Hướng Dẫn Chơi Utopia

Hướng Dẫn Chơi Utopia

  Deck này core deck khá dầy và thường chơi ở 20 card cho bớt brick nên không mix nhiều staple, nghe không nhiều staple cũng khá ngon cho newbie đấy, nhưng cái lá search của bọn này giờ chi có trong Selection Box Vol 6 - thứ mà bạn mới tạo nick không đủ để chạm tới x3


 Deck này hiện tại đang sử dụng skill Order of Chaos một skill khá hay giúp deck có lối chơi xoay quanh Rank-Up và V Salamander, deck có khả năng đi turn 1 với negate và đi turn 2 với khả năng OTK ổn, có bắn phá, mix được nhiều card ổn (Rank 4 - vua của các loại rank vì bọn rank 4 gần như effect nào cũng có mà dễ lên)

 nói đến deck này là phải nói đến chad Ultimate Leo Utopia Ray - ATK to thường là 5000 ATK, có negate, có giảm ATK và được bảo kê rất chặt, sau đó Utopia Ray V có bắn phá, burn và ATK ổn bú được V Salamander thì có thêm bắn all card và burn nhưng không target

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 tỉ lệ dùng 100%, vì đơn giản, skill này quá mạnh và áp đảo so với skill khác và deck phụ thuộc rất nhiều vào skill này, người ta gọi đây là "bú skill"

Order of Chaos (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Order of Chaos (Skill Card)
UR Rarity
Order of Chaos (Skill Card)
Order of Chaos (Skill Card)
Order of Chaos (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể kích hoạt các hiệu ứng dưới đây một lần mỗi lượt. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Utopia" và quái thú có Cấp độ hoặc Rank 4.
● Lấy 1 V Salamander trên tay và thêm 1 Số 39: Utopia từ bên ngoài Deck trong Mộ của bạn.
● Trả lại tối đa 2 lá bài về Deck từ tay hoặc Vùng quái thú của bạn. Nếu không có quái thú nào trên sân của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 V Salamander ngoài Triệu hồi Thường/Úp của bạn trong lượt này.
● Nếu bạn điều khiển Số 39: Utopia, Úp 1 Lực lượng Barian giới hạn phép thuật thăng Cấp từ Deck hoặc Mộ của bạn xuống sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can activate the below effects once per turn each. During this Duel, you can only Special Summon "Utopia" monsters and monsters with Level or Rank 4. ● Reveal 1 V Salamander in your hand and add 1 Number 39: Utopia from outside of your Deck to your Graveyard. ● Return up to 2 cards to the Deck from your hand or Monster Zone. If there are no monsters on your field, you can Normal Summon 1 V Salamander in addition to your Normal Summon/Set during this turn. ● If you control Number 39: Utopia, Set 1 Rank-Up-Magic Limited Barian's Force from your Deck or Graveyard to the field.


 skill cực khỏe nhưng bạn chỉ triệu hồi được quái Utopia và quái Level hoặc Rank 4, điều này nghĩa là bạn vẫn triệu hồi thường quái level khác 4 nhưng cũng không quá tối ưu


 có 3 hiệu ứng

I> đưa 1 V Salamander trên tay cho opp xem và thêm 1 Number 39 Utopia (gọi tắt là No39) xuống mộ từ ngoài deck

=> V Salamander có effect nhảy No39 từ mộ lên, điều này nghĩa là bạn có thể nhảy 1 bao cát lên sân và rank-up các kiểu

II> đưa lên tới 2 lá từ tay hoặc sân vào deck và nếu sân bạn không còn quái nào, triệu hồi thường 1 V Salamander thêm 1 lần Normal Summon nữa

=> nghĩa là bạn có thể hồi hàng (boss hết nguyên liệu Xyz về extra deck) hay quái không còn hiêu ứng trên sân hoặc quái đó cần normal summon để kích effect

III> Nếu bạn có No39 úp 1 Rank-Up-Magic Limited Barian Force (RUM LBF) từ deck hoặc mộ lên sân

=> tin tui đi effect này bá vl, search thì bá khỏi phải nói, nhưng bạn lên boss rồi mà sài xong nhặt lại RUM LBF để turn sau ra thêm 1 con boss OTK nữa là rất mạnh và đẩy nhanh trận đấuCORE

 

