Hướng dẫn chơi Burning Abyss

Hướng dẫn chơi Burning Abyss

 F2P có nên chơi : theo sở thích hoặc không nên

Newbie có nên chơi : theo sở thích

Sơ lược : tất cả quái Burning Abyss trong Main Deck đều là quái DARK Fiend Level 3, trừ con Ritual Level 6. Bọn Burning Abyss Level 3 này có 3 hiệu ứng giống nhau đó là
[1] nếu bạn điều khiển quái không phải Burning Abyss, nó sẽ bị phá hủy.
[2] khi bạn không điều khiển ma pháp/bẫy, bạn có thể triệu hồi đặc biệt từ tay
[3] khi gửi xuống mộ kích effect trừ cậu "Rubic", nhưng thay vào đó "Rubic" là quái Tuner.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Destiny Draw (Skill Card) (??? %)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


 Giúp bạn rút được Staple mạnh như Lightning Vortex, Book Of Moon, Drowning Mirror Force, MST,... Để có thể lật ngược thế trận.Core

 

Scarm Malebranche of the Burning Abyss (X2-3)

UR Rarity
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
UR Rarity
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


 Sở hữu cả 3 hiệu ứng [1] [2] [3] như đã nói ở trên, Scarm còn có cả hiệu ứng search nhưng chỉ search khi End Phase và lá này còn ở trong mộ. Dù tốc độ search chậm nhưng thứ làm nên tên tuổi lá này đó là search 1 quái DARK Fiend Level 3, nên dù thuần Burning Abyss hay đi đánh thuê cho deck dùng engine DARK Fiend khác thì vẫn rất thích hợp.

Cir Malebranche of the Burning Abyss (X3)

SR Rarity
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
SR Rarity
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Cir
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" monster in your Graveyard, except "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Special Summon it.


 Sở hữu cả 3 hiệu ứng [1] [2] [3] 

Thứ tạo nên sự khác biệt của Cir chính là khả năng hỗ trợ triệu hồi quái Burning Abyss liên tục. Ví dụ bạn dùng Cir và một quái nào đó để triệu hồi ra Dante, sau đó Dante ném Cir xuống mộ để kích hiệu ứng, thì lúc đó Cir sẽ lôi thêm một con dưới mộ lên để làm bao cát hoặc combo tiếp ( nhưng quái đó phải có sẫn từ trước dưới mộ ). Nhưng Cir không thể lôi Cir từ mộ lên.

Farfa Malebranche of the Burning Abyss (X0-3)

R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.


 Farfa có cả 3 hiệu ứng [1] [2] [3]

Hiệu ứng [3] của Farfa cho phép lá bài này trở thành Number 70 2.0 với khả năng target và banish đến hết End Phase, đều này vừa có thể giúp banish quái bạn để né target ( khó ) hoặc banish quái đối phương để mở màn cho OTK.

Alich Malebranche of the Burning Abyss (X1-3)

N Rarity
Alich, Malebranche of the Burning Abyss
N Rarity
Alich, Malebranche of the Burning Abyss
Alich, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Alich, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Alich
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Alich, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Alich, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn.


Alich có cả hiệu ứng [1] [2] [3] 

 Với hiệu ứng [3] khi Alich bị gửi xuống mộ, bạn có thể chọn 1 quái ngửa trên sân và ngăn chặn hiệu ứng của lá bài đó tới cuối lượt. Dù hiệu ứng này sẽ vô dụng với lũ "Rồng Bạch Tạng" nhưng ở meta triệu hồi boss, sau đó dùng spell/trap bảo kê boss ở hiện tại thì hiệu ứng quái thú đang dần được quan tâm tới. Việc ngăn hiệu ứng của một quái thú có thể dẫn tới chiến thắng dễ dàng hoặc phá thế Control của đối phương như trường hợp của Onimaru  hay Abyss Dweller đã "nạp đạn" bằng Heavy Infantry.

Rubic Malebranche of the Burning Abyss (X0-2)

N Rarity
Rubic, Malebranche of the Burning Abyss
N Rarity
Rubic, Malebranche of the Burning Abyss
Rubic, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Rubic, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Rubic
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của quái thú Synchro "Burning Abyss" Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rubic, Malebranche of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. Cannot be used as a Synchro Material, except for the Synchro Summon of a "Burning Abyss" Synchro Monster. If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Rubic, Malebranche of the Burning Abyss" once per turn.


Rubic có hiệu ứng [1] [2]

Ở hiệu ứng [3] của Rubic thì khác với anh em của nó. Hiệu ứng thứ 3 của Rubic đó chính là quái này không được dùng làm nguyên liệu Synchro, ngoại trừ Synchro quái Burning Abyss. Dù thế bạn không nhất thiết phải dùng con này để Synchro, nếu bạn đi đầu thì bạn vẫn có thể dùng Rubic và Xyz ra Dante như thường. Tuy nhiên do hiệu ứng 3 của nó nên Rubic không được trọng dụng nhiều.

Malacoda Netherlord of the Burning Abyss (X0-3)

SR Rarity
Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss
SR Rarity
Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss
Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss
DARK 6
Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss
Quỷ thần của địa ngục cháy, Malacoda
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Good & Evil in the Burning Abyss". Phải được Triệu hồi Ritual, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi 1 "Burning Abyss" từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất ATK và DEF bằng với ATK và DEF của "Burning Abyss" được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; gửi nó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Good & Evil in the Burning Abyss". Must be Ritual Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during either player's turn: You can send 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then target 1 face-up monster your opponent controls; until the end of this turn, that target loses ATK and DEF equal to the ATK and DEF of the "Burning Abyss" monster sent to the Graveyard this way. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can target 1 card on the field; send it to the Graveyard.


 Lá bài này có 6 sao, đồng nghĩa với việc dùng 2 quái Burning Abyss và 1 Ritual Spell "Good And Evil In Burning Abyss", Malacoda có khả năng ném 1 lá Burning Abyss để giảm công/thủ đối phương bằng công/thủ quái vừa ném, do có thay đổi về công/thủ nên khi kích hoạt ở Damage Step đối phương gần như không đỡ được. Ngoài ra việc ném quái Burning Abyss còn giúp quái đó kích hiệu ứng như loại khỏi cuộc chơi quái đối phương, sum thêm bao cát từ mộ, ngăn hiệu ứng,... Và nếu lá này chẳng may bị gửi xuống mộ thì bạn target 1 lá của đối phương và GỬI XUỐNG MỘ, do là GỬI nên những quái không bị destroy ở meta hiện tại cũng phải chịu thua trước hiệu ứng này.

Libic Malebranche of the Burning Abyss (X0-3)

R Rarity
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Libic
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ tay của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your hand, but its effects are negated.


Libic có cả 3 hiệu ứng [1] [2] [3]

 Hiệu ứng 3 của Libic là hiệu ứng giúp Burning Abyss có khả năng mix với deck khác. Khi Libic bị gửi xuống mộ bạn có thể triệu hồi đặc biệt 1 quái DARK Fiend Level 3 từ tay NHƯNG KHẢ NĂNG BỊ NGĂN CHẶN. Nếu bạn còn nhớ hiệu ứng của lũ Burning Abyss này là khi có quái ngoại trừ Burning Abyss bọn nó sẽ tự phá chính mình thì Libic sẽ cấm hiệu ứng đấy giúp bạn không cần Normal Summon vẫn có 1 quái Level 3 sẫn trên sân ( và tất nhiên khi quái Burning Abyss đó xuống mộ vẫn kích hoạt được hiệu ứng [3] nếu có ).

Barbar Malebranche of the Burning Abyss (X0-1)

N Rarity
Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
N Rarity
Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Barbar
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss"; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, gây ra 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi cái.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target up to 3 "Burning Abyss" cards in your Graveyard, except "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss"; banish them, and if you do, inflict 300 damage to your opponent for each.


Barbar có cả 3 hiệu ứng [1] [2] [3]

 Ở hiệu ứng [3] bạn chỉ có thể burn 450 LP đối phương nhưng mất tới 3 tài nguyên Burning Abyss dưới mộ. Nên Barbar không được sử dụng nhiều.

Cagna Malebranche of the Burning Abyss (X0-3)

N Rarity
Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
N Rarity
Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Cagna
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cagna, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 Lá bài phép "Burning Abyss" từ Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cagna, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can send 1 "Burning Abyss" Spell/Trap Card from your Deck to the Graveyard.


Cagna có cả 3 hiệu ứng [1] [2] [3]

Ở hiệu ứng [3] của Cagna hiện tại chủ yếu dùng để send Ritual Spell "Good And Evil In the Burning Abyss". Nếu bạn có chơi Malacoda thì bạn có thể cân nhắc lá bài này vào deck.

Draghig Malebranche of the Burning Abyss (X0-3)

N Rarity
Draghig, Malebranche of the Burning Abyss
N Rarity
Draghig, Malebranche of the Burning Abyss
Draghig, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Draghig, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Draghig
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Draghig, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn 1 lá bài "Burning Abyss" từ Deck của mình và đặt nó lên trên Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Draghig, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can choose 1 "Burning Abyss" card from your Deck and place it on top of your Deck.


 Draghig có cả 3 hiệu ứng [1] [2] [3]

 Hiệu ứng của Draghig đọc sơ qua có vẻ khá xàm. Nhưng nếu phân tích thì thấy khá ổn. Khi Draghig bị gửi xuống mộ nó sẽ đưa 1 Burning Abyss trong bộ bài lên đầu bộ bài. Draghig sẽ là lá bài dành cho F2P để "search" quái, ma pháp hay bẫy của Burning Abyss. Ngoài ra Draghig có thể đóng quái trò làm "Destiny Draw" của Burning Abyss và giúp Dante quăng bài dễ kích effect quan trọng hơn. Nhưng do chậm hơn Scarm và tính đa dụng thấp ( không mix với Fiend hay DARK khác như Swarm ) nên Draghig có lẽ sẽ xuất hiện nhiều ở deck F2P ( x2-3 ) và xuất hiện ít ở deck chuyên nghiệp ( x0-2 ). Nhưng có một điểm Draghig có thể cạnh tranh với Scarm, đó là khả năng đưa 1 lá Burning Abyss bất kỳ ( quái hay spell/trap ), trong khi Scarm chỉ search quái.

Good & Evil in the Burning Abyss (X0-3)

N Rarity
Good & Evil in the Burning Abyss
N Rarity
Good & Evil in the Burning Abyss
Good & Evil in the Burning Abyss
Spell Normal
Good & Evil in the Burning Abyss
Thiện và ác ở địa ngục cháy

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual "Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng 6 hoặc lớn hơn. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ; thêm 1 lá bài "Burning Abyss" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Good & Evil in the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card is used to Ritual Summon "Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss". You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal 6 or more. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard and send 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard; add 1 "Burning Abyss" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Good & Evil in the Burning Abyss" once per turn.


   Lá bài này có 2 công dụng, đôi khi dù không đem theo quái Ritual nhưng họ vẫn nhét 1 đến 2 copy của lá này vào để tận dụng hiệu ứng search của lâ bài này. Tuy nhiên không phải vì có khả năng search mà đem 3 lá này vì đôi khi sẽ gây brick và chỉ search được khi nó được gửi xuống mộ từ lượt trước. Nhưng nếu bạn chơi theo lối Ritual thì vẫn có thể cân nhắc x3 như thường.

  The Traveler and the Burning Abyss (X0-2)

  N Rarity
  The Traveler and the Burning Abyss
  N Rarity
  The Traveler and the Burning Abyss
  The Traveler and the Burning Abyss
  Trap Normal
  The Traveler and the Burning Abyss
  Lữ nhân đến địa ngục cháy

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu bất kỳ số lượng "Burning Abyss" trong Mộ của bạn đã được gửi đến đó trong lượt này; Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Traveler and the Burning Abyss" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target any number of "Burning Abyss" monsters in your Graveyard that were sent there this turn; Special Summon them in Defense Position. You can only activate 1 "The Traveler and the Burning Abyss" per turn.


    Đây là một lá bài bẫy chậm, tuy có khả năng 1 trade 3 ( nếu bạn bị phá 3 quái Burning Abyss ) nhưng nếu lá này bị phá trước khi đối phương tấn công, hoặc đối phương đẩy về hay banish xem như mất trắng, đặc biệt là ở meta nơi có nhiều Harpie và MST như hiện tại. Nên dù triệu hồi từ mộ và không ngăn hiệu ứng nhưng khả năng cao lá này sẽ bị phá trước khi sử dụng hoặc không có cơ hồi sử dụng.   Extra Deck

    

   Dante Traveler of the Burning Abyss (X1-3)

   UR Rarity
   Dante, Traveler of the Burning Abyss
   UR Rarity
   Dante, Traveler of the Burning Abyss
   Dante, Traveler of the Burning Abyss
   LIGHT
   Dante, Traveler of the Burning Abyss
   Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 3
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


    Dante có khả năng khi hiệu ứng được kích hoạt dù bị ngăn chặn cũng vẫn sẽ ném bài xuống mộ ( do là cost ) đây là lí do quan trọng nhất để khiến Dante thành chúa tể mill deck, ông trùm đánh thuê. Ngoài ra nếu Dante chẳng may xuống mộ sẽ kích hoạt hiệu ứng và lấy 1 lá bài Burning Abyss từ mộ lên. Dante có khả năng vừa mill vừa recycle rất bá đạo, lại còn có khả năng đánh xong thủ với sức phòng thủ là 2500 đủ để chặn được vài quái tầm trung.

   Virgil Rock Star of the Burning Abyss (X0-1)

   SR Rarity
   Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
   SR Rarity
   Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
   Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
   LIGHT 6
   Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
   Nhà thơ địa ngục cháy, Virgil
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
   Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.


    Virgil rất ít khi dùng để đánh thuê như Dante vì hiệu ứng quá khó để dùng. Virgil có khả năng ném 1 quái Burning Abyss và đẩy những thứ khốn nạn như Kiteroid, Bloom Diva, Dreadmaster về deck. Với body là đảo ngược của Dante ( ATK/DEF gốc ) Virgil có thể đẩy boss về và đấm bọn đệ hoặc đấm thẳng điểm gốc tạo đường cho OTK. Và chẳng may Virgil có rơi xuống mộ thì bạn... Rút 1 lá...   Staple

    

   Cosmic Cyclone và Mystical Space Typhoon (X0-3)

   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      Cùng là mục đích không cho đối phương có cơ hồi quấy nhiễu bạn nhưng Cosmic Cyclone và MST lại đi theo 2 lối chơi riêng

     Cụ thể :
     Cosmic Cyclone : yêu câu bạn trả 1000 LP để target và loại khỏi cuộc chơi spell/trap đối phương
     ===> điều này giúp kích hoạt skill Level Duplication hay những skill yêu cầu tốn LP dễ dàng hơn
     MST thì chỉ target và phá hủy 1 spell/trap không trả cost
     ===> đều này sẽ giúp cho bạn chơi những skill không yêu cầu LP thấp để kích hoạt mà vẫn có thể phá spell/trap địch mà không tốn tài nguyên của bạn.

     Book of Moon và Forbidden Chalice (X0-3)

     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      Forbidden Chalice
      Spell Quick
      Forbidden Chalice
      Chén thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


        Đều chung khả năng là khoá hiệu ứng quái đối thủ có khả năng bắn phá trong lượt của bạn để bạn có thể combo dễ dàng hơn nhưng BoM và Chalice sử dụng tùy tình huống khác nhau như :

        Chalice : rẻ hơn BoM với khả năng ngăn hiệu ứng nhưng tăng cho quái bị ngăn hiệu ứng 400 ATK
        BoM : úp quái trên sân xuống ( quái bị úp xuống trừ bọn Krawler ra thì hiệu ứng sẽ bị ngăn chặn ). Ngoài ra BoM còn giúp quái bạn đấm được lũ ATK to DEF thấp như Levianeer và có thể bảo kê quái bạn khỏi những lá như Karma Cut ( và tất nhiên quái đó của bạn sẽ ở tư thế thủ và bạn có thêm 1 cục thịt để đỡ 1 lần đánh mà vẫn tiêu hao được tài nguyên địch ).

       Super Team Buddy Force Unite! và Breakthrough Skill (X0-3)

       SR Rarity
       Super Team Buddy Force Unite!
       SR Rarity
       Super Team Buddy Force Unite!
       Super Team Buddy Force Unite!
       Trap Normal
       Super Team Buddy Force Unite!
       Các hệ tập kết

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn, có cùng Loại ban đầu với quái thú đó, nhưng có tên gốc khác. Nếu lá bài này trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Úp 1 "Super Team Buddy Force Unite!" trực tiếp từ Deck của bạn đến Vùng bài Phép & Bẫy của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; Special Summon 1 monster from your hand or GY, with the same original Type as that monster's, but with a different original name. If this card in its owner's Spell & Trap Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Set 1 "Super Team Buddy Force Unite!" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone.


        UR Rarity
        Breakthrough Skill
        UR Rarity
        Breakthrough Skill
        Breakthrough Skill
        Trap Normal
        Breakthrough Skill
        Khả năng xuyên phá!

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này. Trong lượt của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú có Hiệu ứng ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up Effect Monster your opponent controls; that face-up monster your opponent controls has its effects negated until the end of this turn. During your turn, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up Effect Monster your opponent controls; that target has its effects negated until the end of this turn.


          Breakthrough Skill nó rất nổi tiếng vì là "bài của người giàu". Breakthrough Skill có thể target và ngăn hiệu ứng của một quái thú đến cuối lượt.. Nhưng thứ làm nó trở nên nổi bật là nếu nó chẳng may bị mill xuống mộ nhờ hiệu ứng của Dante, Lightsworn,... Nó vẫn có thể tự banish bản thân để target và ngăn hiệu ứng quái trên sân đến cuối lượt.

          
          STBFU thì mạo hiểm hơn Breakthrough Skill do nó mà chẳng may bị Dante mill 2-3 copy là coi như chết đứng. Nhưng nếu bạn có STBFU trên tay thì rất khoẻ do bọn Burning Abyss này cùng Type và STBFU triệu hồi chúng nó lên mà có quái khác ngoại trừ Burning Abyss thì bọn quái vừa được triệu hồi lên sẽ nổ để kích hoạt hiệu ứng gây bất lợi cho địch ( cấm eff, banish quái,... ), nếu không vẫn dùng để combo như thường. Nếu lá này bị phá hủy bạn có thể set thẳng 1 STBFU từ bộ bài nên khi lá này bị chọn làm mục tiêu phá hủy, bạn có thể kích hoạt lá này, sau đó triệu hồi 1 quái, và lá này bị phá hủy và úp thêm 1 STBFU từ bộ bài lên sân.

         Một số cách đánh khác sử dụng cơ chế Lightsworn

         R Rarity
         Solar Recharge
         R Rarity
         Solar Recharge
         Solar Recharge
         Spell Normal
         Solar Recharge
         Đổi lực mặt trời

          Hiệu ứng (VN):

          Loại bỏ 1 quái thú "Lightsworn" rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá trên cùng của Deck của bạn đến Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Discard 1 "Lightsworn" monster; draw 2 cards, then send the top 2 cards of your Deck to the GY.


          SR Rarity
          Raiden, Hand of the Lightsworn
          SR Rarity
          Raiden, Hand of the Lightsworn
          Raiden, Hand of the Lightsworn
          LIGHT 4
          Raiden, Hand of the Lightsworn
          Sát thủ chân lý sáng, Raiden
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


          R Rarity
          Lumina, Lightsworn Summoner
          R Rarity
          Lumina, Lightsworn Summoner
          Lumina, Lightsworn Summoner
          LIGHT 3
          Lumina, Lightsworn Summoner
          Người triệu hồi chân lý sáng, Lumina
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster in your GY; Special Summon that target. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


          UR Rarity
          Michael, the Arch-Lightsworn
          UR Rarity
          Michael, the Arch-Lightsworn
          Michael, the Arch-Lightsworn
          LIGHT 7
          Michael, the Arch-Lightsworn
          Tổng lãnh chân lý sáng, Michael
          • ATK:

          • 2600

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner LIGHT
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; loại bỏ mục tiêu đó. Khi lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu bất kỳ số lượng "Lightsworn" trong Mộ của mình; xáo trộn chúng vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 300 LP cho mỗi lá bài được trả lại. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1 or more non-Tuner LIGHT monsters Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 card on the field; banish that target. When this card is destroyed: You can target any number of other "Lightsworn" monsters in your Graveyard; shuffle them into the Deck, and if you do, you gain 300 LP for each returned card. Once per turn, during your End Phase: Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard.


          SR Rarity
          Charge of the Light Brigade
          SR Rarity
          Charge of the Light Brigade
          Charge of the Light Brigade
          Spell Normal
          Charge of the Light Brigade
          Chi viện đoàn quân ánh sáng

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


             Những deck có Lightsworn thường là những deck cần ném bài xuống mộ để có thể combo, hoặc tái chế từ mộ lên tay. Ở Burning Abyss khi bị ném xuống mộ, những con quái này sẽ kích hiệu ứng dù hiệu ứng tự nổ của bọn Burning Abyss tự bóp chính nó, nhưng nếu bạn có quái Burning Abyss Ritual, Xyz hay Synchro sẫn thì việc mix nhưng deck mill mạnh như Lightsworn là rất ổn.

           Glow-Up Bulb và Crane Crane (X0-3)

           UR Rarity
           Glow-Up Bulb
           UR Rarity
           Glow-Up Bulb
           Glow-Up Bulb
           EARTH 1
           Glow-Up Bulb
           Nhụy hoa lớn lên
           • ATK:

           • 100

           • DEF:

           • 100


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.


           UR Rarity
           Crane Crane
           UR Rarity
           Crane Crane
           Crane Crane
           EARTH 3
           Crane Crane
           Cần cẩu hạc
           • ATK:

           • 300

           • DEF:

           • 900


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 3 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crane Crane" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 monster in your GY; Special Summon that target, but it has its effects negated. You can only use this effect of "Crane Crane" once per turn.


            Crane Crane khi được triệu hồi thường sẽ hồi sinh 1 quái Level 3 dưới mộ, NHƯNG HIỆU ỨNG BỊ NGĂN CHẶN. Điều này đồng nghĩa với quái Burning Abyss của bạn không bị tự nổ, mà khi xuống mộ nó vẫn kích được effect và là bài free. F2P nên x3


            Glow-Up Bulb khi ở dưới mộ bạn có thể GỬI 1 lá trên đầu bộ bài xuống mộ và tự nhảy nó lên, việc thêm Bulb sẽ làm đa dạng Synchro, dễ dàng ra quái Level 7 mạnh như Black Rose, MeteorBurst nhờ Crane Crane + Burning Abyss + Bulb 

           The Melody of Awakening Dragon và Chaos Dragon Levianeer (X0-3)

           SR Rarity
           The Melody of Awakening Dragon
           SR Rarity
           The Melody of Awakening Dragon
           The Melody of Awakening Dragon
           Spell Normal
           The Melody of Awakening Dragon
           Giai điệu đánh thức rồng

            Hiệu ứng (VN):

            Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.


            UR Rarity
            Chaos Dragon Levianeer
            UR Rarity
            Chaos Dragon Levianeer
            Chaos Dragon Levianeer
            DARK 8
            Chaos Dragon Levianeer
            Rồng hỗn loạn Levianeer
            • ATK:

            • 3000

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
            ● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
            ●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
            ● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
            Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


             Nếu bạn mix với hệ anh sáng như Lightsworn, bạn nên thêm Levianeer vào deck, Levianeer có một hiệu ứng được spam cũng như là nỗi khiếp sợ hoặc là khi nhắc đến Levianeer bạn thường quên 2 hiệu ứng khác của nó mà chỉ nhớ đến 1 hiệu ứng duy nhất, đó là phá hủy 2 lá bài của bạn ( không target ). Vì hiệu ứng này nếu bạn không hiểu rule hay bạn không có hiệu ứng nào kích hoạt ngay lúc đó, bạn sẽ rất bất lợi. Lấy ví dụ bạn úp 2 Karma Cut và có 1 Blue-Eyes trên sân, khi Levianeer nhảy ra bạn kích hoạt Karma Cut chọn Levianeer. THÌ NGAY LÚC NÀY Levianeer có thể bắn 1 Karma Cut chưa kích hoạt của bạn và 1 Blue-Eyes như thường mà bạn không thể phản ứng ( do nó không target ). Nên Levianeer là lá bài nên đem khi mix ánh sáng và bóng tối.


             The Melody Of Awakening Dragon cho phép bạn ném 1 lá và thêm tới 2 quái loại Rồng ATK 3000 hoặc hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn ( ATK và DEF của quái đó phải đúng trong cả 2 điều kiện trên mới được tính ). Nếu đọc sơ qua thì là +0 hand do mất 2 và thêm 2, nhưng không đơn giản thế. Nếu bạn có 2 quái ánh sáng và ném 1 bóng tối search 2 Levianeer thì bạn sẽ được bắn 2, và Levianeer trong deck sẽ còn 1 ( nếu bạn chơi 3 ), ( điều này rất quan trọng vì bạn không còn bài dưới mộ mà bóc thêm lá Levianeer thứ 3 rất dễ gây deadhand ).

            Fiend Griefing (X0-3)

            R Rarity
            Fiend Griefing
            R Rarity
            Fiend Griefing
            Fiend Griefing
            Trap Normal
            Fiend Griefing
            Quỷ than vãn

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú Loại quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's Graveyard; shuffle it into the Deck, then you can send 1 Fiend-Type monster from your Deck to the Graveyard.


              Griefing có khả năng làm những bộ bài cần quái dưới mộ như Blue-Eyes, Lightsworn gặp khó khăn nhờ hiệu ứng đẩy Trứng hay Levianeer, Raiden,... Về BỘ BÀI. Sau đó bạn ném 1 quái Fiend xuống mộ. Quái Burning Abyss chỉ yêu cầu quái được gửi xuống mộ để kích hoạt hiệu ứng, nên việc gửi bài bộ bài xuống mộ giống việc bạn dùng hiệu ứng Number 70 ( Farfa ), ngăn hiệu ứng quái,... Mà không tốn cost, lại còn feed mộ, tăng tài nguyên.

             Karma Cut và Raigeki Break (X0-3)

             SR Rarity
             Karma Cut
             SR Rarity
             Karma Cut
             Karma Cut
             Trap Normal
             Karma Cut
             Nhân quả cắt

              Hiệu ứng (VN):

              Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


              UR Rarity
              Raigeki Break
              UR Rarity
              Raigeki Break
              Raigeki Break
              Trap Normal
              Raigeki Break
              Tia chớp giật

               Hiệu ứng (VN):

               Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Discard 1 card, then target 1 card on the field; destroy it.


                Cả 2 lá đều dùng cost là ném 1 lá bất kỳ trên tay xuông mộ và target, tuy nhiên.

               - Karma Cut : chỉ target được quái và banish quái đó, nếu đối phương có quái cùng tên dưới mộ, banish toàn bộ quái dưới mộ.
               - Raigeki Break : chọn lá bài nào cũng được và phá hủy lá đó.
               ===> theo mình Karma Cut sẽ hợp hơn với Raigeki Break, vì quái Burning Abyss không sợ backrow nếu đã có Dante trên sân nếu ăn Karma Cut hay bị đẩy về đi chăng nữa, quái Burning Abyss làm nguyên liệu Xyz vẫn sẽ gửi xuống mộ và spam effect.

               Lightning Vortex (X0-3)

               SR Rarity
               Lightning Vortex
               SR Rarity
               Lightning Vortex
               Lightning Vortex
               Spell Normal
               Lightning Vortex
               Vòng xoáy sấm sét

                Hiệu ứng (VN):

                Bỏ 1 lá bài; phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Discard 1 card; destroy all face-up monsters your opponent controls.


                 Hiệu ứng rất đơn giản, bạn bỏ 1 lá bài từ tay xuống mộ để phá hủy toàn bộ quái trên sân ( và tất nhiên là dùng để đấm bọn không bị target ). Lightning Vortex là một lá mạnh, với cost tùy tình huống, nếu quái đối phương không bị phá hủy, bạn có thể ném Farfa, cần combo thì Cir,...                Staple Extra Deck

                 

                Digital Bug Corebage, Number 20: Giga-Brilliant, Gaia Dragon và the Thunder Charger (X0-1)

                R Rarity
                Digital Bug Corebage
                R Rarity
                Digital Bug Corebage
                Digital Bug Corebage
                LIGHT
                Digital Bug Corebage
                Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
                • ATK:

                • 2200

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
                Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


                SR Rarity
                Number 20: Giga-Brilliant
                SR Rarity
                Number 20: Giga-Brilliant
                Number 20: Giga-Brilliant
                LIGHT
                Number 20: Giga-Brilliant
                Con số 20: Kiến đại rực rỡ
                • ATK:

                • 1800

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 3
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.


                SR Rarity
                Gaia Dragon, the Thunder Charger
                SR Rarity
                Gaia Dragon, the Thunder Charger
                Gaia Dragon, the Thunder Charger
                WIND
                Gaia Dragon, the Thunder Charger
                Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
                • ATK:

                • 2600

                • DEF:

                • 2100


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 7
                Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                 Number 20 trong đây là quái thú chỉ dùng làm nguyên liệu cho rank cao hơn. Vì điều kiện triệu hồi chỉ yêu cầu 2 quái Level 3, nên Number 20 được nhiều người đem theo làm Staple cho Extra Deck phiên bản F2P. 


                 Digital Bug Corebage có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách tách 2 nguyên liệu của Number 20 để nhảy lên sân và Number 20 sẽ thành nguyên liệu của lá bài này. Hiệu ứng mạnh nhất của nó là bỏ 1 Nguyên liệu Xyz và đẩy 1 lá tư thế thủ về bộ bài. Hiệu ứng cuối tuy có tác dụng tăng Nguyên liệu Xyz cho lá này nhưng nếu không chơi thuần Digital Bug sẽ khó kích hoạt nên thường Corebage sẽ kích effect xong sẽ nhảy rank tiếp.

                 Gaia Dragon có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách dùng quái Rank 5 hoặc 6 để làm nguyên liệu cho nó và chuyển hết nguyên liệu cho Gaia Dragon. Ở trường hợp bên trên Corebage không còn nguyên liệu Xyz, nên Gaia Dragon sẽ có 1 nguyên liệu Xyz duy nhất là Corebage, nhưng nguyên liệu Xyz không quan trọng lắm với Gaia DragonGaia Dragon không dùng nguyên liệu Xyz cho bất kỳ hiệu ứng nào cả. Gaia Dragon có xuyên thủ. Bạn cứ hình dung quá trình nhảy rank này là bỏ con body yếu nhảy lên con body cao hơn một tí và có xuyên thủ là được. 

                Number 47: Nightmare Shark (X0-2)

                UR Rarity
                Number 47: Nightmare Shark
                UR Rarity
                Number 47: Nightmare Shark
                Number 47: Nightmare Shark
                WATER
                Number 47: Nightmare Shark
                Con số 47: Cá mập ác mộng
                • ATK:

                • 2000

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 3
                Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                 Number 47: Nightmare Shark có khả năng cực dơ đó là bỏ 1 nguyên liệu Xyz để đấm thẳng điểm gốc bạn với body 2k ATK. Dù hiệu ứng phụ là quái khác của bạn không thể tấn công khi nó dùng hiệu ứng, nhưng nếu bạn không chặn được thì một Number 47 khác sẽ lên sân và đấm bạn tiếp ( bọn này nếu dùng để đánh thẳng điểm gốc thường đem 2 lá ). Nightmare Shark có khả năng vượt qua tất cả quái body to của địch và giành chiến thắng ( nếu không bị chặn ).

                Wind-Up Zenmaines (X0-1)

                SR Rarity
                Wind-Up Zenmaines
                SR Rarity
                Wind-Up Zenmaines
                Wind-Up Zenmaines
                FIRE
                Wind-Up Zenmaines
                Mìn máy lên dây cót
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 2100


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 3
                Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu hiệu ứng này được sử dụng ở lượt này: Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 3 monsters If this face-up card on the field would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. Once per turn, during the End Phase, if this effect was used this turn: Target 1 card on the field; destroy it.


                 Lá bài này có khả năng def được 2 lần phá hủy, và nếu nó còn sống nó sẽ bắn 1 lá của đối phương. Lá bài này thường được dùng khi đi đầu hoặc khi không biết rõ đối phương chơi gì với dàn backrow dày đặc ( shiranui, gouki,... )                Combo

                 

                Scarm và Malebranche of the Burning Abyss, Dante, Traveler of the Burning Abyss, Cagna và Malebranche of the Burning Abyss (Combo đi đầu)

                UR Rarity
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                UR Rarity
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
                • ATK:

                • 800

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


                UR Rarity
                Dante, Traveler of the Burning Abyss
                UR Rarity
                Dante, Traveler of the Burning Abyss
                Dante, Traveler of the Burning Abyss
                LIGHT
                Dante, Traveler of the Burning Abyss
                Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
                • ATK:

                • 1000

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 3
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


                N Rarity
                Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
                N Rarity
                Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
                Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Cagna
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 300


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cagna, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 Lá bài phép "Burning Abyss" từ Deck của bạn đến Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cagna, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can send 1 "Burning Abyss" Spell/Trap Card from your Deck to the Graveyard.


                 Bước 1 : Triệu hồi đặc biệt ScarmCagna hoặc ScarmCir

                 Bước 2 : Triệu hồi Xyz Dante, kích hoạt hiệu ứng của Dante ( lúc này tùy tình huống bạn chọn ném Cagna hay Scarm )
                - Cagna : ném thêm "Good & Evil In The Burning Abyss
                - Scarm : Search Cir hoặc 1 lá khác ( tùy tình huống )
                ===> với combo này bạn sẽ có một hàng phòng ngự ở mức tương đối ổn, cùng với khả năng tạo thêm 1 bao cát nếu ăn Lightning Vortex ( nếu bạn giữ Cir trên sân trong trường hợp có 2 Cir hoặc không ra Dante ). Ngoài ra bạn sẽ có những lá Burning Abyss làm tài nguyên dưới mộ và Dante khi xuống mộ sẽ tái tạo lại tài nguyên.

                Glow-Up Bulb, Scarm, Malebranche of the Burning Abyss và Crane Crane (Phá sân)

                UR Rarity
                Glow-Up Bulb
                UR Rarity
                Glow-Up Bulb
                Glow-Up Bulb
                EARTH 1
                Glow-Up Bulb
                Nhụy hoa lớn lên
                • ATK:

                • 100

                • DEF:

                • 100


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.


                UR Rarity
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                UR Rarity
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
                • ATK:

                • 800

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


                UR Rarity
                Crane Crane
                UR Rarity
                Crane Crane
                Crane Crane
                EARTH 3
                Crane Crane
                Cần cẩu hạc
                • ATK:

                • 300

                • DEF:

                • 900


                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 3 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crane Crane" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 monster in your GY; Special Summon that target, but it has its effects negated. You can only use this effect of "Crane Crane" once per turn.


                 Yêu cầu : 1 quái Burning Abyss bất kỳ Level 3, không phải Tuner từ tay hoặc sân với hiệu ứng chưa bị ngăn chặn, 1 Glow-Up Bulb dưới mộ, 1 Crane Crane từ tay

                 Bước 1 : Triệu hồi đặc biệt quái Burning Abyss từ tay
                 Bước 2 : Triệu hồi Glow-Up Bulb bằng hiệu ứng của chính nó. Ngay lúc này quái Burning Abyss sẽ tự hủy
                 Bước 3 : triệu hồi Crane Crane triệu hồi đặc biệt 1 quái Burning Abyss từ mộ
                 Bước 4 : Triệu hồi Synchro ra Black Rose Dragon và kích effect
                Lưu ý : bước 4 là tùy tình huống, nếu bạn thấy Black Rose không ổn, bạn có tjeer dùng những lá an toàn hơn như Meteorburst, Samurai Destroyer,...

                OTK ( 2 Dante ) thuần Burning Abyss

                UR Rarity
                Crane Crane
                UR Rarity
                Crane Crane
                Crane Crane
                EARTH 3
                Crane Crane
                Cần cẩu hạc
                • ATK:

                • 300

                • DEF:

                • 900


                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 3 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crane Crane" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 monster in your GY; Special Summon that target, but it has its effects negated. You can only use this effect of "Crane Crane" once per turn.


                UR Rarity
                Dante, Traveler of the Burning Abyss
                UR Rarity
                Dante, Traveler of the Burning Abyss
                Dante, Traveler of the Burning Abyss
                LIGHT
                Dante, Traveler of the Burning Abyss
                Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
                • ATK:

                • 1000

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 3
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


                SR Rarity
                Cir, Malebranche of the Burning Abyss
                SR Rarity
                Cir, Malebranche of the Burning Abyss
                Cir, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Cir, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Cir
                • ATK:

                • 1600

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" monster in your Graveyard, except "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Special Summon it.


                R Rarity
                Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
                R Rarity
                Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
                Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
                • ATK:

                • 1000

                • DEF:

                • 1900


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.


                 Bước 1 : bạn triệu hồi đặc biệt 2 quái Burning Abyss từ tay ( bạn dùng 1 Farfa )

                 Bước 2 : cúng một nảy chuối, dùng Dante ném 1 Farfa để kích effect và mong 3 tấm Dante ném có Farfa hoặc Cir
                 Bước 3 :
                 Nếu bạn ném Farfa nhờ Dante : banish 2 quái đối phương
                 Nếu bạn ném Cir, triệu hồi Farfa đã bị Dante ném.
                 Bước 4 : 
                 Nếu ném Farfa : triệu hồi Crane Crane và lấy thêm Farfa lên sân, Xyz ra Dante thứ 2 và ném tiếp Farfa để banish quái thú thứ 3 của đối phương : 2k5 + 2k5 = 5000
                OTK
                 Nếu bạn ném Cir, triệu hồi thêm 1 Burning Abyss, ra Dante, dùng hiệu ứng Dante Bỏ 1 Farfa để ném 3 lá. Nếu hên ném tiếp Farfa thì banish 3 quái và 5000 thiệt hại, còn không thì banish 2 quái và 5000 thiệt hại.                F2P

                 

                Deck Mẫu

                Destiny Draw
                Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
                Destiny Draw

                Cần 9 UR

                UR Rarity
                Crane Crane
                UR Rarity
                Crane Crane
                UR Rarity
                Crane Crane
                UR Rarity
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                UR Rarity
                Dante, Traveler of the Burning Abyss
                UR Rarity
                Number 17: Leviathan Dragon
                UR Rarity
                Number 47: Nightmare Shark
                UR Rarity
                Number 47: Nightmare Shark
                UR Rarity
                Number 47: Nightmare Shark

                Main: 20 Extra: 7

                N Rarity
                Alich, Malebranche of the Burning Abyss
                N Rarity
                Alich, Malebranche of the Burning Abyss
                Alich, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Alich, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Alich
                • ATK:

                • 1200

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Alich, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Alich, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn.


