Hướng dẫn chơi Yang Zing

Hướng dẫn chơi Yang Zing

Lối chơi : Control

F2P có nên chơi : có
Newbie có nên chơi : có

Sơ lược :
Bộ bài Yang Zing là bộ bài với những quái vật Wyrm và chủ yếu có hệ LIGHT. Deck thiên về triệu hồi và khi bị phá hủy quái sẽ search thẳng 1 Yang Zing từ Deck lên sân.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 Skill chủ yếu giúp Yang Zing có thể sống khoẻ trong meta hiện tại

Level Duplication (Skill Card) (Tối ưu hoá deck)

UR Rarity
Level Duplication (Skill Card)
UR Rarity
Level Duplication (Skill Card)
Level Duplication (Skill Card)
Level Duplication (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá bài quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn.
Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used when your Life Points are 3000 or lower, by revealing 1 monster card in your hand and selecting 1 monster on your field. The selected monster's Level will become equal to the Level of the monster you revealed until the end of the turn. This Skill can only be used once per Duel.


Với skill này bạn có thể dễ dàng Synchro ra những quái có số sao chẳng ( Baxia, Stardust Dragon, Formula Synchron, Coral Dragon,... ) hoặc dùng 2 quái cùng Level để combo với Xyz( Number 39, Number 70,... ).

Destiny Draw (Skill Card) (Dùng cho newbie những ngày đầu tiếp cận deck)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


 Với khả năng draw 1 lá bất kỳ từ deck, Destiny Draw sẽ cho bạn cơ hội lật kèo và hiểu thêm về Deck ( ví dụ như lá bài sẽ giúp lật kèo, OTK, Control sân,... )Core

 

Bixi Water of the Yang Zing (X0-3)

N Rarity
Bixi, Water of the Yang Zing
N Rarity
Bixi, Water of the Yang Zing
Bixi, Water of the Yang Zing
WATER 2
Bixi, Water of the Yang Zing
Rồng sao chổi nước, Bí Hí
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Bixi, Water of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Bixi, Water of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Bixi, Water of the Yang Zing". You can only use this effect of "Bixi, Water of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Trap effects.


Bixi, Water Of The Yang Zing

Bixi có hiệu ứng mà hầu hết quái Yang Zing đều có, đó là khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng, bạn có thể triệu hồi đặc biệt 1 quái Yang Zing từ bộ bài, ngoại trừ lá này ở tư thế tấn công. Hiệu ứng này giúp việc thủ sân hoặc combo diễn ra mượt mà hơn. Một lần một lượt vào Main Phase hay Battle Phase của đối phương bạn có thể ngay lập tức triệu hồi Synchro quái thú Synchro nào cũng được nhưng chủ sử dụng quái Yang Zing làm nguyên liệu. Nếu quái Synchro có lá mày làm nguyên liệu bạn sẽ được miễn hiệu ứng trap. Do miễn hiệu ứng trap chứ không phải miễn target bởi trap nên những lá như Treacherous Trap Hole hay Ceiling kích hoạt bạn sẽ lời card hơn đối phương.

Yang Zing Creation (X0-3)

SR Rarity
Yang Zing Creation
SR Rarity
Yang Zing Creation
Yang Zing Creation
Trap Continuous
Yang Zing Creation
Rồng sao chổi hiện hữu

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters.


   Yang Zing Creation

  Khi lá bài này còn ở trên sân thì một lần một lượt nếu 1 quái thú nào đó bạn điều khiển, quái đó là Wyrm không đều không quan trọng, chỉ với việc quái thú bạn bị phá hủy bởi chiến đấu hay hiệu ứng bài và không cần xuống mộ vẫn kích được hiệu ứng này: bạn có thể triệu hôi 1 quái Yang Zing từ deck nhưng lượt này bạn không thể triệu hồi đặc biệt, ngoại trừ triệu hồi Synchro. Đây là 1 lá rất mạnh vì chỉ cần còn nó trên sân thì sẽ được +1 ( quái Yang Zing bị phá triệu hồi 1 Yang Zing khác và lá này triệu hồi thêm 1 Yang Zing khác. 1 được 2 ).

  Chiwen Light of the Yang Zing (X1-3)

  R Rarity
  Chiwen, Light of the Yang Zing
  R Rarity
  Chiwen, Light of the Yang Zing
  Chiwen, Light of the Yang Zing
  LIGHT 1
  Chiwen, Light of the Yang Zing
  Rồng sao chổi sáng, Chi Vẫn
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Chiwen, Light of the Yang Zing". Khi "Yang Zing" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó khi nó rời khỏi ô. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Chiwen, Light of the Yang Zing" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck, except "Chiwen, Light of the Yang Zing". When a "Yang Zing" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard, while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card, and if you do, banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Chiwen, Light of the Yang Zing" effect per turn, and only once that turn.


  Chiwen, Light Of The Yang Zing
  Chiwen là quái thú Tuner 1 sao nên rất dễ mix với những deck khác, khả năng khi bị phá hủy của Chiwen cũng giống các Yang Zing và bạn chọn tư thế nào cũng được. Ngoài ra nếu quái Yang Zing bạn đang điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng và gửi xuống mộ khi lá này đang nằm dưới mộ, bạn có thể nhảy con này lên nhưng con này sẽ bị loại khỏi cuộc chơi khi rời sân. Dù vậy lá có khả năng nhẩy lên nhờ Yang Zing khác cũng như tự nhảy khi có Yang Zing bị phá nên con này cũng có thể chặn 1 đòn đánh hoặc để combo.

  Suanni Fire of the Yang Zing (X1-3)

  R Rarity
  Suanni, Fire of the Yang Zing
  R Rarity
  Suanni, Fire of the Yang Zing
  Suanni, Fire of the Yang Zing
  FIRE 4
  Suanni, Fire of the Yang Zing
  Rồng sao chổi lửa, Toan Nghê
  • ATK:

  • 1900

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


  Suanni, Fire Of The Yang Zing
  Hiệu ứng khi bị phá hủy và synchro ở lượt đối phương của Suanni giống như Bixi, nhưng thay vì triệu hồi quái Yang Zing ở thế công, Suanni triệu hồi ở thế thủ, đều này làm cho việc thủ bằng Suanni ở giai đoạn đầu an toàn hơn so với Bixi. Quái Synchro bất kỳ dùng Suanni làm nguyên liệu sẽ tăng 500 ATK và DEF, điều này khiến cho bạn dễ dàng trao đổi quái thú với đối phương hơn.

