Burning Draw

Soulburner
Có thể sử dụng từ lượt thứ 5 trở đi, khi bạn có 2300 Điểm sinh mệnh trở xuống. Trả Điểm sinh mệnh để làm cho Điểm sinh mệnh của bạn bằng 100 và thêm một lá bài vào tay của bạn từ đầu Bộ bài cho mỗi 1000 Điểm sinh mệnh bạn đã trả.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 10 lá bài "Salamangreat". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Burning Draw thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Burning Draw trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Burning Draw trong duel links
Top