Dimension Summon

Aigami
Chơi 1 quái thú 'Cubic' Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. ATK của quái thú bạn đã chơi với Kỹ năng này bằng với Cấp ban đầu x 500. Nếu quái thú bị tiêu diệt, bạn mất Điểm sinh mệnh bằng với Cấp ban đầu x 500. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú 'Cubic'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Dimension Summon thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dimension Summon trong DUEL LINKS

Top