Hướng dẫn chơi Mayakashi

Hướng dẫn chơi Mayakashi

Đây là bài viết về tộc bài Mayakashi.
Tổng quan & lối chơi

Mayakashi là một bộ bài mang lối chơi triệu hồi boss bằng cách leo level. Tuner của deck có thể trồi lên từ mộ liên tục giúp cho bạn combo triệu hồi synchro. Khi boss bị tiêu diệt, các Mayakashi sẽ tuột level, các quái thú synchro Mayakashi sẽ triệu hồi lên từ mộ nếu quái thú có level cao hơn bị tiêu diệt. Ngoài ra khi các quái thú synchro Mayakashi được triệu hồi từ mộ, mỗi quái thú có thể kích hoạt hiệu ứng riêng của chúng.


Core

 

Dakki the Graceful Mayakashi (x2)

(1)

You can only control 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi".

(2)

When a "Mayakashi" monster(s) is Special Summoned to your field from the Extra Deck, while this card is in the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card.

You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except "Mayakashi" monsters.

 

Dakki là quái thú tuner chính của Mayakashi.

Dakki có thể tự triệu hồi lại từ mộ khi bạn triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Mayakashi từ extra deck. Tuy nhiên đổi lại, trong lượt đó, bạn chỉ được phép triệu hồi đặc biệt quái thú Mayakashi từ extra deck.

Với khả năng có thể triệu hồi từ mộ không giới hạn số lần trong lượt, Dakki giúp cho bạn spam các quái thú Mayakashi liên tục trong một lượt và lên được boss rất dễ dàng.

Yuki-Musume the Ice Mayakashi (x3)

(1)

If you control a "Mayakashi" card, other than "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, then send 1 Zombie monster from your Deck to the GY.

You can only use this effect of "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" once per turn.

(2)

You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.

 

Yuki-Musume có thể triệu hồi đặc biệt từ mộ hoặc trên tay nếu bạn có quái thú, phép, bẫy Mayakashi trên sân, sau khi triệu hồi bạn phải gửi 1 quái thú zombie từ bộ bài xuống mộ.

Việc triệu hồi Yuki-Musume mà không tốn lần triệu hồi thường của bạn sẽ giúp cho combo của bạn dễ dàng hơn khi bạn có sẵn Dakki trên sân.

Hiệu ứng gửi 1 quái thú zombie không giới hạn là Mayakashi từ bộ bài xuống mộ làm cho Mayakashi có thể phối hợp tốt cùng với các quái thú zombie khác như tộc bài Shiranui.

Mayakashi Return (x3)

(1)

Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY.

You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.

 

Mayakashi Return giúp cho bạn có thể lấy được bất kỳ mảnh combo (quái thú, phép, bẫy) Mayakashi nào lên tay hoặc đưa chúng xuống mộ. Đây là một lá bài giúp Mayakashi tăng tính liên kết và rất dễ kích hoạt khi không yêu cầu bất kỳ một điều kiện gì thêm.

Mayakashi Winter (x2-3)

(1)

Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each "Mayakashi" monster with a different name in your GY.

You can only use 1 of the following effects of "Mayakashi Winter" per turn, and only once that turn.

(2)

Send this card and 1 "Mayakashi" monster you control to the GY; draw 1 card.

(3)

Banish this card and 1 Zombie monster from your GY, then target 1 "Mayakashi" monster in your GY; Special Summon it.

 

Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 hiệu ứng (2) hoặc (3) của Mayakashi Winter trong lượt.

Bạn có thể gửi lá bài này trên sân và Yuki-Musume hoặc Dakki xuống mộ để rút thêm 1 lá bài. Vì 2 quái thú DakkiYuki-Musume đều có thể triệu hồi lại từ mộ nên bạn sẽ không bị lỗ khi sử dụng hiệu ứng này.

Nếu lá bài này dưới mộ, bạn có thể trục xuất lá bài này và 1 quái thú zombie khác để hồi sinh lại bất kỳ quái thú Mayakashi nào từ mộ. Mayakashi Return có thể gửi Mayakashi Winter từ bộ bài xuống mộ rất dễ dàng, điều này giúp cho bạn có thể thực hiện được hiệu ứng này bất kỳ lúc nào. Cost của hiệu ứng này không giới hạn chỉ trục xuất các quái thú Mayakashi nên bạn có thể trục xuất các quái thú zombie không cần thiết khác.

