Hướng dẫn chơi Paleozoic

Hướng dẫn chơi Paleozoic

  "Paleozoic" là một nguyên mẫu gồm các Normal Trap có khả năng Triệu hồi Đặc biệt chính chúng từ Mộ dưới dạng quái thú NƯỚC level 2. Có thể bạn đã quen thuộc với một số lá bài này: Paleozoic Canadia hay Paleozoic Hallucigenia khá là phổ biến trong meta hiện tại, nhưng có thể bạn chưa từng được thấy chúng được chơi trong một bộ bài chuyên dụng.


Paleozoic là một Deck control tập trung vào việc làm gián đoạn lối chơi của đối thủ trong khi vẫn giữ lợi thế về bài, từ từ làm cạn kiệt tài nguyên của họ cho đến khi cuối cùng họ không chống chọi được với sự tấn công dữ dội của 2400 ATK quái thú "Paleozoic" với Wetland field spell.
Deck mẫu

Hiện tại thì Paleozoic thường có 3 lối build deck: 

 1. Thuần theo Archetype
 2.  Deep sea diva ver
 3.  Frog ver

Thuần theo Archetype

Chain Reaction
Đối thủ của bạn mất 200 Điểm sinh mệnh mỗi khi bạn kích hoạt Lá bài bẫy.
Chain Reaction

Cần 9 UR

UR Rarity
Knightmare Mermaid
UR Rarity
Knightmare Unicorn
UR Rarity
The Phantom Knights of Cursed Javelin
UR Rarity
Crackdown
UR Rarity
Crackdown
UR Rarity
Paleozoic Canadia
UR Rarity
Paleozoic Canadia
UR Rarity
Paleozoic Canadia
UR Rarity
Warning Point

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Neo-Spacian Grand Mole
SR Rarity
Neo-Spacian Grand Mole
Neo-Spacian Grand Mole
EARTH 3
Neo-Spacian Grand Mole
Sinh vật tân vũ trụ đại chuột chũi
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ và lá bài này về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return both the opponent's monster and this card to the hand.


SR Rarity
Amulet of Ambition
SR Rarity
Amulet of Ambition
Amulet of Ambition
Spell Equip
Amulet of Ambition
Bùa tham vọng

  Hiệu ứng (VN):

  Chỉ trang bị cho quái thú Thường. Nếu nó chiến đấu với quái thú có Cấp độ cao hơn, quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK x chênh lệch về Cấp độ, chỉ trong damage calculation đó. Khi lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể đặt nó lên trên Deck của mình.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Equip only to a Normal Monster. If it battles a monster with a higher Level, the equipped monster gains 500 ATK x the difference in Levels, during that damage calculation only. When this card is sent to the GY: You can place it on top of your Deck.


  SR Rarity
  Amulet of Ambition
  SR Rarity
  Amulet of Ambition
  Amulet of Ambition
  Spell Equip
  Amulet of Ambition
  Bùa tham vọng

   Hiệu ứng (VN):

   Chỉ trang bị cho quái thú Thường. Nếu nó chiến đấu với quái thú có Cấp độ cao hơn, quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK x chênh lệch về Cấp độ, chỉ trong damage calculation đó. Khi lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể đặt nó lên trên Deck của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Equip only to a Normal Monster. If it battles a monster with a higher Level, the equipped monster gains 500 ATK x the difference in Levels, during that damage calculation only. When this card is sent to the GY: You can place it on top of your Deck.


   SR Rarity
   Amulet of Ambition
   SR Rarity
   Amulet of Ambition
   Amulet of Ambition
   Spell Equip
   Amulet of Ambition
   Bùa tham vọng

    Hiệu ứng (VN):

    Chỉ trang bị cho quái thú Thường. Nếu nó chiến đấu với quái thú có Cấp độ cao hơn, quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK x chênh lệch về Cấp độ, chỉ trong damage calculation đó. Khi lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể đặt nó lên trên Deck của mình.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Equip only to a Normal Monster. If it battles a monster with a higher Level, the equipped monster gains 500 ATK x the difference in Levels, during that damage calculation only. When this card is sent to the GY: You can place it on top of your Deck.


    SR Rarity
    Wetlands
    SR Rarity
    Wetlands
    Wetlands
    Spell Field
    Wetlands
    Đồng cỏ ngập nước

     Hiệu ứng (VN):

     Tất cả quái thú thuộc loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 hoặc thấp hơn nhận được 1200 ATK.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     All Aqua-Type/WATER/Level 2 or lower monsters gain 1200 ATK.


     SR Rarity
     Wetlands
     SR Rarity
     Wetlands
     Wetlands
     Spell Field
     Wetlands
     Đồng cỏ ngập nước

      Hiệu ứng (VN):

      Tất cả quái thú thuộc loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 hoặc thấp hơn nhận được 1200 ATK.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      All Aqua-Type/WATER/Level 2 or lower monsters gain 1200 ATK.


      UR Rarity
      Crackdown
      UR Rarity
      Crackdown
      Crackdown
      Trap Continuous
      Crackdown
      Bắt vật lớn

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Crackdown
       UR Rarity
       Crackdown
       Crackdown
       Trap Continuous
       Crackdown
       Bắt vật lớn

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Paleozoic Canadia
        UR Rarity
        Paleozoic Canadia
        Paleozoic Canadia
        Trap Normal
        Paleozoic Canadia
        Loài giáp xác Canadia

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


         UR Rarity
         Paleozoic Canadia
         UR Rarity
         Paleozoic Canadia
         Paleozoic Canadia
         Trap Normal
         Paleozoic Canadia
         Loài giáp xác Canadia

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


          UR Rarity
          Paleozoic Canadia
          UR Rarity
          Paleozoic Canadia
          Paleozoic Canadia
          Trap Normal
          Paleozoic Canadia
          Loài giáp xác Canadia

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


           N Rarity
           Paleozoic Marrella
           N Rarity
           Paleozoic Marrella
           Paleozoic Marrella
           Trap Normal
           Paleozoic Marrella
           Loài giáp xác Marrella

            Hiệu ứng (VN):

            Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


            N Rarity
            Paleozoic Marrella
            N Rarity
            Paleozoic Marrella
            Paleozoic Marrella
            Trap Normal
            Paleozoic Marrella
            Loài giáp xác Marrella

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


             N Rarity
             Paleozoic Marrella
             N Rarity
             Paleozoic Marrella
             Paleozoic Marrella
             Trap Normal
             Paleozoic Marrella
             Loài giáp xác Marrella

              Hiệu ứng (VN):

              Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


              SR Rarity
              Paleozoic Olenoides
              SR Rarity
              Paleozoic Olenoides
              Paleozoic Olenoides
              Trap Normal
              Paleozoic Olenoides
              Loài giáp xác Olenoides

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


               SR Rarity
               Paleozoic Olenoides
               SR Rarity
               Paleozoic Olenoides
               Paleozoic Olenoides
               Trap Normal
               Paleozoic Olenoides
               Loài giáp xác Olenoides

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                SR Rarity
                Paleozoic Olenoides
                SR Rarity
                Paleozoic Olenoides
                Paleozoic Olenoides
                Trap Normal
                Paleozoic Olenoides
                Loài giáp xác Olenoides

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                 R Rarity
                 Paleozoic Pikaia
                 R Rarity
                 Paleozoic Pikaia
                 Paleozoic Pikaia
                 Trap Normal
                 Paleozoic Pikaia
                 Loài giáp xác Pikaia