V Salamander (x2-3)

SR Rarity
V Salamander
SR Rarity
V Salamander
V Salamander
FIRE 4
V Salamander
Kỳ giông lửa V
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Utopia" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Number C39: Utopia Ray V" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này mà bạn điều khiển cho mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi quái thú được trang bị; vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú được trang bị (ngay cả sau khi lá bài này rời khỏi sân hoặc quái thú không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của lá), và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho bạn đối thủ của mỗi quái thú bị phá huỷ bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Utopia" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can target 1 "Number C39: Utopia Ray V" you control; equip this monster you control to that target. Once per turn, while this card is equipped to a monster: You can detach 1 Xyz Material from the equipped monster; negate the equipped monster's effects (even after this card leaves the field or the monster becomes unaffected by card effects), and if you do, destroy all monsters your opponent controls, and if you do that, inflict 1000 damage to your opponent for each monster destroyed by this effect.


 V Salamander là một cá thể rất mạnh (ờ thì một phần nhờ skill), do bạn bú skill nên bạn sẽ luôn có Utopia dưới mộ nên bạn normal summon con này là coi như free 1 body Utopia để đấm đá hay combo


 Nếu con này trang bị cho quái thì bạn có thể bỏ 1 nguyên liệu, ngăn hiệu ứng của quái mà con này đang trang bị, sau đó tiêu diệt toàn bộ quái của đối phương và burn tận 500 LP với mỗi quái bị tiêu diệt (diệt 3 con thì burn 1500, No39 đấm phát 2500 nữa là OTK)

 con này có hiệu ứng tự trang bị nó cho Number C39: Utopia Ray V (mình sẽ gọi tắt là CNo39 V), mà Ray V thì lên bởi RUM LBFRUM LBF thì nhờ bú skill mà search hoặc hồi lên để dùng :)

Utopic Onomatopoeia (x2-3)

UR Rarity
Utopic Onomatopoeia
UR Rarity
Utopic Onomatopoeia
Utopic Onomatopoeia
LIGHT 4
Utopic Onomatopoeia
Hoàng đế tượng thanh của ước muốn
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là lá bài "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo","Dododo" .)
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 mỗi "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", và / hoặc "Dododo" từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Phần Phụ Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Utopic Onomatopoeia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as a "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and "Dododo" card.) During your Main Phase: You can Special Summon up to 1 each "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", and/or "Dododo" monster(s) from your hand in Defense Position, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use this effect of "Utopic Onomatopoeia" once per turn.


 Chad, nói chung 1 con này được xem 1 đống tên nên bọn card của Yuma (Gogogo,Dododo,...) đều tương tác với con này được


 Level 4, có effect nhảy lên tới 1 Zubaba, Gagaga, Gogogo, và/hoặc Dododo mỗi loại 1 con, tuy nhiên bạn thường nhảy 1 con thôi để Xyz No39. Bù lại dùng hiệu ứng này xong thì bạn chỉ triệu hồi đặc biệt quái từ Extra Deck là quái Xyz thôi mà chả ai quan tâm đâu ai cũng build deck toàn Xyz mà

 

Dodododwarf Gogogoglove (x1-3)

SR Rarity
Dodododwarf Gogogoglove
SR Rarity
Dodododwarf Gogogoglove
Dodododwarf Gogogoglove
EARTH 4
Dodododwarf Gogogoglove
Người lùn Dododo găng tay Gogogo
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Zubaba" hoặc "Gagaga" từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển quái thú "Gogogo" hoặc "Dododo" "Dodododwarf Gogogoglove", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dodododwarf Gogogoglove" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Zubaba" or "Gagaga" monster from your hand. If you control a "Gogogo" or "Dododo" monster except "Dodododwarf Gogogoglove", while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dodododwarf Gogogoglove" once per turn.


 tên bao gồm Dododo và Gogogo


 Level 4, có hiệu ứng nhảy quái Zubaba hoặc Gagaga từ tay, đây là hiệu ứng sau khi triệu hồi xong mới kích hoạt, nghĩa là bị BoM úp lại là cook như khứa ở trên bù lại khứa này không bị lock chỉ nhảy quái Xyz và khứa này có hiệu ứng nhảy từ mộ nếu bạn đang điều khiển quái Gogogo và Dododo

