A New Power!

Jaden/Yubel
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 'Neo-Spacian Aqua Dolphin' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Elemental HERO Aqua Neos' vào Extra Deck của bạn.

Bạn có thể tìm A New Power! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill A New Power! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill A New Power! trong duel links
Top