Hướng dẫn chơi Rokket

Hướng dẫn chơi Rokket

 Rokket là một archetype khá thú vị mà lại còn mạnh, thậm chí ở thời điểm hiện tại nó đang nắm giữ vị trí tier 3 trên tier list. Vấn đề duy nhất mình gặp phải khi chơi deck này đó là rút phải Boot Sector, nhưng bù lại deck có khả năng đối phó rất tốt với những hiệu ứng "interuption" của đối phương.

Bạn sẽ thường thấy rokket có rất nhiều lượt Special summon, từ đó tiến tới triệu hồi các quái thú ở extra. Điểm mạnh khác mà deck này có ở trong Duel Links đó là bú skill và thừa rất nhiều slot trong main deck để có thể linh hoạt nhường slot cho các staple khác. 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Boot Sector Launch, Dillingerous Dragon và Borrel Launch (Skill Card) (100%)

R Rarity
Boot Sector Launch
R Rarity
Boot Sector Launch
Boot Sector Launch
Spell Field
Boot Sector Launch
Bệ phóng đạn nạp

  Hiệu ứng (VN):

  Tất cả "Rokket" trên sân nhận được 300 ATK / DEF.
  Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Rokket" với các tên khác nhau từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ.
  ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Triệu hồi Đặc biệt "Rokket" có tên khác với Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ, tùy theo sự khác biệt.
  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Boot Sector Launch" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  All "Rokket" monsters on the field gain 300 ATK/DEF. You can activate 1 of these effects; ● Special Summon up to 2 "Rokket" monsters with different names from your hand in Defense Position. ● If your opponent controls more monsters than you do: Special Summon "Rokket" monsters with different names from your GY in Defense Position, up to the difference. You can only use this effect of "Boot Sector Launch" once per turn.


  R Rarity
  Dillingerous Dragon
  R Rarity
  Dillingerous Dragon
  Dillingerous Dragon
  DARK
  Dillingerous Dragon
  Rồng Derringer nguy hiểm
  • ATK:

  • 1600

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trên

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú DARK Dragon
  Một lần mỗi lượt, trong End Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển không tuyên bố tấn công trong lượt này; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Nếu "Rokket" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dillingerous Dragon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 DARK Dragon monsters Once per turn, during your opponent's End Phase: You can target 1 Attack Position monster your opponent controls that did not declare an attack this turn; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. If a "Rokket" monster(s) is Special Summoned to your field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dillingerous Dragon" once per turn.


  UR Rarity
  Borrel Launch (Skill Card)
  UR Rarity
  Borrel Launch (Skill Card)
  Borrel Launch (Skill Card)
  Borrel Launch (Skill Card)
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi bắt đầu lượt thứ 3 của bạn, gửi 1 "Dillingerous Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
  Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, nếu bạn điều khiển quái thú "Rokket". Đưa 1 lá bài trên tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Boot Sector Launch" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú ark.
  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
  ● Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) chứa ít nhất 9 quái thú "Rokket"
  ● Bộ bài Phụ của bạn chứa "Borreload Dragon"


  Hiệu ứng gốc (EN):

  At the start of your 3rd turn, send 1 "Dillingerous Dragon" from outside of your Deck to the Graveyard. In addition, the following effect can be used once per Duel, if you control a "Rokket" monster. Return 1 card in your hand to the Deck, and Set 1 "Boot Sector Launch" to your field from your Deck. During this turn, you cannot Special Summon monsters except DARK monsters. This Skill can only be used/applied if you begin the Duel with a Deck that follows the conditions below: ● Your Deck (excluding Extra Deck) contains at least 9 "Rokket" monsters ● Your Extra Deck contains "Borreload Dragon"


   Như đã nói ở trên thì vấn đề duy nhất của deck này đó chính là rút phải Boot Sector vì Skill đã đảm bảo cho ta rằng ta có thể set thằng nó từ Deck lên sân. 