                  Hiệu ứng (VN):

                  Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                  R Rarity
                  Paleozoic Pikaia
                  R Rarity
                  Paleozoic Pikaia
                  Paleozoic Pikaia
                  Trap Normal
                  Paleozoic Pikaia
                  Loài giáp xác Pikaia

                   Hiệu ứng (VN):

                   Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                   UR Rarity
                   Warning Point
                   UR Rarity
                   Warning Point
                   Warning Point
                   Trap Normal
                   Warning Point
                   Điểm cảnh cáo

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                    UR Rarity
                    Knightmare Mermaid
                    UR Rarity
                    Knightmare Mermaid
                    Knightmare Mermaid
                    WATER
                    Knightmare Mermaid
                    Nàng tiên cá khúc ác mộng mơ
                    • ATK:

                    • 1000

                    • LINK-1

                    Mũi tên Link:

                    Dưới


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 "Knightmare" , ngoại trừ "Knightmare Mermaid"
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể bỏ 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Knightmare" từ Deck của bạn, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Mermaid" một lần mỗi lượt. Quái thú trên sân mất 1000 ATK / DEF, trừ khi chúng được co-linked.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 "Knightmare" monster, except "Knightmare Mermaid" If this card is Link Summoned: You can discard 1 card; Special Summon 1 "Knightmare" monster from your Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Mermaid" once per turn. Monsters on the field lose 1000 ATK/DEF, unless they are co-linked.


                    SR Rarity
                    Knightmare Phoenix
                    SR Rarity
                    Knightmare Phoenix
                    Knightmare Phoenix
                    FIRE
                    Knightmare Phoenix
                    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                    • ATK:

                    • 1900

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trên

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú có tên khác nhau
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                    UR Rarity
                    Knightmare Unicorn
                    UR Rarity
                    Knightmare Unicorn
                    Knightmare Unicorn
                    DARK
                    Knightmare Unicorn
                    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                    • ATK:

                    • 2200

                    • LINK-3

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Dưới

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2+ quái thú với các tên khác nhau
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                    SR Rarity
                    Cat Shark
                    SR Rarity
                    Cat Shark
                    Cat Shark
                    WATER
                    Cat Shark
                    Cá mập mèo
                    • ATK:

                    • 500

                    • DEF:

                    • 500


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 2
                    Mặc dù lá bài này có đem Nguyên liệu Xyz mà ban đầu là NƯỚC, nó không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; ATK và DEF của nó mỗi lần tăng gấp đôi ATK và DEF ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 2 monsters While this card has an Xyz Material attached that was originally WATER, it cannot be destroyed by battle. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Rank 4 or lower Xyz Monster you control; its ATK and DEF each become double its original ATK and DEF until the end of this turn.


                    SR Rarity
                    Daigusto Phoenix
                    SR Rarity
                    Daigusto Phoenix
                    Daigusto Phoenix
                    WIND
                    Daigusto Phoenix
                    Phượng hoàng đại gió dật
                    • ATK:

                    • 1500

                    • DEF:

                    • 1100


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 2
                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công hai lần trong mỗi Battle Phase.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up WIND monster you control; this turn, it can attack twice during each Battle Phase.


                    SR Rarity
                    Paleozoic Opabinia
                    SR Rarity
                    Paleozoic Opabinia
                    Paleozoic Opabinia
                    WATER
                    Paleozoic Opabinia
                    Loài giáp xác Opabinia
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 2400


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 2
                    Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.


                    SR Rarity
                    Paleozoic Opabinia
                    SR Rarity
                    Paleozoic Opabinia
                    Paleozoic Opabinia
                    WATER
                    Paleozoic Opabinia
                    Loài giáp xác Opabinia
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 2400


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 2
                    Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.


                    UR Rarity
                    The Phantom Knights of Cursed Javelin
                    UR Rarity
                    The Phantom Knights of Cursed Javelin
                    The Phantom Knights of Cursed Javelin
                    DARK
                    The Phantom Knights of Cursed Javelin
                    Hiệp sĩ bóng ma với cây thương bị nguyền
                    • ATK:

                    • 1600

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 2
                    Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến cuối lượt này, thay đổi ATK của nó thành 0, cũng như vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có lá bài "The Phantom Knights" làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Cursed Javelin" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 2 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; until the end of this turn, change its ATK to 0, also negate its effects. This is a Quick Effect if this card has a "The Phantom Knights" card as material. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Cursed Javelin" once per turn.


                      

                    Deep sea diva ver

                    Territory of the Sharks
                    Cấp của tất cả quái thú WATER mà bạn điều khiển trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái vật WATER.
                    Territory of the Sharks

                    Cần 12 UR

                    UR Rarity
                    Deep Sea Diva3 card
                    UR Rarity
                    Abyss Dweller1 card
                    UR Rarity
                    Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark1 card
                    UR Rarity
                    The Phantom Knights of Cursed Javelin1 card
                    UR Rarity
                    Mirror Force1 card
                    UR Rarity
                    Paleozoic Canadia3 card
                    UR Rarity
                    Paleozoic Hallucigenia2 card

                    Main: 20 Extra: 8

                    SR Rarity
                    Atlantean Heavy Infantry
                    SR Rarity
                    Atlantean Heavy Infantry
                    Atlantean Heavy Infantry
                    WATER 2
                    Atlantean Heavy Infantry
                    Lính hoàng đế biển hạng nặng
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 1600


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn thuộc Loại mãng xà bên cạnh Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Level 4 or lower Sea Serpent-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target.


                    SR Rarity
                    Atlantean Heavy Infantry
                    SR Rarity
                    Atlantean Heavy Infantry
                    Atlantean Heavy Infantry
                    WATER 2
                    Atlantean Heavy Infantry
                    Lính hoàng đế biển hạng nặng
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 1600


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn thuộc Loại mãng xà bên cạnh Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Level 4 or lower Sea Serpent-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target.


                    R Rarity
                    Wightprincess
                    R Rarity
                    Wightprincess
                    Wightprincess
                    LIGHT 3
                    Wightprincess
                    Công chúa wight
                    • ATK:

                    • 1600

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


                    UR Rarity
                    Deep Sea Diva
                    UR Rarity
                    Deep Sea Diva
                    Deep Sea Diva
                    WATER 2
                    Deep Sea Diva
                    Danh ca biển-sâu
                    • ATK:

                    • 200

                    • DEF:

                    • 400


                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.


                    UR Rarity
                    Deep Sea Diva
                    UR Rarity
                    Deep Sea Diva
                    Deep Sea Diva
                    WATER 2
                    Deep Sea Diva
                    Danh ca biển-sâu
                    • ATK:

                    • 200

                    • DEF:

                    • 400


                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.


                    UR Rarity
                    Deep Sea Diva
                    UR Rarity
                    Deep Sea Diva
                    Deep Sea Diva
                    WATER 2
                    Deep Sea Diva
                    Danh ca biển-sâu
                    • ATK:

                    • 200

                    • DEF:

                    • 400


                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.


                    UR Rarity
                    Mirror Force
                    UR Rarity
                    Mirror Force
                    Mirror Force
                    Trap Normal
                    Mirror Force
                    Rào chắn thánh - Lực gương

                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When an opponent's monster declares an attack: Destroy all your opponent's Attack Position monsters.


