Hướng dẫn chơi Vampire (kết hợp với các quái thú synchro)

Hướng dẫn chơi Vampire (kết hợp với các quái thú synchro)

Bài viết này nói về những lối đánh của Vampire.
Giới thiệu

Vampire được biết đến với lối chơi quen thuộc là dùng Kingdom để phá bài của đối thủ và dùng các quái thú xyz để chiến thắng. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu các cách chơi, sự phối hợp của Vampire với các quái thú synchro thông qua một quái thú tuner là Plaguespreader.Vampires

 

Vampire Familiar (Core)

SR Rarity
Vampire Familiar
SR Rarity
Vampire Familiar
Vampire Familiar
DARK 1
Vampire Familiar
Ma cà rồng nô dịch
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


 • Tự triệu hồi đặc biệt lại từ mộ.
 • Lấy 1 quái thú Vampire lên tay khi được triệu hồi đặc biệt.

Vampire Retainer (Core)

SR Rarity
Vampire Retainer
SR Rarity
Vampire Retainer
Vampire Retainer
DARK 2
Vampire Retainer
Ma cà rồng thân thuộc
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


 • Tự triệu hồi đặc biệt lại từ mộ.
 • Lấy 1 phép, bẫy Vampire lên tay khi được triệu hồi đặc biệt.

Vampire Sorcerer (Core)

R Rarity
Vampire Sorcerer
R Rarity
Vampire Sorcerer
Vampire Sorcerer
DARK 4
Vampire Sorcerer
Thầy pháp sư ma cà rồng
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Vampire" "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; 1 "Vampire" TỐI mà bạn Triệu hồi Thường lượt này có thể được Triệu hồi mà không cần Hiến Tế.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can add 1 DARK "Vampire" monster or 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY; 1 DARK "Vampire" monster you Normal Summon this turn can be Summoned without Tributing.


 • Quái thú Vampire level 4.
 • Giúp các quái thú Vampire triệu hồi không cần hiến tế.

Vampire's Domain (Core)

N Rarity
Vampire's Domain
N Rarity
Vampire's Domain
Vampire's Domain
Spell Continuous
Vampire's Domain
Khu vực ma cà rồng

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


  • Giúp bạn triệu hồi thường thêm 1 quái thú Vampire.

  Vampire's Desire (Core)

  R Rarity
  Vampire's Desire
  R Rarity
  Vampire's Desire
  Vampire's Desire
  Spell Normal
  Vampire's Desire
  Ma cà rồng khát khao

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
   ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
   ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


   • Thay đổi level quái thú.
   • Triệu hồi lại Vampire từ mộ.

   Vampire Awakening (Core)

   SR Rarity
   Vampire Awakening
   SR Rarity
   Vampire Awakening
   Vampire Awakening
   Trap Normal
   Vampire Awakening
   Ma cà rồng thức dậy

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


    • Triệu hồi 1 quái thú Vampire từ deck.    Quái thú tuner

     

    Plaguespreader Zombie (Tuner chính của deck)

    R Rarity
    Plaguespreader Zombie
    R Rarity
    Plaguespreader Zombie
    Plaguespreader Zombie
    DARK 2
    Plaguespreader Zombie
    Thây ma chuyển
    • ATK:

    • 400

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay của mình trên đầu Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.


    (1)

    If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.

     

    Plaguespreader Zombie là quái thú zombie tuner có thể chơi chung với Vampire.

    • Quái thú này có thể được gửi từ bộ bài xuống mộ bằng Gozuki, Samurai Skull hoặc được triệu hồi trực tiếp từ bộ bài bằng skill Monstermorph: Evolution.
    • Với hiệu ứng triệu hồi từ mộ không giới hạn số lần sử dụng, bạn có thể tận dụng điều này để triệu hồi ra nhiều quái thú synchro, xyz từ extra deck trong 1 lượt.
    • Để triệu hồi được quái thú này lại từ mộ, bạn cần phải trả lại một lá bài trên tay của mình về top deck. Nếu được triệu hồi bằng cách này Plaguespreader sẽ bị loại bỏ nếu rời sân.
    • Sử dụng Vampire’s Desire giúp bạn linh hoạt điều chỉnh level các quái thú khi triệu hồi synchro.
    • Bạn có thể dùng PlaguespreaderRetainer để triệu hồi xyz, bằng cách này cả 2 quái thú sẽ không bị loại bỏ sau khi sử dụng hiệu ứng của chùng và bạn có thể tiếp tục combo của mình với Plaguespreader.    Hỗ trợ khác

     

    Gozuki và Samurai Skull (Hỗ trợ)

    UR Rarity
    Gozuki
    UR Rarity
    Gozuki
    Gozuki
    EARTH 4
    Gozuki
    Ngưu đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


    R Rarity
    Samurai Skull
    R Rarity
    Samurai Skull
    Samurai Skull
    DARK 4
    Samurai Skull
    Samurai tử vong
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


    • Cả 2 quái thú đều giúp bạn gửi 1 quái thú Zombie từ bộ bài xuống mộ.
    • Nguyên liệu synchro level 4 và là quái thú zombie.
    • Bạn sẽ dùng lần triệu hồi thường trong lượt cho các quái thú này.    Vampire Synchro

     

    Deck mẫu

    Monstermorph: Evolution
    Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Đưa một quái thú (ngoại trừ Token) ở phía sân của bạn đến Mộ. Sau đó, chơi ngẫu nhiên một quái thú có cùng Thuộc tính và Loại với quái thú bạn đã gửi đến Mộ, nhưng cao hơn 1 Cấp từ Bộ bài của bạn (quái thú phải có thể được Triệu hồi Thông thường.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt .
    Monstermorph: Evolution

    Cần 11 UR

    UR Rarity
    Gozuki2 card
    UR Rarity
    Vampire Duke1 card
    UR Rarity
    Vampire Scarlet Scourge1 card
    UR Rarity
    Ancient Fairy Dragon1 card
    UR Rarity
    Cyber Slash Harpie Lady1 card
    UR Rarity
    Coral Dragon1 card
    UR Rarity
    Book of Moon2 card
    UR Rarity
    Paleozoic Canadia2 card

    Main: 28 Extra: 7

    UR Rarity
    Gozuki
    UR Rarity
    Gozuki
    Gozuki
    EARTH 4
    Gozuki
    Ngưu đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


    R Rarity
    Samurai Skull
    R Rarity
    Samurai Skull
    Samurai Skull
    DARK 4
    Samurai Skull
    Samurai tử vong
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


    UR Rarity
    Vampire Duke
    UR Rarity
    Vampire Duke
    Vampire Duke
    DARK 5
    Vampire Duke
    Công tước ma cà rồng
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vampire" DARK trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Duke" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


    SR Rarity
    Vampire Familiar
    SR Rarity
    Vampire Familiar
    Vampire Familiar
    DARK 1
    Vampire Familiar
    Ma cà rồng nô dịch
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


    R Rarity
    Vampire Red Baron
    R Rarity
    Vampire Red Baron
    Vampire Red Baron
    DARK 6
    Vampire Red Baron
    Ma cà rồng nam tước đỏ
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 "Vampire" mà bạn điều khiển; chuyển điều khiển của những quái thú. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 monster your opponent controls and 1 other "Vampire" monster you control; switch control of those monsters. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


    SR Rarity
    Vampire Retainer
    SR Rarity
    Vampire Retainer
    Vampire Retainer
    DARK 2
    Vampire Retainer
    Ma cà rồng thân thuộc
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


    UR Rarity
    Vampire Scarlet Scourge
    UR Rarity
    Vampire Scarlet Scourge
    Vampire Scarlet Scourge
    DARK 6
    Vampire Scarlet Scourge
    Ma cà rồng mang họa đỏ
    • ATK:

    • 2200

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Vampire Scarlet Scourge"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Scarlet Scourge" một lần mỗi lượt. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 "Vampire" monster in your GY, except "Vampire Scarlet Scourge"; Special Summon it, but it cannot attack this turn. You can only use this effect of "Vampire Scarlet Scourge" once per turn. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


    R Rarity
    Vampire Sorcerer
    R Rarity
    Vampire Sorcerer
    Vampire Sorcerer
    DARK 4
    Vampire Sorcerer
    Thầy pháp sư ma cà rồng
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Vampire" "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; 1 "Vampire" TỐI mà bạn Triệu hồi Thường lượt này có thể được Triệu hồi mà không cần Hiến Tế.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can add 1 DARK "Vampire" monster or 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY; 1 DARK "Vampire" monster you Normal Summon this turn can be Summoned without Tributing.


    R Rarity
    Vampire Vamp
    R Rarity
    Vampire Vamp
    Vampire Vamp
    DARK 7
    Vampire Vamp
    Nữ ma cà rồng trẻ
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt, khi lá bài này hoặc quái thú "Vampire" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK cao hơn lá bài này; trang bị nó vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ, trong khi được trang bị (các) lá bài bởi hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card. This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.


