ATK: 8800 Pulse

Sera
Chỉ có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển chính xác 1 quái thú Cấp 4 với ATK bằng DEF của nó. ATK của quái vật của bạn trở thành 8800, nhưng trở về giá trị ban đầu vào cuối lượt. Trong phần còn lại của lượt sau khi sử dụng Kỹ năng này, đối thủ của bạn không bị thiệt hại. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm ATK: 8800 Pulse thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill ATK: 8800 Pulse trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill ATK: 8800 Pulse trong duel links
Top