Hướng dẫn chơi Fire King

Hướng dẫn chơi Fire King

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tộc bài Fire King.
Giới thiệu sơ lược

Fire King là một tộc bài xoay quanh các quái thú Winged Beast, Beast-Warrior hệ lửa. Bộ bài mang lối chơi đặc trưng với tính tự hủy các Fire King nhằm đạt được yêu cầu để có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng từ mộ ở các standby phase.

Các lá bài trong tộc Fire King có hiệu ứng liên kết với nhau làm cho bộ bài của bạn combo rất thuận lợi, quái thú chủ lực có khả năng ngăn cản đối phương combo và có hiệu ứng phá hủy diện rộng.

Tuy vậy, các Fire King muốn kích hoạt hiệu ứng phải mất tận 1 lượt đi và một số không thể chủ động kích hoạt hiệu ứng. Hơn nữa đây là một bộ bài phụ thuộc rất nhiều vào mộ bài nên đối phương có thể tận dụng điều này để làm yếu đi các Fire King của bạn. Core

 

Fire King Avatar Arvata (x3)

SR Rarity
Fire King Avatar Arvata
SR Rarity
Fire King Avatar Arvata
Fire King Avatar Arvata
FIRE 4
Fire King Avatar Arvata
Quái vua lửa Ganesha
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


(1)

When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field.

(2)

If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase.

 

You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.

 

Arvata có hiệu ứng có thể vô hiệu hóa sự kích hoạt hiệu ứng của quái thú. Đổi lại, bất lợi mà bạn phải chịu là bạn phải tự tiêu diệt một quái thú hệ lửa trên tay hoặc trên sân của mình.

Fire King High Avatar Garunix (x2)

UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
Fire King High Avatar Garunix
FIRE 8
Fire King High Avatar Garunix
Thú vua lửa thần Garunix
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


Hiệu ứng gốc (EN):

During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".


(1)

During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard.

(2)

When you do: Destroy all other monsters on the field.

(3)

When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".

 

Khi bị tiêu diệt bởi chiến đấu: triệu hồi 1 Fire King từ bộ bài .

Khi bị tiêu diệt bởi hiệu ứng: trong standby phase kế tiếp, High Garunix sẽ được triệu hồi trở lại lên sân. Điều này biến cho các hiệu ứng tiêu diệt quái thú của các Fire King, hay các lá bài có hiệu ứng tiêu diệt khác từ bất lợi trở nên thành các hiệu ứng có lợi cho người chơi. Chưa hết, khi được triệu hồi bằng cách này, tất cả các quái thú còn lại trên sân đều bị tiêu diệt.


Fire King Island (x3)

R Rarity
Fire King Island
R Rarity
Fire King Island
Fire King Island
Spell Field
Fire King Island
Đảo vua lửa

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
  ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
  ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


  (1)

  If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control.

  (2)

  You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn.

  ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand.

  ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.

   

  Island vừa giúp cho bạn có thể sử dụng được hiệu ứng của các Fire King lại còn cho phép bạn lấy thêm 1 quái thú Fire King khác từ bộ bài lên tay.

  Onslaught of the Fire Kings (x2)

  SR Rarity
  Onslaught of the Fire Kings
  SR Rarity
  Onslaught of the Fire Kings
  Onslaught of the Fire Kings
  Spell Normal
  Onslaught of the Fire Kings
  Các vua lửa tập kích

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LỬA, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của bạn. Hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onslaught of the Fire Kings" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If your opponent controls a monster and you control no monsters: Special Summon 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck. Its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only activate 1 "Onslaught of the Fire Kings" per turn.


   (1)

   If your opponent controls a monster and you control no monsters: Special Summon 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck. Its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase.

   You can only activate 1 "Onslaught of the Fire Kings" per turn.

    

   Onslaught sẽ là một lá bài giúp ích cho bạn từ lượt trở 2 trở đi. Nó cho phép bạn gọi bất kỳ một quái thú Beast, Beast-Warrior hay Winged Beast hệ lửa nào từ bộ bài không riêng Fire King, tuy nhiên hiệu ứng của quái thú được triệu hồi ra sẽ bị vô hiệu hóa.

   Nhưng thật may mắn vì quái thú này sẽ bị tiêu diệt cuối lượt, đối với Fire King, các lá bài khi bị tiêu diệt bởi hiệu ứng chưa phải là hết bởi vì hầu như các quái thú Fire King đều có kích hoạt khả năng đặc biệt khi bị tiêu diệt bởi hiệu ứng từ những lá bài khác.

   Fire King Avatar Barong (x2)

   R Rarity
   Fire King Avatar Barong
   R Rarity
   Fire King Avatar Barong
   Fire King Avatar Barong
   FIRE 4
   Fire King Avatar Barong
   Quái vua lửa Barong
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   "Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Thêm 1 "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Barong".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".


   (1)

   If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand.

   (2)

   During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".

