Hướng Dẫn Chơi Blue-Eyes

Hướng Dẫn Chơi Blue-Eyes

 Blue-Eyes là một deck đang rất ổn ở thời điểm hiện tại, chả quan tâm bạn đang làm gì, chỉ cần 1 cục gạch có thể normal summon không cần hiến tế với ATK 3000 là bạn đủ thở oxy rồi, tuy hiện tại bắn phá spell/trap các kiểu nhiều, nhưng nhớ rằng boss và negate yu-gi-oh! thường body 3000 thậm chí thấp hơn, điều đó nghĩa là opp combo ra 1 quái negate mà không có removal, bạn chỉ cần normal summon cục gạch lên đấm chết con boss đó là xong


 khả năng tấn công : mạnh
 khả năng OTK : mạnh
 khả năng phòng thủ : trung bình
 khả năng gây khó khăn cho địch trong turn họ : tùy lối build
 khả năng dọn sân : cực mạnh
 khả năng hồi tài nguyên : có
 khả năng search : rất mạnh
 bú skill : có

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Blue-Eyes Dimension (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Blue-Eyes Dimension (Skill Card)
UR Rarity
Blue-Eyes Dimension (Skill Card)
Blue-Eyes Dimension (Skill Card)
Blue-Eyes Dimension (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Trận đấu này, nếu bạn có ít nhất 9 quái thú "Blue-Eyes" trong Deck của bạn khi bắt đầu Trận đấu, bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp Rồng Trắng Mắt Xanh mà không cần Hiến tế, và bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ngoại trừ Rồng ÁNH SÁNG- Loại quái thú có Cấp độ và quái thú Ritual. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
Gửi 2 quái thú "Blue-Eyes" (1 từ tay và 1 từ Deck của bạn) vào Mộ, thêm 1 Blue-Eyes White Dragon hoặc Monster Reborn từ Deck của bạn lên tay bạn, và đặt 1 Polymerization từ bên ngoài Deck của bạn tại ở cuối Deck của bạn. Nếu bạn kích hoạt Kỹ năng này ở lượt 2 hoặc lớn hơn, hãy đặt 1 Blue-Eyes Chaos MAX Dragon và 1 Chaos Form ở cuối Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

During this Duel, if you have at least 9 "Blue-Eyes" monsters in your Deck at the beginning of the Duel, you can Normal Summon/Set Blue-Eyes White Dragon without Tributing, and you cannot Special Summon monsters except LIGHT Dragon-Type monsters with Levels and Ritual Monsters. In addition, the following effect can be used once per Duel. Send 2 "Blue-Eyes" monsters (1 from your hand and 1 from your Deck) to the Graveyard, add 1 Blue-Eyes White Dragon or Monster Reborn from your Deck to your hand, and place 1 Polymerization from outside of your Deck at the bottom of your Deck. If you activated this Skill on turn 2 or later, also place 1 Blue-Eyes Chaos MAX Dragon and 1 Chaos Form at the bottom of your Deck.


 skill chỉ dùng khi bạn có ít nhất 9 quái "Blue-Eyes", bạn không thể triệu hồi đặc biệt quái gì ngoài quái LIGHT Dragon có Level và quái Ritual


 trong trận này : bạn có thể triệu hồi thường hay úp quái "Blue-Eyes White Dragon" mà không cần hiến tế !

 ngoài ra bạn có thể kích skill này một lần mỗi duel : đưa 2 quái Blue-Eyes (1 con từ tay, 1 con từ Deck) xuống mộ, search Blue-Eyes White Dragon hoặc Monster Reborn từ deck lên tay và đặt 1 Polymerization từ ngoài deck xuống đáy deck, nếu bạn dùng skill này từ turn 2 về sau, đặt 1 Blue-Eyes Chaos Max Dragon và 1 Chaos Form dưới đáy deck

 CORE

 

Blue-Eyes White Dragon (x3)

SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
Blue-Eyes White Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes White Dragon
Rồng trắng mắt xanh
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Con rồng huyền thoại này là một động cơ hủy diệt mạnh mẽ. Hầu như bất khả chiến bại, rất ít người đã ngửa với sinh vật tuyệt vời này và sống để kể câu chuyện.