=> hiệu ứng nhảy từ mộ sẽ bị banish khi rời sân, nhưng nếu bạn dùng con đấy làm nguyên liệu Xyz và bị rời sân một lần nữa thì sẽ không bị banish

Zubababancho Gagagacoat (x1-3)

UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
Zubababancho Gagagacoat
EARTH 4
Zubababancho Gagagacoat
Ông chủ Zubaba áo Gagaga
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


 tên bao gồm Zubaba và Gagaga


Level 4, là thằng nãy giờ tới giờ có hiệu ứng tự nhảy (mấy khứa kia toàn lên sân mới nhảy thằng khác lên), cụ thể con này sẽ nhảy lên sân từ tay khi bạn có quái Zubaba hay Gagaga trên sân

 đã thế còn có hiệu ứng nhảy quái Gogogo và Dododo từ mộ (tuy đây là hiệu ứng nhìn khá phèn nhưng nó thật sự rất mạnh vì tay hên bạn có thể lên 2 quái Xyz, nhưng ở thời điểm hiện tại thường là cắm Ultimate Leo Utopia Ray và 1 đống Zexal Weapon hoặc staple)

 nếu bạn hồi sinh quái từ mộ nhờ hiệu ứng con này thì bạn chỉ triệu hồi từ Extra Deck quái Xyz (thứ chả ai quan tâm) 

Zubababancho Gagagacoat (x1-3)

UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
UR Rarity
Zubababancho Gagagacoat
Zubababancho Gagagacoat
EARTH 4
Zubababancho Gagagacoat
Ông chủ Zubaba áo Gagaga
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Zubaba" hoặc "Gagaga" "Zubababancho Gagagacoat", khi đang có lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gogogo" hoặc "Dododo" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zubababancho Gagagacoat" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Zubaba" or "Gagaga" monster except "Zubababancho Gagagacoat", while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can target 1 "Gogogo" or "Dododo" monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. You can only use each effect of "Zubababancho Gagagacoat" once per turn.


 tên bao gồm Zubaba và Gagaga


Level 4, là thằng nãy giờ tới giờ có hiệu ứng tự nhảy (mấy khứa kia toàn lên sân mới nhảy thằng khác lên), cụ thể con này sẽ nhảy lên sân từ tay khi bạn có quái Zubaba hay Gagaga trên sân

 đã thế còn có hiệu ứng nhảy quái Gogogo và Dododo từ mộ (tuy đây là hiệu ứng nhìn khá phèn nhưng nó thật sự rất mạnh vì tay hên bạn có thể lên 2 quái Xyz, nhưng ở thời điểm hiện tại thường là cắm Ultimate Leo Utopia Ray và 1 đống Zexal Weapon hoặc staple)

 nếu bạn hồi sinh quái từ mộ nhờ hiệu ứng con này thì bạn chỉ triệu hồi từ Extra Deck quái Xyz (thứ chả ai quan tâm) 

Onomatopaira (x3)

UR Rarity
Onomatopaira
UR Rarity
Onomatopaira
Onomatopaira
Spell Normal
Onomatopaira
Cặp tượng thanh

  Hiệu ứng (VN):

  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopaira" mỗi lượt. Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm tối đa 2 quái thú này từ Deck của bạn lên tay của bạn (bạn không thể thêm 2 quái thú từ cùng một danh mục).
  ● 1 quái thú "Zubaba"
  ● 1 quái thú "Gagaga"
  ● 1 quái thú "Gogogo"
  ● 1 quái thú "Dododo"


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can only activate 1 "Onomatopaira" per turn. Send 1 card from your hand to the GY; add up to 2 of these monsters from your Deck to your hand (you cannot add 2 from the same category). ● 1 "Zubaba" monster ● 1 "Gagaga" monster ● 1 "Gogogo" monster ● 1 "Dododo" monster


   nạp lần đầu đi bạn


   gửi 1 lá bất kỳ và bạn thêm tận 2 lá Zubaba, Gagaga, Gogogo, Dododo (bạn không thêm 2 lá cùng 1 loại, ví dụ không được 2 Zubaba)

   lá này mạnh vcl, lý do đơn giản vì bọn này là 2 card combo, bạn search cả 2 khác gì skill thời xưa làm deck này lên tier 1 (giờ bị nerf không ngóc đầu lên được)

  Onomatopickup (x1-3)