    

   Barong giúp cho bạn lấy lên bất kỳ lá bài Fire King nào mà bạn muốn từ bộ bài lên tay. Tuy nhiên nếu đi lượt 1, Barong gần như không cộng bất kỳ thứ gì cho bạn bởi vì Barong sẽ nháy hiệu ứng trong lượt đối thủ và lá bài bạn lấy lên tay khó có thể sử dụng ngay được.

   Fire King Avatar Yaksha (x1)

   R Rarity
   Fire King Avatar Yaksha
   R Rarity
   Fire King Avatar Yaksha
   Fire King Avatar Yaksha
   FIRE 4
   Fire King Avatar Yaksha
   Quái vua lửa Yaksha
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   "Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu lá bài này bị phá hủy và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên tay của mình hoặc mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fire King Avatar Yaksha" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can destroy 1 card in your hand or that you control. You can only use this effect of "Fire King Avatar Yaksha" once per turn.


   (1)

   If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand.

   (2)

   If this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can destroy 1 card in your hand or that you control. You can only use this effect of "Fire King Avatar Yaksha" once per turn.

    

   Yaksha là một Fire King có thể kích hoạt khả năng của nó khi bị tiêu diệt bởi hiệu ứng hay khi chiến đấu, điều này có thể làm cho những lượt đi đầu tiên của bạn trở nên suôn sẻ hơn. Bạn có thể tận dụng hiệu ứng (2) để tiêu diệt các Fire King của bạn và giúp chúng có đủ điều kiện để kích hoạt hiệu ứng trong lượt sau.   Cách chơi

    

   Deck mẫu

   Destiny Draw
   Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
   Destiny Draw

   Cần 8 UR

   UR Rarity
   Fire King High Avatar Garunix
   UR Rarity
   Fire King High Avatar Garunix
   UR Rarity
   Abyss Dweller
   UR Rarity
   Number 39: Utopia
   UR Rarity
   Number C39: Utopia Ray
   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Circle of the Fire Kings

   Main: 20 Extra: 7

   SR Rarity
   Fire King Avatar Arvata
   SR Rarity
   Fire King Avatar Arvata
   Fire King Avatar Arvata
   FIRE 4
   Fire King Avatar Arvata
   Quái vua lửa Ganesha
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


   SR Rarity
   Fire King Avatar Arvata
   SR Rarity
   Fire King Avatar Arvata
   Fire King Avatar Arvata
   FIRE 4
   Fire King Avatar Arvata
   Quái vua lửa Ganesha
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


   SR Rarity
   Fire King Avatar Arvata
   SR Rarity
   Fire King Avatar Arvata
   Fire King Avatar Arvata
   FIRE 4
   Fire King Avatar Arvata
   Quái vua lửa Ganesha
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


   R Rarity
   Fire King Avatar Barong
   R Rarity
   Fire King Avatar Barong
   Fire King Avatar Barong
   FIRE 4
   Fire King Avatar Barong
   Quái vua lửa Barong
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   "Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Thêm 1 "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Barong".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".


   R Rarity
   Fire King Avatar Barong
   R Rarity
   Fire King Avatar Barong
   Fire King Avatar Barong
   FIRE 4
   Fire King Avatar Barong
   Quái vua lửa Barong
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 200


   Hiệu ứng (VN):

   "Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Thêm 1 "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Barong".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".


   UR Rarity
   Fire King High Avatar Garunix
   UR Rarity
   Fire King High Avatar Garunix
   Fire King High Avatar Garunix
   FIRE 8
   Fire King High Avatar Garunix
   Thú vua lửa thần Garunix
   • ATK:

   • 2700

   • DEF:

   • 1700


   Hiệu ứng (VN):

   Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".


   UR Rarity
   Fire King High Avatar Garunix
   UR Rarity
   Fire King High Avatar Garunix
   Fire King High Avatar Garunix
   FIRE 8
   Fire King High Avatar Garunix
   Thú vua lửa thần Garunix
   • ATK:

   • 2700

   • DEF:

   • 1700


   Hiệu ứng (VN):

   Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".


   SR Rarity
   Kiteroid
   SR Rarity
   Kiteroid
   Kiteroid
   WIND 1
   Kiteroid
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


   SR Rarity
   Kiteroid
   SR Rarity
   Kiteroid
   Kiteroid
   WIND 1
   Kiteroid
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Circle of the Fire Kings
     UR Rarity
     Circle of the Fire Kings
     Circle of the Fire Kings
     Spell Quick
     Circle of the Fire Kings
     Vòng lửa của vua lửa

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA mà bạn điều khiển và 1 quái thú FIRE trong Mộ của bạn; phá huỷ quái thú mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Circle of the Fire Kings" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 FIRE monster you control and 1 FIRE monster in your GY; destroy that monster you control, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only activate 1 "Circle of the Fire Kings" per turn.


