Soulburner

Soulburner

Thông tin nhân vật

Thế giới: Vrains
  

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Burning Draw
Có thể sử dụng từ lượt thứ 5 trở đi, khi bạn có 2300 Điểm sinh mệnh trở xuống. Trả Điểm sinh mệnh để làm cho Điểm sinh mệnh của bạn bằng 100 và thêm một lá bài vào tay của bạn từ đầu Bộ bài cho mỗi 1000 Điểm sinh mệnh bạn đã trả.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 10 lá bài "Salamangreat". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Burning Draw
Double Transcendence
Có thể được sử dụng trong Trận đấu mà bạn đã Triệu hồi Link thành công một quái thú bằng cách sử dụng một quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó. Trả lại 1 Bài Phép / Bẫy "Salamangreat" trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 lá bài "Salamangreat Transcendence" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, bạn có thể đưa tất cả các Quái thú Link trong Mộ của mình trở lại Bộ bài Phụ.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Salamangreat Transcendence
Double Transcendence
Rise from the Valley of Flames
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Salamangreat Heatleo" vào Bộ bài phụ của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 1 Quái thú Link "Salamangreat" mà bạn điều khiển và thêm 1 quái thú có cùng tên vào Bộ bài Phụ của bạn. Sau đó, chơi "Salamangreat Sanctuary" đến sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Salamangreat Sanctuary
Salamangreat Heatleo
Rise from the Valley of Flames
Salamangreat Booster
Mỗi Quái thú Link "Salamangreat" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK nếu có quái thú trùng tên trong Mộ của bạn.
Salamangreat Booster
Salamangreat Reincarnation
Chọn 1 quái thú bạn điều khiển có tên ban đầu là "Salamangreat Heatleo" hoặc "Salamangreat Sunlight Wolf" và có cùng tên với quái thú trong Mộ của bạn. Con quái thú đó được coi như đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng một con quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Salamangreat Sunlight Wolf
Salamangreat Heatleo
Salamangreat Reincarnation
A Burning Roar
Thêm 1 "Salamangreat Heatleo" và 1 "Salamangreat Sunlight Wolf" vào Bộ bài Phụ của bạn khi bắt đầu Trận đấu.
Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Cho đến hết lượt này, tất cả quái thú trên sân của bạn tăng 100 CÔNG ứng với mỗi quái thú trên sân của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu Bộ bài/Bộ bài Phụ của bạn chứa 10 quái thú "Salamangreat" trở lên bao gồm ít nhất 1 "Salamangreat Heatleo".
A Burning Roar
Chung
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Attack Burst
Chỉ có thể được sử dụng cho đến lượt thứ 3 của bạn, và một lần duy nhất. Chọn 1 quái thú mà bạn điều khiển. Nó nhận được 500 ATK. Vào cuối lượt, ATK của quái thú này sẽ trở thành 0.
Attack Burst
Draw Sense: Cyberse
Có thể được sử dụng trước lần rút bình thường của bạn mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lần rút bình thường của bạn trong lượt này sẽ là một quái thú Cyberse ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Cyberse
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.

Draw Sense: Spell/Trap
Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit
Link Arrow Gain
Chọn 1 quái thú Link mà bạn điều khiển. Cho đến cuối lượt này, lá bài quái thú này sẽ nhận được ATK bằng Link Rating của Quái thú Liên kết đã chọn x 100.

Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Link Arrow Gain
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Monster Move
Chọn 1 quái thú bạn điều khiển và di chuyển nó đến một quái thú khác trong Khu vực Quái thú Chính của bạn.

Nếu bạn chọn một quái thú trong Khu vực Quái thú Phụ, hãy di chuyển nó đến Khu vực Quái thú Chính của bạn trong cùng một cột.

Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Monster Move
Salamandra & Phoenix
Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
"Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
Immortal Phoenix Gearfried
Phoenix Gearfried
Legendary Sword
Salamandra
Salamandra & Phoenix

Drop Reward

Level-up Reward

UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
Salamangreat Sunlight Wolf
FIRE
Salamangreat Sunlight Wolf
  • ATK:

  • 1800

  • LINK-2

Mũi tên Link:

Trên

Dưới


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng LỬA
Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.Deck sử dụng nhân vật Soulburner trong DUEL LINKS