    R Rarity
    Plaguespreader Zombie
    R Rarity
    Plaguespreader Zombie
    Plaguespreader Zombie
    DARK 2
    Plaguespreader Zombie
    Thây ma chuyển
    • ATK:

    • 400

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay của mình trên đầu Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     R Rarity
     Vampire Kingdom
     R Rarity
     Vampire Kingdom
     Vampire Kingdom
     Spell Field
     Vampire Kingdom
     Đế quốc ma cà rồng

      Hiệu ứng (VN):

      Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


      R Rarity
      Vampire's Desire
      R Rarity
      Vampire's Desire
      Vampire's Desire
      Spell Normal
      Vampire's Desire
      Ma cà rồng khát khao

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
       ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


       N Rarity
       Vampire's Domain
       N Rarity
       Vampire's Domain
       Vampire's Domain
       Spell Continuous
       Vampire's Domain
       Khu vực ma cà rồng

        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


        UR Rarity
        Paleozoic Canadia
        UR Rarity
        Paleozoic Canadia
        Paleozoic Canadia
        Trap Normal
        Paleozoic Canadia
        Loài giáp xác Canadia

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


         SR Rarity
         Vampire Awakening
         SR Rarity
         Vampire Awakening
         Vampire Awakening
         Trap Normal
         Vampire Awakening
         Ma cà rồng thức dậy

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


          R Rarity
          Vampire Takeover
          R Rarity
          Vampire Takeover
          Vampire Takeover
          Trap Normal
          Vampire Takeover
          Ma cà rồng chuyển chỗ

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình và tất cả quái thú ngửa mà bạn điều khiển (tối thiểu 1) là Loại Thây "Vampire Kingdom" trực tiếp từ Deck của bạn, khi đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vampire" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire Takeover" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position. You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.


           UR Rarity
           Ancient Fairy Dragon
           UR Rarity
           Ancient Fairy Dragon
           Ancient Fairy Dragon
           LIGHT 7
           Ancient Fairy Dragon
           Rồng tiên cổ đại
           • ATK:

           • 2100

           • DEF:

           • 3000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy càng nhiều Bài Phép Môi Trường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, tăng 1000 LP, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của mình.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. Once per turn: You can destroy as many Field Spells on the field as possible, and if you do, gain 1000 LP, then you can add 1 Field Spell from your Deck to your hand.


           UR Rarity
           Cyber Slash Harpie Lady
           UR Rarity
           Cyber Slash Harpie Lady
           Cyber Slash Harpie Lady
           WIND 8
           Cyber Slash Harpie Lady
           Quý cô Harpie giáp cào
           • ATK:

           • 2600

           • DEF:

           • 1400


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


           R Rarity
           Shiranui Shogunsaga
           R Rarity
           Shiranui Shogunsaga
           Shiranui Shogunsaga
           FIRE 8
           Shiranui Shogunsaga
           Chiến thần Bất Tri Hỏa
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Thây ma khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số quái thú Loại Thây ma bị loại bỏ của mình với 0 DEF; trả nó về Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Shogunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard. You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.


           UR Rarity
           Coral Dragon
           UR Rarity
           Coral Dragon
           Coral Dragon
           WATER 6
           Coral Dragon
           Rồng san hô
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 500


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.


           SR Rarity
           Diamond Dire Wolf
           SR Rarity
           Diamond Dire Wolf
           Diamond Dire Wolf
           EARTH
           Diamond Dire Wolf
           Sói răng khủng Diawolf
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


           R Rarity
           Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
           R Rarity
           Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
           Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
           EARTH
           Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
           Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
           • ATK:

           • 2200

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           Number 70: Malevolent Sin
           DARK
           Number 70: Malevolent Sin
           Con số 70: Tội ác tử thần
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


           SR Rarity
           Old Entity Cthugua
           SR Rarity
           Old Entity Cthugua
           Old Entity Cthugua
           FIRE 4
           Old Entity Cthugua
           Cổ thần Cthugua
           • ATK:

           • 2200

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trả tất cả quái thú Xyz Rank 4 trên sân về Extra Deck. Nếu bạn Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Fusion: Rút 1 lá bài. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
           ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Rút 1 lá.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can return all Rank 4 Xyz Monsters on the field to the Extra Deck. If you Fusion Summon using this card as Fusion Material: Draw 1 card. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: Draw 1 card.


           R Rarity
           Samurai Destroyer
           R Rarity
           Samurai Destroyer
           Samurai Destroyer
           EARTH 7
           Samurai Destroyer
           Samurai tiêu diệt
           • ATK:

           • 2600

           • DEF:

           • 1400


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step, quái thú của đối thủ đó cũng chỉ bị vô hiệu hóa trong Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card battles an opponent's monster, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step, also that opponent's monster has its effects negated during the Battle Phase only. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; Special Summon it.


           UR Rarity
           Black Rose Dragon
           UR Rarity
           Black Rose Dragon
           Black Rose Dragon
           FIRE 7
           Black Rose Dragon
           Rồng hoa hồng đen
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


           UR Rarity
           Scrap Dragon
           UR Rarity
           Scrap Dragon
           Scrap Dragon
           EARTH 8
           Scrap Dragon
           Rồng sắt vụn
           • ATK:

           • 2800

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Scrap" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Target 1 non-Synchro "Scrap" monster in your GY; Special Summon that target.


           • Samurai Destroyer: Không cho đối phương sử dụng hiệu ứng khi lá bài này tấn công.
           • Cthuga: Khi được sử dụng làm nguyên liệu xyz, bạn sẽ được cộng thêm bài.
           • Scrap Dragon: Bắn bài trên sân.

           Gozuki và Samurai Skull (Combo đơn giản)

           UR Rarity
           Gozuki
           UR Rarity
           Gozuki
           Gozuki
           EARTH 4
           Gozuki
           Ngưu đầu quỷ
           • ATK:

           • 1700

           • DEF:

           • 800


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


           R Rarity
           Samurai Skull
           R Rarity
           Samurai Skull
           Samurai Skull
           DARK 4
           Samurai Skull
           Samurai tử vong
           • ATK:

           • 1700

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


           Bài trên tay: 1 Gozuki hoặc Samurai Skull, 1 lá bài ngẫu nhiên.

           • Sử dụng Gozuki hoặc Samurai Skull để gửi Plaguespreader Zombie từ deck xuống mộ.
           • Sau đó gọi lại Plaguespreader từ mộ bằng cách trả 1 lá bài trên tay lại đầu chồng bài.
           • Triệu hồi synchro dùng Plaguespreader cùng với Gozuki ra Coral Dragon.

           Coral Dragon là một quái thú tuner nên bạn không cần quá lo về việc Plaguespreader bị loại bỏ. Coral Dragon có thể cùng với Retainer làm nguyên liệu để ra một boss synchro 8 trong extra deck của bạn (Shogunsaga).

           Vampire’s Desire có thể linh hoạt thay đổi level của quái thú giúp bạn triệu hồi synchro dễ dàng hơn.

           Shiranui Shogunsaga và Cyber Slash Harpie Lady (Boss)

           R Rarity
           Shiranui Shogunsaga
           R Rarity
           Shiranui Shogunsaga
           Shiranui Shogunsaga
           FIRE 8
           Shiranui Shogunsaga
           Chiến thần Bất Tri Hỏa
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Thây ma khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số quái thú Loại Thây ma bị loại bỏ của mình với 0 DEF; trả nó về Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Shogunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard. You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.


           UR Rarity
           Cyber Slash Harpie Lady
           UR Rarity
           Cyber Slash Harpie Lady
           Cyber Slash Harpie Lady
           WIND 8
           Cyber Slash Harpie Lady
           Quý cô Harpie giáp cào
           • ATK:

           • 2600

           • DEF:

           • 1400


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


           Cyber Slash Harpie Lady

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters

           For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner.

           (1)

           This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY.

           (2)

           When a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand.

           You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.

            

           Đây là một quái thú gây nhiều khó chịu cho đối thủ khi nó có thể đẩy quái thú của họ lên tay và làm gián đoạn combo.

            

           Shogunsaga

           1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters

           (1)

           If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn.

           (2)

           If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard.

           You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.

            

           Hiệu ứng (2) của Shogunsaga giúp bạn đưa được Familiar, Retainer đã bị loại bỏ trở lại mộ để chúng tiếp tục được triệu hồi và lấy thêm bài trong những lượt tới.

           Với ATK gốc là 3000, cộng thêm từ hiệu ứng (1) bằng cách trục xuất các boss không còn tác dụng của Vampire, Shogunsaga có thể dễ dàng otk ngay đối phương trong 1 đòn đánh.