  SR Rarity
  Onomatopickup
  SR Rarity
  Onomatopickup
  Onomatopickup
  Spell Continuous
  Onomatopickup
  Nhặt tượng thanh

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Onomat" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Onomatopickup". Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", hoặc "Dododo" mà bạn điều khiển; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Onomatopickup" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onomatopickup" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can add 1 "Onomat" card from your Deck to your hand, except "Onomatopickup". You can target 1 "Zubaba", "Gagaga", "Gogogo", or "Dododo" monster you control; all monsters you currently control become that monster's Level until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Onomatopickup" once per turn. You can only activate 1 "Onomatopickup" per turn.


    search 1 Onomat (quái/phép/bẫy) lên tay. Hết


    hiệu ứng thay đổi level thì kệ nó vì deck này toàn level 4 thôi XD

   lá này có thể search Onomatopaira (thứ mà chỉ cần 1 discard thì có thể combo được như sách giáo khoa)

   Number 39: Utopia (x1-2)

   UR Rarity
   Number 39: Utopia
   UR Rarity
   Number 39: Utopia
   Number 39: Utopia
   LIGHT
   Number 39: Utopia
   Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


    con này chỉ để làm bao cát thôi


   đó là trường hợp bạn không có rank-up magic, khi có rank-up magic thì chỉ từ 1 con negate attack có thể ra rất nhiều boss gồm nhiều hiệu ứng tùy trận đấu như negate, destroy card, OTK,...

    tui chỉ đem 1 con này thôi do skill tự add 1 lá từ ngoài deck xuống mộ sẫn rồi XD

   Ultimate Leo Utopia Ray (x1-2)

   UR Rarity
   Ultimate Leo Utopia Ray
   UR Rarity
   Ultimate Leo Utopia Ray
   Ultimate Leo Utopia Ray
   LIGHT
   Ultimate Leo Utopia Ray
   Hợp thể hi vọng sáng sư giáp
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú Cấp 5
   (Lá bài này luôn được coi là "Number C39: Utopia Ray".)
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; trang bị 1 quái thú "ZW -" từ Deck của bạn hoặc Extra Deck vào lá bài này như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị Lá bài quái thú "ZW -" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa ATK của nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 5 monsters (This card is always treated as "Number C39: Utopia Ray".) Once per turn: You can detach 1 material from this card; equip 1 "ZW -" monster from your Deck or Extra Deck to this card as if it were equipped by that monster's effect. This effect's activation and effect cannot be negated. Once per turn, while this card is equipped with a "ZW -" Monster Card (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, and if you do, halve its ATK.


    do lá này luôn được xem là Number C nên rank-up lên được


    tui chỉ nói sơ con này thôi vì giờ này ai chả bị con này ăn hành và dí cái negate vô mặt

    body ổn nhưng đủ đấm chết bạn khi equip hàng từ deck. có khả năng equip thẳng 1 ZW (Zexal Weapon) từ deck hoặc extra deck vào con này và hiệu ứng equip này không bị chặn (negate), nếu lá này có trang bị quái ZW bạn có thể chọn 1 quái (có hiệu ứng) của opp ngăn hiệu ứng quái đó và chia đôi ATK

    tui cho chữ có hiệu ứng vào vì có mấy ông dùng effect này target bọn Tenyi -.-


    nhưng đó vẫn chưa hết vì thường con này sẽ có ATK là 5500, không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng, không bị target và bảo kê chiến đấu sau khi equip xong cái đống ZW của nó

   Number C39: Utopia Ray V (x1-2)

   UR Rarity
   Number C39: Utopia Ray V
   UR Rarity
   Number C39: Utopia Ray V
   Number C39: Utopia Ray V
   LIGHT
   Number C39: Utopia Ray V
   Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng V
   • ATK:

   • 2600

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú Cấp 5
   Khi lá bài thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy (do chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz trong Mộ của mình; trả mục tiêu đó về Extra Deck. Nếu lá bài này có "Utopia" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
   ● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của quái thú bị phá huỷ trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 5 monsters When this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (either by battle or by card effect): You can target 1 Xyz Monster in your Graveyard; return that target to the Extra Deck. If this card has a "Utopia" monster as an Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; destroy that monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the destroyed monster's ATK on the field.


