Hướng dẫn chơi Gorgonic

Hướng dẫn chơi Gorgonic

 Sơ lược : Gorgonic là những quái thú DARK Rock, với lối chơi thiên về swarm sân và giảm ATK đối phương thành 0

Trong Duel Links, Gorgonic có trùm cuối là Gorgonic Guardian, lối chơi cũng như trên, thiên về việc swarm sân, sau đó triệu hồi Xyz ra Gorgonic Guardian và giảm ATK đối phương về 0.
Lối chơi : Combo
Newbie có nên chơi : có
F2P có nên chơi : có

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Sentrification (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Sentrification (Skill Card)
UR Rarity
Sentrification (Skill Card)
Sentrification (Skill Card)
Sentrification (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Biến tất cả "Giant Soldier of Stone" trong Mộ của bạn thành "Sentry Soldier of Stone". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Turn all "Giant Soldier of Stone" in your Graveyard into "Sentry Soldier of Stone". This Skill can only be used once per Duel.


 Sentrification có hiệu ứng như sau :Core

 

Gorgonic Gargoyle (X3)

R Rarity
Gorgonic Gargoyle
R Rarity
Gorgonic Gargoyle
Gorgonic Gargoyle
DARK 3
Gorgonic Gargoyle
Gargoyle của Gorgon
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn Triệu hồi Thường quái thú Loại Đá: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you Normal Summon a Rock-Type monster: You can Special Summon this card from your hand.


 Gorgonic Gargoyle có khả năng triệu hồi đặc biệt cực dễ, chỉ cần có quái thú hệ Rock được triệu hồi thường, lá bài này sẽ tự triệu hồi đặc biệt nó lên sân.

 Nhưng thứ quan trọng nhất của lá bài này là nó không có dòng "bạn không thể triệu hồi đặc biệt quái thú, trừ quái thú Xyz" hay "chỉ triệu hồi được hệ Rock" nên lá bài này có thể mix kiểu nào cũng được, có thể ra Gorgonic Guardian, Alucard, Number 47,... 

Gorgonic Guardian (X3)

SR Rarity
Gorgonic Guardian
SR Rarity
Gorgonic Guardian
Gorgonic Guardian
DARK
Gorgonic Guardian
Vệ binh của Gorgon
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Loại đá Cấp 3
Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.


 Tuy điều kiện triệu hồi là 2 quái thú Level 3 hệ Rock, nhưng khi đã được triệu hồi, Gorgonic Guardian rất đáng đồng tiền bát gạo.

 Khả năng của Gorgonic Guardian có thể kích hoạt ở lượt của đối phương lẫn bản thân. Một lần một lượt : bạn bỏ 1 nguyên liệu Xyz từ lá bài này để target 1 lá bài quái thú đối phương, giảm sức tấn công của lá bài đó xuống 0, và nếu làm vậy, hiệu ứng của lá bài đó bị ngăn chặn.
 *hiệu ứng giảm sức tấn công và ngăn hiệu ứng này sẽ ảnh hưởng đến cuối lượt*
 Một lần một lượt ( hiệu ứng này chỉ dùng ở lượt bạn ). Bạn target một quái thú với 0 ATK, phá hủy quái đó. Lưu ý : hiệu ứng thứ 2 này không nhất thiết phải dùng hiệu ứng thứ 1 này giảm sức công thành 0 ATK, rồi mới phá hủy, nên những lá 0 ATK để thế thủ ngửa hay 0 ATK có khả năng khó chịu sẽ bị lá này phá hủy mất.

Gorgonic Cerberus (X0-1)

N Rarity
Gorgonic Cerberus
N Rarity
Gorgonic Cerberus
Gorgonic Cerberus
DARK 3
Gorgonic Cerberus
Cerberus của Gorgon
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể biến tất cả quái thú Loại Đá mà bạn điều khiển trở thành Cấp 3.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can make all Rock-Type monsters you control become Level 3.


 Khi Gorgonic Cerberus được triệu hồi thường, bạn có thể làm cho tất cả quái thú hệ Rock cua bạn thành Level 3, hiệu ứng này tuy có thể chơi với Rock Xyz Level 4 hay Block Dragon, nhưng do quá tù cộng với việc dễ gây brick nên không ai chơi.

Gorgonic Golem (X0)

 Rarity
Gorgonic Golem
 Rarity
Gorgonic Golem
Gorgonic Golem
DARK 3
Gorgonic Golem
Golem của Gorgon
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ: ATK của quái thú đã phá huỷ nó trở thành 0. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; mục tiêu đó không thể được kích hoạt trong lượt này. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại sự kích hoạt của hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: The ATK of the monster that destroyed it becomes 0. You can banish this card from your Graveyard, then target 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls; that target cannot be activated this turn. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this effect's activation.


