Equipment Exchange

Leo
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Trả lại tối đa 2 lá bài, bao gồm ít nhất 1 Lá Phép Trang bị, từ tay của bạn đến cuối Bộ bài của bạn và rút cùng số lá bài khi bạn trả lại. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Equipment Exchange thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Equipment Exchange trong DUEL LINKS