Chronomaly Resonance

Trey
Trả lại 1 quái thú "Chronomaly" trên sân của bạn và chơi 1 quái thú "Chronomaly" có Cấp cao hơn quái thú bạn đã trả lại. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Chronomaly Resonance thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Chronomaly Resonance trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Chronomaly Resonance trong duel links
Top