Courage and Strength

Leo
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 2 'Morphtronic Remoten' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Power Tool Dragon' vào Extra Deck của bạn.

Bạn có thể tìm Courage and Strength thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Courage and Strength trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Courage and Strength trong duel links
Top