Born from the Earth

Yugi Muto - DSOD
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một 'Dark Magician' và Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 trở xuống. Đặt 1 'Metamorphortress' úp mặt xuống phía sân của bạn. Nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú Loại Dragon có 3000 ATK trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể Điểm sinh mệnh của bạn là bao nhiêu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Born from the Earth thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Born from the Earth trong DUEL LINKS