Hướng dẫn chơi Weather Painter

Hướng dẫn chơi Weather Painter

 Sơ lược : tất cả quái Weather Painter đều sở hữu hệ Fairy và đa dạng thuộc tính, nhưng LIGHT chiếm số lượng lớn hơn ( ở thời điểm viết bài này ).

Lối chơi : Weather Painter xoay quanh việc dùng những quái Weather Painter, tự banish nó khi dùng The Weather Canvas để kiche hoạt hiệu ứng và lượt sau quay trở lại sân.
Lối chơi : Control
F2P có nên chơi : có ( nhưng không mạnh do bị bắn phá spell/trap, và cũng không bị neft )
Newbie có nên chơi : nếu bạn yêu thích art đẹp hay thích chơi nhây, thích chơi deck không bị neft.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

100% ( KoG và các giải chuyên nghiệp )

Có hiệu ứng như sau :


Kích hoạt bài Phép Liên tục "Ancient Gear Castle" vào đầu Lượt đầu tiên của bạn.

Ở đây, trong skill có ghi rất rõ là lượt đầu tiên CỦA BẠN. Có nghĩa là nếu bạn đi sau ở turn 2 thì ngay turn 2 mới kích hoạt skill, đều này giúp cho bạn bớt bị bắn phá bởi Harpie ngay lượt đầu, nhưng sẽ bị đe doạ bởi những ma pháp tức thời có khả năng bắn phá khác.

Destiny Draw (Skill Card) (70% trong các deck không phải KoG hay các giải chuyên nghiệp)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


 Skill có hiệu ứng như sau :


Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

 Chủ yếu để giúp bạn rút được lá bạn cần, tránh tình trạng deadhand, thậm chí outplay đối thủ.Core

  *Hầu như tất cả Weather Painter đều có chung hiệu ứng : "Một lần một lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này." mình sẽ gọi đây là hiệu ứng [2] *những lá ma pháp/bẫy vĩnh cữu ( liên tục ) của bọn này có hiệu ứng như sau
Ví dụ đây là sân đấu của bạn
 [1] [2] [3]
 [4] [5] [6] 
Khi bạn đặt lá ma pháp/bẫy vĩnh cữu ở ô số 5, nó sẽ tác động ở ô số 2 và 1 và 3, nếu đặt ở ô số 6 nó sẽ tác động ô số 3 và 2, nếu đặt ở ô số 4, nó sẽ tác động ô số 1 và 2. Lá đầu tiên bạn dùng luôn ở ô số 5, nên hãy dùng lá quan trọng nhất đầu tiên ( cũng là điểm yếu chí mạng nhất của deck này ).

The Weather Painter Snow (X2-3)

UR Rarity
The Weather Painter Snow
UR Rarity
The Weather Painter Snow
The Weather Painter Snow
EARTH 3
The Weather Painter Snow
Họa sĩ thời tiết tuyết rơi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Snow" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt hiệu ứng của lá bài "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Snow" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


 Là searcher chính của deck và không tốn cost, nhưng Snow chỉ được chơi chủ yếu ở x2, một phần là vì người chơi họ không muốn x3 box, một phần là nếu không có Weather Canvas hay bị ngăn hiệu ứng thì với body 0, Snow chắc chắn sẽ lên bảng, thậm chí bạn bị OTK.


 Quái thú này có hiệu ứng [2]
 
Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể đặt 1 "The Weather" từ Deck của bạn mặt ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Snow" một lần một lượt. 

The Weather Painter Thunder (X3)

R Rarity
The Weather Painter Thunder
R Rarity
The Weather Painter Thunder
The Weather Painter Thunder
LIGHT 3
The Weather Painter Thunder
Họa sĩ thời tiết sấm
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Thunder" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 face-up Continuous Spell/Trap you control to the GY; place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Thunder" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


 Từng là search phụ của deck và tốn cost, nhưng Thunder được trọng dụng hơn Snow do... rẻ. Một phần cũng vì giai đoạn đầu sẽ gần như không tốn cost ( nhờ skill tạo ra với điều kiện không bị phá ). Thunder có ATK là 1700 nên dù bị ăn Fiendish Chain cũng không đến nỗi.


 Quái thú này có hiệu ứng [2]

Bạn có thể gửi 1 Bài Phép / Bẫy liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; đặt 1 "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Thunder" một lần một lượt.

 Hãy đọc kĩ lại hiệu ứng trên một lần nữa, bạn sẽ thấy lá bài này chỉ gửi 1 ma pháp/bẫy vĩnh cửu xuống mộ, nó không nói hay yêu cầu phải là "The Weather" nên có thể kết hợp với skill và những staple khác.

The Weather Painter Cloud (X2)

N Rarity
The Weather Painter Cloud
N Rarity
The Weather Painter Cloud
The Weather Painter Cloud
WIND 3
The Weather Painter Cloud
Họa sĩ thời tiết nhiều mây
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu một lá bài "The Weather" ngửa mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Phép / Bẫy "The Weather" trong Mộ của mình; đặt chúng ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Cloud" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If another face-up "The Weather" card you control is sent to the GY: You can target up to 2 "The Weather" Spells/Traps in your GY; place them face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Cloud" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


 Quái thú này có hiệu ứng [2]


 Nếu một "The Weather" ngửa khác mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 "The Weather" trong Mộ của mình; đặt chúng ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của Cloud một lần một lượt.

