Hướng Dẫn Chơi Ritual Beast

Hướng Dẫn Chơi Ritual Beast

F2P có nên chơi : có

Newbie có nên chơi : có ( thật đấy không phải joke đâu )
Lối chơi : Control

Cách chơi : dùng 200 IQ của bạn để có 1 Beast và 1 Tamer sau đó ném con cưỡi chim sau đó triệu hồi cá heo và đưa 1 quái như quái từ Extra Deck hay Blue-Eyes làm sao để lời card hơn đối phương và tuyệt đối không bắn spell/trap bằng cá heo và biến thành cưỡi sư tử đấm nhây đến khi nào lời card hơn đối phương sẽ win ( thường là đầu hàng khi đối phương chóng mặt không còn bài để chơi.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Destiny Draw (Skill Card) (Tỉ lệ sử dụng ở rank KoG 100%)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


 Ritual Beast chỉ có 1 lá bài có khả năng add card lên tay ( Ulti-CannaHawk ) nên phải search qua việc banish và lấy lại từ Banish Zone lên sân nhờ các quái từ Extra Deck nên Ritual Beast hoặc đưa card lên tay nhờ Ulti-CannaHawk thường chơi với trap để câu kéo thời gian, kích skill rồi combo.Core

 Không như những bài hướng dẫn trước, do tui đã chơi rất nhiều deck control và thông thạo bọn đấy nên tui sẽ gọi tên xác lá bài cho dễ nhớ dễ hiểu :3

Ritual Beast Tamer Elder, Spiritual Beast Cannahawk và Spiritual Beast Tamer Winda (X2-3)

R Rarity
Ritual Beast Tamer Elder
R Rarity
Ritual Beast Tamer Elder
Ritual Beast Tamer Elder
WIND 2
Ritual Beast Tamer Elder
Người nuôi linh thú già
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Sau khi bạn Triệu hồi Thường lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Ritual Beast" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần trong mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Elder(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

After you Normal Summon this card, you can Normal Summon 1 "Ritual Beast" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Elder(s)" once per turn.


SR Rarity
Spiritual Beast Cannahawk
SR Rarity
Spiritual Beast Cannahawk
Spiritual Beast Cannahawk
WIND 4
Spiritual Beast Cannahawk
Tinh linh thú Cannahawk
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Deck của mình, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai sau khi kích hoạt hiệu ứng này, hãy thêm lá bài bị hiệu ứng này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Cannahawk(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this effect's activation, add the card banished by this effect to your hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Cannahawk(s)" once per turn.


UR Rarity
Spiritual Beast Tamer Winda
UR Rarity
Spiritual Beast Tamer Winda
Spiritual Beast Tamer Winda
WIND 4
Spiritual Beast Tamer Winda
Người nuôi tinh linh thú Winda
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ritual Beast" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.


Winda có khả năng phòng thủ cũng như search rất tốt. Khi Winda bị phá hủy bởi chiến đấu hay hiệu ứng Winda sẽ triệu hồi 1 Ritual Beast BỎ QUA ĐIỀU KIỆN TRIỆU HỒI. Bạn có thể thủ 4 lần đánh bằng cách khi Winda bị phá hủy triệu hồi thêm 1 Winda khác cứ làm vậy đến Winda cuối cùng. Ngoài ra bạn có thể triệu hồi chim, cá heo, sử tử, cưỡi sư tử,... để combo ở turn sau.

Chim ( CannaHawk ) là một search rất mạnh, chim cho phép bạn banish 1 quái Ritual Beast từ Bộ bài Face-Up và sẽ đưa nó về tay vào Standby Phase thứ 2 của bạn dù vậy nhưng không cần đợi đến Standby Phase để lấy lại bài ( ở phần Extra Deck  mình sẽ nói ). Chim có khả năng search và mở combo rất mạnh.

 Ông già ( Elder ) cho phép bạn triệu hồi thông thường thêm 1 quái Ritual Beast nữa sau khi bạn triệu hồi thường ông ấy, đây là hiệu ứng mở combo rất mạnh vì quái Ritual Beast chỉ có thể được triệu hồi đặc biệt 1 lần mỗi lượt ( không tính lũ trong Extra Deck ). Đây còn là effect vĩnh cửu nên khó bị nagate. Dù vậy ATK ông này chỉ là 200, nếu bạn bắn phá quái mà ông già này vừa triệu hồi ra ( trừ con Winda ) thì coi như bạn chỉ có 1 con 200 ATK để def.

