Hướng dẫn chơi Mayakashi

Hướng dẫn chơi Mayakashi

Đây là bài viết về tộc bài Mayakashi.
Tổng quan & lối chơi

Mayakashi là một bộ bài mang lối chơi triệu hồi boss bằng cách leo level. Tuner của deck có thể trồi lên từ mộ liên tục giúp cho bạn combo triệu hồi synchro. Khi boss bị tiêu diệt, các Mayakashi sẽ tuột level, các quái thú synchro Mayakashi sẽ triệu hồi lên từ mộ nếu quái thú có level cao hơn bị tiêu diệt. Ngoài ra khi các quái thú synchro Mayakashi được triệu hồi từ mộ, mỗi quái thú có thể kích hoạt hiệu ứng riêng của chúng.Core

 

Dakki the Graceful Mayakashi (x2)

SR Rarity
Dakki, the Graceful Mayakashi
SR Rarity
Dakki, the Graceful Mayakashi
Dakki, the Graceful Mayakashi
FIRE 2
Dakki, the Graceful Mayakashi
Trá yêu duyên dáng, Đát Cơ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". Khi "Mayakashi" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn từ Extra Deck, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". When a "Mayakashi" monster(s) is Special Summoned to your field from the Extra Deck, while this card is in the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except "Mayakashi" monsters.


(1)

You can only control 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi".

(2)

When a "Mayakashi" monster(s) is Special Summoned to your field from the Extra Deck, while this card is in the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card.

You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except "Mayakashi" monsters.

 

Dakki là quái thú tuner chính của Mayakashi.

Dakki có thể tự triệu hồi lại từ mộ khi bạn triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Mayakashi từ extra deck. Tuy nhiên đổi lại, trong lượt đó, bạn chỉ được phép triệu hồi đặc biệt quái thú Mayakashi từ extra deck.

Với khả năng có thể triệu hồi từ mộ không giới hạn số lần trong lượt, Dakki giúp cho bạn spam các quái thú Mayakashi liên tục trong một lượt và lên được boss rất dễ dàng.

Yuki-Musume the Ice Mayakashi (x3)

R Rarity
Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
R Rarity
Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
WATER 1
Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
Trá yêu băng, Tuyết Nương
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Mayakashi" , không phải "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" trong khi lá bài này trên tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Mayakashi" card, other than "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, then send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


(1)

If you control a "Mayakashi" card, other than "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, then send 1 Zombie monster from your Deck to the GY.

You can only use this effect of "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" once per turn.

(2)

You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.

 

Yuki-Musume có thể triệu hồi đặc biệt từ mộ hoặc trên tay nếu bạn có quái thú, phép, bẫy Mayakashi trên sân, sau khi triệu hồi bạn phải gửi 1 quái thú zombie từ bộ bài xuống mộ.

Việc triệu hồi Yuki-Musume mà không tốn lần triệu hồi thường của bạn sẽ giúp cho combo của bạn dễ dàng hơn khi bạn có sẵn Dakki trên sân.

Hiệu ứng gửi 1 quái thú zombie không giới hạn là Mayakashi từ bộ bài xuống mộ làm cho Mayakashi có thể phối hợp tốt cùng với các quái thú zombie khác như tộc bài Shiranui.

Mayakashi Return (x3)

SR Rarity
Mayakashi Return
SR Rarity
Mayakashi Return
Mayakashi Return
Spell Normal
Mayakashi Return
Trá yêu hồi thiên

  Hiệu ứng (VN):

  Lấy 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Return", và thêm lên tay của bạn hoặc gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Mayakashi Return" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY. You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.


  (1)

  Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY.

  You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.

   

  Mayakashi Return giúp cho bạn có thể lấy được bất kỳ mảnh combo (quái thú, phép, bẫy) Mayakashi nào lên tay hoặc đưa chúng xuống mộ. Đây là một lá bài giúp Mayakashi tăng tính liên kết và rất dễ kích hoạt khi không yêu cầu bất kỳ một điều kiện gì thêm.

  Mayakashi Winter (x2-3)

  SR Rarity
  Mayakashi Winter
  SR Rarity
  Mayakashi Winter
  Mayakashi Winter
  Spell Continuous
  Mayakashi Winter
  Trá yêu hoại kiếp

   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi "Mayakashi" có tên khác nhau trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Mayakashi Winter" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Gửi lá bài này và 1 "Mayakashi" mà bạn điều khiển xuống Mộ; rút 1 lá bài.
   ● Loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Mayakashi" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each "Mayakashi" monster with a different name in your GY. You can only use 1 of the following effects of "Mayakashi Winter" per turn, and only once that turn. ● Send this card and 1 "Mayakashi" monster you control to the GY; draw 1 card. ● Banish this card and 1 Zombie monster from your GY, then target 1 "Mayakashi" monster in your GY; Special Summon it.


   (1)

   Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each "Mayakashi" monster with a different name in your GY.

   You can only use 1 of the following effects of "Mayakashi Winter" per turn, and only once that turn.

   (2)

   Send this card and 1 "Mayakashi" monster you control to the GY; draw 1 card.

   (3)

   Banish this card and 1 Zombie monster from your GY, then target 1 "Mayakashi" monster in your GY; Special Summon it.

    

   Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 hiệu ứng (2) hoặc (3) của Mayakashi Winter trong lượt.

   Bạn có thể gửi lá bài này trên sân và Yuki-Musume hoặc Dakki xuống mộ để rút thêm 1 lá bài. Vì 2 quái thú DakkiYuki-Musume đều có thể triệu hồi lại từ mộ nên bạn sẽ không bị lỗ khi sử dụng hiệu ứng này.

   Nếu lá bài này dưới mộ, bạn có thể trục xuất lá bài này và 1 quái thú zombie khác để hồi sinh lại bất kỳ quái thú Mayakashi nào từ mộ. Mayakashi Return có thể gửi Mayakashi Winter từ bộ bài xuống mộ rất dễ dàng, điều này giúp cho bạn có thể thực hiện được hiệu ứng này bất kỳ lúc nào. Cost của hiệu ứng này không giới hạn chỉ trục xuất các quái thú Mayakashi nên bạn có thể trục xuất các quái thú zombie không cần thiết khác.