    khứa này cực dễ lên (bú skill), đã thế bị tiêu diệt bởi opp còn chọn 1 quái Xyz dưới mộ và đưa nó về extra deck, trong vài trường hợp bạn có thể tự sát để hồi lại Ultimate Leo Ray


    nếu con này có  quái Utopia làm nguyên liệu Xyz thì có thêm hiệu ứng :

    + một lần một lượt: bỏ 1 nguyên liệu Xyz của lá này và chọn 1 quái của opp, tiêu diệt quái đó, và nếu con quái đó bị tiêu diệt, gây thiệt hại cho opp bằng phân nửa ATK của quái đó hiện đang có trên sân

    cái hay của con này là bắn card rồi thì vẫn còn đấm được nên OTK rất dễ, và nếu bạn có V Salamander thì bạn có thể tiêu diệt tất cả quái opp và gây 500 thiệt hại cho mỗi quái bị tiêu diệt, nghĩa là bạn tiêu diệt 3 quái là 1500 thiệt hại, đấm 2500 là win

   Number S39: Utopia the Lightning (x1)

   SR Rarity
   Number S39: Utopia the Lightning
   SR Rarity
   Number S39: Utopia the Lightning
   Number S39: Utopia the Lightning
   LIGHT
   Number S39: Utopia the Lightning
   Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú LIGHT Cấp 5
   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


    lên dễ, chỉ cần dùng quái Utopia Rank 4 là lên luôn không cần rank-up magic gì cả, bù lại thì lá này không làm nguyên liệu cho triệu hồi Xyz được


    lá này có khả năng dọn boss của opp rất khỏe, khi lá này chiến đấu thì opp không dùng bài hay hiệu ứng bài đến cuối giai đoạn thiệt hại đã thế còn có effect bỏ 2 nguyên liệu Xyz tăng ATK thành 5000, tuy nhiên bạn phải có quái Xyz Utopia là nguyên liệu thì mới kích được, nếu bạn có 4 nguyên liệu Xyz thì dùng được 2 lần nhưng nhớ đừng detact Utopia sớm   Zexal

    

   ZW - Leo Arms (x1)

   UR Rarity
   ZW - Leo Arms
   UR Rarity
   ZW - Leo Arms
   ZW - Leo Arms
   LIGHT
   ZW - Leo Arms
   Vũ khí zexal - Trang bị Sư Tử
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 5
   Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 3000 ATK. Trong Battle Phase của bạn, nếu một quái thú tấn công lượt này khi được trang bị lá bài này: Bạn có thể gửi Lá bài Trang bị này đến Mộ; quái thú được trang bị lá bài này có thể tấn công lần thứ hai, lên quái thú của đối thủ, trong Battle Phase này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 5 monsters This card cannot attack your opponent directly. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster on the field to that target. It gains 3000 ATK. During your Battle Phase, if a monster attacked this turn while equipped with this card: You can send this Equip Card to the Graveyard; the monster that was equipped with this card can make a second attack, on an opponent's monster, during this Battle Phase.


    con này không được triệu hồi Xyz trong lối chơi này, chủ yếu được Ultimate Leo Ray gắp ra và trang bị, quái nào trang bị con này nhận 3000 ATK và nếu quái đang trang bị con này đấm chết quái opp thì bạn gửi con này xuống mộ thì con quái được con này trang bị sẽ đấm lần 2 lên quái (không phải vô điểm gốc)


    => là một lá khá dễ dùng và buff bẩn ATK lên cao để OTK hoặc def sân cực kỳ tốt

   ZW - Tornado Bringer và ZW - Lightning Blade (dơ)

   R Rarity
   ZW - Tornado Bringer
   R Rarity
   ZW - Tornado Bringer
   ZW - Tornado Bringer
   WIND 5
   ZW - Tornado Bringer
   Vũ khí zexal - Kiếm tạo bão
   • ATK:

   • 1300

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1300 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Tornado Bringer".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1300 ATK. While this card is equipped to a monster, your opponent cannot target that monster with card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by battle, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Tornado Bringer".