  Taotie Shadow of the Yang Zing (X0-2)

  R Rarity
  Taotie, Shadow of the Yang Zing
  R Rarity
  Taotie, Shadow of the Yang Zing
  Taotie, Shadow of the Yang Zing
  DARK 5
  Taotie, Shadow of the Yang Zing
  Rồng sao chổi ác ma, Thao Thiết
  • ATK:

  • 2200

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Taotie, Shadow of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Taotie, Shadow of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Không thể chuyển đổi việc sở hữu quái thú Synchro trên sân đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Taotie, Shadow of the Yang Zing". You can only use this effect of "Taotie, Shadow of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). Possession of a Synchro Monster on the field that used this card as a Synchro Material cannot switch.


   Taotie có khả năng khi bị phá hủy và synchro turn đối phương như Bixi, nhưng tư thế của quái Yang Zing từ bộ bài thì thư thế nào cũng được, con này chỉ yếu lấy body 5 sao của nó để dễ tiếp cân Coral Dragon và có thể sẽ là Onimaru. Hiệu ứng khi làm nguyên liệu Synchro của lá này đang khá yếu hiện tại vì việc cướp quái trên sân đang rất yếu, thay vào đó hiến tế quái đối phương đang từ từ lên ngôi và nếu bỏ nhiều lá này tỉ lệ brick sẽ tăng lên. Nên lấy nhiều nhất 2 lá.

  Pulao Wind of the Yang Zing (X1-3)

  N Rarity
  Pulao, Wind of the Yang Zing
  N Rarity
  Pulao, Wind of the Yang Zing
  Pulao, Wind of the Yang Zing
  WIND 1
  Pulao, Wind of the Yang Zing
  Rồng sao chổi gió, Bồ Lao
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Pulao, Wind of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pulao, Wind of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài Phép.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Pulao, Wind of the Yang Zing". You can only use this effect of "Pulao, Wind of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Spell effects.


   Pulao có khả năng khi bị phá hủy và synchro lượt đối thủ giống cách Yang Zing khác, nhưng quái được triệu hồi bởi Pulao phải ở Tư thế Tấn công. Hiệu ứng quái được Synchro dùng Pulao sẽ miễn nhiễm hiệu ứng Ma Pháp. Việc này cũng đang khá ổn khi meta hiện tại có quá nhiều Book Of Moon hay Forbidden Chalice thì Pulao vẫn tỏ ra hiệu quả. Nhưng Pulao vẫn không bằng Bixi do hiện tại trap vẫn tỏ ra Control quá mạnh nên Pulao chỉ được sử dụng tùy tình huống.

  Jiaotu Darkness of the Yang Zing (X3)

  SR Rarity
  Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
  SR Rarity
  Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
  Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
  DARK 2
  Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
  Rồng sao chổi hắc ám, Tiêu Đô
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing". Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể gửi 2 lá bài "Yang Zing" từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" với 0 ATK và 1 "Yang Zing" với 0 DEF từ Deck của bạn, nhưng loại bỏ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing". If you control no other monsters: You can send 2 "Yang Zing" cards from your hand to the Graveyard; Special Summon 1 "Yang Zing" monster with 0 ATK and 1 "Yang Zing" monster with 0 DEF from your Deck, but banish them during the End Phase. You can only use 1 "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing" effect per turn, and only once that turn.


  Là một quái thú Tuner và có khả năng khi bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng và gửi xuống mộ sẽ triệu hồi 1 quái Yang Zing từ deck ở thế tấn công. Và khi bạn không có quái thú nào khác lá bài này, bạn có thể thể ném 2 lá Yang Zing từ tay xuống mộ ( không quan trọng quái hay Soell/Trap ) và search thẳng 2 quái Yang Zing lên sân với điều kiện là 1 quái ATK 0 và 1 quái DEF 0 nhưng loại khỏi cuộc chơi khi kết thúc lượt VÀ NÓ KHÔNG NÓI RẰNG BẠN CHỈ CÓ THỂ TRIỆU HỒI QUÁI YANG ZING NÊN ĐỌC TỚI ĐÂY DESTINY HERO PLASMA SẼ CƯỜI NHẸ, đây là một con quái rất mạnh với khả năng mở combo và ném Chiwen xuống mộ rất tốt.

  Yang Zing Prana (X0-1)

  N Rarity
  Yang Zing Prana
  N Rarity
  Yang Zing Prana
  Yang Zing Prana
  Spell Continuous
  Yang Zing Prana
  Long mạch của rồng sao chổi

   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng Thuộc tính khác nhau mà "Yang Zing" trong Mộ của bạn có.
   ● 2 hoặc lớn hơn: Tất cả "Yang Zing" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK.
   ● 3 hoặc lớn hơn: Nếu "Yang Zing" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ.
   ● 4 hoặc lớn hơn: Đối thủ của bạn không thể Úp quái thú. Thay đổi tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế tấn công.
   ● 5 hoặc nhiều hơn: Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; phá hủy tất cả các lá bài trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card gains these effects, based on the number of different Attributes the "Yang Zing" monsters in your Graveyard have. ● 2 or more: All "Yang Zing" monsters you control gain 500 ATK. ● 3 or more: If a "Yang Zing" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can send this card to the Graveyard instead. ● 4 or more: Your opponent cannot Set monsters. Change all face-up monsters your opponent controls to Attack Position. ● 5 or more: You can send this card to the Graveyard; destroy all cards on the field.


   Đây thực sự là một lá bài mạnh, nhưng ở meta đi đâu cũng gặp Karma Cut do MelodiousDreadmaster lên ngôi thì việc đạt đủ điều kiện 5+ là rất khó, chưa kể tới việc lá này sẽ gây brick nên lá này sẽ không được trọng dụng ở tương lai GẦN.

   Yang Zing Brutality (X0-2)

   N Rarity
   Yang Zing Brutality
   N Rarity
   Yang Zing Brutality
   Yang Zing Brutality
   Trap Normal
   Yang Zing Brutality
   Sự hung bạo của rồng sao chổi

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu "Yang Zing" mà bạn điều khiển đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation: ATK và DEF của quái thú chiến đấu của bạn sẽ tăng gấp đôi ATK và DEF ban đầu của nó chỉ trong damage calculation đó, nhưng nó sẽ bị phá huỷ ở cuối Damage Step này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a "Yang Zing" monster you control battles an opponent's monster, during damage calculation: Your battling monster's ATK and DEF each become double its original ATK and DEF during that damage calculation only, but it is destroyed at the end of this Damage Step.