      SR Rarity
      Fire Formation - Tenki
      SR Rarity
      Fire Formation - Tenki
      Fire Formation - Tenki
      Spell Continuous
      Fire Formation - Tenki
      Vũ điệu cháy - Thiên Ki

       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


       SR Rarity
       Fire Formation - Tenki
       SR Rarity
       Fire Formation - Tenki
       Fire Formation - Tenki
       Spell Continuous
       Fire Formation - Tenki
       Vũ điệu cháy - Thiên Ki

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


        SR Rarity
        Fire Formation - Tenki
        SR Rarity
        Fire Formation - Tenki
        Fire Formation - Tenki
        Spell Continuous
        Fire Formation - Tenki
        Vũ điệu cháy - Thiên Ki

         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


         R Rarity
         Fire King Island
         R Rarity
         Fire King Island
         Fire King Island
         Spell Field
         Fire King Island
         Đảo vua lửa

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
          ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
          ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


          R Rarity
          Fire King Island
          R Rarity
          Fire King Island
          Fire King Island
          Spell Field
          Fire King Island
          Đảo vua lửa

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
           ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
           ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


           R Rarity
           Fire King Island
           R Rarity
           Fire King Island
           Fire King Island
           Spell Field
           Fire King Island
           Đảo vua lửa

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
            ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
            ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


            SR Rarity
            Onslaught of the Fire Kings
            SR Rarity
            Onslaught of the Fire Kings
            Onslaught of the Fire Kings
            Spell Normal
            Onslaught of the Fire Kings
            Các vua lửa tập kích

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LỬA, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của bạn. Hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onslaught of the Fire Kings" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If your opponent controls a monster and you control no monsters: Special Summon 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck. Its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only activate 1 "Onslaught of the Fire Kings" per turn.


             SR Rarity
             Onslaught of the Fire Kings
             SR Rarity
             Onslaught of the Fire Kings
             Onslaught of the Fire Kings
             Spell Normal
             Onslaught of the Fire Kings
             Các vua lửa tập kích

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LỬA, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của bạn. Hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onslaught of the Fire Kings" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If your opponent controls a monster and you control no monsters: Special Summon 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck. Its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only activate 1 "Onslaught of the Fire Kings" per turn.


              UR Rarity
              Abyss Dweller
              UR Rarity
              Abyss Dweller
              Abyss Dweller
              WATER
              Abyss Dweller
              Cư dân vực sâu
              • ATK:

              • 1700

              • DEF:

              • 1400


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


              SR Rarity
              Diamond Dire Wolf
              SR Rarity
              Diamond Dire Wolf
              Diamond Dire Wolf
              EARTH
              Diamond Dire Wolf
              Sói răng khủng Diawolf
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


              R Rarity
              Number 18: Heraldry Patriarch
              R Rarity
              Number 18: Heraldry Patriarch
              Number 18: Heraldry Patriarch
              LIGHT
              Number 18: Heraldry Patriarch
              Con số 18: Con dấu phù hiệu Plain Coat
              • ATK:

              • 2200

              • DEF:

              • 2200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi Chuỗi, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu 2 hoặc nhiều quái thú có cùng tên trên sân: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; chọn 1 quái thú trong số những con có cùng tên, và phá huỷ tất cả những quái thú khác có tên đó. Trong khi lá bài này vẫn nằm ngửa trên sân, đối thủ của bạn không thể Triệu hồi quái thú có cùng tên với bất kỳ (các) quái thú nào được chọn cho hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 2 "Heraldic Beast" từ Deck của bạn đến Mộ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per Chain, during either player's turn, if 2 or more monsters with the same name are on the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; choose 1 monster among those with the same name, and destroy all other monsters with that name. While this card remains face-up on the field, your opponent cannot Summon monsters with the same name as any of the monster(s) chosen for this card's effect. If this card is sent to the Graveyard: You can send 2 "Heraldic Beast" monsters from your Deck to the Graveyard.


              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              Number 39: Utopia
              LIGHT
              Number 39: Utopia
              Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


              SR Rarity
              Number 70: Malevolent Sin
              SR Rarity
              Number 70: Malevolent Sin
              Number 70: Malevolent Sin
              DARK
              Number 70: Malevolent Sin
              Con số 70: Tội ác tử thần
              • ATK:

              • 2400

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


              UR Rarity
              Number C39: Utopia Ray
              UR Rarity
              Number C39: Utopia Ray
              Number C39: Utopia Ray
              LIGHT
              Number C39: Utopia Ray
              Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              3 quái thú LIGHT Cấp 4
              Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


              SR Rarity
              Steelswarm Roach
              SR Rarity
              Steelswarm Roach
              Steelswarm Roach
              DARK
              Steelswarm Roach
              Trùng vai-rớt gián
              • ATK:

              • 1900

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


               

              Fire King Avatar Arvata (Key)

              SR Rarity
              Fire King Avatar Arvata
              SR Rarity
              Fire King Avatar Arvata
              Fire King Avatar Arvata
              FIRE 4
              Fire King Avatar Arvata
              Quái vua lửa Ganesha
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 200


              Hiệu ứng (VN):

              Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


              Deck sẽ chơi xoay quanh quái thú Arvata, sử dụng hiệu ứng của Arvata để vô hiệu hóa sự kích hoạt công năng quái thú của đối phương làm ngắt combo của họ. Lưu ý, muốn sử dụng được hiệu ứng này, bạn phải có thêm một quái thú FIRE khác trên tay hoặc trên sân. Arvata có level 4 nên triệu hồi bình thường rất dễ dàng.