Spiritual Beast Apelio, Spiritual Beast Pettlephin và Spiritual Beast Rampengu (X0-2)

N Rarity
Spiritual Beast Apelio
N Rarity
Spiritual Beast Apelio
Spiritual Beast Apelio
WIND 4
Spiritual Beast Apelio
Tinh linh thú Apelio
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Mộ của mình; trong phần còn lại của lượt này, tất cả "Ritual Beast" mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Apelio(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during either player's turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Graveyard; for the rest of this turn, all "Ritual Beast" monsters you control will gain 500 ATK and DEF. You can only Special Summon "Spiritual Beast Apelio(s)" once per turn.


R Rarity
Spiritual Beast Pettlephin
R Rarity
Spiritual Beast Pettlephin
Spiritual Beast Pettlephin
WIND 4
Spiritual Beast Pettlephin
Tinh linh thú Pettlephin
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay mình, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Pettlephin(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Pettlephin(s)" once per turn.


R Rarity
Spiritual Beast Rampengu
R Rarity
Spiritual Beast Rampengu
Spiritual Beast Rampengu
WIND 4
Spiritual Beast Rampengu
Tinh linh thú Rampengu
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Extra Deck của mình và gửi 1 "Ritual Beast" có cùng Loại với quái thú đó từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Rampengu(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" monster from your Extra Deck and send 1 "Ritual Beast" monster with the same Type as that monster from your Deck to the Graveyard. You can only Special Summon "Spiritual Beast Rampengu(s)" once per turn.


 Sư tử có thể banish 1 quái Ritual Beast từ mộ bạn để tăng 500 ATK và có thể dùng trong lượt của cả 2 người chơi, đây là recycler của deck vì deck ở dưới mộ sẽ khó lấy lên hơn ở Banish Zone ( Extra Deck mình sẽ nói ). Dù effect sư tử buff 500 ATK không ảnh hưởng với cưỡi sư tử nhưng chủ yếu sư tử là dùng để recycle nên cũng chả quan tâm effect thêm 500 ATK lắm.


Cá heo là quái thú bị ghét nhất của bộ này vì hiệu ứng rất khó chịu, cụ thể : bạn banish 1 Ritual Beast từ tay để Target và đưa 1 quái về tay. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất đưa về tay thốn hơn ở mộ hay banish zone rất nhiều ( trừ lũ yosenju hay pendulum,... ) khi bạn tốn 2 hoặc nhiều tài nguyên hơn để triệu hồi 1 quái từ Extra Deck mà bị đưa về tay thì bạn sẽ bị trừ 3+ ( 2 quái hoặc nhiều hơn để triệu hồi và 1 quái thú vừa bị đẩy về ) nên cá heo là một lá bài dọn sân rất tốt và tăng khả năng control.

Cánh cụt ( Rampengu ) thường chỉ xuất hiện trong các deck F2P vì khả năng combo yếu hơn chim nên thay bằng 1 slot trap. Cánh cụt có khả năng banish 1 quái Ritual Beast từ EXTRA DECK và sau đó gửi 1 quái Ritual Beast khác xuống mộ, và như mình đã nói deck này thà bị banish còn hơn gửi xuống mộ, và con quái gửi từ Extra Deck cũng chỉ để dùng cho cưỡi chim search ( mình sẽ nói ở phần Extra Deck ).

Ritual Beast Tamer Lara và Ritual Beast Tamer Wen (X0-3)

N Rarity
Ritual Beast Tamer Lara
N Rarity
Ritual Beast Tamer Lara
Ritual Beast Tamer Lara
WIND 1
Ritual Beast Tamer Lara
Người nuôi linh thú Rera
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Ritual Beast" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Lara(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: You can target 1 "Ritual Beast" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Lara(s)" once per turn.


N Rarity
Ritual Beast Tamer Wen
N Rarity
Ritual Beast Tamer Wen
Ritual Beast Tamer Wen
WIND 3
Ritual Beast Tamer Wen
Người nuôi linh thú Wen
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các "Ritual Beast" bị loại bỏ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Wen(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: You can target 1 of your banished "Ritual Beast" monsters; Special Summon it. You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Wen(s)" once per turn.


 Lara là một lá bài recycle rất mạnh sau sư tử, vì sư tử chỉ banish khỏi mộ còn Lara thì giúp bạn lôi 1 quái từ mộ lên sân để summon quái từ Extra Deck, đồng thời quái đó không bị ngăn chặn hiệu ứng nên nếu bạn recycle con nào sẽ kích luôn effect con đấy. Ví dụ như lôi sư tử sẽ recycle 2 lá ( 1 sư tử + 1 lá sư tử recycle )

 Chim giúp search, cá heo giúp dọn sân,...