     Dù lá bài này có khả năng trade với 1 quái đối phương sau đó bị nổ và kích effect ( nếu là bọn Yang Zing ở Main Deck ). Tuy nhiên do là bài bẫy chậm ( chỉ kích hoạt khi bị đánh ) và dễ gây brick nên không khuyến khích sử dụng lá này.    Extra Deck

     

    Baxia Brightness of the Yang Zing (X1)

    UR Rarity
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    UR Rarity
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    LIGHT 8
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
    • ATK:

    • 2300

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.


    Một quái thú 8 sao nhưng yêu cầu 1 Wyrm non-Tuner để Synchro ra nó nên việc mix với những deck khác sẽ cần phải chơi thêm Yang Zing. Do hiệu ứng lá này là target và đẩy về bằng với hệ gốc khác nhau loại Wyrm triệu hồi ra nó, nên trên lý thuyết bạn có thể đẩy 1+ bài về tay. Dù hiệu ứng target có thể bị kháng bởi Sabre Dancer, nhưng đẩy về tay đang là hiệu ứng mạnh khi đối đầu với deck Meta kháng phá hủy như hiện tại. Và một lần một lượt, bạn có thể phá hủy 1 quái trên sân bạn và triệu hồi 1 quái Level 4 hoặc thấp hơn dưới mộ bạn, và hiệu ứng này không yêu cầu 1 trong 2 quái phải là Wyrm hay Yang Zing nên lá bài này có tiềm năng đưa Yang Zing mix với những deck khác.

    P/S : nếu quái thú bạn phá hủy là quái Yang Zing và có 1 quái Level 4 hoặc thấp hơn dưới mộ. Quái Yang Zing sẽ kích effect và triệu hồi 1 quái Yang Zing khác, sau đó lá này sẽ triệu hồi thêm 1 quái dưới mộ. Và thế là bạn có thể triệu hồi Xyz hoặc Synchro 2 quái vừa triệu hồi.    Staple

     Giúp Yang Zing cơ động hơn nhờ điểm mạnh mix với những lá bài khác. Hoặc giúp Yang Zing thủ tốt cũng như combo tốt hơn.

    Cosmic Cyclone và Mystical Space Typhoon (X0-3)

    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    Cosmic Cyclone
    Spell Quick
    Cosmic Cyclone
    Xoáy vũ trụ

     Hiệu ứng (VN):

     Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       Cùng là mục đích không cho đối phương có cơ hồi quấy nhiễu bạn nhưng Cosmic CycloneMST lại đi theo 2 lối chơi riêng

      Cụ thể :
      Cosmic Cyclone : yêu câu bạn trả 1000 LP để target và loại khỏi cuộc chơi spell/trap đối phương
      ===> điều này giúp kích hoạt skill Level Duplication hay những skill yêu cầu tốn LP dễ dàng hơn
      MST thì chỉ target và phá hủy 1 spell/trap không trả cost
      ===> đều này sẽ giúp cho bạn chơi những skill không yêu cầu LP thấp để kích hoạt mà vẫn có thể phá spell/trap địch mà không tốn tài nguyên của bạn.

      Các quái thú để sống sót qua lượt

      R Rarity
      Battlin' Boxer Veil
      R Rarity
      Battlin' Boxer Veil
      Battlin' Boxer Veil
      FIRE 4
      Battlin' Boxer Veil
      Kẻ đốt khớp làm tường
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


      UR Rarity
      Sphere Kuriboh
      UR Rarity
      Sphere Kuriboh
      Sphere Kuriboh
      DARK 1
      Sphere Kuriboh
      Bóng Kuriboh
      • ATK:

      • 300

      • DEF:

      • 200


      Hiệu ứng (VN):

      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; thay đổi quái thú đang tấn công thành Tư thế Phòng thủ. Khi bạn Triệu hồi Ritual, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình vì là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand to the GY; change the attacking monster to Defense Position. When you Ritual Summon, you can banish this card from your GY as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


      SR Rarity
      Arcana Force XIV - Temperance
      SR Rarity
      Arcana Force XIV - Temperance
      Arcana Force XIV - Temperance
      LIGHT 6
      Arcana Force XIV - Temperance
      Lực lượng arcana XIV - Temperance
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 2400


      Hiệu ứng (VN):

      Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
      ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
      ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


      SR Rarity
      Kiteroid
      SR Rarity
      Kiteroid
      Kiteroid
      WIND 1
      Kiteroid
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 400


      Hiệu ứng (VN):

      Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


       Đều có cùng chức năng chính là để bảo kê nhưng 4 lá này lại dùng cho các mục đích riêng như :

       Khi bạn bị tấn công Sphere Kuriboh sẽ tự ném bản thân xuống mộ để chuyển quái đối phương sang phòng thủ
      ===> điều này giúp bạn kiểm soát tình huống tốt hơn vì đây là hiệu ứng chỉ khi bạn bị tấn công chứ không phải khi bị tấn công thẳng điểm gốc nên Sphere Kuriboh có khả năng bảo kê quái của bạn và LP của bạn. Đồng thời nó chuyển quái đối phương sang thế thủ, điều này làm cho những lá ATK cao hơn DEF, đặc biệt là không bị target như Sabre Dancer có thể bị tiêu diệt dễ dàng hơn.

      Veil : Khi bạn ĐÃ nhận thiệt hại chiến đấu, bạn có thể triệu hồi lá này lên sân và hồi LP bằng với lượng thiệt hại bạn ĐÃ nhận.
      ===> lá bài này giúp bạn có thể kích Destiny Draw, ngoài ra nó còn tạo ra 1 body Level 4, nếu lá này bị phá hủy thì bạn sẽ lời 1 card hoặc 1 đòn đánh của đối phương, còn nếu lá này vẫn còn trên sân. Bạn có thể dùng body Level 4 của lá bài này Xyz hay Synchro, Hiến tế, Ritual tùy thích.