   Mayakashi Winter khi ở trên sân sẽ giảm công và thủ 100 với mỗi quái thú Mayakashi dưới mộ của bạn.

   Tengu, the Winged Mayakashi, Yoko và the Graceful Mayakashi (x1)

   R Rarity
   Tengu, the Winged Mayakashi
   R Rarity
   Tengu, the Winged Mayakashi
   Tengu, the Winged Mayakashi
   WIND 7
   Tengu, the Winged Mayakashi
   Trá yêu có cánh, Thiên Cẩu
   • ATK:

   • 2600

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Tengu, the Winged Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tengu, the Winged Mayakashi" một lần mỗi lượt.
   ● Nếu một quái thú Synchro thuộc quyền sở hữu của bạn có Cấp ban đầu là 9 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
   ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể phá huỷ 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Tengu, the Winged Mayakashi". You can only use each of these effects of "Tengu, the Winged Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 9 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 Spell/Trap your opponent controls.


   UR Rarity
   Yoko, the Graceful Mayakashi
   UR Rarity
   Yoko, the Graceful Mayakashi
   Yoko, the Graceful Mayakashi
   FIRE 9
   Yoko, the Graceful Mayakashi
   Trá yêu duyên dáng, Yêu Hồ
   • ATK:

   • 2900

   • DEF:

   • 2400


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yoko, the Graceful Mayakashi" một lần trong lượt.
   ● Nếu một quái thú Synchro thuộc quyền sở hữu của bạn có Cấp ban đầu là 11 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ trong khi lá bài này ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
   ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi". You can only use each of these effects of "Yoko, the Graceful Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 11 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 monster your opponent controls.


   Tengu

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters

   (1)

   You can only control 1 "Tengu, the Winged Mayakashi".

   You can only use each of these effects of "Tengu, the Winged Mayakashi" once per turn.

   (2)

   ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 9 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card.

   (3)

   If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 Spell/Trap your opponent controls.

   Yoko

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters

   (1)

   You can only control 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi".

   You can only use each of these effects of "Yoko, the Graceful Mayakashi" once per turn.

   (2)

   ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 11 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card.

   (3)

   If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 monster your opponent controls.

    

   Các quái thú synchro của Mayakashi khác nhau dẽ có level hơn kém nhau 2 level (bằng với level của Dakki).

   Hầu như các quái thú synchro của Mayakashi đều có những đặc điểm như sau:

   • Nguyên liệu triệu hồi vô cùng đơn giản, bất kỳ deck nào cũng có thể triệu hồi được.
   • Bạn chỉ có thể có nhiều quái thú Mayakashi trùng tên trên sân.
   • Các quái thú Mayakashi trong mộ có thể tự triệu hồi từ mộ bằng cách loại bỏ 1 quái thú zombie khác nếu có 1 quái thú synchro bất kỳ với level cao hơn quái thú Mayakashi đó là 2 bị tiêu diệt (khi battle hoặc bởi hiệu ứng của đối phương).
   • Các quái thú Mayakashi khi triệu hồi từ mộ sẽ có hiệu ứng riêng.

   Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi, Oboro-Guruma và the Wheeled Mayakashi (x1)

   N Rarity
   Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
   N Rarity
   Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
   Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
   EARTH 5
   Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
   Trá yêu độc, Thổ Tri Chu
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" một lần mỗi lượt.
   ● Nếu một quái thú Synchro mà bạn sở hữu có Cấp độ ban đầu là 7 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
   ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể yêu cầu mỗi người chơi gửi 3 lá trên cùng từ Deck của họ đến Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". You can only use each of these effects of "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 7 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can have each player send the top 3 cards from their Deck to the GY.


   N Rarity
   Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
   N Rarity
   Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
   Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
   EARTH 3
   Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
   Trá yêu xe đẩy, Lung Xa
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 2100


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi" một lần mỗi lượt.
   ● Nếu một quái thú Synchro mà bạn sở hữu có Cấp độ ban đầu là 5 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
   ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi". You can only use each of these effects of "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 5 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can activate this effect; this turn, your monsters cannot be destroyed by battle.


   Sau khi các quái thú synchro Mayakashi được triệu hồi từ mộ, chúng có thể kích hoạt các hiệu ứng:

   • Oboro-Guruma (level 3): trong lượt này, quái thú này không thể bị tiêu diệt bởi battle.
   • Tsuchigumo (level 5): mỗi người chơi gửi 3 lá bài trên đầu chồng bài xuống mộ.
   • Tengu (level 7): bắn 1 phép, bẫy của đối phương không target.
   • Yoko (level 9): bắn 1 quái thú của đối phương không target.   Cách chơi

    

   Deck mẫu

   LP Boost Alpha
   Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
   LP Boost Alpha

   Cần 3 UR

   UR Rarity
   Nine-Tailed Fox
   UR Rarity
   Shiranui Squiresaga
   UR Rarity
   Yoko, the Graceful Mayakashi

   Main: 20 Extra: 7

   UR Rarity
   Nine-Tailed Fox
   UR Rarity
   Nine-Tailed Fox
   Nine-Tailed Fox
   FIRE 6
   Nine-Tailed Fox
   Cáo chín đuôi
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nine-Tailed Fox" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Fox Tokens" (Zombie / FIRE / Cấp độ 2 / ATK 500 / DEF 500).


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your hand or GY: You can Tribute 2 monsters; Special Summon this card. You can only use this effect of "Nine-Tailed Fox" once per turn. If this card that was Special Summoned from the GY attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can Special Summon 2 "Fox Tokens" (Zombie/FIRE/Level 2/ATK 500/DEF 500).