           Ancient Fairy Dragon (Hỗ trợ)

           UR Rarity
           Ancient Fairy Dragon
           UR Rarity
           Ancient Fairy Dragon
           Ancient Fairy Dragon
           LIGHT 7
           Ancient Fairy Dragon
           Rồng tiên cổ đại
           • ATK:

           • 2100

           • DEF:

           • 3000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy càng nhiều Bài Phép Môi Trường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, tăng 1000 LP, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của mình.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. Once per turn: You can destroy as many Field Spells on the field as possible, and if you do, gain 1000 LP, then you can add 1 Field Spell from your Deck to your hand.


           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters

           (1)

           Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.

           (2)

           Once per turn: You can destroy as many Field Spells on the field as possible, and if you do, gain 1000 LP, then you can add 1 Field Spell from your Deck to your hand.

            

           Ancient Fairy Dragon cho bạn triệu hồi đặc biệt một quái thú level 4 từ trên tay, đổi lại bạn sẽ bị mất battle phase của lượt đó. Sử dụng hiệu ứng này triệu hồi Familiar, Retainer để lấy được thêm các lá bài Vampire lên tay.

           Quái thú được triệu hồi ra ngoài sử dụng hiệu ứng còn có thể làm nguyên liệu synchro, xyz hay dùng để hiến tế cho các Vampire giúp bạn set up được một sân đấu mạnh, thế nên việc bạn không thể thực hiện battle phase trong lượt đó là hoàn toàn hợp lý.

           Hiệu ứng (2) có thể giúp bạn thay một Kingdom khác từ bộ bài. Trong một lượt, mỗi copy khác nhau của Kingdom sẽ được kích hoạt hiệu ứng, tận dụng hiệu ứng này cùng với Duke (không giới hạn số lần sử dụng hiệu ứng trong lượt) bạn có thể bắn được đến 2 lá bài của đối phương và 1 lá bài field spell của đối phương (nếu có). Thêm vào đó, những hiệu ứng hồi lp cũng rất cần thiết đối với deck Vampire giúp bạn duy trì được một lượng lp ổn định để có thể kích hoạt thêm hiệu ứng khác.           Vampire ft. Red-Eyes Zombie Necro Dragon

           Vampire ft. Red-Eyes Zombie Necro Dragon

           Tham khảo deck tại đây.

           Red-Eyes Zombie Necro Dragon và Doomkaiser Dragon (Điều kiện thắng)

           SR Rarity
           Red-Eyes Zombie Necro Dragon
           SR Rarity
           Red-Eyes Zombie Necro Dragon
           Red-Eyes Zombie Necro Dragon
           DARK 7
           Red-Eyes Zombie Necro Dragon
           Rồng xác thây ma mắt đỏ
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Nhận 100 ATK / DEF cho mỗi quái thú Zombie trên sân và trong Mộ. Khi một quái thú Zombie khác bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ một trong hai Mộ đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red-Eyes Zombie Necro Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 100 ATK/DEF for each Zombie monster on the field and in the GYs. When another Zombie monster is destroyed by battle: You can Special Summon 1 Zombie monster from either GY to your field. You can only use this effect of "Red-Eyes Zombie Necro Dragon" once per turn.


           R Rarity
           Doomkaiser Dragon
           R Rarity
           Doomkaiser Dragon
           Doomkaiser Dragon
           FIRE 6
           Doomkaiser Dragon
           Rồng diệt vong Kaiser
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           "Plaguespreader Zombie" + 1 hoặc nhiều quái thú Loại thây ma non-Tuner
           Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Thây ma trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn trong Tư thế tấn công ngửa, nhưng phá huỷ mục tiêu đó khi lá bài này rời khỏi sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Plaguespreader Zombie" + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 Zombie-Type monster in your opponent's Graveyard; Special Summon that target to your side of the field in face-up Attack Position, but destroy it when this card leaves the field.


           Doomkaiser Dragon

           "Plaguespreader Zombie" + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters

           (1)

           When this card is Special Summoned: You can target 1 Zombie-Type monster in your opponent's Graveyard; Special Summon that target to your side of the field in face-up Attack Position, but destroy it when this card leaves the field.

            

           Red-Eyes Zombie Necro Dragon

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters

           (1)

           Gains 100 ATK/DEF for each Zombie monster on the field and in the GYs.

           (2)

           When another Zombie monster is destroyed by battle: You can Special Summon 1 Zombie monster from either GY to your field.

           You can only use this effect of "Red-Eyes Zombie Necro Dragon" once per turn.

            

           Doomkaiser khi được triệu hồi, bạn có thể triệu hồi 1 quái thú zombie trong mộ của đối phương.

           Red-Eyes Zombie có thể triệu hồi được quái thú zombie trong mộ của cả 2 người chơi. Quái thú này có thể triệu hồi lại quái thú zombie của bạn vừa mới bị tiêu diệt trong chiến đấu bởi đối thủ tạo cho bạn một hàng phòng thủ vững chắc.

            

           Skill: Posthumous Army

           Can be used each time your Life Points decrease by 1000. All monsters on the field and monsters in both players' Graveyards become Zombie-Type monsters until the end of your opponent's turn

            

           Sử dụng skill này có thể giúp cho hiệu ứng của Doomkaiser Red-Eyes Zombie có thể triệu hồi bất kỳ quái thú nào trong mộ của đối phương. Điều kiện kích hoạt skill vô cùng dễ dàng đối với Vampire chỉ cần sau khi bạn sử dụng hiệu ứng của FamiliarRetainer.

           Với sự hỗ trợ của skill, Red-Eyes Zombie có thể triệu hồi ngay quái thú của đối phương khi nó bị tiêu diệt bởi chiến đấu. Bạn cũng có thể triệu hồi lại Doomkaiser bằng Red-Eyes ZombieDoomkaiser sẽ triệu hồi 1 quái thú trong mộ đối phương, sân của bạn dễ dàng được lắp đầy quái thú.           Vampire - Chronicle

           Vampire - Chronicle

           Tham khảo deck tại đây.

           Stardust Chronicle Spark Dragon (Big Boss)

           UR Rarity
           Stardust Chronicle Spark Dragon
           UR Rarity
           Stardust Chronicle Spark Dragon
           Stardust Chronicle Spark Dragon
           LIGHT 10
           Stardust Chronicle Spark Dragon
           Rồng chớp sáng biên niên bụi sao
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Synchro bộ chỉnh + 1+ quái thú Synchro không chỉnh
           Phải được Triệu hồi Synchro. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Synchro khỏi Mộ của bạn; lá bài này không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của các lá bài khác trong phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú Synchro Rồng bị loại bỏ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner Synchro Monster + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned. Once per turn (Quick Effect): You can banish 1 Synchro Monster from your GY; this card is unaffected by other cards' effects for the rest of this turn. If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can target 1 of your banished Dragon Synchro Monsters; Special Summon it.


           1 Tuner Synchro Monster + 1+ non-Tuner Synchro Monsters

           Must be Synchro Summoned.

           (1)

           Once per turn (Quick Effect): You can banish 1 Synchro Monster from your GY; this card is unaffected by other cards' effects for the rest of this turn.

           (2)

           If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can target 1 of your banished Dragon Synchro Monsters; Special Summon it.

            

           Stardust Chronicle có hiệu ứng bảo kê chính bản thân mình miễn nhiễm hiệu ứng của những lá bài khác bằng cách trục xuất một quái thú synchro từ mộ. Cùng với sức công là 3000, quái thú này sẽ khiến cho đối phương gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt. Đổi lấy cho sức mạnh này, Stardust Chronicle rất khó để triệu hồi (nguyên liệu toàn bộ là các quái thú synchro) và chỉ có thể được triệu hồi synchro.

           Đối phương buộc phải dùng những quái thú có sức công to hơn 3000 để tấn công Stardust Chronicle và mất cơ hội otk người chơi. Chưa hết, khi Stardust Chronicle bị tiêu diệt bởi đối thủ, bạn có thể triệu hồi lại một quái thú dragon synchro đang bị loại bỏ lên sân làm cho đối phương khó dứt điểm game hơn nữa.

           Tatsunecro và Coral Dragon (Các quái thú tuner khác)

           SR Rarity
           Tatsunecro
           SR Rarity
           Tatsunecro
           Tatsunecro
           DARK 3
           Tatsunecro
           Xác rồng biển non
           • ATK:

           • 500

           • DEF:

           • 1700


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu quái thú được Triệu hồi Thường / Úp này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, thì 1 quái thú trong tay bạn có thể được sử dụng làm 1 trong các nguyên liệu khác. Nếu bạn làm điều này, tất cả nguyên liệu cho lần Triệu hồi đó sẽ bị loại bỏ thay vì được gửi đến Mộ. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this Normal Summoned/Set monster would be used as Synchro Material, 1 monster in your hand can be used as 1 of the other materials. If you do this, all materials for that Summon are banished instead of being sent to the GY. You cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters.


           UR Rarity
           Coral Dragon
           UR Rarity
           Coral Dragon
           Coral Dragon
           WATER 6
           Coral Dragon
           Rồng san hô
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 500


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.


           Tatsunecro

           (1)

           If this Normal Summoned/Set monster would be used as Synchro Material, 1 monster in your hand can be used as 1 of the other materials. If you do this, all materials for that Summon are banished instead of being sent to the GY.

           (2)

           You cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters.

            

           Coral Dragon

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters

           (1)

           Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it.

           (2)

           If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.

            

           Tatsunecro là một tuner level 3 có thể dùng 1 quái thú trên tay để triệu hồi synchro ra các quái thú zombie khác. Lưu ý là bạn chỉ có thể triệu hồi đặc biệt quái thú zombie khi Tatsunecro trên sân.

           Coral Dragon là một quái thú tuner synchro dễ triệu hồi và có khả năng bắn phá bài của đối phương. Coral Dragon cũng là một mục tiêu thích hợp với cả 2 hiệu ứng của Stardust Chronicle

           Vampire Sorcerer (Mảnh ghép quan trọng)

           R Rarity
           Vampire Sorcerer
           R Rarity
           Vampire Sorcerer
           Vampire Sorcerer
           DARK 4
           Vampire Sorcerer
           Thầy pháp sư ma cà rồng
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Vampire" "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; 1 "Vampire" TỐI mà bạn Triệu hồi Thường lượt này có thể được Triệu hồi mà không cần Hiến Tế.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can add 1 DARK "Vampire" monster or 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY; 1 DARK "Vampire" monster you Normal Summon this turn can be Summoned without Tributing.


           Bạn cần phải chơi 1 Sorcerer trong bộ bài trong những combo cần quái thú level 4 làm nguyên liệu synchro.

           Socerer có thể được lấy từ bộ bài lên tay bằng Familiar và trong lượt đi bạn có thể triệu hồi bình thường thêm đến 2 quái thú nhờ hiệu ứng của Vampire’s Domain.

           Plaguespreader Zombie và Vampire Retainer (Sử dụng skill)

           R Rarity
           Plaguespreader Zombie
           R Rarity
           Plaguespreader Zombie
           Plaguespreader Zombie
           DARK 2
           Plaguespreader Zombie
           Thây ma chuyển
           • ATK:

           • 400

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay của mình trên đầu Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.


           SR Rarity
           Vampire Retainer
           SR Rarity
           Vampire Retainer
           Vampire Retainer
           DARK 2
           Vampire Retainer
           Ma cà rồng thân thuộc
           • ATK:

           • 1200

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


           Skill: Monstermorph: Evolution

           Can be used each time your Life Point decrease by 1500.

           Send a monster (except a Token) on your side of the field to the Graveyard.

           Then, randomly play a monster that is same Attribute and Type as the monster you sent to the Graveyard, but is 1 Level higher from your Deck (the monster must be able to be Normal Summoned.)

           This Skill can only be used once per turn.

            

           Để có thể ra được Stardust Chronicle nhanh hơn, bạn có thể nhờ vào skill hỗ trợ. Với skill Monstermorph: Evolution, bạn dễ dàng gọi ra được quái thú chủ lực của mình trong 1 lượt đi.

           Skill cho phép bạn gửi 1 quái thú trên phần sân của bạn xuống mộ rồi triệu hồi một quái thú cùng type, attribute nhưng với level cao hơn 1. Skill chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi lượt và mỗi khi bạn mất 1500 lp.

           Các lá bài Vampire mang hiệu ứng trả lp để kích hoạt hiệu ứng (Familiar, Retainer, Vampire’s Domain) có thể giúp bạn dễ dàng đáp ứng được điều kiện kích hoạt skill chỉ trong lượt 1.

           Dùng skill để triệu hồi trực tiếp Plaguespreader từ bộ bài bằng cách gửi Familiar từ trên sân xuống mộ. Plaguespreader giúp bạn gọi được đến 2 quái thú synchro nhờ khả năng triệu hồi lại từ mộ của lá bài này. Bởi vì quái thú được skill triệu hồi ra là hoàn toàn ngẫu nhiên nên bạn cần phải giảm số lượng Retainer xuống còn 1 và không nên chơi bất kỳ quái thú zombie, DARK, level 2 nào trong bộ bài để chắc chắn rằng Plaguespreader sẽ được triệu hồi.

           TatsunecroSamurai Skull cũng có thể được triệu hồi đặc biệt từ bộ bài nhờ skill này.

           Các quái thú Synchro level 4

           R Rarity
           Hi-Speedroid Puzzle
           R Rarity
           Hi-Speedroid Puzzle
           Hi-Speedroid Puzzle
           WIND 4
           Hi-Speedroid Puzzle
           Cỗ máy tốc độ cao ghép hình cắt nhanh
           • ATK:

           • 1300

           • DEF:

           • 1600


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
           Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể làm cho ATK của lá bài này tăng gấp đôi ATK hiện tại của nó cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi đến đó từ sân trong lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Speedroid" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Hi-Speedroid Puzzle"; thêm nó lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: You can make this card's ATK become double its current ATK until the end of the Damage Step. Once per turn, during the End Phase, if this card is in the Graveyard because this Synchro Summoned card was sent there from the field this turn: You can target 1 "Speedroid" monster in your Graveyard, except "Hi-Speedroid Puzzle"; add it to your hand.


           SR Rarity
           Armory Arm
           SR Rarity
           Armory Arm
           Armory Arm
           LIGHT 4
           Armory Arm
           Đeo vũ khí
           • ATK:

           • 1800

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công. Khi được trang bị bởi hiệu ứng này, mục tiêu đó nhận được 1000 ATK. Nếu mục tiêu đó phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của quái thú bị phá huỷ trong Mộ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, you can either: Target 1 monster on the field; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it in Attack Position. While equipped by this effect, that target gains 1000 ATK. If that target destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to the ATK of the destroyed monster in the Graveyard.


           UR Rarity
           Underworld Fighter Balmung
           UR Rarity
           Underworld Fighter Balmung
           Underworld Fighter Balmung
           DARK 4
           Underworld Fighter Balmung
           Đấu sĩ âm phủ Balmung
           • ATK:

           • 2100

           • DEF:

           • 800


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
           Khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard, except this card; Special Summon that target.


           SR Rarity
           Old Entity Cthugua
           SR Rarity
           Old Entity Cthugua
           Old Entity Cthugua
           FIRE 4
           Old Entity Cthugua
           Cổ thần Cthugua
           • ATK:

           • 2200

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trả tất cả quái thú Xyz Rank 4 trên sân về Extra Deck. Nếu bạn Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Fusion: Rút 1 lá bài. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
           ● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: Rút 1 lá.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can return all Rank 4 Xyz Monsters on the field to the Extra Deck. If you Fusion Summon using this card as Fusion Material: Draw 1 card. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: Draw 1 card.


           SR Rarity
           Old Entity Hastorr
           SR Rarity
           Old Entity Hastorr
           Old Entity Hastorr
           WIND 4
           Old Entity Hastorr
           Cổ thần Hastorr
           • ATK:

           • 2300

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
           Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ Mộ của bạn cho quái thú đó. Con quái thú đó không thể tấn công, cũng như các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này rời sân khi được trang bị cho quái thú của đối phương bởi hiệu ứng này: Kiểm soát quái thú mà lá bài này đã được trang bị.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is sent from the Monster Zone to the Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls; equip this card from your Graveyard to that monster. That monster cannot attack, also its effects are negated. If this card leaves the field while equipped to an opponent's monster by this effect: Take control of the monster this card was equipped to.


           Bạn cần phải chơi quái thú synchro level 4 (không phải tuner) cho combo triệu hồi Stardust Chronicle. Quái thú này sẽ cùng với Coral Dragon (level 6) để làm nguyên liệu triệu hồi Stardust Chronicle (level 10).

           Old Entity Hastorr

           1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

           (1)

           If this card is sent from the Monster Zone to the Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls; equip this card from your Graveyard to that monster. That monster cannot attack, also its effects are negated.

           (2)

           If this card leaves the field while equipped to an opponent's monster by this effect: Take control of the monster this card was equipped to.

            

           Hastorr là một quái thú mạnh cho combo. Bên cạnh việc làm nguyên liệu synchro, khi Hastorr được gửi xuống mộ, quái thú này có thể làm vô hiệu hóa hiệu ứng một quái thú đối phương và khiến quái thú đó không thể tấn công.

           Gozuki và Vampire Familiar (Combo 2 lá bài)

           UR Rarity
           Gozuki
           UR Rarity
           Gozuki
           Gozuki
           EARTH 4
           Gozuki
           Ngưu đầu quỷ
           • ATK:

           • 1700

           • DEF:

           • 800


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


           SR Rarity
           Vampire Familiar
           SR Rarity
           Vampire Familiar
           Vampire Familiar
           DARK 1
           Vampire Familiar
           Ma cà rồng nô dịch
           • ATK:

           • 500

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


           Bài trên tay: 1 Gozuki (hoặc Samurai Skull) và 1 Familiar.