 Chỉ cần lá này còn trên sân với hiệu ứng chưa bị ngăn chặn, cứ một "The Weather" nào khác trên sân xuống mộ, bạn sẽ tái tạo lại 2 spell/trap lên sân, cái hay của hiệu ứng này cũng như của Archetype này là quái hay spell/trap của deck này đều tên "The Weather". Nên nếu quái rơi xuống mộ cũng kích eff, đặc biệt hiệu ứng này là chọn TỚI 2 nên mộ bạn có 1 lá vẫn kích được hiệu ứng.

The Weather Painter Sun (X0-1)

R Rarity
The Weather Painter Sun
R Rarity
The Weather Painter Sun
The Weather Painter Sun
FIRE 3
The Weather Painter Sun
Họa sĩ thời tiết đầy nắng
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy Liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ tay của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Sun" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can send 1 face-up Continuous Spell/Trap you control to the GY; Special Summon this card in Defense Position, and if you do, place 1 "The Weather" Spell/Trap from your hand face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Sun" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


 Quái thú này có hiệu ứng [2]


 Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 Bài Phép / Bẫy Liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 "The Weather" từ tay của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Sun" một lần một lượt.

 Ở cái thời đại bắn phá spell/trap thế này, thì ma pháp/bẫy vĩnh cữu của bọn này con quý hơn vàng, và bạn phải bỏ nó xuống mộ để triệu hồi lá bài này lên từ mộ, đúng là nó có thể kết hợp với Cloud, nhưng do dễ gây brick vì không search được Weather Canvas ( Cloud + lá này ). Nên Sun không được dùng trong deck này.

The Weather Painter Rain (X0)

N Rarity
The Weather Painter Rain
N Rarity
The Weather Painter Rain
The Weather Painter Rain
WATER 3
The Weather Painter Rain
Họa sĩ thời tiết mưa
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ tay của bạn ngửa lên trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Rain" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can place 1 "The Weather" Spell/Trap from your hand face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Rain" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


 Quái thú này có hiệu ứng [2]


 Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đặt 1 "The Weather" từ tay của bạn ngửa lên trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Rain" một lần một lượt. 

 Rain có khả năng đặt nhũng lá bài quan trọng của bạn từ tay khi nó được triệu hồi đặc biệt, giúp không bị Harpies' Hunting Ground phá, tuy nhiên giống như Sun, ở thực chiến, hiệu ứng này rất là phèn và chậm.

The Weather Snowy Canvas (X2)

SR Rarity
The Weather Snowy Canvas
SR Rarity
The Weather Snowy Canvas
The Weather Snowy Canvas
Spell Continuous
The Weather Snowy Canvas
Tranh sơn thời tiết tuyết rơi

  Hiệu ứng (VN):

  Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
  ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này (Hiệu ứng nhanh); thêm 1 lá bài "The Weather" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể thêm các lá bài từ Deck lên tay của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ bằng cách rút chúng.
  Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Snowy Canvas".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card (Quick Effect); add 1 "The Weather" card from your Deck to your hand, also you cannot add cards from your Deck to your hand for the rest of this turn, except by drawing them. You can only control 1 "The Weather Snowy Canvas".


   Là ma pháp vĩnh cữu có khả năng search, nhưng lại cần phải banish 1 quái The Weather để search, nên việc x3 sẽ gây brick, 1 phần cũng do lá này có thể search được nhờ Thunder hay Snow. Nhưng sau khi kích hoạt lá này, bạn sẽ không thể thêm lá bài khác từ bộ bài vào tay, ngoài trừ RÚT.

  The Weather Thundery Canvas (X2-3)

  SR Rarity
  The Weather Thundery Canvas
  SR Rarity
  The Weather Thundery Canvas
  The Weather Thundery Canvas
  Trap Continuous
  The Weather Thundery Canvas
  Tranh sơn thời tiết sấm

   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
   ● Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; trả lại quái thú của đối thủ đó về tay.
   Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Thundery Canvas".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish this card; return that opponent's monster to the hand. You can only control 1 "The Weather Thundery Canvas".


    Như anh bạn Snowy ở trên, đem x3 lá này cũng không khác gì tăng thêm tỉ lệ brick do phải banish quái The Weather, nhưng trường hợp của anh bạn này x3 là chấp nhận được do là lá bài này dễ bị đem ra phá nhất cũng như là lá bài giúp quái The Weather của bạn chủ động trade với đối phương.


    *Bonus : hiệu ứng return bài về tay đang rất mạnh ở meta extra deck hiện tại ( trừ khi bạn đấm nhau với lũ Pendulum ), đã thế hiệu ứng này còn không target nên Thundery có thể tự tin đem ra trade với Sabre Dancer. Và hiệu ứng này KHÔNG một lần một lượt nên 1 lượt bạn có thể đẩy 3 quái đối phương về tay.

