Equipment Restock

Leo
Có thể được sử dụng nếu bạn có 3 hoặc nhiều Bài Phép Trang bị trong Mộ của mình. Thêm ngẫu nhiên 1 Bài Phép Trang bị trong Mộ vào tay của bạn và trả tất cả các Bài Phép Trang bị khác trong Nghĩa trang về Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Equipment Restock thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Equipment Restock trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Equipment Restock trong duel links
Top