Anti-Glare Shield

Varis
Cho đến hết lượt tiếp theo của đối thủ, nếu quái thú LIGHT của đối thủ tấn công bạn, thiệt hại chiến đấu bạn nhận trở thành 0, một lần duy nhất.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Anti-Glare Shield thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Anti-Glare Shield trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Anti-Glare Shield trong duel links
Top