                N Rarity
                Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
                N Rarity
                Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
                Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Cagna, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Cagna
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 300


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cagna, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 Lá bài phép "Burning Abyss" từ Deck của bạn đến Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cagna, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can send 1 "Burning Abyss" Spell/Trap Card from your Deck to the Graveyard.


                SR Rarity
                Cir, Malebranche of the Burning Abyss
                SR Rarity
                Cir, Malebranche of the Burning Abyss
                Cir, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Cir, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Cir
                • ATK:

                • 1600

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" monster in your Graveyard, except "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Special Summon it.


                UR Rarity
                Crane Crane
                UR Rarity
                Crane Crane
                Crane Crane
                EARTH 3
                Crane Crane
                Cần cẩu hạc
                • ATK:

                • 300

                • DEF:

                • 900


                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 3 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crane Crane" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 monster in your GY; Special Summon that target, but it has its effects negated. You can only use this effect of "Crane Crane" once per turn.


                N Rarity
                Draghig, Malebranche of the Burning Abyss
                N Rarity
                Draghig, Malebranche of the Burning Abyss
                Draghig, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Draghig, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Draghig
                • ATK:

                • 1100

                • DEF:

                • 900


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Draghig, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn 1 lá bài "Burning Abyss" từ Deck của mình và đặt nó lên trên Deck của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Draghig, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can choose 1 "Burning Abyss" card from your Deck and place it on top of your Deck.


                R Rarity
                Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
                R Rarity
                Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
                Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
                • ATK:

                • 1000

                • DEF:

                • 1900


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.


                SR Rarity
                Kiteroid
                SR Rarity
                Kiteroid
                Kiteroid
                WIND 1
                Kiteroid
                • ATK:

                • 200

                • DEF:

                • 400


                Hiệu ứng (VN):

                Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


                UR Rarity
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                UR Rarity
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
                • ATK:

                • 800

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
                ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
                ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


                N Rarity
                Rubic, Malebranche of the Burning Abyss
                N Rarity
                Rubic, Malebranche of the Burning Abyss
                Rubic, Malebranche of the Burning Abyss
                DARK 3
                Rubic, Malebranche of the Burning Abyss
                Malebranche của địa ngục cháy, Rubic
                • ATK:

                • 100

                • DEF:

                • 2100


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của quái thú Synchro "Burning Abyss" Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rubic, Malebranche of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. Cannot be used as a Synchro Material, except for the Synchro Summon of a "Burning Abyss" Synchro Monster. If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Rubic, Malebranche of the Burning Abyss" once per turn.


                N Rarity
                Good & Evil in the Burning Abyss
                N Rarity
                Good & Evil in the Burning Abyss
                Good & Evil in the Burning Abyss
                Spell Normal
                Good & Evil in the Burning Abyss
                Thiện và ác ở địa ngục cháy

                 Hiệu ứng (VN):

                 Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual "Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng 6 hoặc lớn hơn. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ; thêm 1 lá bài "Burning Abyss" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Good & Evil in the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 This card is used to Ritual Summon "Malacoda, Netherlord of the Burning Abyss". You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels equal 6 or more. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card from your Graveyard and send 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard; add 1 "Burning Abyss" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Good & Evil in the Burning Abyss" once per turn.


                 R Rarity
                 Fiend Griefing
                 R Rarity
                 Fiend Griefing
                 Fiend Griefing
                 Trap Normal
                 Fiend Griefing
                 Quỷ than vãn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú Loại quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 monster in your opponent's Graveyard; shuffle it into the Deck, then you can send 1 Fiend-Type monster from your Deck to the Graveyard.


                  SR Rarity
                  Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
                  SR Rarity
                  Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
                  Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
                  LIGHT 6
                  Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
                  Nhà thơ địa ngục cháy, Virgil
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 1000


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                  Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.


                  UR Rarity
                  Dante, Traveler of the Burning Abyss
                  UR Rarity
                  Dante, Traveler of the Burning Abyss
                  Dante, Traveler of the Burning Abyss
                  LIGHT
                  Dante, Traveler of the Burning Abyss
                  Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
                  • ATK:

                  • 1000

                  • DEF:

                  • 2500


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 3
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


                  UR Rarity
                  Number 17: Leviathan Dragon
                  UR Rarity
                  Number 17: Leviathan Dragon
                  Number 17: Leviathan Dragon
                  WATER
                  Number 17: Leviathan Dragon
                  Con số 17: Rồng Levice
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 3
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lá bài này nhận được 500 ATK. Nếu lá bài này không có Nguyên liệu Xyz, nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card gains 500 ATK. If this card has no Xyz Material, it cannot attack your opponent directly.


                  SR Rarity
                  Number 20: Giga-Brilliant
                  SR Rarity
                  Number 20: Giga-Brilliant
                  Number 20: Giga-Brilliant
                  LIGHT
                  Number 20: Giga-Brilliant
                  Con số 20: Kiến đại rực rỡ
                  • ATK:

                  • 1800

                  • DEF:

                  • 1800


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 3
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.


                  UR Rarity
                  Number 47: Nightmare Shark
                  UR Rarity
                  Number 47: Nightmare Shark
                  Number 47: Nightmare Shark
                  WATER
                  Number 47: Nightmare Shark
                  Con số 47: Cá mập ác mộng
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 3
                  Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                    
                  Đơn vị đồng hành:

                  - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                  Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                  Top