Afterlife Lockdown

skill
Có thể được sử dụng khi bạn điều khiển một con quái thú "Cubic". Trong lượt này, quái thú đối thủ bị tiêu diệt trong trận chiến sẽ trở về Bộ bài của chủ nhân thay vì Mộ của chúng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Afterlife Lockdown thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Afterlife Lockdown trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Afterlife Lockdown trong duel links
Top