   R Rarity
   Shafu, the Wheeled Mayakashi
   R Rarity
   Shafu, the Wheeled Mayakashi
   Shafu, the Wheeled Mayakashi
   EARTH 3
   Shafu, the Wheeled Mayakashi
   Trá yêu xe đẩy, Xa Phu
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Mayakashi" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shafu, the Wheeled Mayakashi"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shafu, the Wheeled Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Mayakashi" monster in your GY, except "Shafu, the Wheeled Mayakashi"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can only use this effect of "Shafu, the Wheeled Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


   SR Rarity
   Shiranui Solitaire
   SR Rarity
   Shiranui Solitaire
   Shiranui Solitaire
   FIRE 4
   Shiranui Solitaire
   Ẩn sĩ Bất Tri Hỏa
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 Zombie Tuner với 0 DEF từ Deck của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Shiranui" bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Shiranui Solitaire", hoặc tối đa 2 "Shiranui Style Synthesis" ở trên sân; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Solitaire" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them. You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.


   SR Rarity
   Shiranui Solitaire
   SR Rarity
   Shiranui Solitaire
   Shiranui Solitaire
   FIRE 4
   Shiranui Solitaire
   Ẩn sĩ Bất Tri Hỏa
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 Zombie Tuner với 0 DEF từ Deck của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Shiranui" bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Shiranui Solitaire", hoặc tối đa 2 "Shiranui Style Synthesis" ở trên sân; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Solitaire" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them. You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.


   N Rarity
   Yasha, the Skeletal Mayakashi
   N Rarity
   Yasha, the Skeletal Mayakashi
   Yasha, the Skeletal Mayakashi
   DARK 5
   Yasha, the Skeletal Mayakashi
   Trá yêu xương, Dạ Xoa
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mayakashi" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yasha, the Skeletal Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard 1 other "Mayakashi" monster; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Yasha, the Skeletal Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


   R Rarity
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   R Rarity
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   WATER 1
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   Trá yêu băng, Tuyết Nương
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một "Mayakashi" , không phải "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" trong khi lá bài này trên tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a "Mayakashi" card, other than "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, then send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


   R Rarity
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   R Rarity
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   WATER 1
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   Trá yêu băng, Tuyết Nương
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một "Mayakashi" , không phải "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" trong khi lá bài này trên tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a "Mayakashi" card, other than "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, then send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


   R Rarity
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   R Rarity
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   WATER 1
   Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
   Trá yêu băng, Tuyết Nương
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một "Mayakashi" , không phải "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" trong khi lá bài này trên tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a "Mayakashi" card, other than "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, then send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


   SR Rarity
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   SR Rarity
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   FIRE 2
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   Trá yêu duyên dáng, Đát Cơ
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". Khi "Mayakashi" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn từ Extra Deck, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can only control 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". When a "Mayakashi" monster(s) is Special Summoned to your field from the Extra Deck, while this card is in the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except "Mayakashi" monsters.


   SR Rarity
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   SR Rarity
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   FIRE 2
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   Trá yêu duyên dáng, Đát Cơ
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". Khi "Mayakashi" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn từ Extra Deck, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can only control 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". When a "Mayakashi" monster(s) is Special Summoned to your field from the Extra Deck, while this card is in the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except "Mayakashi" monsters.


   SR Rarity
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   SR Rarity
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   FIRE 2
   Dakki, the Graceful Mayakashi
   Trá yêu duyên dáng, Đát Cơ
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". Khi "Mayakashi" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn từ Extra Deck, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can only control 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". When a "Mayakashi" monster(s) is Special Summoned to your field from the Extra Deck, while this card is in the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except "Mayakashi" monsters.


   R Rarity
   Shiranui Spectralsword
   R Rarity
   Shiranui Spectralsword
   Shiranui Spectralsword
   FIRE 2
   Shiranui Spectralsword
   Kiếm ma Bất Tri Hỏa
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie non-Tuner trong Mộ của bạn; loại bỏ cả nó và lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro Zombie từ Extra Deck của bạn có Cấp độ bằng tổng Cấp độ mà 2 quái thú đó có. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spectralsword" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is in your GY, except the turn this card was sent to the GY: You can target 1 non-Tuner Zombie monster in your GY; banish both it and this card, and if you do, Special Summon 1 Zombie Synchro Monster from your Extra Deck whose Level equals the total Levels those 2 monsters had. You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword" once per turn.


   SR Rarity
   Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
   SR Rarity
   Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
   Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
   Spell Quick
   Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
   Sự tích gặp yêu quái - Truyện về Bất Tri Hỏa

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bỏ đi 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui" có tên khác từ Deck hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If your opponent controls a monster: Discard 1 Zombie monster; Special Summon 1 "Shiranui" monster with a different name from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" per turn.


    SR Rarity
    Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
    SR Rarity
    Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
    Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
    Spell Quick
    Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
    Sự tích gặp yêu quái - Truyện về Bất Tri Hỏa

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bỏ đi 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui" có tên khác từ Deck hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If your opponent controls a monster: Discard 1 Zombie monster; Special Summon 1 "Shiranui" monster with a different name from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" per turn.


     SR Rarity
     Mayakashi Return
     SR Rarity
     Mayakashi Return
     Mayakashi Return
     Spell Normal
     Mayakashi Return
     Trá yêu hồi thiên

      Hiệu ứng (VN):

      Lấy 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Return", và thêm lên tay của bạn hoặc gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Mayakashi Return" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY. You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.


      SR Rarity
      Mayakashi Return
      SR Rarity
      Mayakashi Return
      Mayakashi Return
      Spell Normal
      Mayakashi Return
      Trá yêu hồi thiên

       Hiệu ứng (VN):

       Lấy 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Return", và thêm lên tay của bạn hoặc gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Mayakashi Return" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY. You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.


       SR Rarity
       Mayakashi Return
       SR Rarity
       Mayakashi Return
       Mayakashi Return
       Spell Normal
       Mayakashi Return
       Trá yêu hồi thiên

        Hiệu ứng (VN):

        Lấy 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Return", và thêm lên tay của bạn hoặc gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Mayakashi Return" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY. You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.