   The Weather Cloudy Canvas (X2 )

   R Rarity
   The Weather Cloudy Canvas
   R Rarity
   The Weather Cloudy Canvas
   The Weather Cloudy Canvas
   Spell Continuous
   The Weather Cloudy Canvas
   Tranh sơn thời tiết nhiều mây

    Hiệu ứng (VN):

    Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
    ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh); giảm một nửa ATK hiện tại của nó trong phần còn lại của lượt này, nhưng nó có thể tấn công trực tiếp trong lượt này.
    Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Cloudy Canvas".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card, then target 1 face-up monster on the field (except during the Damage Step) (Quick Effect); halve its current ATK for the rest of this turn, but it can attack directly this turn. You can only control 1 "The Weather Cloudy Canvas".


     Lý do đem x2 giống ThunderySnowy, lá này cho phép quái The Weather của bạn banish bản thân để giảm phân nửa sức tấn công của 1 quái thú ngửa trên sân và quái thú đó sẽ được tấn công thẳng điểm gốc. Nếu nhìn theo 1 chiều thì hiệu ứng này chỉ cho phép bản tấn công thẳng điểm gốc, nhưng do lá bài này ghi giảm phân nửa sức tấn công của quái thú ngửa trên sân, nên có thể tác động quái đối thủ và bạn có thể đưa quái thú khó chịu đó xuống mộ, ví dụ như : Abyss Dweller, Number 70,...


     *Bonus : lá bài này cũng hạn chế điểm yếu của Thundery khi đánh với quái Pendulum, thay vì về tay, quái sẽ về Extra Deck.

    The Weather Sunny Canvas (X0)

    N Rarity
    The Weather Sunny Canvas
    N Rarity
    The Weather Sunny Canvas
    The Weather Sunny Canvas
    Spell Continuous
    The Weather Sunny Canvas
    Tranh sơn thời tiết đầy nắng

     Hiệu ứng (VN):

     Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
     ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển (Hiệu ứng nhanh); Hiến tế mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "The Weather" từ tay bạn hoặc Mộ, nhưng không cùng tên với quái thú được Hiến tế trên sân.
     Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Sunny Canvas".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card, then target 1 monster you control (Quick Effect); Tribute that target, and if you do, Special Summon 1 "The Weather" monster from your hand or GY, but not with the same name the Tributed monster had on the field. You can only control 1 "The Weather Sunny Canvas".


      Lá bài này quá tù, tù đến mức gây brick và không phù hợp với deck này, do hiệu ứng của nó là HIẾN TẾ, thế cho nên quái bạn sẽ xuống mộ thay vì banish ( điều cấm kỵ của Weather Painter ).

     The Weather Auroral Canvas (X0)

     N Rarity
     The Weather Auroral Canvas
     N Rarity
     The Weather Auroral Canvas
     The Weather Auroral Canvas
     Trap Continuous
     The Weather Auroral Canvas
     Tranh sơn thời tiết cực quang

      Hiệu ứng (VN):

      Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
      ● Khi chính xác 1 lá bài được thêm lên tay của một người chơi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này; loại bỏ lá bài đã thêm, và nếu bạn làm điều đó, người chơi đó sẽ rút 1 lá bài.
      Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Auroral Canvas".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● When exactly 1 card is added to one player's hand (except during the Damage Step): You can banish this card; banish the added card, and if you do, that player draws 1 card. You can only control 1 "The Weather Auroral Canvas".


       Lá bài này với hiệu ứng quá phèn mà còn mất đi 1 quái The Weather, lá bài này sẽ mạnh, nếu bạn chơi chiến thuật deck out với bọn Lightsworn, còn meta giờ thì lá này vô dụng.      Staple

       

      Kiteroid (X2)

      SR Rarity
      Kiteroid
      SR Rarity
      Kiteroid
      Kiteroid
      WIND 1
      Kiteroid
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 400


      Hiệu ứng (VN):

      Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


       Là một deck control, nên việc câu càng late càng mạnh, cộng với việc quái The Weather phải tự banish bản thân để kích effect nên hay trống sân. Trong khi đó kiteroid có khả năng chặn 2 lần đánh thẳng vào điểm gốc.

      Santa Claws (X2)

      SR Rarity
      Santa Claws
      SR Rarity
      Santa Claws
      Santa Claws
      LIGHT 6
      Santa Claws
      Ông già Nô Ăng
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu được Triệu hồi theo cách này, một lần, trong End Phase của lượt này: Bạn có thể rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Defense Position, by Tributing 1 monster they control. If Summoned this way, once, during the End Phase of this turn: You can draw 1 card.


       Lá này không thể x3 hay x1 vì lý do sau :

      °x3 : brick
      °x1 : đã 1 tỉ năm trôi qua nhưng bạn vẫn chưa rút được

       Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu được Triệu hồi theo cách này, một lần, trong End Phase của lượt này: Bạn có thể rút 1 lá bài.

      *Lưu ý 1 : "bạn rút 1 lá" ở đây là người điều khiển quái thú này, tức là đối thủ
       *Lưu ý 2 : đây là quái của bạn nên nếu Thundery đẩy về tay, nó sẽ về tay bạn, và lượt sau bạn có thể hiến tế quái đối phương để đẩy về tay bạn và cù nhây cả trận đấu.