           • Triệu hồi thường Gozuki, dùng hiệu ứng của Gozuki để gửi Retainer từ bộ bài xuống mộ.
           • Gửi Familiar từ tay xuống mộ để triệu hồi Retaner từ mộ.
           • Dùng hiệu ứng của Retainer, trả 500 lp và lấy Vampire’s Domain từ bộ bài lên tay.
           • Kích hoạt và sử dụng hiệu ứng của Vampire’s Domain, trả 500 lp và trong lượt này, bạn có thể triệu hồi thường thêm 1 quái thú Vampire nữa.
           • Gửi Vampire’s Domain từ sân xuống mộ để triệu hồi Familiar từ mộ của bạn.
           • Tiếp tục trả 500 lp, Familiar sẽ giúp bạn lấy thêm 1 quái thú Vampire từ bộ bài.
           • Lúc này bạn đã đủ điều kiện để sử dụng skill Monstermorph: Evolution. Dùng skill gửi Familiar xuống mộ để triệu hồi Plaguespreader từ bộ bài.
           • Triệu hồi synchro ra Coral Dragon (dùng PlaguespreaderGozuki).
           • Trả 1 lá bài từ tay về deck để triệu hồi Plaguespreader từ mộ (bạn có thể trả lại lá bài đã được Familiar lấy lên tay).
           • Dùng PlaguespreaderRetainer để triệu hồi ra 1 quái thú synchro level 4 không phải tuner bất kỳ. Lưu ý rằng PlaguespreaderRetainer sẽ bị loại bỏ vì đã sử dụng hiệu ứng triệu hồi từ mộ của chúng.
           • Dùng 2 quái thú synchro vừa gọi ra để triệu hồi synchro Stardust Chronicle và kết thúc combo (bạn có thể dùng hiệu ứng của Coral Dragon để rút lại lá bài vừa nãy bị trả về bộ bài bởi Plaguespreader và bạn vẫn còn còn 1 lần triệu hồi thường 1 quái thú Vampire nhờ vào hiệu ứng của Vampire’s Domain).

           Gozuki và Vampire Retainer (Combo 2.5 lá bài)

           UR Rarity
           Gozuki
           UR Rarity
           Gozuki
           Gozuki
           EARTH 4
           Gozuki
           Ngưu đầu quỷ
           • ATK:

           • 1700

           • DEF:

           • 800


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


           SR Rarity
           Vampire Retainer
           SR Rarity
           Vampire Retainer
           Vampire Retainer
           DARK 2
           Vampire Retainer
           Ma cà rồng thân thuộc
           • ATK:

           • 1200

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


           Bài trên tay: 1 Gozuki (hoặc Samurai Skull), 1 Retainer và 1 lá bài ngẫu nhiên.

           • Triệu hồi thường Gozuki, dùng hiệu ứng của Gozuki để gửi Familiar từ bộ bài xuống mộ.
           • Gửi Retainer từ tay xuống mộ để triệu hồi Familiar từ mộ. Dùng hiệu ứng của Familiar, trả 500 lp và lấy 1 quái thú Vampire từ bộ bài lên tay.
           • Gửi 1 quái thú Vampire từ tay xuống mộ để triệu hồi Retaner từ mộ. Dùng hiệu ứng của Retainer, trả 500 lp và lấy Vampire’s Domain từ bộ bài lên tay.
           • Kích hoạt và sử dụng hiệu ứng của Vampire’s Domain, trả 500 lp,  bạn có thể triệu hồi thường thêm 1 quái thú Vampire nữa trong lượt này.
           • Lúc này bạn đã đủ điều kiện để sử dụng skill Monstermorph: Evolution. Dùng skill gửi Familiar xuống mộ để triệu hồi Plaguespreader từ bộ bài.
           • Triệu hồi synchro ra Coral Dragon (dùng PlaguespreaderGozuki).
           • Trả 1 lá bài từ tay về deck để triệu hồi Plaguespreader từ mộ. Tiếp đến dùng PlaguespreaderRetainer để triệu hồi ra 1 quái thú synchro level 4 không phải tuner bất kỳ (Lưu ý rằng PlaguespreaderRetainer sẽ bị loại bỏ vì đã sử dụng hiệu ứng triệu hồi từ mộ của chúng).
           • Dùng 2 quái thú synchro vừa gọi ra để triệu hồi synchro Stardust Chronicle và kết thúc combo.

           Vampire's Desire và Vampire Familiar (Combo 2.5 lá bài)

           R Rarity
           Vampire's Desire
           R Rarity
           Vampire's Desire
           Vampire's Desire
           Spell Normal
           Vampire's Desire
           Ma cà rồng khát khao

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
            ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
            ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


            SR Rarity
            Vampire Familiar
            SR Rarity
            Vampire Familiar
            Vampire Familiar
            DARK 1
            Vampire Familiar
            Ma cà rồng nô dịch
            • ATK:

            • 500

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


            Bài trên tay: 1 Familiar, 1 Vampire’s Desire và 1 lá bài ngẫu nhiên.

            • Triệu hồi thường Familiar lên sân (lưu ý: FamiliarRetainer chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng lấy các lá bài Vampire lên tay khi được triệu hồi đặc biệt).
            • Dùng Vampire’s Desire, target Familiar trên sân của bạn. Gửi Retainer từ bộ bài xuống mộ.
            • Gửi Familiar từ sân xuống mộ để triệu hồi lại Retainer từ mộ lên sân. Trả 500 lp, lấy Vampire’s Domain từ bộ bài lên tay.
            • Kích hoạt và trả 500 lp để sử dụng hiệu ứng của Vampire’s Domain (trong lượt này bạn có thể triệu hồi thường thêm 1 quái thú Vampire nữa).
            • Triệu hồi lại Familiar từ mộ bằng cách gửi Vampire’s Domain từ sân xuống mộ. Sau đó trả 500 lp và lấy lên tay Sorcerer từ bộ bài.
            • Sử dụng skill Monstermorph: Evolution, gửi Familiar xuống mộ để triệu hồi Plaguespreader từ bộ bài.
            • Triệu hồi bình thường Sorcerer (nhờ vào hiệu ứng của Vampire’s Domain đã kích hoạt trước đó).
            • Triệu hồi synchro ra Coral Dragon (dùng PlaguespreaderSorcerer).
            • Trả 1 lá bài từ tay về deck để triệu hồi Plaguespreader từ mộ. Tiếp tục dùng PlaguespreaderRetainer để triệu hồi ra 1 quái thú synchro level 4 không phải tuner bất kỳ.
            • Dùng 2 quái thú synchro vừa gọi ra để triệu hồi synchro Stardust Chronicle, kết thúc combo.

            Vampire's Desire và Vampire Retainer (Combo 2.75 lá bài)

            R Rarity
            Vampire's Desire
            R Rarity
            Vampire's Desire
            Vampire's Desire
            Spell Normal
            Vampire's Desire
            Ma cà rồng khát khao

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
             ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
             ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


             SR Rarity
             Vampire Retainer
             SR Rarity
             Vampire Retainer
             Vampire Retainer
             DARK 2
             Vampire Retainer
             Ma cà rồng thân thuộc
             • ATK:

             • 1200

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


             Bài trên tay: 1 Retainer, 1 Vampire’s Desire và 1 lá bài Vampire bất kỳ.
             • Triệu hồi thường Retainer lên sân.
             • Dùng Vampire’s Desire, target Retainer. Gửi Familiar từ bộ bài xuống mộ.
             • Gửi Retainer từ sân xuống mộ để triệu hồi lại Familiar từ mộ lên sân. Trả 500 lp, lấy Sorcerer từ bộ bài lên tay.
             • Triệu hồi lại Retainer từ mộ bằng cách gửi lá bài Vampire còn lại trên tay xuống mộ. Sau đó trả 500 lp và lấy lên tay Vampire’s Domain từ bộ bài.
             • Kích hoạt và trả 500 lp để sử dụng hiệu ứng của Vampire’s Domain.
             Sân bạn hiện tại đang có 1 Familiar, 1 Retainer. Tay bạn đang có 1 Sorcerer. Bạn đã mất 1500 lp và đủ điều kiện để sử dụng skill. Tiếp tục thực hiện các bước tương tự như combo trên và bạn cũng sẽ có kết quả tương tự là 1 Chronicle trên sân và cộng thêm 1 lá bài trên tay (được rút nhờ Coral Dragon). 

             Coral Dragon (Key)

             UR Rarity
             Coral Dragon
             UR Rarity
             Coral Dragon
             Coral Dragon
             WATER 6
             Coral Dragon
             Rồng san hô
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 500


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.


