Blowing Up Yosen

Sylvio Sawatari
Chọn 1 "Yosen Training Grounds" mà bạn điều khiển và đặt (các) Yosen Counter trên đó bằng với số lượng quái thú "Yosenju" trên sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Ngoài ra, hãy thêm Vùng Pendulum vào sân của bạn nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 9 quái thú "Yosenju" trở lên. (Extra Deck không được tính.)

Bạn có thể tìm Blowing Up Yosen thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Blowing Up Yosen trong DUEL LINKS

Top