              Arvata có thể tiêu diệt bất kỳ quái thú hệ lửa nào khi kích hoạt hiệu ứng, bạn có thể tận dụng điều này để có những hướng xây dựng bộ bài tốt khi kết hợp với các quái thú hệ lửa khác.

              Fire King Avatar Barong, Fire Formation - Tenki và Fire King Island (searchers)

              R Rarity
              Fire King Avatar Barong
              R Rarity
              Fire King Avatar Barong
              Fire King Avatar Barong
              FIRE 4
              Fire King Avatar Barong
              Quái vua lửa Barong
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 200


              Hiệu ứng (VN):

              "Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Thêm 1 "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Barong".


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".


              SR Rarity
              Fire Formation - Tenki
              SR Rarity
              Fire Formation - Tenki
              Fire Formation - Tenki
              Spell Continuous
              Fire Formation - Tenki
              Vũ điệu cháy - Thiên Ki

               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


               R Rarity
               Fire King Island
               R Rarity
               Fire King Island
               Fire King Island
               Spell Field
               Fire King Island
               Đảo vua lửa

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
                ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


                Tenki

                (1)

                When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand.

                (2)

                All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.

                You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.

                 

                Sử dụng Tenki hay Island có thể giúp bạn lấy Arvata lên tay.

                Cả 3 lá bài Barong, Tenki, Island đều cho phép bạn lấy được Fire King từ bộ bài lên tay, giữa những lá bài này có thể kết hợp với nhau cùng với các Fire King khác làm bộ bài của bạn thêm liên kết và combo mượt mà hơn. Tuy nhiên mỗi lá bài lại mang một cách thức sử dụng cũng như có ưu và nhược điểm khác nhau, vì thế cần phải xem xét tình huống để có thể sử dụng được chúng một cách tối ưu nhất.

                Barong:

                • Có thể giúp bạn lấy bất kỳ lá bài Fire King nào (quái thú, phép, bẫy).
                • Vì là một quái thú nên Barong có thể dùng nó để chiến đấu như những quái thú khác khi thấy không cần thiết phải thêm tài nguyên nữa. Barong còn có một hiệu ứng có thể triệu hồi từ tay khi có 1 quái thú Fire King của bạn bị tiêu diệt bởi hiệu ứng.
                • Tuy nhiên hiệu ứng lấy bài lên tay của Barong là chậm, bạn phải đợi tận 1 lượt mới có thể sử dụng hiệu ứng này.

                Tenki:

                • Có thể giúp bạn lấy ngay lên tay Barong hoặc Arvata khi kích hoạt.
                • Thông thường với 1 Tenki, bạn chỉ có thể lấy được 1 quái thú Beast-Warrior.
                • Bởi vì là ma pháp vĩnh cữu nên khi kích hoạt xong Tenki sẽ vẫn ở trên sân. Điều này đôi khi có thể làm kẹt ô của các lá bài khác.

                Island:

                • Island là phép môi trường nên sẽ có vị trí riêng cho nó và không tranh hàng với Tenki.
                • Khác với Barong, Island chỉ có thể lấy được quái thú lên tay. Island lại lợi thế hơn Tenki ở điểm Island có thể lấy được High Garunix lên tay.
                • Hiệu ứng của BarongTenki chỉ có thể sử dụng trong một thời điểm nào đó. Island có thể sử dụng mỗi lượt nếu muốn, miễn là bạn còn quái thú trên tay hoặc sân cho Island tiêu diệt.
                • Island có thể tiêu diệt bất kỳ quái thú nào không riêng gì hệ lửa hay các quái thú Fire King.

                Fire King High Avatar Garunix (boss)

                UR Rarity
                Fire King High Avatar Garunix
                UR Rarity
                Fire King High Avatar Garunix
                Fire King High Avatar Garunix
                FIRE 8
                Fire King High Avatar Garunix
                Thú vua lửa thần Garunix
                • ATK:

                • 2700

                • DEF:

                • 1700


                Hiệu ứng (VN):

                Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".


                Ngoài Arvata ra, deck còn có một quái thú hủy diệt khác là High Garunix. Đây cũng là một điều kiện thắng của Fire King.

                Cố gắng sử kết hợp các hiệu ứng khác với nhau để có thể kích hoạt được hiệu ứng tiêu diệt quái thú của High Garunix, tuy nhiên các quái thú trên sân của bạn cũng sẽ bị phá hủy.

                Onslaught of the Fire Kings và Fire King Island (lá bài giúp bạn gọi boss nhanh nhất)

                SR Rarity
                Onslaught of the Fire Kings
                SR Rarity
                Onslaught of the Fire Kings
                Onslaught of the Fire Kings
                Spell Normal
                Onslaught of the Fire Kings
                Các vua lửa tập kích

                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LỬA, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của bạn. Hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onslaught of the Fire Kings" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If your opponent controls a monster and you control no monsters: Special Summon 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck. Its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only activate 1 "Onslaught of the Fire Kings" per turn.


                 R Rarity
                 Fire King Island
                 R Rarity
                 Fire King Island
                 Fire King Island
                 Spell Field
                 Fire King Island
                 Đảo vua lửa

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
                  ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
                  ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


                  Onslaught là một lá bài tốt có thể giúp bạn gọi trực tiếp High Garunix từ bộ bài lên sân. Thêm vào đó, vào cuối lượt, Onslaught sẽ tiêu diệt High Garunix đã triệu hồi. High Garunix đã đủ điều kiện để có thể triệu hồi đặc biệt trong standby phase tiếp theo, kích hoạt hiệu ứng càng quét mọi quái thú trên sân.

                  Onslaught là một lá bài chỉ mạnh khi đi sau và là một normal spell, thế nên đây có thể sẽ là một lá bài chết nếu không may bạn đi lượt 1 hoặc khi sân đối phương không hề có quái thú.

                  Dùng hiệu ứng của Island, khi bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể triệu hồi đặc biệt High Garunix từ trên tay lên sân.

                  Fire King Avatar Barong và Fire King Island (cộng, cộng và cộng)

                  R Rarity
                  Fire King Avatar Barong
                  R Rarity
                  Fire King Avatar Barong
                  Fire King Avatar Barong
                  FIRE 4
                  Fire King Avatar Barong
                  Quái vua lửa Barong
                  • ATK:

                  • 1800

                  • DEF:

                  • 200


                  Hiệu ứng (VN):

                  "Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Thêm 1 "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Barong".


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".


                  R Rarity
                  Fire King Island
                  R Rarity
                  Fire King Island
                  Fire King Island
                  Spell Field
                  Fire King Island
                  Đảo vua lửa

                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
                   ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
                   ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


                   Với IslandBarong (có thể lấy lên tay bằng Tenki) có sẵn trên tay, bạn sẽ có một set up hoàn hảo cho lượt đi của bạn:

                   • Kích hoạt Island, dùng hiệu ứng của Island tiêu diệt Barong và lấy Arvata lên tay.
                   • Triệu hồi thường Arvata giúp bạn trụ sân trong lượt tới và kết thúc lượt.
                   • Trong standby phase của đối phương, Barong sẽ sử dụng hiệu ứng vì đã bị tiêu diệt bởi Island. Sử dụng hiệu ứng này của Barong để lấy High Garunix lên tay.
                   • Nếu bạn cần vô hiệu hóa 1 hiệu ứng của quái thú đối phương bằng Arvata, hãy tiêu diệt High Garunix trên tay.
                   • Sau khi đối thủ kết thúc lượt, đến standby phase của bạn, High Garunix đã đủ điều kiện kích hoạt hiệu ứng và sẽ triệu hồi đặc biệt lên sân.
                   • High Garunix tiếp tục nháy hiệu ứng tiêu diệt tất cả các quái thú khác trên sân (kể cả Arvata bên phần sân bạn).
                   • Arvata có thể kích hoạt hiệu ứng sau khi bị tiêu diệt để triệu hồi Barong từ mộ lên sân.
                   • Vào end phase đó, Barong được triệu hồi bởi Arvata sẽ bị tiêu diệt. Trong standby phase tiếp theo của đối phương, Barong sẽ kích hoạt hiệu ứng và lấy thêm một lá bài Fire King khác lên tay từ bộ bài.  

                   Fire King Avatar Arvata và Fire King High Avatar Garunix (trì hoãn hiệu ứng của High Garunix)

                   SR Rarity
                   Fire King Avatar Arvata
                   SR Rarity
                   Fire King Avatar Arvata
                   Fire King Avatar Arvata
                   FIRE 4
                   Fire King Avatar Arvata
                   Quái vua lửa Ganesha
                   • ATK:

                   • 1800

                   • DEF:

                   • 200


                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


                   UR Rarity
                   Fire King High Avatar Garunix
                   UR Rarity
                   Fire King High Avatar Garunix
                   Fire King High Avatar Garunix
                   FIRE 8
                   Fire King High Avatar Garunix
                   Thú vua lửa thần Garunix
                   • ATK:

                   • 2700

                   • DEF:

                   • 1700


                   Hiệu ứng (VN):

                   Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".


                   Không phải trong trường hợp nào bạn cũng muốn High Garunix kích hoạt hiệu ứng tiêu diệt quái thú trên sân (Hiệu ứng của High Garunix là bắt buộc).

                   Một trong số trường hợp đó là bạn vẫn muốn giữ quái thú Arvata của bạn trên sân cho mục đích khác. Trong trường hợp này bạn có thể giữ Arvata lại bằng cách dùng Avatar để vô hiệu hóa hiệu ứng hủy diệt của High Garunix, sau đó tiêu diệt chính High Garunix bị vô hiệu hóa hiệu ứng.

                   Bằng cách này, bạn có thể trì hoãn hiệu ứng của High Garunix tới lượt kế tiếp và bạn cũng có thể làm như vậy trong lượt kế tiếp nếu bạn vẫn muốn tiếp tục giữ Arvata trên sân, tuy nhiên trong lượt đó Arvata không thể kích hoạt lại hiệu ứng vô hiệu hóa lần nữa nhé. 

                   Vòng luân hồi của các Fire King!!!

                   R Rarity
                   Fire King Avatar Barong
                   R Rarity
                   Fire King Avatar Barong
                   Fire King Avatar Barong
                   FIRE 4
                   Fire King Avatar Barong
                   Quái vua lửa Barong
                   • ATK:

                   • 1800

                   • DEF:

                   • 200


                   Hiệu ứng (VN):

                   "Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Thêm 1 "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Barong".


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".


                   UR Rarity
                   Circle of the Fire Kings
                   UR Rarity
                   Circle of the Fire Kings
                   Circle of the Fire Kings
                   Spell Quick
                   Circle of the Fire Kings
                   Vòng lửa của vua lửa

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA mà bạn điều khiển và 1 quái thú FIRE trong Mộ của bạn; phá huỷ quái thú mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Circle of the Fire Kings" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 FIRE monster you control and 1 FIRE monster in your GY; destroy that monster you control, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only activate 1 "Circle of the Fire Kings" per turn.


                    SR Rarity
                    Fire King Avatar Arvata
                    SR Rarity
                    Fire King Avatar Arvata
                    Fire King Avatar Arvata
                    FIRE 4
                    Fire King Avatar Arvata
                    Quái vua lửa Ganesha
                    • ATK:

                    • 1800

                    • DEF:

                    • 200


                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


                    UR Rarity
                    Fire King High Avatar Garunix
                    UR Rarity
                    Fire King High Avatar Garunix
                    Fire King High Avatar Garunix
                    FIRE 8
                    Fire King High Avatar Garunix
                    Thú vua lửa thần Garunix
                    • ATK:

                    • 2700

                    • DEF:

                    • 1700


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".


                    R Rarity
                    Fire King Island
                    R Rarity
                    Fire King Island
                    Fire King Island
                    Spell Field
                    Fire King Island
                    Đảo vua lửa

                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
                     ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
                     ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


                     High Garunix loop đơn giản là sử dụng hiệu ứng của High Garunix để tiêu diệt một High Garunix khác có sẵn trên sân của bạn. Trong standby phase kế tiếp, High Garunix dưới mộ sẽ trồi lên và kích hoạt hiệu ứng tiêu diệt toàn bộ quái thú khác trên sân, bao gồm cả High Garunix đã ở trên sân từ trước. Kết quả là cứ mỗi standby phase, chỉ có mỗi High Garunix trên sân.   

                     Để thực hiện combo bạn cần phải có 2 High Garunix:

                     • Một High Garunix trên sân.
                     • Và tìm cách để tiêu diệt High Garunix thứ hai.

                     Kết quả là trong standby phase kế tiếp, High Garunix dưới mộ đã bị tiêu diệt sẽ được triệu hồi lên sân và tiêu diệt High Garunix còn lại bắt đầu loop combo. 

                     Loop combo này tạo nên một đặc trưng về lối chơi của Fire King. Dù mạnh nhưng combo mất rất nhiều lá bài để set up nên khó để thực hiện và combo sẽ dễ bị ngắt nếu như High Garunix thất bại trong việc kích hoạt hiệu ứng của nó.                     Circle of the Fire Kings

                     (1)

                     Target 1 FIRE monster you control and 1 FIRE monster in your GY; destroy that monster you control, and if you do, Special Summon that other monster from your GY.

                     You can only activate 1 "Circle of the Fire Kings" per turn.


                     Tip thực hiện loop combo: Sử dụng Circle of the Fire Kings để triệu hồi High Garunix từ mộ và tiêu diệt 1 High Garunix có sẵn trên sân của bạn.

                     Circle of the Fire Kings là bài phép quick-play nên bạn có thể tận dụng điểm lợi này để triệu hồi quái thú trong battle phase gây thêm sát thương cho đối thủ.

                     Sử dụng Circle of the Fire Kings để tiêu diệt Barong hay High Garunix và kéo Arvata từ mộ lên vừa giúp bạn có một quái thú có thể ngăn combo của đối phương vừa tạo điều kiện cho các Fire King khác có thể kích hoạt hiệu ứng.

                     Island khi rời sân có thể tiêu diệt toàn bộ quái thú bạn điều khiển. Đây là một lợi thế cho các Fire King. Bạn có thể chủ động sử dụng hiệu ứng này bằng cách thay một Island khác với Island có sẵn trên sân.

                     Diamond Dire Wolf (hỗ trợ từ extra deck)

                     SR Rarity
                     Diamond Dire Wolf
                     SR Rarity
                     Diamond Dire Wolf
                     Diamond Dire Wolf
                     EARTH
                     Diamond Dire Wolf
                     Sói răng khủng Diawolf
                     • ATK:

                     • 2000

                     • DEF:

                     • 1200


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


                      

                     2 Level 4 monsters

                     (1)

                     Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.