      Khi đang tính toán thiệt hại , vào lượt của cả 2 người chơi, bạn có thể ném Temperance từ tay xuống mộ và bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó
      ===> lợi thế hơn Sphere Kuriboh đó là khả năng chain ngay lúc tính thiệt hại. Lấy ví dụ : bạn có 2 Sphere Kuriboh và khi bạn ném 1 lá thì bị ăn Nagate từ Counter Trap và bạn sẽ bất lực, còn về phía của Temperance, bạn có 2 Temperance bị ăn Nagate từ Counter Trap vẫn có thể ném thêm 1 lá nữa để chặn ( và tất nhiên Temperance không chain được Counter Trap mà phải đợi Counter Trap hoạt động xong mới ném được ). Nên nếu bạn muốn chơi lối chơi Destiny Draw hay F2P an toàn và không bị dính số, bạn có thể để ý đến Temperance.

       Kiteroid : Khi bạn bị đánh thẳng điểm gốc vào giai đoạn thiệt hại ( hiệu ứng nhanh ) bạn ném lá này xuống mộ và bạn không nhận thiệt hại từ đòn đánh đó ( những đòn đánh vẫn diễn ra ). Nếu đối phương đánh thẳng điểm gốc khi lá này dưới mộ bạn có thể loại khỏi cuộc chơi nó ( hiệu ứng nhanh ) bạn không nhận thiệt hại từ đòn đánh đó ( nhưng đòn đánh vẫn được diễn ra ).
      ===> hiệu ứng của Kiteroid tuy không thể bảo kê quái, cũng như bất lực trước Cat Dancer nhưng bù lại đây không phải là hiệu ứng một lần một lượt nên nếu bạn có 2 Kiteroid thì bạn có thể chặn tới 4 đòn đánh của đối phương và cho phép bạn đủ thời gian cũng như tài nguyên mà OTK ngược lại đối phương.

      Forbidden Chalice và Book of Moon (X0-3)

      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      Forbidden Chalice
      Spell Quick
      Forbidden Chalice
      Chén thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


         Đều chung khả năng là khoá hiệu ứng quái đối thủ có khả năng bắn phá trong lượt của bạn để bạn có thể combo dễ dàng hơn nhưng BoMChalice sử dụng tùy tình huống khác nhau như :

         Chalice : rẻ hơn BoM với khả năng ngăn hiệu ứng nhưng tăng cho quái bị ngăn hiệu ứng 400 ATK
         BoM : úp quái trên sân xuống ( quái bị úp xuống trừ bọn Krawler ra thì hiệu ứng sẽ bị ngăn chặn ). Ngoài ra BoM còn giúp quái bạn đấm được lũ ATK to DEF thấp như Levianeer và có thể bảo kê quái bạn khỏi những lá như Karma Cut ( và tất nhiên quái đó của bạn sẽ ở tư thế thủ và bạn có thêm 1 cục thịt để đỡ 1 lần đánh mà vẫn tiêu hao được tài nguyên địch ).

        Needle Ceiling (X0-3)

        UR Rarity
        Needle Ceiling
        UR Rarity
        Needle Ceiling
        Needle Ceiling
        Trap Normal
        Needle Ceiling
        Trần nhà đầy gai

         Hiệu ứng (VN):

         Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


          Với hiệu ứng đơn giản nhưng mạnh của Neddle Ceiling khi có 4 quái thú trên sân ( cả 4 quái thú không phân biệt úp hãy ngửa ). Lá bài này sẽ phá hủy toàn bộ quái ngửa trên sân. Nghe có vẻ hơi một mất một còn, nhưng lũ Yang Zing là bọn có lợi trong chuyện này khi con Yang Zing ( Main Deck ) nào đó bị phá hủy và đưa xuống mộ thì sẽ sum con khác từ deck lên để combo cũng như làm bị thịt trong khi đối phương sẽ bị phá hết quái ( hiệu ứng phá hủy quái này không target ).

         Masked Chameleon (X0-1)

         UR Rarity
         Masked Chameleon
         UR Rarity
         Masked Chameleon
         Masked Chameleon
         EARTH 4
         Masked Chameleon
         Thằn lằn mặt nạ
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1100


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Thường nếu bạn điều khiển quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú có 0 DEF trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào khác, ngoại trừ từ Extra Deck, trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned if you control a Level 5 or higher monster. When this card is Normal Summoned: You can target 1 monster with 0 DEF in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. Its effects are negated. You cannot Special Summon any other monsters, except from the Extra Deck, during the turn you activate this effect.


         Masked Chameleon cho phép bạn triệu hồi 1 quái 0 DEF dưới mộ ( đặc trưng của bọn Yang Zing thường là 0 DEF hoặc 0 ATK hoặc cả hai ). Điều kiện là bạn không được triệu hồi đặc biệt quái, ngoại trừ ở Extra Deck, hiệu ứng này lợi ở chỗ là nó không cấm bạn chỉ triệu hồi Xyz hay Synchro, bla bla,... Mà nó chỉ yêu cầu bạn không được triệu hồi đặc biệt ngoại trừ từ Extta Deck thôi, bên bạn có thể mix con này Xyz hay Synchro cũng được.         Staple Extra Deck

          

         Number 39: Utopia và Number C39: Utopia Ray (X0-1)

         UR Rarity
         Number 39: Utopia
         UR Rarity
         Number 39: Utopia
         Number 39: Utopia
         LIGHT
         Number 39: Utopia
         Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


         UR Rarity
         Number C39: Utopia Ray
         UR Rarity
         Number C39: Utopia Ray
         Number C39: Utopia Ray
         LIGHT
         Number C39: Utopia Ray
         Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú LIGHT Cấp 4
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


          Number 39: Utopia

         ===> dùng để nhảy lên Number C39: Utopia Ray
          Number C39: Utopia Ray
         Bạn có thể triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách dùng Number 39 là nguyên liệu, Number 39 và tất cả nguyên liệu hiện tại của nó sẽ chuyển sang lá bài này.
         Khi điểm gốc bạn 1000 hoặc thấp hơn. Bạn có thể bỏ 1 nguyên liệu Xyz của lá bài này, lá bài này tăng 500 ATK, và nếu nó làm vậy, 1 quái đối phương sẽ giảm 1000 ATK ( không target ).
         ===> đây là lá bài có khả năng OTK và comeback cực mạnh, chỉ cần đối phương không đủ ATK hay DEF để OTK bạn và bạn có đủ tài nguyên triệu hồi quái này ra thì khả năng cao bạn sẽ lật kèo.

