Contract Procrastination

Declan Akaba
Có thể được sử dụng vào đầu lượt của bạn nếu bạn có 1 hoặc nhiều lá bài "Dark Contract" trên sân của mình. Bỏ qua Standby Phase ở lượt này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Contract Procrastination thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Contract Procrastination trong DUEL LINKS