 Gorgonic Golem tuy có khả năng giảm ATK thành 0 và khoá spell/trap nhưng ở meta việc set quái là rất chậm ( triệu hồi ở thế công dễ bị OTK ), và việc phá hủy cũng đang dần được thay thế bằng banish, đẩy về tay, thậm chí phá hủy quái mà bạn không thể kích hiệu ứng. Nên Gorgonic Golem trở nên yếu ở thời điểm hiện tại.

Gorgonic Ghoul (X0)

N Rarity
Gorgonic Ghoul
N Rarity
Gorgonic Ghoul
Gorgonic Ghoul
DARK 1
Gorgonic Ghoul
Ghoul của Gorgon
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Gorgonic Ghoul": Bạn có thể trả 300 LP; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng của "Gorgonic Ghoul" tối đa hai lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Gorgonic Ghoul": You can pay 300 LP; Special Summon this card from your hand. You can use the effect of "Gorgonic Ghoul" up to twice per turn.


 Hiệu ứng của Gorgonic Ghoul quá tù, thậm chí là dễ gây brick nên không được dùng trong deckStaple

 

Soldier Of Stone

SR Rarity
Painful Decision
SR Rarity
Painful Decision
Painful Decision
Spell Normal
Painful Decision
Lựa chọn đầy đau khổ

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


  R Rarity
  Sentry Soldier of Stone
  R Rarity
  Sentry Soldier of Stone
  Sentry Soldier of Stone
  EARTH 3
  Sentry Soldier of Stone
  Lính canh giữ đá núi
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Loại Đá (tối thiểu 1) khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sentry Soldier of Stone" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If all monsters you control are Rock-Type monsters (min. 1) while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Sentry Soldier of Stone" once per turn.


  UR Rarity
  Unexpected Dai
  UR Rarity
  Unexpected Dai
  Unexpected Dai
  Spell Normal
  Unexpected Dai
  GUY đến bất ngờ

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ Deck.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from the Deck.


   SR Rarity
   Giant Soldier of Stone
   SR Rarity
   Giant Soldier of Stone
   Giant Soldier of Stone
   EARTH 3
   Giant Soldier of Stone
   Lính đá khổng lồ
   • ATK:

   • 1300

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Một chiến binh khổng lồ làm bằng đá. Một cú đấm từ sinh vật này khiến trái đất rung chuyển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   A giant warrior made of stone. A punch from this creature has earth-shaking results.


     Giant Soldier Of Stone là một quái thú hệ Rock, Level 3 nên có thể chơi chung với bọn Gorgonic, và vì nó là Normal Monster nên có thể mix với những lá search thẳng nó hay triệu hồi thẳng nó từ deck.


    Sentry Soilder Of Stone có khả năng tự nhảy lên từ mộ nếu quái bạn toàn hệ Rock, và hiệu ứng này chỉ được dùng một lần một lượt, và tất nhiên đây là quái hệ Rock, Level 3 và có được nhờ skill Sentrification

    Unexpected Dai cho phép bạn triệu hồi thẳng 1 Normal Monster từ deck lên sân, và tất nhiên sẽ triệu hồi Giant Soldier Of Stone rồi :D. Nhưng với điều kiện bạn không điều khiển quái thú để kích hoạt lá này, nên người chơi tối ưu deck bằng cách dần thay thế lá này sang Painful Decision.
    
    Painful Decision cho phép bạn ném 1 Normal Monster Level 4 hoặc thấp hơn từ bộ bài xuống mộ, và nếu bạn làm vậy, thêm 1 lá bài cùng tên với quái đó từ bộ bài lên tay. Lá này trong deck giúp bạn +1. Sau khi dùng lá Painful Decision và dùng skill, chỉ cần bạn triệu hồi Giant Soldier Of Stone, sau đó nhảy Sentry Soldier Of Stone từ mộ lên bạn sẽ có 2 quái hệ Rock, Level 3 trên sân mà không cần tốn kém quá nhiều.