      Valhalla Hall of the Fallen (X2)

      UR Rarity
      Valhalla, Hall of the Fallen
      UR Rarity
      Valhalla, Hall of the Fallen
      Valhalla, Hall of the Fallen
      Spell Continuous
      Valhalla, Hall of the Fallen
      Thành trú ngự của thần, Valhalla

       Hiệu ứng (VN):

       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên từ tay của bạn. Bạn phải không có điều khiển quái thú nào để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Once per turn: You can Special Summon 1 Fairy monster from your hand. You must control no monsters to activate and to resolve this effect.


        Valhalla cho phép bạn triệu hồi đặc biệt quái thú hệ Fairy từ tay với điều kiện là bạn không điều khiển quái, đối với deck banish liên tục như Weather Painter thì việc không có quái trên sân rất đơn giản, Valhalla cho phép bạn có 2 quái để Thundery hoặc để def

       Mystical Space Typhoon và Cosmic Cyclone (X0-3)

       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       Mystical Space Typhoon
       Spell Quick
       Mystical Space Typhoon
       Cơn lốc thần bí

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        Cosmic Cyclone
        Spell Quick
        Cosmic Cyclone
        Xoáy vũ trụ

         Hiệu ứng (VN):

         Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


          Cùng là mục đích không cho đối phương có cơ hồi quấy nhiễu bạn nhưng Cosmic Cyclone và MST lại đi theo 2 lối chơi riêng

         Cụ thể :
         Cosmic Cyclone : yêu câu bạn trả 1000 LP để target và loại khỏi cuộc chơi spell/trap đối phương
         ===> điều này giúp kích hoạt skill Level Duplication hay những skill yêu cầu tốn LP dễ dàng hơn
         MST thì chỉ target và phá hủy 1 spell/trap không trả cost
         ===> đều này sẽ giúp cho bạn chơi những skill không yêu cầu LP thấp để kích hoạt mà vẫn có thể phá spell/trap địch mà không tốn tài nguyên của bạn.

         Sphere Kuriboh, Battlin' Boxer Veil và Arcana Force XIV - Temperance (X1-3)

         UR Rarity
         Sphere Kuriboh
         UR Rarity
         Sphere Kuriboh
         Sphere Kuriboh
         DARK 1
         Sphere Kuriboh
         Bóng Kuriboh
         • ATK:

         • 300

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; thay đổi quái thú đang tấn công thành Tư thế Phòng thủ. Khi bạn Triệu hồi Ritual, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình vì là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand to the GY; change the attacking monster to Defense Position. When you Ritual Summon, you can banish this card from your GY as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


         R Rarity
         Battlin' Boxer Veil
         R Rarity
         Battlin' Boxer Veil
         Battlin' Boxer Veil
         FIRE 4
         Battlin' Boxer Veil
         Kẻ đốt khớp làm tường
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


         SR Rarity
         Arcana Force XIV - Temperance
         SR Rarity
         Arcana Force XIV - Temperance
         Arcana Force XIV - Temperance
         LIGHT 6
         Arcana Force XIV - Temperance
         Lực lượng arcana XIV - Temperance
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
         ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
         ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


         Đều có cùng chức năng chính là để bảo kê nhưng 3 lá này lại dùng cho các mục đích riêng như :

          Khi bạn bị tấn công Sphere Kuriboh sẽ tự ném bản thân xuống mộ để chuyển quái đối phương sang phòng thủ
         ===> điều này giúp bạn kiểm soát tình huống tốt hơn vì đây là hiệu ứng chỉ khi bạn bị tấn công chứ không phải khi bị tấn công thẳng điểm gốc nên Sphere Kuriboh có khả năng bảo kê quái của bạn và LP của bạn. Đồng thời nó chuyển quái đối phương sang thế thủ, điều này làm cho những lá ATK cao hơn DEF, đặc biệt là không bị target như Sabre Dancer có thể bị tiêu diệt dễ dàng hơn.

         Veil : Khi bạn ĐÃ nhận thiệt hại chiến đấu, bạn có thể triệu hồi lá này lên sân và hồi LP bằng với lượng thiệt hại bạn ĐÃ nhận.
         ===> lá bài này giúp bạn có thể kích Destiny Draw, ngoài ra nó còn tạo ra 1 body Level 4, nếu lá này bị phá hủy thì bạn sẽ lời 1 card hoặc 1 đòn đánh của đối phương, còn nếu lá này vẫn còn trên sân. Bạn có thể dùng body Level 4 của lá bài này Xyz hay Synchro, Hiến tế, Ritual tùy thích.