                     UR Rarity
                     Paleozoic Canadia
                     UR Rarity
                     Paleozoic Canadia
                     Paleozoic Canadia
                     Trap Normal
                     Paleozoic Canadia
                     Loài giáp xác Canadia

                      Hiệu ứng (VN):

                      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                      UR Rarity
                      Paleozoic Canadia
                      UR Rarity
                      Paleozoic Canadia
                      Paleozoic Canadia
                      Trap Normal
                      Paleozoic Canadia
                      Loài giáp xác Canadia

                       Hiệu ứng (VN):

                       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                       UR Rarity
                       Paleozoic Canadia
                       UR Rarity
                       Paleozoic Canadia
                       Paleozoic Canadia
                       Trap Normal
                       Paleozoic Canadia
                       Loài giáp xác Canadia

                        Hiệu ứng (VN):

                        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                        UR Rarity
                        Paleozoic Hallucigenia
                        UR Rarity
                        Paleozoic Hallucigenia
                        Paleozoic Hallucigenia
                        Trap Normal
                        Paleozoic Hallucigenia
                        Loài giáp xác Hallucigenia

                         Hiệu ứng (VN):

                         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; ATK / DEF của nó trở thành một nửa ATK / DEF hiện tại của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Target 1 face-up monster on the field; its ATK/DEF become half its current ATK/DEF until the end of this turn. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                         UR Rarity
                         Paleozoic Hallucigenia
                         UR Rarity
                         Paleozoic Hallucigenia
                         Paleozoic Hallucigenia
                         Trap Normal
                         Paleozoic Hallucigenia
                         Loài giáp xác Hallucigenia

                          Hiệu ứng (VN):

                          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; ATK / DEF của nó trở thành một nửa ATK / DEF hiện tại của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Target 1 face-up monster on the field; its ATK/DEF become half its current ATK/DEF until the end of this turn. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                          N Rarity
                          Paleozoic Marrella
                          N Rarity
                          Paleozoic Marrella
                          Paleozoic Marrella
                          Trap Normal
                          Paleozoic Marrella
                          Loài giáp xác Marrella

                           Hiệu ứng (VN):

                           Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                           N Rarity
                           Paleozoic Marrella
                           N Rarity
                           Paleozoic Marrella
                           Paleozoic Marrella
                           Trap Normal
                           Paleozoic Marrella
                           Loài giáp xác Marrella

                            Hiệu ứng (VN):

                            Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                            N Rarity
                            Paleozoic Marrella
                            N Rarity
                            Paleozoic Marrella
                            Paleozoic Marrella
                            Trap Normal
                            Paleozoic Marrella
                            Loài giáp xác Marrella

                             Hiệu ứng (VN):

                             Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                             SR Rarity
                             Paleozoic Olenoides
                             SR Rarity
                             Paleozoic Olenoides
                             Paleozoic Olenoides
                             Trap Normal
                             Paleozoic Olenoides
                             Loài giáp xác Olenoides

                              Hiệu ứng (VN):

                              Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                              SR Rarity
                              Paleozoic Olenoides
                              SR Rarity
                              Paleozoic Olenoides
                              Paleozoic Olenoides
                              Trap Normal
                              Paleozoic Olenoides
                              Loài giáp xác Olenoides

                               Hiệu ứng (VN):

                               Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                               SR Rarity
                               Paleozoic Olenoides
                               SR Rarity
                               Paleozoic Olenoides
                               Paleozoic Olenoides
                               Trap Normal
                               Paleozoic Olenoides
                               Loài giáp xác Olenoides

                                Hiệu ứng (VN):

                                Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                R Rarity
                                Paleozoic Pikaia
                                R Rarity
                                Paleozoic Pikaia
                                Paleozoic Pikaia
                                Trap Normal
                                Paleozoic Pikaia
                                Loài giáp xác Pikaia

                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                 R Rarity
                                 Paleozoic Pikaia
                                 R Rarity
                                 Paleozoic Pikaia
                                 Paleozoic Pikaia
                                 Trap Normal
                                 Paleozoic Pikaia
                                 Loài giáp xác Pikaia

                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                  SR Rarity
                                  Marincess Coral Anemone
                                  SR Rarity
                                  Marincess Coral Anemone
                                  Marincess Coral Anemone
                                  WATER
                                  Marincess Coral Anemone
                                  Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
                                  • ATK:

                                  • 2000

                                  • LINK-2

                                  Mũi tên Link:

                                  Trái

                                  Dưới


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  2 quái thú NƯỚC
                                  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.


                                  UR Rarity
                                  Abyss Dweller
                                  UR Rarity
                                  Abyss Dweller
                                  Abyss Dweller
                                  WATER
                                  Abyss Dweller
                                  Cư dân vực sâu
                                  • ATK:

                                  • 1700

                                  • DEF:

                                  • 1400


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  2 quái thú Cấp 4
                                  Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                                  SR Rarity
                                  Cat Shark
                                  SR Rarity
                                  Cat Shark
                                  Cat Shark
                                  WATER
                                  Cat Shark
                                  Cá mập mèo
                                  • ATK:

                                  • 500

                                  • DEF:

                                  • 500


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  2 quái thú Cấp 2
                                  Mặc dù lá bài này có đem Nguyên liệu Xyz mà ban đầu là NƯỚC, nó không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; ATK và DEF của nó mỗi lần tăng gấp đôi ATK và DEF ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  2 Level 2 monsters While this card has an Xyz Material attached that was originally WATER, it cannot be destroyed by battle. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Rank 4 or lower Xyz Monster you control; its ATK and DEF each become double its original ATK and DEF until the end of this turn.


                                  SR Rarity
                                  Daigusto Phoenix
                                  SR Rarity
                                  Daigusto Phoenix
                                  Daigusto Phoenix
                                  WIND
                                  Daigusto Phoenix
                                  Phượng hoàng đại gió dật
                                  • ATK:

                                  • 1500

                                  • DEF:

                                  • 1100


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  2 quái thú Cấp 2
                                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công hai lần trong mỗi Battle Phase.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  2 Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up WIND monster you control; this turn, it can attack twice during each Battle Phase.


                                  UR Rarity
                                  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
                                  UR Rarity
                                  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
                                  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
                                  WATER
                                  Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
                                  Con số 37: Cá mập nhện rồng dệt ước muốn
                                  • ATK:

                                  • 2600

                                  • DEF:

                                  • 2100


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  2 quái thú NƯỚC Cấp 4
                                  Khi quái thú của người chơi bất kỳ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển sẽ mất 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" một lần mỗi lượt.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  2 Level 4 WATER monsters When any player's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK until the end of this turn. When this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 other monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use each effect of "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" once per turn.


                                  SR Rarity
                                  Paleozoic Opabinia
                                  SR Rarity
                                  Paleozoic Opabinia
                                  Paleozoic Opabinia
                                  WATER
                                  Paleozoic Opabinia
                                  Loài giáp xác Opabinia
                                  • ATK:

                                  • 0

                                  • DEF:

                                  • 2400


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  2 quái thú Cấp 2
                                  Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.


                                  SR Rarity
                                  Paleozoic Opabinia
                                  SR Rarity
                                  Paleozoic Opabinia
                                  Paleozoic Opabinia
                                  WATER
                                  Paleozoic Opabinia
                                  Loài giáp xác Opabinia
                                  • ATK:

                                  • 0

                                  • DEF:

                                  • 2400


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  2 quái thú Cấp 2
                                  Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.