             Stardust Chronicle có điều kiện triệu hồi là các quái thú synchro. Thế nên khi combo ra quái thú này, bạn cần tập trung vào việc triệu hồi Coral Dragon (tuner synchro level 6) và Hastorr (synchro level 4).

             Một cách đơn giản, bạn cần phải có được 3 quái thú lên sân: Plaguespreader (sử dụng skill), 1 quái thú level 4 (triệu hồi thường hoặc dùng Vampire’s Desire), 1 quái thú level 2 (Retainer).

             Để triệu hồi được Coral DragonHastorr, bạn cần tìm cách triệu hồi được Plaguespreader bằng skill Mostermorph: Evolution.

             • Triệu hồi Coral Dragon bằng: Gozuki, SorcererSamurai SkullVampire’s Desire.
             • Triệu hồi Hastorr bằng: Retainer hoặc Vampire’s Desire.

             Dùng Plaguespreader triệu hồi bằng skill để tuning lần 1 ra 1 quái thú synchro, sau đó sử dụng hiệu ứng dưới mộ của Plaguespreader hồi sinh lại và triệu hồi synchro ra quái thú thứ 2.

             Shiranui Sunsaga (Big Boss)

             R Rarity
             Shiranui Sunsaga
             R Rarity
             Shiranui Sunsaga
             Shiranui Sunsaga
             FIRE 10
             Shiranui Sunsaga
             Thần lửa cháy Bất Tri Hỏa
             • ATK:

             • 3500

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             1 Zombie Tuner + 1+ quái thú Zombie non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả lại bất kỳ số lượng quái thú Synchro Zombie nào đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể phá huỷ các lá bài mà đối thủ điều khiển, bằng với số lượng bài được trả lại. Nếu (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 1 "Shiranui" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Sunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner Zombie monsters If this card is Special Summoned: You can return any number of your Zombie Synchro Monsters, that are banished or are in your GY, to the Extra Deck, then you can destroy cards your opponent controls, equal to the number of cards returned. If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 "Shiranui" monster from your GY instead. You can only Special Summon "Shiranui Sunsaga(s)" once per turn.


              

             1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner Zombie monsters

             (1)

             If this card is Special Summoned: You can return any number of your Zombie Synchro Monsters, that are banished or are in your GY, to the Extra Deck, then you can destroy cards your opponent controls, equal to the number of cards returned.

             (2)

             If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 "Shiranui" monster from your GY instead.

              

             You can only Special Summon "Shiranui Sunsaga(s)" once per turn.

              

             Sunsaga có khả năng tiêu diệt bài của đối thủ không target bằng cách trả lại các quái thú zombie synchro trong mộ hoặc đang bị loại bỏ của bạn về extra deck. Với 3500 ATK, Sunsaga là một boss có thể otk đối thủ dễ dàng.
             Thêm vào đó, Sunsaga còn có thể tự bảo kê chính nó khỏi sự tiêu diệt bằng cách loại bỏ quái thú Shiranui từ mộ.

             Shiranui Samuraisaga và Shiranui Shogunsaga (Các quái thú Shiranui khác)

             N Rarity
             Shiranui Samuraisaga
             N Rarity
             Shiranui Samuraisaga
             Shiranui Samuraisaga
             FIRE 6
             Shiranui Samuraisaga
             Thần kiếm Bất Tri Hỏa
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
             Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú Loại Thây ma đã bị loại bỏ của mình; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy chuyển sang Tư thế Phòng thủ của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của quái thú đó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; nó mất 500 ATK. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Samuraisaga(s)" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters; shuffle it into the Deck, and if you do, change to Defense Position all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to that monster's. If this card is banished: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 500 ATK. You can only Special Summon "Shiranui Samuraisaga(s)" once per turn.


             R Rarity
             Shiranui Shogunsaga
             R Rarity
             Shiranui Shogunsaga
             Shiranui Shogunsaga
             FIRE 8
             Shiranui Shogunsaga
             Chiến thần Bất Tri Hỏa
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Thây ma khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số quái thú Loại Thây ma bị loại bỏ của mình với 0 DEF; trả nó về Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Shogunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard. You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.


             Samuraisaga

             1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters

             (1)

             Once per turn, during either player's turn: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters; shuffle it into the Deck, and if you do, change to Defense Position all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to that monster's.

             (2)

             If this card is banished: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 500 ATK.

             You can only Special Summon "Shiranui Samuraisaga(s)" once per turn.

              

             Samuraisaga có hiệu ứng ngăn các đòn tấn công dồn dập từ đối phương bằng cách chuyển quái thú của họ sang thế thủ. Điều kiện để sử dụng được hiệu ứng này là bạn phải có 1 quái thú zombie đang bị loại bỏ có ATK cao hơn hoặc bằng quái thú của đối phương.

             Tatsunecro có thể sử dụng Red Baron từ tay làm nguyên liệu mà không cần phải triệu hồi Red Baron lên sân. Tatsunecro sẽ trục xuất Red Baron (2400 ATK) từ trên tay và làm mồi cho Samuraisaga. Sử dụng Vampire’s Desire để chuyển đổi linh hoạt level của Tatsunecro trong triệu hồi synchro.

             Đôi lúc chuyển tư thế tấn công của quái thú đối phương không phải là mục đích chính của Samuraisaga. Các quái thú mở đầu combo thường sẽ có ATK thấp, tận dụng điều này để dùng hiệu ứng của Samuraisaga trả Familiar, Retainer, Plaguspreader về lại deck giúp cho bạn có thêm tài nguyên để chơi trong những lượt sau.

              

             Shogunsaga

             1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters

             (1)

             If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn.

             (2)

             If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard.

             You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.

              

             Shogunsaga khi được triệu hồi, bạn có thể loại bỏ một quái thú zombie dưới mộ để quái thú này tăng thêm ATK bằng với ATK của quái thú bị loại bỏ. Khi bị tiêu diệt, Shogusaga giúp bạn trả lại các quái thú Shiranui khác, hoặc các quái thú như Familiar, Retainer, Samurai Skull cho bạn có thể tiếp tục thực hiện combo.

             Plaguespreader là một quái thú thích hợp nhất để triệu hồi ra các quái thú Shiranui:

             • Kết hợp với Gozuki, Samurai Skull, Sorcerer để triệu hồi Samuraisaga.
             • Kết hợp với Samuraisaga, Red Baron để triệu hồi Shogunsaga.
             • Kết hợp với Shogunsaga để triệu hồi Sunsaga.

             Khi triệu hồi Shogunsaga, bạn có thể loại bỏ Samuraisaga từ mộ, hiệu ứng tăng ATK của Shogunsaga đôi khi sẽ không quan trọng vì bạn sẽ dùng Shogunsaga làm nguyên liệu ngay sau đó, mục đích chính là bạn có thể giảm được 500 ATK của 1 quái thú của đối phương nhờ hiệu ứng của Samuraisaga khi bị loại bỏ.

             Sunsaga của bạn có thể bắn được đến 2 lá bài của đối phương nếu bạn combo triệu hồi liên tục Samuraisaga, Shogunsaga.

             Gozuki và Vampire Familiar (Combo 2 lá bài)

             UR Rarity
             Gozuki
             UR Rarity
             Gozuki
             Gozuki
             EARTH 4
             Gozuki
             Ngưu đầu quỷ
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 800


             Hiệu ứng (VN):

             Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


             SR Rarity
             Vampire Familiar
             SR Rarity
             Vampire Familiar
             Vampire Familiar
             DARK 1
             Vampire Familiar
             Ma cà rồng nô dịch
             • ATK:

             • 500

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


             Bài trên tay: 1 Gozuki (hoặc Samurai Skull) và 1 Familiar.

             • Triệu hồi thường Gozuki, sử dụng hiệu ứng của Gozuki, gửi Retainer từ bộ bài xuống mộ.
             • Gửi Familiar từ tay xuống mộ để triệu hồi Retaner từ mộ. Khi Retainer được triệu hồi, trả 500 lp và lấy Vampire’s Domain từ bộ bài lên tay.
             • Kích hoạt và trả 500 lp để sử dụng hiệu ứng của Vampire’s Domain.
             • Gửi Vampire’s Domain từ sân xuống mộ để triệu hồi Familiar từ mộ của bạn. Tiếp tục trả 500 lp, Familiar sẽ giúp bạn lấy thêm 1 quái thú Vampire từ bộ bài.
             • Dùng skill Monstermorph: Evolution gửi Familiar xuống mộ để triệu hồi Plaguespreader từ bộ bài.
             • Triệu hồi synchro ra Samuraisaga (dùng PlaguespreaderGozuki).
             • Trả 1 lá bài từ tay về deck để triệu hồi Plaguespreader từ mộ.
             • Trên sân bạn đang có 3 quái thú Plaguespreader (zombie tuner level 2), Samuraisaga (zombie level 6) và Retainer (zombie level 2), sử dụng 3 quái thú này để triệu hồi ra Sunsaga từ extra deck, kết thúc combo.