         Khi đang tính toán thiệt hại , vào lượt của cả 2 người chơi, bạn có thể ném Temperance từ tay xuống mộ và bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó
         ===> lợi thế hơn Sphere Kuriboh đó là khả năng chain ngay lúc tính thiệt hại. Lấy ví dụ : bạn có 2 Sphere Kuriboh và khi bạn ném 1 lá thì bị ăn Nagate từ Counter Trap và bạn sẽ bất lực, còn về phía của Temperance, bạn có 2 Temperance bị ăn Nagate từ Counter Trap vẫn có thể ném thêm 1 lá nữa để chặn ( và tất nhiên Temperance không chain được Counter Trap mà phải đợi Counter Trap hoạt động xong mới ném được ). Nên nếu bạn muốn chơi lối chơi Destiny Draw hay F2P an toàn và không bị dính số, bạn có thể để ý đến Temperance.         Staple Extra Deck

          

         Ghostrick Alucard (X0-1)

         SR Rarity
         Ghostrick Alucard
         SR Rarity
         Ghostrick Alucard
         Ghostrick Alucard
         DARK
         Ghostrick Alucard
         Ma ghẹo Alucard
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1600


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu "Ghostrick" mặt ngửa, hoặc bất kỳ quái thú Phòng thủ hướng mặt nào, để tấn công, ngoại trừ quái thú này. Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghostrick Alucard" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ghostrick" trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters Monsters your opponent controls cannot target face-up "Ghostrick" monsters, or any face-down Defense Position monsters, for attacks, except this one. You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Set card your opponent controls; destroy that target. You can only use this effect of "Ghostrick Alucard" once per turn. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 other "Ghostrick" card in your Graveyard; add that target to your hand.


          Alucard chủ yếu được đưa vào deck do dễ triệu hồi và có khả năng bắt bài úp của đối phương ( cả quái thú lẫn ma pháp/bẫy ). Alucard có thể mix với những lá như Book Of Moon rất tốt.

         Number 47: Nightmare Shark (X1-3)

         UR Rarity
         Number 47: Nightmare Shark
         UR Rarity
         Number 47: Nightmare Shark
         Number 47: Nightmare Shark
         WATER
         Number 47: Nightmare Shark
         Con số 47: Cá mập ác mộng
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


          Number 47: Nightmare Shark có khả năng cực dơ đó là bỏ 1 nguyên liệu Xyz để đấm thẳng điểm gốc bạn với body 2k ATK. Dù hiệu ứng phụ là quái khác của bạn không thể tấn công khi nó dùng hiệu ứng, nhưng nếu bạn không chặn được thì một Number 47 khác sẽ lên sân và đấm bạn tiếp ( bọn này nếu dùng để đánh thẳng điểm gốc thường đem 2 lá ). Nightmare Shark có khả năng vượt qua tất cả quái body to của địch và giành chiến thắng ( nếu không bị chặn ).

         Digital Bug Corebage, Number 20: Giga-Brilliant, Gaia Dragon và the Thunder Charger (X0-1)

         R Rarity
         Digital Bug Corebage
         R Rarity
         Digital Bug Corebage
         Digital Bug Corebage
         LIGHT
         Digital Bug Corebage
         Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
         • ATK:

         • 2200

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


         SR Rarity
         Number 20: Giga-Brilliant
         SR Rarity
         Number 20: Giga-Brilliant
         Number 20: Giga-Brilliant
         LIGHT
         Number 20: Giga-Brilliant
         Con số 20: Kiến đại rực rỡ
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.


         SR Rarity
         Gaia Dragon, the Thunder Charger
         SR Rarity
         Gaia Dragon, the Thunder Charger
         Gaia Dragon, the Thunder Charger
         WIND
         Gaia Dragon, the Thunder Charger
         Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 7
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


          Number 20 trong đây là quái thú chỉ dùng làm nguyên liệu cho rank cao hơn. Vì điều kiện triệu hồi chỉ yêu cầu 2 quái Level 3, nên Number 20 được nhiều người đem theo làm Staple cho Extra Deck phiên bản F2P. 


          Digital Bug Corebage có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách tách 2 nguyên liệu của Number 20 để nhảy lên sân và Number 20 sẽ thành nguyên liệu của lá bài này. Hiệu ứng mạnh nhất của nó là bỏ 1 Nguyên liệu Xyz và đẩy 1 lá tư thế thủ về bộ bài. Hiệu ứng cuối tuy có tác dụng tăng Nguyên liệu Xyz cho lá này nhưng nếu không chơi thuần Digital Bug sẽ khó kích hoạt nên thường Corebage sẽ kích effect xong sẽ nhảy rank tiếp.

          Gaia Dragon có thể được Triệu hồi Xyz bằng cách dùng quái Rank 5 hoặc 6 để làm nguyên liệu cho nó và chuyển hết nguyên liệu cho Gaia Dragon. Ở trường hợp bên trên Corebage không còn nguyên liệu Xyz, nên Gaia Dragon sẽ có 1 nguyên liệu Xyz duy nhất là Corebage, nhưng nguyên liệu Xyz không quan trọng lắm với Gaia Dragon vì Gaia Dragon không dùng nguyên liệu Xyz cho bất kỳ hiệu ứng nào cả. Gaia Dragon có xuyên thủ. Bạn cứ hình dung quá trình nhảy rank này là bỏ con body yếu nhảy lên con body cao hơn một tí và có xuyên thủ là được. 

         Wind-Up Zenmaines (X1)

         SR Rarity
         Wind-Up Zenmaines
         SR Rarity
         Wind-Up Zenmaines
         Wind-Up Zenmaines
         FIRE
         Wind-Up Zenmaines
         Mìn máy lên dây cót
         • ATK:

         • 1500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu hiệu ứng này được sử dụng ở lượt này: Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters If this face-up card on the field would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. Once per turn, during the End Phase, if this effect was used this turn: Target 1 card on the field; destroy it.


