Scud

Scud

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Scud là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật sau khi đã loại bỏ bài của đối thủ 300 lần với tác dụng bài bên bạn. 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu vàng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ nhân vật

Thế giới: DSOD
  • Scud yêu cầu chìa khóa Vàng để đấu tại Gate
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Trục xuất bài của đối thủ 300 lần bằng Hiệu ứng Bài của bạn. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Đạt được 1 Chiến thắng Nhanh chóng trong Trận đấu với Scud.
  • Đạt được 3 trận thắng với 1000 LP còn lại hoặc ít hơn trong Đấu tay đôi với Scud.
  • Thực hiện thành công 3 triệu hồi Ritual trong Đấu tay đôi với Scud.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Extra Pain
Khi bạn gây sát thương trận cho đối thủ, gây thêm 100 sát thương. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu đối thủ của bạn có 1000 Điểm Sinh mệnh trở xuống.
Extra Pain
Smile bright!
Vào đầu lượt của bạn, đối thủ của bạn phải chịu 50 sát thương. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu đối thủ của bạn có 1000 Điểm Sinh mệnh trở xuống.
Smile bright!
Chung
Reload
Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Thêm các lá bài trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, rút ​​cùng một số thẻ mà bạn đã thêm vào Bộ bài của mình. Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Reload
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Delta
Tăng 3500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 3 lá bài trên tay.
LP Boost Delta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Level Reduction
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp của quái thú đã chọn sẽ giảm theo Cấp của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. (Cấp độ tối thiểu là 1.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Reduction
Life Charge
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Charge
Afterlife Lockdown
Có thể được sử dụng khi bạn điều khiển một con quái thú "Cubic". Trong lượt này, quái thú đối thủ bị tiêu diệt trong trận chiến sẽ trở về Bộ bài của chủ nhân thay vì Mộ của chúng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Afterlife Lockdown
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Scud trong DUEL LINKS