Hướng dẫn chơi Live☆Twin

Hướng dẫn chơi Live☆Twin

  
Nhận xét qua về Live☆Twin thì đây là 1 deck khá là dễ chơi, mạnh nhưng đáng tiếc là nó không được rẻ cho lắm =)). Dẫu vậy Meta là meta, mạnh thì không thể nhắc tới và xem qua chúng có gì đứng chứ.

Nay ta hãy cùng xem Archetype gồm các V-tuber cute này làm được gì nhé
Tổng quan

Tổng quan

 Cặp song sinh Vtuber đã được debut trong Duel Links ở box Deep Emotion... tuy vậy nó lại không được phổ biến rộng rãi do độ hiếm vcl. Komoney thực sự đã quá tham lam khi biến cả hai starter thành Ultra Rare, khốn nạn vkl.

Một chút thông tin ngắn gọn về Archetype: Live và Evil là một cặp làm việc như những Vtuber đáng yêu vào ban ngày và trở thành "Phantom Thieves" vào ban đêm. Channel Livestream của họ đóng vai trò như một cách để họ trở nên nổi tiếng và kiểm soát dân số, đồng thời tạo điều kiện cho một số cá nhân thực hiện các yêu cầu độc hại mà họ thực hiện khi màn đêm buông xuống. Hầu hết các yêu cầu này chỉ là hành động trộm đồ cho khách hàng của 2 nàng, và hành động này được thể hiện qua các lá Evil Twin Traps.

Đây là một Deck Control nửa mùa xoay quanh việc giành chiến thắng thông qua cách tiêu hao tài nguyên, càng về sau, deck này càng mạnh do lượng giá trị mà chúng có thể tạo ra.  Normal Summon Live☆Twin Ki-sikil hoặc Live☆Twin Lil-la để bắt đầu, nếu không bị negate, deck này sẽ nhận được free draw mỗi turn với khả năng của Evil★Twin Ki-sikil và Destroy 1 với Evil★Twin Lil- la One per turn. Nhờ khả năng draw của Ki-sikil ta có thể dễ lấy được các lá có khả năng phá đám địch như Effect Veiler hay Ice Dragon's Prision

Và dưới đây là giới thiệu qua từng lá trong Archetype:Các lá Live☆Twin

 

Live☆Twin Lil-la và Live☆Twin Ki-sikil (x3)

UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
Live☆Twin Lil-la
DARK 2
Live☆Twin Lil-la
Song sinh☆Trực tiếp Lil-la
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn phải trả 500 LP để tuyên bố tấn công. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent must pay 500 LP to declare an attack. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la" once per turn.


UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
Live☆Twin Ki-sikil
LIGHT 2
Live☆Twin Ki-sikil
Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Mỗi khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn nhận được 500 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each time an opponent's monster declares an attack, you gain 500 LP. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil" once per turn.


 One card combo, 2 card này có effect same same nhau đó là triệu hồi đặc biệt lá còn lại (Lil-la hoặc Ki-Sikil) từ hand hoặc deck. Tuy vậy cần lưu ý chút là bạn phải không control quái thú nào khác trên sân để kích hoạt và đây là hard one per turn.

Effect phụ của 2 lá này là thứ phân biệt chúng: 1 lá là tăng 500 LP, 1 lá là khiến địch mất 500 LP. Tuy nó không phải one per turn nhưng theo mình thì đây không phải effect quá hữu dung. Chủ yếu ta sẽ summon 1 trong 2 lá này để Link summon thôi

Live☆Twin Home (x1)

R Rarity
Live☆Twin Home
R Rarity
Live☆Twin Home
Live☆Twin Home
Spell Quick
Live☆Twin Home
Trang chủ Song sinh☆Trực tiếp

  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" từ Deck của bạn, cũng như trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Evil★Twin" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Live☆Twin Home" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 card; Special Summon 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Evil★Twin" monsters. You can only activate 1 "Live☆Twin Home" per turn.


  Có thể coi đây là một Extender hoặc là một Starter bổ sung. Triệu hồi 1 Live Twin từ deck với cost là 1 lá bài trên tay. Đi cặp với Secret Password thì deck này có 9 cách khác nhau để triển khai lối chơi. Lá này thực sự là vị cứu tinh nếu không may ta ăn Effect Veiler vào turn 1 hoặc bị phá lượt normal summon khi đi turn 2.