             Sunsaga khi được triệu hồi có thể bắn được 1 lá bài của đối phương nhờ vào hiệu ứng (1) (trả Samuraisaga từ mộ về extra deck). Bạn vẫn còn 1 lần triệu hồi thường quái thú Vampire nhờ vào hiệu ứng của Vampire’s Domain. Đây là một combo khi đi sau giúp bạn có thể otk đối phương rất dễ dàng.

             Shiranui Samuraisaga, Shiranui Shogunsaga và Shiranui Sunsaga (Key)

             N Rarity
             Shiranui Samuraisaga
             N Rarity
             Shiranui Samuraisaga
             Shiranui Samuraisaga
             FIRE 6
             Shiranui Samuraisaga
             Thần kiếm Bất Tri Hỏa
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
             Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú Loại Thây ma đã bị loại bỏ của mình; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy chuyển sang Tư thế Phòng thủ của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của quái thú đó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; nó mất 500 ATK. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Samuraisaga(s)" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters; shuffle it into the Deck, and if you do, change to Defense Position all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to that monster's. If this card is banished: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 500 ATK. You can only Special Summon "Shiranui Samuraisaga(s)" once per turn.


             R Rarity
             Shiranui Shogunsaga
             R Rarity
             Shiranui Shogunsaga
             Shiranui Shogunsaga
             FIRE 8
             Shiranui Shogunsaga
             Chiến thần Bất Tri Hỏa
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Thây ma khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số quái thú Loại Thây ma bị loại bỏ của mình với 0 DEF; trả nó về Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Shogunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard. You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.


             R Rarity
             Shiranui Sunsaga
             R Rarity
             Shiranui Sunsaga
             Shiranui Sunsaga
             FIRE 10
             Shiranui Sunsaga
             Thần lửa cháy Bất Tri Hỏa
             • ATK:

             • 3500

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             1 Zombie Tuner + 1+ quái thú Zombie non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả lại bất kỳ số lượng quái thú Synchro Zombie nào đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể phá huỷ các lá bài mà đối thủ điều khiển, bằng với số lượng bài được trả lại. Nếu (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 1 "Shiranui" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Sunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner Zombie monsters If this card is Special Summoned: You can return any number of your Zombie Synchro Monsters, that are banished or are in your GY, to the Extra Deck, then you can destroy cards your opponent controls, equal to the number of cards returned. If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 "Shiranui" monster from your GY instead. You can only Special Summon "Shiranui Sunsaga(s)" once per turn.


             Với chiến thuật ra các quái thú Shiranui, bạn cần lưu ý rằng các quái thú nguyên liệu bắt buộc phải là Zombie.

             Samuraisaga là quái thú dễ triệu hồi nhất chỉ cần 1.5 lá bài (Gozuki hoặc Samurai Skull và 1 lá bài ngẫu nhiên).

             Các quái thú synchro Shiranui cũng có thể làm nguyên liệu synchro cho các Shiranui có level cao hơn (chúng đều có level hơn nhau là 2 và bằng với level của Plaguespreader). 

             Crystron Quariongandrax (Big Boss)

             UR Rarity
             Crystron Quariongandrax
             UR Rarity
             Crystron Quariongandrax
             Crystron Quariongandrax
             WATER 9
             Crystron Quariongandrax
             Rô bốt thuỷ tinh Quariongandrax
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 3000


             Hiệu ứng (VN):

             2 hoặc nhiều Tuner + 1 quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu đến những quái thú mà đối thủ điều khiển và / hoặc trong Mộ của chúng, tối đa bằng số Nguyên liệu Synchro được sử dụng cho việc Triệu hồi Synchro của lá bài này; loại bỏ chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ, ngoại trừ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 or more Tuners + 1 non-Tuner monster If this card is Synchro Summoned: You can target monsters your opponent controls and/or in their Graveyard, up to the number of Synchro Materials used for the Synchro Summon of this card; banish them. If this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 banished monster, except this card; Special Summon it to your field.


             2 or more Tuners + 1 non-Tuner monster

             (1)

             If this card is Synchro Summoned: You can target monsters your opponent controls and/or in their Graveyard, up to the number of Synchro Materials used for the Synchro Summon of this card; banish them.

             (2)

             If this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 banished monster, except this card; Special Summon it to your field.

              

             Quariongandrax có thể trục xuất lên đến 3 hoặc hơn quái thú trên sân, dưới mộ của đối thủ khi được triệu hồi synchro. Hiệu ứng này sẽ làm khó cho đối phương rất nhiều khi bạn có thể loại bỏ toàn bộ quái thú trên sân của họ hoặc trục xuất đi những lá bài dưới mộ khiến cho chúng không thể sử dụng một số hiệu ứng.

             Đây cũng là một quái thú synchro với điều kiện triệu hồi khó bên cạnh Stardust Chronicle.

             Khi bị tiêu diệt, Quariongandrax giúp bạn triệu hồi lại một quái thú đang bị loại bỏ (kể cả của đối thủ).

             Gozuki và Vampire's Desire (Combo 2.75 lá bài)

             UR Rarity
             Gozuki
             UR Rarity
             Gozuki
             Gozuki
             EARTH 4
             Gozuki
             Ngưu đầu quỷ
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 800


             Hiệu ứng (VN):

             Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


             R Rarity
             Vampire's Desire
             R Rarity
             Vampire's Desire
             Vampire's Desire
             Spell Normal
             Vampire's Desire
             Ma cà rồng khát khao

              Hiệu ứng (VN):

              Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
              ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
              ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


              Bài trên tay: 1 Gozuki (hoặc Samurai Skull), 1 Vampire’s Desire và 1 lá bài Vampire ngẫu nhiên.

              • Triệu hồi thường Gozuki, sử dụng hiệu ứng của Gozuki, gửi Retainer từ bộ bài xuống mộ.
              • Gửi 1 lá bài Vampire từ tay xuống mộ (khác Vampire’s Desire) để triệu hồi Retaner từ mộ. Khi Retainer được triệu hồi, trả 500 lp và lấy Vampire’s Domain từ bộ bài lên tay.
              • Kích hoạt và trả 500 lp để sử dụng hiệu ứng của Vampire’s Domain.
              • Kích hoạt Vampire’s Desire, target Retainer, gửi Familiar từ bộ bài xuống mộ, level của Retainer biến thành 1.
              • Gửi Vampire’s Domain từ sân xuống mộ để triệu hồi Familiar từ mộ của bạn. Tiếp tục trả 500 lp, Familiar sẽ giúp bạn lấy thêm 1 quái thú Vampire từ bộ bài.
              • Dùng skill Monstermorph: Evolution gửi Familiar xuống mộ để triệu hồi Plaguespreader từ bộ bài.
              • Triệu hồi synchro ra Coral Dragon (dùng PlaguespreaderGozuki).
              • Trả 1 lá bài từ tay về deck để triệu hồi Plaguespreader từ mộ.
              • Dùng 3 quái thú trên sân là Plaguespreader (tuner level 2), Coral Dragon (tuner level 6), Retainer (non-tuner level 1) để triệu hồi synchro ra Quariongandrax, kết thúc combo.

              Quariongandrax khi được triệu hồi sẽ có thể loại bỏ được đến 3 quái thú trên sân hoặc dưới mộ đối thủ. Bạn có thể rút thêm 1 lá bài nhờ hiệu ứng của Coral Dragon. Bạn vẫn chưa sử dụng lần triệu hồi của Vampire’s Domain.

              Vampire Vamp và Shiranui Spectralsword (Tip)

              R Rarity
              Vampire Vamp
              R Rarity
              Vampire Vamp
              Vampire Vamp
              DARK 7
              Vampire Vamp
              Nữ ma cà rồng trẻ
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt, khi lá bài này hoặc quái thú "Vampire" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK cao hơn lá bài này; trang bị nó vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ, trong khi được trang bị (các) lá bài bởi hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card. This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.


              R Rarity
              Shiranui Spectralsword
              R Rarity
              Shiranui Spectralsword
              Shiranui Spectralsword
              FIRE 2
              Shiranui Spectralsword
              Kiếm ma Bất Tri Hỏa
              • ATK:

              • 800

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie non-Tuner trong Mộ của bạn; loại bỏ cả nó và lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro Zombie từ Extra Deck của bạn có Cấp độ bằng tổng Cấp độ mà 2 quái thú đó có. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spectralsword" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card is in your GY, except the turn this card was sent to the GY: You can target 1 non-Tuner Zombie monster in your GY; banish both it and this card, and if you do, Special Summon 1 Zombie Synchro Monster from your Extra Deck whose Level equals the total Levels those 2 monsters had. You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword" once per turn.


               Sorcerer

              (1)

              If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can add 1 DARK "Vampire" monster or 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand.

