Cosmic Enlightenment

Espa Roba
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bình thường, hãy rút một quái thú hệ Psychic hoặc 'Jinzo' ngẫu nhiên.

Bạn có thể tìm Cosmic Enlightenment thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Cosmic Enlightenment trong DUEL LINKS