   R Rarity
   ZW - Lightning Blade
   R Rarity
   ZW - Lightning Blade
   ZW - Lightning Blade
   LIGHT 5
   ZW - Lightning Blade
   Vũ khí zexal - Kiếm sét
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1200 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú, "ZW -" úp mà bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Lightning Blade".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1200 ATK. While this card is equipped to a monster, face-up "ZW -" cards you control cannot be destroyed by your opponent's card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by a card effect, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Lightning Blade".


    nói chung bạn trang bị bọn này thì không những được tăng ATK mà con được bảo kê, nếu quái bị tiêu diệt thì tiêu diệt con này để thay thế và điều đó dẫn tới boss sẽ trụ lâu hơn trên sân


    cả 2 đều trang bị từ tay hay sân vào quái nên rất dễ dùng

    Rồng : quái không bị target (Book Of Moon, Enemy Controller, Dystopia,...) cực khó chịu

    Hổ : không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng (Dark Hole)

   ZS - Armed Sage (x1-3)

   SR Rarity
   ZS - Armed Sage
   SR Rarity
   ZS - Armed Sage
   ZS - Armed Sage
   LIGHT 4
   ZS - Armed Sage
   Phục vụ Zexal - Thuật sư trang bị
   • ATK:

   • 300

   • DEF:

   • 900


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu quái thú duy nhất mà bạn điều khiển là 1 quái thú Cấp 4 không có tên "ZS - Armed Sage", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). "Utopia" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
   ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể thêm 1 "ZW -" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
   Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "ZS - Armed Sage" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If the only monster you control is 1 Level 4 monster not named "ZS - Armed Sage", you can Special Summon this card (from your hand). A "Utopia" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● If this card is Xyz Summoned: You can add 1 "ZW -" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "ZS - Armed Sage" once per turn.


    + có khả năng tự nhảy từ tay nếu trên sân có quái Level 4 (miễn không phải là lá này)

    + nếu Utopia triệu hồi Xyz dùng lá này làm nguyên liệu sẽ search 1 ZW từ deck lên (kháng target hoặc destroy bởi hiệu ứng)

    tuy là rất ngon nhưng bù lại thì lá này đôi khi sẽ brick (thật ra đây là đặc trưng của deck nếu nhét nhiều staple quá)   Staple

    đừng nhét nhiều quá vì bạn sẽ có tỉ lệ brick đấy

   Reinforcement of the Army (ROTA)

   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   UR Rarity
   Reinforcement of the Army
   Reinforcement of the Army
   Spell Normal
   Reinforcement of the Army
   Quân tiếp viện

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


     chắc chắn phải đem vì quá mạnh search hết 1 copy cửa quái của cả cái deck bạn lên tay theo đúng nghĩa đen, không once per turn (ờ thì lá này chắc chắn không bao giờ thả hơn 1 nhưng nếu tương lai có thì 3 copy sẽ search 3 lần chính vì thế lá này rất OP)


     "Thêm 1 quái thú tộc Chiến binh (Warrior) Level 4 hoặc thấp hơn từ Bộ bài lên tay"

    Book of Moon và Cosmic Cyclone (những lá staple khác)

    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     Cosmic Cyclone
     Spell Quick
     Cosmic Cyclone
     Xoáy vũ trụ

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


       bạn đừng nên mix quá nhiều vì sẽ brick, nếu bạn muốn đi sau ổn thì cosmic cyclone là lựa chọn ổn vì bú trap đang là thế lực


       còn book of moon đi sau hay trước đều mạnh nhưng không chống được deck bú trap

      Abyss Dweller, Number 106: Giant Hand, Castel và the Skyblaster Musketeer (Xyz Monster)

      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


      UR Rarity
      Number 106: Giant Hand
      UR Rarity
      Number 106: Giant Hand
      Number 106: Giant Hand
      EARTH
      Number 106: Giant Hand
      Con số 106: Bàn tay khổng lồ
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.


      SR Rarity
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      SR Rarity
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      WIND
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      Tay súng trời, chim Castel
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


       Abyss Dweller : opp không kích hiệu ứng từ mộ => destiny hero và nặng hơn là Tenyi sẽ bị bắt bài


       No106 Giant Hand : negate có target và dễ lên, tui đem con này 1 copy vô cả destiny hero và odd-eyes thấy rất ngon

       Castel : lên dễ, có khả năng úp quái hoặc đẩy card về deck, tuy thường dùng effect đẩy về deck do đẩy về deck là cái gì đó rất dơ và mạnh
      Đơn vị đồng hành:

      - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


      Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

      Top