Double Transcendence

Soulburner
Có thể được sử dụng trong Trận đấu mà bạn đã Triệu hồi Link thành công một quái thú bằng cách sử dụng một quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó. Trả lại 1 Bài Phép / Bẫy "Salamangreat" trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 lá bài "Salamangreat Transcendence" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, bạn có thể đưa tất cả các Quái thú Link trong Mộ của mình trở lại Bộ bài Phụ.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Double Transcendence thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Double Transcendence trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Double Transcendence trong duel links
Top