Hiệu ứng gốc (EN):

This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.


 thật mừng vì bạn x3 BEWD không còn brick nữa, vì giờ bạn có thể normal summon nó không cần hiến tế nhờ skill, cảm giác thỏa mãn nhất là chỉ với 1 normal summon, bạn đấm chết con boss mà opp tốn cả buổi để quay tay ra :), do ATK là 3000 và lên cực dễ nên bạn hoàn toàn có thể OTK bằng 2 BEWD !!!

Blue-Eyes Alternative White Dragon (x3)

UR Rarity
Blue-Eyes Alternative White Dragon
UR Rarity
Blue-Eyes Alternative White Dragon
Blue-Eyes Alternative White Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes Alternative White Dragon
Rồng trắng mới mắt xanh
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách để lộ "Blue-Eyes White Dragon" trên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blue-Eyes Alternative White Dragon" một lần mỗi lượt theo cách này. Tên của lá bài này trở thành "Blue-Eyes White Dragon" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by revealing "Blue-Eyes White Dragon" in your hand. You can only Special Summon "Blue-Eyes Alternative White Dragon" once per turn this way. This card's name becomes "Blue-Eyes White Dragon" while it is on the field or in the Graveyard. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. This card cannot attack the turn this effect is activated.


 nhảy rất dễ, chỉ cần đưa cho opp xem BEWD từ tay là có thể nhảy lên sân, có khả năng bắn 1 quái của opp, nhưng dùng xong thì lá này không tấn công trong lượt dùng hiệu ứng, tuy nhiên bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách đem Fusion hay Synchro

Dragon Spirit of White (x1-3)

SR Rarity
Dragon Spirit of White
SR Rarity
Dragon Spirit of White
Dragon Spirit of White
LIGHT 8
Dragon Spirit of White
Rồng linh hồn trắng
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là lá bài "Blue-Eyes" .)
Lá bài này được coi như một quái thú Bình thường khi ở trong tay hoặc Mộ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blue-Eyes White Dragon" từ tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as a "Blue-Eyes" card.) This card is treated as a Normal Monster while in the hand or GY. When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; banish it. If your opponent controls a monster (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Blue-Eyes White Dragon" from your hand.


 là 1 lá luôn được xem là Blue-Eyes, có khả năng dọn spell/trap bằng cách banish (thứ rất quan trọng ở thời điểm bú skill, bú trap hiện tại, nếu không dùng được thì ít ra bait được 1 negate hay spell/trap để OTK dễ hơn), có effect tribute để nhảy BEWD từ tay, thuận tiện trong việc né target

Blue-Eyes Solid Dragon (x0-2 (không khuyến khích))

UR Rarity
Blue-Eyes Solid Dragon
UR Rarity
Blue-Eyes Solid Dragon
Blue-Eyes Solid Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes Solid Dragon
Rồng chất rắn mắt xanh
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể xáo trộn lá bài này từ sân vào Deck và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blue-Eyes White Dragon" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blue-Eyes Solid Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can shuffle this card from the field into the Deck, and if you do, Special Summon 1 "Blue-Eyes White Dragon" from your Deck. You can only use each effect of "Blue-Eyes Solid Dragon" once per turn.


 tuy có negate, nhưng làm sao để triệu hồi trong turn opp thì hiện tại khá có lá chơi một cách mượt mà, được cái effect né target con này khá xịn, nhảy thẳng BEWD từ deck thay vì từ tay như Spirit nhưng một lần nữa, không khuyến khích đem

The Melody of Awakening Dragon (x3)

SR Rarity
The Melody of Awakening Dragon
SR Rarity
The Melody of Awakening Dragon
The Melody of Awakening Dragon
Spell Normal
The Melody of Awakening Dragon
Giai điệu đánh thức rồng