Thường thì ít người chơi Wen và thậm chí là x0 và hầu như chỉ xuất hiện x1-2 trong các deck F2P. Tuy có khả năng triệu hồi quái từ Banish Zone về cuối rất ổn nhưng giai đoạn đầu thì không bằng Winda hay Già và comeback như Lara ( Meta hiện tại OTK rất nhanh ) nên chỗ đứng của Wen trong deck là rất ít và thường được thay bằng trap.

Ritual Beast Ambush, Ritual Beast's Bond và Ritual Beast Return (X0-2)

N Rarity
Ritual Beast Ambush
N Rarity
Ritual Beast Ambush
Ritual Beast Ambush
Trap Normal
Ritual Beast Ambush
Linh thú bị mai phục

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 trong số các "Ritual Beast Tamer" của bạn và 1 trong số các "Spiritual Beast" đã bị loại bỏ và / hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ. Sau khi lá bài này được kích hoạt, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ "Ritual Beast" , trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Ritual Beast Ambush" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 of your "Ritual Beast Tamer" monsters and 1 of your "Spiritual Beast" monsters that are banished and/or in your Graveyard; Special Summon them in Defense Position. After this card is activated, you cannot Special Summon monsters, except "Ritual Beast" monsters, for the rest of this turn. You can only activate 1 "Ritual Beast Ambush" per turn.


  R Rarity
  Ritual Beast's Bond
  R Rarity
  Ritual Beast's Bond
  Ritual Beast's Bond
  Spell Quick
  Ritual Beast's Bond
  Tình gắn bó của linh thú

   Hiệu ứng (VN):

   Loại bỏ 2 "Ritual Beast" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ritual Beast" từ Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Banish 2 "Ritual Beast" monsters you control; Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


   R Rarity
   Ritual Beast Return
   R Rarity
   Ritual Beast Return
   Ritual Beast Return
   Spell Quick
   Ritual Beast Return
   Linh thú hứa trở về

    Hiệu ứng (VN):

    Loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số "Ritual Beast" của bạn, quái thú đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Banish 1 "Ritual Beast" monster from your hand, then target 1 of your "Ritual Beast" monsters, that is banished or is in your Graveyard; Special Summon it.


      Bond chính là contact fusion của Ritual Beast ( phần Extra Deck mình sẽ nói ). Bond chủ yếu cho những pha OTK cuối trận khi đối thủ không còn handtrap hay bài để bảo kê, ngoài ra Bond còn giúp né target đang battle chuyển từ tấn công sang phòng thủ rất linh hoạt.

     Ambush chỉ yếu để tái chế tài nguyên và khả năng 1 card được 2 rất hiệu quả ( Ritual Beast Tamer + Spiritual Beast ) nhưng do phải đủ Ritual Beast Tamer và 1 Spiritual Beast mới kích hoạt được và thậm chí gây brick, cũng không tạo được khó khăn cho đối thủ như Floodgate nên thường chỉ được chơi 1.
     Return được rất nhiều người ưa chuộng vì nó banish 1 Ritual Beast trên tay ( coi như thêm 1 tài nguyên vì Banish Zone cũng là tài nguyên của Ritual Beast ). Và chọn 1 quái Ritual Beast dưới mộ hay ở vùng Banish Zone cũng được chứ không ép buộc là phải đủ 2 quái nên đây là một lá recycle cũng như search rất hiệu quả nếu đi với chim. Thậm chí là mở combo.    Extra Deck

     

    Ritual Beast Ulti-Pettlephin, Ritual Beast Ulti-Apelio và Ritual Beast Ulti-Cannahawk (X1-3)

    R Rarity
    Ritual Beast Ulti-Pettlephin
    R Rarity
    Ritual Beast Ulti-Pettlephin
    Ritual Beast Ulti-Pettlephin
    WIND 6
    Ritual Beast Ulti-Pettlephin
    Người cưỡi linh thú thánh Petolphin
    • ATK:

    • 200

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Cannot be destroyed by card effects. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


    UR Rarity
    Ritual Beast Ulti-Apelio
    UR Rarity
    Ritual Beast Ulti-Apelio
    Ritual Beast Ulti-Apelio
    WIND 6
    Ritual Beast Ulti-Apelio
    Người cưỡi linh thú thánh Apelio
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


    R Rarity
    Ritual Beast Ulti-Cannahawk
    R Rarity
    Ritual Beast Ulti-Cannahawk
    Ritual Beast Ulti-Cannahawk
    WIND 6
    Ritual Beast Ulti-Cannahawk
    Người cưỡi linh thú thánh Kannahawk
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các lá bài "Ritual Beast" bị loại bỏ của mình; đưa chúng trở lại Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Ritual Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 2 of your banished "Ritual Beast" cards; return them to the Graveyard, and if you do, add 1 "Ritual Beast" card from your Deck to your hand. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


      Contact Fusion : là triệu hồi dung hợp không cần ma pháp dung hợp bằng cách đưa 2 quái hoặc nhiều hơn về bộ bài.