         Number 70: Malevolent Sin (X0-2)

         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         Number 70: Malevolent Sin
         DARK
         Number 70: Malevolent Sin
         Con số 70: Tội ác tử thần
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


         Number 70 có khả năng OTK về giai đoạn cuối rất mạnh với 1 phá banish quái đối phương và tấn công. Nỗi khiếp sợ lớn nhất của Number 70 đó là khi bạn có tới 2 Number 70 trên sân và còn nguyên liệu Xyz cùng với khả năng chưa bị ngăn chặn. Bạn có thể banish tới 2 quái đối phương và gây tới 4800 thiệt hại.

         Các quái thú tùy tình huống

         SR Rarity
         Stardust Charge Warrior
         SR Rarity
         Stardust Charge Warrior
         Stardust Charge Warrior
         WIND 6
         Stardust Charge Warrior
         Chiến binh xung kích bụi sao
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1300


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
         Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.


         UR Rarity
         Coral Dragon
         UR Rarity
         Coral Dragon
         Coral Dragon
         WATER 6
         Coral Dragon
         Rồng san hô
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 500


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.


         R Rarity
         Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
         R Rarity
         Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
         Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
         DARK 12
         Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
         Cánh đen công phá - Onimaru sét thánh
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là Tuner khi ngửa mặt trên sân. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Blackwing" trong Mộ của mình; Cấp độ của lá bài này sẽ giống như Cấp độ của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" một lần trong mỗi trận đấu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro chỉ sử dụng các quái thú Synchro tấn công, thì lá bài này chỉ nhận được 3000 ATK trong Damage Step.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner while face-up on the field. Cannot be destroyed by card effects. You can target 1 "Blackwing" monster in your Graveyard; this card's Level becomes the same as that monster's. You can only use this effect of "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" once per Duel. If this card that was Synchro Summoned using only Synchro Monsters attacks, this card gains 3000 ATK during the Damage Step only.


         UR Rarity
         Brionac, Dragon of the Ice Barrier
         UR Rarity
         Brionac, Dragon of the Ice Barrier
         Brionac, Dragon of the Ice Barrier
         WATER 6
         Brionac, Dragon of the Ice Barrier
         Rồng hàng rào băng, Brionac
         • ATK:

         • 2300

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
         Bạn có thể gửi xuống Mộ số lượng lá bài bất kỳ xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào cùng số lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại những lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can discard any number of cards to the GY, then target the same number of cards your opponent controls; return those cards to the hand. You can only use this effect of "Brionac, Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


          Stardust Charge Warrior

         Thứ hữu dụng nhất của Stardust Charge Warrior chính là khả năng khi được triệu hồi và rút 1 lá của nó
          
         Brionac, Dragon Of The Ice Barrier
         Brionac có khả năng đi khè bọn meta không bị phá hủy rất ổn nhờ khả năng ném bài xuống mộ sau đó đẩy bài đối phương về tay BẰNG số bài đã ném ( không phân biệt quái hay ma pháp/bẫy ).

          Coral Dragon
         Coral Dragon có cả 2 hiệu ứng đều mạnh, bạn có thể bỏ 1 lá bài và target 1 lá sau đó phá lá đó. Nếu quái đối phương không bị phá hủy thì bạn có thể bắn spell/trap để mở đường OTK. Nếu lá này được triệu hồi Synchro và gửi xuống mộ, bạn được rút 1 lá. Và lá bài này là lá vừa Synchro vừa Tuner

          Assault Blackwing - Onimaru The Divine Thunder
         Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng đã là một điều quá kinh khủng với một con boss. Sự đáng sợ của Onimaru nằm ở khả năng khi lá này được triệu hồi Synchro CHỈ DÙNG quái Synchro làm nguyên liệu thì lá bài này sẽ tăng tận 3000 ATK trong giai đoạn thiệt hại. Đây là quái thú 12 sao, thế cho nên muốn triệu hồi nó cách tối ưu nhất hiện tại là dùng 2 quái Synchro 6 sao trong đó có 1 quái vừa Synchro vừa Tuner.         Combo

          Một vài combo đơn giản

         Jiaotu, Darkness of the Yang Zing, Suanni, Fire of the Yang Zing, Chiwen và Light of the Yang Zing (Đi turn 1)

         SR Rarity
         Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
         SR Rarity
         Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
         Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
         DARK 2
         Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
         Rồng sao chổi hắc ám, Tiêu Đô
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing". Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể gửi 2 lá bài "Yang Zing" từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" với 0 ATK và 1 "Yang Zing" với 0 DEF từ Deck của bạn, nhưng loại bỏ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing". If you control no other monsters: You can send 2 "Yang Zing" cards from your hand to the Graveyard; Special Summon 1 "Yang Zing" monster with 0 ATK and 1 "Yang Zing" monster with 0 DEF from your Deck, but banish them during the End Phase. You can only use 1 "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing" effect per turn, and only once that turn.


         R Rarity
         Suanni, Fire of the Yang Zing
         R Rarity
         Suanni, Fire of the Yang Zing
         Suanni, Fire of the Yang Zing
         FIRE 4
         Suanni, Fire of the Yang Zing
         Rồng sao chổi lửa, Toan Nghê
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


         R Rarity
         Chiwen, Light of the Yang Zing
         R Rarity
         Chiwen, Light of the Yang Zing
         Chiwen, Light of the Yang Zing
         LIGHT 1
         Chiwen, Light of the Yang Zing
         Rồng sao chổi sáng, Chi Vẫn
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Chiwen, Light of the Yang Zing". Khi "Yang Zing" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó khi nó rời khỏi ô. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Chiwen, Light of the Yang Zing" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck, except "Chiwen, Light of the Yang Zing". When a "Yang Zing" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard, while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card, and if you do, banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Chiwen, Light of the Yang Zing" effect per turn, and only once that turn.


          Bước 1 : Dùng Jiaotu ném 2 lá Yang Zing xuống mộ để triệu hồi 2 quái Yang Zing từ bộ bài lên sân ( ném Chiwen nếu có thể hoặc triệu hồi Chiwen nêu Chiwen chưa xuống mộ )

          Bước 2 : Úp Staple nếu có
         ===> lợi thế của điều này là bạn sẽ có 3 bao cát thay vì 1 bao cát nếu triệu hồi Baxia ( nếu ai chơi Resonator sẽ biết ). Nhưng khác với Resonator ở chỗ khi bị ăn Lightning Vortex thì quái Yang Zing vẫn có thể sum thêm Yang Zing khác và tiếp tục tạo ra 3 bao cát để def. NẾU đối phương lỡ phá hủy quái Yang Zing nhưng trước đó đã lỡ đưa Chiwen vào mộ thì Chiwen sẽ tự nhảy lên và bạn sẽ có 4 bao cát tha hồ mà def.