          Lá bài này có khả năng def được 2 lần phá hủy, và nếu nó còn sống nó sẽ bắn 1 lá của đối phương. Lá bài này thường được dùng khi đi đầu hoặc khi không biết rõ đối phương chơi gì với dàn backrow dày đặc ( shiranui, gouki,... )

         Number 17: Leviathan Dragon (X0-1)

         UR Rarity
         Number 17: Leviathan Dragon
         UR Rarity
         Number 17: Leviathan Dragon
         Number 17: Leviathan Dragon
         WATER
         Number 17: Leviathan Dragon
         Con số 17: Rồng Levice
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lá bài này nhận được 500 ATK. Nếu lá bài này không có Nguyên liệu Xyz, nó không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card gains 500 ATK. If this card has no Xyz Material, it cannot attack your opponent directly.


          Với điều kiện triệu hồi dễ và F2P, Leviathan Dragon có khả năng trade với những quái sức tấn công 2500 trở xuống, thậm chí là 3000 nếu như bạn không thể combo và muốn hao tốn tài nguyên địch         Combo

          

         Đi turn đầu

         SR Rarity
         The Weather Snowy Canvas
         SR Rarity
         The Weather Snowy Canvas
         The Weather Snowy Canvas
         Spell Continuous
         The Weather Snowy Canvas
         Tranh sơn thời tiết tuyết rơi

          Hiệu ứng (VN):

          Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
          ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này (Hiệu ứng nhanh); thêm 1 lá bài "The Weather" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể thêm các lá bài từ Deck lên tay của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ bằng cách rút chúng.
          Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Snowy Canvas".


          Hiệu ứng gốc (EN):

          "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card (Quick Effect); add 1 "The Weather" card from your Deck to your hand, also you cannot add cards from your Deck to your hand for the rest of this turn, except by drawing them. You can only control 1 "The Weather Snowy Canvas".


          UR Rarity
          The Weather Painter Snow
          UR Rarity
          The Weather Painter Snow
          The Weather Painter Snow
          EARTH 3
          The Weather Painter Snow
          Họa sĩ thời tiết tuyết rơi
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 2200


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Snow" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt hiệu ứng của lá bài "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Snow" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


          R Rarity
          The Weather Painter Thunder
          R Rarity
          The Weather Painter Thunder
          The Weather Painter Thunder
          LIGHT 3
          The Weather Painter Thunder
          Họa sĩ thời tiết sấm
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Thunder" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can send 1 face-up Continuous Spell/Trap you control to the GY; place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Thunder" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


          UR Rarity
          Valhalla, Hall of the Fallen
          UR Rarity
          Valhalla, Hall of the Fallen
          Valhalla, Hall of the Fallen
          Spell Continuous
          Valhalla, Hall of the Fallen
          Thành trú ngự của thần, Valhalla

           Hiệu ứng (VN):

           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên từ tay của bạn. Bạn phải không có điều khiển quái thú nào để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Once per turn: You can Special Summon 1 Fairy monster from your hand. You must control no monsters to activate and to resolve this effect.


            Triệu hồi Snow, search Snowy Canvas, kích hoạt và banish Snow, search Thunder, kích hoạt Valhalla từ tay triệu hồi Thunder, dùng hiệu ứng Thunder gửi lá từ skill Middle Age Mechs đưa Thundery lên sân, kết thúc lươt. 

           The Weather Painter Snow, The Weather Thundery Canvas và The Weather Cloudy Canvas (Đi turn sau)

           UR Rarity
           The Weather Painter Snow
           UR Rarity
           The Weather Painter Snow
           The Weather Painter Snow
           EARTH 3
           The Weather Painter Snow
           Họa sĩ thời tiết tuyết rơi
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 2200


           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Snow" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt hiệu ứng của lá bài "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is Normal Summoned: You can place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Snow" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


           SR Rarity
           The Weather Thundery Canvas
           SR Rarity
           The Weather Thundery Canvas
           The Weather Thundery Canvas
           Trap Continuous
           The Weather Thundery Canvas
           Tranh sơn thời tiết sấm

            Hiệu ứng (VN):

            Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
            ● Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; trả lại quái thú của đối thủ đó về tay.
            Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Thundery Canvas".


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish this card; return that opponent's monster to the hand. You can only control 1 "The Weather Thundery Canvas".


            R Rarity
            The Weather Cloudy Canvas
            R Rarity
            The Weather Cloudy Canvas
            The Weather Cloudy Canvas
            Spell Continuous
            The Weather Cloudy Canvas
            Tranh sơn thời tiết nhiều mây

             Hiệu ứng (VN):

             Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
             ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh); giảm một nửa ATK hiện tại của nó trong phần còn lại của lượt này, nhưng nó có thể tấn công trực tiếp trong lượt này.
             Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Cloudy Canvas".


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card, then target 1 face-up monster on the field (except during the Damage Step) (Quick Effect); halve its current ATK for the rest of this turn, but it can attack directly this turn. You can only control 1 "The Weather Cloudy Canvas".


              Tùy vào bài đối phương mà bạn có thể chọn giữa

              Thundery : đẩy về tay ( những deck dùng quái là Extra Deck )
              Cloudy : thiên về phá hủy và đưa quái đối phương xuống mộ hoặc đấm thẳng điểm gốc
              Snowy : nếu deck đối phương chậm hoặc có nhiều target với sức tấn công yếu
             *thật ra deck này làm gì có combo, đây là một vài tình huống*             F2P

              

             Deck Mẫu

             Destiny Draw
             Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
             Destiny Draw

             Cần 1 UR

             UR Rarity
             The Weather Painter Snow

             Main: 20

             SR Rarity
             Arcana Force XIV - Temperance
             SR Rarity
             Arcana Force XIV - Temperance
             Arcana Force XIV - Temperance
             LIGHT 6
             Arcana Force XIV - Temperance
             Lực lượng arcana XIV - Temperance
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 2400


             Hiệu ứng (VN):

             Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
             ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
             ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


             SR Rarity
             Arcana Force XIV - Temperance
             SR Rarity
             Arcana Force XIV - Temperance
             Arcana Force XIV - Temperance
             LIGHT 6
             Arcana Force XIV - Temperance
             Lực lượng arcana XIV - Temperance
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 2400


             Hiệu ứng (VN):

             Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
             ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
             ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


             SR Rarity
             Arcana Force XIV - Temperance
             SR Rarity
             Arcana Force XIV - Temperance
             Arcana Force XIV - Temperance
             LIGHT 6
             Arcana Force XIV - Temperance
             Lực lượng arcana XIV - Temperance
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 2400


             Hiệu ứng (VN):

             Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
             ● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
             ● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


             SR Rarity
             Kiteroid
             SR Rarity
             Kiteroid
             Kiteroid
             WIND 1
             Kiteroid
             • ATK:

             • 200

             • DEF:

             • 400


             Hiệu ứng (VN):

             Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


             SR Rarity
             Kiteroid
             SR Rarity
             Kiteroid
             Kiteroid
             WIND 1
             Kiteroid
             • ATK:

             • 200

             • DEF:

             • 400


             Hiệu ứng (VN):

             Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


             N Rarity
             The Weather Painter Cloud
             N Rarity
             The Weather Painter Cloud
             The Weather Painter Cloud
             WIND 3
             The Weather Painter Cloud
             Họa sĩ thời tiết nhiều mây
             • ATK:

             • 1500

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu một lá bài "The Weather" ngửa mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Phép / Bẫy "The Weather" trong Mộ của mình; đặt chúng ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Cloud" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If another face-up "The Weather" card you control is sent to the GY: You can target up to 2 "The Weather" Spells/Traps in your GY; place them face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Cloud" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


             N Rarity
             The Weather Painter Cloud
             N Rarity
             The Weather Painter Cloud
             The Weather Painter Cloud
             WIND 3
             The Weather Painter Cloud
             Họa sĩ thời tiết nhiều mây
             • ATK:

             • 1500

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu một lá bài "The Weather" ngửa mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Phép / Bẫy "The Weather" trong Mộ của mình; đặt chúng ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Cloud" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If another face-up "The Weather" card you control is sent to the GY: You can target up to 2 "The Weather" Spells/Traps in your GY; place them face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Cloud" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


             UR Rarity
             The Weather Painter Snow
             UR Rarity
             The Weather Painter Snow
             The Weather Painter Snow
             EARTH 3
             The Weather Painter Snow
             Họa sĩ thời tiết tuyết rơi
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 2200


             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Snow" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt hiệu ứng của lá bài "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is Normal Summoned: You can place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Snow" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


             R Rarity
             The Weather Painter Sun
             R Rarity
             The Weather Painter Sun
             The Weather Painter Sun
             FIRE 3
             The Weather Painter Sun
             Họa sĩ thời tiết đầy nắng
             • ATK:

             • 1600

             • DEF:

             • 400


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy Liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ tay của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Sun" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card is in your GY: You can send 1 face-up Continuous Spell/Trap you control to the GY; Special Summon this card in Defense Position, and if you do, place 1 "The Weather" Spell/Trap from your hand face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Sun" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


             R Rarity
             The Weather Painter Sun
             R Rarity
             The Weather Painter Sun
             The Weather Painter Sun
             FIRE 3
             The Weather Painter Sun
             Họa sĩ thời tiết đầy nắng
             • ATK:

             • 1600

             • DEF:

             • 400


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy Liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ tay của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Sun" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card is in your GY: You can send 1 face-up Continuous Spell/Trap you control to the GY; Special Summon this card in Defense Position, and if you do, place 1 "The Weather" Spell/Trap from your hand face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Sun" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


             R Rarity
             The Weather Painter Thunder
             R Rarity
             The Weather Painter Thunder
             The Weather Painter Thunder
             LIGHT 3
             The Weather Painter Thunder
             Họa sĩ thời tiết sấm
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Thunder" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can send 1 face-up Continuous Spell/Trap you control to the GY; place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Thunder" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


             R Rarity
             The Weather Painter Thunder
             R Rarity
             The Weather Painter Thunder
             The Weather Painter Thunder
             LIGHT 3
             The Weather Painter Thunder
             Họa sĩ thời tiết sấm
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Thunder" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can send 1 face-up Continuous Spell/Trap you control to the GY; place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Thunder" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


