Hướng dẫn chơi Desperado

Hướng dẫn chơi Desperado

 Sơ lược : Desperado là deck có lối chơi xoay quanh quái DARK Machine, khi quái đó bị phá hủy bởi đối phương hoặc chính bạn, bạn sẽ nhảy Desperado ra và điều khiển trận đấu, sau đó giành chiến thắng.

Lối chơi : Midrange 
F2P có nên chơi : không
Newbie có nên chơi : có

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Baggy Sleeves (Skill Card) (100% tại KoG và chuyên nghiệp)

UR Rarity
Baggy Sleeves (Skill Card)
UR Rarity
Baggy Sleeves (Skill Card)
Baggy Sleeves (Skill Card)
Baggy Sleeves (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, việc rút bài bình thường của bạn trong Draw Phase tiếp theo sẽ trở thành 2 lá bài. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your Level 7 or higher monster is destroyed by battle, your normal draw in the next Draw Phase becomes 2 cards. This Skill will only activate once per Duel.


Nếu quái thú Cấp 7 trở lên của bạn bị tiêu diệt trong chiến đấu, lượt rút thông thường của bạn trong Draw Phase tiếp theo sẽ trở thành 2 lá bài. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.


 Skill này giúp boss cuối của bạn ( Desperado Barrel Dragon ) hay những quái thú Machine Level 7 khác chẳng may bị hạ bạn có thể có thêm 2 tài nguyên để combo hoặc trụ sân.

Destiny Draw (Skill Card) (20% )

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


 Giúp bạn có thể lật ngược tình huống hoặc search.Core

 *Nếu mix thêm Cyberdark vào Desperado, deck đó sẽ được gọi là deck Cyberdark.

Desperado Barrel Dragon (X3)

UR Rarity
Desperado Barrel Dragon
UR Rarity
Desperado Barrel Dragon
Desperado Barrel Dragon
DARK 8
Desperado Barrel Dragon
Rồng nòng súng Desperado
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú Máy DARK ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tung đồng xu 3 lần; phá huỷ quái thú ngửa trên sân, tối đa số Mặt ngửa, sau đó nếu kết quả là 3 Mặt ngửa thì rút 1 lá. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 7 hoặc thấp hơn có hiệu ứng tung đồng xu, từ Deck của bạn đến tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a face-up DARK Machine monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. Once per turn, during the Battle Phase (Quick Effect): You can toss a coin 3 times; destroy face-up monsters on the field, up to the number of heads, then if the result was 3 heads, draw 1 card. This card cannot attack the turn this effect is activated. If this card is sent to the GY: You can add 1 Level 7 or lower monster that has a coin tossing effect, from your Deck to your hand.


 LINH HỒN CỦA DECK !!!

 [1] Desperado có thể được triệu hồi đặc biệt từ tay nếu quái thú DARK Machine ngửa của bạn bị phá hủy, hiệu ứng này không những giúp cho tăng tốc độ của deck khi gọi ra boss sớm, mà còn giúp bạn có thể mix với các quái DARK Machine khác.
[2]  Desperado có quick effect không target đó là : một lần một lượt, vào battle phase của bạn, bạn có thể tung 3 đồng xu, phá hủy quái NGỬA trên sân lên tới số đồng xu bạn tung ra kết quả Heads, nếu bằng một cách kỳ diệu nào đó bạn tung ra 3 heads, bạn rút 1 lá bài. Nhưng khi hiệu ứng này kích hoạt, lá bài này không thể tấn công.

 [3] Nếu Desperado gửi xuống mộ vì làm cost hay hiệu ứng bla bla ( nói chung là gửi xuống mộ sẽ kích hoạt được ), bạn có thể thêm 1 quái Level 7 hoặc thấp hơn có hiệu ứng tung đồng xu từ bộ bài lên tay.

===> quái chủ lực của deck, có khả năng control mạnh nhờ bắn phá không target, có body to và mix được với những engine mạnh khác như Cyberdark,...

Twin-Barrel Dragon (X1-2)

UR Rarity
Twin-Barrel Dragon
UR Rarity
Twin-Barrel Dragon
Twin-Barrel Dragon
DARK 4
Twin-Barrel Dragon
Rồng hai nòng
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; tung một đồng xu hai lần, và nếu kết quả là 2 Mặt ngửa, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned: Target 1 card your opponent controls; toss a coin twice, and if the result is 2 Heads, destroy it.


 Là quái thú Level 4 và có hiệu ứng tung đồng xu, nên có thể được search nhờ Desperado.