        SR Rarity
        Mayakashi Winter
        SR Rarity
        Mayakashi Winter
        Mayakashi Winter
        Spell Continuous
        Mayakashi Winter
        Trá yêu hoại kiếp

         Hiệu ứng (VN):

         Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi "Mayakashi" có tên khác nhau trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Mayakashi Winter" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
         ● Gửi lá bài này và 1 "Mayakashi" mà bạn điều khiển xuống Mộ; rút 1 lá bài.
         ● Loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Mayakashi" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each "Mayakashi" monster with a different name in your GY. You can only use 1 of the following effects of "Mayakashi Winter" per turn, and only once that turn. ● Send this card and 1 "Mayakashi" monster you control to the GY; draw 1 card. ● Banish this card and 1 Zombie monster from your GY, then target 1 "Mayakashi" monster in your GY; Special Summon it.


         SR Rarity
         Mayakashi Winter
         SR Rarity
         Mayakashi Winter
         Mayakashi Winter
         Spell Continuous
         Mayakashi Winter
         Trá yêu hoại kiếp

          Hiệu ứng (VN):

          Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi "Mayakashi" có tên khác nhau trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Mayakashi Winter" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
          ● Gửi lá bài này và 1 "Mayakashi" mà bạn điều khiển xuống Mộ; rút 1 lá bài.
          ● Loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Mayakashi" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each "Mayakashi" monster with a different name in your GY. You can only use 1 of the following effects of "Mayakashi Winter" per turn, and only once that turn. ● Send this card and 1 "Mayakashi" monster you control to the GY; draw 1 card. ● Banish this card and 1 Zombie monster from your GY, then target 1 "Mayakashi" monster in your GY; Special Summon it.


          R Rarity
          Mayakashi Metamorphosis
          R Rarity
          Mayakashi Metamorphosis
          Mayakashi Metamorphosis
          Trap Normal
          Mayakashi Metamorphosis
          Trá yêu biến hình

           Hiệu ứng (VN):

           Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu 1 trong "Mayakashi" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu nó với các hiệu ứng của lá bài trong lượt này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lượt "Mayakashi Metamorphosis" .


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Discard 1 card, then target 1 of your "Mayakashi" monsters that is banished or in your GY; Special Summon it. Your opponent cannot target it with card effects this turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this card, except "Mayakashi" monsters. You can only activate 1 "Mayakashi Metamorphosis" per turn.


           N Rarity
           Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
           N Rarity
           Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
           Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
           EARTH 3
           Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
           Trá yêu xe đẩy, Lung Xa
           • ATK:

           • 800

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi" một lần mỗi lượt.
           ● Nếu một quái thú Synchro mà bạn sở hữu có Cấp độ ban đầu là 5 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
           ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi". You can only use each of these effects of "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 5 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can activate this effect; this turn, your monsters cannot be destroyed by battle.


           N Rarity
           Shiranui Samuraisaga
           N Rarity
           Shiranui Samuraisaga
           Shiranui Samuraisaga
           FIRE 6
           Shiranui Samuraisaga
           Thần kiếm Bất Tri Hỏa
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
           Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú Loại Thây ma đã bị loại bỏ của mình; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy chuyển sang Tư thế Phòng thủ của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của quái thú đó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; nó mất 500 ATK. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Samuraisaga(s)" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters; shuffle it into the Deck, and if you do, change to Defense Position all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to that monster's. If this card is banished: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 500 ATK. You can only Special Summon "Shiranui Samuraisaga(s)" once per turn.


           R Rarity
           Shiranui Shogunsaga
           R Rarity
           Shiranui Shogunsaga
           Shiranui Shogunsaga
           FIRE 8
           Shiranui Shogunsaga
           Chiến thần Bất Tri Hỏa
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Thây ma khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số quái thú Loại Thây ma bị loại bỏ của mình với 0 DEF; trả nó về Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Shogunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard. You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.


           UR Rarity
           Shiranui Squiresaga
           UR Rarity
           Shiranui Squiresaga
           Shiranui Squiresaga
           FIRE 7
           Shiranui Squiresaga
           Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
           • ATK:

           • 2100

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
           ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
           ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
           ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.


           R Rarity
           Tengu, the Winged Mayakashi
           R Rarity
           Tengu, the Winged Mayakashi
           Tengu, the Winged Mayakashi
           WIND 7
           Tengu, the Winged Mayakashi
           Trá yêu có cánh, Thiên Cẩu
           • ATK:

           • 2600

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Tengu, the Winged Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tengu, the Winged Mayakashi" một lần mỗi lượt.
           ● Nếu một quái thú Synchro thuộc quyền sở hữu của bạn có Cấp ban đầu là 9 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
           ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể phá huỷ 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Tengu, the Winged Mayakashi". You can only use each of these effects of "Tengu, the Winged Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 9 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 Spell/Trap your opponent controls.


           N Rarity
           Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
           N Rarity
           Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
           Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
           EARTH 5
           Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
           Trá yêu độc, Thổ Tri Chu
           • ATK:

           • 2000

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" một lần mỗi lượt.
           ● Nếu một quái thú Synchro mà bạn sở hữu có Cấp độ ban đầu là 7 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
           ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể yêu cầu mỗi người chơi gửi 3 lá trên cùng từ Deck của họ đến Mộ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". You can only use each of these effects of "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 7 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can have each player send the top 3 cards from their Deck to the GY.


           UR Rarity
           Yoko, the Graceful Mayakashi
           UR Rarity
           Yoko, the Graceful Mayakashi
           Yoko, the Graceful Mayakashi
           FIRE 9
           Yoko, the Graceful Mayakashi
           Trá yêu duyên dáng, Yêu Hồ
           • ATK:

           • 2900

           • DEF:

           • 2400


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yoko, the Graceful Mayakashi" một lần trong lượt.
           ● Nếu một quái thú Synchro thuộc quyền sở hữu của bạn có Cấp ban đầu là 11 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ trong khi lá bài này ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
           ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi". You can only use each of these effects of "Yoko, the Graceful Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 11 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 monster your opponent controls.


            

           Tengu, the Winged Mayakashi, Yoko và the Graceful Mayakashi (Điều kiện thắng)

           R Rarity
           Tengu, the Winged Mayakashi
           R Rarity
           Tengu, the Winged Mayakashi
           Tengu, the Winged Mayakashi
           WIND 7
           Tengu, the Winged Mayakashi
           Trá yêu có cánh, Thiên Cẩu
           • ATK:

           • 2600

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Tengu, the Winged Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tengu, the Winged Mayakashi" một lần mỗi lượt.
           ● Nếu một quái thú Synchro thuộc quyền sở hữu của bạn có Cấp ban đầu là 9 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
           ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể phá huỷ 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Tengu, the Winged Mayakashi". You can only use each of these effects of "Tengu, the Winged Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 9 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 Spell/Trap your opponent controls.


           UR Rarity
           Yoko, the Graceful Mayakashi
           UR Rarity
           Yoko, the Graceful Mayakashi
           Yoko, the Graceful Mayakashi
           FIRE 9
           Yoko, the Graceful Mayakashi
           Trá yêu duyên dáng, Yêu Hồ
           • ATK:

           • 2900

           • DEF:

           • 2400


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yoko, the Graceful Mayakashi" một lần trong lượt.
           ● Nếu một quái thú Synchro thuộc quyền sở hữu của bạn có Cấp ban đầu là 11 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ trong khi lá bài này ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
           ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi". You can only use each of these effects of "Yoko, the Graceful Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 11 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 monster your opponent controls.


           Cách chơi của Mayakashi là triệu hồi synchro liên tục các quái thú Mayakashi bằng cách loop Dakki.

           Oboro-Guruma là quái thú Mayakashi synchro có level thấp nhất (triệu hồi bằng DakkiYuki-Musume). Sau đó từ Oboro-Guruma, các quái thú Mayakashi sẽ leo level lên từ 3 đến 5, 7, 9 nhờ hiệu ứng nhảy lại lên sân liên tục của Dakki.

           Kết quả, sân cuối cùng của bạn sẽ có 1 Yoko với 2900 ATK trụ sân và 1 Dakki có thể dùng làm cost cho các các lá bài bẫy phá rối đối phương.

           Dưới mộ của bạn có 3 quái thú Mayakashi có thể hồi sinh lại là Tengu, TsuchigumoOboro-Guruma.

           • Nếu đối phương tiêu diệt được Yoko của bạn, Tengu sẽ có thể hồi sinh lên và đồng thời kích hoạt được hiệu ứng bắn 1 phép, bẫy của đối phương.
           • Nếu Tengu của bạn tiếp tục bị tiêu diệt, Tsuchigumo sẽ được trồi lên từ mộ. Hiệu ứng của Tsuchigumo giúp bạn có thể đưa các lá bài cần thiết xuống mộ cho lượt tới như Yuki-Musume, Mayakashi Winter. Tuy nhiên bạn cần cân nhắc khi sử dụng hiệu ứng này vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đối phương, gửi 3 lá bài từ đầu bộ bài xuống mộ sẽ tạo một lợi thế cho một số deck khác.
           • Oboro-Guruma là quái thú cuối cùng được triệu hồi lên sau khi Tsuchigumo bị tiêu diệt và không còn quái thú nào có thể triệu hồi lên lại sau khi Oboro-Guruma bị tiêu diệt. Với khả năng không thể bị tiêu diệt bởi battle trong 1 lượt có thể giúp cho bạn trụ được phần nào trong lượt của đối phương.

           Tóm tắt: Tìm cách để triệu hồi Yoko và triệu hồi lại các Mayakashi dưới mộ khi Yoko bị tiêu diệt giúp bạn trụ sân.

           Dakki, the Graceful Mayakashi, Mayakashi Return, Yuki-Musume và the Ice Mayakashi (Combo 2 lá bài)

           SR Rarity
           Dakki, the Graceful Mayakashi
           SR Rarity
           Dakki, the Graceful Mayakashi
           Dakki, the Graceful Mayakashi
           FIRE 2
           Dakki, the Graceful Mayakashi
           Trá yêu duyên dáng, Đát Cơ
           • ATK:

           • 1000

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". Khi "Mayakashi" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn từ Extra Deck, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can only control 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". When a "Mayakashi" monster(s) is Special Summoned to your field from the Extra Deck, while this card is in the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except "Mayakashi" monsters.


           SR Rarity
           Mayakashi Return
           SR Rarity
           Mayakashi Return
           Mayakashi Return
           Spell Normal
           Mayakashi Return
           Trá yêu hồi thiên

            Hiệu ứng (VN):

            Lấy 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Return", và thêm lên tay của bạn hoặc gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Mayakashi Return" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY. You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.


            R Rarity
            Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
            R Rarity
            Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
            Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
            WATER 1
            Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
            Trá yêu băng, Tuyết Nương
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 1900


            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn điều khiển một "Mayakashi" , không phải "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" trong khi lá bài này trên tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you control a "Mayakashi" card, other than "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, then send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


            Bài trên tay: 2 trong 3 lá bài Dakki, Yuki-Musume, Mayakashi Return.

            Để thực hiện combo này, bạn cần 2 quái thú trên tay là Dakki Yuki-Musume. Mayakashi Return sẽ giúp bạn lấy lên quái thú còn lại lên tay. Yuki-Musume có thể triệu hồi lại từ mộ nên không cần nhất thiết phải ở trên tay.

            • Triệu hồi thường Dakki.
            • Triệu hồi đặc biệt Yuki-Musume từ tay hoặc mộ. Lưu ý rằng để triệu hồi được Yuki-Musume, deck của bạn phải có quái thú zombie cho Yuki-Musume gửi xuống mộ.
            • Triệu hồi synchro Oboro-Guruma bằng DakkiYuki-Musume.
            • Dakki dưới mộ có thể kích hoạt hiệu ứng khi có một quái thú Mayakashi triệu hồi từ extra deck. Triệu hồi đặc biệt Dakki lại lên sân.
            • Do hiệu ứng của Dakki không giới hạn số lần kích hoạt trong lượt nên bạn có thể tiếp tục triệu hồi lại Dakki sau khi triệu hồi synchro Tsuchigumo bằng DakkiOboro-Guruma.
            • Tiếp tục dùng DakkiTsuchigumo triệu hồi ra Tengu và cuối cùng là dùng Dakki Tengu triệu hồi ra Yoko.
            • Sau khi triệu hồi Yoko, Dakki có thể quay lại sân thêm 1 lần nữa.

