Card of Sanctity

Yami Yugi
Có thể được sử dụng vào cuối lượt của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thông Thường 'Slifer the Sky Dragon' trong lượt đó. Cả hai người chơi rút cho đến khi họ có 6 lá bài trên tay.

Bạn có thể tìm Card of Sanctity thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Card of Sanctity trong DUEL LINKS

Top