              (2)

              You can banish this card from your GY; 1 DARK "Vampire" monster you Normal Summon this turn can be Summoned without Tributing.

               

              Sorcerer có hiệu ứng cho phép bạn triệu hồi các Vampire mà không cần hiến tế. Bạn có thể tận dụng hiệu ứng này để triệu hồi Vamp, Red Baron. Vamp khi triệu hồi bằng cách này có thể chủ động kích hoạt hiệu ứng bắt quái thú của đối phương mà không phải phụ thuộc vào các quái thú Vampire khác.


              Spectralsword

              (1)

              If this card is in your GY, except the turn this card was sent to the GY: You can target 1 non-Tuner Zombie monster in your GY; banish both it and this card, and if you do, Special Summon 1 Zombie Synchro Monster from your Extra Deck whose Level equals the total Levels those 2 monsters had.

              You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword" once per turn.

               

              Spectralsword giúp bạn triệu hồi các Shiranui từ extra deck dễ dàng hơn khi quái thú này cho phép bạn trục xuất các quái thú từ mộ để triệu hồi.

              Stardust Chronicle Spark Dragon, Shiranui Sunsaga và Crystron Quariongandrax (Tip)

              UR Rarity
              Stardust Chronicle Spark Dragon
              UR Rarity
              Stardust Chronicle Spark Dragon
              Stardust Chronicle Spark Dragon
              LIGHT 10
              Stardust Chronicle Spark Dragon
              Rồng chớp sáng biên niên bụi sao
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              1 quái thú Synchro bộ chỉnh + 1+ quái thú Synchro không chỉnh
              Phải được Triệu hồi Synchro. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Synchro khỏi Mộ của bạn; lá bài này không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của các lá bài khác trong phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú Synchro Rồng bị loại bỏ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner Synchro Monster + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Must be Synchro Summoned. Once per turn (Quick Effect): You can banish 1 Synchro Monster from your GY; this card is unaffected by other cards' effects for the rest of this turn. If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can target 1 of your banished Dragon Synchro Monsters; Special Summon it.


              R Rarity
              Shiranui Sunsaga
              R Rarity
              Shiranui Sunsaga
              Shiranui Sunsaga
              FIRE 10
              Shiranui Sunsaga
              Thần lửa cháy Bất Tri Hỏa
              • ATK:

              • 3500

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              1 Zombie Tuner + 1+ quái thú Zombie non-Tuner
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả lại bất kỳ số lượng quái thú Synchro Zombie nào đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể phá huỷ các lá bài mà đối thủ điều khiển, bằng với số lượng bài được trả lại. Nếu (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 1 "Shiranui" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Sunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner Zombie monsters If this card is Special Summoned: You can return any number of your Zombie Synchro Monsters, that are banished or are in your GY, to the Extra Deck, then you can destroy cards your opponent controls, equal to the number of cards returned. If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 "Shiranui" monster from your GY instead. You can only Special Summon "Shiranui Sunsaga(s)" once per turn.


              UR Rarity
              Crystron Quariongandrax
              UR Rarity
              Crystron Quariongandrax
              Crystron Quariongandrax
              WATER 9
              Crystron Quariongandrax
              Rô bốt thuỷ tinh Quariongandrax
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 3000


              Hiệu ứng (VN):

              2 hoặc nhiều Tuner + 1 quái thú non-Tuner
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu đến những quái thú mà đối thủ điều khiển và / hoặc trong Mộ của chúng, tối đa bằng số Nguyên liệu Synchro được sử dụng cho việc Triệu hồi Synchro của lá bài này; loại bỏ chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bị loại bỏ, ngoại trừ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 or more Tuners + 1 non-Tuner monster If this card is Synchro Summoned: You can target monsters your opponent controls and/or in their Graveyard, up to the number of Synchro Materials used for the Synchro Summon of this card; banish them. If this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 banished monster, except this card; Special Summon it to your field.


              Đây là một bộ bài Vampire mà extra deck là các quái thú synchro có cách chơi linh hoạt tùy tình huống. Deck rất phụ thuộc vào các quái thú trong extra deck cũng như phải kích hoạt được skill để có thể combo linh hoạt. Deck có 3 điều kiện thắng chính:

              • Chronicle: có nguyên liệu synchro là các quái thú synchro. Mang một hiệu ứng cho phép nó miễn nhiễm với hiệu ứng của các lá bài khác và có thể hồi sinh thêm quái thú khi bị tiêu diệt, Chronicle là một boss thích hợp giúp bạn trụ sân nếu đi lượt đầu tiên.
              • Sunsaga: có nguyên liệu là các quái thú Zombie. Đây là một quái thú có thể tiêu diệt được các lá bài của đối phương khi đi sau. Cùng với sức công khổng lồ cộng với sự hỗ trợ, khả năng của các Shiranui khác, Samuraisaga, Shogunsaga, Sunsaga là những quái thú có thể dứt điểm được đối phương rất nhanh.
              • Quariongandrax: có nguyên liệu là 2 tuner trở lên. Quariongandrax có thể sử dụng thay thế cho Chronicle hoặc các Shiranui. Với nguyên liệu đơn giản hơn các boss còn lại, mang trong mình hiệu ứng có thể hồi sinh lại quái thú đã bị loại bỏ, bạn có thể set up Quariongandrax để đi đầu nếu không lên được Chronicle. Quái thú này cũng có thể dùng để kết thúc đối thủ với khả năng dọn sân và cả mộ đối phương nếu đi sau.

              Vampire's Domain, Vampire Familiar và Vampire Retainer (Đây là một deck phụ thuộc vào skill)

              N Rarity
              Vampire's Domain
              N Rarity
              Vampire's Domain
              Vampire's Domain
              Spell Continuous
              Vampire's Domain
              Khu vực ma cà rồng

               Hiệu ứng (VN):

               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


               SR Rarity
               Vampire Familiar
               SR Rarity
               Vampire Familiar
               Vampire Familiar
               DARK 1
               Vampire Familiar
               Ma cà rồng nô dịch
               • ATK:

               • 500

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


               SR Rarity
               Vampire Retainer
               SR Rarity
               Vampire Retainer
               Vampire Retainer
               DARK 2
               Vampire Retainer
               Ma cà rồng thân thuộc
               • ATK:

               • 1200

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


               Các quái thú chủ lực của bộ bài không thể ra đơn giản chỉ với 2, 3 lá bài. Thế nên sự hỗ trợ từ skill Monstermorph: Evolution là điều cần thiết.

               Mấu chốt của các combo trên là việc bạn phải tìm mọi cách để chủ động sử dụng được skill. Vampire là một bộ bài có thể làm được điều đó.

               • Familiar: 500 lp cho skill, lấy Retainer.
               • Retanier: 500 lp cho skill, lấy Vampire’s Domain.
               • Vampire’s Domain: 500 lp cho skill, triệu hồi thường được 2 lần trong lượt.

               Hiểu đơn giản, bạn cần phải tìm cách để đưa FamiliarRetainer xuống mộ và khéo léo sử dụng các lá bài Vampire phù hợp làm cost cho chúng để hoàn thành combo.

               Chiến thuật dự phòng

               Các quái thú synchro khác trong extra deck cũng có những hiệu ứng để chơi một cách độc lập trong những trường hợp bạn không thể triệu hồi được quái thú chủ lực.

               • Coral Dragon có thể bắn phá bài.
               • Hastorr có thể làm vô dụng quái thú đối phương.
               • Samuraisaga dùng để chống otk.
               • Shogunsaga có thể kết liễu đối thủ một cách bất ngờ.    

               Red Baron cũng là một lựa chọn tốt nếu bạn không còn bất kỳ tài nguyên nào liên quan đến extra deck.

               Cách gọi Plaguespreader nhanh nhất là thông qua skill. Trong những trường hợp bạn không thể dùng skill, bạn có thể gửi quái thú này xuống mộ bằng Gozuki, Samurai Skull để tiếp tục combo.

               Nếu rút phải Plaguespreader lên tay, Vampire’s DomainVampire’s Desire sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.

               • Vampire’s Domain cho bạn thêm một lần triệu hồi thường quái thú Vampire. Dùng Plaguespreader làm hiến tế cho Red Baron rồi gọi quái thú này lại từ mộ để synchro 8, hoặc bạn có thể triệu hồi thêm Retainer, Sorcerer để synchro 4, 6.
               • Vampire’s Desire có thể target quái thú này, gửi Familiar xuống mộ cho bạn tiếp tục combo. Bạn cũng có thể gửi quái thú này xuống mộ bằng Vampire’s Desire để triệu hồi một Vampire từ mộ, Plaguespreader có thể dễ dàng triệu hồi lại từ mộ và tiếp tục triệu hồi synchro.               Lời kết

               Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết này ^^ 
               Đơn vị đồng hành:

               - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


               Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

               Top