  Chú ý: Bạn không thể triệu hồi các lá quái thú khác ngoài Evil★Twin sau khi sử dụng lá bài này. Có nghĩa là đống Knightmare trong extra sẽ không thể sử dụng 

  Secret Password (x2-3)

  R Rarity
  Secret Password
  R Rarity
  Secret Password
  Secret Password
  Spell Normal
  Secret Password
  Câu khẩu hiệu bí mật

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Live☆Twin" hoặc "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ki-sikil" và điều khiển một quái thú "Lil-la" , bạn có thể thêm 1 quái thú "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Secret Password" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 "Live☆Twin" or "Evil★Twin" Spell/Trap from your Deck to your hand. If you control a "Ki-sikil" monster and control a "Lil-la" monster, you can add 1 "Evil★Twin" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "Secret Password" per turn.


   Ta có thể dùng thứ này lấy mọi thứ trong deck. Nó cũng có thể trở thành Starter/Extender khi add Live☆Twin Home hoặc thêm chút khả năng quấy nhiễu bằng  Evil★Twin Present. Ta cũng có thể search  Evil★Twin Ki-sikil & Lil-la nếu đã có cả 2 Ki-sikil & Lil-la ở trên sân, nhưng trường hợp này thường xảy ra vào turn 3 trở đi, chủ yếu ta sẽ search những thứ cần thiết hơn vào turn 1-2.

   Evil★Twin GG EZ và Live☆Twin Channel (x0-1)

   N Rarity
   Evil★Twin GG EZ
   N Rarity
   Evil★Twin GG EZ
   Evil★Twin GG EZ
   Trap Continuous
   Evil★Twin GG EZ
   Song sinh★Xấu xa game là dễ

    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" , sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
    ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú được Hiến tế, cho đến khi kết thúc lượt này.
    ● Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil★Twin GG EZ" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster, then activate 1 of the following effects. ● You can target 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster you control; it gains ATK equal to the original ATK of the Tributed monster, until the end of this turn. ● When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field: You can negate that effect. You can only use this effect of "Evil★Twin GG EZ" once per turn.


    N Rarity
    Live☆Twin Channel
    N Rarity
    Live☆Twin Channel
    Live☆Twin Channel
    Spell Field
    Live☆Twin Channel
    Kênh Song sinh☆Trực tiếp

     Hiệu ứng (VN):

     Khi một quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" ; vô hiệu hoá lần tấn công đó. Trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck hoặc, nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể thêm nó lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Live☆Twin Channel" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a monster declares an attack: You can Tribute 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster; negate that attack. During the End Phase: You can target 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster in your GY; shuffle it into the Deck, or, if you control no monsters, you can add it to your hand instead. You can only use each effect of "Live☆Twin Channel" once per turn.


      Thực sự không cần thiết. Ngoài cái tên hay vc (GG EZ) thì 2 lá bài này khá yếu và chỉ tốn slot deck. vậy nên ta sẽ không cho 2 lá này vào

     Evil★Twin Present (x1)

     R Rarity
     Evil★Twin Present
     R Rarity
     Evil★Twin Present
     Evil★Twin Present
     Trap Normal
     Evil★Twin Present
     Quà tặng song sinh★xấu xa

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển "Ki-sikil" và điều khiển quái thú "Lil-la" : Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
      ● Chọn mục tiêu 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" mà bạn điều khiển và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chuyển điều khiển của những quái thú.
      ● Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck.
      Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil★Twin Present" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control a "Ki-sikil" monster and control a "Lil-la" monster: Activate 1 of these effects; ● Target 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster you control and 1 face-up monster your opponent controls; switch control of those monsters. ● Target 1 Set Spell/Trap your opponent controls; shuffle it into the Deck. You can only activate 1 "Evil★Twin Present" per turn.