     (1) Ritual Beast cũng giống vậy nhưng thay vì về bộ bài thì về Banish Zone và cần 1 Ritual Beast Tamer và 1 Spiritual Beast
     (2) vào lượt của cả đối thủ mấy em cưỡi thú này sẽ đưa bản thân vào Extra Deck để triệu hồi 1 Spiritual Beast và 1 Ritual Beast Tamer từ Banish Zone.
    * Lưu Ý : Winda là Spiritual Beast Tamer nên được xem là Spiritual Beast và Ritual Beast Tamer *
     Cưỡi cá heo có hiệu ứng (1) (2) và hiệu ứng không bị phá hủy. Với sức thủ 2k8 cưỡi cá heo hiện khó có thể trụ qua những ở thời điểm hiện tại và khả năng quý giá nhất của cưỡi cá heo là không bị phá hủy bởi hiệu ứng bài. Nhưng những người đối đầu Ritual Beast lâu năm sẽ không bao giờ target quái Extra Deck của Ritual Beast nên hiệu ứng này khá phế nếu so với 2 quái còn lại, nên cưỡi cá heo thường được chơi 1 hoặc 0
     Cưỡi sư tử là damage chính của bộ này, có hiệu ứng (1) (2) và khi tấn công lá bài này không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng khác cho đến End Damage Step. Một lá bài có sức tấn công 2600, tuy không quá nổi trội nhưng nếu kết hợp với cá heo hoặc làm lá bài dứt điểm ở những pha cuối trận đấu sẽ cực kỳ lợi hại nếu đối phương không đọc card text.
     Cưỡi chim là searcher chính trong bộ bài vì múa gắt và đưa bài lên tay để dùng chứ không banish mộ như chim. Cưỡi chim có cả effect (1) và (2) và một hiệu ứng đưa 2 Ritual Beast từ Banish Zone về mộ và search 1 lá Ritual Beast lên tay, hiệu ứng này vẫn sẽ kích hoạt nếu bạn chỉ đưa 1 quái về mộ thay vì 2 ( ở phần combo mình sẽ nói ).    Staple

     

    Forbidden Chalice, Floodgate Trap Hole và Mystical Space Typhoon (X0-3)

    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    Forbidden Chalice
    Spell Quick
    Forbidden Chalice
    Chén thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


     UR Rarity
     Floodgate Trap Hole
     UR Rarity
     Floodgate Trap Hole
     Floodgate Trap Hole
     Trap Normal
     Floodgate Trap Hole
     Hang rơi không đáy

      Hiệu ứng (VN):

      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


         Floodgate là một lá bài counter synchro hay Xyz hoặc Pendulum rất hiệu quả với khả năng úp hết quái đối phương triệu hồi cùng một thời điểm trong thế thủ. Và đối phương không thể thay đổi tư thế thủ úp này. Thế nên nếu lá bài nào không bị target bị lá bài này thủ úp xuống sẽ vẫn bị cá heo đưa về tay như thường ( trường hợp của Lunalight Sabre Dancer ).

        MST quá quen thuộc với chúng ta với khả năng bắn spell/trap mà con quick-play và trên hết là chưa bị limit 3 nên có thể chơi chung với floodgate được, MST chủ yếu để dọn đường cho combo của Ritual Beast diễn ra suôn sẻ hơn.
        Chalice cũng giống MST nhưng ít được sài hơn, nó cũng dọn đường cho combo nhưng bằng cách nagate quái chứ không phải spell/trap mà deck này sợ BE Spirit Dragon và mấy con không bị target thôi, trong khi chalice thì lại là target nên người chơi thường chọn Floodgate thay vì Chalice.

       Needle Ceiling (X0-3)

       UR Rarity
       Needle Ceiling
       UR Rarity
       Needle Ceiling
       Needle Ceiling
       Trap Normal
       Needle Ceiling
       Trần nhà đầy gai

        Hiệu ứng (VN):

        Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


         Ceiling cho phép bạn phá hủy toàn bộ quái ở tư thế ngửa trên sân ( và tất nhiên là không có target ) khi trên sân cả 2 người chơi có 4 quái thú hoặc nhiều hơn. Lá bài này có khả năng trị mấy lá không bị target như Sabre Dancer rất tốt. Ngoài ra bọn có thể trade lời nếu bạn phá hủy hết bài đối phương khi bạn có cưỡi cá heo ( không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng ) hay Winda ( khi bị phá hủy sẽ search Ritual Beast lên sân ). Hoặc cưỡi sư tử lúc đang tấn công ( miễn nhiễm tất cả hiệu ứng ).        Combo

         

        Ritual Beast Tamer Elder, Spiritual Beast Cannahawk và Ritual Beast Ulti-Cannahawk (1)

        R Rarity
        Ritual Beast Tamer Elder
        R Rarity
        Ritual Beast Tamer Elder
        Ritual Beast Tamer Elder
        WIND 2
        Ritual Beast Tamer Elder
        Người nuôi linh thú già
        • ATK:

        • 200

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Sau khi bạn Triệu hồi Thường lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Ritual Beast" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần trong mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Elder(s)" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        After you Normal Summon this card, you can Normal Summon 1 "Ritual Beast" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Elder(s)" once per turn.


        SR Rarity
        Spiritual Beast Cannahawk
        SR Rarity
        Spiritual Beast Cannahawk
        Spiritual Beast Cannahawk
        WIND 4
        Spiritual Beast Cannahawk
        Tinh linh thú Cannahawk
        • ATK:

        • 1400

        • DEF:

        • 600


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Deck của mình, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai sau khi kích hoạt hiệu ứng này, hãy thêm lá bài bị hiệu ứng này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Cannahawk(s)" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this effect's activation, add the card banished by this effect to your hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Cannahawk(s)" once per turn.


        R Rarity
        Ritual Beast Ulti-Cannahawk
        R Rarity
        Ritual Beast Ulti-Cannahawk
        Ritual Beast Ulti-Cannahawk
        WIND 6
        Ritual Beast Ulti-Cannahawk
        Người cưỡi linh thú thánh Kannahawk
        • ATK:

        • 1400

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
        Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các lá bài "Ritual Beast" bị loại bỏ của mình; đưa chúng trở lại Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Ritual Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 2 of your banished "Ritual Beast" cards; return them to the Graveyard, and if you do, add 1 "Ritual Beast" card from your Deck to your hand. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


          Triệu hồi Elder, khi có Elder bạn có thêm 1 lượt normal summon. Bạn triệu hồi chim, chim kích effect loại khỏi cuộc chơi sư tử. Bạn dùng ông giàchim contact fusion để triệu hồi cưỡi chim. Cưỡi chim kích effect 1 chọn chimsư tử ( effect search ) sau đó ngay lập tức kích effect 2 chọn sư tửông già. Lúc này ông giàsư tử sẽ ra sân và chim đưa xuống mộ, bạn search 1 Return (nếu có return thì search 1 Tamer), dùng effect sư tử đẩy chim ra. Contact fusion thành cưỡi chim, dùng Return banish 1 Tamer để triệu hồi chim, chim banish free 1 lá nên bạn thích banish sao cũng được (nếu là mình thì mình sẽ dùng Return banish Winda, rồi dùng chim banish thêm 1 Winda nữa). Dùng effect cưỡi chim chọn sư tửWinda đưa xuống mộ, sau đó dùng effect cưỡi chim chọn 2 Winda để triệu hồi ra sân, lúc này bạn search 1 Ritual Beast free nên search gì cũng được (mình thường sẽ lấy cá heo hoặc Ambush). Úp hết bẫy hoặc ma pháp tức thời (nếu có thể). Dùng 2 Winda contact fusion thành cưỡi cá heo và end turn.

        Lưu ý : nếu bạn tách cưỡi cá heo khi bị đánh thì ưu tiên triệu hồi Winda, sau đó Winda sẽ tùy tình huống mà triệu hồi theo thứ tự ưu tiên : Winda khác > Cá Heo > Tử ( Chim ) > Beast Tamer khác > Cánh Cụt.

        Ritual Beast Tamer Elder, Spiritual Beast Pettlephin và Ritual Beast's Bond (2)

        R Rarity
        Ritual Beast Tamer Elder
        R Rarity
        Ritual Beast Tamer Elder
        Ritual Beast Tamer Elder
        WIND 2
        Ritual Beast Tamer Elder
        Người nuôi linh thú già
        • ATK:

        • 200

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Sau khi bạn Triệu hồi Thường lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Ritual Beast" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần trong mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Elder(s)" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        After you Normal Summon this card, you can Normal Summon 1 "Ritual Beast" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Elder(s)" once per turn.


        R Rarity
        Spiritual Beast Pettlephin
        R Rarity
        Spiritual Beast Pettlephin
        Spiritual Beast Pettlephin
        WIND 4
        Spiritual Beast Pettlephin
        Tinh linh thú Pettlephin
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay mình, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Pettlephin(s)" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Pettlephin(s)" once per turn.


        R Rarity
        Ritual Beast's Bond
        R Rarity
        Ritual Beast's Bond
        Ritual Beast's Bond
        Spell Quick
        Ritual Beast's Bond
        Tình gắn bó của linh thú

         Hiệu ứng (VN):

         Loại bỏ 2 "Ritual Beast" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ritual Beast" từ Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Banish 2 "Ritual Beast" monsters you control; Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


          Dùng Ông Già triệu hồi Cá Heo, sau đó Heo banish 1 lá để đẩy 1 lá về tay đối phương ( ưu tiên quái ), ( 1 lá bị banish mình sẽ lấy ví dụ là Sư Tử ). Contact Fusion ra cưỡi chim, cưỡi chim kích effect 1 chọn sư tử cá heo ném xuống mộ, ngay lập tức effect 2 chọn cá heoông già triệu hồi lên sân, search Return. Dùng cá heo banish 1 lá đẩy tiếp 1 quái về, ( mình sẽ cho lá bị banish là Winda ). Contact Fusion ra cưỡi chim dùng Return banish 1 Ritual Beast lấy sư tử từ mộ về. Dùng cưỡi chim chọn ông giàwinda ném xuống mộ, dùng effect 2 chọn winda và con bị banish ( search Bond ). Sau đó dùng sư tử đẩy cá heo về lại Banish Zone.

          Giờ bạn đang có 3 quái, dùng 2 con Ritual Beast để Contact Fusion ra cưỡi sư tử đấm đối phương mất 2k6. Dùng Bond chọn sư tử và con còn lại đấm thêm 2k6
          2k6+2k6=5k2
          OTK         F2P

          

         Deck mẫu

         Destiny Draw
         Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
         Destiny Draw

         Cần 4 UR

         UR Rarity
         Spiritual Beast Tamer Winda
         UR Rarity
         Spiritual Beast Tamer Winda
         UR Rarity
         Ritual Beast Ulti-Apelio
         UR Rarity
         Ritual Beast Ulti-Apelio

         Main: 20 Extra: 7

         SR Rarity
         Arcana Force XIV - Temperance
         SR Rarity
         Arcana Force XIV - Temperance
         Arcana Force XIV - Temperance
         LIGHT 6
         Arcana Force XIV - Temperance
         Lực lượng arcana XIV - Temperance
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
         ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
         ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


         SR Rarity
         Arcana Force XIV - Temperance
         SR Rarity
         Arcana Force XIV - Temperance
         Arcana Force XIV - Temperance
         LIGHT 6
         Arcana Force XIV - Temperance
         Lực lượng arcana XIV - Temperance
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
         ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
         ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


         SR Rarity
         Arcana Force XIV - Temperance
         SR Rarity
         Arcana Force XIV - Temperance
         Arcana Force XIV - Temperance
         LIGHT 6
         Arcana Force XIV - Temperance
         Lực lượng arcana XIV - Temperance
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
         ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
         ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


         R Rarity
         Ritual Beast Tamer Elder
         R Rarity
         Ritual Beast Tamer Elder
         Ritual Beast Tamer Elder
         WIND 2
         Ritual Beast Tamer Elder
         Người nuôi linh thú già
         • ATK:

         • 200

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Sau khi bạn Triệu hồi Thường lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Ritual Beast" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần trong mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Elder(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         After you Normal Summon this card, you can Normal Summon 1 "Ritual Beast" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Elder(s)" once per turn.


         R Rarity
         Ritual Beast Tamer Elder
         R Rarity
         Ritual Beast Tamer Elder
         Ritual Beast Tamer Elder
         WIND 2
         Ritual Beast Tamer Elder
         Người nuôi linh thú già
         • ATK:

         • 200

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Sau khi bạn Triệu hồi Thường lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Ritual Beast" trong Main Phase của bạn ở lượt này, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần trong mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Elder(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         After you Normal Summon this card, you can Normal Summon 1 "Ritual Beast" monster during your Main Phase this turn, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Elder(s)" once per turn.


         N Rarity
         Ritual Beast Tamer Lara
         N Rarity
         Ritual Beast Tamer Lara
         Ritual Beast Tamer Lara
         WIND 1
         Ritual Beast Tamer Lara
         Người nuôi linh thú Rera
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Ritual Beast" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Lara(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal Summoned: You can target 1 "Ritual Beast" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Lara(s)" once per turn.


         N Rarity
         Ritual Beast Tamer Lara
         N Rarity
         Ritual Beast Tamer Lara
         Ritual Beast Tamer Lara
         WIND 1
         Ritual Beast Tamer Lara
         Người nuôi linh thú Rera
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Ritual Beast" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Lara(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal Summoned: You can target 1 "Ritual Beast" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Lara(s)" once per turn.


         N Rarity
         Ritual Beast Tamer Wen
         N Rarity
         Ritual Beast Tamer Wen
         Ritual Beast Tamer Wen
         WIND 3
         Ritual Beast Tamer Wen
         Người nuôi linh thú Wen
         • ATK:

         • 1500

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các "Ritual Beast" bị loại bỏ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ritual Beast Tamer Wen(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal Summoned: You can target 1 of your banished "Ritual Beast" monsters; Special Summon it. You can only Special Summon "Ritual Beast Tamer Wen(s)" once per turn.


         N Rarity
         Spiritual Beast Apelio
         N Rarity
         Spiritual Beast Apelio
         Spiritual Beast Apelio
         WIND 4
         Spiritual Beast Apelio
         Tinh linh thú Apelio
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Mộ của mình; trong phần còn lại của lượt này, tất cả "Ritual Beast" mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Apelio(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn, during either player's turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Graveyard; for the rest of this turn, all "Ritual Beast" monsters you control will gain 500 ATK and DEF. You can only Special Summon "Spiritual Beast Apelio(s)" once per turn.


         SR Rarity
         Spiritual Beast Cannahawk
         SR Rarity
         Spiritual Beast Cannahawk
         Spiritual Beast Cannahawk
         WIND 4
         Spiritual Beast Cannahawk
         Tinh linh thú Cannahawk
         • ATK:

         • 1400

         • DEF:

         • 600


         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Deck của mình, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai sau khi kích hoạt hiệu ứng này, hãy thêm lá bài bị hiệu ứng này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Cannahawk(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this effect's activation, add the card banished by this effect to your hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Cannahawk(s)" once per turn.


         SR Rarity
         Spiritual Beast Cannahawk
         SR Rarity
         Spiritual Beast Cannahawk
         Spiritual Beast Cannahawk
         WIND 4
         Spiritual Beast Cannahawk
         Tinh linh thú Cannahawk
         • ATK:

         • 1400

         • DEF:

         • 600


         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Deck của mình, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai sau khi kích hoạt hiệu ứng này, hãy thêm lá bài bị hiệu ứng này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Cannahawk(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this effect's activation, add the card banished by this effect to your hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Cannahawk(s)" once per turn.


         R Rarity
         Spiritual Beast Pettlephin
         R Rarity
         Spiritual Beast Pettlephin
         Spiritual Beast Pettlephin
         WIND 4
         Spiritual Beast Pettlephin
         Tinh linh thú Pettlephin
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay mình, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Pettlephin(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" card from your hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only Special Summon "Spiritual Beast Pettlephin(s)" once per turn.


         R Rarity
         Spiritual Beast Rampengu
         R Rarity
         Spiritual Beast Rampengu
         Spiritual Beast Rampengu
         WIND 4
         Spiritual Beast Rampengu
         Tinh linh thú Rampengu
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 400


         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi Extra Deck của mình và gửi 1 "Ritual Beast" có cùng Loại với quái thú đó từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Rampengu(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn: You can banish 1 "Ritual Beast" monster from your Extra Deck and send 1 "Ritual Beast" monster with the same Type as that monster from your Deck to the Graveyard. You can only Special Summon "Spiritual Beast Rampengu(s)" once per turn.


         UR Rarity
         Spiritual Beast Tamer Winda
         UR Rarity
         Spiritual Beast Tamer Winda
         Spiritual Beast Tamer Winda
         WIND 4
         Spiritual Beast Tamer Winda
         Người nuôi tinh linh thú Winda
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ritual Beast" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.


         UR Rarity
         Spiritual Beast Tamer Winda
         UR Rarity
         Spiritual Beast Tamer Winda
         Spiritual Beast Tamer Winda
         WIND 4
         Spiritual Beast Tamer Winda
         Người nuôi tinh linh thú Winda
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ritual Beast" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.


         R Rarity
         Ritual Beast Return
         R Rarity
         Ritual Beast Return
         Ritual Beast Return
         Spell Quick
         Ritual Beast Return
         Linh thú hứa trở về

          Hiệu ứng (VN):

          Loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số "Ritual Beast" của bạn, quái thú đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Banish 1 "Ritual Beast" monster from your hand, then target 1 of your "Ritual Beast" monsters, that is banished or is in your Graveyard; Special Summon it.


          R Rarity
          Ritual Beast Return
          R Rarity
          Ritual Beast Return
          Ritual Beast Return
          Spell Quick
          Ritual Beast Return
          Linh thú hứa trở về

           Hiệu ứng (VN):

           Loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số "Ritual Beast" của bạn, quái thú đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Banish 1 "Ritual Beast" monster from your hand, then target 1 of your "Ritual Beast" monsters, that is banished or is in your Graveyard; Special Summon it.


           R Rarity
           Ritual Beast Return
           R Rarity
           Ritual Beast Return
           Ritual Beast Return
           Spell Quick
           Ritual Beast Return
           Linh thú hứa trở về

            Hiệu ứng (VN):

            Loại bỏ 1 "Ritual Beast" khỏi tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số "Ritual Beast" của bạn, quái thú đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Banish 1 "Ritual Beast" monster from your hand, then target 1 of your "Ritual Beast" monsters, that is banished or is in your Graveyard; Special Summon it.


            R Rarity
            Ritual Beast's Bond
            R Rarity
            Ritual Beast's Bond
            Ritual Beast's Bond
            Spell Quick
            Ritual Beast's Bond
            Tình gắn bó của linh thú

             Hiệu ứng (VN):

             Loại bỏ 2 "Ritual Beast" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ritual Beast" từ Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Banish 2 "Ritual Beast" monsters you control; Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


             N Rarity
             Ritual Beast Ambush
             N Rarity
             Ritual Beast Ambush
             Ritual Beast Ambush
             Trap Normal
             Ritual Beast Ambush
             Linh thú bị mai phục

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 trong số các "Ritual Beast Tamer" của bạn và 1 trong số các "Spiritual Beast" đã bị loại bỏ và / hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ. Sau khi lá bài này được kích hoạt, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ "Ritual Beast" , trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Ritual Beast Ambush" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 of your "Ritual Beast Tamer" monsters and 1 of your "Spiritual Beast" monsters that are banished and/or in your Graveyard; Special Summon them in Defense Position. After this card is activated, you cannot Special Summon monsters, except "Ritual Beast" monsters, for the rest of this turn. You can only activate 1 "Ritual Beast Ambush" per turn.


              UR Rarity
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              UR Rarity
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              WIND 6
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              Người cưỡi linh thú thánh Apelio
              • ATK:

              • 2600

              • DEF:

              • 400


              Hiệu ứng (VN):

              1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
              Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


              UR Rarity
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              UR Rarity
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              WIND 6
              Ritual Beast Ulti-Apelio
              Người cưỡi linh thú thánh Apelio
              • ATK:

              • 2600

              • DEF:

              • 400


              Hiệu ứng (VN):

              1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
              Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              WIND 6
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              Người cưỡi linh thú thánh Kannahawk
              • ATK:

              • 1400

              • DEF:

              • 1600


              Hiệu ứng (VN):

              1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
              Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các lá bài "Ritual Beast" bị loại bỏ của mình; đưa chúng trở lại Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Ritual Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 2 of your banished "Ritual Beast" cards; return them to the Graveyard, and if you do, add 1 "Ritual Beast" card from your Deck to your hand. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              WIND 6
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              Người cưỡi linh thú thánh Kannahawk
              • ATK:

              • 1400

              • DEF:

              • 1600


              Hiệu ứng (VN):

              1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
              Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các lá bài "Ritual Beast" bị loại bỏ của mình; đưa chúng trở lại Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Ritual Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 2 of your banished "Ritual Beast" cards; return them to the Graveyard, and if you do, add 1 "Ritual Beast" card from your Deck to your hand. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              WIND 6
              Ritual Beast Ulti-Cannahawk
              Người cưỡi linh thú thánh Kannahawk
              • ATK:

              • 1400

              • DEF:

              • 1600


              Hiệu ứng (VN):

              1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
              Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các lá bài "Ritual Beast" bị loại bỏ của mình; đưa chúng trở lại Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Ritual Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 2 of your banished "Ritual Beast" cards; return them to the Graveyard, and if you do, add 1 "Ritual Beast" card from your Deck to your hand. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              WIND 6
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              Người cưỡi linh thú thánh Petolphin
              • ATK:

              • 200

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
              Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Cannot be destroyed by card effects. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              R Rarity
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              WIND 6
              Ritual Beast Ulti-Pettlephin
              Người cưỡi linh thú thánh Petolphin
              • ATK:

              • 200

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
              Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Cannot be destroyed by card effects. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


                
              Đơn vị đồng hành:

              - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


              Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

              https://ygovietnam.com/
              Top