Mayakashi Winter khi ở trên sân sẽ giảm công và thủ 100 với mỗi quái thú Mayakashi dưới mộ của bạn.

Yoko, the Graceful Mayakashi, Tengu và the Winged Mayakashi (x1)

Tengu

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters

(1)

You can only control 1 "Tengu, the Winged Mayakashi".

You can only use each of these effects of "Tengu, the Winged Mayakashi" once per turn.

(2)

● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 9 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card.

(3)

If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 Spell/Trap your opponent controls.

Yoko

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters

(1)

You can only control 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi".

You can only use each of these effects of "Yoko, the Graceful Mayakashi" once per turn.

(2)

● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 11 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card.

(3)

If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 monster your opponent controls.

 

Các quái thú synchro của Mayakashi khác nhau dẽ có level hơn kém nhau 2 level (bằng với level của Dakki).

Hầu như các quái thú synchro của Mayakashi đều có những đặc điểm như sau:

 • Nguyên liệu triệu hồi vô cùng đơn giản, bất kỳ deck nào cũng có thể triệu hồi được.
 • Bạn chỉ có thể có nhiều quái thú Mayakashi trùng tên trên sân.
 • Các quái thú Mayakashi trong mộ có thể tự triệu hồi từ mộ bằng cách loại bỏ 1 quái thú zombie khác nếu có 1 quái thú synchro bất kỳ với level cao hơn quái thú Mayakashi đó là 2 bị tiêu diệt (khi battle hoặc bởi hiệu ứng của đối phương).
 • Các quái thú Mayakashi khi triệu hồi từ mộ sẽ có hiệu ứng riêng.

Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi, Tsuchigumo và the Poisonous Mayakashi (x1)

N Rarity
Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
N Rarity
Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi

Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi

3

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Zombie

 • Archetype:
 • Mayakashi

 • ATK:
 • 800

 • DEF:
 • 2100

Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi" một lần mỗi lượt.
● Nếu một quái thú Synchro mà bạn sở hữu có Cấp độ ban đầu là 5 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi". You can only use each of these effects of "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 5 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can activate this effect; this turn, your monsters cannot be destroyed by battle.


N Rarity
Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
N Rarity
Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi

Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi

5

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Zombie

 • Archetype:
 • Mayakashi

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" một lần mỗi lượt.
● Nếu một quái thú Synchro mà bạn sở hữu có Cấp độ ban đầu là 7 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể yêu cầu mỗi người chơi gửi 3 lá hàng đầu từ Deck của họ đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". You can only use each of these effects of "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 7 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can have each player send the top 3 cards from their Deck to the GY.


Sau khi các quái thú synchro Mayakashi được triệu hồi từ mộ, chúng có thể kích hoạt các hiệu ứng:

 • Oboro-Guruma (level 3): trong lượt này, quái thú này không thể bị tiêu diệt bởi battle.
 • Tsuchigumo (level 5): mỗi người chơi gửi 3 lá bài trên đầu chồng bài xuống mộ.
 • Tengu (level 7): bắn 1 phép, bẫy của đối phương không target.
 • Yoko (level 9): bắn 1 quái thú của đối phương không target.


Cách chơi

 

Deck mẫu

LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha

Main: 20 Extra: 7

N Rarity
Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
N Rarity
Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi
Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi

Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi

3

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Zombie

 • Archetype:
 • Mayakashi

 • ATK:
 • 800

 • DEF:
 • 2100

Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi" một lần mỗi lượt.
● Nếu một quái thú Synchro mà bạn sở hữu có Cấp độ ban đầu là 5 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi". You can only use each of these effects of "Oboro-Guruma, the Wheeled Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 5 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can activate this effect; this turn, your monsters cannot be destroyed by battle.


N Rarity
Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
N Rarity
Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi

Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi

5

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Zombie

 • Archetype:
 • Mayakashi

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" một lần mỗi lượt.
● Nếu một quái thú Synchro mà bạn sở hữu có Cấp độ ban đầu là 7 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể yêu cầu mỗi người chơi gửi 3 lá hàng đầu từ Deck của họ đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". You can only use each of these effects of "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 7 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can have each player send the top 3 cards from their Deck to the GY.


