Trey

Trey

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Trey là nhân vật bạn chỉ có thể mở khóa thông qua sự kiện đặc biệt. Hiện tại anh ấy không xuất hiện tại cổng đấu các nhân vật

Trey là nhân vật bạn chỉ có thể mở khóa thông qua sự kiện đặc biệt. Hiện tại anh ấy không xuất hiện tại cổng đấu các nhân vật

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Numbers' Rule
Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, 1 quái thú 'Number' mà bạn điều khiển sẽ không thể bị tiêu diệt trong trận chiến trừ một quái thú 'Number' khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Numbers' Rule
Overlay Regeneration
Đặt 1 Bài Phép trong tay của bạn bên dưới 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển để biến nó thành Nguyên liệu Xyz. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Regeneration
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

Level-up Reward

R Rarity
Chronomaly Mayan Machine
R Rarity
Chronomaly Mayan Machine
Chronomaly Mayan Machine
EARTH 3
Chronomaly Mayan Machine
Dị vật niên đại máy của người Maya
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể được coi là 2 Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế của quái thú Loại Máy.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a Machine-Type monster.


R Rarity
Chronomaly Cabrera Trebuchet
R Rarity
Chronomaly Cabrera Trebuchet
Chronomaly Cabrera Trebuchet
EARTH 4
Chronomaly Cabrera Trebuchet
Dị vật niên đại máy bắn đá Cabrera
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "Chronomaly" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành 0 cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can Tribute 1 other "Chronomaly" monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes 0 until the End Phase.


SR Rarity
Chronomaly Pyramid Eye Tablet
SR Rarity
Chronomaly Pyramid Eye Tablet
Chronomaly Pyramid Eye Tablet
Spell Continuous
Chronomaly Pyramid Eye Tablet
Dị vật niên đại bảng mắt kim tự tháp

  Hiệu ứng (VN):

  Tất cả "Chronomaly" mà bạn điều khiển nhận được 800 ATK.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  All "Chronomaly" monsters you control gain 800 ATK.


  UR Rarity
  Chronomaly Crystal Bones
  UR Rarity
  Chronomaly Crystal Bones
  Chronomaly Crystal Bones
  LIGHT 3
  Chronomaly Crystal Bones
  Dị vật niên đại xương tinh thể
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 400


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi thực hiện: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Chronomaly" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Crystal Bones".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your hand or Graveyard, except "Chronomaly Crystal Bones".


  UR Rarity
  Chronomaly Technology
  UR Rarity
  Chronomaly Technology
  Chronomaly Technology
  Spell Normal
  Chronomaly Technology
  Công nghệ dị vật niên đại

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 "Chronomaly" trong Mộ của bạn; loại bỏ nó, sau đó nhìn vào 2 lá bài trên cùng của Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn và đưa lá còn lại vào Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Chronomaly Technology" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Chronomaly"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 "Chronomaly" monster in your Graveyard; banish it, then look at the top 2 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, and send the other to the Graveyard. You can only activate 1 "Chronomaly Technology" per turn. You cannot Special Summon any monsters during the turn you activate this card, except "Chronomaly" monsters.   Deck sử dụng nhân vật Trey trong DUEL LINKS