có lá này được tấn công, nghĩa là nếu opp loại bỏ con này sau khi bạn kích hiệu ứng này thì coi như bạn không đánh được, bù lại thì 2 con kia bạn đặt thế thủ dù OTK hụt opp cũng khá khó qua

       Beatrice, Lady of the Eternal, Farfa và Malebranche of the Burning Abyss (Bủhning Abyss)

       SR Rarity
       Beatrice, Lady of the Eternal
       SR Rarity
       Beatrice, Lady of the Eternal
       Beatrice, Lady of the Eternal
       LIGHT
       Beatrice, Lady of the Eternal
       Quý bà sự trường tồn, Beatrice
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


       R Rarity
       Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
       R Rarity
       Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
       Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
       DARK 3
       Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
       Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1900


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
       ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
       ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.


        với việc 2 + 4 = 6 như triệu hồi Synchro, bạn có thể 3 card combo ra Beatrice và control nhưng việc 3 card combo là khá khó nên combo này ít xuất hiện và rất brick
       Đơn vị đồng hành:

       - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


       Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

       Top