Cyber Style

Zane Truesdale
Chỉ có thể được sử dụng một lần nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 trở xuống. Đối với mỗi 1000 Điểm sinh mệnh dưới 4000, hãy chơi 1 "Cyber Dragon" với O ATK từ tay hoặc Bộ bài của bạn ra sân.
Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Cyber End Dragon" cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ. "Cyber Dragon" được chơi với Kỹ năng này không thể bị Hiến tế, và khi chúng đang ngửa mặt trên sân, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt ngoại trừ quái vật Dung hợp, cũng như không tấn công trừ quái vật Dung hợp.

Bạn có thể tìm Cyber Style thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Cyber Style trong DUEL LINKS

Top