 Là một quái thú DARK Machine, nên Twin-Barrel Dragon có khả năng mix cực kỳ tốt với Desperado.
 Khi lá này được triệu hồi: bạn có thể target 1 lá bài đối phương điều khiển, tung 2 đồng xu, nếu cả 2 đều heads hết, bạn phá lá bài mà bạn target.

Machina Fortress (X3)

UR Rarity
Machina Fortress
UR Rarity
Machina Fortress
Machina Fortress
EARTH 7
Machina Fortress
Pháo đài quân đoàn máy
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.


 Machina Fortress tuy không phải quái thú DARK, nhưng kích được skill Baggy Sleeves do có Level 7 và là Machine.

 Một trong những thứ giúp Machina Fortress được tin dùng khi đánh thuê cho những deck Machine nói chung và Desperado nói riêng là hiệu ứng khi ở trên tay hoặc mộ, bạn có thể ném một hay nhiều quái thú Machine có tổng Level bằng 8 để triệu hồi nó từ tay hay mộ. Và trùng hợp thay Desperado có Level 8 và khi bị ném xuống mộ sẽ search thêm 1 quái lên tay.

 Nếu lá này bị phá hủy bởi chiến đấu và gửi xuống mộ, bạn có thể target 1 lá và phá hủy nó. Hiệu ứng này giúp Machina Fortress có thể xử lí những quái mà Desperado bắn còn thiếu. Do có body 2k5 ATK nằm ở mức khá, nên nếu chẳng may đem đi tự sát với quái 2k5 ATK khác và xuống mộ, sau đó bạn bắn 1 lá, bạn sẽ lời 1 tài nguyên, nên lá bài này chừng nào còn nhảy được lên sân, khi đó bạn vẫn control tài nguyên được.

 Machina Fortress còn có một hiệu ứng cực kỳ khốn nạn khác, TRƯỚC KHI hiệu ứng quái thú của đối phương target lá bài ngửa này, bạn nhìn bàn tay của đối phương :3, và ném 1 lá từ tay họ xuống mộ. Nếu quái đối phương kích hiệu ứng target lá này, nhưng lá này không bị rời sân thì chừng nào còn bị target, khi đó bạn còn lời card

 *Bonus : hiệu ứng thứ 3 trên lý thuyết là +0 tài nguyên do bạn mất 1, họ mất 1. Nhưng nếu bạn bỏ lá bài quan trọng của họ, họ sẽ không combo được, thậm chí là đầu hàng.

Machina Gearframe (X2)

SR Rarity
Machina Gearframe
SR Rarity
Machina Gearframe
Machina Gearframe
EARTH 4
Machina Gearframe
Bộ khung quân đoàn máy
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Machina" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Gearframe". Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy phá hủy lá bài này để thay thế.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Machina" monster from your Deck to your hand, except "Machina Gearframe". Once per turn, you can either: Target 1 Machine monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.


 Thông thường, searcher nên x3, tuy nhiên ở Desperado, searcher được khuyến khích đem x2 do deck thường đem 20 lá để tối ưu việc bóc bài, cộng với việc skill Baggy Sleeves cho phép bạn rút 2 lá nên tỉ lệ rút lên Machina Fortress là rất cao.


 Hiệu ứng thứ 2 của Gearframe thường được dùng với 2 mục đích :
•Bảo kê quái
•Nhảy lên sân với body Level 4 và triệu hồi Xyz.Staple

 

Super Team Buddy Force Unite! (X3)

SR Rarity
Super Team Buddy Force Unite!
SR Rarity
Super Team Buddy Force Unite!
Super Team Buddy Force Unite!
Trap Normal
Super Team Buddy Force Unite!
Các hệ tập kết

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn, có cùng Loại ban đầu với quái thú đó, nhưng có tên gốc khác. Nếu lá bài này trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Úp 1 "Super Team Buddy Force Unite!" trực tiếp từ Deck của bạn đến Vùng bài Phép & Bẫy của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; Special Summon 1 monster from your hand or GY, with the same original Type as that monster's, but with a different original name. If this card in its owner's Spell & Trap Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Set 1 "Super Team Buddy Force Unite!" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone.


   Đọc hết phần core mọi người sẽ kiểu : nani, where my Machine DARK ?

   Câu trả lời là lối chơi hiện tại banish và đẩy về tay quá nhiều nên chơi theo lối cũ không còn phù hợp, cũng như Desperado từng tier 1 xuất hiện nhiều nên dễ bị bắt bài.

   Buddy cho phép bạn target 1 lá trên sân, sau đó triệu hồi từ tay hoặc mộ, quái cùng loại với quái bị target. Do trên core toàn Machine nên lá này sẽ là staple bắt buộc phải có nếu bạn không mix engine khác như Cyberdark,... Nếu bạn còn nhớ Machina Fortress ném 1 hay nhiều lá tổng 8 sao để triệu hồi nó và nếu bạn ném Desperado sẽ search được thêm 1 card, thì với lá này, bạn có thể triệu hồi Desperado từ mộ bằng cách target Machina Fortress.

   Nếu lá này bị phá hủy, bạn có thể úp 1 lá Buddy khác từ bộ bài lên sân.
  ===> nếu đối phương target và phá hủy lá này, nhưng bạn lật lên ( chain link cao hơn ), hiệu ứng 1 sẽ kích hoạt, sau đó hiệu ứng 2 sẽ kích hoạt và úp thêm 1 Buddy.

  Cosmic Cyclone và Mystical Space Typhoon (X0-3)

  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     Cùng là mục đích không cho đối phương có cơ hồi quấy nhiễu bạn nhưng Cosmic Cyclone và MST lại đi theo 2 lối chơi riêng

    Cụ thể :
    Cosmic Cyclone : yêu câu bạn trả 1000 LP để target và loại khỏi cuộc chơi spell/trap đối phương
    ===> điều này giúp kích hoạt skill Level Duplication hay những skill yêu cầu tốn LP dễ dàng hơn
    MST thì chỉ target và phá hủy 1 spell/trap không trả cost
    ===> đều này sẽ giúp cho bạn chơi những skill không yêu cầu LP thấp để kích hoạt mà vẫn có thể phá spell/trap địch mà không tốn tài nguyên của bạn.

    Forbidden Chalice và Book of Moon (X0-3)

    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    Forbidden Chalice
    Spell Quick
    Forbidden Chalice
    Chén thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       Đều chung khả năng là khoá hiệu ứng quái đối thủ có khả năng bắn phá trong lượt của bạn để bạn có thể combo dễ dàng hơn nhưng BoM và Chalice sử dụng tùy tình huống khác nhau như :

       Chalice : rẻ hơn BoM với khả năng ngăn hiệu ứng nhưng tăng cho quái bị ngăn hiệu ứng 400 ATK
       BoM : úp quái trên sân xuống ( quái bị úp xuống trừ bọn Krawler ra thì hiệu ứng sẽ bị ngăn chặn ). Ngoài ra BoM còn giúp quái bạn đấm được lũ ATK to DEF thấp như Levianeer và có thể bảo kê quái bạn khỏi những lá như Karma Cut ( và tất nhiên quái đó của bạn sẽ ở tư thế thủ và bạn có thêm 1 cục thịt để đỡ 1 lần đánh mà vẫn tiêu hao được tài nguyên địch ).

      Raigeki Break và Karma Cut (X0-3)

      UR Rarity
      Raigeki Break
      UR Rarity
      Raigeki Break
      Raigeki Break
      Trap Normal
      Raigeki Break
      Tia chớp giật

       Hiệu ứng (VN):

       Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 card, then target 1 card on the field; destroy it.


       SR Rarity
       Karma Cut
       SR Rarity
       Karma Cut
       Karma Cut
       Trap Normal
       Karma Cut
       Nhân quả cắt

        Hiệu ứng (VN):

        Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


        Cả 2 lá đều dùng cost là ném 1 lá bất kỳ trên tay xuống mộ và target nhằm điều khiển ván đấu theo hướng có lợi cho bản thân, tuy nhiên.

        Karma Cut : chỉ target được quái và banish quái đó, nếu đối phương có quái cùng tên dưới mộ, banish toàn bộ quái dưới mộ.
        Raigeki Break : chọn lá bài nào cũng được và phá hủy lá đó.        Staple Extra Deck

         

        Number 39: Utopia và Number C39: Utopia Ray (X0-1)

        UR Rarity
        Number 39: Utopia
        UR Rarity
        Number 39: Utopia
        Number 39: Utopia
        LIGHT
        Number 39: Utopia
        Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray
        UR Rarity
        Number C39: Utopia Ray
        Number C39: Utopia Ray
        LIGHT
        Number C39: Utopia Ray
        Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú LIGHT Cấp 4
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


         Number 39: Utopia

        ===> dùng để nhảy lên Number C39: Utopia Ray
         Number C39: Utopia Ray
        Bạn có thể triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách dùng Number 39 là nguyên liệu, Number 39 và tất cả nguyên liệu hiện tại của nó sẽ chuyển sang lá bài này.
        Khi điểm gốc bạn 1000 hoặc thấp hơn. Bạn có thể bỏ 1 nguyên liệu Xyz của lá bài này, lá bài này tăng 500 ATK, và nếu nó làm vậy, 1 quái đối phương sẽ giảm 1000 ATK ( không target ).
        ===> đây là lá bài có khả năng OTK và comeback cực mạnh, chỉ cần đối phương không đủ ATK hay DEF để OTK bạn và bạn có đủ tài nguyên triệu hồi quái này ra thì khả năng cao bạn sẽ lật kèo.

        Number 70: Malevolent Sin (X0-2)

        SR Rarity
        Number 70: Malevolent Sin
        SR Rarity
        Number 70: Malevolent Sin
        Number 70: Malevolent Sin
        DARK
        Number 70: Malevolent Sin
        Con số 70: Tội ác tử thần
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


        Number 70 có khả năng OTK về giai đoạn cuối rất mạnh với 1 phá banish quái đối phương và tấn công. Nỗi khiếp sợ lớn nhất của Number 70 đó là khi bạn có tới 2 Number 70 trên sân và còn nguyên liệu Xyz cùng với khả năng chưa bị ngăn chặn. Bạn có thể banish tới 2 quái đối phương và gây tới 4800 thiệt hại.

        Number 50: Blackship of Corn (X0-1)

        SR Rarity
        Number 50: Blackship of Corn
        SR Rarity
        Number 50: Blackship of Corn
        Number 50: Blackship of Corn
        DARK
        Number 50: Blackship of Corn
        Con số 50: Thuyền hạt ngô đen
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 1500


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của lá bài này; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls with ATK less than or equal to this card's; send it to the Graveyard, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. This card cannot attack the turn you activate this effect.


         Number 50 rất hữu dụng ở meta hiện tại để đấm nhau với lũ không bị destroy, ATK yếu như Bloom Diva,... 

         Number 50 có khả năng target và gửi 1 quái ATK thấp hơn hoặc bằng nó, do ATK 2k1 nên có thể dùng để đối phó với Cyber Dragon, sau đó gây thiệt hại cho đối phương. Nhưng lá bàu này không thể tấn công khi dùng hiệu ứng này.

        Mecha Phantom Beast Dracossack (X0-1)

        UR Rarity
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        UR Rarity
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        WIND
        Mecha Phantom Beast Dracossack
        Quái thú ảo máy bay Dracossack
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2200


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 7
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi bạn điều khiển một Token, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "Mecha Phantom Beast" , sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Lá bài này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; Special Summon 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 1 "Mecha Phantom Beast" monster, then target 1 card on the field; destroy that target. This card cannot attack during the turn you activate this effect.


         Dracossack rất dễ để triệu hồi, chỉ cần 2 quái Level 7, với khả năng bỏ 1 nguyên liệu Xyz để tạo ra 2 viên đạn kiêm luôn bao cát bảo vệ, Dracossack trở nên khó bị phá hủy. Dracossack có thể hiến tế 1 viên đạn của nó hoặc chính nó để phá 1 lá bài trên sân. Hiệu ứng này giúp Dracossack vừa bắn backrow, vừa bắn quái, giúp clear sân rất tốt.        Combo

         

        Combo cơ bản

        UR Rarity
        Machina Fortress
        UR Rarity
        Machina Fortress
        Machina Fortress
        EARTH 7
        Machina Fortress
        Pháo đài quân đoàn máy
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.


        UR Rarity
        Twin-Barrel Dragon
        UR Rarity
        Twin-Barrel Dragon
        Twin-Barrel Dragon
        DARK 4
        Twin-Barrel Dragon
        Rồng hai nòng
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được Triệu hồi: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; tung một đồng xu hai lần, và nếu kết quả là 2 Mặt ngửa, hãy phá hủy nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is Summoned: Target 1 card your opponent controls; toss a coin twice, and if the result is 2 Heads, destroy it.


        SR Rarity
        Super Team Buddy Force Unite!
        SR Rarity
        Super Team Buddy Force Unite!
        Super Team Buddy Force Unite!
        Trap Normal
        Super Team Buddy Force Unite!
        Các hệ tập kết

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn, có cùng Loại ban đầu với quái thú đó, nhưng có tên gốc khác. Nếu lá bài này trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Úp 1 "Super Team Buddy Force Unite!" trực tiếp từ Deck của bạn đến Vùng bài Phép & Bẫy của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; Special Summon 1 monster from your hand or GY, with the same original Type as that monster's, but with a different original name. If this card in its owner's Spell & Trap Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Set 1 "Super Team Buddy Force Unite!" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone.


         UR Rarity
         Desperado Barrel Dragon
         UR Rarity
         Desperado Barrel Dragon
         Desperado Barrel Dragon
         DARK 8
         Desperado Barrel Dragon
         Rồng nòng súng Desperado
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu (các) quái thú Máy DARK ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tung đồng xu 3 lần; phá huỷ quái thú ngửa trên sân, tối đa số Mặt ngửa, sau đó nếu kết quả là 3 Mặt ngửa thì rút 1 lá. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 7 hoặc thấp hơn có hiệu ứng tung đồng xu, từ Deck của bạn đến tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If a face-up DARK Machine monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. Once per turn, during the Battle Phase (Quick Effect): You can toss a coin 3 times; destroy face-up monsters on the field, up to the number of heads, then if the result was 3 heads, draw 1 card. This card cannot attack the turn this effect is activated. If this card is sent to the GY: You can add 1 Level 7 or lower monster that has a coin tossing effect, from your Deck to your hand.


          *Combo có úp Buddy từ trước

          Kích hoạt hiệu ứng Machina Fortress từ tay hoặc mộ, ném Desperado xuống để triệu hồi nó lên sân
          Desperado gửi xuống mộ search 1 quái Level 7 hoặc thấp hơn có khả năng tung đồng xu, search Twin-Barrel Dragon.
          Dùng Buddy target Machina Fortress để triệu hồi Desperado từ mộ lên sân.
          Triệu hồi thường Twin-Barrel Dragon và bắn phá spell/trap ( nếu có thể )
          Desperado vào Battle Phase kích hiệu ứng phá hết quái thú ( nếu có thể )
          1700 + 2500 = 4200 
         OTK

         Desperado Def Sân

         SR Rarity
         Machina Gearframe
         SR Rarity
         Machina Gearframe
         Machina Gearframe
         EARTH 4
         Machina Gearframe
         Bộ khung quân đoàn máy
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Machina" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Machina Gearframe". Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu 1 quái thú Máy mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy phá hủy lá bài này để thay thế.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Machina" monster from your Deck to your hand, except "Machina Gearframe". Once per turn, you can either: Target 1 Machine monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.


         UR Rarity
         Machina Fortress
         UR Rarity
         Machina Fortress
         Machina Fortress
         EARTH 7
         Machina Fortress
         Pháo đài quân đoàn máy
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 1600


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể gửi xuống (các) quái thú Mộ Máy có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn hoặc Mộ). Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Trước khi vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú của đối thủ chọn vào lá bài ngửa này, hãy nhìn lên tay của đối thủ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ từ tay họ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can discard Machine monster(s) whose total Levels equal 8 or more, then Special Summon this card (from your hand or GY). If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. Before resolving an opponent's monster effect that targets this face-up card, look at your opponent's hand and discard 1 card from their hand.


         SR Rarity
         Super Team Buddy Force Unite!
         SR Rarity
         Super Team Buddy Force Unite!
         Super Team Buddy Force Unite!
         Trap Normal
         Super Team Buddy Force Unite!
         Các hệ tập kết

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn, có cùng Loại ban đầu với quái thú đó, nhưng có tên gốc khác. Nếu lá bài này trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Úp 1 "Super Team Buddy Force Unite!" trực tiếp từ Deck của bạn đến Vùng bài Phép & Bẫy của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; Special Summon 1 monster from your hand or GY, with the same original Type as that monster's, but with a different original name. If this card in its owner's Spell & Trap Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Set 1 "Super Team Buddy Force Unite!" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone.


          UR Rarity
          Desperado Barrel Dragon
          UR Rarity
          Desperado Barrel Dragon
          Desperado Barrel Dragon
          DARK 8
          Desperado Barrel Dragon
          Rồng nòng súng Desperado
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 2200


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu (các) quái thú Máy DARK ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tung đồng xu 3 lần; phá huỷ quái thú ngửa trên sân, tối đa số Mặt ngửa, sau đó nếu kết quả là 3 Mặt ngửa thì rút 1 lá. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 7 hoặc thấp hơn có hiệu ứng tung đồng xu, từ Deck của bạn đến tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If a face-up DARK Machine monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. Once per turn, during the Battle Phase (Quick Effect): You can toss a coin 3 times; destroy face-up monsters on the field, up to the number of heads, then if the result was 3 heads, draw 1 card. This card cannot attack the turn this effect is activated. If this card is sent to the GY: You can add 1 Level 7 or lower monster that has a coin tossing effect, from your Deck to your hand.


           Triệu hồi Machina Gearframe để search Machina Fortress, dùng hiệu ứng Machina Fortress ném Desperado xuống mộ và dùng hiệu ứng Desperado để search. Úp Buddy kết thúc lượt, ở lượt đối thủ, dùng Buddy triệu hồi Desperado.
          Đơn vị đồng hành:

          - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


          Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

          Top