      Disruption. Nó có thể trở thành 1 lá Creature Swap hoặc đơn giản là 1 lá Clear backrow nếu có cả Ki-sikil và Lil-la ở trên sân


      Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la (x0-1)

      UR Rarity
      Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la
      UR Rarity
      Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la
      Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la
      DARK 8
      Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la
      Song sinh★xấu xa Ki-sikil & Lil-la
      • ATK:

      • 2200

      • DEF:

      • 2200


      Hiệu ứng (VN):

      Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn hoặc Mộ) bằng cách Hiến tế 2 quái thú Link. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nếu đối thủ của bạn điều khiển 3 lá bài hoặc lớn hơn, họ phải gửi lá bài từ tay xuống Mộ để họ điều khiển 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la" một lần mỗi lượt. Trong khi bạn có "Ki-sikil" trong Mộ và bạn có "Lil-la" trong Mộ, lá bài này nhận được 2200 ATK / DEF.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by Tributing 2 Link Monsters. If this card is Special Summoned: You can activate this effect; if your opponent controls 3 or more cards, they must send cards to the GY so they control 2 cards. You can only use this effect of "Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la" once per turn. While you have a "Ki-sikil" monster in your GY and you have a "Lil-la" monster in your GY, this card gains 2200 ATK/DEF.


       Cục thịt giúp bạn OTK. Thông thường lá này không được hay sử dụng cho lắm khi không có Evil★Twin's Trouble Sunny, nhưng tích cực hơn thì nó vẫn khá tốt để xài trong cái format 4k điểm gốc này.

      Hiệu ứng khi summon của lá bài này có thể giúp ích rất nhiều trong việc phá những field quá mạnh của opp đã set up từ trước, ngoài ra chỉ số ATK 4,4k rất phù hợp để OTK hoặc để vượt qua boss monster của địch. 90% mọi người sẽ triệu hồi lá này sau khi Destroy một lá bằng hiệu ứng của Lil-la.

      Evil★Twin Ki-sikil và Evil★Twin Lil-la (Live☆Twin Link)

      SR Rarity
      Evil★Twin Ki-sikil
      SR Rarity
      Evil★Twin Ki-sikil
      Evil★Twin Ki-sikil
      LIGHT
      Evil★Twin Ki-sikil
      Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
      • ATK:

      • 1100

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Phải

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.


      SR Rarity
      Evil★Twin Lil-la
      SR Rarity
      Evil★Twin Lil-la
      Evil★Twin Lil-la
      DARK
      Evil★Twin Lil-la
      Song sinh★Xấu xa Lil-la
      • ATK:

      • 1100

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú, bao gồm một quái thú "Lil-la"
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển "Ki-sikil" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Ki-sikil" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters, including a "Lil-la" monster If this card is Special Summoned and you control a "Ki-sikil" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main Phase, if you do not control a "Ki-sikil" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Lil-la" once per turn.


      2 lá này chính là Trái tim và Linh hồn của deck này. Ki-sikil (màu hồng) sẽ đảm nhiệm khả năng draw cho deck và Lil-la (màu xan) sẽ quấy nhiều opp bằng lượt destroy mỗi lượt.

       Lil-la thường chỉ được x2 trong YGO truyền thống, nhưng do cách hoạt động của Duel Links, mình cho rằng cô nàng này là x3 cần thiết vì cáI tung đồng xu không thể đoán trước được.

      Khi đi đầu thì ta thường phải sử dụng x2 Ki-sikil (Hồng), 1 để draw và 1 để set-up triệu hồi Lil-la (Xanh) để destroy trong turn của opp. Đi thứ hai thì ngược lại, ta sẽ bắt đầu với Lil-la để phá hủy một lá bài ngay lập tức. Lưu ý rằng việc sử dụng effect của chúng sẽ khóa bạn chỉ có thể triệu hồi Fiend, đồng nghĩa với việc nerf không cho bạn 1 card Link 4 vào turn 4. Do Lock summon như này nên Knightmare rất được đánh giá cao khi đi cùng vs deck.      Skill

       

      The Legend of the Heroes (Skill Card) (64%)

      UR Rarity
      The Legend of the Heroes (Skill Card)
      UR Rarity
      The Legend of the Heroes (Skill Card)
      The Legend of the Heroes (Skill Card)
      The Legend of the Heroes (Skill Card)
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
      ・Có thể được sử dụng nếu tổng Link Rating của quái thú trên sân của bạn là 3 hoặc lớn hơn. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
      ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 quái thú Link từ Mộ của bạn về Extra Deck, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Deck của bạn vào Extra Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Each of the following effects can be used once per Duel. ・Can be used if the total Link Rating of the monsters on your field is 3 or more. Increase your Life Points by 2000. ・Can be used on turn 5 and onward. Return 4 Link Monsters from your Graveyard to the Extra Deck, and add 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" from outside of your Deck to your Extra Deck.