   Mystical Space Typhoon và Cosmic Cyclone (X0-3)

   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    UR Rarity
    Cosmic Cyclone
    Cosmic Cyclone
    Spell Quick
    Cosmic Cyclone
    Xoáy vũ trụ

     Hiệu ứng (VN):

     Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


      Cùng là mục đích không cho đối phương có cơ hồi quấy nhiễu bạn nhưng Cosmic Cyclone và MST lại đi theo 2 lối chơi riêng

     Cụ thể :
     Cosmic Cyclone : yêu câu bạn trả 1000 LP để target và loại khỏi cuộc chơi spell/trap đối phương
     ===> điều này giúp kích hoạt skill Level Duplication hay những skill yêu cầu tốn LP dễ dàng hơn
     MST thì chỉ target và phá hủy 1 spell/trap không trả cost
     ===> đều này sẽ giúp cho bạn chơi những skill không yêu cầu LP thấp để kích hoạt mà vẫn có thể phá spell/trap địch mà không tốn tài nguyên của bạn.

     Forbidden Chalice và Book of Moon (X0-3)

     SR Rarity
     Forbidden Chalice
     SR Rarity
     Forbidden Chalice
     Forbidden Chalice
     Spell Quick
     Forbidden Chalice
     Chén thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        Đều chung khả năng là khoá hiệu ứng quái đối thủ có khả năng bắn phá trong lượt của bạn để bạn có thể combo dễ dàng hơn nhưng BoM và Chalice sử dụng tùy tình huống khác nhau như :

        Chalice : rẻ hơn BoM với khả năng ngăn hiệu ứng nhưng tăng cho quái bị ngăn hiệu ứng 400 ATK
        BoM : úp quái trên sân xuống ( quái bị úp xuống trừ bọn Krawler ra thì hiệu ứng sẽ bị ngăn chặn ). Ngoài ra BoM còn giúp quái bạn đấm được lũ ATK to DEF thấp như Levianeer và có thể bảo kê quái bạn khỏi những lá như Karma Cut ( và tất nhiên quái đó của bạn sẽ ở tư thế thủ và bạn có thêm 1 cục thịt để đỡ 1 lần đánh mà vẫn tiêu hao được tài nguyên địch ).

       Treacherous Trap Hole (X0-2)

       SR Rarity
       Treacherous Trap Hole
       SR Rarity
       Treacherous Trap Hole
       Treacherous Trap Hole
       Trap Normal
       Treacherous Trap Hole
       Hang rơi lươn lẹo

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


         Nếu bạn không có bài bẫy dưới mộ, bạn có thể target 2 quái trên sân và phá hủy nó. Với hiệu ứng này của Treacherous Trap Hole, bạn có thể chủ động trong những pha kiểm soát sân, thậm chí là phá luôn combo đối phương và đối phương sẽ đầu hàng khi không có bài để def. Treacherous Trap Hole nên dùng cho những deck ít mang trap.

        Chronomaly Crystal Bones (X0-3)

        UR Rarity
        Chronomaly Crystal Bones
        UR Rarity
        Chronomaly Crystal Bones
        Chronomaly Crystal Bones
        LIGHT 3
        Chronomaly Crystal Bones
        Dị vật niên đại xương tinh thể
        • ATK:

        • 1300

        • DEF:

        • 400


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi thực hiện: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Chronomaly" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Crystal Bones".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your hand or Graveyard, except "Chronomaly Crystal Bones".


         Crystal Bone là quái thú hệ Rock, Level 3 có khả năng tự triệu hồi đặc biệt bản thân lên sân nếu bạn không điều khiển quái thú và đối phương điểu khiển quái thú. Crystal Bone thích hợp khi đi sau hơn, tuy nhiên nếu bạn đã dùng Painful Decision, bạn có thể Normal Summon lá này để nhảy Sentry từ mộ lên.

        Neo-Spacian Grand Mole (X0-2)

        SR Rarity
        Neo-Spacian Grand Mole
        SR Rarity
        Neo-Spacian Grand Mole
        Neo-Spacian Grand Mole
        EARTH 3
        Neo-Spacian Grand Mole
        Sinh vật tân vũ trụ đại chuột chũi
        • ATK:

        • 900

        • DEF:

        • 300


        Hiệu ứng (VN):

        Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ và lá bài này về tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return both the opponent's monster and this card to the hand.


         Grand Mole là một quái hệ Rock, Level 3. Không thiểu năng như đàn em của mình ( Galaxy-Eyes Photon Dragon ), hiệu ứng của Grand Mole không có target ( target cực kỳ quan trọng vì những deck thiên về target như Galaxy-Eyes bị dưới kèo Sabre Dancer ). Khi lá bài này tấn công quái đối phương, vào đầu Damage Step, đưa cả 2 lá bài về tay.