 

Yoko, the Graceful Mayakashi, Tengu và the Winged Mayakashi (Điều kiện thắng)

Cách chơi của Mayakashi là triệu hồi synchro liên tục các quái thú Mayakashi bằng cách loop Dakki.

Oboro-Guruma là quái thú Mayakashi synchro có level thấp nhất (triệu hồi bằng DakkiYuki-Musume). Sau đó từ Oboro-Guruma, các quái thú Mayakashi sẽ leo level lên từ 3 đến 5, 7, 9 nhờ hiệu ứng nhảy lại lên sân liên tục của Dakki.

Kết quả, sân cuối cùng của bạn sẽ có 1 Yoko với 2900 ATK trụ sân và 1 Dakki có thể dùng làm cost cho các các lá bài bẫy phá rối đối phương.

Dưới mộ của bạn có 3 quái thú Mayakashi có thể hồi sinh lại là Tengu, TsuchigumoOboro-Guruma.

 • Nếu đối phương tiêu diệt được Yoko của bạn, Tengu sẽ có thể hồi sinh lên và đồng thời kích hoạt được hiệu ứng bắn 1 phép, bẫy của đối phương.
 • Nếu Tengu của bạn tiếp tục bị tiêu diệt, Tsuchigumo sẽ được trồi lên từ mộ. Hiệu ứng của Tsuchigumo giúp bạn có thể đưa các lá bài cần thiết xuống mộ cho lượt tới như Yuki-Musume, Mayakashi Winter. Tuy nhiên bạn cần cân nhắc khi sử dụng hiệu ứng này vì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đối phương, gửi 3 lá bài từ đầu bộ bài xuống mộ sẽ tạo một lợi thế cho một số deck khác.
 • Oboro-Guruma là quái thú cuối cùng được triệu hồi lên sau khi Tsuchigumo bị tiêu diệt và không còn quái thú nào có thể triệu hồi lên lại sau khi Oboro-Guruma bị tiêu diệt. Với khả năng không thể bị tiêu diệt bởi battle trong 1 lượt có thể giúp cho bạn trụ được phần nào trong lượt của đối phương.

Tóm tắt: Tìm cách để triệu hồi Yoko và triệu hồi lại các Mayakashi dưới mộ khi Yoko bị tiêu diệt giúp bạn trụ sân.

Mayakashi Return, Yuki-Musume, the Ice Mayakashi, Dakki và the Graceful Mayakashi (Combo 2 lá bài)

Bài trên tay: 2 trong 3 lá bài Dakki, Yuki-Musume, Mayakashi Return.

Để thực hiện combo này, bạn cần 2 quái thú trên tay là Dakki Yuki-Musume. Mayakashi Return sẽ giúp bạn lấy lên quái thú còn lại lên tay. Yuki-Musume có thể triệu hồi lại từ mộ nên không cần nhất thiết phải ở trên tay.

 • Triệu hồi thường Dakki.
 • Triệu hồi đặc biệt Yuki-Musume từ tay hoặc mộ. Lưu ý rằng để triệu hồi được Yuki-Musume, deck của bạn phải có quái thú zombie cho Yuki-Musume gửi xuống mộ.
 • Triệu hồi synchro Oboro-Guruma bằng DakkiYuki-Musume.
 • Dakki dưới mộ có thể kích hoạt hiệu ứng khi có một quái thú Mayakashi triệu hồi từ extra deck. Triệu hồi đặc biệt Dakki lại lên sân.
 • Do hiệu ứng của Dakki không giới hạn số lần kích hoạt trong lượt nên bạn có thể tiếp tục triệu hồi lại Dakki sau khi triệu hồi synchro Tsuchigumo bằng DakkiOboro-Guruma.
 • Tiếp tục dùng DakkiTsuchigumo triệu hồi ra Tengu và cuối cùng là dùng Dakki Tengu triệu hồi ra Yoko.
 • Sau khi triệu hồi Yoko, Dakki có thể quay lại sân thêm 1 lần nữa.

Kết thúc combo: 1 Yoko và 1 Dakki trên sân. Dưới mộ có 1 Yuki-Musume, 1 Oboro-Guruma, 1 Tsuchigumo và 1 Tengu.