             R Rarity
             The Weather Painter Thunder
             R Rarity
             The Weather Painter Thunder
             The Weather Painter Thunder
             LIGHT 3
             The Weather Painter Thunder
             Họa sĩ thời tiết sấm
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Thunder" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can send 1 face-up Continuous Spell/Trap you control to the GY; place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Thunder" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


             R Rarity
             The Weather Cloudy Canvas
             R Rarity
             The Weather Cloudy Canvas
             The Weather Cloudy Canvas
             Spell Continuous
             The Weather Cloudy Canvas
             Tranh sơn thời tiết nhiều mây

              Hiệu ứng (VN):

              Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
              ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh); giảm một nửa ATK hiện tại của nó trong phần còn lại của lượt này, nhưng nó có thể tấn công trực tiếp trong lượt này.
              Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Cloudy Canvas".


              Hiệu ứng gốc (EN):

              "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card, then target 1 face-up monster on the field (except during the Damage Step) (Quick Effect); halve its current ATK for the rest of this turn, but it can attack directly this turn. You can only control 1 "The Weather Cloudy Canvas".


              R Rarity
              The Weather Cloudy Canvas
              R Rarity
              The Weather Cloudy Canvas
              The Weather Cloudy Canvas
              Spell Continuous
              The Weather Cloudy Canvas
              Tranh sơn thời tiết nhiều mây

               Hiệu ứng (VN):

               Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
               ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh); giảm một nửa ATK hiện tại của nó trong phần còn lại của lượt này, nhưng nó có thể tấn công trực tiếp trong lượt này.
               Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Cloudy Canvas".


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card, then target 1 face-up monster on the field (except during the Damage Step) (Quick Effect); halve its current ATK for the rest of this turn, but it can attack directly this turn. You can only control 1 "The Weather Cloudy Canvas".


               R Rarity
               The Weather Cloudy Canvas
               R Rarity
               The Weather Cloudy Canvas
               The Weather Cloudy Canvas
               Spell Continuous
               The Weather Cloudy Canvas
               Tranh sơn thời tiết nhiều mây

                Hiệu ứng (VN):

                Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
                ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh); giảm một nửa ATK hiện tại của nó trong phần còn lại của lượt này, nhưng nó có thể tấn công trực tiếp trong lượt này.
                Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Cloudy Canvas".


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card, then target 1 face-up monster on the field (except during the Damage Step) (Quick Effect); halve its current ATK for the rest of this turn, but it can attack directly this turn. You can only control 1 "The Weather Cloudy Canvas".


                SR Rarity
                The Weather Snowy Canvas
                SR Rarity
                The Weather Snowy Canvas
                The Weather Snowy Canvas
                Spell Continuous
                The Weather Snowy Canvas
                Tranh sơn thời tiết tuyết rơi

                 Hiệu ứng (VN):

                 Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
                 ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này (Hiệu ứng nhanh); thêm 1 lá bài "The Weather" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể thêm các lá bài từ Deck lên tay của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ bằng cách rút chúng.
                 Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Snowy Canvas".


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card (Quick Effect); add 1 "The Weather" card from your Deck to your hand, also you cannot add cards from your Deck to your hand for the rest of this turn, except by drawing them. You can only control 1 "The Weather Snowy Canvas".


                 SR Rarity
                 The Weather Snowy Canvas
                 SR Rarity
                 The Weather Snowy Canvas
                 The Weather Snowy Canvas
                 Spell Continuous
                 The Weather Snowy Canvas
                 Tranh sơn thời tiết tuyết rơi

                  Hiệu ứng (VN):

                  Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
                  ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này (Hiệu ứng nhanh); thêm 1 lá bài "The Weather" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể thêm các lá bài từ Deck lên tay của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ bằng cách rút chúng.
                  Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Snowy Canvas".


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card (Quick Effect); add 1 "The Weather" card from your Deck to your hand, also you cannot add cards from your Deck to your hand for the rest of this turn, except by drawing them. You can only control 1 "The Weather Snowy Canvas".


                  SR Rarity
                  The Weather Thundery Canvas
                  SR Rarity
                  The Weather Thundery Canvas
                  The Weather Thundery Canvas
                  Trap Continuous
                  The Weather Thundery Canvas
                  Tranh sơn thời tiết sấm

                   Hiệu ứng (VN):

                   Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
                   ● Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; trả lại quái thú của đối thủ đó về tay.
                   Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Thundery Canvas".


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish this card; return that opponent's monster to the hand. You can only control 1 "The Weather Thundery Canvas".


                   SR Rarity
                   The Weather Thundery Canvas
                   SR Rarity
                   The Weather Thundery Canvas
                   The Weather Thundery Canvas
                   Trap Continuous
                   The Weather Thundery Canvas
                   Tranh sơn thời tiết sấm

                    Hiệu ứng (VN):

                    Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
                    ● Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; trả lại quái thú của đối thủ đó về tay.
                    Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Thundery Canvas".


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish this card; return that opponent's monster to the hand. You can only control 1 "The Weather Thundery Canvas".


                      
                    Đơn vị đồng hành:

                    - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                    Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                    Top