Blasting Borrel

Varis
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Borreload Dragon" vào Bộ bài Phụ của bạn.
Có thể được sử dụng nếu LP của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chọn 1 "Miniborrel Dragon" hoặc 1 "Quadborrel Dragon" và thêm nó vào Bộ bài Phụ của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Blasting Borrel thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Blasting Borrel trong DUEL LINKS