         Suanni, Fire of the Yang Zing, Baxia, Brightness of the Yang Zing và Enemy Controller (OTK)

         R Rarity
         Suanni, Fire of the Yang Zing
         R Rarity
         Suanni, Fire of the Yang Zing
         Suanni, Fire of the Yang Zing
         FIRE 4
         Suanni, Fire of the Yang Zing
         Rồng sao chổi lửa, Toan Nghê
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


         UR Rarity
         Baxia, Brightness of the Yang Zing
         UR Rarity
         Baxia, Brightness of the Yang Zing
         Baxia, Brightness of the Yang Zing
         LIGHT 8
         Baxia, Brightness of the Yang Zing
         Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
         • ATK:

         • 2300

         • DEF:

         • 2600


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
         Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.


         SR Rarity
         Enemy Controller
         SR Rarity
         Enemy Controller
         Enemy Controller
         Spell Quick
         Enemy Controller
         Điều khiển địch

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
          ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
          ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


           Điều kiện : 1 Baxia, 1 quái Yang Zing Level 4 trên tay, 1 quái Yang Zing bất kỳ, 1 Enemy Controller tay hoặc úp trên sân từ trước

           Bước 1 : Dùng Enemy Controller hiến tế quái Yang Zing của bạn trừ Baxia và cướp 1 quái của đối phương
           Bước 2 : dùng Baxia bắn quái vừa cướp và triệu hồi quái Yang Zing Level 4 lên sân ( nếu có thể )
           Bước 3 : nếu bước 2 bạn không triệu hồi quái Level 4, dùng Skill Level Duplication để chuyển quái nó thành Level 4.
           Triệu hồi thường quái Yang Zing Level 4 từ tay
           Bước 4 : Triệu hồi Xyz Number 70, Sài effect Number 70 banish 1 quái của địch
          Sau combo bạn sẽ có : 
          đối phương mất 2 card 
          Baxia + Number 70 = 2300 + 2400 = 4700 thiệt hại

          Jiaotu, Darkness of the Yang Zing, Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder và Yang Zing Creation (OTK)

          SR Rarity
          Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
          SR Rarity
          Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
          Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
          DARK 2
          Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
          Rồng sao chổi hắc ám, Tiêu Đô
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing". Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể gửi 2 lá bài "Yang Zing" từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" với 0 ATK và 1 "Yang Zing" với 0 DEF từ Deck của bạn, nhưng loại bỏ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing". If you control no other monsters: You can send 2 "Yang Zing" cards from your hand to the Graveyard; Special Summon 1 "Yang Zing" monster with 0 ATK and 1 "Yang Zing" monster with 0 DEF from your Deck, but banish them during the End Phase. You can only use 1 "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing" effect per turn, and only once that turn.


          R Rarity
          Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
          R Rarity
          Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
          Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
          DARK 12
          Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder
          Cánh đen công phá - Onimaru sét thánh
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Blackwing" làm Nguyên liệu, nó sẽ được coi là Tuner khi ngửa mặt trên sân. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Blackwing" trong Mộ của mình; Cấp độ của lá bài này sẽ giống như Cấp độ của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" một lần trong mỗi trận đấu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro chỉ sử dụng các quái thú Synchro tấn công, thì lá bài này chỉ nhận được 3000 ATK trong Damage Step.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned using a "Blackwing" monster as Material, it is treated as a Tuner while face-up on the field. Cannot be destroyed by card effects. You can target 1 "Blackwing" monster in your Graveyard; this card's Level becomes the same as that monster's. You can only use this effect of "Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder" once per Duel. If this card that was Synchro Summoned using only Synchro Monsters attacks, this card gains 3000 ATK during the Damage Step only.


          SR Rarity
          Yang Zing Creation
          SR Rarity
          Yang Zing Creation
          Yang Zing Creation
          Trap Continuous
          Yang Zing Creation
          Rồng sao chổi hiện hữu

           Hiệu ứng (VN):

           Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters.


            Điều kiện : 1 Creation đang hoạt động, 1 Jiaotu trên sân hoặc tay, 2 lá Yang Zing, 1 lá bất kỳ

            Bước 0 : triệu hồi thường Jiaotu nếu chưa có trên sân
            Bước 1 : Dùng Jiaotu ném 2 Yang Zing và triệu hồi một quái Yang Zing Level 4 ( Suanni ) và 1 quái Yang Zing khác ( Chiwen càng tốt )
            Bước 3 : Triệu hồi Synchro ra Coral Dragon, Coral Dragon bỏ 1 lá bài trên tay bắn 1 lá Yang Zing CỦA CHÍNH BẠN
            Bước 4 : quái Yang Zing bị bắn kích effect triệu hồi một quái Yang Zing Level 2 hoặc 4 
            Bước 5 : Creation triệu hồi 1 quái Level 2 hoặc 4 ( Level không được trùng với Bước 4 vì mục đích đang là tổng Level bằng 6 )
            Bước 5 : Triệu hồi Synchro Stardust Charge Warrior ( Hoặc Brionac nếu bạn còn bài trên tay hoặc không có Stardust Charge Warrior )
            Bước 6 : triệu hồi Onimaru
           ===> sau combo bạn sẽ có 1 con boss ATK 6000 và không bị phá hủy và có khả năng OTK
            Do đây là combo phải late mới thực hiện được cũng như cần tích tài nguyên để ra 1 boss nên không khuyến khích.
           P/S : chắc chắn đối phương không còn lá có khả năng banish như Karma Cut hay không còn backrow mới nên triệu hồi Onimaru           F2P

            

           Deck Mẫu

           Level Duplication
           Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
           Level Duplication

           Cần 3 UR

           UR Rarity
           Baxia, Brightness of the Yang Zing
           UR Rarity
           Kachi Kochi Dragon
           UR Rarity
           Kachi Kochi Dragon

           Main: 20 Extra: 7

           N Rarity
           Bixi, Water of the Yang Zing
           N Rarity
           Bixi, Water of the Yang Zing
           Bixi, Water of the Yang Zing
           WATER 2
           Bixi, Water of the Yang Zing
           Rồng sao chổi nước, Bí Hí
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Bixi, Water of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Bixi, Water of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Bixi, Water of the Yang Zing". You can only use this effect of "Bixi, Water of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Trap effects.


           N Rarity
           Bixi, Water of the Yang Zing
           N Rarity
           Bixi, Water of the Yang Zing
           Bixi, Water of the Yang Zing
           WATER 2
           Bixi, Water of the Yang Zing
           Rồng sao chổi nước, Bí Hí
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Bixi, Water of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Bixi, Water of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Bixi, Water of the Yang Zing". You can only use this effect of "Bixi, Water of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Trap effects.


           N Rarity
           Bixi, Water of the Yang Zing
           N Rarity
           Bixi, Water of the Yang Zing
           Bixi, Water of the Yang Zing
           WATER 2
           Bixi, Water of the Yang Zing
           Rồng sao chổi nước, Bí Hí
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Bixi, Water of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Bixi, Water of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Bixi, Water of the Yang Zing". You can only use this effect of "Bixi, Water of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Trap effects.


           SR Rarity
           Kiteroid
           SR Rarity
           Kiteroid
           Kiteroid
           WIND 1
           Kiteroid
           • ATK:

           • 200

           • DEF:

           • 400


           Hiệu ứng (VN):

           Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


           SR Rarity
           Kiteroid
           SR Rarity
           Kiteroid
           Kiteroid
           WIND 1
           Kiteroid
           • ATK:

           • 200

           • DEF:

           • 400


           Hiệu ứng (VN):

           Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


           N Rarity
           Pulao, Wind of the Yang Zing
           N Rarity
           Pulao, Wind of the Yang Zing
           Pulao, Wind of the Yang Zing
           WIND 1
           Pulao, Wind of the Yang Zing
           Rồng sao chổi gió, Bồ Lao
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Pulao, Wind of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pulao, Wind of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài Phép.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Pulao, Wind of the Yang Zing". You can only use this effect of "Pulao, Wind of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Spell effects.


           N Rarity
           Pulao, Wind of the Yang Zing
           N Rarity
           Pulao, Wind of the Yang Zing
           Pulao, Wind of the Yang Zing
           WIND 1
           Pulao, Wind of the Yang Zing
           Rồng sao chổi gió, Bồ Lao
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Pulao, Wind of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pulao, Wind of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài Phép.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Pulao, Wind of the Yang Zing". You can only use this effect of "Pulao, Wind of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Spell effects.


           R Rarity
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           R Rarity
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           FIRE 4
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           Rồng sao chổi lửa, Toan Nghê
           • ATK:

           • 1900

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


           R Rarity
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           R Rarity
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           FIRE 4
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           Rồng sao chổi lửa, Toan Nghê
           • ATK:

           • 1900

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


           R Rarity
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           R Rarity
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           FIRE 4
           Suanni, Fire of the Yang Zing
           Rồng sao chổi lửa, Toan Nghê
           • ATK:

           • 1900

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


           R Rarity
           Taotie, Shadow of the Yang Zing
           R Rarity
           Taotie, Shadow of the Yang Zing
           Taotie, Shadow of the Yang Zing
           DARK 5
           Taotie, Shadow of the Yang Zing
           Rồng sao chổi ác ma, Thao Thiết
           • ATK:

           • 2200

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Taotie, Shadow of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Taotie, Shadow of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Không thể chuyển đổi việc sở hữu quái thú Synchro trên sân đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Taotie, Shadow of the Yang Zing". You can only use this effect of "Taotie, Shadow of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). Possession of a Synchro Monster on the field that used this card as a Synchro Material cannot switch.


           R Rarity
           Chiwen, Light of the Yang Zing
           R Rarity
           Chiwen, Light of the Yang Zing
           Chiwen, Light of the Yang Zing
           LIGHT 1
           Chiwen, Light of the Yang Zing
           Rồng sao chổi sáng, Chi Vẫn
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Chiwen, Light of the Yang Zing". Khi "Yang Zing" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó khi nó rời khỏi ô. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Chiwen, Light of the Yang Zing" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck, except "Chiwen, Light of the Yang Zing". When a "Yang Zing" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard, while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card, and if you do, banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Chiwen, Light of the Yang Zing" effect per turn, and only once that turn.


           R Rarity
           Chiwen, Light of the Yang Zing
           R Rarity
           Chiwen, Light of the Yang Zing
           Chiwen, Light of the Yang Zing
           LIGHT 1
           Chiwen, Light of the Yang Zing
           Rồng sao chổi sáng, Chi Vẫn
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Chiwen, Light of the Yang Zing". Khi "Yang Zing" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó khi nó rời khỏi ô. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Chiwen, Light of the Yang Zing" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck, except "Chiwen, Light of the Yang Zing". When a "Yang Zing" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard, while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card, and if you do, banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Chiwen, Light of the Yang Zing" effect per turn, and only once that turn.


           SR Rarity
           Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
           SR Rarity
           Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
           Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
           DARK 2
           Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
           Rồng sao chổi hắc ám, Tiêu Đô
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing". Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể gửi 2 lá bài "Yang Zing" từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" với 0 ATK và 1 "Yang Zing" với 0 DEF từ Deck của bạn, nhưng loại bỏ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing". If you control no other monsters: You can send 2 "Yang Zing" cards from your hand to the Graveyard; Special Summon 1 "Yang Zing" monster with 0 ATK and 1 "Yang Zing" monster with 0 DEF from your Deck, but banish them during the End Phase. You can only use 1 "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing" effect per turn, and only once that turn.


           SR Rarity
           Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
           SR Rarity
           Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
           Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
           DARK 2
           Jiaotu, Darkness of the Yang Zing
           Rồng sao chổi hắc ám, Tiêu Đô
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing". Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể gửi 2 lá bài "Yang Zing" từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" với 0 ATK và 1 "Yang Zing" với 0 DEF từ Deck của bạn, nhưng loại bỏ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing". If you control no other monsters: You can send 2 "Yang Zing" cards from your hand to the Graveyard; Special Summon 1 "Yang Zing" monster with 0 ATK and 1 "Yang Zing" monster with 0 DEF from your Deck, but banish them during the End Phase. You can only use 1 "Jiaotu, Darkness of the Yang Zing" effect per turn, and only once that turn.