  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.


   quá khỏe, chỉ cần bỏ 1 lá thêm 2 cục gach từ deck lên tay, do bú skill nên bạn có thể normal summon cục gạch của bạn không cần hiến tế, thường bạn sẽ search BEWDAlternative, Alternative sẽ nhảy lên sân khi show BEWD cho opp, sau đó nhờ bú skill normal BEWD 

  Sage with Eyes of Blue (x2-3)

  SR Rarity
  Sage with Eyes of Blue
  SR Rarity
  Sage with Eyes of Blue
  Sage with Eyes of Blue
  LIGHT 1
  Sage with Eyes of Blue
  Thuật sư mắt màu xanh
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Tuner ÁNH SÁNG Cấp 1 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Sage với Eyes of Blue". Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Blue-Eyes" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sage với Eyes of Blue" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can add 1 Level 1 LIGHT Tuner from your Deck to your hand, except "Sage with Eyes of Blue". You can discard this card, then target 1 Effect Monster you control; send it to the GY, and if you do, Special Summon 1 "Blue-Eyes" monster from your Deck. You can only use this effect of "Sage with Eyes of Blue" once per turn.


   tuy là searcher nhưng không còn x3 như xưa nữa, thời xưa ném trứng bằng trap nhảy BEWD, thời nay normal summon thẳng luôn cho nhanh, nên bạn thường dùng con này search chính bản thân nó rồi discard summon BEWD hoặc dùng để Synchro   hoặc bạn chơi dơ search Effect Veiler lấy negate

  The White Stone of Ancients và The White Stone of Legend (x0-3)

  UR Rarity
  The White Stone of Ancients
  UR Rarity
  The White Stone of Ancients
  The White Stone of Ancients
  LIGHT 1
  The White Stone of Ancients
  Đá trắng cổ xưa
  • ATK:

  • 600

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Blue-Eyes" từ Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Blue-Eyes" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The White Stone of Ancients" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn, during the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can Special Summon 1 "Blue-Eyes" monster from your Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Blue-Eyes" monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "The White Stone of Ancients" once per turn.


  SR Rarity
  The White Stone of Legend
  SR Rarity
  The White Stone of Legend
  The White Stone of Legend
  LIGHT 1
  The White Stone of Legend
  Đá trắng huyền thoại
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 250


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Thêm 1 "Blue-Eyes White Dragon" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the GY: Add 1 "Blue-Eyes White Dragon" from your Deck to your hand.


   thích thì chơi không thích thì thôi


   trứng Legend search BEWD lên tay, giờ có thể normal summon không cần hiến tế nên đem cũng được nhưng hơi rườm rà

   trứng Ancients thì nhảy thẳng BEWD từ deck vào cuối lượt và có cả hồi hàng

   cả 2 đều là Tuner nên thích gì chơi đó, khuyến khích nên chơi 1-2 Ancients

  Blue-Eyes Abyss Dragon (x1-2)

  UR Rarity
  Blue-Eyes Abyss Dragon
  UR Rarity
  Blue-Eyes Abyss Dragon
  Blue-Eyes Abyss Dragon
  LIGHT 8
  Blue-Eyes Abyss Dragon
  Rồng sâu xa mắt xanh
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual hoặc 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong End Phase: Bạn có thể thêm 1 quái thú Rồng Cấp 8 hoặc lớn hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; tất cả quái thú Rồng Cấp 8 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển nhận được 1000 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blue-Eyes Abyss Dragon" một lần mỗi lượt và chỉ có thể kích hoạt chúng khi "Blue-Eyes White Dragon" ở trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Special Summoned: You can add 1 Ritual Spell or 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. During your End Phase: You can add 1 Level 8 or higher Dragon monster from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY; all Level 8 or higher Dragon monsters you control gain 1000 ATK. You can only use each effect of "Blue-Eyes Abyss Dragon" once per turn, and can only activate them while "Blue-Eyes White Dragon" is on your field or in your GY.


   search được polymerization, Ritual Spell (bú skill từ add từ ngoài vào deck không cần đem), đã thế còn search được quái Dragon Level 8 hoặc cao hơn (quái Ritual từ bú skill cũng search được), đã thế còn có khả năng tăng 1000 ATK cho tất cả quái Dragon Level 8 hoặc cao hơn OTK cho dễ nữa chứ

  Dragon Revival Rhapsody, Silver's Cry và The King of D. (x0-3)

  UR Rarity
  Dragon Revival Rhapsody
  UR Rarity
  Dragon Revival Rhapsody
  Dragon Revival Rhapsody
  Spell Normal
  Dragon Revival Rhapsody
  Bài ca giúp rồng sống lại

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú Spellcaster: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú Rồng trong Mộ của mình, bao gồm ít nhất 1 quái thú Thường; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Đối thủ của bạn không có thiệt hại trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dragon Revival Rhapsody" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Spellcaster monster: You can target up to 2 Dragon monsters in your GY, including at least 1 Normal Monster; Special Summon them. Your opponent takes no damage this turn. You can only activate 1 "Dragon Revival Rhapsody" per turn.


   UR Rarity
   Silver's Cry
   UR Rarity
   Silver's Cry
   Silver's Cry
   Spell Quick
   Silver's Cry
   Tiếng hống của rồng bạc

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú Bình thường Rồng trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Silver's Cry" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Dragon Normal Monster in your GY; Special Summon that target. You can only activate 1 "Silver's Cry" per turn.


    UR Rarity
    The King of D.
    UR Rarity
    The King of D.
    The King of D.
    DARK 4
    The King of D.
    Chúa tể chi phối rồng
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 1100


    Hiệu ứng (VN):

    Tên của lá bài này trở thành "Lord of D." khi ở trên sân. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép / Bẫy; thêm 1 "The Flute of Summoning Dragon", "The Melody of Awakening Dragon", hoặc "Dragon Revival Rhapsody" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card's name becomes "Lord of D." while on the field. When this card is Normal Summoned: You can discard 1 Spell/Trap; add 1 "The Flute of Summoning Dragon", "The Melody of Awakening Dragon", or "Dragon Revival Rhapsody" from your Deck to your hand.


     tùy mỗi người sẽ chơi lối chơi khác nhau, tui chơi 2 thằng đánh đàn và 2 Dragon Revival vì khả năng OTK mạnh, cũng như lên Twin Burst nhanh


     cả 2 spell đều hồi sinh, nhưng Dragon Revival search được và nhảy 2 quái thay vì 1 như Silver's Cry bù lại chỉ dùng nếu bạn điều khiển quái Spellcaster (dễ bị ăn bắn phá)

    Blue-Eyes Twin Burst Dragon (x1)

    UR Rarity
    Blue-Eyes Twin Burst Dragon
    UR Rarity
    Blue-Eyes Twin Burst Dragon
    Blue-Eyes Twin Burst Dragon
    LIGHT 10
    Blue-Eyes Twin Burst Dragon
    Rồng hai ngòi nổ mắt xanh
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"
    Phải được Triệu hồi Fusion hoặc Triệu hồi Đặc biệt bằng cách gửi các quái thú ở trên mà bạn điều khiển đến Mộ (trong trường hợp đó, bạn không sử dụng "Polymerization"). Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Vào cuối Damage Step, khi lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, nhưng quái thú của đối thủ không bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned by sending the above monsters you control to the GY (in which case you do not use "Polymerization"). Cannot be destroyed by battle. This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. At the end of the Damage Step, when this card attacks an opponent's monster, but the opponent's monster was not destroyed by the battle: You can banish that opponent's monster.


     Gigachad


     lên dễ không cần polymerization, có khả năng đấm tận 2 lần, đấm quái nào banish quái đó (nếu quái đó không bị tiêu diệt bởi chiến đấu)


     fact : nếu bạn và opp đều có Twin Burst, bạn đấm opp, chỉ có bạn banish quái opp thôi, Twin Burst opp không banish ngược lại bạn được

    Deep-Eyes White Dragon (x0-1)

    UR Rarity
    Deep-Eyes White Dragon
    UR Rarity
    Deep-Eyes White Dragon
    Deep-Eyes White Dragon
    LIGHT 10
    Deep-Eyes White Dragon
    Rồng trắng mắt sâu xa
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi "Blue-Eyes" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ và bạn có quái thú rồng trong Mộ của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, và nếu bạn làm điều đó, gây 600 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú rồng có tên khác nhau trong Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú rồng trong Mộ của bạn; ATK của lá bài này sẽ bằng của quái thú đó. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a face-up "Blue-Eyes" monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect, and you have a Dragon-Type monster in your Graveyard: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, inflict 600 damage to your opponent for each Dragon-Type monster with different names in your Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: Target 1 Dragon-Type monster in your Graveyard; this card's ATK becomes equal to that monster's. If this card on the field is destroyed by a card effect: Destroy all monsters your opponent controls.


     tui đem x1 lá  này vì nó vừa bảo kê cái mạng sống rẻ rách của bạn, vừa burn opp, vừa có body to, vừa tiêu diệt toàn bộ card của địch, nói chung là này rất ngon, chỉ có điều đem quá nhiều thì brick

    Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon (x1)

    UR Rarity
    Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
    UR Rarity
    Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
    Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
    LIGHT 12
    Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
    Tân rồng trắng mắt xanh
    • ATK:

    • 4500

    • DEF:

    • 3800


    Hiệu ứng (VN):

    "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"
    Vào cuối Damage Step, nếu đây là lá bài ngửa duy nhất mà bạn điều khiển và lá bài được Triệu hồi Fusion này tấn công: Bạn có thể gửi 1 "Blue-Eyes" từ Extra Deck của mình đến Mộ; lá bài này có thể tấn công lại liên tiếp. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng này của "Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon" tối đa hai lần mỗi lượt. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Blue-Eyes" mà bạn điều khiển: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" At the end of the Damage Step, if this is the only face-up card you control, and this Fusion Summoned card attacked: You can send 1 "Blue-Eyes" Fusion Monster from your Extra Deck to the Graveyard; this card can attack again in a row. You can use this effect of "Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon" up to twice per turn. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Blue-Eyes" monster(s) you control: You can banish this card from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card.


     lên hơi căng, nhưng có Dragon Mirror thì lên cũng dễ, nhưng đôi khi brick, là một quái có khả năng đấm tận 3 lần, lỡ lá này bị tiêu diệt và gửi xuống mộ thì bạn vẫn có thể bảo kê quái Blue-Eyes của bạn khỏi target bằng cách banish từ mộ, tuy nhiên nếu bạn lên bằng polymerization, tốn 3 BEWD nhưng chỉ có 1 body lên sân và dễ ăn bắn phá, backrow và rời khỏi sân một cách nhảm nhí

    Blue-Eyes Spirit Dragon (x1-2)

    UR Rarity
    Blue-Eyes Spirit Dragon
    UR Rarity
    Blue-Eyes Spirit Dragon
    Blue-Eyes Spirit Dragon
    LIGHT 9
    Blue-Eyes Spirit Dragon
    Rồng thiêng mắt xanh
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú "Blue-Eyes"
    Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt 2 hoặc nhiều quái thú cùng một lúc. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng của một lá bài trong Mộ được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể hiến tế lá bài được Triệu hồi Synchro này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro quái thú rồng ÁNH SÁNG từ Extra Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Blue-Eyes Spirit Dragon", nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1 or more non-Tuner "Blue-Eyes" monsters Neither player can Special Summon 2 or more monsters at the same time. Once per turn, during either player's turn, when an effect of a card in the Graveyard is activated: You can negate the activation. During either player's turn: You can Tribute this Synchro Summoned card; Special Summon 1 LIGHT Dragon-Type Synchro Monster from your Extra Deck in Defense Position, except "Blue-Eyes Spirit Dragon", but destroy it during the End Phase of this turn.


     cực dơ


     có negate hiệu ứng từ mộ, cấm opp triệu hồi 2 quái hoặc nhiều hơn cùng lúc (dí b**i vào mặt bọn pendulum), có hiệu ứng né target bằng cách hiến tế bản thân để nhảy 1 LIGHT Dragon Synchro từ Extra Deck trong thế thủ ( trừ lá này ), bạn có thể nhảy những lá chả liên quan gì tới Blue-Eyes như Michael


    Azure-Eyes Silver Dragon (x1-2)

    SR Rarity
    Azure-Eyes Silver Dragon
    SR Rarity
    Azure-Eyes Silver Dragon
    Azure-Eyes Silver Dragon
    LIGHT 9
    Azure-Eyes Silver Dragon
    Rồng bạc mắt thiên thanh
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú Thường non-Tuner
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Cho đến cuối lượt tiếp theo, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú Rồng mà bạn đang điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể phá huỷ chúng bằng hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner Normal Monsters If this card is Special Summoned: Until the end of the next turn, neither player can target Dragon monsters you currently control with card effects, also they cannot be destroyed by card effects. Once per turn, during your Standby Phase: You can target 1 Normal Monster in your GY; Special Summon it.


     lên dễ, bảo kê quái Dragon của bạn không bị target bởi hiệu ứng và không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng !!!, điều này có nghĩa là opp gần như chỉ qua bằng cách có quái hơn 3000 ATK, có send, banish, return,... không target. Đã thế vào standby phase của bạn, bạn nhảy 1 Normal Monster từ mộ lên sân !!!, nghĩa là chỉ cần khứa này trên sân mỗi lượt free 1 cục gạch 3000 ATK

    Monster Reborn (x1)

    UR Rarity
    Monster Reborn
    UR Rarity
    Monster Reborn
    Monster Reborn
    Spell Normal
    Monster Reborn
    Phục sinh quái thú

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
     Phân loại:

      ờ thì ... skill search được lá này với skill cũng ném hàng xuống mộ nữa, không đem hơi phí      triệu hồi 1 quái từ mộ không cost không restrict gì cả go brrrrrrrr

     Blue-Eyes Chaos MAX Dragon và Chaos Form (x0 (skill cho free))

      Rarity
     Blue-Eyes Chaos MAX Dragon
      Rarity
     Blue-Eyes Chaos MAX Dragon
     Blue-Eyes Chaos MAX Dragon
     DARK 8
     Blue-Eyes Chaos MAX Dragon
     Rồng ĐẠI hỗn mang mắt xanh
     • ATK:

     • 4000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Chaos Form". Phải được Triệu hồi Ritual. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây gấp đôi thiệt hại xuyên thủng.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Ritual Summon this card with "Chaos Form". Must be Ritual Summoned. Your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. If this card attacks a Defense Position monster, inflict double piercing battle damage.


     UR Rarity
     Chaos Form
     UR Rarity
     Chaos Form
     Chaos Form
     Spell Normal
     Chaos Form
     Hình dạng hỗn mang

      Hiệu ứng (VN):

      Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú "Chaos" hoặc "Black Luster Soldier" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú khỏi tay hoặc sân của mình và / hoặc loại bỏ "Blue-Eyes White Dragon" hoặc "Dark Magician" khỏi Mộ của bạn, có tổng Cấp độ chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual "Chaos" hoặc "Black Luster Soldier" bạn Triệu hồi Ritual.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card can be used to Ritual Summon any "Chaos" or "Black Luster Soldier" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field and/or banish "Blue-Eyes White Dragon" or "Dark Magician" from your GY, whose total Levels exactly equal the Level of the "Chaos" or "Black Luster Soldier" Ritual Monster you Ritual Summon.


       Chaos Form : dùng nguyên liệu từ mộ, do Chaos Max Level 8 nên bạn chỉ cần dùng 1 Blue-Eyes là lên được boss


       Chaos Max : lên dễ, không bị target bởi hiệu ứng cũng như không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng, khi đấm quái thủ sẽ xuyên thủ và gây gấp đôi sát thương xuyên thủ, ATK 4000, được Chaos buff lên sẽ lên tận 5000 ATK OTK cực dễ      Staple

       

      Hallowed Life Barrier (x2)

      R Rarity
      Hallowed Life Barrier
      R Rarity
      Hallowed Life Barrier
      Hallowed Life Barrier
      Trap Normal
      Hallowed Life Barrier
      Rào chắn thiêng của sự sống

       Hiệu ứng (VN):

       Bỏ 1 lá bài khỏi tay bạn. Lượt này, bất kỳ sát thương nào bạn nhận được từ các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ trở thành 0.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 card from your hand. This turn, any damage you take from your opponent's cards and effects becomes 0.


        tui x2 lá này vì quá khỏe, opp mà không negate được thì coi như bạn free 1 turn để thở và OTK ở turn sau, bạn mà discard trứng thì free thêm 1 body 3000 ATK để dễ OTK hơn 

       Effect Veiler (x0-3)

       UR Rarity
       Effect Veiler
       UR Rarity
       Effect Veiler
       Effect Veiler
       LIGHT 1
       Effect Veiler
       Người che đậy hiệu ứng
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
       Phân loại:

        search được bởi Sage, là best handtrap, mà đem nhiều quá thì brick nên x1 hay x2 là ổn

       Michael the Arch-Lightsworn (x1)

       UR Rarity
       Michael, the Arch-Lightsworn
       UR Rarity
       Michael, the Arch-Lightsworn
       Michael, the Arch-Lightsworn
       LIGHT 7
       Michael, the Arch-Lightsworn
       Tổng lãnh chân lý sáng, Michael
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner LIGHT
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; loại bỏ mục tiêu đó. Khi lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu bất kỳ số lượng "Lightsworn" trong Mộ của mình; xáo trộn chúng vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 300 LP cho mỗi lá bài được trả lại. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner LIGHT monsters Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 card on the field; banish that target. When this card is destroyed: You can target any number of other "Lightsworn" monsters in your Graveyard; shuffle them into the Deck, and if you do, you gain 300 LP for each returned card. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard.


        gọi bởi Spirit, có khả năng banish card, tuy nghe phèn nhưng việc bạn banish spell/trap hay những lá quái body to hay không bị phá hủy của đối phương là một cách để dọn những card khó chịu rất hiệu quả

       Sun Dragon Inti (x0-1)

       SR Rarity
       Sun Dragon Inti
       SR Rarity
       Sun Dragon Inti
       Sun Dragon Inti
       LIGHT 8
       Sun Dragon Inti
       Rồng mặt trời Inti
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       "Fire Ant Ascator" + 1+ quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ: Phá huỷ quái thú đã phá hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này trên sân bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Moon Dragon Quilla" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       "Fire Ant Ascator" + 1+ non-Tuner monsters If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Destroy the monster that destroyed this card, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field. Once per turn, during the Standby Phase of the next turn after this card on the field was destroyed: You can target 1 "Moon Dragon Quilla" in your GY; Special Summon that target.


        nói ngắn gọn là quái nào tiêu diệt quái này bằng chiến đấu, quái đó bị tiêu diệt và opp chịu thiệt hại bằng phân nửa ATK quái đó, đây vừa là 1 quái cấu máu hiệu quả, vừa gây áp lực lên đối phương nếu họ không có bắn phá, vừa có body to để OTK
       Đơn vị đồng hành:

       - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


       Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

       Top