                      

                     Khi chơi trong deck Fire King, quái thú này không nhất thiết phải tiêu diệt chính nó mà thay vào đó có thể là các Fire King khác.                     Fire King với 1 sd

                     Fire King với 1 sd

                     Tham khảo deck tại đây.

                     Battlin' Boxer Veil (giúp bạn kích hoạt được skill với 0 thiệt hại!)

                     R Rarity
                     Battlin' Boxer Veil
                     R Rarity
                     Battlin' Boxer Veil
                     Battlin' Boxer Veil
                     FIRE 4
                     Battlin' Boxer Veil
                     Kẻ đốt khớp làm tường
                     • ATK:

                     • 0

                     • DEF:

                     • 1800


                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


                     (1)

                     When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.

                      

                     Sử dụng quái thú này như một lá chắn cho bạn cũng như làm mồi cho Arvata, ngoài ra lá bài này còn có thể giúp bạn đủ điều kiện để kích hoạt một số skill yêu cầu bạn phải mất một lượng lp nhất định với thiệt hại gần như là 0.

                     Sacred Phoenix of Nephthys (Phiên bản tiêu diệt phép, bẫy của High Garunix)

                     UR Rarity
                     Sacred Phoenix of Nephthys
                     UR Rarity
                     Sacred Phoenix of Nephthys
                     Sacred Phoenix of Nephthys
                     FIRE 8
                     Sacred Phoenix of Nephthys
                     Thần phụng hoàng của Nephthys
                     • ATK:

                     • 2400

                     • DEF:

                     • 1600


                     Hiệu ứng (VN):

                     Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Nếu bạn làm vậy: Phá hủy tất cả bài Phép và Bẫy trên sân.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Once per turn, during your next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the GY: Special Summon this card from the GY. If you do: Destroy all Spells and Traps on the field.


                     (1)

                     Once per turn, during your next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the GY: Special Summon this card from the GY.

                     (2)

                     If you do: Destroy all Spells and Traps on the field.

                      

                     Có thể triệu hồi quái thú này trực tiếp từ deck bằng Onslaught.

                     Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King (một quái thú đầy sức mạnh)

                     UR Rarity
                     Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                     UR Rarity
                     Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                     Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                     FIRE
                     Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                     Ngôi sao cháy - Tống Hổ
                     • ATK:

                     • 2200

                     • DEF:

                     • 1800


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
                     Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.


                     2 Level 4 Beast-Warrior monsters

                     (1)

                     When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck.

                     (2)

                     Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn.

                     (3)

                     When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.

                      

                     Tiger King có thể kéo Tenki từ bộ bài ra sân, thêm vào đó là khả năng vô hiệu hóa sức mạnh quái thú diện rộng. Đây là những hiệu ứng rất bá nhưng lại rất ít những deck có thể tận dụng được sức mạnh của quái thú này vì điều kiện triệu hồi là rất khó.                     Fire King ft. Invoked (1 sd)

                     Fire King ft. Invoked (1 sd)

                     Tham khảo deck tại đây.                     Fire King 30 cards

                     Fire King 30 cards

                     Tham khảo deck tại đây.

                     Coach Soldier Wolfbark (hỗ trợ)

                     UR Rarity
                     Coach Soldier Wolfbark
                     UR Rarity
                     Coach Soldier Wolfbark
                     Coach Soldier Wolfbark
                     FIRE 4
                     Coach Soldier Wolfbark
                     Vua thú nhiệt huyết Wolfbark
                     • ATK:

                     • 1600

                     • DEF:

                     • 1200


                     Hiệu ứng (VN):

                     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Beast-Chiến binh Cấp 4 LỬA trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Coach Soldier Wolfbark" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     You can target 1 Level 4 FIRE Beast-Warrior-Type monster in your Graveyard; Special Summon it in face-up Defense Position. Its effects are negated. You can only use the effect of "Coach Soldier Wolfbark" once per turn.


                     (1)

                     You can target 1 Level 4 FIRE Beast-Warrior-Type monster in your Graveyard; Special Summon it in face-up Defense Position. Its effects are negated.

                     You can only use the effect of "Coach Soldier Wolfbark" once per turn.

                      

                     Sử dụng Wolfbark để gọi lại Barong hay Arvata, bạn có thể sử dụng Wolfbark và quái thú được gọi lên để xyz 4.

                     Tuy hiệu ứng của quái thú gọi lên bị vô hiệu hóa nhưng thứ bạn thực sự cần chính là có thể sử dụng những hiệu ứng khác để tiêu diệt và sử dụng hiệu ứng trong mộ của Barong hay Arvata.

