Leo

Leo

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Leo là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 11 (5ds). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh lá để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi đạt đến stage 10 (5ds).

Thế giới: 5D's
  • Leo sẽ xuất hiện ở Gate ở Stage 10 trong Duel World (5D's)
  • Leo yêu cầu chìa khóa xanh lá để đấu ở Gate
  • Các nhiệm vụ mở khóa của Leo sẽ xuất hiện khi đạt đến Stage 11 trong Duel World (5D's)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt được 1 'Chiến thắng Nhanh chóng' trước Leo ở cấp 20 bằng cách sử dụng Yusei Fudo.
  • Sử dụng bài phép Trang bị 3 lần trong Duel World (5D's).
  • Thu thập 5 quái thú loại 'Machine'

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Mark of the Dragon - Heart
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 2 "Morphtronic Lantron" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Power Tool Dragon" và "Life Stream Dragon" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra các hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng khi bạn Triệu hồi Synchro "Power Tool Dragon". Chơi 1 "Morphtronic Lantron" từ tay của bạn ở Vị trí Phòng thủ. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái vật nào, ngoại trừ Quái thú Synchro liệt kê một Quái thú Synchro làm nguyên liệu.
Life Stream Dragon
Morphtronic Lantron
Power Tool Dragon
Mark of the Dragon - Heart
Courage and Strength
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 2 'Morphtronic Remoten' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Power Tool Dragon' vào Extra Deck của bạn.
Morphtronic Remoten
Power Tool Dragon
Courage and Strength
Equipment Restock
Có thể được sử dụng nếu bạn có 3 hoặc nhiều Bài Phép Trang bị trong Mộ của mình. Thêm ngẫu nhiên 1 Bài Phép Trang bị trong Mộ vào tay của bạn và trả tất cả các Bài Phép Trang bị khác trong Nghĩa trang về Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Equipment Restock
Equipment Exchange
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Trả lại tối đa 2 lá bài, bao gồm ít nhất 1 Lá Phép Trang bị, từ tay của bạn đến cuối Bộ bài của bạn và rút cùng số lá bài khi bạn trả lại. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Equipment Exchange
Chung
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Level Reduction
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp của quái thú đã chọn sẽ giảm theo Cấp của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. (Cấp độ tối thiểu là 1.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Reduction
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Tunermorph: Normal
Tiết lộ 1 quái thú Tuner trong tay bạn và chọn một Quái thú Thường trên sân của bạn. Quái vật được chọn được coi là quái vật Tuner. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Tunermorph: Normal
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Grit
Nếu bạn có 4000 Điểm Sinh mệnh trở lên khi bắt đầu lượt đó, Điểm Sinh mệnh của bạn sẽ không giảm xuống dưới 1 điểm chỉ duy nhất một lần. Khi Kỹ năng này được áp dụng, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt một lần trong mỗi Trận đấu.
Grit

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Leo trong DUEL LINKS