  1 Effect khác của skill này đưa 1 Dillingerous Dragon từ ngoài deck xuống mộ. Đây là 1 lá khá ổn áp khi nó có thể chui lên sân làm nguyên liệu để link lên các lá cao hơn vì chính bản thân nó đã là Link 2. Tuy vậy thì hiệu ứng này không được hay sử dụng lắm vì tận turn 3 (của mình) mới được dùng và việc Link ra Borreload Dragon khá là khó.

  Và cuối cùng hãy chú ý tới điều kiện để sử dụng skill nhé!  Rokket Monsters & Engine

   

  Rokket Tracer (x3)

  SR Rarity
  Rokket Tracer
  SR Rarity
  Rokket Tracer
  Rokket Tracer
  DARK 4
  Rokket Tracer
  Rồng viên tạn truy kích
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


  Đầu tiên hãy cùng nhắc tới main starter của Deck: Rokket Tracer. 1 lá bài có quick effect cho phép ta target 1 lá bài ngửa ở trên sân của ta và phá huỷ nó, đồng thời triệu hồi 1 rokket khác từ bộ bài.

  Điều khiến lá bài này đặc biệt đó chính là cái Quick Effect, để mình giải thích nhé:

  • 1 điều thường thấy ở các starter có quick effect đó là có thể chain ngay sau khi bị ăn các hiệu ứng phá hoại, từ đó có vẫn có thể kích hoạt hiệu ứng bằng cách target chính nó vừa câu được staple của đối thủ.

  • Điều thứ 2 là nó có thể kết hợp rất tốt với quick spell:  Quick Launch, 2 lá này có thể bổ trợ cho nhau để né các hiệu ứng quấy nhiễu của địch. Đồng thời nếu ta bật Toggle On, ta có thể Chain Quick Launch ngay sau Tracer, Tracer target Quick Launch và phá hủy lá spell ta kích hoạt để tiết kiệm tài nguyên.

   *NOTE: Điều này viết ra có hơi khó hiểu nhưng khi bạn chơi là biết ngay à :v
  AE cũng nên chú ý tác dụng phụ của Rokket Tracer đó là lock summon Extra deck chỉ trong hệ Dark nhé

  Magnarokket Dragon (x3)

  SR Rarity
  Magnarokket Dragon
  SR Rarity
  Magnarokket Dragon
  Magnarokket Dragon
  DARK 4
  Magnarokket Dragon
  Rồng viên tạn Magnum
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.


   Magnarokket Dragon khi bị target bởi Link Monster thì ta có thể destroy chính nó và đưa 1 quái thú của địch xuống mộ (đây không phải Target) và có nghĩa đây là 1 hiệu ứng loại bỏ khá mạnh.

  Còn lại thì chủ yếu nó cũng sẽ như các Rokket khác, là material để summon các quái thú từ Extra nhưng lại có Effect triệu hồi thêm quái vào cuối lượt khi bị destroy, từ đó kết hợp với các spell để giành lấy rất nhiều lợi thế.

  Metalrokket Dragon (x3)

  R Rarity
  Metalrokket Dragon
  R Rarity
  Metalrokket Dragon
  Metalrokket Dragon
  DARK 4
  Metalrokket Dragon
  Rồng viên tạn kim loại
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó phá huỷ tất cả các lá bài của đối thủ trong cột mà lá bài này ở trong End Phase, nếu lá bài này đang ở trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Metalrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Metalrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then destroy all your opponent's cards in the column this card was in. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Metalrokket Dragon". You can only use each effect of "Metalrokket Dragon" once per turn.


   Metalrokket Dragon có hiệu ứng tương tự như Magnarokket, nhưng thay vào đó lá bài này có thể destroy tất cả lá bài trong cột, từ đó ta có thể đối phó với vài trường hợp đối thủ chơi nhiều spell trap

  Silverrokket Dragon (x1)

  SR Rarity
  Silverrokket Dragon
  SR Rarity
  Silverrokket Dragon
  Silverrokket Dragon
  DARK 4
  Silverrokket Dragon
  Rồng viên tạn bạc
  • ATK:

  • 1900

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó nhìn vào Extra Deck của đối thủ và loại bỏ 1 lá khỏi nó. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silverrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Silverrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then look at your opponent's Extra Deck and banish 1 card from it. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Silverrokket Dragon". You can only use each effect of "Silverrokket Dragon" once per turn.


  Có lẽ chỉ cần nói về effect đặc biệt nhất của Silverrokket, điều kiện kích hoạt cũng như bao Rokket khác, sau đó ta có thể "Nhìn thấu" extra deck của địch và banish 1 lá trong đó.

  Điều này sẽ là ác mộng của 1 số Deck phụ thuộc nặng vào 1 boss ở Extra. Ta có thể banish Odd-eyes Raging để ngăn chúng kích Skill, hay Mermaid để shutdown orcust,... Trong trường hợp đối thủ có nhiều hơn 1 lá qtrong ở extra, ta hãy cố tìm lá nào nguy hiểm nhất và loại bỏ nó

  Booster Dragon (x1)

  N Rarity
  Booster Dragon
  N Rarity
  Booster Dragon
  Booster Dragon
  DARK
  Booster Dragon
  Rồng động cơ đẩy
  • ATK:

  • 1900

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú "Rokket"
  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; nó nhận được 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Booster Dragon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 "Rokket" monsters Once per turn: You can target 1 other face-up monster on the field; it gains 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. If this Link Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can target 1 other Dragon monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Booster Dragon" once per turn.


   Khi mà ta phải đi vào turn 1 thì lá bài này sẽ là nước đi tốt nhất cho bạn. Effect của nó khá bình thường nên k cần nhắc lại không mấy bạn lại kêu dịch bài :v 

  Effect buff atk đơn giản lại trở thành hữu ích khi mà các quái thú Rokket của ta (Ngoại trừ Tracer) khi được Target bởi Link Monster sẽ kích hoạt eff, từ đó ta có thể dùng card của chính ta để target các Rokket kia.  Spell/Trap

   

  Quick Launch (x3)

  SR Rarity
  Quick Launch
  SR Rarity
  Quick Launch
  Quick Launch
  Spell Quick
  Quick Launch
  Nạp nhanh ổ xoay

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


    1 quick spell xứng đáng có 3 slots trong deck ta. Như đã nói ở trên, lá này có thể kết hợp rất tốt với Rokket Tracer, ta có thể dùng chính lá này để triệu hồi Tracer từ Main deck và bắt đầu combo. Hoặc ngay cả khi ta bị ngắt chuỗi combo do effect của đói thủ, ta có thể giữ lại lá này để backup và tiếp tục combo

   Viết tay thì hơi khó hình dung cho những bạn chưa biết nhưng hãy nhớ bật Toggle On để có thể dùng Tracer destroy Quick Launch cùng lúc nhé

   Boot Sector Launch (x1)

   R Rarity
   Boot Sector Launch
   R Rarity
   Boot Sector Launch
   Boot Sector Launch
   Spell Field
   Boot Sector Launch
   Bệ phóng đạn nạp

    Hiệu ứng (VN):

    Tất cả "Rokket" trên sân nhận được 300 ATK / DEF.
    Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Rokket" với các tên khác nhau từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ.
    ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Triệu hồi Đặc biệt "Rokket" có tên khác với Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ, tùy theo sự khác biệt.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Boot Sector Launch" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    All "Rokket" monsters on the field gain 300 ATK/DEF. You can activate 1 of these effects; ● Special Summon up to 2 "Rokket" monsters with different names from your hand in Defense Position. ● If your opponent controls more monsters than you do: Special Summon "Rokket" monsters with different names from your GY in Defense Position, up to the difference. You can only use this effect of "Boot Sector Launch" once per turn.


     Khi mà đối thủ quá khó chịu với đống spell/trap hay các hiệu ứng quái thú phá hoại ta thì ta vẫn có thể lật cái bàn nhờ lá Boot Sector này bởi effect buff ATK kèm spam quái đơn giản dễ hiểu.

    1 điều thú vị lá nếu hand bạn ncc và Rokket Tracer là lá duy nhất ta có thể chơi được thì ta có thể Summon Tracer --> Kích Skill và dùng Tracer destroy chính Sector để có thể combo tiếp


    Dragon's Mirror, Necro Fusion và Rapid Trigger (Fusion)

    SR Rarity
    Dragon's Mirror
    SR Rarity
    Dragon's Mirror
    Dragon's Mirror
    Spell Normal
    Dragon's Mirror
    Gương rồng

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Rồng từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Dragon Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY.


     SR Rarity
     Necro Fusion
     SR Rarity
     Necro Fusion
     Necro Fusion
     Trap Normal
     Necro Fusion
     Kết hợp vong linh

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.


      UR Rarity
      Rapid Trigger
      UR Rarity
      Rapid Trigger
      Rapid Trigger
      Spell Quick
      Rapid Trigger
      Bấm cò chớp mắt

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách phá hủy các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân của bạn, nhưng nó chỉ có thể tấn công các quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, cũng như không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng được kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào khác Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rapid Trigger" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by destroying Fusion Materials listed on it from your field, but it can only attack monsters Special Summoned from the Extra Deck, also it is unaffected by activated effects from any other monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only activate 1 "Rapid Trigger" per turn.


       Fusion cards để hỗ trợ trợ summon Borreload Furious Dragon 

       • Rapid Trigger: Ta chỉ có thể có được 2 lá này trong game và điều ấn tượng đó chính là nó Quick Fusion. Ngoài ra việc fusion bằng cách destroy material cũng sẽ Trigger Floated effect của các Rokket và triệu hồi các Rokket khác từ Deck. 

       • Dragon's Mirror: Đây chính là Miracle Fusion của các lá Dragon Fusion. So với Rapid Trigger thì lá này mang lại cho ta lợi thế là Fusion với nguyên liệu ở dưới mộ, nên đơn giản là ta có thể Fusion sau khi chuyển các nguyên liệu Link hay Synchro xuống GY

       Tech cards

       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        UR Rarity
        Fiendish Chain
        UR Rarity
        Fiendish Chain
        Fiendish Chain
        Trap Continuous
        Fiendish Chain
        Xích quỷ

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó khi nó ở trên sân, đồng thời quái thú ngửa đó cũng không thể tấn công. Khi nó bị phá hủy, hãy phá hủy lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate this card by targeting 1 Effect Monster on the field; negate the effects of that face-up monster while it is on the field, also that face-up monster cannot attack. When it is destroyed, destroy this card.


         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         Ice Dragon's Prison
         Trap Normal
         Ice Dragon's Prison
         Rồng băng giam cầm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


          UR Rarity
          Cosmic Cyclone
          UR Rarity
          Cosmic Cyclone
          Cosmic Cyclone
          Spell Quick
          Cosmic Cyclone
          Xoáy vũ trụ

           Hiệu ứng (VN):

           Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


           UR Rarity
           Crackdown
           UR Rarity
           Crackdown
           Crackdown
           Trap Continuous
           Crackdown
           Bắt vật lớn

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
            Phân loại:

            UR Rarity
            Warning Point
            UR Rarity
            Warning Point
            Warning Point
            Trap Normal
            Warning Point
            Điểm cảnh cáo

             Hiệu ứng (VN):

             Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


              Staple ta có thể cho vào

             Needle Ceiling (x2-3)

             UR Rarity
             Needle Ceiling
             UR Rarity
             Needle Ceiling
             Needle Ceiling
             Trap Normal
             Needle Ceiling
             Trần nhà đầy gai

              Hiệu ứng (VN):

              Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


              Đây là lá Trap mà mình muốn đặc biệt nhắc riêng. Effect 1 dòng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả khi đi với Rokket. Đặc điểm của deck là spam 1 đống quái thú với Floated Effect (effect sau khi bị destroy) nên đây sẽ là lá bài giúp ta dọn sạch sân địch mà vẫn giữ được lợi thế.              Extra deck

               

              Borreload Furious Dragon (x1-2)

              UR Rarity
              Borreload Furious Dragon
              UR Rarity
              Borreload Furious Dragon
              Borreload Furious Dragon
              DARK 8
              Borreload Furious Dragon
              Rồng nạp nòng xúng giận dữ
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú DARK Dragon
              (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link BÓNG TỐI trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Furious Dragon" một lần trong mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 DARK Dragon monsters (Quick Effect): You can target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Link Monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Borreload Furious Dragon" once per turn.


               Quick Effect và không phải one per turn chính là thứ làm cho lá bài này thực sự tốt. Nếu ta đi Turn 1 và fusion bằng Rapid Trigger, thì trong lượt tiếp theo của đối thủ ta sẽ có sẵn 2 cục thịt và 2 destroy đến từ Furious Dragon.

              Effect thứ 2 của nó cũng khá dễ dùng để có thể comeback trận đấu khi mà cả 2 đã về late

              Borreload Dragon (x1)

              UR Rarity
              Borreload Dragon
              UR Rarity
              Borreload Dragon
              Borreload Dragon
              DARK
              Borreload Dragon
              Rồng nạp nòng xúng
              • ATK:

              • 3000

              • LINK-4

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              3+ quái thú Hiệu ứng
              Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


               Lá này chính là 1 trong những để kích Skill nên dĩ nhiên là không thể thiếu. Có điều điều kiện summon cần tới 3+ Monster Effect và thậm chí đây là Link 4 nên ta không thường hay summon nó vào turn 1 hay kể cả turn 2.

              Tuy điều kiện triệu hồi là khó nhưng bù lại effect của nó cx không tệ chút nào. Untarget bởi monster effect, chặn đc các effect úp bài như: Book of moon,... (vì là Link monster), Quick eff target giảm dame (ta có thể kích hoạt hiệu ứng này trong turn địch để có thể target bài của ta kích hoạt effect của các Rokket con và làm khó opp), hay thậm chí là Steal. Khả năng Steal của nó thậm chí không phải là target, chỉ cần attack và steal nhưng hãy nhớ là để trống ô mà còn cướp.

              Void Ogre Dragon (x1)

              SR Rarity
              Void Ogre Dragon
              SR Rarity
              Void Ogre Dragon
              Void Ogre Dragon
              DARK 8
              Void Ogre Dragon
              Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 3000


              Hiệu ứng (VN):

              1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
              Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.


              Vì Tracer là Dark Tuner duy nhất và các Rokket còn lại đều là non-tuner level 4 nên 4+4=8 ez Synchro.

              Quick Spell/Trap negate là những gì lá này làm được khi ta có 0 lá trên tay. Điều kiện của nó không quá khó để thực hiện khi ta có thể dễ dàng úp spell/trap hoặc dùng Boot Sector để triệu hồi các Rokket thừa trên tay.

              Dark End Dragon, Draco Berserker of the Tenyi và Scarlight Red Dragon Archfiend (Optional)

              SR Rarity
              Dark End Dragon
              SR Rarity
              Dark End Dragon
              Dark End Dragon
              DARK 8
              Dark End Dragon
              Rồng bóng tối kết thúc
              • ATK:

              • 2600

              • DEF:

              • 2100


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú DARK non-Tuner
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài này mất 500 ATK và DEF, và bạn đưa mục tiêu đó vào Mộ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1 or more non-Tuner DARK monsters Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; this card loses 500 ATK and DEF, and you send that target to the Graveyard.


              UR Rarity
              Draco Berserker of the Tenyi
              UR Rarity
              Draco Berserker of the Tenyi
              Draco Berserker of the Tenyi
              DARK 8
              Draco Berserker of the Tenyi
              Thiên uy long quỷ thần
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


              UR Rarity
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              UR Rarity
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              DARK 8
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              Rồng quỉ đỏ sẹo sáng
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Tên của lá bài này trở thành "Red Dragon Archfiend" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá huỷ càng nhiều quái thú Hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt trên sân nhất có thể với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của lá bài này (không phải lá bài này), sau đó gây 500 sát thương cho đối thủ đối với mỗi quái thú bị phá huỷ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card's name becomes "Red Dragon Archfiend" while it is on the field or in the GY. Once per turn: You can destroy as many Special Summoned Effect Monsters on the field as possible with ATK less than or equal to this card's (other than this card), then inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.


               Thực ra thì bọn này cũng tương tự như Void Orge Dragon, 4+4 = 8 thôi nhưng mà mình lỡ tách ra rồi :v

              Mỗi lá có 1 điểm mạnh khác nhau, giúp buff sức mạnh deck, nếu có thì cho vô không thì thui :v

              Dark Rebellion Xyz Dragon, Number 70: Malevolent Sin và Evilswarm Nightmare (Staple XYZ rank 4)

              UR Rarity
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              UR Rarity
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              DARK
              Dark Rebellion Xyz Dragon
              Rồng xyz phiến loạn bóng tối
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


              SR Rarity
              Number 70: Malevolent Sin
              SR Rarity
              Number 70: Malevolent Sin
              Number 70: Malevolent Sin
              DARK
              Number 70: Malevolent Sin
              Con số 70: Tội ác tử thần
              • ATK:

              • 2400

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


              SR Rarity
              Evilswarm Nightmare
              SR Rarity
              Evilswarm Nightmare
              Evilswarm Nightmare
              DARK
              Evilswarm Nightmare
              Vai-rớt Nightmare
              • ATK:

              • 950

              • DEF:

              • 1950


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú DARK Cấp 4
              Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


               Các Rokket thường đều là level 4 nên ta có thể cho các lá này vào để bổ trợ nếu có, không thì thôi.              Combo

              Thực sự thì Rokket combo không quá phức tạp nhưng khi viết ra lại rất dài dòng, và mình biết các bạn rất nản để đọc.

              Vậy nên ở đây mình sẽ liệt kê kể tên qua chứ không viết rõ (chắc do lười :v), và mình sẽ cố gắng cập nhật video combo cho các bạn để có thể dễ hình dung chứ không phải viết chay như này :v

              Rokket Tracer, Boot Sector Launch và Borrel Launch (Skill Card) (Combo Start)

              SR Rarity
              Rokket Tracer
              SR Rarity
              Rokket Tracer
              Rokket Tracer
              DARK 4
              Rokket Tracer
              Rồng viên tạn truy kích
              • ATK:

              • 1600

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              (Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


              R Rarity
              Boot Sector Launch
              R Rarity
              Boot Sector Launch
              Boot Sector Launch
              Spell Field
              Boot Sector Launch
              Bệ phóng đạn nạp

               Hiệu ứng (VN):

               Tất cả "Rokket" trên sân nhận được 300 ATK / DEF.
               Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
               ● Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Rokket" với các tên khác nhau từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ.
               ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Triệu hồi Đặc biệt "Rokket" có tên khác với Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ, tùy theo sự khác biệt.
               Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Boot Sector Launch" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               All "Rokket" monsters on the field gain 300 ATK/DEF. You can activate 1 of these effects; ● Special Summon up to 2 "Rokket" monsters with different names from your hand in Defense Position. ● If your opponent controls more monsters than you do: Special Summon "Rokket" monsters with different names from your GY in Defense Position, up to the difference. You can only use this effect of "Boot Sector Launch" once per turn.


               UR Rarity
               Borrel Launch (Skill Card)
               UR Rarity
               Borrel Launch (Skill Card)
               Borrel Launch (Skill Card)
               Borrel Launch (Skill Card)
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Khi bắt đầu lượt thứ 3 của bạn, gửi 1 "Dillingerous Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
               Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, nếu bạn điều khiển quái thú "Rokket". Đưa 1 lá bài trên tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Boot Sector Launch" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú ark.
               Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
               ● Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) chứa ít nhất 9 quái thú "Rokket"
               ● Bộ bài Phụ của bạn chứa "Borreload Dragon"


               Hiệu ứng gốc (EN):

               At the start of your 3rd turn, send 1 "Dillingerous Dragon" from outside of your Deck to the Graveyard. In addition, the following effect can be used once per Duel, if you control a "Rokket" monster. Return 1 card in your hand to the Deck, and Set 1 "Boot Sector Launch" to your field from your Deck. During this turn, you cannot Special Summon monsters except DARK monsters. This Skill can only be used/applied if you begin the Duel with a Deck that follows the conditions below: ● Your Deck (excluding Extra Deck) contains at least 9 "Rokket" monsters ● Your Extra Deck contains "Borreload Dragon"


               Viết ngắn gọn thôi nhé Hihi, đây sẽ là thứ tối thiểu nhất ta có thể làm được:

               1. Triệu hồi Tracer và kích hoạt eff

               2. Kích hoạt skill (nếu chưa có Boot Sector), còn nếu có rồi kích luôn Boot Sector

               3. Sử dụng tracer để destroy Boot Sector và bắt đầu combo (vì đây là điều tối thiểu nhất, nếu không ta có thể destroy các lá khác tùy trường hợp)

               Final Board

               UR Rarity
               Borreload Furious Dragon
               UR Rarity
               Borreload Furious Dragon
               Borreload Furious Dragon
               DARK 8
               Borreload Furious Dragon
               Rồng nạp nòng xúng giận dữ
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú DARK Dragon
               (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link BÓNG TỐI trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Furious Dragon" một lần trong mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 DARK Dragon monsters (Quick Effect): You can target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Link Monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Borreload Furious Dragon" once per turn.


               SR Rarity
               Magnarokket Dragon
               SR Rarity
               Magnarokket Dragon
               Magnarokket Dragon
               DARK 4
               Magnarokket Dragon
               Rồng viên tạn Magnum
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.


               SR Rarity
               Silverrokket Dragon
               SR Rarity
               Silverrokket Dragon
               Silverrokket Dragon
               DARK 4
               Silverrokket Dragon
               Rồng viên tạn bạc
               • ATK:

               • 1900

               • DEF:

               • 100


               Hiệu ứng (VN):

               Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó nhìn vào Extra Deck của đối thủ và loại bỏ 1 lá khỏi nó. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silverrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Silverrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then look at your opponent's Extra Deck and banish 1 card from it. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Silverrokket Dragon". You can only use each effect of "Silverrokket Dragon" once per turn.


               SR Rarity
               Void Ogre Dragon
               SR Rarity
               Void Ogre Dragon
               Void Ogre Dragon
               DARK 8
               Void Ogre Dragon
               Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 3000


               Hiệu ứng (VN):

               1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
               Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.


               Sau khi thực hiện dạo đầu thì đây thường sẽ là cái board mà ta đạt được (Void Orge + Furious + vài Rokket con + spell/trap úp)

               1. Sau khi có 1 đống Rokket trên sân, ta có thể Synchro, Link ra Booster Dragon ngay bằng các Rokket ấy

               2. Kích hoạt Dragon's Mirror để fusion Furious Dragon bằng nguyên liệu dưới mộ vừa để Synchro/Link

               3. Nếu có thể thì cuối turn kích hoạt eff các rokket dưới mộ và đưa các rokket khác lên sân (nếu có thể thui nhé vì nếu lỡ dùng Dragon's Mirror bay hết rokket dưới mộ thì sao)

               Quick Launch và Rokket Tracer (Tracer + Quick Launch)

               SR Rarity
               Quick Launch
               SR Rarity
               Quick Launch
               Quick Launch
               Spell Quick
               Quick Launch
               Nạp nhanh ổ xoay

                Hiệu ứng (VN):

                Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


                SR Rarity
                Rokket Tracer
                SR Rarity
                Rokket Tracer
                Rokket Tracer
                DARK 4
                Rokket Tracer
                Rồng viên tạn truy kích
                • ATK:

                • 1600

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                (Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


                Như đã nói ở trên: Nhớ TOGGLE ON và sẽ thấy điều bất ngờ
                Đơn vị đồng hành:

                - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                Top