           N Rarity
           Yang Zing Prana
           N Rarity
           Yang Zing Prana
           Yang Zing Prana
           Spell Continuous
           Yang Zing Prana
           Long mạch của rồng sao chổi

            Hiệu ứng (VN):

            Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng Thuộc tính khác nhau mà "Yang Zing" trong Mộ của bạn có.
            ● 2 hoặc lớn hơn: Tất cả "Yang Zing" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK.
            ● 3 hoặc lớn hơn: Nếu "Yang Zing" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ.
            ● 4 hoặc lớn hơn: Đối thủ của bạn không thể Úp quái thú. Thay đổi tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế tấn công.
            ● 5 hoặc nhiều hơn: Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; phá hủy tất cả các lá bài trên sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            This card gains these effects, based on the number of different Attributes the "Yang Zing" monsters in your Graveyard have. ● 2 or more: All "Yang Zing" monsters you control gain 500 ATK. ● 3 or more: If a "Yang Zing" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can send this card to the Graveyard instead. ● 4 or more: Your opponent cannot Set monsters. Change all face-up monsters your opponent controls to Attack Position. ● 5 or more: You can send this card to the Graveyard; destroy all cards on the field.


            N Rarity
            Yang Zing Prana
            N Rarity
            Yang Zing Prana
            Yang Zing Prana
            Spell Continuous
            Yang Zing Prana
            Long mạch của rồng sao chổi

             Hiệu ứng (VN):

             Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng Thuộc tính khác nhau mà "Yang Zing" trong Mộ của bạn có.
             ● 2 hoặc lớn hơn: Tất cả "Yang Zing" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK.
             ● 3 hoặc lớn hơn: Nếu "Yang Zing" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ.
             ● 4 hoặc lớn hơn: Đối thủ của bạn không thể Úp quái thú. Thay đổi tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế tấn công.
             ● 5 hoặc nhiều hơn: Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; phá hủy tất cả các lá bài trên sân.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             This card gains these effects, based on the number of different Attributes the "Yang Zing" monsters in your Graveyard have. ● 2 or more: All "Yang Zing" monsters you control gain 500 ATK. ● 3 or more: If a "Yang Zing" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can send this card to the Graveyard instead. ● 4 or more: Your opponent cannot Set monsters. Change all face-up monsters your opponent controls to Attack Position. ● 5 or more: You can send this card to the Graveyard; destroy all cards on the field.


             N Rarity
             Yang Zing Prana
             N Rarity
             Yang Zing Prana
             Yang Zing Prana
             Spell Continuous
             Yang Zing Prana
             Long mạch của rồng sao chổi

              Hiệu ứng (VN):

              Lá bài này nhận được những hiệu ứng này, dựa trên số lượng Thuộc tính khác nhau mà "Yang Zing" trong Mộ của bạn có.
              ● 2 hoặc lớn hơn: Tất cả "Yang Zing" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK.
              ● 3 hoặc lớn hơn: Nếu "Yang Zing" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ.
              ● 4 hoặc lớn hơn: Đối thủ của bạn không thể Úp quái thú. Thay đổi tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế tấn công.
              ● 5 hoặc nhiều hơn: Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; phá hủy tất cả các lá bài trên sân.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              This card gains these effects, based on the number of different Attributes the "Yang Zing" monsters in your Graveyard have. ● 2 or more: All "Yang Zing" monsters you control gain 500 ATK. ● 3 or more: If a "Yang Zing" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can send this card to the Graveyard instead. ● 4 or more: Your opponent cannot Set monsters. Change all face-up monsters your opponent controls to Attack Position. ● 5 or more: You can send this card to the Graveyard; destroy all cards on the field.


              SR Rarity
              Yang Zing Creation
              SR Rarity
              Yang Zing Creation
              Yang Zing Creation
              Trap Continuous
              Yang Zing Creation
              Rồng sao chổi hiện hữu

               Hiệu ứng (VN):

               Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters.


               SR Rarity
               Yang Zing Creation
               SR Rarity
               Yang Zing Creation
               Yang Zing Creation
               Trap Continuous
               Yang Zing Creation
               Rồng sao chổi hiện hữu

                Hiệu ứng (VN):

                Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters.


                UR Rarity
                Baxia, Brightness of the Yang Zing
                UR Rarity
                Baxia, Brightness of the Yang Zing
                Baxia, Brightness of the Yang Zing
                LIGHT 8
                Baxia, Brightness of the Yang Zing
                Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
                • ATK:

                • 2300

                • DEF:

                • 2600


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
                Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.


                SR Rarity
                Cat Girl Magician
                SR Rarity
                Cat Girl Magician
                Cat Girl Magician
                LIGHT
                Cat Girl Magician
                • ATK:

                • 2000

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; giảm một nửa ATK của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, đồng thời lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters Once per turn, during your Battle Phase: You can detatch 1 material from this card; halve this card's ATK until the end of this turn, also this card can attack your opponent directly this turn.


                SR Rarity
                Cat Girl Magician
                SR Rarity
                Cat Girl Magician
                Cat Girl Magician
                LIGHT
                Cat Girl Magician
                • ATK:

                • 2000

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; giảm một nửa ATK của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, đồng thời lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters Once per turn, during your Battle Phase: You can detatch 1 material from this card; halve this card's ATK until the end of this turn, also this card can attack your opponent directly this turn.


                SR Rarity
                Gem-Knight Pearl
                SR Rarity
                Gem-Knight Pearl
                Gem-Knight Pearl
                EARTH
                Gem-Knight Pearl
                Hiệp sĩ đá quý ngọc trai
                • ATK:

                • 2600

                • DEF:

                • 1900


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters


                SR Rarity
                Gem-Knight Pearl
                SR Rarity
                Gem-Knight Pearl
                Gem-Knight Pearl
                EARTH
                Gem-Knight Pearl
                Hiệp sĩ đá quý ngọc trai
                • ATK:

                • 2600

                • DEF:

                • 1900


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters


                UR Rarity
                Kachi Kochi Dragon
                UR Rarity
                Kachi Kochi Dragon
                Kachi Kochi Dragon
                EARTH
                Kachi Kochi Dragon
                Rồng Kachi Kochi
                • ATK:

                • 2100

                • DEF:

                • 1300


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Một lần mỗi lượt, khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters Once per turn, when this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can detach 1 Xyz Material from this card; it can can make a second attack in a row.


                UR Rarity
                Kachi Kochi Dragon
                UR Rarity
                Kachi Kochi Dragon
                Kachi Kochi Dragon
                EARTH
                Kachi Kochi Dragon
                Rồng Kachi Kochi
                • ATK:

                • 2100

                • DEF:

                • 1300


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Một lần mỗi lượt, khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters Once per turn, when this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can detach 1 Xyz Material from this card; it can can make a second attack in a row.


                  
                Đơn vị đồng hành:

                - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                Top