         Nếu boss đối phương tự nhảy ra được thì bạn cũng đã làm chậm đối phương đi vài nhịp, nếu boss đối phương tự nhảy ra tốn kém hay không tự nhảy ra được thì lúc này bạn đã ngốn một đống tài nguyên của đối phương hoặc thậm chí boss đối phương nằm một cục mà không làm được gì, chỉ vì một con chuột chũi 🐧🐧🐧

        Number 20: Giga-Brilliant, Gaia Dragon, the Thunder Charger và Digital Bug Corebage (X0-1)

        SR Rarity
        Number 20: Giga-Brilliant
        SR Rarity
        Number 20: Giga-Brilliant
        Number 20: Giga-Brilliant
        LIGHT
        Number 20: Giga-Brilliant
        Con số 20: Kiến đại rực rỡ
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 3
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.


        SR Rarity
        Gaia Dragon, the Thunder Charger
        SR Rarity
        Gaia Dragon, the Thunder Charger
        Gaia Dragon, the Thunder Charger
        WIND
        Gaia Dragon, the Thunder Charger
        Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2100


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 7
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


        R Rarity
        Digital Bug Corebage
        R Rarity
        Digital Bug Corebage
        Digital Bug Corebage
        LIGHT
        Digital Bug Corebage
        Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
        • ATK:

        • 2200

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


         Number 20 trong đây là quái thú chỉ dùng làm nguyên liệu cho rank cao hơn. Vì điều kiện triệu hồi chỉ yêu cầu 2 quái Level 3, nên Number 20 được nhiều người đem theo làm Staple cho Extra Deck phiên bản F2P. 


         Digital Bug Corebage có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách tách 2 nguyên liệu của Number 20 để nhảy lên sân và Number 20 sẽ thành nguyên liệu của lá bài này. Hiệu ứng mạnh nhất của nó là bỏ 1 Nguyên liệu Xyz và đẩy 1 lá tư thế thủ về bộ bài. Hiệu ứng cuối tuy có tác dụng tăng Nguyên liệu Xyz cho lá này nhưng nếu không chơi thuần Digital Bug sẽ khó kích hoạt nên thường Corebage sẽ kích effect xong sẽ nhảy rank tiếp.

         Gaia Dragon có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách dùng quái Rank 5 hoặc 6 để làm nguyên liệu cho nó và chuyển hết nguyên liệu cho Gaia Dragon. Ở trường hợp bên trên Corebage không còn nguyên liệu Xyz, nên Gaia Dragon sẽ có 1 nguyên liệu Xyz duy nhất là Corebage, nhưng nguyên liệu Xyz không quan trọng lắm với Gaia Dragon vì Gaia Dragon không dùng nguyên liệu Xyz cho bất kỳ hiệu ứng nào cả. Gaia Dragon có xuyên thủ. Bạn cứ hình dung quá trình nhảy rank này là bỏ con body yếu nhảy lên con body cao hơn một tí và có xuyên thủ là được. 

        Number 47: Nightmare Shark (X1-3)

        UR Rarity
        Number 47: Nightmare Shark
        UR Rarity
        Number 47: Nightmare Shark
        Number 47: Nightmare Shark
        WATER
        Number 47: Nightmare Shark
        Con số 47: Cá mập ác mộng
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 3
        Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


         Number 47: Nightmare Shark có khả năng cực dơ đó là bỏ 1 nguyên liệu Xyz để đấm thẳng điểm gốc bạn với body 2k ATK. Dù hiệu ứng phụ là quái khác của bạn không thể tấn công khi nó dùng hiệu ứng, nhưng nếu bạn không chặn được thì một Number 47 khác sẽ lên sân và đấm bạn tiếp ( bọn này nếu dùng để đánh thẳng điểm gốc thường đem 2 lá ). Nightmare Shark có khả năng vượt qua tất cả quái body to của địch và giành chiến thắng ( nếu không bị chặn ).

        Ghostrick Alucard (X0-2)

        SR Rarity
        Ghostrick Alucard
        SR Rarity
        Ghostrick Alucard
        Ghostrick Alucard
        DARK
        Ghostrick Alucard
        Ma ghẹo Alucard
        • ATK:

        • 1800

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 3
        quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu "Ghostrick" mặt ngửa, hoặc bất kỳ quái thú Phòng thủ hướng mặt nào, để tấn công, ngoại trừ quái thú này. Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghostrick Alucard" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ghostrick" trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 monsters Monsters your opponent controls cannot target face-up "Ghostrick" monsters, or any face-down Defense Position monsters, for attacks, except this one. You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Set card your opponent controls; destroy that target. You can only use this effect of "Ghostrick Alucard" once per turn. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 other "Ghostrick" card in your Graveyard; add that target to your hand.


         Alucard chủ yếu được đưa vào deck do dễ triệu hồi và có khả năng bắt bài úp của đối phương ( cả quái thú lẫn ma pháp/bẫy ). Alucard có thể mix với những lá như Book Of Moon rất tốt.        Combo

         

        Painful Decision, Sentry Soldier of Stone và Giant Soldier of Stone (Turn đầu)

        SR Rarity
        Painful Decision
        SR Rarity
        Painful Decision
        Painful Decision
        Spell Normal
        Painful Decision
        Lựa chọn đầy đau khổ

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


         R Rarity
         Sentry Soldier of Stone
         R Rarity
         Sentry Soldier of Stone
         Sentry Soldier of Stone
         EARTH 3
         Sentry Soldier of Stone
         Lính canh giữ đá núi
         • ATK:

         • 1300

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Loại Đá (tối thiểu 1) khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sentry Soldier of Stone" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If all monsters you control are Rock-Type monsters (min. 1) while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Sentry Soldier of Stone" once per turn.


         SR Rarity
         Giant Soldier of Stone
         SR Rarity
         Giant Soldier of Stone
         Giant Soldier of Stone
         EARTH 3
         Giant Soldier of Stone
         Lính đá khổng lồ
         • ATK:

         • 1300

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Một chiến binh khổng lồ làm bằng đá. Một cú đấm từ sinh vật này khiến trái đất rung chuyển.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         A giant warrior made of stone. A punch from this creature has earth-shaking results.


          Bạn dùng Painful Decision, ném 1 Giant lấy 1 Giant, sau đó kích hoạt skill, 1 Giant sẽ trở thảnh Sentry.

          Triệu hồi thường Giant, dùng hiệu ứng Sentry để nhảy lên
          Lúc này bạn sẽ có 2 lựa chọn
         1. Có 2 cục thịt để def
         2. Triệu hồi Gorgonic Guardian
         P/S: nếu là mình, mình sẽ triệu hồi Gorgonic Guardian.

         Chronomaly Crystal Bones, Painful Decision và Neo-Spacian Grand Mole (Đi sau ( phá 2 lá ))

         UR Rarity
         Chronomaly Crystal Bones
         UR Rarity
         Chronomaly Crystal Bones
         Chronomaly Crystal Bones
         LIGHT 3
         Chronomaly Crystal Bones
         Dị vật niên đại xương tinh thể
         • ATK:

         • 1300

         • DEF:

         • 400


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi thực hiện: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Chronomaly" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Crystal Bones".


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your hand or Graveyard, except "Chronomaly Crystal Bones".


         SR Rarity
         Painful Decision
         SR Rarity
         Painful Decision
         Painful Decision
         Spell Normal
         Painful Decision
         Lựa chọn đầy đau khổ

          Hiệu ứng (VN):

          Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


          SR Rarity
          Neo-Spacian Grand Mole
          SR Rarity
          Neo-Spacian Grand Mole
          Neo-Spacian Grand Mole
          EARTH 3
          Neo-Spacian Grand Mole
          Sinh vật tân vũ trụ đại chuột chũi
          • ATK:

          • 900

          • DEF:

          • 300


          Hiệu ứng (VN):

          Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ và lá bài này về tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return both the opponent's monster and this card to the hand.


           Dùng Painful Decision ( ném 1 Giant, lấy 1 Giant, sau đó dùng Skill ), sau đó Triệu hồi đặc biệt Crystal Bone

           Triệu hồi thường Grand Mole, nhảy Sentry từ mộ lên
           Triệu hồi Xyz ra Gorgonic Guardian, Number 20, Alucard ( tùy tình huống ).
           Phá 1 card bằng Alucard, đẩy về bằng Corebage hoặc giảm thành ATK 0 bằng Gorgonic Guardian.
           Dùng Grand Mole tấn công lá bài còn lại ( nếu Gorgonic Guardian thì tấn công quái không phải dính hiệu ứng của Gorgonic Guardian ) sau đó thu cả 2 về tay.
           Phá hủy quái địch bị dính hiệu ứng của Gorgonic Guardian bằng Gorgonic Guardian.          F2P

           

          Deck Mẫu

          Right Back at You
          Có thể được sử dụng trong Main Phase của lượt tiếp theo của bạn sau lượt mà bạn nhận sát thương trong trận chiến. Chọn 1 quái thú ngửa trên sân của bạn. Lượt này, ATK của quái thú được chọn tăng bằng một nửa sát thương trận nhận được trong lượt bạn chịu sát thương trận cuối cùng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
          Right Back at You

          Cần 3 UR

          UR Rarity
          Number 47: Nightmare Shark
          UR Rarity
          Number 47: Nightmare Shark
          UR Rarity
          Number 47: Nightmare Shark

          Main: 20 Extra: 7

          R Rarity
          Gorgonic Gargoyle
          R Rarity
          Gorgonic Gargoyle
          Gorgonic Gargoyle
          DARK 3
          Gorgonic Gargoyle
          Gargoyle của Gorgon
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi bạn Triệu hồi Thường quái thú Loại Đá: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When you Normal Summon a Rock-Type monster: You can Special Summon this card from your hand.


          R Rarity
          Gorgonic Gargoyle
          R Rarity
          Gorgonic Gargoyle
          Gorgonic Gargoyle
          DARK 3
          Gorgonic Gargoyle
          Gargoyle của Gorgon
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi bạn Triệu hồi Thường quái thú Loại Đá: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When you Normal Summon a Rock-Type monster: You can Special Summon this card from your hand.


          R Rarity
          Gorgonic Gargoyle
          R Rarity
          Gorgonic Gargoyle
          Gorgonic Gargoyle
          DARK 3
          Gorgonic Gargoyle
          Gargoyle của Gorgon
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi bạn Triệu hồi Thường quái thú Loại Đá: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When you Normal Summon a Rock-Type monster: You can Special Summon this card from your hand.


          R Rarity
          Sentry Soldier of Stone
          R Rarity
          Sentry Soldier of Stone
          Sentry Soldier of Stone
          EARTH 3
          Sentry Soldier of Stone
          Lính canh giữ đá núi
          • ATK:

          • 1300

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Loại Đá (tối thiểu 1) khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sentry Soldier of Stone" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If all monsters you control are Rock-Type monsters (min. 1) while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Sentry Soldier of Stone" once per turn.


          R Rarity
          Sentry Soldier of Stone
          R Rarity
          Sentry Soldier of Stone
          Sentry Soldier of Stone
          EARTH 3
          Sentry Soldier of Stone
          Lính canh giữ đá núi
          • ATK:

          • 1300

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Loại Đá (tối thiểu 1) khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sentry Soldier of Stone" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If all monsters you control are Rock-Type monsters (min. 1) while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Sentry Soldier of Stone" once per turn.


          R Rarity
          Sentry Soldier of Stone
          R Rarity
          Sentry Soldier of Stone
          Sentry Soldier of Stone
          EARTH 3
          Sentry Soldier of Stone
          Lính canh giữ đá núi
          • ATK:

          • 1300

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Loại Đá (tối thiểu 1) khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sentry Soldier of Stone" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If all monsters you control are Rock-Type monsters (min. 1) while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Sentry Soldier of Stone" once per turn.


          N Rarity
          Dissolverock
          N Rarity
          Dissolverock
          Dissolverock
          EARTH 3
          Dissolverock
          Người mắc-ma
          • ATK:

          • 900

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Một quái thú được sinh ra trong hố dung nham, nó tạo ra sức nóng dữ dội có thể làm tan chảy kẻ thù của nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          A monster born in the lava pits, it generates intense heat that can melt away its enemies.


          N Rarity
          Dissolverock
          N Rarity
          Dissolverock
          Dissolverock
          EARTH 3
          Dissolverock
          Người mắc-ma
          • ATK:

          • 900

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Một quái thú được sinh ra trong hố dung nham, nó tạo ra sức nóng dữ dội có thể làm tan chảy kẻ thù của nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          A monster born in the lava pits, it generates intense heat that can melt away its enemies.


          N Rarity
          Dissolverock
          N Rarity
          Dissolverock
          Dissolverock
          EARTH 3
          Dissolverock
          Người mắc-ma
          • ATK:

          • 900

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Một quái thú được sinh ra trong hố dung nham, nó tạo ra sức nóng dữ dội có thể làm tan chảy kẻ thù của nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          A monster born in the lava pits, it generates intense heat that can melt away its enemies.


          SR Rarity
          Giant Soldier of Stone
          SR Rarity
          Giant Soldier of Stone
          Giant Soldier of Stone
          EARTH 3
          Giant Soldier of Stone
          Lính đá khổng lồ
          • ATK:

          • 1300

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Một chiến binh khổng lồ làm bằng đá. Một cú đấm từ sinh vật này khiến trái đất rung chuyển.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          A giant warrior made of stone. A punch from this creature has earth-shaking results.


          SR Rarity
          Giant Soldier of Stone
          SR Rarity
          Giant Soldier of Stone
          Giant Soldier of Stone
          EARTH 3
          Giant Soldier of Stone
          Lính đá khổng lồ
          • ATK:

          • 1300

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Một chiến binh khổng lồ làm bằng đá. Một cú đấm từ sinh vật này khiến trái đất rung chuyển.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          A giant warrior made of stone. A punch from this creature has earth-shaking results.


          SR Rarity
          Giant Soldier of Stone
          SR Rarity
          Giant Soldier of Stone
          Giant Soldier of Stone
          EARTH 3
          Giant Soldier of Stone
          Lính đá khổng lồ
          • ATK:

          • 1300

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Một chiến binh khổng lồ làm bằng đá. Một cú đấm từ sinh vật này khiến trái đất rung chuyển.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          A giant warrior made of stone. A punch from this creature has earth-shaking results.


          SR Rarity
          Enchanting Fitting Room
          SR Rarity
          Enchanting Fitting Room
          Enchanting Fitting Room
          Spell Normal
          Enchanting Fitting Room
          Phòng chứa quyến ru

           Hiệu ứng (VN):

           Trả 800 LP; gửi xuống mộ 4 lá bài trên cùng trong Deck của bạn và Triệu hồi Đặc biệt tất cả các quái thú Thường Cấp 3 hoặc thấp hơn đã được lật và xem, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Pay 800 LP; excavate the top 4 cards of your Deck and Special Summon all excavated Level 3 or lower Normal Monsters, also, after that, shuffle the rest back into your Deck.


           SR Rarity
           Enchanting Fitting Room
           SR Rarity
           Enchanting Fitting Room
           Enchanting Fitting Room
           Spell Normal
           Enchanting Fitting Room
           Phòng chứa quyến ru

            Hiệu ứng (VN):

            Trả 800 LP; gửi xuống mộ 4 lá bài trên cùng trong Deck của bạn và Triệu hồi Đặc biệt tất cả các quái thú Thường Cấp 3 hoặc thấp hơn đã được lật và xem, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Pay 800 LP; excavate the top 4 cards of your Deck and Special Summon all excavated Level 3 or lower Normal Monsters, also, after that, shuffle the rest back into your Deck.


            SR Rarity
            Enchanting Fitting Room
            SR Rarity
            Enchanting Fitting Room
            Enchanting Fitting Room
            Spell Normal
            Enchanting Fitting Room
            Phòng chứa quyến ru

             Hiệu ứng (VN):

             Trả 800 LP; gửi xuống mộ 4 lá bài trên cùng trong Deck của bạn và Triệu hồi Đặc biệt tất cả các quái thú Thường Cấp 3 hoặc thấp hơn đã được lật và xem, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Pay 800 LP; excavate the top 4 cards of your Deck and Special Summon all excavated Level 3 or lower Normal Monsters, also, after that, shuffle the rest back into your Deck.


             SR Rarity
             Enemy Controller
             SR Rarity
             Enemy Controller
             Enemy Controller
             Spell Quick
             Enemy Controller
             Điều khiển địch

              Hiệu ứng (VN):

              Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
              ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
              ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


              SR Rarity
              Enemy Controller
              SR Rarity
              Enemy Controller
              Enemy Controller
              Spell Quick
              Enemy Controller
              Điều khiển địch

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
               ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
               ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


               SR Rarity
               Triamid Pulse
               SR Rarity
               Triamid Pulse
               Triamid Pulse
               Trap Continuous
               Triamid Pulse
               Xung động tam tự tháp

                Hiệu ứng (VN):

                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài khỏi Mộ của mình (bất kỳ quái thú Loại Đá hoặc Lá bài Phép Môi Trường), sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                ● Chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; phá hủy nó.
                ● Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Đá trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.
                ● Chọn mục tiêu tối đa 3 Lá bài Phép Môi Trường trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Once per turn: You can banish 2 cards from your Graveyard (any combination of Rock-Type monsters or Field Spell Cards), then activate 1 of these effects; ● Target 1 other face-up card on the field; destroy it. ● Target 1 Rock-Type monster in your Graveyard; Special Summon it in Defense Position. ● Target up to 3 Field Spell Cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


                SR Rarity
                Triamid Pulse
                SR Rarity
                Triamid Pulse
                Triamid Pulse
                Trap Continuous
                Triamid Pulse
                Xung động tam tự tháp

                 Hiệu ứng (VN):

                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài khỏi Mộ của mình (bất kỳ quái thú Loại Đá hoặc Lá bài Phép Môi Trường), sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                 ● Chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; phá hủy nó.
                 ● Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Đá trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.
                 ● Chọn mục tiêu tối đa 3 Lá bài Phép Môi Trường trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Once per turn: You can banish 2 cards from your Graveyard (any combination of Rock-Type monsters or Field Spell Cards), then activate 1 of these effects; ● Target 1 other face-up card on the field; destroy it. ● Target 1 Rock-Type monster in your Graveyard; Special Summon it in Defense Position. ● Target up to 3 Field Spell Cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


                 SR Rarity
                 Triamid Pulse
                 SR Rarity
                 Triamid Pulse
                 Triamid Pulse
                 Trap Continuous
                 Triamid Pulse
                 Xung động tam tự tháp

                  Hiệu ứng (VN):

                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài khỏi Mộ của mình (bất kỳ quái thú Loại Đá hoặc Lá bài Phép Môi Trường), sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                  ● Chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; phá hủy nó.
                  ● Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Đá trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.
                  ● Chọn mục tiêu tối đa 3 Lá bài Phép Môi Trường trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Once per turn: You can banish 2 cards from your Graveyard (any combination of Rock-Type monsters or Field Spell Cards), then activate 1 of these effects; ● Target 1 other face-up card on the field; destroy it. ● Target 1 Rock-Type monster in your Graveyard; Special Summon it in Defense Position. ● Target up to 3 Field Spell Cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.


                  SR Rarity
                  Gorgonic Guardian
                  SR Rarity
                  Gorgonic Guardian
                  Gorgonic Guardian
                  DARK
                  Gorgonic Guardian
                  Vệ binh của Gorgon
                  • ATK:

                  • 1600

                  • DEF:

                  • 1200


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Loại đá Cấp 3
                  Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.


                  SR Rarity
                  Gorgonic Guardian
                  SR Rarity
                  Gorgonic Guardian
                  Gorgonic Guardian
                  DARK
                  Gorgonic Guardian
                  Vệ binh của Gorgon
                  • ATK:

                  • 1600

                  • DEF:

                  • 1200


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Loại đá Cấp 3
                  Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0, và nếu nó làm điều đó, các hiệu ứng của nó sẽ bị vô hiệu hoá. Các hiệu ứng này kéo dài cho đến hết lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân với 0 ATK; phá hủy nó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 Rock-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0, and if it does, its effects are negated. These effects last until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 monster on the field with 0 ATK; destroy it.


                  SR Rarity
                  Number 30: Acid Golem of Destruction
                  SR Rarity
                  Number 30: Acid Golem of Destruction
                  Number 30: Acid Golem of Destruction
                  WATER
                  Number 30: Acid Golem of Destruction
                  Con số 30: Golem a-xít tiêu tan
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 3
                  Trong Standby Phase của bạn: Tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này hoặc chịu 2000 sát thương. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào. Trong khi lá bài này không có Nguyên liệu Xyz, nó không thể tấn công.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 monsters During your Standby Phase: Detach 1 Xyz Material from this card or take 2000 damage. You cannot Special Summon any monsters. While this card has no Xyz Materials, it cannot attack.


                  SR Rarity
                  Number 30: Acid Golem of Destruction
                  SR Rarity
                  Number 30: Acid Golem of Destruction
                  Number 30: Acid Golem of Destruction
                  WATER
                  Number 30: Acid Golem of Destruction
                  Con số 30: Golem a-xít tiêu tan
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 3
                  Trong Standby Phase của bạn: Tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này hoặc chịu 2000 sát thương. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào. Trong khi lá bài này không có Nguyên liệu Xyz, nó không thể tấn công.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 monsters During your Standby Phase: Detach 1 Xyz Material from this card or take 2000 damage. You cannot Special Summon any monsters. While this card has no Xyz Materials, it cannot attack.


                  UR Rarity
                  Number 47: Nightmare Shark
                  UR Rarity
                  Number 47: Nightmare Shark
                  Number 47: Nightmare Shark
                  WATER
                  Number 47: Nightmare Shark
                  Con số 47: Cá mập ác mộng
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 3
                  Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                  UR Rarity
                  Number 47: Nightmare Shark
                  UR Rarity
                  Number 47: Nightmare Shark
                  Number 47: Nightmare Shark
                  WATER
                  Number 47: Nightmare Shark
                  Con số 47: Cá mập ác mộng
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 3
                  Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                  UR Rarity
                  Number 47: Nightmare Shark
                  UR Rarity
                  Number 47: Nightmare Shark
                  Number 47: Nightmare Shark
                  WATER
                  Number 47: Nightmare Shark
                  Con số 47: Cá mập ác mộng
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 3
                  Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                     
                  Đơn vị đồng hành:

                  - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                  Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                  Top