       The Legend of the Heroes. Tặng bạn free 2k LP nếu ta có cả 2 Evil★Twins Ki-sikil and Lil-la, đồng thời Recycle lại các Link Monster và add thêm Mekk Knight Crusadia Avramax để giúp bạn trong vài tình huống ngặt nghèo. Cá nhân toii thì nghĩ đây là skill phù hợp nhất cho deck này, và Char nào cũng xài được nên tùy sở thích mà chọn char thui 

      Fiend Farewell (Skill Card) (bonus)

      UR Rarity
      Fiend Farewell (Skill Card)
      UR Rarity
      Fiend Farewell (Skill Card)
      Fiend Farewell (Skill Card)
      Fiend Farewell (Skill Card)
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Có thể được sử dụng khi một trong những quái thú của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu. 1 quái thú Loại quái thú ngẫu nhiên từ Deck của bạn được gửi đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Can be used when one of your monsters is destroyed in battle. 1 random Fiend-Type monster from your Deck is sent to the Graveyard.


      Fiend Farewell. Gửi Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la từ Deck xuống Mộ khi một quái thú bạn điều khiển bị destroy trong battle. Đây là một skill tăng khả năng OTK cho chúng ta. Hãy coi skill này như một skill Draw Sense nhưng lại không phải tốn lượt normal Draw của bạn, mặc dù việc kích hoạt sẽ khó đạt được hơn một chút vì hầu hết các deck hiện có thể loại bỏ các Live Twin của bạn trước khi tấn công.

      Draw Sense: High-Level (extra)

       Rarity
      Draw Sense: High-Level
       Rarity
      Draw Sense: High-Level
      Draw Sense: High-Level
      Draw Sense: High-Level
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Có thể sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 hoặc lớn hơn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Can be used each time your Life Points decrease by 1000. In the Draw Phase, instead of doing a normal draw, draw a random monster of Level 5 or higher.


      Đây là trường hợp thay thế cho Fiend Farewell. Tuy tốn lượt normal draw nhưng lại dễ dàng kích skill được hơn. Với lại ta đã có khả năng draw của Ki-sikil nên việc tốn 1 lượt normal draw không phải là quá lớn       Tech

       

      Enemy Controller và Cynet Crosswipe (Tùy chọn)

      SR Rarity
      Enemy Controller
      SR Rarity
      Enemy Controller
      Enemy Controller
      Spell Quick
      Enemy Controller
      Điều khiển địch

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
       ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


       SR Rarity
       Cynet Crosswipe
       SR Rarity
       Cynet Crosswipe
       Cynet Crosswipe
       Spell Quick
       Cynet Crosswipe
       Tiêu huỷ mạng lưới

        Hiệu ứng (VN):

        Hiến tế 1 quái thú Cyberse, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Tribute 1 Cyberse monster, then target 1 card on the field; destroy it.


        Có thể giúp bạn tránh các effect target vào Live☆Twins, đồng thời đổi lấy lá bài mà đối thủ có.

        Nếu bạn không biết cách hoạt động của nó thì đây: Chain Link 1 Normal Summon Twin, Chain Link 2 Enemy Controller/Cynet Crosswipe. Với E-Con, bạn có thể đánh cắp một trong những quái thú của đối thủ và Link chúng với Twin để có 1 free remove. Còn với Crosswipe, bạn có thể Destroy bất kỳ lá nào nên ta có thể xài để đối phá với Backrow, và vì Field của bạn sẽ trống do Crosswipe nên khi Twin mới được triệu hồi từ deck, Effect của chúng sẽ kích hoạt, cho phép bạn triệu hồi 1 Twin khác từ bộ bài!

        Dễ thấy E-Con được ưa thích hơn vì nó hoạt động với các Fiend- Evil★Twins, trong khi Crosswipe chỉ hoạt động trên các Cyberse- Live☆Twins.

        Ballista Squad (Tùy chọn)

        UR Rarity
        Ballista Squad
        UR Rarity
        Ballista Squad
        Ballista Squad
        Trap Normal
        Ballista Squad
        Toán lính bắn đá

         Hiệu ứng (VN):

         Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Tribute 1 monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it.


         Ballista Squad có thể được coi là Cynet Crosswipe khi đi với Evil★Twins, nhưng là một lá Trap card. Việc loại bỏ một Evil★Twin khỏi sân trong lượt của đối thủ thường là một effect có giá trị, vì khiến effect của các Evil★Twin khác có thể sử dụng. Trong những trường hợp này, Ki-sikil thường được gọi ra, nghĩa là Ballista Squad không chỉ được dịch thành "Hủy một lá bài" mà còn là "Rút 1 lá bài".

         Chaos Dragon Levianeer và Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning (Tùy chọn)

         UR Rarity
         Chaos Dragon Levianeer
         UR Rarity
         Chaos Dragon Levianeer
         Chaos Dragon Levianeer
         DARK 8
         Chaos Dragon Levianeer
         Rồng hỗn loạn Levianeer
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
         ● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
         ●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
         ● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
         Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


         UR Rarity
         Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
         UR Rarity
         Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
         Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
         LIGHT 8
         Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
         Lính hỗn mang - Sứ giả sự khởi đầu
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
         ● Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.
         ● Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY. Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● Target 1 monster on the field; banish it. This card cannot attack the turn this effect is activated. ● If this attacking card destroys an opponent's monster by battle: It can make a second attack in a row.


         Đây là lựa chọn thay thế cho Ki-sikil & Lil-la. Những quái thú "Chaos" luôn phối hợp tốt với Twins vì chúng có Thuộc tính Hỗn loạn là ÁNH Light và Dark.

          Mặc dù không thể tìm search được trong Archetype, nhưng sự trợ giúp của Draw Sense: High-Level sẽ khiến chúng trở nên dễ rút được lên tay hơn. Việc không phải tribute các Evil Twins trên sân là một lợi thế lớn cho ta không như Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la. Ngoài ra, chúng thực sự có những effect có thể kích hoạt không giống như Ki-sikil & Lilla, thứ mà 80% sẽ không thể kích hoạt.         Một vài mảnh ghép còn thiếu

          

         Chưa ra trong Duel Links

          Rarity
         Evil★Twin's Trouble Sunny
          Rarity
         Evil★Twin's Trouble Sunny
         Evil★Twin's Trouble Sunny
         LIGHT
         Evil★Twin's Trouble Sunny
         Song sinh★xấu xa Sunny rắc rối
         • ATK:

         • 3300

         • LINK-4

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải

         Trên


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú, bao gồm một quái thú "Evil★Twin"
         (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt tối đa 1 quái thú "Ki-sikil" và tối đa 1 quái thú "Lil-la" từ Mộ của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và gửi 1 quái thú "Evil★Twin" sinh" từ tay, Deck hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; gửi 1 lá bài trên sân xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin's Trouble Sunny" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters, including an "Evil★Twin" monster (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon up to 1 "Ki-sikil" monster and up to 1 "Lil-la" monster from your GY. You can banish this card from your GY and send 1 "Evil★Twin" monster from your hand, Deck, or face-up field to the GY; send 1 card on the field to the GY. You can only use each effect of "Evil★Twin's Trouble Sunny" once per turn.


          Rarity
         Live☆Twin Lil-la Treat
          Rarity
         Live☆Twin Lil-la Treat
         Live☆Twin Lil-la Treat
         DARK 2
         Live☆Twin Lil-la Treat
         Song sinh☆Trực tiếp Lil-la kẹo
         • ATK:

         • 500

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn điều khiển một "Ki-sikil" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Live☆Twin Lil-la Treat" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi một trong hai người chơi nhận sát thương từ chiến đấu liên quan đến "Evil★Twin" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; nó mất ATK bằng với thiệt hại chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la Treat" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control a "Ki-sikil" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Live☆Twin Lil-la Treat" once per turn this way. When either player takes damage from a battle involving an "Evil★Twin" monster: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster your opponent controls; it loses ATK equal to that battle damage. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la Treat" once per turn.


          Rarity
         Evil★Twin Challenge
          Rarity
         Evil★Twin Challenge
         Evil★Twin Challenge
         Trap Normal
         Evil★Twin Challenge
         Thử thách Song sinh★Xấu xa

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
          ● Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú "Evil★Twin" bằng cách sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Evil★Twin Challenge" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster in your GY; Special Summon it, then you can apply the following effect. ● Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 "Evil★Twin" Link Monster using monsters you control as material. You can only activate 1 "Evil★Twin Challenge" per turn.


           Rarity
          Live☆Twin Ki-sikil Frost
           Rarity
          Live☆Twin Ki-sikil Frost
          Live☆Twin Ki-sikil Frost
          LIGHT 2
          Live☆Twin Ki-sikil Frost
          Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil tuyết
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn điều khiển một "Lil-la" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Live☆Twin Ki-sikil Frost" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn bằng hiệu ứng bài (ngoại trừ trong Damage Step), trong khi bạn điều khiển một "Evil★Twin" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil Frost" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control a "Lil-la" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Live☆Twin Ki-sikil Frost" once per turn this way. If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand by a card effect (except during the Damage Step), while you control an "Evil★Twin" monster: You can banish this card from your GY; draw 1 card. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil Frost" once per turn.


           Rarity
          Live☆Twin Sunny's Snitch
           Rarity
          Live☆Twin Sunny's Snitch
          Live☆Twin Sunny's Snitch
          Spell Continuous
          Live☆Twin Sunny's Snitch
          Song sinh☆Trực tiếp Sunny mách lẻo

           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Live☆Twin" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong khi bạn điều khiển một "Evil★Twin" , mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú, bạn sẽ nhận được 200 LP và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Live☆Twin Sunny's Snitch" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is activated: You can add 1 "Live☆Twin" monster from your Deck to your hand. While you control an "Evil★Twin" monster, each time your opponent Normal or Special Summons a monster(s), you gain 200 LP, and if you do, inflict 200 damage to your opponent. You can only activate 1 "Live☆Twin Sunny's Snitch" per turn.


           Tuy vẫn chưa được ra trong Duel Links nhưng mình vẫn sẽ nói qua

           • Live☆Twin Ki-sikil FrostLive☆Twin Lil-la Treat đều là những Extender và là mục tiêu tốt nhất để triệu hồi từ deck. Đáng chú ý nhất là Ki-sikil Frost có thể giúp bạn có được nhiều lợi thế hơn nhờ khả năng rút bài bằng cách banish bản thân khỏi Mộ khi đối thủ rút bài.

           • Live☆Twin Sunny's Snitch là một cách để dễ có các starter hơn đồng thời burn lp.

           • Evil★Twin Challenge là Monster Reborn đồng thời bonus thêm kha khá effect, Perfect Recovery.

           • Evil★Twin's Trouble Sunny khắc phục mọi vấn đề mà bộ bài gặp phải. Từ việc gây sát thương, né tránh hiệu ứng cho đến phá hủy sân địch, đúng như cái tên.           Set up sân

           1. Normal summon hoặc Live☆Twin và summon lá còn lại trong deck.

           2. Nếu bạn đi trước, hãy summon Evil★Twin Ki-sikil. Nếu đi sau, triệu hồi Lil-la (trừ khi đối thủ của bạn không có gì trên sân)

           3. Với Ki-sikil, triệu hồi Live☆Twin Lil-la trở lại từ GY.

           4. Link summon thành Evil★ Twin Lil-la và kích hoạt hiệu ứng triệu hồi Evil★ Twin Ki-sikil trở lại.

           5. Rút một lá bài nhờ eff của Ki-sikil và Link summon một Ki-sikil mới từ Extra bằng cách sử dụng cả Evil★Twins trên sân và kết thúc lượt của bạn (hãy nhớ đặt bất kì Spell/Trap nào trc khi end nhé!).

           Đây là lý do tại sao Link Twins nên được chơi x3, bạn sẽ phải tốn 2 trong số bản sao ngay trong lần set-up đầu tiên. Bạn sẽ dễ dàng hết  tài nguyên và offline ở những lượt sau nếu không có x3. Ngoài ra, tại sao tác dụng thứ 2 của Skill Legends of the Heroes lại quan trọng, việc tái sử dụng các Link để tiếp tục chơi game là điều rất quan trọng.
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

           Top