Bear Parade

Sora Perse
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong lượt và một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách chọn 1 "Frightfur Bear" mà bạn điều khiển.
  ● Chọn 1 quái vật trong Mộ của đối thủ và trang bị cho lá này dưới dạng Ma pháp Trang bị. Lá bài được trang bị được coi là đã được trang bị bởi hiệu ứng của "Frightfur Bear" này.
  ● Trong lượt này, quái vật được chọn sẽ nhận thêm một đòn tấn công cho mỗi lá bài mà nó đã trang bị.

Bạn có thể tìm Bear Parade thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Bear Parade trong DUEL LINKS

Top