Tip

 • Shafu khi được triệu hồi có thể hồi sinh lại 1 quái thú Mayakashi từ mộ của bạn, hiệu ứng của quái thú đó bị vô hiệu hoá. Dùng Shafu để triệu hồi lại Dakki từ mộ có thể giúp bạn combo tiếp.
 • Yoko và các quái thú Mayakashi khác có thể được triệu hồi lại từ mộ bằng cách loại bỏ Mayakashi Winter và 1 quái thú zombie khác từ mộ. Mayakashi Return có thể giúp bạn gửi Mayakashi từ bộ bài xuống mộ hoặc gửi bất kỳ quái thú Mayakashi nào bạn cần xuống mộ.
 • Dùng Metamorphosis có thể giúp bạn triệu hồi lại các quái thú Mayakashi từ mộ hoặc đã bị loại bỏ bằng cách bỏ 1 lá bài trên tay. Vì đây là 1 lá bài bẫy nên bạn có thể kích hoạt bất ngờ triệu hồi lại Tengu, Yoko lên sân và sử dụng hiệu ứng của chúng để phá sân đối phương.
 • Yasha là một quái thú có thể tự triệu hồi lên sân từ tay. Triệu hồi quái thú này giúp sân bạn có 1 body 2000 ATK và vừa giúp cho Yuki-Musume của bạn có thể dễ dàng kích hoạt hiệu ứng hơn, Yasha giúp bạn triệu hồi synchro 7 nhanh hơn.


Kết hợp với Shiranui

 

Shiranui Solitaire (Key)

(1)

You can Tribute 1 Zombie monster; Special Summon 1 Zombie Tuner with 0 DEF from your Deck.

(2)

If this card is banished: You can target 1 of your banished "Shiranui" monsters, except "Shiranui Solitaire", or up to 2 instead if "Shiranui Style Synthesis" is on the field; Special Summon them.

You can only use each effect of "Shiranui Solitaire" once per turn.

 

Solitaire có thể triệu hồi trực tiếp Dakki từ bộ bài cho combo của bạn.

Shiranui Spectralsword (Hỗ trợ triệu hồi synchro)

(1)

If this card is in your GY, except the turn this card was sent to the GY: You can target 1 non-Tuner Zombie monster in your GY; banish both it and this card, and if you do, Special Summon 1 Zombie Synchro Monster from your Extra Deck whose Level equals the total Levels those 2 monsters had.

You can only use this effect of "Shiranui Spectralsword" once per turn.

 

Spectralsword có thể bạn giúp bạn triệu hồi ra 1 quái thú zombie synchro bằng cách loại bỏ các quái thú cần thiết từ mộ.

Bạn không thể sử dụng hiệu ứng của Spectralsword trong lượt lá bài này gửi xuống mộ. Dùng Yuki-Musume để gửi quái thú này xuống mộ trong lúc combo.

Trong những lượt sau, sau khi bạn đã sử dụng hết các tài nguyên của Mayakashi, bạn có thể tiếp tục combo bằng Spectralsword.

Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story (Key)

(1)

If your opponent controls a monster: Discard 1 Zombie monster; Special Summon 1 "Shiranui" monster with a different name from your Deck or GY, also you cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, for the rest of this turn after this card resolves.

You can only activate 1 "Ghost Meets Girl - A Shiranui's Story" per turn.

 

A Shiranui's Story làm deck của bạn có tính liên kết tốt hơn khi lá bài này có thể triệu hồi Solitaire thẳng từ deck.

Đây là một quick-play spell nên bạn có thể triệu hồi Spectralsword bằng lá bài này trong lượt của đối phương để có thể sẳn sàng sử dụng hiệu ứng của quái thú này ở lượt tiếp theo của bạn.

Điểm yếu của A Shiranui's Story là bạn sẽ khó có thể sử dụng lá bài này nếu đi lượt 1 vì lá bài này yêu cầu đối phương phải điều khiển quái thú trên sân. 

Shiranui Samuraisaga (Quái thú thủ sân)

1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters

(1)

Once per turn, during either player's turn: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters; shuffle it into the Deck, and if you do, change to Defense Position all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to that monster's.

(2)

If this card is banished: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it loses 500 ATK.