                                  UR Rarity
                                  The Phantom Knights of Cursed Javelin
                                  UR Rarity
                                  The Phantom Knights of Cursed Javelin
                                  The Phantom Knights of Cursed Javelin
                                  DARK
                                  The Phantom Knights of Cursed Javelin
                                  Hiệp sĩ bóng ma với cây thương bị nguyền
                                  • ATK:

                                  • 1600

                                  • DEF:

                                  • 0


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  2 quái thú Cấp 2
                                  Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến cuối lượt này, thay đổi ATK của nó thành 0, cũng như vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có lá bài "The Phantom Knights" làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Cursed Javelin" một lần mỗi lượt.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  2 Level 2 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; until the end of this turn, change its ATK to 0, also negate its effects. This is a Quick Effect if this card has a "The Phantom Knights" card as material. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Cursed Javelin" once per turn.


                                    

                                  Frog ver

                                  Chain Reaction
                                  Đối thủ của bạn mất 200 Điểm sinh mệnh mỗi khi bạn kích hoạt Lá bài bẫy.
                                  Chain Reaction

                                  Cần 12 UR

                                  UR Rarity
                                  Swap Frog3 card
                                  UR Rarity
                                  Knightmare Mermaid1 card
                                  UR Rarity
                                  Knightmare Unicorn1 card
                                  UR Rarity
                                  Compulsory Evacuation Device1 card
                                  UR Rarity
                                  Crackdown2 card
                                  UR Rarity
                                  Paleozoic Canadia3 card
                                  UR Rarity
                                  Warning Point1 card

                                  Main: 20 Extra: 8

                                  R Rarity
                                  Ronintoadin
                                  R Rarity
                                  Ronintoadin
                                  Ronintoadin
                                  WATER 2
                                  Ronintoadin
                                  Con cóc thuần khí
                                  • ATK:

                                  • 100

                                  • DEF:

                                  • 2000


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro. Tên của lá bài này trở thành "Des Frog" khi nó ở trên sân. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Frog" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  Cannot be used as a Synchro Material. This card's name becomes "Des Frog" while it is on the field. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 "Frog" monster from your Graveyard; Special Summon this card.


                                  UR Rarity
                                  Swap Frog
                                  UR Rarity
                                  Swap Frog
                                  Swap Frog
                                  WATER 2
                                  Swap Frog
                                  Con Ếch quỷ
                                  • ATK:

                                  • 1000

                                  • DEF:

                                  • 500


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


                                  UR Rarity
                                  Swap Frog
                                  UR Rarity
                                  Swap Frog
                                  Swap Frog
                                  WATER 2
                                  Swap Frog
                                  Con Ếch quỷ
                                  • ATK:

                                  • 1000

                                  • DEF:

                                  • 500


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


                                  UR Rarity
                                  Swap Frog
                                  UR Rarity
                                  Swap Frog
                                  Swap Frog
                                  WATER 2
                                  Swap Frog
                                  Con Ếch quỷ
                                  • ATK:

                                  • 1000

                                  • DEF:

                                  • 500


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


                                  R Rarity
                                  Wightprincess
                                  R Rarity
                                  Wightprincess
                                  Wightprincess
                                  LIGHT 3
                                  Wightprincess
                                  Công chúa wight
                                  • ATK:

                                  • 1600

                                  • DEF:

                                  • 0


                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


                                  UR Rarity
                                  Compulsory Evacuation Device
                                  UR Rarity
                                  Compulsory Evacuation Device
                                  Compulsory Evacuation Device
                                  Trap Normal
                                  Compulsory Evacuation Device
                                  Thiết bị sơ tán bắt buộc

                                   Hiệu ứng (VN):

                                   Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                                   UR Rarity
                                   Crackdown
                                   UR Rarity
                                   Crackdown
                                   Crackdown
                                   Trap Continuous
                                   Crackdown
                                   Bắt vật lớn

                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
                                    Phân loại:

                                    UR Rarity
                                    Crackdown
                                    UR Rarity
                                    Crackdown
                                    Crackdown
                                    Trap Continuous
                                    Crackdown
                                    Bắt vật lớn

                                     Hiệu ứng (VN):

                                     Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
                                     Phân loại:

                                     UR Rarity
                                     Paleozoic Canadia
                                     UR Rarity
                                     Paleozoic Canadia
                                     Paleozoic Canadia
                                     Trap Normal
                                     Paleozoic Canadia
                                     Loài giáp xác Canadia

                                      Hiệu ứng (VN):

                                      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                      UR Rarity
                                      Paleozoic Canadia
                                      UR Rarity
                                      Paleozoic Canadia
                                      Paleozoic Canadia
                                      Trap Normal
                                      Paleozoic Canadia
                                      Loài giáp xác Canadia

                                       Hiệu ứng (VN):

                                       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                       Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                       UR Rarity
                                       Paleozoic Canadia
                                       UR Rarity
                                       Paleozoic Canadia
                                       Paleozoic Canadia
                                       Trap Normal
                                       Paleozoic Canadia
                                       Loài giáp xác Canadia

                                        Hiệu ứng (VN):

                                        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                        Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                        N Rarity
                                        Paleozoic Marrella
                                        N Rarity
                                        Paleozoic Marrella
                                        Paleozoic Marrella
                                        Trap Normal
                                        Paleozoic Marrella
                                        Loài giáp xác Marrella

                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                         N Rarity
                                         Paleozoic Marrella
                                         N Rarity
                                         Paleozoic Marrella
                                         Paleozoic Marrella
                                         Trap Normal
                                         Paleozoic Marrella
                                         Loài giáp xác Marrella

                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                          N Rarity
                                          Paleozoic Marrella
                                          N Rarity
                                          Paleozoic Marrella
                                          Paleozoic Marrella
                                          Trap Normal
                                          Paleozoic Marrella
                                          Loài giáp xác Marrella

                                           Hiệu ứng (VN):

                                           Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                           Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                           SR Rarity
                                           Paleozoic Olenoides
                                           SR Rarity
                                           Paleozoic Olenoides
                                           Paleozoic Olenoides
                                           Trap Normal
                                           Paleozoic Olenoides
                                           Loài giáp xác Olenoides

                                            Hiệu ứng (VN):

                                            Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                            Hiệu ứng gốc (EN):

                                            Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                            SR Rarity
                                            Paleozoic Olenoides
                                            SR Rarity
                                            Paleozoic Olenoides
                                            Paleozoic Olenoides
                                            Trap Normal
                                            Paleozoic Olenoides
                                            Loài giáp xác Olenoides

                                             Hiệu ứng (VN):

                                             Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                             Hiệu ứng gốc (EN):

                                             Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                             SR Rarity
                                             Paleozoic Olenoides
                                             SR Rarity
                                             Paleozoic Olenoides
                                             Paleozoic Olenoides
                                             Trap Normal
                                             Paleozoic Olenoides
                                             Loài giáp xác Olenoides

                                              Hiệu ứng (VN):

                                              Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                              Hiệu ứng gốc (EN):

                                              Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                              R Rarity
                                              Paleozoic Pikaia
                                              R Rarity
                                              Paleozoic Pikaia
                                              Paleozoic Pikaia
                                              Trap Normal
                                              Paleozoic Pikaia
                                              Loài giáp xác Pikaia

                                               Hiệu ứng (VN):

                                               Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                               Hiệu ứng gốc (EN):

                                               Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                               R Rarity
                                               Paleozoic Pikaia
                                               R Rarity
                                               Paleozoic Pikaia
                                               Paleozoic Pikaia
                                               Trap Normal
                                               Paleozoic Pikaia
                                               Loài giáp xác Pikaia

                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                                UR Rarity
                                                Warning Point
                                                UR Rarity
                                                Warning Point
                                                Warning Point
                                                Trap Normal
                                                Warning Point
                                                Điểm cảnh cáo

                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                                                 UR Rarity
                                                 Knightmare Mermaid
                                                 UR Rarity
                                                 Knightmare Mermaid
                                                 Knightmare Mermaid
                                                 WATER
                                                 Knightmare Mermaid
                                                 Nàng tiên cá khúc ác mộng mơ
                                                 • ATK:

                                                 • 1000

                                                 • LINK-1

                                                 Mũi tên Link:

                                                 Dưới


                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 1 "Knightmare" , ngoại trừ "Knightmare Mermaid"
                                                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể bỏ 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Knightmare" từ Deck của bạn, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Mermaid" một lần mỗi lượt. Quái thú trên sân mất 1000 ATK / DEF, trừ khi chúng được co-linked.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 1 "Knightmare" monster, except "Knightmare Mermaid" If this card is Link Summoned: You can discard 1 card; Special Summon 1 "Knightmare" monster from your Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Mermaid" once per turn. Monsters on the field lose 1000 ATK/DEF, unless they are co-linked.


                                                 SR Rarity
                                                 Knightmare Phoenix
                                                 SR Rarity
                                                 Knightmare Phoenix
                                                 Knightmare Phoenix
                                                 FIRE
                                                 Knightmare Phoenix
                                                 Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                                                 • ATK:

                                                 • 1900

                                                 • LINK-2

                                                 Mũi tên Link:

                                                 Trên

                                                 Phải


                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 2 quái thú có tên khác nhau
                                                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                                                 UR Rarity
                                                 Knightmare Unicorn
                                                 UR Rarity
                                                 Knightmare Unicorn
                                                 Knightmare Unicorn
                                                 DARK
                                                 Knightmare Unicorn
                                                 Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                                                 • ATK:

                                                 • 2200

                                                 • LINK-3

                                                 Mũi tên Link:

                                                 Trái

                                                 Dưới

                                                 Phải


                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 2+ quái thú với các tên khác nhau
                                                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                                                 SR Rarity
                                                 Cat Shark
                                                 SR Rarity
                                                 Cat Shark
                                                 Cat Shark
                                                 WATER
                                                 Cat Shark
                                                 Cá mập mèo
                                                 • ATK:

                                                 • 500

                                                 • DEF:

                                                 • 500


                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 2 quái thú Cấp 2
                                                 Mặc dù lá bài này có đem Nguyên liệu Xyz mà ban đầu là NƯỚC, nó không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; ATK và DEF của nó mỗi lần tăng gấp đôi ATK và DEF ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 2 Level 2 monsters While this card has an Xyz Material attached that was originally WATER, it cannot be destroyed by battle. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Rank 4 or lower Xyz Monster you control; its ATK and DEF each become double its original ATK and DEF until the end of this turn.


                                                 SR Rarity
                                                 Daigusto Phoenix
                                                 SR Rarity
                                                 Daigusto Phoenix
                                                 Daigusto Phoenix
                                                 WIND
                                                 Daigusto Phoenix
                                                 Phượng hoàng đại gió dật
                                                 • ATK:

                                                 • 1500

                                                 • DEF:

                                                 • 1100


                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 2 quái thú Cấp 2
                                                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công hai lần trong mỗi Battle Phase.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 2 Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up WIND monster you control; this turn, it can attack twice during each Battle Phase.


                                                 R Rarity
                                                 Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                                 R Rarity
                                                 Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                                 Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                                 EARTH
                                                 Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                                 Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
                                                 • ATK:

                                                 • 2200

                                                 • DEF:

                                                 • 0


                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
                                                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


                                                 SR Rarity
                                                 Paleozoic Opabinia
                                                 SR Rarity
                                                 Paleozoic Opabinia
                                                 Paleozoic Opabinia
                                                 WATER
                                                 Paleozoic Opabinia
                                                 Loài giáp xác Opabinia
                                                 • ATK:

                                                 • 0

                                                 • DEF:

                                                 • 2400


                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 2 quái thú Cấp 2
                                                 Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.


                                                 SR Rarity
                                                 Paleozoic Opabinia
                                                 SR Rarity
                                                 Paleozoic Opabinia
                                                 Paleozoic Opabinia
                                                 WATER
                                                 Paleozoic Opabinia
                                                 Loài giáp xác Opabinia
                                                 • ATK:

                                                 • 0

                                                 • DEF:

                                                 • 2400


                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 2 quái thú Cấp 2
                                                 Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.


                                                                                                     Skill

                                                  

                                                 Chain Reaction (Skill Card) (80%)

                                                 UR Rarity
                                                 Chain Reaction (Skill Card)
                                                 UR Rarity
                                                 Chain Reaction (Skill Card)
                                                 Chain Reaction (Skill Card)
                                                 Chain Reaction (Skill Card)
                                                 • ATK:

                                                 • 0

                                                 • DEF:

                                                 • 0


                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 Đối thủ của bạn mất 200 Điểm sinh mệnh mỗi khi bạn kích hoạt Lá bài bẫy.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 Your opponent loses 200 Life Points every time you activate a Trap Card.


                                                  Skill anh trọc khốn nạn cỡ nào chắc ai cũng biết. Đốt 200 LP của đối thủ mỗi lượt kích hoạt trap và deck Paleozoic gồm những cái gì thì chắc ai cũng biết rồi =)).

                                                 Territory of the Sharks (Skill Card) (20%)

                                                 UR Rarity
                                                 Territory of the Sharks (Skill Card)
                                                 UR Rarity
                                                 Territory of the Sharks (Skill Card)
                                                 Territory of the Sharks (Skill Card)
                                                 Territory of the Sharks (Skill Card)
                                                 • ATK:

                                                 • 0

                                                 • DEF:

                                                 • 0


                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 Cấp của tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu trận Đấu từ Deck / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú NƯỚC.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 The Level of all WATER monsters you control becomes 4 until the end of the turn. This Skill can only be used once per turn and twice per Duel. This Skill can only be used if you begin the Duel with a Deck/Extra Deck that contains no monsters other than WATER monsters.


                                                  Skill này chỉ dùng khi chơi với phiên bản có Deep sea diva, cốt là để triệu hồi XYZ ra Dweller hoặc Number 37.                                                 Paleozoic Monsters

                                                  Tất cả các lá bài bẫy Paleozoic đều có chung một effect; trong khi chúng ở trong mộ và một trong hai người chơi kích hoạt một lá bài Bẫy, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt một Paleozoic như một quái thú


                                                 Khi ở trên sân với tư cách là quái thú, Paleozoic sẽ được miễn nhiễm với các hiệu ứng của quái thú, đây là một khả năng tuyệt vời để chống lại những thứ như Shiranui Spiritmaster. Chỉ số cơ bản thấp khiến chúng khó sử dụng lúc đầu, nhưng khi bạn nhận được sức mạnh từ Sogen, bạn sẽ có một đội quân vô tận gồm các beater 2400  ATK.

                                                 Paleozoic Canadia (x3)

                                                 UR Rarity
                                                 Paleozoic Canadia
                                                 UR Rarity
                                                 Paleozoic Canadia
                                                 Paleozoic Canadia
                                                 Trap Normal
                                                 Paleozoic Canadia
                                                 Loài giáp xác Canadia

                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                                   Tech card nổi tiếng bên Duel Links chắc ai cũng biết rồi nên cũng không cần nói nhiều :D, đơn giản nó sẽ phá đám đối phương, không cho chúng make play. Khi triệu hồi lên từ dưới mộ thì nó cũng như bao Paleozoic khác.

                                                  Paleozoic Pikaia (x3)

                                                  R Rarity
                                                  Paleozoic Pikaia
                                                  R Rarity
                                                  Paleozoic Pikaia
                                                  Paleozoic Pikaia
                                                  Trap Normal
                                                  Paleozoic Pikaia
                                                  Loài giáp xác Pikaia

                                                   Hiệu ứng (VN):

                                                   Bỏ 1 "Paleozoic" , sau đó rút 2 lá bài. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                                   Discard 1 "Paleozoic" card, then draw 2 cards. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                                    Pikaia là một Draw Engine khá tốt, tuy vậy trong thực chiến để đáp ứng Cost của Pikaia thì ta sẽ vẫn nên discard chính Pikaia hoặc Marrella bởi ta sẽ không muốn mất những lá giúp ta control tốt như Canadia hay là Hallucigenia đâu.

                                                   Cũng như Marrella, hiệu ứng của Pikaia sẽ là một công cụ tốt để lấp đầy mộ với các lá Paleozoic để ta có thể triệu hồi về sau.

                                                   Paleozoic Hallucigenia (x0-x1)

                                                   UR Rarity
                                                   Paleozoic Hallucigenia
                                                   UR Rarity
                                                   Paleozoic Hallucigenia
                                                   Paleozoic Hallucigenia
                                                   Trap Normal
                                                   Paleozoic Hallucigenia
                                                   Loài giáp xác Hallucigenia

                                                    Hiệu ứng (VN):

                                                    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; ATK / DEF của nó trở thành một nửa ATK / DEF hiện tại của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                                    Target 1 face-up monster on the field; its ATK/DEF become half its current ATK/DEF until the end of this turn. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                                     Ngay cả việc giảm một nửa ATK của đối thủ thì cũng khá là vô ích khi tất cả các quái thú của bạn đều có ATK cơ bản là 1200. Hiệu ứng này hữu ích sẽ hơn nhiều khi Sogen đang hoạt động, hoặc nếu bạn có một quái thú trong Extra deck ở trên sân. Tuy nhiên, vào một số trường hợp nhất định, điều này sẽ làm giảm đi rất nhiều khả năng gây sát thương của đối thủ, và bạn sẽ có hy vọng sống đến lượt tiếp theo.

                                                    Paleozoic Marrella (x2-x3)

                                                    N Rarity
                                                    Paleozoic Marrella
                                                    N Rarity
                                                    Paleozoic Marrella
                                                    Paleozoic Marrella
                                                    Trap Normal
                                                    Paleozoic Marrella
                                                    Loài giáp xác Marrella

                                                     Hiệu ứng (VN):

                                                     Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                                     Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                                      Sử dụng Marella để làm mỏng Bộ bài của bạn và set up các Paleozoic xuống mộ để ta có thể Triệu hồi Đặc biệt vào tầm giữa hoặc cuối vấn đấu.


                                                     Marella có lẽ là Paleozoic có hiệu ứng hoạt động tốt nhất bất kể bạn kích hoạt nó vào thời điểm nào. Điều này khiến nó trở thành một công cụ kích hoạt tuyệt vời khi bạn muốn Triệu hồi Đặc biệt Paleozoic từ nghĩa địa.

                                                     Paleozoic Olenoides (x3)

                                                     SR Rarity
                                                     Paleozoic Olenoides
                                                     SR Rarity
                                                     Paleozoic Olenoides
                                                     Paleozoic Olenoides
                                                     Trap Normal
                                                     Paleozoic Olenoides
                                                     Loài giáp xác Olenoides

                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                                      Phá huỷ backrow của địch, tuy hơi chậm nhưng nó sẽ vẫn tốt hơn là không có gì từ đó giúp ta có thể chơi mà đỡ lo lắng về backrow địch và control tốt hơn.

                                                      Paleozoic Opabinia (x2)

                                                      SR Rarity
                                                      Paleozoic Opabinia
                                                      SR Rarity
                                                      Paleozoic Opabinia
                                                      Paleozoic Opabinia
                                                      WATER
                                                      Paleozoic Opabinia
                                                      Loài giáp xác Opabinia
                                                      • ATK:

                                                      • 0

                                                      • DEF:

                                                      • 2400


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      2 quái thú Cấp 2
                                                      Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.


                                                      Quái thú Paleozoic rank 2 XYZ có khả năng search và kích các Paleozoic từ tay. Kết hợp khả năng này với Canadia hay Olenoids thì sẽ dễ dàng phá các combo của đối phương.

                                                      Thêm nữa, cũng như các trap Paleozoic, khi ở trên sân Opabinia cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi Monster effect.                                                      Frog Monsters

                                                       

                                                      Swap Frog (x3)

                                                      UR Rarity
                                                      Swap Frog
                                                      UR Rarity
                                                      Swap Frog
                                                      Swap Frog
                                                      WATER 2
                                                      Swap Frog
                                                      Con Ếch quỷ
                                                      • ATK:

                                                      • 1000

                                                      • DEF:

                                                      • 500


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


                                                       Triệu hồi đặc biệt thứ lá này bằng cách discard các copy của chính nó hoặc là Atlantean Monster nếu bạn đang có và kích hoạt hiệu ứng của nó để gửi Ronintoadin từ bộ bài xuống mộ. Sau đó, bạn có thể kích hoạt Ronintoadin từ dưới mộ để triệu hồi đặc biệt nó.


                                                      Sau khi gửi một con ếch từ bộ bài xuống mộ, bạn có thể trả lại Swap Frog để có thể gửi lại một lá bài khác. Với Swap Frog và Ronintoadin trên sân, bạn có thể XYZ rank 2 dễ dàng.

                                                      Ronintoadin (x1)

                                                      R Rarity
                                                      Ronintoadin
                                                      R Rarity
                                                      Ronintoadin
                                                      Ronintoadin
                                                      WATER 2
                                                      Ronintoadin
                                                      Con cóc thuần khí
                                                      • ATK:

                                                      • 100

                                                      • DEF:

                                                      • 2000


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro. Tên của lá bài này trở thành "Des Frog" khi nó ở trên sân. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Frog" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      Cannot be used as a Synchro Material. This card's name becomes "Des Frog" while it is on the field. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 "Frog" monster from your Graveyard; Special Summon this card.


                                                       Hiệu ứng triệu hồi đặc biệt của Ronintoadin không bị giới hạn bởi one per turn nên nó có thể quay trở lại sân đấu, miễn là bạn có Frog ở dưới mộ. Vậy nên Swap Frog chính là lá bài quan trọng, vừa đóng vai trò làm nguyên liệu để spam Ronintoadin, vừa gửi lá này xuống dưới mộ.                                                      Deep sea diva & 1 số card khác

                                                        

                                                      Deep Sea Diva (x3)

                                                      UR Rarity
                                                      Deep Sea Diva
                                                      UR Rarity
                                                      Deep Sea Diva
                                                      Deep Sea Diva
                                                      WATER 2
                                                      Deep Sea Diva
                                                      Danh ca biển-sâu
                                                      • ATK:

                                                      • 200

                                                      • DEF:

                                                      • 400


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Sea Serpent Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Sea Serpent monster from your Deck.


                                                      Lá này có thể đóng vai trò là Tuner Level 4 hoặc 2 để synchro ra mấy khứa như Trishula hay con cá sấu tên dài vl mà tui đéo nhớ tên, hoặc bạn bắn phá opp turn địch bằng khứa Abyss Dweller khi detact mấy con lăng quăng.

                                                       tui nói thế vì con này có thể nhảy 1 con Sea Serpent level 3 hoặc thấp hơn từ deck lên sân và nó nhảy cả bản thân nó, và con này chỉ cần 1 normal summon để có thể ra 1 quái cực khủng tùy lối chơi của bạn

                                                      Atlantean Heavy Infantry (x2)

                                                      SR Rarity
                                                      Atlantean Heavy Infantry
                                                      SR Rarity
                                                      Atlantean Heavy Infantry
                                                      Atlantean Heavy Infantry
                                                      WATER 2
                                                      Atlantean Heavy Infantry
                                                      Lính hoàng đế biển hạng nặng
                                                      • ATK:

                                                      • 0

                                                      • DEF:

                                                      • 1600


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn thuộc Loại mãng xà bên cạnh Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú NƯỚC: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Level 4 or lower Sea Serpent-Type monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is sent to the Graveyard to activate a WATER monster's effect: Target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target.


                                                      Khi bị gửi xuống mộ để kích hoạt hiệu ứng quái WATER sẽ trigger effect bắn phá ( kể cả bị detact bởi quái Xyz như Abyss Dweller )


                                                      Heavy Infantry ( thằng khứa cầm khiên ) là con được chơi x2-3 do nó bắn card ngửa của opp, nhưng đó là lý do nhiều người thấy nhất, lý do quan trọng khác là do nó level 4 có thể normal summon thêm 1 Sea Serpent từ tay nữa, đúng bạn có thể normal Deep Sea Diva

                                                      Wightprincess (x1)

                                                      R Rarity
                                                      Wightprincess
                                                      R Rarity
                                                      Wightprincess
                                                      Wightprincess
                                                      LIGHT 3
                                                      Wightprincess
                                                      Công chúa wight
                                                      • ATK:

                                                      • 1600

                                                      • DEF:

                                                      • 0


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


                                                       Giảm dame và counter quái thú ATK level cao với khả năng OTK

                                                      Neo-Spacian Grand Mole (x1)

                                                      SR Rarity
                                                      Neo-Spacian Grand Mole
                                                      SR Rarity
                                                      Neo-Spacian Grand Mole
                                                      Neo-Spacian Grand Mole
                                                      EARTH 3
                                                      Neo-Spacian Grand Mole
                                                      Sinh vật tân vũ trụ đại chuột chũi
                                                      • ATK:

                                                      • 900

                                                      • DEF:

                                                      • 300


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ và lá bài này về tay.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return both the opponent's monster and this card to the hand.


                                                      Dành ra 1 Slot cho grand mole cũng không phải quá tệ khi tất cả các card chính của ta không có khả năng đối đầu với các boss Untarget. Return quái địch bằng cách tấn công sẽ câu kéo thêm thời gian cho bạn để bạn có thể chơi về sau.

                                                      Armory Call và Amulet of Ambition (combo)

                                                      UR Rarity
                                                      Armory Call
                                                      UR Rarity
                                                      Armory Call
                                                      Armory Call
                                                      Trap Normal
                                                      Armory Call
                                                      Gọi ra vũ khí

                                                       Hiệu ứng (VN):

                                                       Thêm 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó bạn có thể trang bị nó cho 1 quái thú thích hợp mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Armory Call" mỗi lượt.


                                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                                       Add 1 Equip Spell from your Deck to your hand, then you can equip it to 1 appropriate monster you control. You can only activate 1 "Armory Call" per turn.


                                                       SR Rarity
                                                       Amulet of Ambition
                                                       SR Rarity
                                                       Amulet of Ambition
                                                       Amulet of Ambition
                                                       Spell Equip
                                                       Amulet of Ambition
                                                       Bùa tham vọng

                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Chỉ trang bị cho quái thú Thường. Nếu nó chiến đấu với quái thú có Cấp độ cao hơn, quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK x chênh lệch về Cấp độ, chỉ trong damage calculation đó. Khi lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể đặt nó lên trên Deck của mình.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        Equip only to a Normal Monster. If it battles a monster with a higher Level, the equipped monster gains 500 ATK x the difference in Levels, during that damage calculation only. When this card is sent to the GY: You can place it on top of your Deck.


                                                        Sử dụng Armory Call để có thể có được Amulet of Ambition nhanh hơn, từ đó equip cho bất kỳ quái thú Paleozoic nào và biến chúng thành những Beater 1 đấm bay màu. Về cơ bản thì tất cả các Paleozoic đều là level 2 nên khoảng các level của chúng với các boss sẽ rất lớn và chúng sẽ nhận đượng 1 lượng buff khổng lồ.

                                                        Dewdark of the Ice Barrier và Wetlands (tuỳ chọn ( nhưng không khuyến khích lắm :D))

                                                        N Rarity
                                                        Dewdark of the Ice Barrier
                                                        N Rarity
                                                        Dewdark of the Ice Barrier
                                                        Dewdark of the Ice Barrier
                                                        WATER 2
                                                        Dewdark of the Ice Barrier
                                                        Bóng hình hàng rào băng
                                                        • ATK:

                                                        • 1200

                                                        • DEF:

                                                        • 800


                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Nếu quái thú ngửa duy nhất mà bạn điều khiển là Cấp 2 hoặc thấp hơn, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        If the only face-up monsters you control are Level 2 or lower, this card can attack your opponent directly.


                                                        SR Rarity
                                                        Wetlands
                                                        SR Rarity
                                                        Wetlands
                                                        Wetlands
                                                        Spell Field
                                                        Wetlands
                                                        Đồng cỏ ngập nước

                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         Tất cả quái thú thuộc loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 hoặc thấp hơn nhận được 1200 ATK.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         All Aqua-Type/WATER/Level 2 or lower monsters gain 1200 ATK.


                                                         Wetlands có support khá tốt cho Paleozoics, biến chúng thành những quái thú 2400 atk. Nó cũng có thể buff cho cả Dewdark luôn nên ta có thể tấn công trực tiếp 1 lượt 2400 LP.

                                                         Điều mà mình không khuyến khích là vì nó chậm vkl :D và địch thừa sức để vã bạn bằng 1 đống eff ngăn chặn. 1 điều nữa là nó tốn slot deck mà hiệu quả không được cao.                                                         Extra deck

                                                          

                                                         The Phantom Knights of Cursed Javelin (x1)

                                                         UR Rarity
                                                         The Phantom Knights of Cursed Javelin
                                                         UR Rarity
                                                         The Phantom Knights of Cursed Javelin
                                                         The Phantom Knights of Cursed Javelin
                                                         DARK
                                                         The Phantom Knights of Cursed Javelin
                                                         Hiệp sĩ bóng ma với cây thương bị nguyền
                                                         • ATK:

                                                         • 1600

                                                         • DEF:

                                                         • 0


                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         2 quái thú Cấp 2
                                                         Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến cuối lượt này, thay đổi ATK của nó thành 0, cũng như vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có lá bài "The Phantom Knights" làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Phantom Knights of Cursed Javelin" một lần mỗi lượt.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         2 Level 2 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; until the end of this turn, change its ATK to 0, also negate its effects. This is a Quick Effect if this card has a "The Phantom Knights" card as material. You can only use this effect of "The Phantom Knights of Cursed Javelin" once per turn.


                                                         Giúp bạn đối phó với mọi quái thú miễn là chúng có thể bị target. Có điều đây sẽ không phải là quick effect vì ta không có bất kì lá Phantom Knights nào trong bộ bài.

                                                         Cat Shark (x1-x2)

                                                         SR Rarity
                                                         Cat Shark
                                                         SR Rarity
                                                         Cat Shark
                                                         Cat Shark
                                                         WATER
                                                         Cat Shark
                                                         Cá mập mèo
                                                         • ATK:

                                                         • 500

                                                         • DEF:

                                                         • 500


                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         2 quái thú Cấp 2
                                                         Mặc dù lá bài này có đem Nguyên liệu Xyz mà ban đầu là NƯỚC, nó không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; ATK và DEF của nó mỗi lần tăng gấp đôi ATK và DEF ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         2 Level 2 monsters While this card has an Xyz Material attached that was originally WATER, it cannot be destroyed by battle. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Rank 4 or lower Xyz Monster you control; its ATK and DEF each become double its original ATK and DEF until the end of this turn.


                                                         X2 ATK của quái thú XYZ rank 4 trở xuống của bạn như Daigusto Phoenix (3000), Number 45 ( 4400) hay thậm chí là Hope Woven giúp ta gần như vượt qua mọi các boss của các deck hiện tại và OTK dễ dàng.

                                                         Daigusto Phoenix (x1)

                                                         SR Rarity
                                                         Daigusto Phoenix
                                                         SR Rarity
                                                         Daigusto Phoenix
                                                         Daigusto Phoenix
                                                         WIND
                                                         Daigusto Phoenix
                                                         Phượng hoàng đại gió dật
                                                         • ATK:

                                                         • 1500

                                                         • DEF:

                                                         • 1100


                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         2 quái thú Cấp 2
                                                         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển; lượt này, nó có thể tấn công hai lần trong mỗi Battle Phase.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         2 Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up WIND monster you control; this turn, it can attack twice during each Battle Phase.


                                                         đấm 2 lần. Nếu được buff thì sẽ là 2 lần 3000 ATK. :D

                                                         Nói đùa ngắn gọn vậy thôi chứ trong trường hợp mà ta không thể nhận được quá nhiều ATK buff từ Amulet of Ambition, thì lá này cùng với Cat Shark sẽ giúp ích ta được nhiều đó

                                                         Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition (x0-x1)

                                                         R Rarity
                                                         Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                                         R Rarity
                                                         Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                                         Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                                         EARTH
                                                         Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                                         Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
                                                         • ATK:

                                                         • 2200

                                                         • DEF:

                                                         • 0


                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
                                                         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


                                                         Hay được sử dụng trong phiên bản mà không dùng Territory of the Shark. Quái thú Rank 2 thông thường khá phù hợp với Paleozoic và may mắn ta có thể shut down key cards của đối thủ và khiến chúng chật vật.

                                                         Marincess Coral Anemone (x1)

                                                         SR Rarity
                                                         Marincess Coral Anemone
                                                         SR Rarity
                                                         Marincess Coral Anemone
                                                         Marincess Coral Anemone
                                                         WATER
                                                         Marincess Coral Anemone
                                                         Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
                                                         • ATK:

                                                         • 2000

                                                         • LINK-2

                                                         Mũi tên Link:

                                                         Trái

                                                         Dưới


                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         2 quái thú NƯỚC
                                                         Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.


                                                         Khả năng mang trở về 1 quái thú 1500 ATK hoặc nhỏ hơn sẽ giúp ta mang về những lá Core ngon nghẻ cho lượt setup combo tiếp theo. Hiệu ứng hạn chế Summon của lá bài này ta sẽ không bị ảnh hưởng gì vì tất cả các quái thú trong deck của chúng ta đều là Water Attribute

                                                         Knightmare Mermaid, Knightmare Phoenix và Knightmare Unicorn (Knightmare Link)

                                                         UR Rarity
                                                         Knightmare Mermaid
                                                         UR Rarity
                                                         Knightmare Mermaid
                                                         Knightmare Mermaid
                                                         WATER
                                                         Knightmare Mermaid
                                                         Nàng tiên cá khúc ác mộng mơ
                                                         • ATK:

                                                         • 1000

                                                         • LINK-1

                                                         Mũi tên Link:

                                                         Dưới


                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         1 "Knightmare" , ngoại trừ "Knightmare Mermaid"
                                                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể bỏ 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Knightmare" từ Deck của bạn, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Mermaid" một lần mỗi lượt. Quái thú trên sân mất 1000 ATK / DEF, trừ khi chúng được co-linked.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         1 "Knightmare" monster, except "Knightmare Mermaid" If this card is Link Summoned: You can discard 1 card; Special Summon 1 "Knightmare" monster from your Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Mermaid" once per turn. Monsters on the field lose 1000 ATK/DEF, unless they are co-linked.


                                                         SR Rarity
                                                         Knightmare Phoenix
                                                         SR Rarity
                                                         Knightmare Phoenix
                                                         Knightmare Phoenix
                                                         FIRE
                                                         Knightmare Phoenix
                                                         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                                                         • ATK:

                                                         • 1900

                                                         • LINK-2

                                                         Mũi tên Link:

                                                         Trên

                                                         Phải


                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         2 quái thú có tên khác nhau
                                                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                                                         UR Rarity
                                                         Knightmare Unicorn
                                                         UR Rarity
                                                         Knightmare Unicorn
                                                         Knightmare Unicorn
                                                         DARK
                                                         Knightmare Unicorn
                                                         Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                                                         • ATK:

                                                         • 2200

                                                         • LINK-3

                                                         Mũi tên Link:

                                                         Trái

                                                         Dưới

                                                         Phải


                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         2+ quái thú với các tên khác nhau
                                                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                                                         Hàng đánh thuê ngon nghẻ cho hầu hết các deck, mỗi lá có 1 effect riêng giúp bạn rất nhiều thứ như: return 1 lá, destroy backrow,... vừa có thể giúp bạn đẩy các paleozoic từ tay xuống mộ. 

                                                         Ngoài ra ta còn có thể rút thêm 1 lá nếu chúng được co-linked                                                         Đôi lời muốn nói

                                                         Thành thực mà nói đây là một deck rất chậm và cần rất nhiều thời gian để có thể setup và chơi nên đây thực sự không phải 1 deck lý tưởng cho meta hiện tại. Ngoài ra các deck có tính cạnh tranh cao có thể dễ dàng counter ta bằng Cosmic cyclone và OTK ta vào turn 2. 

                                                         Nhưng tôi sẽ vẫn khuyến khích bạn chơi vì nó vui zl khi đã quá chán phải nhìn đi nhìn lại các deck trong Meta :D. Bữa có ông mang deck này vào giải ai cũng gọi là chad nên toi cũng thấy rất thú vị :)))
                                                         Đơn vị đồng hành:

                                                         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                                                         Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS