Duel Fuel

Yuma and Astral
Có thể được sử dụng ở lượt bạn bắt đầu với Điểm sinh mệnh thấp hơn đối thủ. Nhận được 1000 điểm sinh mệnh. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Duel Fuel thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Duel Fuel trong DUEL LINKS