            Kết thúc combo: 1 Yoko và 1 Dakki trên sân. Dưới mộ có 1 Yuki-Musume, 1 Oboro-Guruma, 1 Tsuchigumo và 1 Tengu.

            Tip

            SR Rarity
            Mayakashi Winter
            SR Rarity
            Mayakashi Winter
            Mayakashi Winter
            Spell Continuous
            Mayakashi Winter
            Trá yêu hoại kiếp

             Hiệu ứng (VN):

             Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi "Mayakashi" có tên khác nhau trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Mayakashi Winter" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
             ● Gửi lá bài này và 1 "Mayakashi" mà bạn điều khiển xuống Mộ; rút 1 lá bài.
             ● Loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Mayakashi" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each "Mayakashi" monster with a different name in your GY. You can only use 1 of the following effects of "Mayakashi Winter" per turn, and only once that turn. ● Send this card and 1 "Mayakashi" monster you control to the GY; draw 1 card. ● Banish this card and 1 Zombie monster from your GY, then target 1 "Mayakashi" monster in your GY; Special Summon it.


             N Rarity
             Yasha, the Skeletal Mayakashi
             N Rarity
             Yasha, the Skeletal Mayakashi
             Yasha, the Skeletal Mayakashi
             DARK 5
             Yasha, the Skeletal Mayakashi
             Trá yêu xương, Dạ Xoa
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mayakashi" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yasha, the Skeletal Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can discard 1 other "Mayakashi" monster; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Yasha, the Skeletal Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


             R Rarity
             Mayakashi Metamorphosis
             R Rarity
             Mayakashi Metamorphosis
             Mayakashi Metamorphosis
             Trap Normal
             Mayakashi Metamorphosis
             Trá yêu biến hình

              Hiệu ứng (VN):

              Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu 1 trong "Mayakashi" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu nó với các hiệu ứng của lá bài trong lượt này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lượt "Mayakashi Metamorphosis" .


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Discard 1 card, then target 1 of your "Mayakashi" monsters that is banished or in your GY; Special Summon it. Your opponent cannot target it with card effects this turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this card, except "Mayakashi" monsters. You can only activate 1 "Mayakashi Metamorphosis" per turn.


              R Rarity
              Shafu, the Wheeled Mayakashi
              R Rarity
              Shafu, the Wheeled Mayakashi
              Shafu, the Wheeled Mayakashi
              EARTH 3
              Shafu, the Wheeled Mayakashi
              Trá yêu xe đẩy, Xa Phu
              • ATK:

              • 1200

              • DEF:

              • 400


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Mayakashi" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Shafu, the Wheeled Mayakashi"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shafu, the Wheeled Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Mayakashi" monster in your GY, except "Shafu, the Wheeled Mayakashi"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can only use this effect of "Shafu, the Wheeled Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


              • Shafu khi được triệu hồi có thể hồi sinh lại 1 quái thú Mayakashi từ mộ của bạn, hiệu ứng của quái thú đó bị vô hiệu hoá. Dùng Shafu để triệu hồi lại Dakki từ mộ có thể giúp bạn combo tiếp.
              • Yoko và các quái thú Mayakashi khác có thể được triệu hồi lại từ mộ bằng cách loại bỏ Mayakashi Winter và 1 quái thú zombie khác từ mộ. Mayakashi Return có thể giúp bạn gửi Mayakashi từ bộ bài xuống mộ hoặc gửi bất kỳ quái thú Mayakashi nào bạn cần xuống mộ.
              • Dùng Metamorphosis có thể giúp bạn triệu hồi lại các quái thú Mayakashi từ mộ hoặc đã bị loại bỏ bằng cách bỏ 1 lá bài trên tay. Vì đây là 1 lá bài bẫy nên bạn có thể kích hoạt bất ngờ triệu hồi lại Tengu, Yoko lên sân và sử dụng hiệu ứng của chúng để phá sân đối phương.
              • Yasha là một quái thú có thể tự triệu hồi lên sân từ tay. Triệu hồi quái thú này giúp sân bạn có 1 body 2000 ATK và vừa giúp cho Yuki-Musume của bạn có thể dễ dàng kích hoạt hiệu ứng hơn, Yasha giúp bạn triệu hồi synchro 7 nhanh hơn.              Kết hợp với Shiranui

               

              Shiranui Solitaire (Key)

              SR Rarity
              Shiranui Solitaire
              SR Rarity
              Shiranui Solitaire
              Shiranui Solitaire
              FIRE 4
              Shiranui Solitaire
              Ẩn sĩ Bất Tri Hỏa
              • ATK:

              • 500

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 Zombie Tuner với 0 DEF từ Deck của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú "Shiranui" bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Shiranui Solitaire", hoặc tối đa 2 "Shiranui Style Synthesis" ở trên sân; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shiranui Solitaire" một lần cho mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck. If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them. You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.


              (1)

              You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck.

              (2)

              If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them.

              You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.

               

              Solitaire có thể triệu hồi trực tiếp Dakki từ bộ bài cho combo của bạn.

              Shiranui Spectralsword (Hỗ trợ triệu hồi synchro)

              R Rarity
              Shiranui Spectralsword
              R Rarity
              Shiranui Spectralsword
              Shiranui Spectralsword
              FIRE 2
              Shiranui Spectralsword
              Kiếm ma Bất Tri Hỏa
              • ATK:

              • 800

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie non-Tuner trong Mộ của bạn; loại bỏ cả nó và lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro Zombie từ Extra Deck của bạn có Cấp độ bằng tổng Cấp độ mà 2 quái thú đó có. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Spectralsword" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card is in your GY, except the turn this card was sent to the GY: You can target 1 non-Tuner Zombie monster in your GY; banish both it and this card, and if you do, Special Summon 1 Zombie Synchro Monster from your Extra Deck whose Level equals the total Levels those 2 monsters had. You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword" once per turn.


              (1)

              If this card is in your GY, except the turn this card was sent to the GY: You can target 1 non-Tuner Zombie monster in your GY; banish both it and this card, and if you do, Special Summon 1 Zombie Synchro Monster from your Extra Deck whose Level equals the total Levels those 2 monsters had.

              You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword" once per turn.

               

              Spectralsword có thể bạn giúp bạn triệu hồi ra 1 quái thú zombie synchro bằng cách loại bỏ các quái thú cần thiết từ mộ.

              Bạn không thể sử dụng hiệu ứng của Spectralsword trong lượt lá bài này gửi xuống mộ. Dùng Yuki-Musume để gửi quái thú này xuống mộ trong lúc combo.

              Trong những lượt sau, sau khi bạn đã sử dụng hết các tài nguyên của Mayakashi, bạn có thể tiếp tục combo bằng Spectralsword.

              Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story (Key)

              SR Rarity
              Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
              SR Rarity
              Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
              Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
              Spell Quick
              Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story
              Sự tích gặp yêu quái - Truyện về Bất Tri Hỏa

               Hiệu ứng (VN):

               Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bỏ đi 1 quái thú Zombie; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Shiranui" có tên khác từ Deck hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If your opponent controls a monster: Discard 1 Zombie monster; Special Summon 1 "Shiranui" monster with a different name from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" per turn.


               (1)

               If your opponent controls a monster: Discard 1 Zombie monster; Special Summon 1 "Shiranui" monster with a different name from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, for the rest of this turn after this card resolves.

               You can only activate 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" per turn.

                

               A Shiranui's Story làm deck của bạn có tính liên kết tốt hơn khi lá bài này có thể triệu hồi Solitaire thẳng từ deck.

               Đây là một quick-play spell nên bạn có thể triệu hồi Spectralsword bằng lá bài này trong lượt của đối phương để có thể sẳn sàng sử dụng hiệu ứng của quái thú này ở lượt tiếp theo của bạn.

               Điểm yếu của A Shiranui's Story là bạn sẽ khó có thể sử dụng lá bài này nếu đi lượt 1 vì lá bài này yêu cầu đối phương phải điều khiển quái thú trên sân. 

               Shiranui Samuraisaga (Quái thú thủ sân)

               N Rarity
               Shiranui Samuraisaga
               N Rarity
               Shiranui Samuraisaga
               Shiranui Samuraisaga
               FIRE 6
               Shiranui Samuraisaga
               Thần kiếm Bất Tri Hỏa
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
               Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú Loại Thây ma đã bị loại bỏ của mình; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy chuyển sang Tư thế Phòng thủ của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của quái thú đó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; nó mất 500 ATK. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Samuraisaga(s)" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters; shuffle it into the Deck, and if you do, change to Defense Position all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to that monster's. If this card is banished: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 500 ATK. You can only Special Summon "Shiranui Samuraisaga(s)" once per turn.


               1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters

               (1)

               Once per turn, during either player's turn: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters; shuffle it into the Deck, and if you do, change to Defense Position all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to that monster's.

               (2)

               If this card is banished: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 500 ATK.

               You can only Special Summon "Shiranui Samuraisaga(s)" once per turn.

                

               Samuraisaga có hiệu ứng (1) làm cho đối phương không thể kết liễu bạn dễ dàng qua battle. Dùng Samuraisaga để trả những quái thú Mayakashi như Tengu, Yoko về extra deck để có thể gọi chúng ra lại ở các lượt sau.

               Shiranui Squiresaga (Boss)

               UR Rarity
               Shiranui Squiresaga
               UR Rarity
               Shiranui Squiresaga
               Shiranui Squiresaga
               FIRE 7
               Shiranui Squiresaga
               Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
               • ATK:

               • 2100

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
               ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
               ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
               ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.


               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters

               You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn.

               (1)

               Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these.

               ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK.

               ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field.

               ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.

                

               Mỗi lượt, Squiresaga có thể loại bỏ 1 quái thú dưới mộ và thực hiện những hiệu ứng tương ứng với tính chất của quái thú bị loại bỏ.

               • Loại bỏ các quái thú synchro Mayakashi hay các quái thú Shiranui có thể đáp ứng đủ 2 hiệu ứng của Squiresaga.
               • Loại bỏ Yoko hoặc các quái thú synchro Shiranui có thể đáp ứng được cả 3 hiệu ứng.

               Chưa hết, khi các quái thú Shiranui bị loại bỏ, chúng có thể tiếp tục kích hoạt những hiệu ứng riêng khác.

               Shiranui Shogunsaga (Boss)

               R Rarity
               Shiranui Shogunsaga
               R Rarity
               Shiranui Shogunsaga
               Shiranui Shogunsaga
               FIRE 8
               Shiranui Shogunsaga
               Chiến thần Bất Tri Hỏa
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Thây ma khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số quái thú Loại Thây ma bị loại bỏ của mình với 0 DEF; trả nó về Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Shogunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard. You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.


               1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters

               (1)

               If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn.

               (2)

               If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard.

               You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.

                

               Shogunsaga là quái thú giúp bạn có thể otk nhanh gọn đối thủ bằng cách loại bỏ các quái thú có ATK lớn như Yoko, Tengu. Samuraisaga hay Metamorphosis có thể đưa những quái thú đã bị loại bỏ về sân hoặc mộ nếu bạn không thể otk được đối phương bằng Shogunsaga               Các hỗ trợ khác

                

               Nine-Tailed Fox (Hỗ trợ)

               UR Rarity
               Nine-Tailed Fox
               UR Rarity
               Nine-Tailed Fox
               Nine-Tailed Fox
               FIRE 6
               Nine-Tailed Fox
               Cáo chín đuôi
               • ATK:

               • 2200

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nine-Tailed Fox" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Fox Tokens" (Zombie / FIRE / Cấp độ 2 / ATK 500 / DEF 500).


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is in your hand or GY: You can Tribute 2 monsters; Special Summon this card. You can only use this effect of "Nine-Tailed Fox" once per turn. If this card that was Special Summoned from the GY attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can Special Summon 2 "Fox Tokens" (Zombie/FIRE/Level 2/ATK 500/DEF 500).


               (1)

               If this card is in your hand or GY: You can Tribute 2 monsters; Special Summon this card.

               You can only use this effect of "Nine-Tailed Fox" once per turn.

               (2)

               If this card that was Special Summoned from the GY attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

               (3)

               If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can Special Summon 2 "Fox Tokens" (Zombie/FIRE/Level 2/ATK 500/DEF 500).

                

               Nine-Tailed Fox có thể được gửi xuống mộ bằng hiệu ứng của Yuki-Musume.

               Quái thú này có thể được triệu hồi lại từ mộ nên nó sẽ là 1 quái thú chủ lực trong những giai đoạn giữa và cuối game, khi bạn đã hết sạnh tài nguyên lừ extra deck.

               Spectralsword có thể loại bỏ nó cùng với quái thú này để triệu hồi ra Shogunsaga.

               Gozuki và Samurai Skull (Hỗ trợ)

               UR Rarity
               Gozuki
               UR Rarity
               Gozuki
               Gozuki
               EARTH 4
               Gozuki
               Ngưu đầu quỷ
               • ATK:

               • 1700

               • DEF:

               • 800


               Hiệu ứng (VN):

               Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


               R Rarity
               Samurai Skull
               R Rarity
               Samurai Skull
               Samurai Skull
               DARK 4
               Samurai Skull
               Samurai tử vong
               • ATK:

               • 1700

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


               GozukiSamurai Skull là 2 quái thú hỗ trợ tốt cho các deck zombie có khả năng giúp bạn gửi 1 quái thú zombie từ bộ bài xuống mộ.

               Boost Warrior (Hỗ trợ)

               N Rarity
               Boost Warrior
               N Rarity
               Boost Warrior
               Boost Warrior
               FIRE 1
               Boost Warrior
               Chiến binh tăng lực
               • ATK:

               • 300

               • DEF:

               • 200


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu bạn điều khiển một quái thú Tuner ngửa mặt, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn trong Tư thế Phòng thủ mặt ngửa. Tất cả quái thú thuộc Loại Chiến binh mà bạn điều khiển sẽ nhận được 300 ATK.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If you control a face-up Tuner monster, you can Special Summon this card from your hand in face-up Defense Position. All Warrior-Type monsters you control gain 300 ATK.


               Boost Warrior có thể triệu hồi từ tay khi bạn điều khiển Dakki, quái thú này có thể thay thế cho Yuki-Musume trong một số trường hợp.

               Ballista Squad (Hỗ trợ)

               UR Rarity
               Ballista Squad
               UR Rarity
               Ballista Squad
               Ballista Squad
               Trap Normal
               Ballista Squad
               Toán lính bắn đá

                Hiệu ứng (VN):

                Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Tribute 1 monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it.


                Thông thường, khi kết thúc combo, trên sân của bạn sẽ dư 1 Dakki, Bạn có thể Ballista Squad để hiến tế Dakki này và phá hủy 1 lá bài của đối phương.

                Oasis of Dragon Souls và Super Team Buddy Force Unite! (Hỗ trợ)

                SR Rarity
                Oasis of Dragon Souls
                SR Rarity
                Oasis of Dragon Souls
                Oasis of Dragon Souls
                Trap Continuous
                Oasis of Dragon Souls
                Ốc đảo hồn rồng

                 Hiệu ứng (VN):

                 Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Nó trở thành Wyrm-Type. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Activate this card by targeting 1 monster in your Graveyard; Special Summon it in Defense Position. It becomes Wyrm-Type. When this card leaves the field, destroy that monster. When that monster leaves the field, destroy this card.


                 SR Rarity
                 Super Team Buddy Force Unite!
                 SR Rarity
                 Super Team Buddy Force Unite!
                 Super Team Buddy Force Unite!
                 Trap Normal
                 Super Team Buddy Force Unite!
                 Các hệ tập kết

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn, có cùng Loại ban đầu với quái thú đó, nhưng có tên gốc khác. Nếu lá bài này trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Úp 1 "Super Team Buddy Force Unite!" trực tiếp từ Deck của bạn đến Vùng bài Phép & Bẫy của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 face-up monster on the field; Special Summon 1 monster from your hand or GY, with the same original Type as that monster's, but with a different original name. If this card in its owner's Spell & Trap Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Set 1 "Super Team Buddy Force Unite!" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone.


                  Super Team Buddy Force Unite!Oasis of Dragon Souls có thể được lật lên bất ngờ trong lượt của đối phương. Triệu hồi Yoko, Tengu bằng hiệu ứng này, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng phá combo của đối phương. 

                  See You Later! (Skill Card) (Skill gợi ý)

                  UR Rarity
                  See You Later! (Skill Card)
                  UR Rarity
                  See You Later! (Skill Card)
                  See You Later! (Skill Card)
                  See You Later! (Skill Card)
                  • ATK:

                  • 0

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1500. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển và bạn là chủ sở hữu ban đầu. Trả lại quái thú đã chọn lên tay. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Can be used when your Life Points decrease by 1500. Select 1 monster you control and which you are the original owner of. Return the selected monster to the hand. This Skill can only be used once per Duel.


                  See You Later!

                  Can be used when your Life Points decrease by 1500.

                  Select 1 monster you control and which you are the original owner of. Return the selected monster to the hand.

                  This Skill can only be used once per Duel.

                   

                  Yuki-Musume là 1 Gozuki không tốn lần triệu hồi thường trong lượt của bạn, tuy nhiên Yuki-Musume còn một hiệu ứng là không cho bạn triệu hồi quái thú khác Mayakashi từ extra deck khi quái thú này còn ở trên sân.

                  Bạn có thể dùng Yuki-Musume đưa một quái thú thích hợp xuống mộ để combo với Spectralsword. Skill: See You Later! giúp bạn đẩy Yuki-Musume về tay và bạn sẽ được triệu hồi thêm các quái thú Shiranui khác.                  Lời kết

                  Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết, hy vọng các bạn có những trải nghiệm tốt với deck Mayakashi này.
                  Đơn vị đồng hành:

                  - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                  Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                  Top