                     Megaroid City và Kiteroid (roid engine)

                     R Rarity
                     Megaroid City
                     R Rarity
                     Megaroid City
                     Megaroid City
                     Spell Field
                     Megaroid City
                     Thành phố cỗ máy lớn

                      Hiệu ứng (VN):

                      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "roid" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu "roid" của bạn chiến đấu: Bạn có thể gửi 1 "roid" từ Deck của bạn đến Mộ; chỉ chuyển ATK và DEF ban đầu của quái thú đang chiến đấu của bạn trong damage calculation. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Megaroid City" một lần cho mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      You can target 1 other card you control; destroy it, and if you do, add 1 "roid" card from your Deck to your hand. During damage calculation, if your "roid" monster battles: You can send 1 "roid" monster from your Deck to the GY; switch the original ATK and DEF of your battling monster during the damage calculation only. You can only use each effect of "Megaroid City" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects (even if this card leaves the field).


                      SR Rarity
                      Kiteroid
                      SR Rarity
                      Kiteroid
                      Kiteroid
                      WIND 1
                      Kiteroid
                      • ATK:

                      • 200

                      • DEF:

                      • 400


                      Hiệu ứng (VN):

                      Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


                      (1)

                      You can target 1 other card you control; destroy it, and if you do, add 1 "roid" card from your Deck to your hand.

                      (2)

                      During damage calculation, if your "roid" monster battles: You can send 1 "roid" monster from your Deck to the GY; switch the original ATK and DEF of your battling monster during the damage calculation only.

                       

                      You can only use each effect of "Megaroid City" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects (even if this card leaves the field).

                       

                      Megaroid City có thể giúp bạn tạo điều kiện cho các Fire King sử dụng được hiệu ứng của chúng. Bên cạnh đó, việc lấy thêm được Kiteroid từ deck lên tay giúp bạn có thể trụ được thêm một lượt của đối thủ bù đắp lại những điểm yếu của Fire King khi hiệu ứng của chúng mang đặc tính chậm và bị động.                      Tip ghi nhớ

                       

                      Fire King Avatar Arvata và Fire King High Avatar Garunix (Chủ lực)

                      SR Rarity
                      Fire King Avatar Arvata
                      SR Rarity
                      Fire King Avatar Arvata
                      Fire King Avatar Arvata
                      FIRE 4
                      Fire King Avatar Arvata
                      Quái vua lửa Ganesha
                      • ATK:

                      • 1800

                      • DEF:

                      • 200


                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


                      UR Rarity
                      Fire King High Avatar Garunix
                      UR Rarity
                      Fire King High Avatar Garunix
                      Fire King High Avatar Garunix
                      FIRE 8
                      Fire King High Avatar Garunix
                      Thú vua lửa thần Garunix
                      • ATK:

                      • 2700

                      • DEF:

                      • 1700


                      Hiệu ứng (VN):

                      Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".


                      High Garunix: tiêu diệt toàn bộ các quái thú khác trên sân. 

                      Arvata: ngăn cản đối phương combo.

                      Fire King Avatar Barong và Fire King Island (searchers)

                      R Rarity
                      Fire King Avatar Barong
                      R Rarity
                      Fire King Avatar Barong
                      Fire King Avatar Barong
                      FIRE 4
                      Fire King Avatar Barong
                      Quái vua lửa Barong
                      • ATK:

                      • 1800

                      • DEF:

                      • 200


                      Hiệu ứng (VN):

                      "Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Thêm 1 "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Barong".


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".


                      R Rarity
                      Fire King Island
                      R Rarity
                      Fire King Island
                      Fire King Island
                      Spell Field
                      Fire King Island
                      Đảo vua lửa

                       Hiệu ứng (VN):

                       Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
                       ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
                       ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


                       Barong: lấy được 1 lá bài Fire King bất kỳ (quái thú, phép, bẫy) từ bộ bài. 

                       Island: 1 quái thú đổi lấy 1 quái thú Fire King.


                       Circle of the Fire Kings và Onslaught of the Fire Kings (phép)

                       UR Rarity
                       Circle of the Fire Kings
                       UR Rarity
                       Circle of the Fire Kings
                       Circle of the Fire Kings
                       Spell Quick
                       Circle of the Fire Kings
                       Vòng lửa của vua lửa

                        Hiệu ứng (VN):

                        Chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA mà bạn điều khiển và 1 quái thú FIRE trong Mộ của bạn; phá huỷ quái thú mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Circle of the Fire Kings" mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Target 1 FIRE monster you control and 1 FIRE monster in your GY; destroy that monster you control, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only activate 1 "Circle of the Fire Kings" per turn.


                        SR Rarity
                        Onslaught of the Fire Kings
                        SR Rarity
                        Onslaught of the Fire Kings
                        Onslaught of the Fire Kings
                        Spell Normal
                        Onslaught of the Fire Kings
                        Các vua lửa tập kích

                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LỬA, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ Deck của bạn. Hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Onslaught of the Fire Kings" mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If your opponent controls a monster and you control no monsters: Special Summon 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck. Its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only activate 1 "Onslaught of the Fire Kings" per turn.


                         Circle: hồi sinh Fire King từ mộ.

                         Onslaught: triệu hồi Fire King từ bộ bài.                         Lời kết

                         Hy vọng sau bài viết này các bạn có thể nắm được cách chơi của bộ bài Fire King. Cảm ơn các bạn đã đọc.
                         Đơn vị đồng hành:

                         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                         Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                         Top