You can only Special Summon "Shiranui Samuraisaga(s)" once per turn.

 

Samuraisaga có hiệu ứng (1) làm cho đối phương không thể kết liễu bạn dễ dàng qua battle. Dùng Samuraisaga để trả những quái thú Mayakashi như Tengu, Yoko về extra deck để có thể gọi chúng ra lại ở các lượt sau.

Shiranui Squiresaga (Boss)

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters

You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn.

(1)

Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these.

● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK.

● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field.

● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.

 

Mỗi lượt, Squiresaga có thể loại bỏ 1 quái thú dưới mộ và thực hiện những hiệu ứng tương ứng với tính chất của quái thú bị loại bỏ.

 • Loại bỏ các quái thú synchro Mayakashi hay các quái thú Shiranui có thể đáp ứng đủ 2 hiệu ứng của Squiresaga.
 • Loại bỏ Yoko hoặc các quái thú synchro Shiranui có thể đáp ứng được cả 3 hiệu ứng.

Chưa hết, khi các quái thú Shiranui bị loại bỏ, chúng có thể tiếp tục kích hoạt những hiệu ứng riêng khác.

Shiranui Shogunsaga (Boss)

1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters

(1)

If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn.

(2)

If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard.

You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.

 

Shogunsaga là quái thú giúp bạn có thể otk nhanh gọn đối thủ bằng cách loại bỏ các quái thú có ATK lớn như Yoko, Tengu. Samuraisaga hay Metamorphosis có thể đưa những quái thú đã bị loại bỏ về sân hoặc mộ nếu bạn không thể otk được đối phương bằng Shogunsaga


Các hỗ trợ khác

 

Nine-Tailed Fox (Hỗ trợ)

(1)

If this card is in your hand or GY: You can Tribute 2 monsters; Special Summon this card.

You can only use this effect of "Nine-Tailed Fox" once per turn.

(2)

If this card that was Special Summoned from the GY attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

(3)

If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can Special Summon 2 "Fox Tokens" (Zombie/FIRE/Level 2/ATK 500/DEF 500).

 

Nine-Tailed Fox có thể được gửi xuống mộ bằng hiệu ứng của Yuki-Musume.

Quái thú này có thể được triệu hồi lại từ mộ nên nó sẽ là 1 quái thú chủ lực trong những giai đoạn giữa và cuối game, khi bạn đã hết sạnh tài nguyên lừ extra deck.

Spectralsword có thể loại bỏ nó cùng với quái thú này để triệu hồi ra Shogunsaga.

Samurai Skull và Gozuki (Hỗ trợ)

GozukiSamurai Skull là 2 quái thú hỗ trợ tốt cho các deck zombie có khả năng giúp bạn gửi 1 quái thú zombie từ bộ bài xuống mộ.

Ballista Squad (Hỗ trợ)

Thông thường, khi kết thúc combo, trên sân của bạn sẽ dư 1 Dakki, Bạn có thể Ballista Squad để hiến tế Dakki này và phá hủy 1 lá bài của đối phương.

Super Team Buddy Force Unite! và Oasis of Dragon Souls (Hỗ trợ)

Super Team Buddy Force Unite!Oasis of Dragon Souls có thể được lật lên bất ngờ trong lượt của đối phương. Triệu hồi Yoko, Tengu bằng hiệu ứng này, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng phá combo của đối phương. 

See You Later! (Skill Card) (Skill gợi ý)

See You Later!

Can be used when your Life Points decrease by 1500.

Select 1 monster you control and which you are the original owner of. Return the selected monster to the hand.

This Skill can only be used once per Duel.

 

Yuki-Musume là 1 Gozuki không tốn lần triệu hồi thường trong lượt của bạn, tuy nhiên Yuki-Musume còn một hiệu ứng là không cho bạn triệu hồi quái thú khác Mayakashi từ extra deck khi quái thú này còn ở trên sân.

Bạn có thể dùng Yuki-Musume đưa một quái thú thích hợp xuống mộ để combo với Spectralsword. Skill: See You Later! giúp bạn đẩy Yuki-Musume về tay và bạn sẽ được triệu hồi thêm các quái thú Shiranui khác.


Lời kết

Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết, hy vọng các bạn có những trải nghiệm tốt với deck Mayakashi này.Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS