Crush the World with the Mighty Fist!

Girag
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Fire Hand" và 1 "Ice Hand" vào Bộ bài của bạn, trừ khi nó đã bao gồm một bản sao của lá bài tương ứng. Sau đó, thêm 1 "Number 106: Giant Hand" vào Bộ bài Phụ của bạn. Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng nếu Điểm Gốc của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn về Bộ bài của bạn, và thêm 1 "Rank-Up-Magic Barian's Force" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Crush the World with the Mighty Fist! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Crush the World with the Mighty Fist! trong DUEL LINKS

Top